Browse

You are looking at 81 - 90 of 83,888 items for

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Enhancing bus safety: A modular driver monitoring system

Biztonságosabb buszközlekedés: Moduláris járművezető monitoring rendszer

Scientia et Securitas
Authors:
Viktor Nagy
,
Patrik Bézi
, and
Gábor Kovács

Summary.

In the area of road safety, the development of a Modular, Machine Vision-Based, Custom-Built Driver Monitoring System (DMS) for bus drivers has become imperative. This research presents a comprehensive system capable of detecting drowsiness, blinking patterns, and various forms of distraction, including the use of mobile phones, and one-handed driving. Leveraging the power of Mediapipe and YOLOv7 for real-time image analysis, as well as ROS2 for seamless data transfer, our system not only ensures the immediate safety of bus passengers but also offers expandable functionality, such as eye tracking and skeleton detection.

Összefoglalás.

A biztonságos tömegközlekedés iránti igény fokozza a járművezetőkre nehezedő nyomást a növekvő forgalmi torlódások miatt. Ezt súlyosbítja a közlekedési rendszer összetettsége és a fokozódó külső ingerek hatása, különösen városi környezetben. A közösségi közlekedésben alkalmazható, a közlekedésbiztonságot fokozó moduláris, gépi látáson alapuló, egyedi fejlesztésű járművezető-felügyeleti rendszer kifejlesztése az autóbuszvezetők monitorozására elengedhetetlen. Ez a kutatás egy olyan átfogó rendszert mutat be, amely képes érzékelni az álmosságot, a pislogási mintákat és a figyelemelterelés (disztrakció) különböző formáit, beleértve a mobiltelefon-használatot, és az egykezes vezetést. A Mediapipe és a YOLOv7 valós idejű képelemzésre, valamint a ROS2 adatátvitelre való felhasználásával rendszerünk nemcsak a busz utasainak biztonságát garantálja, hanem olyan bővíthető funkcionalitást is kínál, mint például szemkövetés és csontvázfelismerés (szkeleton).

A rendszer alapvető célja az, hogy a szemmozgás, fejtartás és testtartás elemzésével pontosan azonosítja a járművezető fáradtságát, figyeli a pislogási mintákat az álmosság jeleit, és felismeri a közúti biztonságot veszélyeztető disztrakciókat. Továbbá a rendszer moduláris felépítése lehetővé teszi további érzékelők, például szemmozgás-követő rendszer, telemetriai eszközök vagy 5G-adapterek egyszerű integrálását, ami átfogó megfigyelést és adatfúziót tesz lehetővé a valós környezetbe történő adaptálás elősegítésére.

A fejlesztett Járművezető Monitoring Rendszer a ROS2 keretrendszer segítségével integrált megoldást kínál a buszvezetők megfigyelésére. A rendszer alapvető képessége a fedélzeti kamerák által rögzített felvételeken a járművezető vizuális felismerése. Ezen túlmenően képes követni a vezető testén lévő kulcspontok, mint a fej, a törzs és a karok pozícióját, ami létfontosságú az ő testtartásának és mozgásának megértésében. Az egyediséget a vezetőfülke mérete és a buszvezető személygépjárműhöz mérten dinamikus mozgásképe adja. A rendszer az emberi arcot is részletesen elemzi, kiemelve a fontos arcpontokat, mint a szemek, orr és száj. Ez lehetővé teszi a tekintet irányának, arckifejezéseknek, valamint a fáradtság vagy stressz jeleinek azonosítását. Az adatok könnyebb értelmezése érdekében a rendszer egy vizuális ábrázolást is nyújt az észlelési folyamatról. Az adatok kezelése és kommunikációja a ROS2 keretrendszeren keresztül történik, amely strukturált módon rendezi az adatokat és támogatja a valós idejű feldolgozást és elemzést. Az összegyűjtött adatok tárolására a .rosbag fájlformátumot használjuk, amely lehetővé teszi az adatok hatékony rögzítését és későbbi felhasználását elemzésekhez és felülvizsgálatokhoz.

A tanulmány a moduláris járművezető-felügyeleti rendszer felépítését, megvalósítását és tesztelését mutatja be, részletesen közli az alkalmazott algoritmusokat és technológiákat. A valós körülmények között végzett kísérletek eredményei bizonyítják a rendszer hatékonyságát, valamint a rendszer szélesebb közlekedési ökoszisztémákba való integrálhatóságát.

A buszvezető monitorozása kapcsán kapott adatok hozzájárulhatnak a jármű és utasai biztonságának fokozásához. A járművezető figyelmének nyomon követése és a kognitív terhelés elemzése lehetőséget kínál a munkakörülmények optimalizálására és a balesetmegelőzési megoldások javítására.

Open access

A felszín alatti hidrogéntárolás kőzetalkotó ásványokra gyakorolt hatása a Pannon-medencében

Effect of subsurface hydrogen storage on rock-forming minerals in the Pannonian Basin

Scientia et Securitas
Authors:
Orsolya Gelencsér
,
Péter Tóth
,
Tibor Németh
,
Zsuzsanna Szabó-Krausz
, and
György Falus

Összefoglalás.

Az energiaigény és a megújuló energiaforrásokból származó kínálat között fennálló szezonális eltérés áthidalható a hidrogéngáz bevezetésével az energiaellátásba. A nagy léptékű energiatárolás hidrogén formájában a felszín alatti térben lehetséges. Azonban a kőzet pórusterében az injektált hidrogén hatására végbemenő reakciók nemcsak a kitermelendő hidrogén mennyiségét és minőségét csökkentik, de a kőzet hosszabb távú állékonyságát is ronthatják. A Kárpát-Pannon régióban jelentős mennyiségben találhatók porózus kőzetek, amelyek hidrogéntárolásra is alkalmasak lehetnek. Ugyanakkor, ezek a kőzetek változatos ásványos összetételük miatt reakcióba léphetnek a hidrogénnel. Vizsgálatunk célja, hogy megismerjük a kőzetalkotó ásványok viselkedését pórusvíz és hidrogén jelenlétében, amely elengedhetetlen a rezervoár tárolási potenciáljának felméréséhez.

Summary.

One of the key substances in the modern-day energy transition is hydrogen, which can be utilized as an energy storage chemical substance. To store hydrogen on the scales required for global hydrogen economy, porous geological formations should be considered. However, geochemical challenges associated with hydrogen storage in sedimentary formations are still not well understood. Mineral dissolution and precipitation, as a result of hydrogen injection into the rocks not only can decrease the quality and the quantity of the stored hydrogen but may have an impact on the rock integrity as well. The Carpathian Pannonian region is rich in porous rocks, which could serve as hydrogen storage sites. However, many of them show various mineralogical compositions, which could behave differently under high hydrogen partial pressure. The main objective of our study is to predict geochemical reactions among rock-forming minerals, pore water and hydrogen. For this purpose, we apply analytical techniques and geochemical modeling.

The subject of this research is the Late Miocene Szolnok Sandstone Formation located in the Pannonian Basin, Carpathian-Pannonian Region. In the future this Formation can play a significant role in hydrogen storage, due to its favorable reservoir geological and petrophysical characteristics.

X-ray diffraction analyses were carried out, polished and thin sections were prepared for petrographic and geochemical analyses. The collected data were used in the PHREEQC modeling environment. In the first stage, equilibrium batch models were made to assess the potential long-term impacts of hydrogen on the reservoir rock and the effect of the geological environment. The modeling results of the project showed that hydrogen almost does not react with silicates (e.g., quartz). Possible hydrogen loss can occur due to redox reactions. Pyrite (FeS2) can react with hydrogen producing hydrogen sulfide (H2S) and since petrography has revealed that the studied sandstones have pyrite as accessory mineral.

Open access

Közúti közlekedési balesetben megsérült gyalogosok számának csökkentési lehetőségei

Opportunities for reducing pedestrian injuries in road traffic accidents

Scientia et Securitas
Authors:
Nóra Krizsik
,
Tibor Sipos
, and
János Berényi

Összefoglalás.

A közlekedési balesetekben sérült személyek, valamint a baleset miatti anyagi károk jelentős mértékű társadalmi-gazdasági veszteségértéket képviselnek. Kutatásommal célom a közlekedés biztonságosabbá tételéhez szükséges kulcsterületek feltárása és a lehetséges potenciális beavatkozási területek meghatározása volt. Munkám során a 2016–2020 közötti közlekedési balesetek adatait elemeztem leíró statisztikai módszerrel. Megállapítottam, hogy a leginkább kritikus pont a gyalogosok közlekedése. Azokban a balesetekben, ahol volt gyalogos sérült, a balesetek két okcsoportja dominál: gyalogosok hibája (34,3%), valamint a járművezetők gyalogosok részére történő elsőbbségadásának elmaradása (38,1%). Az eredmények lehetőséget adnak a további célirányos vizsgálatokra, valamint a hatékony beavatkozásokra.

Summary.

Transport is an essential part of everybody lives. The aim of transport users is to make their journeys without accidents in the shortest possible time, while optimising their individual resources and inputs. The number of people injured in road traffic accidents with personal injury and the material damage caused by a significant socio-economic loss. By preventing accidents, it is clear that the costs and resources spent on road accidents can be reduced. Therefore, I started my research by determining the share of road user groups in the number of accidents, the number of people injured and the amount of economic loss value associated with accidents. I analysed road accidents between 2016 and 2020. By the accident analysis, I found that among vulnerable road users, the proportion of pedestrians and cyclists injured was extremely high. Injuries in these two transport modes accounted for more than half of the injuries in cars. By calculating the loss value, I found that the damage to the national economy caused by pedestrian injuries was significant. In my research, by analysing the causes of accidents, I found that in accidents where there was a pedestrian injured, two groups of causes dominate: pedestrian error (34.3%) and drivers not giving priority to pedestrians (38.1%). Examining the accident data, it was evident that the number of pedestrian accidents due to pedestrian error is very high, so I continued my research in the area of other activities of pedestrians while walking. I measured pedestrians in 10 locations in Budapest. During the measurements, I recorded and analysed data of 11536 persons. The average rate of distraction was 54.3%, which means that one in two pedestrians is doing some other activity while walking. The most frequent activity was talking to another pedestrian (29.8%), but phone use (15.7%) and head/earphone use (13.5%) were also very significant. My research results so far show that if we want to improve pedestrian safety, we need to reduce accidents caused by pedestrians’ own fault and increase drivers’ willingness to give priority to pedestrians. My research plans also include investigating ways to reduce pedestrian errors, increasing pedestrian awareness and examining pedestrian-driver interactions in more depth. I already have results in this area, but my aim is to identify target areas (including human, infrastructure, vehicle field) for my research that can be implemented in practice, thus helping to improve pedestrian safety and road safety.

Open access

Nagynyomású hidrogénatmoszférás kemence gyártása szénacélok elridegedésének vizsgálatához

Investigation of the embrittlement of carbon steels in a high-pressure hydrogen atmosphere

Scientia et Securitas
Authors:
Balázs Varbai
,
Levente Katula
,
János Dobránszky
, and
Olivér Fodor

Összefoglalás.

A hidrogén tárolása iránti igény egyre növekszik, melynek oka az, hogy a hidrogén mint alternatív energiahordozó jelentős szerepet játszik a szén-dioxidkibocsátás-csökkentési törekvésekben. Azonban, az elridegedési folyamatok körében a hidrogén által előidézett károsodások jelentik a legkomolyabb problémát az acélokra nézve. Kutatómunkánk során egy nagynyomású hidrogénatmoszférás hőkezelésre alkalmas autoklávot terveztünk, majd gyártottunk. Az autoklávban P355 NH minőségű alapanyagból kimunkált szabványos Charpy-féle ütőpróbatesteket hőkezeltünk 150 °C-on, 40 bar túlnyomáson, 200 órán keresztül, tiszta hidrogén atmoszférában. A vizsgálatok eredményei alapján megállapítottuk, hogy a jelentős mértékű elridegedés a hidrogénezési folyamat után sem történt.

Summary.

The demand for hydrogen storage is growing. The primary reason for this is that hydrogen as an alternative energy carrier is playing a significant role in carbon reduction efforts as a fuel for road and maritime transport. In addition, hydrogen can be seen as a long-term flexible energy storage option. Hydrogen as an energy carrier is expected to play a significant role in residential and industrial use in the future. A first step in this development is the mixing of hydrogen with natural gas in small quantities. Increasing the share of hydrogen would not only reduce CO2 emissions, but would also facilitate the development of different hydrogen production methods and thus reduce production costs. The upper safety limit for hydrogen blending with natural gas is set by the national specification of the natural gas supply, possible material quality restrictions and the tolerance of the most sensitive equipment in the network. For this reason, the maximum allowable hydrogen content in natural gas is generally limited to 2,5%.

However, among the embrittlement processes, hydrogen-induced damage is the most serious problem for both non-alloy and low-alloy steels. Atomic hydrogen diffuses in steel at high rates. The diffusion rate is orders of magnitude higher than that of other elements; this is due to the small atomic diameter of hydrogen.

To investigate the degradation of different carbon steels in a high-pressure hydrogen atmosphere, a hydrogenation furnace was designed and fabricated at the Department of Materials Science and Engineering at BME. The hydrogenation furnace is the main part of a complex mechanical engineering system, for the operation of which the mechanical, heating, electrical supply, control and gas handling components are indispensable. The entire design process of the furnace was led by József Blücher, Professor Emeritus at BME, with the help of the engineers and technicians working on the project. Standard Charpy impact test specimens were machined from P355 NH grade material to test the embrittlement of carbon steels. The hydrogenation temperature was 150 °C, the internal overpressure in the chamber was 40 bar, the hydrogenation time was 200 hours and the atmosphere was hydrogen gas of purity 5.0. The impact test was carried out at -20, 0 and +20 °C.

Based on the results of the tests, it can be concluded that there was no significant degree of degradation both before hydrogenation and after prolonged exposure to hydrogen. It can be concluded that the tube material used as a sample is suitable for operation in a hydrogen medium. Based on the analysis of the burst areas and impact values of the impact test specimens, it was concluded that hydrogen did not cause any observable damage to the test material.

Open access

Prospects for reform and community-based operations in Hungarian law enforcement

A reform és a közösség alapú rendészet kilátásai a mai magyar rendőrségen

Scientia et Securitas
Author:
Árpád Budavári

Summary.

This paper summarises the main theses of the author’s doctoral research, awareded with an excellent rating, and funded by the National Research, Development and Innovation Fund and supported by the Ministry of Innovation and Technology’s Cooperative Doctoral Programme Doctoral Fellowship. The aim of the research is to take a position on whether organisational reform is necessary for a modern, socially integrated police force in Hungary that respects human rights. To reach his conclusion, the author reviewed the changes in the perception of security and the role of the police in society from the creation of modern states to the present day, and studied five foreign police reforms. He examined the process of social integration in the Hungarian police from the change of regime to the present day, analysing in detail the attempts at organisational reform and the reasons for their failure, as well as the situation of plural policing. In his empirical research, he carried out a questionnaire survey with the participation of 310 police officers serving in the public places in a police headquarters in a county, and interviewed 19 senior police officers, and compared these findings with those of a survey of the general public on a similar topic.

According to his conclusions, the lack of reforming the rule of law in the period of regime change in the spirit of depoliticisation, decentralisation and demilitarisation can be considered reasonable in view of the social, political and law enforcement conditions of the period. Since the regime change, the Hungarian police has been experiencing changes in the direction of cooperation with the communities of society. Structural reform is not necessarily the way forward for the renewal of Hungarian policing. The changing, globalising world situation, which is burdened by serious crises, points to new directions for the development of the police. A state policing model that reinforces centralisation does not preclude the emergence of a community approach that is capable of cooperating with society. Changes in the direction of the three ‘de-’ can be facilitated by a paradigm shift that recognises and accepts the extension of policing.

Összefoglalás.

E tanulmány a szerző doktori kutatásának főbb téziseit foglalja össze. A kutatás célja állást foglalni abban, hogy szükséges-e szervezeti reform ahhoz, hogy modern, az emberi jogokat tiszteletben tartó, társadalomba integrált rendőrség működjön Magyarországon.

Állásfoglalásához a szerző áttekintette a biztonságszemlélet és a rendőrség társadalmi szerepének változásait a modern államok létrejöttétől napjainkig, tanulmányozott öt külföldi rendészeti reformot. Megvizsgálta a magyar rendőrségben a rendszerváltástól napjainkig végbemenő társadalmi integrációs folyamatot, részletesen elemezve szervezeti reformokra tett kísérleteket és ezek elmaradásának okait, valamint a plurális rendészet helyzetét. Empirikus kutatásaiban a rendőrök bűnözésértelmezését, együttműködési készségét és problémakezelését vizsgálva kérdőíves vizsgálatot végzett egy vármegyei rendőr-főkapitányság 310 közterületen szolgáló rendőrével, interjút készített 19 vezető beosztású rendőrtiszttel, e vizsgálatokat pedig összevetette egy, a lakosság körében hasonló témában végzett kutatás eredményeivel.

Megállapításai szerint a rendszerváltás időszakában a depolitizálás, decentralizálás, demilitarizálás jegyében megvalósítandó jogállami reform elmaradása az időszak társadalmi, politikai, rendészeti viszonyainak ismeretében okszerűnek tekinthető. A magyar rendőrségben a rendszerváltás óta tapasztalhatók a társadalom közösségeivel való kooperáció irányába mutató változások. A magyar rendészet megújításának nem szükségképpeni útja a strukturális reform. Az átalakuló, globalizálódó és súlyos válságtünetekkel terhelt világhelyzet a rendőrségek fejlesztésének új irányait mutatja. A centralizációt erősítő államrendőrségi modell nem zárja ki a társadalommal együttműködni képes közösségi gondolat térnyerését. A három „de-” irányába mutató változások a rendészet kiterjesztését elismerő és elfogadó paradigmaváltással elősegíthetők.

Open access

Abstract

With the development of time, people have more emotional needs for interior spaces. Interior lighting design is an extremely important part of interior design, especially in children's healthcare. In order to meet the needs of child patients and healthcare professionals for ward lighting, it is necessary to comply with various standards while also designing emotionally, emphasizing the positive effects of light on the psychology and health of the user. A literature research approach was used to combine the current status of interior lighting in healthcare spaces, culminating in the integration of the concept of emotional design into the lighting design of children's wards.

Open access

Abstract

This study combines theoretical research and practical case studies to explore effective methods for renovating rural architecture within the context of Chinese new rural construction. By analyzing the current state of existing rural architectures, identifying their characteristics and shortcomings, and applying the theory of architectural semiotics, this study proposes an innovative model for rural architecture renovation. The aim of this research is to provide valuable insights and optimization strategies for the revitalization of rural architectures in China, ultimately contributing to the sustainable development of rural areas and the preservation of regional culture.

Open access
Culture and Evolution
Authors:
Lasse Suonperä Liebst
,
Richard Philpot
,
Peter Ejbye-Ernst
,
Wim Bernasco
,
Marie Bruvik Heinskou
,
Peter Verbeek
,
Mark Levine
, and
Marie Rosenkrantz Lindegaard

Abstract

Animal ethologists suggest that non-human primates console victims of aggression in a manner similar to humans. However, the empirical basis for this cross-species comparison is fragile, given that few studies have examined consolation behavior among humans. To address this gap, we revive and apply the underappreciated ethological branch of micro-sociology, which advocates the study of human interactions by applying ethological observation techniques. We thus systematically observed naturally occurring human consolation captured by video surveillance cameras in the aftermath of violent public assaults. Consistent with prior human and non-human primate research, social affiliation promoted consolatory helping. By contrast, we found no main effect of sex. A further exploratory analysis indicated an interaction effect between social affiliation and sex, with female affiliates having the largest probability of providing consolation. We discuss implications for the cross-species study of primate consolation and advocate that micro-sociology should reappraise ethological perspectives.

Open access

Abstract

Previous research has demonstrated that people remember negative reputational information particularly well. However, most of these experiments manipulated the type of information associated with each face, rather than manipulating the circumstances under which people learn this information. The present experiment examines the effect of the social situation on memory for social-exchange relevant information. Faces were paired with descriptions of cheating, trustworthy, or neutral behavior. In addition, the importance of the social situation was manipulated: Participants had either to decide if they would want to work with the described person on a student project (socially relevant scenario) or if they would want to ask this person what time it is while waiting at an airport (socially irrelevant scenario). A multinomial processing tree model was used to measure old–new item discrimination and source memory. Only in the socially relevant scenario a source memory advantage for cheaters was found.

Open access

Abstract

Multi-layered walls are commonly used building elements that have the potential to reduce cooling loads by improving thermal insulation. This paper investigates the potential of reducing cooling load using different types of multi-layered. For this purpose, a model of a small room (1.15 × 1 × 1 m) was constructed. A software code based on the radiant time series method was developed using MATLAB to extract heat gain results. The results were verified with other researchers, and there was a 0.89% error. Overall, the results show that using solid or hollow bricks in construction can be an effective way to reduce heat gain, where Wall-C achieved the minimum heat gain of 60.8 W m−2 compared to 66.207 and 71.225 W m−2 for Wall-A and Wall-B respectively. The reasons for this could be due to the insulation hollow area provided by the bricks, which tends to reduce heat transfer through the wall.

Restricted access