Browse

You are looking at 81 - 90 of 1,750 items for :

  • Architecture and Architectonics x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Abstract

A heat pipe is a heat conduction program that utilizes both heat permeability and regime shift concepts to transport heat effectively between 2 different lines. A heat pipe is made up of a pipe or tube and a base fluid. In practice, the heat pipe is poured into a mould that is compatible with the cooling media. These devices have found uses in a variety of fields, including space apparatus, solar energy systems, electronic equipment, and air conditioning systems, due to their simplicity of design and ease of manufacture and maintenance. Thermal performance improvement being the major concern in our project we researched different techniques. The heating surface area has a direct impact on heat transfer. Therefore, we have focused on heat enhancement by introducing grooves. Alongside we also considered using different materials for the pipe. At the end of our research, we are going to produce groove structure models with different materials and analyze them using ANSYS software and propose the best structures with highest thermal efficiency for different applications of heat pipes. This is an attempt to increase heat transmission in response to various material and structural changes. Heat transmission is improved with grooved heat pipes as well as heat transmission various with different types materials used in heat pipe.

Open access

Abstract

This paper compared the performance between Integer Order Fuzzy PID (IOFPID) and Fractional Order Fuzzy PID (FOFPID) controllers for inverted pendulum system as a controlling plant. The parameters of each controller were tuned with four evolutionary optimization algorithms (Social Spider Optimization (SSO), Swarm Optimization (PSO), Genetic Algorithm (GA), and Particle Ant Colony Optimization (ACO)). The comparisons were carried out between the two controllers IOFPID and FOFPID, as well as among the four optimization algorithms for the two controllers. The results of comparisons proved that the FOFPID controller with SSO has achieved the best time response characteristics and the least tuning time.

Open access

Buda, a keleties város

Buda, a City with Oriental Elements

Építés - Építészettudomány
Author:
Adrienn Papp

Az oszmán hódítással egy teljesen új kultúra jelent meg Budán, aminek az intézményi hálózatát ekkor kellett megteremteni. Budán semmi sem volt meg, amit egy oszmán elvárt városaitól, amire a mindennapi élethez szüksége volt. Nem volt dzsámi, Korán-iskola, fürdő stb., ezeket mind létre kellett hozniuk, és az intézmények épületeket igényeltek. A jelentős új épületek, melyek oszmán stílus szerint készültek, a külvárosokban jelentek meg, a Várhegy őrizte középkori megjelenését. A Várhegyen a középkori épületek új funkciót kaptak, oszmán intézményeknek adtak teret. Elsőként a templomokból kellet dzsámit csinálni, ami azok teljes belső átalakítását jelentette. Utána sorban megtalálták a többi feladathoz rendelhető helyet, középkori épületet használtak az iskolák, a közkonyha, a fedett piac számára. Amit mindenképp újonnan kellett még a Várhegyen is megépíteni, az a fürdő és a síremlék. Ezek mind szükségesek ahhoz, hogy egy oszmán város működjön, így azt látjuk, hogy a korszak legelején mindent megépítettek vagy átalakítottak, amire szükségük volt, jelentősebb változás csak új városnegyedek kialakulása miatt tapasztalható.

A vári házakba oszmánok költöztek, bár a 16. században még 122 család élt itt, a korszak végére gyakorlatilag teljesen elköltöztek a Várhegyről a magyar lakosok. A lakóházak kisebb átalakításokon estek át, jelentős bontást és teljesen új épületegyüttes kiépítését a pasa palota esetében figyelhetünk meg.

Restricted access

Budapest 1944–1945-ös ostroma súlyos károkat okozott a budai Várnegyed épületállományában. Paradox módon éppen ez a pusztítás járult hozzá, hogy a negyed legtöbb épületében sikerült feltárni a középkor addig ismeretlen – gyakran jelentős – maradványait. A tanulmány fő célja bemutatni, hogy a műemlékes építészek milyen lehetőségeket láttak a sérült épületek helyreállítására, a korábbi állapot rekonstruálására, vagy az arra érdemes részletek bemutatására. Bemutatja e munka gyakran változó intézményes kereteit, legjobb szakembereit, és azokat az elveket, melyekben mindannyian egyetértettek az 1949-es törvényerejű rendelet alapján műemléki területként kezelt Várnegyedben. Ezeket rögzítette az első rendezési terv (1948–1949), melynek irányelvei (legfőbb érték a középkori-barokk polgárváros karaktere, léptéke és utcaképei) a legutóbbi időkig közmegegyezésnek örvendtek. A késő 19. század túlzott magasságú épületeinek felső szintjeit visszabontották, túl hangsúlyos architektúráját lecsendesítették. Az 1954-es részletes rendezési terv már a negyedben lakók igényeire is tekintettel volt, ám az üres telkek beépítését elég sematikusan szabályozta. 1948 és 1960 között számos műemlék helyreállítás elkészült, a foghíjak beépítése viszont csak 1957-től vette igazán kezdetét. Az a néhány példa, ami korábban megvalósult, semleges architektúrával igyekezett igazodni a műemléki környezethez. E gyakorlatnak a fiatal építészgeneráció vetett véget azzal a meggyőződéssel, hogy – ha minden kor a saját stílusában épített a vár területén – akkor a modern építészetnek is ezt kell tennie.

Restricted access

Itáliai és német építőmesterek tevékenysége a budai polgárvárosban a török kiűzése után

Activities of Italian and German Master Builders in Buda After the Expulsion of the Turks

Építés - Építészettudomány
Author:
Ágnes Gyetvainé Balogh

1686. évi visszavívása után a romokból és az eleinte még falusias viszonyokból lassan, majd egyre gyorsuló ütemben született újjá Buda városa. Az Udvari Kamara idegenből jött, főleg német anyanyelvű, katolikus lakosokat kezdett betelepíteni, a mestereket kedvező feltételekkel csábítva Pest-Budára.

I. Lipót Venerio Ceresola császári építőmestert nevezte ki a budai erődítési munkálatok irányítására, aki már 1686 októberében belekezdett az újjáépítés megszervezésébe. Az ország különböző részeiből érkeztek építőmunkások, akik a kőfaragókkal társulva céhbe szerveződtek Ceresola vezetésével. A budai kőműves és kőfaragó céh 1690-ben jött létre, és működött a céhek 1872-es feloszlatásáig. E mesterek polgári kőművesmester megjelölése még más értelemmel bírt, ugyanis az építész szakmán belül ekkor a legmagasabb megszerezhető képesítés a kőművesmesterség volt, s ezt csak céhen belül és csak mestervizsgával lehetett elérni. A kőművesmester a tervezéstől a kivitelezésig jogosult volt az építés teljes folyamatának elvégzésére. Az építész vagy építőmester elnevezés csak címet jelentett, azaz hivatal- vagy rangjelző volt, mint pl. az uradalmi vagy kamarai építész címe.

Ceresola háztulajdonos is volt Budán, ő kezdte építeni a budai városházát, melyet később a 18. század folyamán a céh több tagja is bővített vagy átépített, köztük Hölbling János, Vogl Konrád, Nöpauer Mátyás. A céh tagjai közül kiemelkedik Hölbling János, aki Ceresolához hasonlóan császári építőmester is volt, az ő egyik munkája pl. a Zeughaus kivitelezése. Nöpauer Mátyás tervezte és építette az Erdődy-palotát, ill. az ő tulajdona volt a Hess András tér 3. sz. alatti Vörös Sün vendégfogadó is.

E céh tagjainak nevéhez az egyszerű barokk lakóépületektől kezdve templomok, kolostorok, középületek építése kötődik, nagyrészt ők építették újjá Buda városát, ami alatt nemcsak a felső város értendő, hanem a külvárosok is, ráadásul e céh mint főcéh tagjai jogosultak voltak az ország egész területén építkezni.

Open access

Abstract

As of 2020, the mining industry in the province of Quebec (Canada) has been providing 16,000 jobs, the majority of these in the north part of the province and in the Abitibi-Témiscamingue region. From the exploration phase to the mining site rehabilitation phase, numerous chemical processes are used, often involving some of the most dangerous substances used on industrial scales.

The hazards associated with many of these substances are in some cases not obvious, and symptoms of exposure may take years to appear. The risks associated with the industrial use of chemicals in Canada and abroad has long preoccupied health authorities, given the severity of the diseases that can occur. In Quebec, occupational diseases associated with exposure to industrial chemicals are reaching 1,500 cases per year.

The principal focus of this study, presented in two articles, is to set a preliminary theoretical framework for categorizing chemicals in terms of their effects on the health of workers throughout the various phases of mining projects. The objective is to decrease (over the long term) the number of occupational diseases due to the use of chemicals by raising awareness among employers and exposed workers in the mining sector.

This research was conducted in four phases. The present article contains the results of the first two stages, that is, a review of the literature to catalog the industrial chemicals used in mines and to list the potential effects of exposure to them, based on Safety Data Sheets. Eighty-five (85) chemicals used in at least one mining project phase and dozens of potential effects on worker health were identified. The rest of the study is presented in a second article [1]

Open access

Abstract

This article deals with balancing an autonomous motorcycle model along a straight line and curve lines. The dynamic model of the motorcycle balancing is described with an inverted physical pendulum loaded with torque. The torque is provided by the inertia of a rotor driven by a direct current motor. The lean angle of the motorcycle is measured by a smart sensor, which is the feedback signal for the linear quadratic regulator control system. The main purpose of this study is to compensate the error of the smart sensor. Controlling the necessary lean angle of the motorcycle during cornering is also addressed.

Open access

Abstract

The aim of the study is to determine the environmental conditions in the territory of the Myjava river basin (Slovakia) in order to analyze changes in the ecological stability from the first military mapping (1769–1784) until the present (2020). Except of the assessment of the ecological condition of the area, the stress factors of the territory were evaluated together with proposed measures according to the need to improve the current situation. The ecological prosperity of the landscape was evaluated based on the several methodologies used in Slovakia including coefficients of ecological stability. The results pointed to changes in ecological stability during the period evaluated, together with analyses of the stress factors that are currently affecting the territory researched.

Restricted access

Abstract

Dynamic contact and impact problems are widely applicable. An accurate solution method for these kinds of problems can be used in many fields of mechanical engineering (e.g., cutting metalwork, cogwheel drives, etc.). However, the proper handling of the contact is problematic, as there emerges a substantial amount of nonlinearity in the displacement field. Therefore, a spurious high frequency oscillation is present in the solution. These oscillations must be avoided, as divergence can easily occur in the contact algorithm due to them. In order to eliminate this effect, the applied numerical method must be chosen and set properly. In this study, a comprehensive guide is provided for the appropriate selection of the proper numerical method and its parameters.

Open access

Abstract

In the Hydraulic Laboratory of the Department of Hydraulic Engineering, Faculty of Civil Engineering, Slovak University of Technology in Bratislava the distribution of the flow velocity in a shaft intake structure was investigated on a physical model. The homogeneity of the flow velocity distribution in the intakes of turbines has a great influence on the turbine performance. Modern optical methods, particle image velocimetry and laser Doppler anemometry, were used to measure the flow velocity distribution in the model of the turbine intake. The particle image velocimetry method provides a record of the velocity field, while the laser Doppler anemometry method provides an accurate indication of the velocity at a given point. The flow velocity distributions in the examined profiles were measured by the particle image velocimetry and laser Doppler anemometry methods and the results were compared with each other.

Restricted access