Browse

You are looking at 41 - 50 of 84,132 items for

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Abstract

Oral Squamous cell carcinoma (OSCC) is the 14th most frequent cancer with 300,000 new cases and 100,000 deaths reported annually. Even with advanced therapy, the treatment outcomes are poor at advanced stages of the disease. The diagnosis of early OSCC is of paramount clinical value given the high mortality rate associated with the late stages of the disease. Recently, the role of microbiome in the disease manifestation, including oral cancer, has garnered considerable attention. But, to establish the role of bacteria in oral cancer, it is important to determine the differences in the colonization pattern in non-tumour and tumour tissues. In this study, 16S rRNA based metagenomic analyses of 13 tumorous and contralateral anatomically matched normal tissue biopsies, obtained from patients with advanced stage of OSCC were evaluated to understand the correlation between OSCC and oral microbiome. In this study we identified Fusobacterium, Prevotella, Capnocytophaga, Leptotrichia, Peptostreptococcus, Parvimonas and Bacteroidetes as the most significantly enriched taxa in OSCC lesions compared to the non-cancerous tissues. Further, PICRUSt2 analysis unveiled enhanced expression of metabolic pathways associated with L-lysine fermentation, pyruvate fermentation, and isoleucine biosynthesis in those microbes associated with OSCC tissues. These findings provide valuable insights into the distinctive microbial signatures associated with OSCC, offering potential biomarkers and metabolic pathways underlying OSCC pathogenesis. While our focus has primarily centred on microbial signatures, it is essential to recognize the pivotal role of host factors such as immune responses, genetic predisposition, and the oral microenvironment in shaping OSCC development and microbiome composition.

Restricted access

Abstract

Changes in RNase activities were investigated in extracts from barley near isogenic lines without or with various powdery mildew resistance genes and were compared to changes in wheat and Brachypodium distachyon leaves after powdery mildew infections. In barley, the compatible interaction with powdery mildew induced the highest increase in RNase activity as measured spectrophotometrically. The incompatible interaction that accompanied with hypersensitive reaction in Mla leaves gave less increase, whereas incompatible interactions in Mlg and mlo barley leaves without visible symptoms gave the least increase of RNase activity. In wheat, the largest RNase activity was found in leaves infected with the compatible wheat powdery mildew or wheat stem and leaf rusts. RNase activity in B. distachyon was higher than that in healthy wheat and especially barley leaves. The electrophoretic RNase enzyme activity patterns were different in barley, wheat and B. distachyon plants, but showed similar activities as determined spectrophotometrically. Barley genes encoding endonuclease 2 and ribonuclease 3-like protein X3 showed the highest expression in the compatible barley - barley powdery mildew interaction as measured by RT-qPCR. This correlated with RNase activities in leaf extracts suggesting that RNases in barley and wheat may act as susceptibility factors of powdery mildew and rust diseases.

Open access

Abstract

The study aims to investigate how the transfer of matrix materials from eroded asbestos cement products induces stress responses in plants. The paper evaluates the exposure and risk factors of plants, water, and soil to asbestos cement materials. Additionally, the experimental results provide empirical evidence for plant stress responses based on physiological and germination parameters. Contamination of irrigation water with asbestos cement raises environmental concerns due to its potential toxicity to plants and soil quality. Asbestos in irrigation water can lead to toxic stress for plants, affecting germination processes and growth. The paper analyzes the effects of preset doses of irrigation water containing asbestos cement matrix on the germination process and physiological parameters of Solanum lycopersicum in a controlled experiment setting. This research proposes methodological developments that could be valuable for environmental plant protection professionals.

Open access

Az autoimmun gyulladás hátterében álló folyamatok megismerésének lehetőségei

Discovering the pathogenesis of autoimmune inflammation

Orvosi Hetilap
Authors:
Katalin Oláh
and
Tamás Németh

Az autoimmun betegségek az immuntolerancia károsodása következtében létrejövő kórállapotok, melyeknek szervspecifikus és szisztémás formáit különítjük el. Az autoimmun kórképek krónikus lefolyásuk, sokszor szervet vagy életet veszélyeztető megjelenésük, valamint növekvő incidenciájuk miatt komoly kihívást jelentenek mind a betegek, mind pedig az egészségügyi ellátórendszer számára. Mivel az alkalmazott terápiákra a betegek egy része nem vagy csak kevéssé reagál, az újabb potenciális gyógyszercélpontok feltérképezése és hatóanyagok kifejlesztése elengedhetetlen. Ehhez ugyanakkor jobban meg kell ismerni a betegségek hátterében álló folyamatokat. Jelen közleményünkben néhány autoimmun betegség példáján keresztül szeretnénk a teljesség igénye nélkül betekintést nyújtani abba, hogy milyen lehetőségek állnak rendelkezésre e kórképek patomechanizmusának részletesebb megismerésére. A kutatásban gyakran alkalmazunk az autoimmun betegségek vizsgálatára állatmodelleket vagy páciensek vér- és szövetmintáit, amelyek segítségével a patogenezis jobban feltárható, illetve a klinikumban még nem törzskönyvezett, célzott inhibitorok preklinikai vizsgálatai is elvégezhetők. Célunk, hogy rövid betekintést adjunk az autoimmun betegségek transzlációs szemléletű, izgalmas kutatási lehetőségeibe. Orv Hetil. 2024; 165(26): 983–996.

Open access

Abstract

This paper looks at the alternations introduced by the Old Hungarian regressive labialization of front vowels through the example of a lexical set, the derivational family based on the stem dics- ‘glory, praise’. This alternation was highly variable, but in a patterned way. All the data found in the Old Hungarian codices have been investigated with the help of the online Old Hungarian Corpus, and the distribution of the relevant forms has been mapped, along with a discussion of a highly interesting exceptional form recurring in several of the source texts.

Open access

Abstract

In order to provide for a linguistically and cognitively sound theory of negation, we argue for the introduction of a dyadic negation predicate lack and a force dynamic account of affirmation and negation in general.

Free access

Kezdeti tapasztalataink a robotasszisztált részleges nephrectomiával

Initial experiences with robot-assisted partial nephrectomy

Orvosi Hetilap
Authors:
Áron Bécsi
,
András Hüttl
,
András Kubik
,
Péter Molnár
, and
Péter Nyirády

Bevezetés: A vese rosszindulatú daganatai a gyakrabban végzett hasi ultrahangvizsgálatoknak köszönhetően egyre gyakrabban kerülnek felismerésre korai stádiumban. A robotasszisztált részleges nephrectomia a vesére lokalizált daganat szervmegtartó kezelési lehetősége, mely 2022 óta Magyarországon is elérhető. Célkitűzés: Robotasszisztált részleges nephrectomiaműtéttel kapcsolatos kezdeti tapasztalataink összegzése, értékelése és közreadása. Módszer: A műtétek retrospektív vizsgálata. A műtétre került betegek és daganataik preoperatív jellemzőinek, a műtéti paramétereknek és szövődményeknek, valamint az eltávolított daganatok szövettani eredményeinek áttekintése. Eredmények: 2022. június és 2024. március között 78 robotasszisztált részleges nephrectomiaműtétre került sor. A daganatok 59%-ban egyszerű, 41%-ban közepes és magas PADUA-ponttal rendelkeztek. Az átlagos műtéti idő 123 perc, az átlagos ischaemiás idő 18 perc volt. Clavien–Dindo II. és III. szövődmény 2-2 esetben fordult elő. Konverzióra egy esetben került sor. Reoperáció nem volt. A betegeket átlagosan a második posztoperatív napon bocsátották el a kórházból. A daganatok 80%-ban voltak rosszindulatúak. A sebésziszél-pozitivitás 10% volt. Megbeszélés: A robotasszisztált részleges nephrectomia alkalmas a szervre lokalizált komplex vesedaganatok kimetszésére. Funkcionális eredményessége jobb, mint a nyitott műtété. Kevesebb perioperatív szövődménnyel jár, mint a nyitott és a laparoszkópos műtétek, ugyanakkor onkológiai eredményessége megegyezik a nyitott és a laparoszkópos műtétekével. A betanulási időszak során a műtéti és a melegischaemiás idő 20 műtét után optimalizálódik. Az eredmények fenntartásához évi legalább 18–20 műtét elvégzése szükséges. Következtetés: A robotasszisztált részleges nephrectomia biztonsággal alkalmazható, eredményes minimálinvazív eljárás a vese rosszindulatú daganatainak kezelésében. Orv Hetil. 2024; 165(26): 997–1001.

Open access

A kizárólagos enteralis táplálás hazai gyakorlata gyermekkori Crohn-betegségben

The practice of exclusive enteral nutrition in children with Crohn’s disease

Orvosi Hetilap
Authors:
Kriszta Katinka Boros
,
Veronika Kovács
,
Éva Nemes
,
Orsolya Kadenczki
,
Gábor Veres
, and
Katalin Eszter Müller

Bevezetés: A kizárólagos enteralis táplálás az elsőként választandó indukciós kezelés gyermekkori, kis kockázatú, luminalis Crohn-betegségben. A Magyar Gyermekkori Gyulladásos Bélbetegség Regiszter adatai alapján ezt a terápiát egyre több centrumban alkalmazzák. Nemzetközi felmérések szerint a kizárólagos enteralis táplálás gyakorlati megvalósítása igen eltérő az egyes centrumokban. Célkitűzés: Vizsgálatunk célja a kizárólagos enteralis táplálás hazai gyakorlatának és az ezzel kapcsolatos nehézségeknek a felmérése volt. Módszer: Online kérdőív alkalmazásával mértük fel a kizárólagos enteralis táplálás gyakorlatát. A 26 kérdésből álló kérdőívet 34 gyermek-gasztroenterológusnak küldtük el. Eredmények: A kérdőívet 21-en (62%) töltötték ki, és a kitöltők minden kérdésre válaszoltak. A válaszadó kollégák több mint fele (57%) mindig kizárólagos enteralis táplálást javasol indukciós kezelésként frissen diagnosztizált Crohn-beteg gyermekeknek. A válaszolók 66,7%-a Crohn-betegek számára fejlesztett, speciális tápszert alkalmaz (66,7%), és többségük a tápszer mellett csak víz fogyasztását engedélyezi (61,9%). Néhányan jóváhagyják keménycukorka, rágógumi vagy tiszta folyadék fogyasztását. Negyedük alkalmaz szondatáplálást oralis intolerancia esetén. Relapsus esetén a megkérdezettek 50%-a javasol ismételten kizárólagos enteralis táplálást. A válaszadók 62%-át segíti dietetikus a munkája során. Következtetés: Összességében elmondható, hogy a hazai gyermek-gasztroenterológusok a nemzetközi gyakorlathoz hasonló arányban, az aktuális ajánlásokat követve alkalmazzák a kizárólagos enteralis táplálást Crohn-betegségben. Orv Hetil. 2024; 165(26): 1002–1009.

Open access