Browse

You are looking at 1 - 10 of 908 items for :

  • Biology and Life Sciences x
  • Chemistry and Chemical Engineering x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

The rice plant is sensitive to soil salinity. Calcium (Ca) acts as an ameliorative agent that helps plants induce salt tolerance. This study was carried out with a comparison of the ameliorative effect of calcium on salt-stressed rice seedlings, the determination of the role of salt-responsive protein groups, and the analysis of their genetic expressions in 21-day-old rice seedlings of ten locally cultivable varieties of West Bengal. For this study, 15-day-old seedlings were treated with 200 mM of sodium chloride (NaCl) solutions along with 10 mM of calcium sulfate (CaSO4) treatment. The determination of the relationship between the salt-responsive proteins and the analysis of the gene expression of those corresponding proteins were not carried out earlier on the selected ten locally cultivable rice varieties of West Bengal. The NaCl crystals were visible on the abaxial leaf surface of salt-stressed rice seedlings. The superoxide dismutase activity was increased in rice varieties, and a similar result was also expressed with calcium treatment. The fourier transform infrared spectroscopy-attenuated total reflection spectral result gave strong evidence for the presence of several salt-tolerant proteins and their genetic expression. STRING database results have suggested that the calcium treatment, coupled with the expression of the CBL4 protein, has regulated the P5CR protein of proline biosynthesis for better salt tolerance and osmotic protection. The quantitative real-time polymerase chain reaction and SDS-PAGE gel electrophoresis analysis showed that salt-tolerant varieties, Chinsurah_nona_1, and Jarava had high calcium signaling mechanisms and osmo-protection abilities.

Restricted access

Abstract

This study attempted to optimize pectin extraction from queen pineapple (Qp) peels using microwave-assisted method. A three-factor factorial experimental design was employed to test the interaction of moisture content of pineapple peel, pH of the citric acid solution and extraction time. The three-way interaction among the factors has a significant effect on pectin recovery. Two-way interaction between moisture content and pH level, as well as pH level and extraction time caused significant difference in the pectin recovery. Pectin recovery increases with lower moisture content while longer extraction time does not significantly increase pectin recovery. The optimum combination of the parameters is 12% moisture content, pH level 2 of the citric acid solution, and extraction duration of 2 min, which yielded 1.01 ± 0.01% pectin recovery. This is lower than the results from previous studies on pineapple with 3.88–13.06% pectin recovery using acid extraction method. Hence further optimization is recommended.

Restricted access

Pilóta nélküli légi járművek alkalmazása a vizes élőhelyek modern felmérésében

Application of unmanned aerial vehicles as modern tools for wetland monitoring

Agrokémia és Talajtan
Authors:
Réka Döbröntey
,
János Grósz
,
Judit Rita Keleti
,
Tamás Szegi
,
Márta Fuchs
,
Erika Michéli
, and
Ádám Csorba

A vizes élőhelyek a vízi és a szárazföldi ökoszisztémák között elhelyezkedő, igen változatos, és általában nehezen lehatárolható területek. Kiemelt jelentőségük annak köszönhető, hogy bár csak a globális szárazföldi területek mintegy 6–7%-át borítják, kulcsfontosságú szerepet játszanak az éghajlat szabályozásában, a vizes ökoszisztémák biodiverzitásának és hidrológiai viszonyainak fenntartásában, valamint számos további ökológiai és társadalmi funkciót is szolgáltatnak, beleértve az árvízvédelmi, víztisztítási, szén-dioxid-tárolási, élőhelytámogatási és kulturális, rekreációs előnyöket. A vizes élőhelyek azonban mind természetes, mind antropogén hatások következtében térben és időben is dinamikusan változnak, ezért védelmük és megfigyelésük napjainkra igen fontos kutatási területté nőtte ki magát. A műholdas távérzékelés nagyobb területek egyidejű megfigyelését teszi lehetővé, azonban érzékeny a felhőzetre és a légköri hatásokra, bizonytalanságot okozva ezzel az eredményekben. A hagyományos monitoring technológiák mellett a pilóta nélküli légi járművek térnyerése egyre kifejezettebb, köszönhetően rugalmasságának, hatékonyságának és alacsony költségének, miközben nagy térbeli és időbeli felbontású, szisztematikus adatszolgáltatásra képes. Tanulmányunk a pilóta nélküli légi járművek alkalmazási lehetőségeibe nyújt betekintést a vizes élőhelyek felmérésében, valamint áttekinti és összehasonlítja az egyéb távérzékelés technológiák alkalmazhatóságát ezen területek megfigyelésében. Célja, hogy elősegítse a dróntechnológia további terjedését és széles körű alkalmazását a vizes élőhelyek monitorozásában.

Open access

Abstract

In this work, an assessment of effective solvents and extraction methods was carried out to recover the bioactive compounds from hawthorn fruit (Crataegus monogyna Jacq.). Extractions assisted by heat, microwave, and ultrasound were carried out using various organic solvents (methanol, ethanol, and isopropanol). pH differential, Folin–Ciocalteu's, and aluminum chloride methods were used to determine total monomeric anthocyanin (TMA), total phenolic compound (TPC), and total flavonoid content (TFC), consecutively. Ferric Reducing Antioxidant Power (FRAP), 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl Hydrate (DPPH), and 2,2′- azino- bis (3-ethylbenzothiazoline-6- sulfonic acid) (ABTS) assays were used to measure the antioxidant activity (AA) of the extracts. The outputs revealed that extraction methods and solvents significantly affect anthocyanin concentration, TPC, TFC, AA, and color values of hawthorn fruit extracts. Due to the highest recovered TMA (0.152 ± 0.002 mg ECy3Gl/g of dry weight), TPC (49.14 ± 0.38 mg gallic acid equivalents/g of dry weight), and TFC (18.38 ± 0.19 mg quercetin equivalents/g of dry weight) contents, the ultrasonic-assisted extraction is superior to heat and microwave-assisted extractions. Accordingly, it was also observed that the methanol solvent is more profound than ethanol and isopropanol. Further, the bioactive compounds' content and the extracts' antioxidant activity are shown to be highly correlated. Thus, hawthorn extracts are considered to have antioxidant properties because of their concentrated bioactive compounds.

Open access

A hazai genetikai talajosztályozás megújításának szükségessége - 1.

A nevezéktan és a struktúra korrekcióra szoruló elemeinek azonosítása

The necessity of the renewal of the Hungarian genetic soil classification system - 1.

Identification of the elements of the nomenclature and structure to be corrected
Agrokémia és Talajtan
Authors:
Tibor József Novák
,
Tibor Tóth
,
András Makó
,
Mihály Kocsis
,
Zsófia Bakacsi
,
András Bidló
,
Károly Bartha
,
Szabolcs Czigány
,
Gergely Tóth
,
Adrienn Horváth
, and
Hilda Hernádi

A tanulmány a magyar genetikai osztályozás sok szempontból kritizált rendszerének következetlenségeit, illetve ellentmondásait elemzi azzal a szándékkal, hogy a rendszer fő jellemzőinek: a talajtaxonok elnevezésének és tartalmának megőrzése mellett szakmai párbeszédet indítson a hibák kijavításának lehetőségéről és a rendszer megújításáról.

Rámutattunk a nevében és koncepciójában genetikus, szerkezetében hierarchikus osztályozási rendszer hibrid jellegére: arra, hogy a fő genetikus szempont csak a főtípusok aggregációs szintjén érvényesül maradéktalanul, míg a típusoknál már mintegy egyharmad arányban diagnosztikus szempontok jelentik az elkülönítés alapját. Alsóbb hierarchiaszinteken (altípus, változat) pedig csaknem tisztán diagnosztikus az osztályozás. Listába rendeztük azokat a problémás típus, altípus és változati elnevezéseket, amelyek több hierarchiaszinten azonos névvel, és esetleg eltérő tartalommal fordulnak elő, illetve azonos hierarchiaszinten, de eltérő definíciókkal szerepelnek, vagy éppen szinonímnak tekinthetők, az eltérő elnevezés mögött rejlő azonos tartalom miatt. A vitacikk szándéka, hogy a kiszűrt hibák, következetlenségek széleskörű szakmai egyeztetést követően javításra kerüljenek.

Restricted access

A talajspektrális könyvtárak nemzetközi jelentősége és hazai megalapozása

The international importance and national establishment of soil spectral libraries

Agrokémia és Talajtan
Authors:
Ádám Csorba
,
Tamás Szegi
,
Gábor Várszegi
,
Gábor Nagy
, and
Erika Michéli

Napjainkban soha nem látott igény mutatkozik megfelelő mennyiségű és minőségű talajadatra és információra. Spektroszkópiai technológiák a hagyományos laboratóriumi módszerekkel együttesen, párhuzamosan alkalmazva lehetőséget kínálnak a talajfelvételezés idő- és költséghatékonyabbá, valamint környezetkímélőbbé tételére. Jelen munkában lokális, regionális és globális léptékű talajspektrális könyvtárak bemutatása mellett az első országos szintű, az Agrártechnológiai Nemzeti Laboratórium projekt keretében kidolgozásra kerülő, Magyarország talajtani változatosságát reprezentáló spektrális adatbázis létrehozásának koncepcióját mutatjuk be. A spektrális könyvtárak olyan speciális talajadatbázisoknak tekinthetőek, melyek tartalmazzák egy adott terület talajait reprezentáló talajminták hagyományos laboratóriumi módszerrel meghatározott paramétereit, valamint spektroszkópiai módszerrel rögzített spektrumait. A spektrális könyvtárakban tárolt adatok alapján elvégzett, spektroszkópiai kalibrációkra alapozott talajparaméter becslési eljárások lehetőséget kínálnak az adatbázisban szereplő talajminták fizikai-kémiai-ásványtani tulajdonságaihoz hasonló minták paramétereinek spektrális alapú megbízható megbecsléséhez. A hazai spektrális könyvtár alappillérét a Talajvédelmi Információs és Monitoring (TIM) rendszer mintavételezés kezdeti évében (1992-ben) gyűjtött, talajok genetikai szintjeiből vett talajmintákról felvett spektrumokra építjük. A spektrális adatbázist a középső-infravörös (middle-infrared, MIR), valamint a látható- és közeli infravörös (visible and near-infrared, VIS-NIR) tartományban, a Global Soil Laboratory Network (GLOSOLAN) iránymutatásai alapján rögzített spektrális adatokra építjük. A folyamatosan bővülő spektrális könyvtár, és az erre az adatbázisra épülő talajtulajdonság-becslő eljárás lehetőséget fog kínálni számos fizikai és kémiai paraméterének megbízható meghatározására, ezzel (számottevő többletköltség nélkül) nyújt lehetőséget a jelenlegi laboratóriumi kapacitás növelésére.

Open access

Abstract

Soil cultivation techniques can change the physical properties of soil and have the potential to influence the growth and productivity of crops. In the 2022 season, a research study was carried out on Gypsfreous soil in the College of Agriculture fields at Tikrit University. The purpose of the study was to investigate how the physical properties of the soil are influenced by three different plow types and varying plowing speeds. The study was planned using split plots within a Complete Randomized Blocks Design, with three types of plows (moldboard plow, disc plow, and chisel plow) and three tractor speeds (3.8, 5.8, and 7.6 km h−1) as the experimental treatments.

The experiment's findings indicated that the moldboard plow resulted in a greater reduction in bulk density compared to the disc plow. Consequently, the soil's bulk density decreased, and the percentage of porosity increased. On the other hand, the chisel plow had the lowest soil-specific resistance value and the highest soil volume disturbed value. The speed of operation above 3.8 km h−1 proved to be the most effective in reducing bulk soil density, increasing soil porosity, and reducing specific soil resistance. However, at a speed of 7.6 km h−1, the soil volume disturbed was significantly higher than at other speeds. Additionally, the experiment's findings demonstrated that the moldboard plow, operating at a speed of 3.8 km h−1, was significantly more effective than other methods in decreasing the soil's bulk density, increasing the porosity percentage, and reducing the specific soil resistance. Conversely, the chisel plow, working at a speed of 7.6 km h−1, had a significant advantage in achieving the highest value for the volume of soil disturbed.

Restricted access

Abstract

“Feed the global population and regenerate the planet.”

The conditions necessary for the implementation of the above commonly used slogan did not exist 10–15 years ago. We did not have access to the information and databases that would have allowed us to increase yields for the purpose of feeding the growing population. While increasingly meeting sustainability requirements and regenerating the Earth. Anthropocentrism, the belief that humans are superior to everything else, benefits humans by exploiting human greed and ignorance, which is a dead end for both individuals and societies. Only humans can ignore the dynamic equilibrium processes of nature and disregard the consequences that adversely affect future generations. Ecocentric agricultural practices have several prerequisites. It is important for the academic sphere to recognize its significance. Another fundamental challenge is the continuous monitoring of the production unit and its close and distant environment for the purpose of decision preparation using Big Data. The Internet of Things (IoT) is a global infrastructure that represents the network of physical (sensors) and virtual (reality) “things” through interoperable communication protocols. This allows devices to connect and communicate using cloud computing and artificial intelligence, contributing to the integrated optimization of the production system and its environment, considering ecocentric perspectives. This brings us closer to the self-decision-making capability of artificial intelligence, the practice of machine-to-machine (M2M) interaction, where human involvement in decision-making is increasingly marginalized. The IoT enables the fusion of information provided by deployed wireless sensors, data-gathering mobile robots, drones, and satellites to explore complex ecological relationships in local and global dimensions. Its significance lies, for example, in the prediction of plant protection. The paper introduces small smart data logger robots, including the Unmanned Ground Vehicles (robots) developed by the research team. These can replace sensors deployed in the Wireless Sensor Net (WSN).

Open access

Abstract

Hungary is a Central European country that is rich in medicinal and aromatic wild plant species; in rural livelihoods, the collection, use, process, and trade of these plants are traditionally important contributors. However, due to several recent changes touching the sector, the natural ecosystems, biodiversity, and collectors - who generally belong to poorer social groups – are affected negatively.

The paper aims to introduce the Hungarian herbal sector from a holistic perspective, including its economic, environmental, and human dimensions, with a particular focus on sustainability. In this context, the purpose of the article is to discover this field as comprehensibly as possible and present it from both theoretical and practical aspects. Another objective is to collect the best practices and feasible solutions from the field in connection with promoting a harmonious, as well as economically prosperous relationship between nature and local people. This integrated approach helps show the industry's strengths and advantages, as well as its weaknesses and challenges. Based on the findings, the paper attempts also to propose some recommendations for the future.

Open access

„Két lábbal a földön, avagy miként próbál a talajtan válaszokat adni a globális kihívásokra”

Beszámoló a HUN-REN ATK Talajtani Intézetének Magyar Tudomány Ünnepe előadónapjáról

Agrokémia és Talajtan
Author:
Kitti Balog
Restricted access