Browse

You are looking at 1 - 10 of 904 items for :

  • Chemistry and Chemical Engineering x
  • Biology and Life Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

A hazai genetikai talajosztályozás megújításának szükségessége - 1.

A nevezéktan és a struktúra korrekcióra szoruló elemeinek azonosítása

The necessity of the renewal of the Hungarian genetic soil classification system - 1.

Identification of the elements of the nomenclature and structure to be corrected
Agrokémia és Talajtan
Authors:
Tibor József Novák
,
Tibor Tóth
,
András Makó
,
Mihály Kocsis
,
Zsófia Bakacsi
,
András Bidló
,
Károly Bartha
,
Szabolcs Czigány
,
Gergely Tóth
,
Adrienn Horváth
, and
Hilda Hernádi

A tanulmány a magyar genetikai osztályozás sok szempontból kritizált rendszerének következetlenségeit, illetve ellentmondásait elemzi azzal a szándékkal, hogy a rendszer fő jellemzőinek: a talajtaxonok elnevezésének és tartalmának megőrzése mellett szakmai párbeszédet indítson a hibák kijavításának lehetőségéről és a rendszer megújításáról.

Rámutattunk a nevében és koncepciójában genetikus, szerkezetében hierarchikus osztályozási rendszer hibrid jellegére: arra, hogy a fő genetikus szempont csak a főtípusok aggregációs szintjén érvényesül maradéktalanul, míg a típusoknál már mintegy egyharmad arányban diagnosztikus szempontok jelentik az elkülönítés alapját. Alsóbb hierarchiaszinteken (altípus, változat) pedig csaknem tisztán diagnosztikus az osztályozás. Listába rendeztük azokat a problémás típus, altípus és változati elnevezéseket, amelyek több hierarchiaszinten azonos névvel, és esetleg eltérő tartalommal fordulnak elő, illetve azonos hierarchiaszinten, de eltérő definíciókkal szerepelnek, vagy éppen szinonímnak tekinthetők, az eltérő elnevezés mögött rejlő azonos tartalom miatt. A vitacikk szándéka, hogy a kiszűrt hibák, következetlenségek széleskörű szakmai egyeztetést követően javításra kerüljenek.

Restricted access

A talajspektrális könyvtárak nemzetközi jelentősége és hazai megalapozása

The international importance and national establishment of soil spectral libraries

Agrokémia és Talajtan
Authors:
Ádám Csorba
,
Tamás Szegi
,
Gábor Várszegi
,
Gábor Nagy
, and
Erika Michéli

Napjainkban soha nem látott igény mutatkozik megfelelő mennyiségű és minőségű talajadatra és információra. Spektroszkópiai technológiák a hagyományos laboratóriumi módszerekkel együttesen, párhuzamosan alkalmazva lehetőséget kínálnak a talajfelvételezés idő- és költséghatékonyabbá, valamint környezetkímélőbbé tételére. Jelen munkában lokális, regionális és globális léptékű talajspektrális könyvtárak bemutatása mellett az első országos szintű, az Agrártechnológiai Nemzeti Laboratórium projekt keretében kidolgozásra kerülő, Magyarország talajtani változatosságát reprezentáló spektrális adatbázis létrehozásának koncepcióját mutatjuk be. A spektrális könyvtárak olyan speciális talajadatbázisoknak tekinthetőek, melyek tartalmazzák egy adott terület talajait reprezentáló talajminták hagyományos laboratóriumi módszerrel meghatározott paramétereit, valamint spektroszkópiai módszerrel rögzített spektrumait. A spektrális könyvtárakban tárolt adatok alapján elvégzett, spektroszkópiai kalibrációkra alapozott talajparaméter becslési eljárások lehetőséget kínálnak az adatbázisban szereplő talajminták fizikai-kémiai-ásványtani tulajdonságaihoz hasonló minták paramétereinek spektrális alapú megbízható megbecsléséhez. A hazai spektrális könyvtár alappillérét a Talajvédelmi Információs és Monitoring (TIM) rendszer mintavételezés kezdeti évében (1992-ben) gyűjtött, talajok genetikai szintjeiből vett talajmintákról felvett spektrumokra építjük. A spektrális adatbázist a középső-infravörös (middle-infrared, MIR), valamint a látható- és közeli infravörös (visible and near-infrared, VIS-NIR) tartományban, a Global Soil Laboratory Network (GLOSOLAN) iránymutatásai alapján rögzített spektrális adatokra építjük. A folyamatosan bővülő spektrális könyvtár, és az erre az adatbázisra épülő talajtulajdonság-becslő eljárás lehetőséget fog kínálni számos fizikai és kémiai paraméterének megbízható meghatározására, ezzel (számottevő többletköltség nélkül) nyújt lehetőséget a jelenlegi laboratóriumi kapacitás növelésére.

Open access

Abstract

Soil cultivation techniques can change the physical properties of soil and have the potential to influence the growth and productivity of crops. In the 2022 season, a research study was carried out on Gypsfreous soil in the College of Agriculture fields at Tikrit University. The purpose of the study was to investigate how the physical properties of the soil are influenced by three different plow types and varying plowing speeds. The study was planned using split plots within a Complete Randomized Blocks Design, with three types of plows (moldboard plow, disc plow, and chisel plow) and three tractor speeds (3.8, 5.8, and 7.6 km h−1) as the experimental treatments.

The experiment's findings indicated that the moldboard plow resulted in a greater reduction in bulk density compared to the disc plow. Consequently, the soil's bulk density decreased, and the percentage of porosity increased. On the other hand, the chisel plow had the lowest soil-specific resistance value and the highest soil volume disturbed value. The speed of operation above 3.8 km h−1 proved to be the most effective in reducing bulk soil density, increasing soil porosity, and reducing specific soil resistance. However, at a speed of 7.6 km h−1, the soil volume disturbed was significantly higher than at other speeds. Additionally, the experiment's findings demonstrated that the moldboard plow, operating at a speed of 3.8 km h−1, was significantly more effective than other methods in decreasing the soil's bulk density, increasing the porosity percentage, and reducing the specific soil resistance. Conversely, the chisel plow, working at a speed of 7.6 km h−1, had a significant advantage in achieving the highest value for the volume of soil disturbed.

Restricted access

Abstract

“Feed the global population and regenerate the planet.”

The conditions necessary for the implementation of the above commonly used slogan did not exist 10–15 years ago. We did not have access to the information and databases that would have allowed us to increase yields for the purpose of feeding the growing population. While increasingly meeting sustainability requirements and regenerating the Earth. Anthropocentrism, the belief that humans are superior to everything else, benefits humans by exploiting human greed and ignorance, which is a dead end for both individuals and societies. Only humans can ignore the dynamic equilibrium processes of nature and disregard the consequences that adversely affect future generations. Ecocentric agricultural practices have several prerequisites. It is important for the academic sphere to recognize its significance. Another fundamental challenge is the continuous monitoring of the production unit and its close and distant environment for the purpose of decision preparation using Big Data. The Internet of Things (IoT) is a global infrastructure that represents the network of physical (sensors) and virtual (reality) “things” through interoperable communication protocols. This allows devices to connect and communicate using cloud computing and artificial intelligence, contributing to the integrated optimization of the production system and its environment, considering ecocentric perspectives. This brings us closer to the self-decision-making capability of artificial intelligence, the practice of machine-to-machine (M2M) interaction, where human involvement in decision-making is increasingly marginalized. The IoT enables the fusion of information provided by deployed wireless sensors, data-gathering mobile robots, drones, and satellites to explore complex ecological relationships in local and global dimensions. Its significance lies, for example, in the prediction of plant protection. The paper introduces small smart data logger robots, including the Unmanned Ground Vehicles (robots) developed by the research team. These can replace sensors deployed in the Wireless Sensor Net (WSN).

Open access

Abstract

Hungary is a Central European country that is rich in medicinal and aromatic wild plant species; in rural livelihoods, the collection, use, process, and trade of these plants are traditionally important contributors. However, due to several recent changes touching the sector, the natural ecosystems, biodiversity, and collectors - who generally belong to poorer social groups – are affected negatively.

The paper aims to introduce the Hungarian herbal sector from a holistic perspective, including its economic, environmental, and human dimensions, with a particular focus on sustainability. In this context, the purpose of the article is to discover this field as comprehensibly as possible and present it from both theoretical and practical aspects. Another objective is to collect the best practices and feasible solutions from the field in connection with promoting a harmonious, as well as economically prosperous relationship between nature and local people. This integrated approach helps show the industry's strengths and advantages, as well as its weaknesses and challenges. Based on the findings, the paper attempts also to propose some recommendations for the future.

Open access

„Két lábbal a földön, avagy miként próbál a talajtan válaszokat adni a globális kihívásokra”

Beszámoló a HUN-REN ATK Talajtani Intézetének Magyar Tudomány Ünnepe előadónapjáról

Agrokémia és Talajtan
Author:
Kitti Balog
Restricted access
Progress in Agricultural Engineering Sciences
Authors:
Donald Bimpong
,
Lois Amponsah Adofowaa
,
Ama Agyeman
,
Abena Boakye
,
Ibok Nsa Oduro
,
Ellis William Otoo
, and
John-Lewis Zinia Zaukuu

Abstract

Peanut butter and yoghurt are targeted for adulteration intended at consumer deception. This study aimed to fingerprint and detect peanut butter and yoghurt adulteration with cassava flour and starch using Near Infrared Spectroscopy (NIRS) in a quasi-experimental approach. Ingredients for laboratory sample preparation were obtained from the Kumasi Metropolis. Peanut butter was adulterated at 1, 3, 5, 10, 15, 20% w/w and yoghurt at 0.25, 0.5, 1, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 45, 50% w/w. Selected concentrations mimicked practices on the market. Marketed products were randomly sampled from six markets in the Kumasi Metropolis to validate the study models. Samples were scanned with a hand-held NIRS in triplicates. Chemometric (Principal Component Analysis (PCA), Linear Discriminant Analysis (LDA) and Partial Least Square Regression (PLSR) models) statistical methods were employed to develop classification and prediction models. Peaks with spectral bands such as 1050 , 1200 and 1450 nm were observed for peanut butter and 990–1100 nm, 1100–1200 nm and 1300–1408 nm were observed for yoghurt in the NIR spectrum. Some yoghurt brands were suspected of containing cassava starch, while Peanut butter from the different markets differed based on classification models. Cassava flour and starch concentrations were quantitatively predicted by PLSR with an R2 CV of 0.98 and an error of 0.9 g/100 g (low error).

Restricted access

A talaj katabolikus aktivitás mintázatának elemzése mikrorespirációs (MicroResp) módszerrel

Analysis of soil catabolic activity patterns by micro-respiration (MicroResp)

Agrokémia és Talajtan
Authors:
Tibor Szili-Kovács
,
Márton Mucsi
,
Anna Füzy
,
Tünde Takács
, and
Andrea K. Borsodi

A talaj mikrobiális közösségének funkcionális diverzitása a talaj ökoszisztéma szolgáltatások jelentős részéhez hozzájárul, sok esetben meghatározó jelentőségű. Többféle kísérleti és elméleti megközelítés közül a katabolikus aktivitás-mintázat mikrorespirációs – MicroResp™ – módszerrel történő megközelítését mutatjuk be. A módszer a régebbről ismert szubsztrát-indukált respiráció több-szubsztrátos, mikrotiter lemez alapú kiterjesztése, amivel a talaj mikroba-közösség in-situ közösségi-szintű fiziológiai mintázata határozható meg. Mivel az egyes mikroorganizmusok szubsztrát-hasznosítása eltérő, a mikroba-közösség aktuális összetételétől, abundanciájától függően változó a szubsztrát hasznosítási mintázat egy-egy talajminta esetében. Az alkalmazott szubsztrátok köre tetszőleges, rendszerint egyszerű cukrok, aminosavak, aminok, karbonsavak. A módszer gyors, érzékeny, megbízható, ezért alkalmazása tervezett kísérletekben és talajmonitoring programokban egyaránt javasolható.

Open access

Abstract

The soaking step of dry pulse products' – e.g. chickpeas' – food processing is a time consuming process. Soaking time can be significantly reduced by ultrasonic treatment or using higher processing temperatures. The effect of ultrasonic treatment can be investigated by examining the soaking water characteristics. Ultrasound-assisted soaking of chickpeas was performed at 25, 35 and 45 °C, respectively. Additionally, control samples were also prepared without ultrasonic treatment at the same temperatures. The dynamics of the fitted curve clearly shows the relationship namely the higher the treatment temperature, the faster the hydration of the raw material for both untreated and treated groups. In contrast to control group, swelling rate of 2.00 – except the group 45 °C – is not achieved during ultrasound-assisted soaking. In case of treated group, the swelling rate was about 1.90 for all temperatures applied. The ANOVA test shows that the color of the ultrasonically treated samples was significantly different compared to the control (F (5;12) = 207.86; P < 0.001). Average dry matter content and °Brix value were significantly higher in the ultrasound treated group compared to the control in case of all temperatures. This may indicate the destructive effect of ultrasound, which may cause more components to dissolve out of the raw material by the end of the soaking process.

Open access

Abstract

The objective of our work was to analyze the differences between four nut pastes, which were the following: walnut, peanut, pistachio, and tahini (sesame). The process technology of them is unknown, however, all the products contain 100% nut without any additives or flavoring.

The paste samples were measured at 25 ± 0.2 °C. The apparent viscosity at a 10 1/s shear rate during flow curve recording, and the dynamic viscosity at a constant 20 1/s shear rate was determined by viscosity measurement with the use of the MCR302 modular compact rheometer. The L*a*b* color components were determined by ColorLite sph850 spectrometer, finally, the particle sizes and shapes of the samples were analyzed by the high-speed image analysis instrument QICPIC.

The apparent viscosity and the average dynamic viscosity values of the four nut pastes were significantly different from each other. Differences were found between each paste according to the L*a*b* parameters. The complex structures of the particles are detailed and measurable, whereby the lengths and diameters of the particles can reliably be determined and fine deviations between the samples are detected. The sphericity decreases slightly with increasing particle size which means that bigger particles are more irregularly shaped.

Open access