Browse

You are looking at 41 - 50 of 61 items for :

  • Materials and Applied Sciences x
  • Social Sciences and Law x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Kiberbiztonság a koronavírus idején – a COVID–19 nemzetbiztonsági aspektusai

Cyber Security in the Time of the Coronavirus – National Security Aspects of COVID-19

Scientia et Securitas
Authors: Tamás Palicz, Balázs Bencsik, and Miklós Szócska

Összefoglaló. A COVID–19 pandémia az információbiztonság területén új kihívásokat jelentett. A távolról végzett munka különböző formái jelentős mértékben növelték az online tér biztonsági kockázatát. Nőtt a hálózatok nagysága, az adatforgalom, és azon felhasználók száma, akiknek nem volt érdemi tapasztalatuk az online térben. A járvány ideje alatt a kibertérből érkező támadások szektoronként és időszakonként eltérő intenzitásúak voltak, a támadások típusa a phishingtől a malwareken keresztül az információs zavarkeltésig széles spektrumban változott. Számos jelenségnek nemzetbiztonsági vonatkozásai is voltak. Összefoglaló cikkünkben a fenti jelenségek nemzetközi és hazai tapasztalatait összegezzük, különös figyelmet szentelve az egészségügyi rendszernek, illetve a vakcinafejlesztés kibertérből érkező fenyegetéseinek.

Summary. During the COVID-19 pandemic, new challenges emerged in the field of information security and cyber security. Home office, home schooling and distance learning, or even telemedicine hit some organizations unprepared. Security risks in online space have increased significantly: the number of network endpoints and the number of computers, laptops and mobile devices have increased with network data traffic as well as the number of users who had no significant experience in online space. They appeared as a significant risk factor. This has been exacerbated, especially in healthcare, by the extremely high workload, which has made systems highly vulnerable. During the epidemic, attacks from cyberspace varied in intensity from sector to sector and period to period. Statistics from international and national organizations have shown that from the end of the first quarter of 2020, the number of cyber security incidents jumped sharply and then remained high even after a small decline. The types of attacks had an extremely wide range: from phishing through malware to misinformation, almost all types of attacks occurred. Many phenomena also had national security implications. Ransomware virus attacks on health have affected almost all health systems and reached high levels by the end of 2020 in particular. It was during the first period that, in an emergency case, there is thought to be an association between a ransomware virus attack and the death of a patient who was not admitted because of the attack.

In addition to distance measures and the associated increase in cyber threats, the emerging threats related to vaccination, which is central to the fight against the epidemic, should also be highlighted. This period has shed light on how many vulnerabilities there are, from vaccine development through drug trials to delivery to vaccines and the organization of vaccines, that cybercriminals are able to attack. In order to prevent and combat these threats and attacks, and to respond appropriately, complex, multidisciplinary collaborations are needed in which security science has a privileged place. In our review article, we summarize the international and national experiences of the above phenomena, paying special attention to the health care system and the threats coming from cyberspace in vaccine development.

Open access

Kontaktkutatás, vezetői információs rendszer

Contact tracing, management support system

Scientia et Securitas
Authors: Eszter Bokányi, Péter Pollner, and Tamás Joó

Összefoglaló. Tanulmányunkban bemutatjuk a hazai COVID-járvány első hulláma során kidolgozott informatikai megoldást, amely a kontaktkutatást hálózattudományi megközelítés alapján segítette, és hozzájárult az első hullám sikeres megfékezéséhez.

A kifejlesztett vizuális reprezentációs technika látványos és részletekbe menő megértést, problémafeltárást képes biztosítani a járványügyi szakemberek számára. A grafikus elemek segítenek a gyors megértésben, a különböző hálózati elrendezések bizonyos jelenségekre, például gócpontokra, fertőzési klikkekre vagy a földrajzi terjedésre irányíthatják a figyelmet. A böngészőből történő futtatás alacsony technológiai belépési küszöböt biztosít a társterületeken kutatók számára, nekik így nem szükséges a problémafeltáráshoz külön szoftvereket telepíteni. Az adatbázis SQL-alapú szűrése a vizualizációs felületről lehetőséget biztosít összetettebb kérdések megfogalmazására is.

Summary. In our study, we present an IT solution developed during the first wave of the domestic COVID epidemic. This tool served as an aid for contact tracing. The development focused on the network scientific aspects and contributed to the successful handling of the first wave.

In case of absence of effective drugs or vaccines, controlling a contagious disease can only be achieved by preventing its spread. To this end

  • infectious individuals must be identified,

  • patients, exposed to the infection must be identified,

  • the epidemic branching points that cause the greatest infection must be uncovered,

  • information on the course of the disease must be collected,

  • temporal and efficacy parameters must be determined, and

  • potential cases of infection must be described.

One possible way to accomplish these tasks is achieved by contact tracing. Classical contact tracing is carried out by personal data collection, during which the commissioned epidemiologist has to fill in a questionnaire. The questionnaire basically includes data used to identify the infected person, as well as the data of the persons who were in contact with the infected person, i.e. in contact with them. The effectiveness of the research is also enhanced if the questionnaire records disease-related parameters (e.g., symptoms, timing-related times, etc.) as well. Once the disease is known, questionnaires can be designed according to a definite template format, the organization of data collection groups and the associated costs can be planned in advance. However, in the case of a new, unknown disease, flexibility and the ability to adapt quickly during data collection are of paramount importance.

The developed visual representation technique is able to provide spectacular and detailed understanding and a problem-solving user interface for epidemiologists. Graphical elements help in quick understanding, different network layouts can direct the attention to certain phenomena such as focal points, infectious cliques, or geographical spreading patterns. Running from a browser provides a low technology entry threshold for researchers in other scientific fields, so they don’t need to install separate software. The SQL-based filtering of the database on the visualization interface also provides an opportunity to study more complex questions.

Thus, with the help of the presented computer system, a relational database can be generated from the initially unstructured data of the contact research protocols through several steps. The relational database is made available to analysts and decision-makers.

As the final balance of the first wave of COVID-19 in Hungary showed, data from well-organized contact research and processed in appropriate analytical tools can provide important information for controlling the epidemic and saving lives.

Open access

Összefoglaló. A klinikai orvosbiológiai vizsgálatok elkezdéséhez a kutatásban részt vevők biztonságát ellenőrző Egészségügyi Tudományos Tanács (ETT) kutatásetikai bizottságainak hozzájárulása szükséges. A járványt csak tudományos eredményekkel lehet legyőzni, ezért kitörésekor gyorsították a COVID–19 kutatási protokollok bírálatát. A koronavírus világjárvány szükségessé tett egy megváltozott kutatási adatkezelést is. A járványok megoldása a megelőzés. Bár a vírusellenes vakcinák adása hamar megkezdődött, ami jelentős tudományos teljesítmény, mégis tudományellenes hullám söpör végig a világon, és a kötelező védőoltások körüli jogi, etikai viták fellángoltak. Áltudományos érvelésekkel félrevezetnek embereket. Az ETT nemzeti kutatásfejlesztési programot javasolt a járvány következményeinek leküzdésére.

Summary. Biomedical research activities are subjects to prior professional-ethical approval. ETT (the Medical Research Council in Hungary) through its research-ethics committees ensures the safety of people and protects their interests and health in various clinical investigations and trials. Thus, science, ethics, and safety cannot be separated in biomedical research. The ETT operates three national ethics committees. The opinions of ethical bodies are binding; clinical and biomedical research may not be initiated without the consent of the relevant ETT committees. This is in line with international regulations. The ETT has published the “Codex of Bioethics. On the concepts and practice of biomedical research” on its website.

When the epidemic broke out, the ETT Presidency initiated immediate legislative changes that allowed for online meetings as well as digital consent to investigations, in addition to the previously exclusive personal ones. In the epidemic, time became the determining dimension, but this and the aim of the research could not be combined with such “lightening” that would endanger the safety and interests of the participants in the COVID studies. Thus, under the still strict requirements, the time for reviewing the COVID-19 protocols had to be radically shortened. However, the ETT research ethics committees also rejected submissions during the epidemic. A total of 171 COVID-19-related research protocols were approved in Hungary in 2020. The ETT Presidency initiated a national Research and Development program on infectious diseases, a call for scientific clinical R&D proposals on COVID-19, and also elaborated its priorities.

Throughout human history, the solution to epidemics has always been to prevent the spread of disease through vaccinations. The average production time for traditional vaccines is about 15 years, whereas in the year of the SARS-CoV-2 virus pandemic outbreak, mass vaccinations began with completely new coronavirus vaccines partly made using brand new molecular biology technology that had never been used before. Despite the tremendous professional scientific achievements, a wave of hostilities is sweeping across the world, and the ethos and successes of science, and scientific communities in research are being questioned when their roles are dominant and outstanding. The concept of compulsory vaccination has been arguably classified as a human right. With this, the world of vaccinations was tied to concepts that it really had nothing to do with. Arbitrary pairing and joint treatment of remote concepts favours the spread of fatal diseases such as measles and poliomyelitis, for which there are already vaccines. Meanwhile, pseudosciences are misleading the public.

The coronavirus pandemic has also necessitated changes in data management. The ETT has previously initiated a number of legal and professional proposals on health data management and access to research data, and has developed its own data protection rules following the introduction of the GDPR.

Open access

A preventív és proaktív fogászati azonosítás bevezetése és jelentősége tömegkatasztrófa áldozat azonosításkor

The introduction and importance of preventive and proactive dental identification in disaster victim identification

Scientia et Securitas
Authors: Botond Simon, Ajang Armin Farid, and János Vág

Összefoglaló. A modern kriminalisztika interdiszciplináris területe a tömegkatasztrófa áldozat azonosítás. A katasztrófát általában egy előre nem látható esemény okozza, amelyben mind az emberi, mind pedig az anyagi kár jelentős. Napjainkban az áldozatazonosítás folyamata reaktív módon történik, tehát az azonosításhoz szükséges dokumentáció az esemény bekövetkezése után kerül összegyűjtésre. A fogászati ante-mortem (AM) adatokat előre, hatóságilag egy központi adatbázisban, preventív jelleggel, kötelező módon nem tárolják.

A preventív AM adatbázis létrehozása felgyorsíthatja és költséghatékonnyá teheti az áldozatazonosítást, mert a jelenlegi reaktív módszer helyett preventív módon, proaktív jelleggel kerülne sor az azonosításra.

Summary. Mass disaster identification is an interdisciplinary field of modern forensic science. A disaster is usually caused by an unforeseen event in which both human and material damage is significant. Nowadays, the victim identification process is reactive, i.e., the authorities react to the event that has occurred and collect the necessary documentation for identification after the event has taken place. Primary identifiers include fingerprints, DNA and dental records. In mass casualty incidents, teeth are usually the most common means of identifying victims. However, dental ante-mortem (AM) documentation is not stored in advance in a central database as a preventive measure.

The creation of a preventive AM database could speed up and make victim identification cost-effective, because it would be done in a preventive and proactive way instead of the current reactive method. The quality of the AM documentation would be guaranteed to be good and accurate, so that post-mortem (PM) data collected in the field can be easily and efficiently compared by a smart pattern recognition software, increasing the likelihood of successful identification. The introduction of digital health involves not only security and technology, but also cultural change. In Hungary, from 2020 onwards, the private sector will be obliged to provide data to the National eHealth Infrastructure (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér, EESZT), so digital health information will be stored in a centralized system, which can improve the quality of ante-mortem documentation. When identifying victims, it is important to have biometric identifiers that are resistant to environmental influences, have individual characteristics, are easy to collect and compare with reference information, and can be stored and used in a cost-effective way. The palatal ridge has been shown to meet the above properties. The development of digital dentistry and the involvement of the dental sector in data collection will facilitate the work of forensic dental experts, enabling the state to ensure effective identification and subsequent dignified farewells and burials for its citizens in the event of a mass disaster. According to the principle of operation of the preventive AM-PM database, the two- and three-dimensional X-ray and other imaging data, findings, anamnesis documentation and final reports collected during the lifetime of a citizen are stored in a central database. Changes during screening examinations can be traced. One of the most valuable is dental documentation. All information linked to the individual is stored with AM ID, which is also linked to passport and ID card information. In the event of an accident, post-mortem data is also stored in the AM-PM database, which is saved with a PM ID. With the help of a smart algorithm, the AM-PM ID match helps to identify the victim. In the case of missing persons, it is important that the missing person’s medical AM documentation, if not already stored, is immediately included, since when identifying an unknown body, it is probably best to start the search among the missing persons first.

Open access

A szennyvíz alapú epidemiológia jelentősége a COVID–19 járványban és azon túl

The importance of wastewater-based epidemiology in the COVID-19 pandemic and beyond

Scientia et Securitas
Authors: Tamás Pándics, Eszter Róka, Bernadett Khayer, Zoltán Kis, Luca Bella Kovács, Nóra Magyar, Tibor Málnási, Orsolya Oravecz, Bernadett Pályi, Eszter Schuler, and Márta Vargha

Összefoglaló. A szennyvízalapú epidemiológia módszere a jelenlegi világjárványban egyre inkább előtérbe kerül. Mivel a szennyvízhálózatot szinte mindenki használja, ezzel a módszerrel gyorsan és olcsón lehet reprezentatív egészségügyi információhoz jutni, az így keletkező adatok pedig támogatást és visszajelzést nyújthatnak a döntéshozatalban. A Nemzeti Népegészségügyi Központ 2020 júniusa óta működteti a COVID–19 előrejelző rendszert. A mintavételek hetente történnek Budapest három szennyvíztisztítójából, valamint a megyeszékhelyekről. A kapott adatok hazánkban is előrejelzik az esetszám alakulását, az eredmények gyors kommunikációja pedig lehetővé teszi a járványhelyzetre történő felkészülést. A szennyvízalapú epidemiológia alkalmazása a jövőben más területeken is megfontolandó hazánkban is.

Summary. Wastewater based epidemiology (WBE) is an emerging method in the current COVID-19 pandemic. Since almost everyone uses the sewerage system, wastewater is technically a composite sample representing the entire population of the area serviced by a wastewater plant. This community sample contains pathogens and compounds excreted by the human body through feces or urine, and can be used to obtain information on the health status of the community. It was successfully used previously for confirming the eradication of poliovirus and tracking legal and illegal drug consumption.

The etiological agent of COVID-19, the SARS-CoV-2 virus is an enveloped, single strand RNA coronavirus. Although it is a respiratory virus, it is also shed in feces both in symptomatic and asymptomatic infections. Wastewater therefore can be used to estimate outbreak trends and support outbreak management.

Wastewater monitoring efforts in Hungary started in June 2020, first in Budapest, then gradually extended to a national surveillance system. Weekly samples are collected in the three wastewater treatment plants servicing Budapest, and from every county seat. The analyzed 22 samples represent approximately 40 % of the population. Raw sewage samples are centrifuged to remove the debris and concentrated by membrane ultrafiltration. RNA is extracted from the concentrate and SARS-CoV-2 is quantified by RT-qPCR. Results are normalized to Enterococcus counts to correct for the bias of dilution from precipitation.

The first results in June reflected the decline of the first wave of the outbreak. During the summer, viral RNA concentrations were low, mainly below the limit of detection. The increase of RNA in the sewage preceded the resurge of cases by 2 weeks. Trends of viral concentration followed the same pattern as the number of infections in the second and third wave. SARS-CoV in sewage shows statistically significant association with the number of new cases in the following weeks, thus it can be used as an early warning system.

Results are communicated weekly to the governance board responsible for outbreak management, or more frequently in case of outstanding results or when it is necessary for decision support. Weekly information is also made available to the public. To inform the public, concentration categories (low, medium, elevated and high) were defined, representing orders of magnitude of the viral RNA concentration. Trends (increasing, stagnating or decreasing) are also indicated.

The establishment of a long-term wastewater surveillance system would provide an opportunity for early recognition of future emerging infections, tracking seasonal influenza, drug use or even the detection of certain bioterror attacks. It would be an important addition to maintaining the health and safety of the Hungarian population.

Open access

Változó éghajlat, változó környezet, változó kórokozók. Meddig tart a járványok kora?

Changing climate, changing environment, changing pathogens. How long will the era of pandemics last?

Scientia et Securitas
Authors: Gábor Földvári, László Zsolt Garamszegi, and Eörs Szathmáry

Összefoglaló. Az eddigi összes világjárványt olyan zoonotikus kórokozók, vírusok vagy baktériumok okozták, amelyek könnyen tudnak emberről emberre is terjedni. Minden egyes felbukkanó fertőzés egészségügyi, társadalmi és gazdasági költségeket von maga után. Az országhatárok nem tudják hatékonyan korlátozni a betegségek terjedését. Az eddigi trendek alapján jóval több mint félmillióféle, zömmel teljesen ismeretlen vírus lehet képes embereket megfertőzni. Az ember által letarolt vagy urbanizált területeken olyan állatfajok lesznek dominánsok, amelyek kifejezetten jó kórokozó-fenntartók. A hangsúlyt mostantól kezdve a megelőzésére kell helyezni, melynek a feltételei végrehajtható tervek formájában adottak. A hatékony megelőzés költséges, de jóval olcsóbb, mint egy világjárvány gazdasági következményeit viselni.

Summary. So far, all pandemics have been caused by zoonotic pathogens, viruses or bacteria that could easily spread from human to human. Emerging infectious diseases entail huge costs for the health system, as well as for society and economy in general. Experience tells us that national borders are insufficient to prohibit the spread of infectious diseases. Extrapolation from current trends suggests that the number of largely unknown virus species able to infect humans is well over half a million. Overall, we seem to lack knowledge about 90% of the pathogens of the world. A striking experience is that pathogens can jump hosts based on their standing genetic variation and phenotypic plasticity. Mutations tend to follow later and lead to evolutionary finetuning of the pathogenic lifecycle. Human activity has contributed a great deal to the current dangerous rise of emerging infectious diseases. Climate change induces migration, biological invasions, and a higher incidence of the encounter of species with potential pathogens. Invading species tend to disrupt local ecosystems, resulting in lower biodiversity and higher susceptibility to disease of the remaining endemic species as well as the agriculturally important, domestic plant and animal populations. Habitats devastated by human activity as well urban areas will be dominated by species (such as rodents) that can harbour several potential and actual pathogens. Urbanization is a major risk factor for several reasons, including the elevated temperature in cities that contributes to the increase in pathogen survival during winter and the high population density and consequential contact rate of the local human population. Globalization adds to the security hazard posed by pathogens. From now on, emphasis should be put on the prevention of pandemics, for which we have executable plans. One such plan is the DAMA protocol (Document, Assess, Monitor, Act). We must document the occurrence of potential pathogens in candidate host species. Then we assess the threat level associated with identified potential pathogens, followed by a systematic monitoring of the most dangerous pathogens, looking for early signs of potential outbreaks. Action means advice by experts on possible preventive measures by experts and their evaluation and execution by decision makers. Similar ecological diagnostics seem possible for biological invasions in general. Efficient prevention is costly, but considerably less so than bearing the economic consequences of pandemics by (re-)emerging infectious diseases.

Open access
Scientia et Securitas
Author: György Miklós Keserű

Összefoglaló. A COVID–19-járvány egyre növekvő számú fertőzött betegének ellátása érdekében rövid időn belül szükség mutatkozott vírusellenes terápiás lehetőségekre. A gyors reagálás szempontját figyelembe véve erre a célra elsősorban más vírusok ellen már kifejlesztett vírusellenes szerek jöhetnek szóba. A magyar betegek ellátásbiztonsága szempontjából különösen fontos a hatóanyagok és gyógyszerkészítmények hazai gyártása. Ezt a cél tűzte ki a favipiravir, egy széles spektrumú antivirális hatóanyag hazai fejlesztése, amely sikeresen befejeződött, a gyógyszerkészítmény klinikai vizsgálata folyamatban van.

Summary. Increasing impact of COVID-19 on the healthcare system prompted the identification of potential antiviral therapies. Due to the immediate demand, known drugs were subjected to repositioning attempts. These drugs include agents inhibiting the viral entry into the host cells, drugs potentially blocking the release of the viral RNA from the endosomes, antivirals inhibiting the replication of the viral RNA and finally compounds that might prevent the assembly of the new virion. Since there is less experience with camostat and nafamostat, the entry inhibitors tested in Japan, and due to the ambiguous data collected with the endosome blocking chloroquine and hydroxyl-chloroquine, we focused on the actual antiviral treatment options for COVID-19 infections. In addition to favipiravir and remdesivir that were used early, at the onset of the pandemic, we discuss novel candidates including molnupiravir, a promising antiviral actually investigated in clinical trials. Considering the needs of Hungarian COVID patients and the security of supply as first priority, we selected favipiravir and developed a convenient process for the industry-scale production of the active pharmaceutical ingredient (API). At the end of this review we summarize the development and clinical investigation of favipiravir, a wide spectrum antiviral drug used for the treatment of mild and moderate COVID patients in Hungary in both ambulant and clinical settings. The Hungarian COVID Task Force set up two consortia, one for the development and the other for the clinical investigations of favipiravir. The objective of the favipiravir development consortium was to develop processes for the production of Favipiravir API and dosage forms. The consortium completed the pilot plant scale industrial production of the API and produced clinical samples for the upcoming trials. The selection and laboratory scale optimization of the synthesis route was performed at the Medicinal Chemistry Research Group of the Research Center for Natural Sciences. The laboratory scale synthesis was scaled up for pilot plant production at EVI plc and Gedeon Richter plc. GMP production was realized at the facilities of Gedeon Richter plc. Finished dosage forms were developed at Meditop Ltd who produced the clinical samples under GMP conditions. The clinical consortium is headed by the Hungarian section of the European Clinical Research Infrastructure Network (ECRIN) and organized two trials. One of these trials investigates favipiravir produced in Hungary while the other trial is performed with favipiravir produced in Japan. Both studies were approved by the Hungarian regulatory agency (OGYÉI) and are ongoing.

Open access

Agria Média 2020 konferencia

„Az oktatás digitális átállása korunk pedagógiai forradalma”

Scientia et Securitas
Author: Árpád Szörény Rab
Open access
Scientia et Securitas
Authors: Péter Ekler and Dániel Pásztor

Összefoglalás. A mesterséges intelligencia az elmúlt években hatalmas fejlődésen ment keresztül, melynek köszönhetően ma már rengeteg különböző szakterületen megtalálható valamilyen formában, rengeteg kutatás szerves részévé vált. Ez leginkább az egyre inkább fejlődő tanulóalgoritmusoknak, illetve a Big Data környezetnek köszönhető, mely óriási mennyiségű tanítóadatot képes szolgáltatni.

A cikk célja, hogy összefoglalja a technológia jelenlegi állapotát. Ismertetésre kerül a mesterséges intelligencia történelme, az alkalmazási területek egy nagyobb része, melyek központi eleme a mesterséges intelligencia. Ezek mellett rámutat a mesterséges intelligencia különböző biztonsági réseire, illetve a kiberbiztonság területén való felhasználhatóságra. A cikk a jelenlegi mesterséges intelligencia alkalmazások egy szeletét mutatja be, melyek jól illusztrálják a széles felhasználási területet.

Summary. In the past years artificial intelligence has seen several improvements, which drove its usage to grow in various different areas and became the focus of many researches. This can be attributed to improvements made in the learning algorithms and Big Data techniques, which can provide tremendous amount of training.

The goal of this paper is to summarize the current state of artificial intelligence. We present its history, introduce the terminology used, and show technological areas using artificial intelligence as a core part of their applications. The paper also introduces the security concerns related to artificial intelligence solutions but also highlights how the technology can be used to enhance security in different applications. Finally, we present future opportunities and possible improvements. The paper shows some general artificial intelligence applications that demonstrate the wide range usage of the technology.

Many applications are built around artificial intelligence technologies and there are many services that a developer can use to achieve intelligent behavior. The foundation of different approaches is a well-designed learning algorithm, while the key to every learning algorithm is the quality of the data set that is used during the learning phase. There are applications that focus on image processing like face detection or other gesture detection to identify a person. Other solutions compare signatures while others are for object or plate number detection (for example the automatic parking system of an office building). Artificial intelligence and accurate data handling can be also used for anomaly detection in a real time system. For example, there are ongoing researches for anomaly detection at the ZalaZone autonomous car test field based on the collected sensor data. There are also more general applications like user profiling and automatic content recommendation by using behavior analysis techniques.

However, the artificial intelligence technology also has security risks needed to be eliminated before applying an application publicly. One concern is the generation of fake contents. These must be detected with other algorithms that focus on small but noticeable differences. It is also essential to protect the data which is used by the learning algorithm and protect the logic flow of the solution. Network security can help to protect these applications.

Artificial intelligence can also help strengthen the security of a solution as it is able to detect network anomalies and signs of a security issue. Therefore, the technology is widely used in IT security to prevent different type of attacks.

As different BigData technologies, computational power, and storage capacity increase over time, there is space for improved artificial intelligence solution that can learn from large and real time data sets. The advancements in sensors can also help to give more precise data for different solutions. Finally, advanced natural language processing can help with communication between humans and computer based solutions.

Open access

Az önvezető autózás kihívásai és biztonsági kérdései a digitális államban

Challenges and safety, security questions of autonomous vehicles in the digital state

Scientia et Securitas
Authors: Máté Zöldy, Zsolt Szalay, and Árpád Török

Összefoglalás. A XXI. század első felében a korábban sok évtizeden keresztül lassan változó közlekedés gyorsított ütemben alakul át. Ez alatt a pár év alatt több változás következik be, több kihívást kell leküzdeni, mint a korábbi időszakban. Az elektromos hajtás térnyerése, új járműhasználati módok mellett a járművek autonomizálódása és összekapcsolódása jelenti az új irányokat, amelyek kihívás elé állítják nemcsak az autóipart, hanem a járművek használóit és a szabályzókat, az államot is. Kutatásainkban az önvezető autózás jelentette kihívásokat emeljük ki a többi, röviden bemutatott trend közül, majd pedig vizsgáljuk, milyen kihívásokat támaszt a digitalizálódó állam felé az önvezetés felé elmozduló járműves technológia.

Summary. In the first half of the 21st century, transportation that has been slowly changing over many decades has been transforming at an accelerated rate. Over the course of these few years, there will be more changes and more challenges to overcome. For a century it was unquestionable that a vehicle is driven by a driver and its energy comes via diesel or petrol from crude oil. Today vehicles’ autonomy in driving is increasing, and instead of crude oil based fuels first biocomponents and gaseous fuels appeared, and now electricity knocks at the door. The proliferation of the electric driving, the new modes of vehicle use, and the autonomy and connectivity of vehicles represent new directions that challenge not only the automotive industry, but also vehicle users and regulators, and the states. New technologies bring about new security and safety challenges as well. Most of the challenges pop up in the cyber security domain. And its result is that a closer cooperation is necessary between the automotive industry and informatics. As these two leading industrial fields have a different setup, the cooperation is energy demanding task for all participants. Modification and upgrade of the homologation process seems to be one of the potential gateways that could merge the safety requests. Improving traditionally rigid automotive homologation processes needs a lot of extended test opportunities. In our research, we highlight the challenges posed by self-driving cars and show some trends briefly, and then examine the challenges posed by vehicle technology moving towards self-driving, and towards digitizing. The certification process of the automotive industry is highlighted and modifications are proposed. We propose to extend the traditional proving ground based certification processes with special, autonomous vehicles designed processes that are partially made within the virtual reality-proving ground mixtures. A newly designed proving ground not only offers a wide range of vehicle and traffic tests for conventional, connected and automated vehicles, but can also be used to test possible prototype solutions, as well as helps to develop the type-approval process, and useful for educational purposes. Cyber security has special dimensions, newly developed test environment is necessary to validate the vehicles and their elements. A complete vehicle testing and validation center is proposed to establish for automotive cyber security features, focusing not only on known, but also on unknown vulnerabilities. It will help to develop dedicated tests to eliminate unknown vulnerabilities and potential new vulnerabilities.

Open access