Browse

You are looking at 41 - 50 of 1,507 items for :

  • Earth and Environmental Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

A talaj elektromos vezetőképessége és a termőhelyi zónák talajtulajdonságai közötti összefüggések

Correlations between soil conductivity and soil properties of crop management zones

Agrokémia és Talajtan
Authors:
Mihály Kocsis
,
László Menyhárt
,
András Benő
, and
Tamás Hermann

Vizsgálatunk célja az volt, hogy egy Somogyban elhelyezkedő, dombvidéki mintaterület szántóin elemezzük a mért talaj-vezetőképesség (EC) értékek és lehatárolt termőhelyi (művelési) zónák talajtulajdonságai közötti összefüggéseket. A vizsgált szántóterületek löszön kialakult, típusos Ramann-féle barna erdőtalajon és karbonátos csernozjom barna erdőtalajon helyezkednek el. Feltalajuk döntően vályog és agyagos vályog fizikai féleségű. A talaj vezetőképességét 50 és 100 cm-es talajmélységben mértük.

A mintaterület talajadatait térinformatikai állományba foglaltuk, az adatok rendezését és azok összekapcsolását az ESRI ArcGIS 10.0 programmal végeztük el. A táblák heterogenitását mutató laboratóriumi talajvizsgálatok eredményeit a mért EC értékekkel összevetettük, amelyhez az IBM SPSS Statistics 20 szoftver segítségével stepwise-típusú lineáris regressziót alkalmaztunk. A regressziókat a talajvizsgálatok csoportosításával megegyezően: alap („a” eset), bővített („b” eset) és teljeskörű („c”eset) alapján futtattuk le. A számításoknál az „a” eset a talajtulajdonságokat meghatározó fontosabb talajparaméterek (kötöttség, humusz- és mésztartalom, kémhatás), a „b” eset az alap talajparamétereket és a makro tápanyagok (NPK ellátottságot), valamint a „c” eset az előző kettőt és mikro tápanyagok (Mg2+, Na+, Zn2+, Cu2+, Mn2+, SO4 2–, Fe2+ + Fe3+) körét jelenti.

A különböző csoportosításban elvégzett elemzések során arra voltunk kíváncsiak, hogy a vizsgálati talajparaméterek körének változtatásával szorosabb kapcsolatokat találunk-e a mért átlagos EC értékek és a talajtulajdonságok között. Az eredményeink által kaphatunk-e olyan kellő pontosságú és megbízhatóságú becslőmodellt, amely a talajok térbeli heterogenitását megmutatja az EC értékek alapján, így a módszer nagyban meggyorsíthatja és leegyszerűsítheti a „hagyományos” talajvizsgálatokhoz képest a termőhelyi zónák elkülönítését.

A vizsgálati eredményeink alapján elmondható, hogy mindhárom regressziós csoportosítás esetén a tengerszint feletti magasság csökkenésével arányosan nő a talaj-vezetőképesség, illetve az EC értékek növekedésével nő a talajok kötöttsége, amellyel együtt növekszik az agyagtartalom is. Ez a folyamat 100 cm-es talajmélységben a nagyobb víztartalom miatt erőteljesebben jelentkezik, mint az 50 cm-es talajmélységben. A termőhelyi zónák termékenységi viszonyait az elsődleges talajtulajdonságokon, illetve a makro és a mikro tápanyag-ellátottságokon kívül a domborzati viszonyok is módosíthatják. A talajellenállás mérése bárki számára elérhető, gyors és egyszerű módszer. A laboratóriumi talajvizsgálatokat kiegészítve alkalmas arra, hogy a precíziós növénytermesztésben segítséget nyújtson a termőhelyi zónák lehatárolásában.

Our aim was to analyse the relationships between the measured soil electrical conductivity (EC) and the soil properties of different delimited production (tillage) zones in a hillside sample area situated in Somogy county. The examined arable lands are situated in typical Ramann-type brown forest soil and chernozem-brown forest soil mostly with loam and clay loam formed on loess. For the investigations, two soil resistance values (measured at 50 cm and 100 cm depth) were used.

Soil data of the sample area were incorporated into a GIS file, the ordering and connection of the data was performed by ESRI ArcGIS 10.0 program. The results of the soil laboratory tests (which show soil heterogeneity) were correlated to the measured EC-values with stepwise linear regression using IBM SPSS Statistics 20 software. The regression were run in line with the alignment of soil investigations: basic (case „a”), extended (case „b”) and completed (case „c”). By the calculations, case „a” means the group of the most important soil parameters which are determinative soil characteristics (upper limit of plasticity or KA, humus-, lime content, pH), case „b” means the previous one plus the group of macronutrients (NPK-content), while case „c” means case „b” plus the group of micronutrients (Mg2+, Na+, Zn2+, Cu2+, Mn2+, SO4 2–, Fe2+ + Fe3+).

With the analyses made in different alignments our aim was to determine whether with the changing of examined soil parameters there will be tighter relationships between the measured EC-values and soil properties. Further aim was to examine whether it is possible to make a properly accurate and reliable estimation model, which can show the real soil circumstances (spatial heterogeneity of soils) based on EC-values, since this method can accelerate and simplify the separation of productivity zones compared to the conventional soil examinations.

Based on the results it can be concluded that in case of all the three regression groups the electrical conductivity increases proportionally with the decreasing of elevation. Besides, with the increasing of EC-values the KA – and with it, the clay content also – increases. This process develops in a more significant way in the depth of 100 cm than in 50 cm because of the higher water content. Besides the primary soil characteristics and the amount of macro- and micronutrients, the fertility conditions of the production zones can be affected by the geographical circumstances as well. The measurement of soil resistance is a fast, easy and generally available method, which is suitable – with the completion of laboratory examinations – for giving assistance to delineate the production zones in the precision crop production.

Open access

A talajok aggregátum-stabilitásának vizsgálati lehetőségei I. Makroaggregátum-stabilitás

Determination of soil aggregate stability I. Macro-aggregate stability

Agrokémia és Talajtan
Authors:
Viktória Labancz
,
Gyöngyi Barna
,
Tamás Szegi
, and
András Makó

A makroaggregátumok stabilitásának meghatározására számos mérési módszer és értékelési lehetőség létezik. Ezek önállóan eredményesen alkalmazhatók az aggregátumok stabilitásának vizsgálatára (valamilyen romboló hatást megpróbálnak szimulálni, valamilyen körülményt megpróbálnak standardizálni stb.), ám ezek a módszerek egymással nehezen összevethetők. Az évek során jogosan merült fel a szabványosítás igénye, ám a kialakult nemzetközi szabvány módszertana igen bonyolult, éppen ezért csak kevesen kívánják azt alkalmazni. Hasonló a helyzet a különféle stabilitási mutatók esetében is: sokféle mutató használatos, ezek különkülön jól jellemezhetik a talajok aggregátum-stabilitását, de a mutatók párhuzamos használata több esetben eltérő stabilitási sorrendet eredményez a különféle talajoknál. Megfelelő megoldás lehetne, ha definiálni tudnánk, hogy mely módszer és mely mutató pontosan mit is fejez ki és mikor, milyen probléma vizsgálatakor, mely mutatót és mely módszert kívánatos alkalmazni. Kutatásainkat a továbbiakban ilyen irányban is folytatni kívánjuk.

There are several measurement and evaluation methods for determining the stability of macro-aggregates. These can be used effectively independently to test the stability of aggregates (attempting to simulate some destructive effect, attempting to standardise some condition, etc.), but they are difficult to compare to each other. Over the years, the need for standardization has rightly arisen, but the standard method developed is very complicated, which is why few people want to apply it.

Similarly, many different indicators are used, each of which can give a good characterisation of the aggregate stability of soils, but the parallel use of indicators often results in different stability rankings for different soils. An appropriate solution should be defined which method and which indicator expresses what exactly and when, and which indicator and which method should be used for which problem. We intend to continue our research in this direction.

In this manuscript we summarized the main macro-aggregate stability measurements and indices, reviewed the international and Hungarian scientific literature.

Open access

Abstract

The paper presents a study of a Lower Carboniferous (Visean) clastic sequence commonly called Bobrikovsky Formation, deposited in the Volga-Ural Petroleum Province, Orenburg Region. Our investigation included sedimentological description of core samples from hydrocarbon wells and well log correlations. Facies were identified by well log patterns and calibrated by core sedimentology. The Bobrikovsky Formation is proposed to be interpreted as an overall transgressive-regressive succession in a nearshore-tidal environment. Transgressive lagoon-estuary and barrier island facies became regressional lagoon fill-type settings.

Open access

Abstract

The Algyő High (AH) is an elevated crystalline block in southeastern Hungary covered by thick Neogene sediments. Although productive hydrocarbon reservoirs are found in these Neogene sequences, numerous fractured reservoirs also occur in the pre-Neogene basement of the Pannonian Basin. Based on these analogies, the rock body of the AH might also play a key role in fluid storage and migration; however, its structure and therefore the reservoir potential is little known. Based on a comprehensive petrologic study in conjunction with analysis of the spatial position of the major lithologies, the AH is considered to have been assembled from blocks with different petrographic features and metamorphic history. The most common lithologies of garnet-kyanite gneiss and mica schist associated with garnetiferous amphibolite are dominant in the northwestern and southeastern parts of the AH. The first regional amphibolite facies metamorphism of the gneiss and mica schist was overprinted by a contact metamorphic (metasomatic) event during decompression in the stability field of kyanite. Garnet-bearing amphibolite experienced amphibolite facies peak conditions comparable with the host gneiss. Regarding the similarities in petrologic features, the northwestern and southeastern parts of the area represent disaggregated blocks of the same rock body. The central part of the AH area is characterized by an epidote gneiss-dominated block metamorphosed along with a greenschist-facies retrograde pathway as well as a chlorite schist-dominated block formed by greenschist-facies progressive metamorphism. The independent evolution of these two blocks is further confirmed by the presence of a propylitic overprint in the chlorite schists. The different metamorphic blocks of the northwestern, southeastern and central parts of the AH probably became juxtaposed along post-metamorphic normal faults developed due to extensional processes. The supposed brittle structural boundaries between the blocks could have provided hydrocarbon migration pathways from the adjacent over-pressured sub-basins, or could even represent suitable reservoirs.

Open access

Abstract

Three distinct paragenetic and compositional types of tourmaline were described from the Velence Granite and the surrounding contact slate. Rare, pitch-black, disseminated tourmaline I (intragranitic tourmaline) occurs in granite, pegmatite, and aplite; very rare, black to greenish-gray, euhedral tourmaline II (miarolitic tourmaline) occurs in miarolitic cavities of the pegmatites; abundant, black to gray, brown to yellow or even colorless, acicular tourmaline III (metasomatic tourmaline) occurs in the contact slate and its quartz-tourmaline veins. Tourmaline from a variety of environments exhibits considerable variation in composition, which is controlled by the nature of the host rock and the formation processes. However, in similar geologic situations, the composition of tourmaline can be rather uniform, even between relatively distant localities. Tourmaline I is represented by an Al-deficient, Fe3+-bearing schorl, which crystallized in a closed melt-aqueous fluid system. Tourmaline II is a schorl-elbaite mixed crystal, which precipitated from Li- and F-enriched solutions in the cavities of pegmatites. Tourmaline III shows an oscillatory zoning; its composition corresponds to schorl, dravite, and foitite species. It formed from metasomatizing fluids derived from the granite. This is the most abundant tourmaline type, which can be found in the contact slate around the granite.

Open access

Land use change may modify key soil attributes, influencing the capacity of soil to maintain ecological functions. Understanding the effects of land use types (LUTs) on soil properties is, therefore, crucial for the sustainable utilization of soil resources. This study aims to investigate the impact of LUT on primary soil properties. Composite soil samples from eight sampling points per LUT (forest, grassland, and arable land) were taken from the top 25 cm of the soil in October 2019. The following soil physicochemical parameters were investigated according to standard protocols: soil organic matter (SOM), pH, soil moisture, NH4+–N, NO3–N, AL-K2O, AL-P2O5, CaCO3, E4/E6, cation exchange capacity (CEC), base saturation (BS), and exchangeable bases (Ca2+, Mg2+, K+, and Na+). Furthermore, soil microbial respiration (SMR) was determined based on basal respiration method. The results indicated that most of the investigated soil properties showed significant difference across LUTs, among which NO3–N, total N, and K2O were profoundly affected by LUT (p ≤ 0.001). On the other hand, CEC, soil moisture, and Na+ did not greatly change among the LUTs (p ≥ 0.05). Arable soils showed the lowest SOM content and available nitrogen but the highest content of P2O5 and CaCO3. SMR was considerably higher in grassland compared to arable land and forest, respectively. The study found a positive correlation between soil moisture (r = 0.67; p < 0.01), Mg2+ (r = 0.61; p < 0.01), and K2O (r = 0.58; p < 0.05) with SMR. Overall, the study highlighted that agricultural practices in the study area induced SOM and available nitrogen reduction. Grassland soils were more favorable for microbial activity.

Open access

Abstract

Due to the global oil price crisis in 2014, one of the MOL's preventive/reactive measures was to identify geologically or commercially risky elements within their portfolio. This involved reevaluation of all geologic data from Field A in the Volga-Urals Basin. In re-evaluating Field A, several unexpected challenges, problems and pitfalls were faced by the interdisciplinary team performing the task of building a new database, quality checking, and interpreting data dating back to 1947. To overcome these challenges related to this mature field, new approaches and fit-for-purpose methods were required in order to achieve the overall goal of obtaining a reliable estimation of remaining hydrocarbon potential. In the first phase a first-pass 3D geologic model was constructed, along with wrangling, cleaning and interpreting 70 years of subsurface data. This paper focuses on the main challenges involved in evaluating or reevaluating reservoir aspects of a mature field.

The primary challenges were related to the estimation of remaining in-place hydrocarbon volumes, the optimization of infill well placement, the identification of primary and secondary well targets, the identification of critical data gaps, and the planning of new data acquisitions. The hands-on experience gained during the development of the geologic model provided invaluable information for the next steps needed in the redevelopment of the field.

Open access
Central European Geology
Authors:
Elemér Pál-Molnár
,
Luca Kiri
,
Réka Lukács
,
István Dunkl
,
Anikó Batki
,
Máté Szemerédi
,
Enikő Eszter Almási
,
Edina Sogrik
, and
Szabolcs Harangi

Abstract

The timing of Triassic magmatism of the Ditrău Alkaline Massif (Eastern Carpathians, Romania) is important for constraining the tectonic framework and emplacement context of this igneous suite during the closure of Paleotethys and coeval continental rifting, as well as formation of back-arc basins.

Our latest geochronological data refine the previously reported ages ranging between 237.4 ± 9.1 and 81.3 ± 3.1 Ma. New K/Ar and U–Pb age data combined with all recently (post-1990) published ages indicate a relatively short magmatic span (between 238.6 ± 8.9 Ma and 225.3 ± 2.7 Ma; adding that the most relevant U–Pb ages scatter around ∼230 Ma) of the Ditrău Alkaline Massif. The age data complemented by corresponding palinspastic reconstructions shed light on the paleogeographic environment wherein the investigated igneous suite was formed.

The magmatism of the Ditrău Alkaline Massif could be associated with an intra-plate, rift-related extensional tectonic setting at the southwestern margin of the East European Craton during the Middle–Late Triassic (Ladinian–Norian) period.

Open access
Central European Geology
Authors:
Máté Zsigmond Leskó
,
Richárd Zoltán Papp
,
Ferenc Kristály
,
József Pálfy
, and
Norbert Zajzon

Abstract

Although the Mesozoic rocks of the Transdanubian Range have been the subject of a multitude of different studies, mineralogical research is largely underrepresented. The clay mineralogy of Lower Jurassic (especially the Pliensbachian and Toarcian) strata was broadly investigated earlier; however, systematic high-resolution clay mineralogical studies remain scarce. Here we present a mineralogical study focusing on the Upper Pliensbachian strata of the Lókút-Hosszúárok section, located near the Eplény Manganese Ore Field. We identified dioctahedral smectite, randomly interstratified illite/smectite, illite as 10 Å phyllosilicate, quartz and cristobalite. Based on our new results we propose that the smectite was formed by aging of Mg or Fe hydroxide-silica precipitates. The smectite and cristobalite were presumably formed from the siliceous tests of radiolarians, whose abundance was controlled by a local upwelling system. The occurrence of Pliensbachian smectite in the Lókút outcrop shows similarities with the Úrkút smectites known from both Pliensbachian and Toarcian strata, which implies that similar processes controlled the sedimentation during the Pliensbachian as well as during the black (gray) shale-hosted ore accumulation in the Eplény and Úrkút basins.

Open access