Browse

You are looking at 71 - 80 of 82,040 items for

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Abstract

Background and aims

It has been argued that it is important to consider underlying mechanisms of mental health problems. Previous studies have shown that executive deficits, delay aversion, and emotion dysregulation are related to Internet Gaming Disorder (IGD) and Social Media Disorder (SMD). However, the present study is the first to investigate whether these neuropsychological deficits show additive effects or if they interact. The present study also investigated whether these deficits mediate the association between IGD/SMD and psychosocial outcomes.

Methods

The study involved 995 university students who completed a survey measuring IGD/SMD symptom severity, neuropsychological functions, and psychosocial outcomes. Both dimensional and categorical analyses were used to assess the associations between neuropsychological functions and IGD/SMD. Simple and multiple mediation analyses were conducted to examine if neuropsychological functioning mediates the association between IGD/SMD and psychosocial outcomes.

Results

All neuropsychological functions were significantly associated with both IGD and SMD symptom severity. However, only inhibition and emotion regulation, as well as delay aversion for SMD, remained significant when controlling for the overlap between different functions. Associations were significantly stronger for men compared to women for IGD. In the categorical analyses, individuals with IGD/SMD were more likely to have neuropsychological deficits (odds ratios between 3.33 and 8.81). Finally, all neuropsychological functions, except inhibition, were significant mediators in the link between IGD/SMD and psychosocial outcomes.

Discussion and conclusions

These results shed light on the neuropsychological underpinnings of IGD/SMD, which can be used to identify more homogenous subgroups and provide more individualized treatment options.

Open access

Abstract

The thermo convective instability of the Darcy-Benard problem (DB) using Robin (third-kind) thermal conditions is investigated here. We consider a viscous Newtonian fluid saturating a porous layer in which the layer is sandwiched between two impermeable boundaries. The upper and the lower walls are modelled in the form of the Neumann (second-kind) and the Robin (third-kind) thermal conditions, respectively. The difference in the temperature distribution between both phases allows the lack of a local thermal equilibrium model to be present. As a consequence, the third kind of thermal condition brings about one extra dimensionless parameter of the Biot number to the usual one of the inter-heat transfer coefficient and the thermal conductivity ratio. The normal modes method adopted in a linear stability analysis gives rise to perturbed governing equations. The eigenvalue problem is handled numerically as a result of the perturbed governing equations leading to the marginal stability condition.

Open access

Kismarty-Lechner Jenő templomépítészete •

A két világháború közötti katolikus templomépítészet útkeresései

Church Architecture of Jenő Kismarty-Lechner •

The Attempts of Renewal of the Roman Catholic Church Architecture in the Interwar Period
Építés - Építészettudomány
Author:
Eszter Hajós-Baku

Kismarty-Lechner Jenő templomtervezői pályája 1916-ban indul – s ha a templomátalakításokat is számba vesszük, akkor az 1950-es évekig hatalmas ívet ír le tevékenysége, mely sok esetben nem választható el oktatói pályájától és műemlékes munkáitól. Templomtervezői munkásságának tetemes része a két világháború közötti időszakra tehető, mely egyben a korszak stíluspluralizmusának kiváló reprezentánsa. Esetében igen széles spektrum rajzolódik ki a pártázatos reneszánsztól kezdve a neoklasszicizmuson át a magyaros és nemzeti tendenciák újraértelmezésén túl a modern templomépítészetig, melyben máig kiemelkedőt alkotott. Kismarty recepciójához hozzátartozik, hogy lényegében a legtöbb szakirodalom az építész gazdag alkotótevékenységére helyezve a hangsúlyt a változatos stílusokban tervezés mellett a magyar szecesszió továbbéléseként, a magyar nemzeti stíluskeresés egyik állomásaként értékeli, kiemelve, hogy az önálló építészeti formanyelv megteremtésének forrásait inspiratív módon a felvidéki / felső-magyarországi pártázatos reneszánszban és a magyar népi építészetben találta meg. Emellett a kutatás során összegyűjtött és a korszak templomépítészetének tükrében értékelt épületei és tervei azt mutatják, hogy Kismarty-Lechner Jenő a modern templomépítészet létrejöttében jelentős szerepet játszott. Jelen kutatás törekszik Kismarty-Lechner Jenő hatalmas templomépítészeti munkásságát folyamatában, a források tükrében bemutatni s a különféle gyűjteményekben megőrzött terveit egymás mellett vizsgálni.

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Per Görts
,
Josephine Savard
,
Katarina Görts-Öberg
,
Cecilia Dhejne
,
Stefan Arver
,
Jussi Jokinen
,
Martin Ingvar
, and
Christoph Abé

Abstract

Background and aims

Compulsive sexual behavior disorder (CSBD) has been included as an impulse control disorder in the International Classification of Diseases (ICD-11). However, the neurobiological mechanisms underlying CSBD remain largely unknown, and given previous indications of addiction-like mechanisms at play, the aim of the present study was to investigate if CSBD is associated with structural brain differences in regions involved in reward processing.

Methods

We analyzed structural MRI data of 22 male CSBD patients (mean = 38.7 years, SD = 11.7) and 20 matched healthy controls (HC; mean = 37.6 years, SD = 8.5). Main outcome measures were regional cortical thickness and surface area. We also tested for case-control differences in subcortical structures and the effects of demographic and clinical variables, such as CSBD symptom severity, on neuroimaging outcomes. Moreover, we explored case-control differences in regions outside our hypothesis including white matter.

Results

CSBD patients had significantly lower cortical surface area in right posterior cingulate cortex than HC. We found negative correlations between right posterior cingulate area and CSBD symptoms scores. There were no group differences in subcortical volume.

Conclusions

Our findings suggest that CSBD is associated with structural brain differences, which contributes to a better understanding of CSBD and encourages further clarifications of the neurobiological mechanisms underlying the disorder.

Open access

Abstract

Production and consumption of chicken meat has increased considerably with the increasing world population, and will continue to increase, due to its health benefits and its economic value. Chicken meat is a sensitive food due to its characteristics and microbiological load. Traceability is very important to increase food safety and biosecurity. Freshness indicators are often used to monitor the presence of metabolites produced by microorganisms, mostly functioning through the colour change of the indicator. A developed natural, edible, biodegradable, purple coloured pH sensitive sensory pad was put inside a chicken meat package to observe the chicken meat spoilage with colour change due to pH changes in the meat.

Restricted access

Az Interkulturális Érzékenység Skála magyar változatának pszichometriai vizsgálata orvostanhallgatók és pszichológia szakos hallgatók mintáján

Psychometric properties of the Intercultural Sensitivity Scale in Hungarian medical and psychology students

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Lilla Lucza
,
Tamás Martos
,
Viola Sallay
,
Anne Weiland
,
Peter Vermeir
, and
Márta Csabai

Háttér és célkitűzések

Az egyre növekvő kulturális diverzitás következtében az utóbbi évek nemzetközi és hazai tudományos irodalma egyre több figyelmet fordít az interkulturális kompetencia mérési és fejlesztési feladataira a gyógyításban. Jelen vizsgálatban célunk az Interkulturális Érzékenység Skála magyar változatának pszichometriai vizsgálata orvostan- és pszichológushallgatók körében, feltárva emellett az empátiával való konvergens validitását és a skálán különböző demográfiai változók mentén megjelenő különbségeket és együtt járásokat.

Módszer

A kvantitatív, keresztmetszeti vizsgálatban 396 magyar, gyógyító szakmára készülő hallgató demográfiai és Interkulturális Érzékenység Skála, valamint Interperszonális Reaktivitás Index adatait elemeztük. Az eredeti 5 faktoros kérdőívstruktúra érvényességi és megbízhatósági vizsgálatai mellett korreláció, független mintás t-próba, egyutas ANOVA teszteket és lineáris regressziót alkalmaztunk.

Eredmények

Az eredeti skála nem mutatott megfelelő és érvényes illeszkedést magyar mintán, helyette egy alternatív, rövidített, 3 faktoros struktúra bizonyult a legjobban illeszkedőnek, elfogadható vagy jó belső megbízhatósági mutatókkal. Eredményeink szerint a nyelvismeret és az empátia két dimenziója jelentős bejóslója az interkulturális érzékenységnek: a perspektívafelvétel pozitívan, a személyes distressz pedig fordított irányban jelezte azt előre.

Következtetések

Egy olyan magyar nyelvre adaptált mérőeszközt alakítottunk ki, mely megbízhatóan méri a magyar gyógyító szakmára készülők interkulturális érzékenységét. E készség fejlesztése napjainkban az egészségügyi képzések fontos feladata. A hallgatók nyelvtanulásának, kultúrközi tapasztalatszerzésének és empátiafejlesztésének támogatása mellett az interdiszciplináris és interkulturális felépítésű gyógyítói tanuló- vagy kutatócsoportok igen hasznos együttműködésének irányába mutatnak a jelen kutatás eredményei.

Open access

Az Összehasonlító Kollektív Áldozati Vélekedés Kérdőív magyar változatának pszichometriai jellemzői

Psychometric Properties and validity of the Hungarian version of the Collective Comparative Victim Beliefs Questionnaire

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Zsolt Péter Szabó
,
Noémi Zsuzsanna Mészáros
,
Pál Kővágó
, and
Éva Fülöp

Háttér és célkitűzések

Az Összehasonlító Kollektív Áldozati Vélekedés Kérdőív (ÖKÁVK) a csoport viktimizációjával kapcsolatos szubjektív konstrukciók, az összehasonlító kollektív áldozati vélekedések mérésére kidolgozott eszköz. A jelen tanulmányban a kérdőív magyar nyelvű változatainak a pszichometriai sajátosságait vizsgáljuk.

Módszer

A kérdőív két változatát (globális összehasonlító kollektív áldozati vélekedések; regionális összehasonlító kollektív áldozati vélekedések) teszteltük összesen hét független mintán, 1925 fő részvételével (1025 fő töltötte ki a globális verziót, 860 fő a regionális verziót). A kérdőív szerkezetét feltáró és megerősítő faktorelemzések segítségével vizsgáltuk, a kérdőív validitását pedig több releváns kimeneti változó segítségével ellenőriztük.

Eredmények

Az ÖKÁVK magyar változatában megjelennek és egymástól elkülönülnek a szakirodalomban korábban feltárt összehasonlító kollektív áldozati vélekedések: (1) exkluzív összehasonlítások: a saját csoport szenvedése mennyiségében és/vagy minőségében súlyosabb, mint más csoportok szenvedései; (2) inkluzív összehasonlítások: a saját csoport szenvedése mennyiségében és/vagy minőségében hasonló más csoportok szenvedéseihez; (3) lefelé összehasonlítások: más csoportok szenvedése mennyiségében és/vagy minőségében súlyosabb, mint a saját csoport szenvedései. A kérdőívben továbbá elkülöníthető a (4) saját csoport történelmi viktimizációjának személyes fontossága. Ezek a vélekedések és a saját csoport történelmi viktimizációjának személyes fontossága szignifikáns kapcsolatot mutatott releváns csoportközi kimenetekkel.

Következtetések

Az ÖKÁVK magyar változata alkalmas az összehasonlító kollektív áldozati vélekedések mérésére. Az összehasonlító kollektív áldozati vélekedések kapcsolatban vannak a csoportközi viszonyok szempontjából jelentős változókkal.

Open access

Abstract

Background and aims

About 1/3 of youth spend more than four hours/day engaged in screen media activity (SMA). This investigation utilized longitudinal brain imaging and mediation analyses to examine relationships among SMA, brain patterns, and internalizing problems.

Methods

Data from Adolescent Brain Cognitive Development (ABCD) participants with baseline and two-year follow-up structural imaging data that passed quality control (N = 5,166; 2,385 girls) were analyzed. Joint and Individual Variation Explained (JIVE) identified a brain co-development pattern among 221 brain features (i.e., differences in surface area, thickness, or cortical and subcortical gray-matter volume between baseline and two-year-follow-up data). Generalized linear mixed-effect models investigated associations between baseline SMA, structural co-development and internalizing and externalizing psychopathology at two-year follow-up.

Results

SMA at baseline was related to internalizing psychopathology at year 2 ( β = 0.020 , S E = 0.008 , P = 0.014 ) and a structural co-development pattern ( β = 0.015 , S E = 0.007 , P = 0.029 ), where the co-development pattern suggested that rates of change in gray-matter volumes of the brainstem, gray-matter volumes and/or cortical thickness measures of bilateral superior frontal, rostral middle frontal, inferior parietal, and inferior temporal regions were more similar than those in other regions. This component partially mediated the relationship between baseline SMA and future internalizing problems (indirect effect = 0.020, P-value = 0.043, proportion mediated: 2.24%).

Discussion and conclusions

Greater youth engagement in SMA at ages 9–10 years statistically predicted higher levels of internalizing two years later. This association was mediated by cortical-brainstem circuitry, albeit with relatively small effect sizes. The findings may help delineate processes contributing to internalizing behaviors and assist in identifying individuals at greater risk for such problems.

Open access

Abstract

Usage of single use plastics has been rapidly increasing in the recent past and it is challenging to dispose of these plastics safely, since they are non-biodegradable. Especially, Polyethylene Terephthalate (PET) which is widely used in the form of water bottles cannot be easily recycled or reused. On the other hand, construction projects require sustainable materials having good strength, accordingly various studies have been conducted to reuse plastic wastes in the concrete and positive results have been obtained. In this study, the crushed PET bottles are partially substituted with fine aggregates and water hyacinth is added as a bio plasticizer in concrete. The concrete specimens are cast by substituting PET aggregates with the fine aggregates at 2, 4, 6, 8, 10% and water hyacinth is added at 10 & 20% by weight of water. The specimens are tested and it is noted that with the addition of PET aggregates up to 4% the strength of the concrete increases and beyond 4%, strength of the concrete gradually decreases, and addition of water hyacinth enhances the strength of the concrete.

Open access

Abstract

In this paper, a novel hybrid technique is proposed for transient stability analysis on grid connected Wind-Diesel-PV hybrid system. The proposed hybrid methodology is combination of the dwarf mongoose optimization algorithm (DMO) and the recalling enhanced recurrent neural network (RERNN) named DMO-RERNN. The main purpose of this work is to consider various elements on hybrid system for the analysis of transient stability according to different conditions. The voltage profile of hybrid system is enhanced using the proposed unified power flow controller (UPFC), which also has higher performance improving transient performance compared to the conventional ANN, PI and fuzzy-sliding mode controller. Considering the proposed technique, DMO is used to find the optimal global solution for the fault predicted by the RERNN approach. The proposed system is executed on MATLAB work platform; its performance with existing systems is analyzed. The result proves that the proposed hybrid technique based UPFC controller provides better results compared with other existing technique. The efficiency of the PI is 82.136, ANN is 77, Fuzzy Sliding Mode is 65.097% and proposed technique is 97.99038%.

Open access