Browse

You are looking at 1 - 50 of 13,224 items for :

  • Medical and Health Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Az influenza mint kardiológiai rizikótényező és a vakcináció szerepe a kockázat csökkentésében

Influenza as a threat to cardiovascular health and the role of vaccination in risk reduction

Orvosi Hetilap
Authors:
Zsolt Körömi
and
Gergely György Nagy

A koszorúér-betegség, a szívritmuszavarok, valamint a szívelégtelenség különböző formái a társadalom jelentős részét érintik, a halálozási statisztikák első helyén szereplő kóroki tényezők. Bár a jelenleg zajló SARS-CoV-2-pandémia kapcsán a közgondolkodásban nagymértékben háttérbe szorult, továbbra is komoly epidemiológiai jelentőségű az influenzafertőzés is, mely az évről évre visszaköszönő járványok során jelentős morbiditással és mortalitással jár elsősorban az idős, társbetegségekkel rendelkező betegek körében. Erre vonatkozóan számos kutatási eredmény látott napvilágot, melyekben felhívják a figyelmet a jelentős néptömeget érintő szívbetegségek és az influenza együttes fennállásából fakadó szinergista egészségkárosító és mortalitásnövelő hatásra, továbbá az influenza elleni vakcináció mint prevenciós stratégia jelentőségére. Különösen aktuálissá teszi ezt a kérdést a SARS-CoV-2-világjárvány, mely vírus szintén az idősebb, illetve a sok társbetegséggel rendelkező betegekre van súlyos, nemritkán végzetes hatással, de egy influenza által legyengített fiatalabb szervezet is könnyebben eshet áldozatául egy esetleges koronavírus-fertőzésnek. Ennek megfelelően a nemzetközi ajánlásokban egyértelműen javasolt sok más, magasabb rizikójú betegcsoporton túl a szívbetegek influenza elleni oltása. Ennek, valamint az elérhető térítésmentes vakcináknak dacára az átoltottság mind nemzetközi, mind hazai szinten igen alacsony. A szerzők a jelen összefoglaló közleményben felhívják a figyelmet az influenza és a szívbetegségek kapcsolatára, valamint az influenza elleni vakcináció szerepére a kardiológiai eredetű morbiditás és mortalitás csökkentésében. Orv Hetil. 2022; 163(40): 1585–1596.

Open access

Degenerált aortahomograft percutan transaxillaris rekonstrukciója

Percutaneous transaxillary endovascular repair of a degenerated aortic homograft

Orvosi Hetilap
Authors:
Ákos Bérczi
,
Anita Nelli Simon
,
Gábor Szabó
, and
Csaba Csobay-Novák

A késői degeneráció a homografttal történő rekonstrukciók ismert szövődménye. Ezen graftokat gyakran infekt környezetben, korábbi műtét során beültetett műér elfertőződése esetén alkalmazzuk. Ilyenkor egy harmadik nyitott műtét jelentős mortalitással járhat. Esetünkben egy többször operált hasban, homograft-degeneráció talaján kialakult, tartott ruptura transaxillaris megközelítésből történő endovascularis műtétjét mutatjuk be. A 69 éves férfi beteg kórelőzményében Leriche-szindróma miatt 2010-ben aortobiiliacalis bypassműtét szerepel. 2018-ban aortoduodenalis fistula miatt reoperáció történt homograft alkalmazásával, melyet jobb oldali, femoralis szintű amputáció követett. A beteg 2021-ben akut hasi fájdalom miatt jelentkezett, melynek hátterében a krioprezervált allograft tartott rupturája igazolódott. Az elzáródott jobb graftszár és a meszes bal arteria (a.) femoralis communis nem volt alkalmas a felvezetésre. Általános érzéstelenítésben, ultrahangvezérlés mellett percutan bal a. axillaris punctiót végeztünk. A laesiókon való átjutást követően három 8 × 57 mm-es fedett sztentet deponáltunk distalisan, majd egy 16 mm-re utótágított, 12 × 57 mm-es eszközt illesztettünk az a. renalis szájadékokhoz. Biztonsági okokból az axillaris punctiót ellátása előtt bal oldali a. radialis punctiót végeztünk. A záróeszközök deponálását követően az angiográfiás képeken az a. axillaris kritikus szűkülete mutatkozott. A laesiót transradialis megközelítésből egy 9 × 37 mm-es fedett sztenttel sikeresen kezeltük. A beteget másnap elbocsátottuk. A 30 napos kontroll képalkotó vizsgálaton az aneurysmazsák teljes kizárása ábrázolódott. A homograft-degeneráció hatékonyan kezelhető fedett sztentek alkalmazásával. A transaxillaris megközelítés a komplikált transfemoralis felvezetési út alternatíváját képezheti, melynek biztonsága növelhető az érintett oldal transradialis punctiójával. Orv Hetil. 2022; 163(40): 1606–1609.

Open access

A Monarchia kormányának első és egyben utolsó egészségügyi minisztere – dr. Jan Horbaczewski professzor (1854–1942)

The first and last minister of health of the Austro-Hungarian Empire – Professor MUDr. Jan Horbaczewski (1854–1942)

Orvosi Hetilap
Author:
László Kiss
Restricted access

Onkodiabetológia II.

Antidiabetikumok és rákmegelőzés

Oncodiabetology II.

Antidiabetics and cancer prevention
Orvosi Hetilap
Authors:
Róbert János Bánhegyi
,
Andrea Gazdag
,
Beatrix Rácz
,
László Szalai
,
Róbert Wágner
, and
Norbert Fülöp

A 2-es típusú cukorbetegek száma a világban évről évre növekszik. Hazánkban a diabetes mellitus felnőttek körében mért prevalenciája mára elérte a 9,1%-ot. Mindez egyre fokozottabb egészségügyi és gazdasági terhet ró a társadalomra. Szinte magától értetődő, hogy a gyógyszeriparra jelentős nyomás nehezedik az újabb, hatékonyabb és biztonságosabb antidiabetikus terápiák fejlesztése céljából. Ennek következtében mind nagyobb figyelem irányul az antidiabetikumok általános metabolikus effektusain túl az előnyös vagy hátrányos hatásaik megismerésére is. A vércukorszint alacsonyan tartásával, valamint a szénhidrát-, a fehérje- és a zsíranyagcsere kontrollálása révén minden hatóanyag rendelkezik egyfajta indirekt daganatellenes befolyással. Emellett többüknél jelentős saját vagy direkt antitumorhatás is valószínű, ám egyeseknél felmerül a tumorpromóciót minimálisan elősegítő szerep is. Fontos megjegyezni, hogy az utóbbi lehetőséget elsősorban preklinikai, experimentális adatok vagy csak rövid időtartamú klinikai vizsgálatok eredményei alapján vetették fel, viszont az antidiabetikumok biztonságosságát nagy esetszámú, multicentrikus, randomizált és kontrollált vizsgálatokból nyert adatok támasztják alá. Egyelőre a metformin az egyetlen hatóanyag, amely többféle tumorlokalizációban, illetve monoterápiában vagy egyéb antidiabetikus szerekkel, inzulinokkal, sőt akár bizonyos citosztatikumokkal és biológiai terápiákkal innovatívan kombinálva is igazoltan csökkentheti a daganatkockázatot. Több antidiabetikum esetében a tumorprevencióban játszott szerep megerősítésére a rendelkezésre álló adatok vagy nem elégségesek, vagy nem teljesen egyértelműek. Munkánkban e téma olykor valóban ellentmondásosnak tűnő, irodalmi hátterét részletesen áttekintve, a ma alkalmazott antidiabetikumok biztonságos használatáról győződhettünk meg. Felvetettük, hogy a jövőben a diabeteses és nem diabeteses betegek hatékonyabb rákmegelőzésében és onkoterápiájában akár a tumorspecifikusan optimalizált antidiabetikus terápia is fontos tényező lehet. Orv Hetil. 2022; 163(40): 1575–1584.

Open access

Súlyos krónikus obstruktív tüdőbetegségben szenvedő betegek tüdőfunkciója és társbetegségei a marosvásárhelyi Tüdőgyógyászati Klinikán

Lung function and comorbidities in patients with exacerbated chronic obstructive pulmonary disease hospitalized in Tirgu-Mureș Pulmonology Clinic

Orvosi Hetilap
Authors:
Mioara Szathmary
,
Hédi-Katalin Sárközi
,
Edith Simona Ianoși
,
Zsuzsanna Gáll
,
Alexandra Floriana Nemes
,
Mara Andreea Vultur
,
Adriana Neagos
, and
Gabriela Jimborean

Bevezetés: A krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD) gyakori krónikus gyulladásos betegség, nagy mortalitással. Célkitűzés: A vizsgálat célja a COPD-ben szenvedő betegek paraméterei – életkor, nemi megoszlás, kockázati tényezők (dohányzás, foglalkozási expozíció), a COPD súlyossága, testtömegindex, tüdőfunkció, társbetegségek és szövődmények – közötti összefüggések feltárása volt dohányzó és foglalkozási ártalomnak kitett betegeknél. Módszer: 209 beteg adatait elemeztük, akiket 2019-ben a marosvásárhelyi Tüdőgyógyászati Klinikára COPD-exacerbatio miatt vettek fel. Eredmények: A tápláltsági állapot alapján 4 csoportba soroltuk a betegeket: 50 alultáplált, 53 normál testsúlyú, 53 túlsúlyos, valamint 53 elhízott páciens. A férfi : nő arány 2,48 volt. Az esetek 67%-a aktív, keresőkorban levő páciens, 55,98%-a 55–65 év közötti volt. A betegek 10,5%-a volt 75 év feletti. A páciensek jelentős része (76,55%) dohányzott, a férfiak 91,9%-a és a nők 33,8%-a. A foglalkozási ártalom az esetek 30,62%-ában a dohányzással társult. A nem dohányzóknál a foglalkozási expozíció volt a fő tényező a COPD patogenezisében (81,6%). A „biomassza-tüzelőanyagoknak” vagy a passzív dohányzásnak való expozíció is főleg a nem dohányzó nőknél volt megfigyelhető (78,9%). A FEV1 átlagértékei alacsonyabbak voltak a túlsúlyos, elhízott és alultáplált betegekben, mint a normál testsúlyúaknál. Az elhízott és túlsúlyos COPD-s betegek körében gyakrabban fordult elő ischaemiás szívbetegség (41,5%, illetve 43,4%), mint a normál súlyú, illetve sovány betegeknél (24%, illetve 20%). Megbeszélés: Adataink rávilágítanak a károsodott tüdőfunkció súlyosságára mind a cachexiás, mind az elhízott betegeknél, és alátámasztják a testmozgás, a táplálkozás-ellenőrzés, a légzőfunkciók szűrése és az általános rehabilitáció szükségességét a COPD-s betegek tüdőkapacitásának javítása érdekében. Következtetés: A COPD multidiszciplináris megközelítése mind diagnosztikai módszerként, mind a COPD-társbetegségek helyes kezeléséhez szükséges. Orv Hetil. 2022; 163(40): 1597–1605.

Restricted access

Az elektromágneses tereknek tulajdonított idiopátiás környezeti intolerancia (IEI-EMF) jelensége a szakemberek szemszögéből

Idiopathic environmental intolerance (IEI-EMF) – from the viewpoint of the specialists

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors:
Zsuzsanna Dömötör
,
Ferenc Köteles
, and
Renáta Szemerszky

Kétrészes narratív összefoglalónkban áttekintést nyújtunk az elektromágneses tereknek tulajdonított idiopátiás környezeti intoleranciával (IEI-EMF, más néven elektromágneses túlérzékenységgel) kapcsolatos tudományos eredményekről, a kutatások jelenlegi állásáról. Az elektromágneses túlérzékenység olyan állapotot jelent, amely során az érintett személy tüneteket tapasztal az elektromos eszközök közelében vagy azok használatakor, és tüneteit az elektromágneses expozíciónak tulajdonítja. Az Egészségügyi Világszervezet jelenlegi álláspontja szerint az IEI-EMF nem diagnosztikus kategória, megállapításához jelenleg sem orvosi teszt, sem valid protokoll nem áll rendelkezésre. Jellemző az állapotra a nagyfokú distressz, gyakran vezet szociális izolációhoz, valamint a munkaképesség elvesztéséhez. Gyakoriak a különböző komorbid mentális zavarok, mint a szorongás, depresszió, szomatizáció. Az elektromágneses túlérzékenység etiológiájával kapcsolatos elméletek két fő irányvonalat képviselnek: míg a biofizikai megközelítés szerint a tüneteket elektromágneses mezők által aktivált fiziológiai folyamatok idézik elő, addig a pszichogén elméletet propagáló szerzők a tünetképzés jelenségét pszichológiai folyamatokkal magyarázzák (például torzult figyelmi és attribúciós folyamatok, nocebohatás, asszociatív tanulás). Számos kutató hangsúlyozza azonban, hogy a jelenség teljes megértéséhez a két megközelítés integrálására és interdiszciplináris kutatócsoportok felállítására van szükség. Jelen írásunkban a jelenséggel kapcsolatos jellemzőket kutatói és orvosi szemszögből járjuk körül: az etiológiával kapcsolatos elméletek bemutatásán túl kitérünk a vizsgálati, módszertani nehézségekre, a definíciós és diagnosztikus problémákra és a terápiás lehetőségekre.

Open access

Az orvostanhallgatók mentális egészségét kedvezőtlenül befolyásoló tényezők és a beavatkozások lehetséges pontjai hallgatói szemszögből

Understanding students’ perspectives on mental health determinants of medical students and interventions to improve mental health in medical school: a qualitative study

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors:
Barnabás Oláh
,
Bence Márk Rádi
, and
Karolina Kósa

Elméleti háttér: Az orvostanhallgatók kedvezőtlen mentális egészségi állapotára kutatások széle köre mutat rá világszerte. A háttérben álló tényezők és a szükséges beavatkozások megismerése azonban már kevesebb vizsgálatnak került a fókuszába, és különösen kevés a kvalitatív módszert alkalmazó kutatás. Célkitűzés: A Debreceni Egyetem magyar és angol nyelvű orvosképzésében részt vevő hallgatók mentális egészségét kedvezőtlenül befolyásoló egyetemi és egyéni szinten megjelenő tényezők azonosítása, a hallgatók által javasolt beavatkozások megismerése. Módszerek: 26 fő (13 magyar és 13 angol nyelven tanuló), I–VI. éves orvostanhallgatóval készítettünk fókuszcsoportos interjúkat, amelyeket hang-felvételen rögzítettünk. Az interjúk átírását követően az összesen 46 874 szószám terjedelmű anyagon tartalomelemzést végeztünk az NVivo szoftver segítségével, azt manuálisan ellenőrizve. Eredmények: Legfőbb stresszorokként a tananyag mennyiségét, a vizsgáztatás sajátosságait (tisztázatlan követelmények, vizsgáztatói szubjektivitás, észlelt igazságtalanság), az oktatási segédanyagok, valamint a gyakorlati képzés hiányosságait, illetve az egyetemen belüli információáramlás problémáit fogalmazták meg a hallgatók. A magyarok körében kiemelt stresszforrásként jelent meg az évismétlés és az önköltséges képzési formába való átsorolás veszélye. A tananyag nagy mennyisége miatt a hallgatók tanulásmódszertani, időbeosztási készségek fejlesztését célzó intervenciókat szeretnének, továbbá igényük lenne a stresszkezelési és kudarctűrési képességük fejlesztését célzó segítségre is. Sokak szakmai jövőképe bizonytalan, amelyet a hatékony karrier-tanácsadás tudna enyhíteni. Következtetés: Az orvostanhallgatók mentális egészségére számos szervezeti és egyéni tényező jelent kockázatot, amelyeket az egyetem elsősorban rendszerszintű beavatkozásokkal tudna csökkenteni.

Open access

Krónikus légzőszervi betegek élményvilágának vizsgálata a COVID–19-világjárvány idején interpretatív fenomenológiai analízissel

Exploring the experiences of chronic respiratory patients during the COVID-19 pandemic using interpretative phenomenological analysis

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors:
Edina Tomán
,
Judit Nóra Pintér
, and
Rita Hargitai

Elméleti háttér: A koronavírus világjárvány idején a krónikus légzőszervi betegek fizikai sérülékenységük mellett a mentális problémákra is fokozottan érzékenyek lehetnek. Betegségük sajátosságaiból kifolyólag nagyobb valószínűséggel rendelkeznek már meglévő tapasztalattal krízishelyzetek, súlyos egzisztenciális kérdések és az ezekkel való megküzdés területén. Ezeknek a korábbi tapasztalatoknak szerepe lehet a COVID–19-járvánnyal kapcsolatos veszélyeztetettség megélése szempontjából. Az egyre nagyobb számú kvantitatív kutatáson alapuló szakirodalom ellenére az érintettek szubjektív tapasztalatainak megismerése továbbra is hiányzik. Cél: Kutatásunk célja a krónikus légzőszervi betegek COVID–19-világjárvány általi veszélyeztetettségélményének, tapasztalatainak feltárása és mélyebb megértése volt kvalitatív, idiográfiás módszerrel. Az alábbi kutatási kérdésekre kívántunk választ kapni: 1. Hogyan viszonyulnak az interjúalanyok a légzőszervi alap- betegségükhöz? 2. Mit jelent a számukra a veszélyeztetettség megélése? 3. Hogyan hatnak az alapbetegséggel kapcsolatos eredeti tapasztalatok a világjárvánnyal járó sérülékenység megélésére? Módszerek: Vizsgálatunkhoz az interpretatív fenomenológiai analízis módszerét használtuk. A kutatásban 8 fő vett részt: 7 nő és 1 férfi, 29–60 évesek, a következő diagnózisok valamelyikével: asztma, krónikus obstruktív tüdőbetegség, cisztás fibrózis. Eredmények: A félig strukturált interjúk elemzése során három főtéma bontakozott ki: 1. légzőszervi betegség mint a mindennapokat meghatározó tapasztalat, 2. a koronavírus világjárvány hatása az énre és az identitásszerveződésre, illetve 3. a veszélyeztetettség megéléséhez való alkalmazkodás. A levegőtlenség a progresszív tüdőbetegségek legnehezebben tolerálható, leginkább félelmetes velejárója, amely élmény különböző módokon kapcsolódhat a félelemmel és a szorongással. A COVID–19 potenciális fertőző volta éles határvonalat húz a veszélyeztetett Én és a veszélyes Másik; vagyis az én és a világ közé, továbbá kritikus élethelyzetet jelent a társas szükségletek és vágyak kielégíthetősége szempontjából. Adaptációjukban alapvetően énvédő mechanizmusok, illetve érzelem- fókuszú stratégiák bontakoztak ki. Következtetések: A jelenlegi világjárvány jelentős hatást gyakorol az érintett betegek életére. A koronavírus elsősorban légutakat érintő természete miatt az érintettek veszélyeztetettként tekintenek önmagukra, a veszélyeztetettség megélése pedig alapvetően meghatározza életüket; döntéseiket, a világhoz való kapcsolódásukat, identitásszerveződésüket, megküzdésüket, s megkérdőjelezi a világ biztonságosságába vetett hitüket. A krónikus légzőszervi betegek tapasztalatainak feltárása kiemelt jelentőséggel bír a járvány pszichoszociális hatásait mérséklő stratégiák kidolgozásában.

Open access

Mi van a maszk mögött? A maszkviselés szociális reprezentációja

What is behind the mask? Social representation of mask wearing

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors:
Judit Borszéki
,
Martin Farkas
,
Andrea Turner
,
Gabriella Vonyik
,
Gábor Simonyi
, and
Ervin Finta

Elméleti háttér: A COVID–19-pandémia idején a járványügyi intézkedések meghatározó részévé vált az arcmaszkok viselésének preventív és széles körű alkalmazása. Az arcmaszkok az arcfelület mintegy 60–70%-át lefedve jelentősen befolyásolják a szociális interakciókat – különösen az érzelemfelismerést, érzelemkifejezést és mentalizálást. A kommunikációban fellépő nehézségek a gyógyító munka hatékonysága szempontjából kiemelt jelentőségűvé válnak az orvos–beteg kapcsolatban. Ennek még kritikusabb esetei azok a helyzetek, amikor a páciens mentalizációs deficittel jellemezhető zavarban szenved. Tanulmányunkban a szociális reprezentációk elméletét használjuk annak vizsgálatára, hogy a maszkviselés milyen tartalmakkal vált a közös tudás részévé. Célkitűzés: Vizsgálatunkban a maszkviselés szociális reprezentációjának feltérképezését tűztük ki célul, figyelembe véve annak interperszonális kommunikációra gyakorolt hatását, olyan csoportokban, ahol a kölcsönös megértés hatékonysága kiemelt jelentőséggel bír. Módszerek: Kutatásunkban a koronavírus-járvány második és harmadik magyarországi hulláma idején, orvos, szomatikus és pszichiátriai beteg csoportban, valamint kontrollcsoportban (összesen 81 fő, átlagéletkor 43,1 [SD = 13,83] év) szabad asszociációs feladatot adtunk a „maszkviselés” hívószóra. A nyert adatokból szemantikus kategóriákat képeztünk, majd ranggyakoriság-eljárással feltérképeztük a szociális reprezentációk szerkezetét az egyes csoportokon belül. Eredmények: A vizsgálati csoportok maszkhasználathoz kapcsolódó szociális reprezentációjában egységesen központi elemként jelent meg a maszkviselés által nyújtott biztonságélmény, valamint a maszk zavaró testérzetet keltő hatása. Különbséget találtunk az egyes csoportok között elaboratív kategóriák megjelenése, illetve szorongás, agresszió, tehetetlenség, sérült dependenciaszükséglet, valamint a kényszerű alkalmazkodás tekintetében. Következtetések: A maszkviselés szociális reprezentációjának elemzése alapján a maszkviselés ambivalens jelentéstartalmakat hordoz. Bár a maszkviseléshez kapcsolódó szociális reprezentációk struktúrájában számottevő különbségek is mutatkoztak, ugyanakkor a legtöbb vizsgált csoportban a maszk a vírusvédelem szempontjából „kényelmetlen, de szükséges” eszközként került felismerésre. Az eredmények alapján az egyes csoportok sajátos reprezentációik alapján eltérő módokon lehetnek veszélyeztetettek, illetve küzdhetnek meg a pandémia idején kialakult helyzettel.

Open access

Abstract

Several Mycoplasma species can form biofilm, facilitating their survival in the environment, and shielding them from therapeutic agents. The aim of this study was to examine the biofilm-forming ability and its potential effects on environmental survival and antibiotic resistance in Mycoplasma anserisalpingitidis, the clinically and economically most important waterfowl Mycoplasma species. The biofilm-forming ability of 32 M. anserisalpingitidis strains was examined by crystal violet assay. Biofilms and planktonic cultures of the selected strains were exposed to a temperature of 50 °C (20 and 30 min), to desiccation at room temperature (16 and 24 h), or to various concentrations of eight different antibiotics. Crystal violet staining revealed great diversity in the biofilm-forming ability of the 32 tested M. anserisalpingitidis strains, with positive staining in more than half of them. Biofilms were found to be more resistant to heat and desiccation than planktonic cultures, while no correlation was shown between biofilm formation and antibiotic susceptibility. Our results indicate that M. anserisalpingitidis biofilms may contribute to the persistence of the organisms in the environment, which should be taken into account for proper management. Antibiotic susceptibility was not affected by biofilm formation; however, it is important to note that correlations were examined only in vitro.

Open access

Abstract

The effects of environmental pollution on three populations of the Balkan terrapin [Mauremys rivulata (Valenciennes, 1833)] from the Bozcaada, Gökçeada and Dardanos regions were evaluated. The morphological parameters of Balkan terrapins collected on each site were measured and blood samples were taken for haematological analysis and micronucleus detection. The physicochemical, microbiological and microelement analyses of the water samples from each region were conducted by standard methods. The highest red blood cell, white blood cell and mean corpuscular haemoglobin concentration values were seen in the samples from Gökçeada. The highest haemoglobin value was found in the samples originating from Bozcaada, whereas the highest haematocrit and mean corpuscular volume values were found in the animals from Dardanos. Based on the microbiological analysis of the water samples, the most polluted site was Gökçeada. The microelement contents of the water and blood samples were different at the three sites, the lowest being in the Gökçeada area. It was revealed that the percentage of red blood cell micronuclei and other nucleus abnormalities in the M. rivulata blood samples was the lowest also in the animals living in the region of Gökçeada.

Restricted access

Abstract

Psychedelic compounds hold promise for alleviating human suffering. Initial trials of psychedelic-assisted treatments have established feasibility and safety, generating calls for replications. Meanwhile, social and medical sciences have drawn criticism due to perceptions of replication failures and varying public trust in empiricism. Data suggest that researchers and the public frequently misunderstand some of the statistical issues associated with replication, potentially leading to unrealistic expectations of treatment effects. Promoting discourse on what constitutes sufficient replication is especially warranted considering the ongoing progression of multi-site phase II and III clinical trials. Here, we review recent and classic work on prediction intervals and power analysis to reveal that trials of psychedelic-assisted therapy that emphasize statistical significance will likely include failures to replicate, especially if sample sizes do not increase dramatically. The field and the public should expect some failed replication attempts based on sampling variability alone. Continued emphasis on statistical significance will require markedly larger samples than those used in clinical trials to date, necessitating substantially greater resources. An alternative approach focused on prediction intervals has distinct advantages. We focus on a recent trial of MDMA-assisted therapy for PTSD to show that, based on prediction intervals, reasonable replications are well within reach. A lack of attention to these statistical issues could unnecessarily prompt widespread dismissal of these therapies before the intervention receives adequate investigation and a fair assessment. In contrast, realistic expectations and appropriate planning could help ensure that these treatments receive the opportunity to help those most in need.

Open access

Aortoiliacalis stenoocclusiv betegség fedett sztentekkel végzett endovascularis ellátásával szerzett kezdeti tapasztalataink

Initial experiences with the use of covered stents in endovascular treatment of aortoiliac stenoocclusive diseases

Orvosi Hetilap
Authors:
László Hidi
,
Balázs Lengyel
,
Péter Legeza
, and
Zoltán Szeberin

Bevezetés: A komplex aortoiliacalis stenoocclusiv betegségek kezelésének megoldását hagyományosan a nyitott műtéti technikák jelentik. Napjainkban azonban a kisebb perioperatív megterheléssel járó endovascularis vagy hibrid beavatkozások – mint például a fedettsztent-implantáció – is megoldásként szolgálhatnak, amelyekkel akár aortobiiliacalis, akár aortobifemoralis áthidalások kiválthatók. Célkitűzés: A vascularis centrumunkban végzett aortoiliacalis fedett sztent implantációk korai eredményeinek elemzése. Módszer: A 2019. november 1. és 2021. szeptember 30. között prospektíven regisztrált, konszekutív, aortoiliacalis fedett sztent implantációján átesett betegek adatainak retrospektív elemzését végeztük. Rögzítettük a betegek demográfiai és preoperatív egészségügyi adatait, a perioperatív szövődményeket, emellett a pre- és posztoperatívan megállapított Rutherford-stádiumot és boka-kar indexet. Vizsgálatunk elsődleges végpontja a perioperatív mortalitás, illetve az egyéves túlélés és elsődleges nyitva maradás, míg másodlagos végpontja a boka-kar index, illetve a Rutherford-stádium változásának és az amputációs rátának a megállapítása volt. Elemzésünkhöz Kaplan–Meier-analízist és Wilcoxon-féle ’signed-ranked’ tesztet használtunk. Eredmények: Vizsgálatunkba 36 beteget vontunk be. Az átlagos utánkövetési idő 12 ± 6,9 hónap volt. 72,2%-ban (n = 26) TASC C–D klasszifikációjú aortoiliacalis elváltozás miatt végeztünk beavatkozást, 44%-ban (n = 16) kritikus alsó végtagi ischaemia miatt, 64%-ban (n = 23) percutan punkcióból. A kórházban töltött napok száma átlagosan 5 ± 7 nap volt. Perioperatív vérzéses szövődmény 4 (11,1%), reoperáció 6 (16,6%) esetben fordult elő. Perioperatív halálozás nem történt. Az egyéves túlélés 94,3%, az elsődleges nyitva maradás 91,4% volt. A betegek posztoperatív Rutherford-stádiuma (3. [2.] vs. 1. [1.]; p<0,001) és boka-kar indexe (0,4 [0,55] vs. 1 [0,4]; p<0,001) szignifikánsan javult a preoperatívhoz képest. Nem tervezett major amputációt nem végeztünk. Következtetés: Az aortoiliacalis stenoocclusiv betegségek kezelésében fedett sztentek használatával jelentős klinikai javulás mellett kedvező perioperatív mortalitás, egyéves túlélés és elsődleges nyitva maradás, illetve elfogadható perioperatív morbiditás érhető el. Ez az eljárás megfelelő alternatívája lehet a nyitott műtéti megoldásoknak. Orv Hetil. 2022; 163(39): 1553–1558.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors:
Dóra Mezei
,
Dominik Németh
,
Erzsébet Temesvári
, and
Györgyi Pónyai

Bevezetés: A propolisz méhek által gyűjtött gyantás anyag, melynek különféle termékekben történő külső és belső alkalmazása jótékony hatásai miatt széles körben elterjedt. Ismert allergén, a növekvő expozíciós lehetőségek szenzibilizáló hatását is előtérbe hozták. Célkitűzés: A szerzők 30 éves periódusban epicutan tesztelt, propoliszérzékeny betegek adatait dolgozták fel az irodalmi adatok tükrében. Módszer: A Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinikájának Allergológiai Laboratóriumában 1992 és 2021 között epicutan tesztelt 17 784 beteg közül annak a 464 betegnek az eredményeit elemeztük retrospektíven, akiknél propolisz-túlérzékenység igazolódott. Vizsgáltuk a szenzibilizációs gyakoriságok változását, a jellemző diagnózisokat, a betegek életkori megoszlását, a klinikai tünetek leggyakoribb lokalizációit és a társult allergénérzékenységeket. Eredmények: A 30 éves periódusban a propolisz szenzibilizációs gyakorisága átlagosan 2,6% volt, 2019–2021-ben a vizsgált periódusban korábban nem észlelt jelentős emelkedés mutatkozott (6,2%, 8,4%, 6,9%). Jellemző volt a női dominancia (70,7%). A propolisz-túlérzékenység az 51–60 évesek körében fordult elő a leggyakrabban (24,6%), a betegek átlagéletkora 52,5 év volt. A legtöbb tünet kezeken (34,2%), lábakon (18,4%), arcon (17,5%) jelent meg. A társult érzékenységek közül az illatanyagok, a fragrance mix I (27,7%), a perubalzsam (26,8%) és a fakátrány (23,0%) emelhető ki. Következtetés: Az alternatív gyógyászati antibakteriális és antivirális készítmények, valamint a biotermékek iránti nagy kereslet növeli a propoliszexpozíciós lehetőségek számát. A szenzibilizáció esélyét fokozza, hogy a propolisztartalmú termékeket sokszor ellenőrizetlen mennyiségben és formában, a bőrön gyulladt, fokozott allergénpenetrációt biztosító területeken alkalmazzák. Eredményeink alapján a propolisz – jótékony hatásai mellett – jelentős környezeti allergén, elsősorban az idősebb nők körében. Expozícióinak ismerete hasznos, szenzibilizációja és társult allergénjei epicutan tesztsor segítségével kimutathatók. Orv Hetil. 2022; 163(39): 1559–1567.

Open access

A gyermekbántalmazás transzgenerációs hatásai.

Az egészségügyi szakdolgozók társadalmi felfogása és értékítélete

The transgenerational impact of child abuse.

Health professionals’ social perceptions and values
Orvosi Hetilap
Authors:
Andrea Tománé Mészáros
,
Fruzsina Egeresi
, and
István Vingender

Bevezetés: A gyermekbántalmazás hazánkban és világviszonylatban is aggasztó tendenciát mutat. A közlemény az Egészségügyi Világszervezet által is népegészségügyi problémának minősített gyermekbántalmazás, az ártalmas gyermekkori tapasztalatok hosszú távú káros következményeit mutatja be. Az alapellátásban dolgozók viszonyulása a bántalmazás megelőzéséhez alapvetően befolyásolja a prevenciós tevékenység minőségét. Célkitűzés: Felmérni az alapellátásban és a szakellátásban dolgozó gyermekorvosok, védőnők, szülésznők és gyermekápolók ismereteit és véleményét a gyermekbántalmazás témaköréről. A tanulmány kontextusba helyezi a gyermekbántalmazással kapcsolatos értékítéleteket és a társadalmi felfogást a transzgenerációs hatások érdekében. Módszer: 49 strukturált kérdést tartalmazó önkitöltős, online kérdőíves felmérést végeztünk, mely kitekintéssel volt a válaszadók szocioökonómiai státuszára, a bántalmazás kérdésköréhez való viszonyulásukra, a téma súlyosságának megítélésére, valamint a törvény által szabályozott jelzőrendszeri kötelezettségükre. Eredmények: Elemzéseink alapján a 195 fős mintán elvégzett kutatás eredményeként megállapítható, hogy az egészségügyi dolgozók a bántalmazást egyértelműen ártalmasnak találják, mégis gyakori jelenségnek érzékelik hazánkban. A válaszadók közel egyötöde szerint a társadalom elfogadó, és enyhén ítéli meg a jelenséget. A bántalmazás megítélésében iskolai végzettség szerint szignifikáns különbséget találtunk a magasan és az alacsonyabban iskolázottak között (p = 195), valamint szignifikáns különbséget találtunk a jelzőrendszeri működés tekintetében a munkahely településtípusa (p = 0,020) és a munkakör (p = 0,044) kategóriáiban. Következtetés: A kapott eredmények rávilágítottak arra, hogy az egészségügyi dolgozók preventív tevékenysége a transzgenerációs hatások megtörésében kulcsfontosságú. A szerzők szeretnék felhívni a figyelmet arra, hogy az ellátás minőségének javulása jelentősen függ a szakdolgozók tudásától. A folyamatos alap- és továbbképzések, valamint mélyreható ismeretek bővítése szükséges az alapellátásban dolgozók körében. Orv Hetil. 2022; 163(39): 1544–1552.

Open access

Onkodiabetológia I.

Metabolikus és molekuláris összefüggések a rosszindulatú daganatok és a cukorbetegség között

Oncodiabetology I.

Metabolic and molecular relationships between cancer and diabetes
Orvosi Hetilap
Authors:
Róbert János Bánhegyi
,
Andrea Gazdag
,
Beatrix Rácz
,
Szilvia Beke
, and
Norbert Fülöp

Az utóbbi évtizedek orvosi kutatásainak egyik tartósan kiemelt területe a szénhidrátháztartás zavarai és a rosszindulatú daganatok közti metabolikus és molekuláris kapcsolatok részletes elemzése, amely folyamatosan újabb és újabb daganatellenes terápiák kifejlesztésének és bevezetésének lehetőségét vetíti előre. Epidemiológiai, preklinikai és klinikai vizsgálatok alapján ma már biztosan tudjuk, hogy az előrehaladott cukorbetegség számos daganat képződésében önálló rizikótényezőként szerepelhet, sőt a tumorkockázat növekedése akár már praediabeteses kórállapotokban jelentkezhet. Napjainkban ugyanakkor azt is teljes bizonyossággal kimondhatjuk, hogy a kétfajta kórkép közti kapcsolat fordított irányban is fennáll. Közismert tény, hogy a malignus daganatok a gazdaszervezetben olyan metabolikus és molekuláris változásokat idéznek elő, amelyek egy idő után a korai diabetesre jellemző inzulinrezisztens állapotot okoznak. Ez a tumor által generált inzulinrezisztencia a betegek egy részénél akár másodlagos cukorbetegség kialakulásához is elvezethet, amelyet a jelenleg alkalmazott antineoplasztikus terápiák esetleges diabetogén effektusa csak tovább súlyosbíthat. Az utóbbi években a rosszindulatú daganatos megbetegedések és a 2-es típusú diabetes mellitus szoros kapcsolatának molekuláris okait feltárni kívánó kutatások a figyelmet a RAS és a PI3K jelátviteli utak központi szerepére irányították. Ezek megváltozott működése ugyanis a teljes sejtciklust, a komplett celluláris metabolizmust, a sejtek növekedését és proliferációját, vagyis a sejtek túlélését jelentősen befolyásolja, részben a tumorképződés és tumorprogresszió, részben pedig az inzulinrezisztencia létrejötte felé tolja. Ma már tudjuk, hogy a molekuláris ok-okozati viszonyok aligha érthetők meg az IGF-receptorok, valamint a RAS és a PI3K jelátviteli utak működésének és kapcsolódási pontjainak megismerése nélkül. Éppen ezért munkánkban a legfontosabb metabolikus összefüggések felvázolását követően a közös molekuláris háttér részleteire fókuszálunk. Orv Hetil. 2022; 163(39): 1535–1543.

Open access

Válogatás az első Csehszlovák Köztársaság (1918–1938) egészségügyi rendszerének alapjait érintő, Habsburg Monarchia-beli törvényekből

A selection from Habsburg Monarchy laws affecting the foundations of the health system of the first Czechoslovak Republic (1918–1938)

Orvosi Hetilap
Authors:
Martin Červený
,
Valérie Tóthová
,
Lukáš Novotný
, and
Andrej Tóth
Restricted access
Physiology International
Authors:
Imen Ben Dhia
,
Rami Maaloul
,
Houssem Marzougui
,
Sameh Ghroubi
,
Choumous Kallel
,
Tarak Driss
,
Mohamed Habib Elleuch
,
Fatma Ayadi
,
Mouna Turki
, and
Omar Hammouda
Restricted access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors:
Alexandra Valenčáková
,
Monika Sučik
,
Oľga Danišová
,
Petra Kandráčová
,
Martin Tomko
, and
Igor Valocký

Abstract

The aim of this study was to draw attention to the risk of transmission of Encephalitozoon, Cryptosporidium and Blastocystis infection due to high animal migration and to point out that even wild animals can be a source of many zoonotic diseases. Encephalitozoon cuniculi, Cryptosporidium spp. and Blastocystis spp. are frequent microscopic organisms that parasitise humans, domestic and wild animals. Two hundred and fifty-five faecal specimens were collected from wild boars, badgers, wolves, bears, foxes and deer from 15 locations in Slovakia. Sequencing of positive PCR products and subsequent sequence comparison with GenBank sequences identified Blastocystis spp. in five wild boars. The ST 5 (n = 4) and ST 10 (n = 1) subtypes were determined by genotyping. We identified Encephalitozoon cuniculi in five wild boars, and genotype II (n = 5) was determined on the basis of ITS repeat sequences. Cryptosporidium scrofarum was sequenced in wolves (n = 4) and wild boars (n = 1), while Cryptosporidium suis only in wild boars (n = 2). None of the wild boars had a mixed infection.

Restricted access
Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica
Authors:
Sajjad Asgharzadeh
,
Rezvan Golmoradi Zadeh
,
Majid Taati Moghadam
,
Hamed Farahani Eraghiye
,
Behrooz Sadeghi Kalani
,
Faramarz Masjedian Jazi
, and
Shiva Mirkalantari

Abstract

Escherichia coli ST131 is a pandemic clone with high antibiotic resistance, and it is a major causative agent of urinary tract infection (UTI) and bloodstream infections. This study evaluated the distribution and expression of virulence genes and genotyping of E. coli O25b/ST131 by Multi-locus variable number tandem repeat analysis (MLVA) method among UTI in patients at Tehran hospitals, Iran.

A total of 107 E. coli isolates were collected from UTI patients. Polymerase chain reaction (PCR) amplification of the pabB gene was used to identify E. coli O25b/ST131 and the prevalence of sat and hlyA virulence genes was also analyzed. The microtiter method quantified biofilm formation ability in E. coli O25b/ST131. The Real-Time PCR (qRT-PCR) was performed to evaluate the expression of sat and hlyA genes. Finally, MLVA was performed for E. coli O25b/ST131 genotyping by targeting seven tandem repeats. SPSS-16 software was used for statistical analysis. Molecular study showed that 71% of isolates carried the pabB gene and were considered E. coli O25b/ST131 strains. Also, 45.8% and 17.8% of isolates carried sat and hlyA genes, respectively. The 57.9% isolates had biofilm formation ability. Expression of the studied virulence genes showed an increase in strong biofilm producing E. coli O25b/ST131 strains. A total of 76 (100%) E. coli O25b/ST131 strains were typed by the MLVA method.

High prevalence of E. coli O25b/ST131 isolates in UTI patients can be a serious warning to the treatment due to the high antibiotic resistance rate, expression of virulence genes, and biofilm formation.

Restricted access
Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica
Authors:
Yusuf Emre Ozdemir
,
Burak Kizilcay
,
Muge Sonmezisik
,
Muhammet Salih Tarhan
,
Deniz Borcak
,
Meryem Sahin Ozdemir
,
Osman Faruk Bayramlar
,
Zuhal Yesilbag
,
Sevtap Senoglu
,
Habip Gedik
,
Hayat Kumbasar Karaosmanoglu
, and
Kadriye Kart Yasar

Abstract

We aimed to compare vaccinated and unvaccinated patients hospitalized with COVID-19 in terms of disease severity, need for intensive care unit (ICU) admission, and death. In addition, we determined the factors affecting the COVID-19 severity in vaccinated patients. Patients aged 18–65 years who were hospitalized for COVID-19 between September and December 2021 were retrospectively analyzed in three groups: unvaccinated, partially vaccinated, and fully vaccinated.

A total of 854 patients were included. Mean age was 47.9 ± 10.6 years, 474 patients (55.5%) were male. Of these, 230 patients (26.9%) were fully vaccinated, 97 (11.3%) were partially vaccinated, and 527 (61.7%) were unvaccinated. Of the fully vaccinated patients, 67% (n = 153) were vaccinated with CoronaVac and 33% (n = 77) were vaccinated with Pfizer-BioNTech. All patients (n = 97) with a single dose were vaccinated with Pfizer-BioNTech. One hundred thirteen (13.2%) patients were transferred to ICU. A hundred (11.7%) patients were intubated and 77 (9.0%) patients died. Advanced age (P = 0.028, 95% CI = 1.00–1.07, OR = 1.038) and higher Charlson Comorbidity Index (CCI) (P < 0.001, 95% CI = 1.20–1.69, OR = 1.425) were associated with increased mortality, while being fully vaccinated (P = 0.008, 95% CI = 0.23–0.80, OR = 0.435) was associated with survival in multivariate analysis. Full dose vaccination reduced the need for ICU admission by 49.7% (95% CI = 17–70) and mortality by 56.5% (95% CI = 20–77). When the fully vaccinated group was evaluated, we found that death was observed more frequent in patients with CCI>3 (19.1 vs 5.8%, P < 0.01, OR = 3.7). Therefore, the booster vaccine especially in individuals with comorbidities should not be delayed, since the survival expectation is low in patients with a high comorbidity index.

Full access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors:
József Lehel
,
Petra Vöröskői
,
András Palkovics
,
Csaba Szabó
,
Lívia Darnay
,
Péter Budai
,
Péter Laczay
, and
Katalin Lányi

Abstract

During plant cultivation, the pesticides can get into the tissue of vegetables due to crop protection processes, and thus into the food chain. Therefore, they constitute a potential risk to the consumer's health. Depletion of pesticides [spirotetramat (Movento), azoxystrobin and difenoconazole (Amistar Top)] was monitored by testing tomatoes treated individually or simultaneously and tomato juices prepared from the treated tomatoes. The investigations aimed to reveal any kinetic interaction between the compounds tested and changes in their elimination, and thus to assess their compliance with the official Maximum Residue Limits (MRLs). The co-presence of pesticides prolonged the elimination of the individual compounds which reached significantly higher residue levels (P < 0.0001) in tomato, especially difenoconazole (45%) and azoxystrobin (50%) on day 8 after treatment that can cause food safety issues to the human consumers. However, the concentrations of pesticides applied alone or simultaneously were found to be below the corresponding MRL values after the withdrawal period in all investigated tomato and tomato juice samples. Accordingly, the investigated pesticides can be safely used simultaneously, their concentrations are in compliance with the legal regulations and thus their concomitant presence does not pose any risk to the consumers' health.

Open access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors:
Jéssica Aline Withoeft
,
Leonardo Silva Da Costa
,
Lucas Marian
,
Letícia Ferreira Baumbach
,
Juliana Do Canto Olegário
,
Luiz Cláudio Miletti
,
Cláudio Wageck Canal
, and
Renata Assis Casagrande

Abstract

A case of non-communicating hydrocephalus and microcephaly in a sheep fetus infected with Neospora caninum from Lages, Santa Catarina, Brazil, is reported. Macroscopically, there was moderate flattening and narrowing of the skull, and the portion of the cerebral hemispheres was markedly reduced in size, measuring 3.5 × 3.5 × 0.5 cm, with marked diffuse flattening of the brain gyri and dilation of the lateral ventricles. Cerebrospinal fluid samples were positive to N. caninum detection by PCR. Histologically, there was discrete focal lymphoplasmacytic necrotising encephalitis on the floor of the lateral ventricle, discrete multifocal gliosis and discrete multifocal lymphoplasmacytic myositis. Through the molecular detection of N. caninum in the cerebrospinal fluid, it was possible to report what appears to be the first case of non-communicating hydrocephalus and microcephaly in an ovine fetus infected with N. caninum.

Restricted access
Journal of Psychedelic Studies
Authors:
Thais Guimarães Bourscheid
,
Leonardo Corrêa Cardoso
,
Marcelo Henrique Nascimento Santana
,
Letícia Cimó de Oliveira
,
Fernanda Ziegler Reginato
,
Michel Mansur Machado
, and
André Valle de Bairros

Abstract

Snuff is a fine aromatic powder composed of dried and thin leaves combined with tobacco, roots, peels, and seeds. Its use for indigenous religious purposes has appeared since pre-Columbian period in various localities of American continent. Practice is considered sacred in indigenous culture and suffered from trivialization of consumption due to influence of colonizers, which triggered subsequent industrialization of this complex for commercial purposes. Commercial snuff is essentially made from industrialized tobacco without addition of other medicinal plants and without therapeutic or spiritual purposes beyond its indiscriminate and inappropriate use, causing health risks. Therefore, this study aimed to make a review on snuff in Brazilian culture and a tour of a local community. In shamanism, plants are used as access vehicles to other religions of cosmos and its inhabitants, from where experts dialogue, bring songs, news, omens, and acquire new knowledge. The plants used in shamanic composition of snuff vary with the locality of indigenous villages in America and are essential ingredients of this interaction between humans and non-humans, a special mediator of intersubjective interactions. Several studies show the use and meaning of Erythroxylum coca used in different communities of the Amazon, besides Chacrona and Mariri, popular names of plants used in manufacture of Ayahuasca drink by doctrine Santo Daime. Because of this, it is essential to establish differences between recreational snuff and shamanic and their effects on body as well as studies on use of shamanic snuff should be directed according to their applications and plants employed by communities.

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Bastien Perrot
,
Jean-Benoit Hardouin
,
Elsa Thiabaud
,
Anaïs Saillard
,
Marie Grall-Bronnec
, and
Gaëlle Challet-Bouju

Abstract

Background and aims

Gambling disorder is characterized by problematic gambling behavior that causes significant problems and distress. This study aimed to develop and validate a predictive model for screening online problem gamblers based on players' account data.

Methods

Two random samples of French online gamblers in skill-based (poker, horse race betting and sports betting, n = 8,172) and pure chance games (scratch games and lotteries, n = 5,404) answered an online survey and gambling tracking data were retrospectively collected for the participants. The survey included age and gender, gambling habits, and the Problem Gambling Severity Index (PGSI). We used machine learning algorithms to predict the PGSI categories with gambling tracking data. We internally validated the prediction models in a leave-out sample.

Results

When predicting gambling problems binary based on each PGSI threshold (1 for low-risk gambling, 5 for moderate-risk gambling and 8 for problem gambling), the predictive performances were good for the model for skill-based games (AUROCs from 0.72 to 0.82), but moderate for the model for pure chance games (AUROCs from 0.63 to 0.76, with wide confidence intervals) due to the lower frequency of problem gambling in this sample. When predicting the four PGSI categories altogether, performances were good for identifying extreme categories (non-problem and problem gamblers) but poorer for intermediate categories (low-risk and moderate-risk gamblers), whatever the type of game.

Conclusions

We developed an algorithm for screening online problem gamblers, excluding online casino gamblers, that could enable the setting of prevention measures for the most vulnerable gamblers.

Open access
Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica
Authors:
Shaghayegh Shahkolahi
,
Pegah Shakibnia
,
Shahla Shahbazi
,
Samira Sabzi
,
Farzad Badmasti
,
Mohammad Reza Asadi Karam
, and
Mehri Habibi

Abstract

In the present study a total of 200 Klebsiella pneumoniae isolates were collected from patients with urinary tract infections (UTIs) in Tehran, Iran. Antibiotic resistance was determined by disk diffusion and broth dilution methods. Detection of extended-spectrum β-lactamases (ESBLs) and AmpCs was performed using phenotypic tests. Polymerase chain reaction (PCR) was applied to detect the ESBL, AmpC, and integron genes. Analysis of AmpC and cassette arrays of integron genes was performed using DNA sequencing. Plasmids were analyzed by PCR-based replicon typing and conjugation. Pulsed-field gel electrophoresis (PFGE) and multilocus sequence typing (MLST) were applied to explore the genomic relatedness among the isolates. The highest levels of resistance were observed against ampicillin (100%), followed by piperacillin (57.5%), ceftazidime (46%), trimethoprim/sulfamethoxazole (44%), ciprofloxacin (32.5%), and imipenem (19%). Approximately, 66.5% of isolates harbored at least one of the beta-lactamase genes (bla TEM, bla SHV, bla CTX-M, and bla OXA-1). In addition, 22.5% of isolates carried at least one of the AmpC genes including bla DHA and bla CIT. Integron class I was the most prevalent integron among resistant isolates. According to the results of replicon typing, IncFII, IncL/M, and IncA/C were the most frequent replicons, respectively. All selected isolates were able to transfer bla CTX-M, also two isolates transferred the bla DHA-1 gene to Escherichia coli K12 through conjugation. Finally, 21 isolates were categorized into 4 pulsotypes and 11 unique clusters in PFGE. MLST identified ST147 and ST11 sequence types but ST147 was the most prevalent in the current study.

Restricted access
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Jakob Jonsson
,
David C. Hodgins
,
Axel Lyckberg
,
Shawn Currie
,
Matthew M. Young
,
Ståle Pallesen
, and
Per Carlbring

Abstract

Background and aims

Lower-risk recommendations for avoiding gambling harm have been developed as a primary prevention measure, using self-reported prevalence survey data. The aim of this study was to conduct similar analyses using gambling company player data.

Methods

The sample (N = 35,753) were Norsk Tipping website customers. Gambling indicators were frequency, expenditure, duration, number of gambling formats and wager. Harm indicators (financial. social, emotional, harms in two or more areas) were derived from the GamTest self-assessment instrument. Receiver operating characteristics (ROC) curves were performed separately for each of the five gambling indicators for each of the four harm indicators.

Results

ROC areas under the curve were between 0.55 and 0.68. Suggested monthly lower-risk limits were less than 8.7 days, expenditure less than 54 €, duration less than 72–83 min, number of gambling formats less than 3 and wager less than 118–140€. Most risk curves showed a rather stable harm level up to a certain point, from which the increase in harm was fairly linear.

Discussion

The suggested lower-risk limits in the present study are higher than limits based on prevalence studies. There was a significant number of gamblers (5–10%) experiencing harm at gambling levels well below the suggested cut-offs and the risk increase at certain consumption levels.

Conclusions

Risk of harm occurs at all levels of gambling involvement within the specific gambling commercial environment assessed in an increasingly available gambling market where most people gamble in multiple commercial environments, minimizing harm is important for all customers.

Open access

Az iskola-egészségügyi ellátórendszer szerepe a gyermekkori elhízás prevenciójában – egy pilotvizsgálat tanulságai

The role of the school health care system in the prevention of childhood obesity – lessons of a pilot study

Orvosi Hetilap
Authors:
Lilla Matkovics
and
Edit Czeglédi

A gyermekkori elhízás növekvő prevalenciát mutató, népegészségügyi jelentőségű probléma, ezért hatékony prevenciója társadalmi érdekünk. A gyermekkori elhízás prevenciójában az iskola-egészségügyi ellátórendszer szereplői kiemelt jelentőségűek. A tanulmány keretében egyfelől áttekintésre kerülnek a hazai iskola-egészségügyi ellátórendszer intézményi keretei, a szakemberek feladat- és kompetenciaköre és az Egészségügyi Világszervezet ajánlásai az elhízás prevenciója kapcsán. Másfelől interjút vettünk fel három iskolaorvossal és egy iskolavédőnővel. Az interjúkból kitűnt, hogy bár a leterheltségük magas, és a kapacitásuk véges, a rögzített feladataikon túl (mint amilyen például a rendszeres fizikális vizsgálat és a súlytöbblettel bíró tanulók szűrése, a testnevelésóra csoportbeosztásának elkészítése, a közegészségügyi teendők ellátása) számos esetben megvalósítják a súlyfelesleggel élő diákok szenzitív gondozását, a testsúlykontroll támogatását, gyakorta az iskola vezetőségével együttműködve. Kreatív megoldásaikkal, példamutató magatartásukkal, előremutató javaslataikkal rávilágítanak az iskola-egészségügyi ellátórendszer működésének optimalizálását szolgáló beavatkozási pontokra, hangsúlyt helyezve az egészségpolitikai döntéshozók szerepére is. Orv Hetil. 2022; 163(38): 1499–1505.

Open access

Foglalkozási ártalmak az ókorban: a filozófus halála

Occupational hazards in ancient times: death of the philosopher

Orvosi Hetilap
Author:
Csaba Varga
Open access

A hospice-palliatív ellátás hatékony integrálása a hazai onkológiai és családorvosi gyakorlatba

Effective integration of hospice palliative care into national oncology and general practice

Orvosi Hetilap
Authors:
Orsolya Horváth
,
Katalin Rácz
,
Nikoletta Jakus
,
Adrienne Kegye
, and
Katalin Hegedűs

Bevezetés: Magyarországon a hospice 1991 óta van jelen, mára az otthonápolás és a fekvőbeteg-ellátás az egész országban elérhető. A Magyar Hospice-Palliatív Egyesület felmérése szerint az ellátott betegek száma évről évre nő, ugyanakkor továbbra is nagyon kevés ideig – 2020-ban csak átlagosan 26,7 napig – részesülnek otthoni hospice-szakellátásban a betegek az ideális 8,5 hónap helyett. Bizonyított tény, hogy a hospice-palliatív ellátások korai bevonása az onkológiai betegek kezelésébe előnnyel jár mind a beteg életminősége, mind a kezelés színvonala, mind a költséghatékonyság szempontjából. Ezért létre kell hoznunk olyan betegellátási utakat, amelyek segítségével a megfelelő betegek a megfelelő időben jutnak a speciális palliatív ellátáshoz. Célkitűzés és módszer: Ebben a közleményben két olyan ellátási formát mutatunk be, amely bizonyította, hogy a palliatív ellátás korai integrációja hatékonyan megvalósítható a mai magyarországi egészségügyi rendszerekben. Eredmények: Az Országos Onkológiai Intézet Palliatív Mobil Team 2019 szeptemberétől konzultációs formában segíti az Intézetben kezelt betegek optimális ellátását. A Szentendrei kistérség háziorvosi praxisközösségében pedig 2, palliatívlicenc-vizsgával rendelkező háziorvos a kollégáknak szervezett képzésekkel, a szemléletformáláson keresztül érte el, hogy a terület betegei hamarabb és szélesebb körű palliatív ellátásban részesüljenek. Következtetés: Jelenlegi anyagi és személyi erőforrásainkat felhasználva, képzéssel és a szemléletformálással jelentősen lehet emelni a hospice-palliatív ellátás színvonalát ma Magyarországon. Orv Hetil. 2022; 163(38): 1520–1527.

Restricted access

Internetfüggőség: a 21. század orvosi kihívása?

Internet addiction: a new challenge for 21st century physicians?

Orvosi Hetilap
Authors:
Ádám Szapáry
,
Miklós Kovács
,
Gábor Tóth
,
Imre Váradi
,
János Mészáros
,
Gábor Kósa
,
Krisztián Kapus
,
Zoltán Bankó
,
Antal Tibold
, and
Gergely Fehér

A digitalizáció és az egyre szélesebb körben elérhető, megfizethető árú internet következtében a 21. századra a problémás internethasználat előfordulása és aránya is nő, mely döntően a fiatalkorúakat érinti, és a jövőben feltehetően egyre nagyobb kihívást fog jelenteni az egészségügyi ellátórendszerek számára. Az internetfüggőség kialakulásának legfontosabb rizikófaktorai az életkor (minél korábbi életkorban használ az illető digitális eszközt), a férfinem, valamint a nem megfelelő társas és családi kapcsolatok. Egyes belső tulajdonságok, mint a neurózis, a túlzott visszahúzódás is szerepet játszhatnak létrejöttében. Szövődhet pszichés problémákkal (depresszió, szorongás), mentális és szomatikus betegségekkel, továbbá gyakran társul egyéb függőségekkel. Funkcionális képalkotó vizsgálatok eredményei alapján bizonyos agyterületek kóros változásai mutathatók ki az érintett egyéneknél, ezek között azonban jelentős heterogenitás figyelhető meg. Más függőségekhez hasonlóan az extenzív internethasználat az élet valamennyi területére kedvezőtlen hatással bír. Kezelésére egyelőre nem rendelkezünk magas szintű evidenciákkal, úgy tűnik azonban, hogy egyéb (klasszikus) függőségek kezelésében használt terápiák hatékonyak lehetnek. Orv Hetil. 2022; 163(38): 1506–1513.

Open access

Megújuló szemlélet és immunmodulációs törekvések a felnőttkori idiopathiás immunthrombocytopenia terápiájában

Recent changes in paradigms in the management of adulthood chronic idiopathic thrombocytopenic purpura

Orvosi Hetilap
Authors:
Miklós Udvardy
,
Lajos Gergely
, and
Árpád Illés

Több mint 20 éve következett be a második szemléletváltás a krónikus felnőttkori idiopathiás thrombocytopeniás purpura (immunthrombocytopenia) kezelésében, amikor felismerték az amúgy megakaryocytás, de a fokozott thrombocytapusztulást mégsem eléggé ellensúlyozó csontvelői thrombocytaképzés serkentésének fontosságát. A thrombopoetinanalógok beléptek a klinikai alkalmazásba, gyorsan átírták az algoritmust, a splenectomia mára a harmadik vonalba került. Ezen paradigmaváltást az egyik szerző 20 éve ebben a folyóiratban is ismertette. Időközben sok tapasztalat gyűlt össze a thrombopoetinanalógok alkalmazásával, nagy előnyeivel, de azzal is, hogy még ezek sem oldanak meg minden terápiás gondot. Ez az útkeresés visszakanyarodott az eredeti antitestindukált immunthrombocytopenia irányba, azaz az immunmoduláns közelítésmódra. Ebben 3 fő irányzat látszik olyan mértékben ígéretesnek, hogy a közeljövőben be fognak épülni a klinikai gyakorlatban a szteroid/TPO-analóg refrakter vagy más, nehezebb idiopathiás thrombocytopeniás purpura esetek ellátási rendjébe. Ezen irányok: (1) szelektív IgG-anyagcsere (clearance)-gyorsítók, (2) komplementmódosítás a thrombocytafelszíni immunglobulin-kötődés csökkentésére, (3) ezen immunfolyamat jelátviteli útjának megváltoztatása tirozin-kináz- (elsősorban lép-tirozin-kináz- és Bruton-tirozin-kináz-) gátlással. Ezen elemek egymagukban, együtt, illetve a jelen modalitásokhoz kapcsolódóan átrajzolhatják az idiopathiás thrombocytopeniás purpura kezelési algoritmusait a közeljövőben, amire ez a közlemény kívánja felhívni a figyelmet. Orv Hetil. 2022; 163(38): 1514–1519.

Open access

Another failure of the latent disease model? The case of compulsive sexual behavior disorder •

Commentary to the debate: “Behavioral addictions in the ICD-11”

Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Nicholas C. Borgogna
and
Stephen L. Aita

Abstract

Recent debates have evolved regarding the classification/conceptualization of compulsive sexual behavior disorder (CSBD). Conclusions regarding an agreed upon CSBD model are hindered by reliance on the latent disease model. Competing biological-based frameworks are moving forward to replace latent disease classification more broadly but have been met with limited success. We suggest that CSBD researchers move towards developing dimensional, transtheoretical, process-based models. We further suggest additional research, particularly mixed methods and longitudinal studies. Finally, we request that federal funding bodies take a more active role in supporting CSBD research.

Open access

Abstract

Background and aims

Despite promising findings indicating the therapeutic potential of psychedelic experience across a variety of domains, the mechanisms and factors affecting its efficacy remain unclear. The present paper explores this by focusing on two psychedelic states which have been suggested as therapeutically significant in past literature: ego-dissolution and connectedness. The aim of the study is to investigate the impact of ego-dissolution and connectedness on the therapeutic effects of the psychedelic experience.

Methods

The investigation was carried out as a mixed methods systematic review, with the data from four databases analysed thematically and results presented through narrative synthesis.

Results

The analysis and synthesis of findings from 15 unique studies (n = 2,182) indicated that both ego-dissolution and connectedness are associated with a higher chance of improvement following a psychedelic experience. However, there seem to be differences in the way the two experiences affect individuals psychologically. Ego-dissolution appears to trigger psychological change but does not typically exceed the psychedelic experience in its duration, while connectedness can be more sustained and is associated with several positive, potentially therapeutic feelings.

Conclusions

Moreover, the findings of this review have implications for further theory-building about the mechanisms which enable therapeutic effects in psychedelic experience. This in turn might lead to improved models for psychedelic therapy practice. Emphasis on ego-dissolution during the preparation phase and on connectedness during integration is one suggestion presented here, alongside overarching implications for the mental health debate and general practice.

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Hongsheng Xie
,
Feifei Zhang
,
Yuan Cao
,
Xipeng Long
,
Baolin Wu
,
Qiyong Gong
, and
Zhiyun Jia

Abstract

Background and aims

Perfectionism is correlated with the occurrence of exercise dependence. We aim to reveal the role of functional connectivity (FC) between gray matter (GM) and white matter (WM) networks in the association between perfectionism and exercise dependence.

Methods

In this cross-sectional study, one hundred ten participants with exercise dependence underwent behavioral evaluation and resting-state functional magnetic resonance imaging. Perfectionism and exercise dependence were quantified using the Frost Multidimensional Perfectionism Scale (FMPS) and Exercise Dependence Scale (EDS). We used a K-means clustering algorithm to identify functional GM and WM networks and obtained the FCs of the GM-GM, GM-WM, and WM-WM networks. Partial correlation and mediation analyses were performed to explore the relationships among FCs, FMPS, and EDS.

Results

We identified ten stable GM networks and nine WM networks. Of these, FCs existed between the corona radiata network (WM1) and default mode network (DMN, GM8), WM1 network and WM DMN (WM4), WM1 network and midbrain WM network (WM7), and WM4 network and inferior longitudinal fasciculus network (WM9). The WM1-GM8 and WM1-WM4 FCs were positively correlated with the EDS and negative FMPS. The mediating effects of the WM1-GM8 and WM1-WM4 FCs were established in the association between the negative dimensional FMPS and EDS.

Discussion and Conclusions

The WM1 network anatomically linked the subregions within the GM8 and WM4 networks, and WM1-GM8 and WM1-WM4 FCs mediated the association between negative dimensional FMPS and EDS. These findings indicated that DMN function might be involved in the increased risks of exercise dependence promoted by negative perfectionism.

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Florent Wyckmans
,
Nilosmita Banerjee
,
Mélanie Saeremans
,
Ross Otto
,
Charles Kornreich
,
Laetitia Vanderijst
,
Damien Gruson
,
Vincenzo Carbone
,
Antoine Bechara
,
Tony Buchanan
, and
Xavier Noël

Abstract

Background and aims

Experiencing acute stress is common in behavioral addictions such as gambling disorder. Additionally, like most substance-induced addictions, aberrant decision-making wherein a reactive habit-induced response (conceptualized as a Model-free [MF] in reinforcement learning) suppresses a flexible goal-directed response (conceptualized as a Model-based [MB]) is also common in gambling disorder. In the current study we investigated the influence of acute stress on the balance between habitual response and the goal-directed system.

Methods

A sample of N = 116 problem gamblers (PG) and healthy controls (HC) performed an acute stress task – the Socially Evaluated Cold pressure task (SECPT) – or a control task. Self-reported stress and salivary cortisol were collected as measures of acute stress. Following the SECPT, participants performed the Two-Step Markov Task to account for the relative contribution of MB and MF strategies. Additionally, verbal working memory and IQ measures were collected to account for their mediating effects on the orchestration between MB/MF and the impact of stress.

Results

Both groups had comparable baseline and stress-induced cortisol response to the SECPT. Non-stressed PG displayed lower MB learning than HC. MANOVA and regression analyses showed a deleterious effect of stress-induced cortisol response on the orchestration between MB and MF learning in HC but not in PG. These effects remained when controlling for working memory and IQ.

Discussion and Conclusions

We found an abnormal pattern of modulation of stress on the orchestration between MB and MF learning among PG. Several interpretations and future research directions are discussed.

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Hannah Schmidt
,
Dominique Brandt
,
Christian Meyer
,
Anja Bischof
,
Gallus Bischof
,
Anika Trachte
,
Bettina Besser
,
Svenja Orlowski
,
Samantha Schlossarek
,
Stefan Borgwardt
, and
Hans-Jürgen Rumpf

Abstract

Background

Adolescents and young adults (AYA) have an increased risk for Internet use disorders (IUD) compared to older individuals that may lead to functional impairments in daily life. To date, evidence-based brief interventions are lacking. This study aimed to test the efficacy of a low-threshold counseling approach based on Motivational Interviewing (MI) in a vocational school setting.

Methods

Of 8.230 vocational students (age M=20.56, SD=4.68; 51.85% female) being proactively screened for IUD, 937 with positive screenings took part in telephone-based diagnostic interviews. IUD were assessed in line with the criteria of the Internet Gaming Disorder in the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition (DSM-5). Readiness to change, self-efficacy, and impairments in daily life were additionally assessed with standardized screening instruments. Participants fulfilling at least two IUD criteria were randomized to the intervention group (n=240, up to three MI-based counseling sessions via telephone) or the control group (n=257, information brochure on responsible Internet use). Follow-up interviews were conducted after five and ten months. The primary outcome was the reduction of IUD criteria. Secondary outcomes were improvements of readiness/ self-efficacy to change and the reduction of daily impairments. Data were analyzed with Intention-to-Treat (ITT) and complier average causal effect (CACE) analyses.

Results

Overall, 153 (63.75%) individuals assigned to the intervention group participated at least in one counseling session (=compliers). Both groups reduced the number of IUD criteria over time. In ITT analyses, however, we did not find intervention effects for primary and secondary outcomes. Bayes statistics were inconclusive. Based on low participation rates in the intervention group, explorative CACE analyses were conducted to compare compliers in the intervention group to potential compliers in the control group. Again, we did not find intervention effects apart from improvements in self-efficacy after five months.

Discussion

Telephone-based counseling seems not appropriate to address AYA at risk for IUD. Low participation rates in the intervention group caused underpowered analyses. Besides, dealing with the own Internet use during intensive assessments and receiving an information brochure led to behavioral changes also in the control group. Since the efficacy of brief interventions under the condition of higher participation rates cannot be fully ruled out, further research is required by taking the implications of this study into account.

Open access
Journal of Psychedelic Studies
Authors:
Chelsea Radakovic
,
Ratko Radakovic
,
Guy Peryer
, and
Jo-Anne Geere

Abstract

Background and aims

The benefits of classic serotonergic psychedelics (e.g. psilocybin, LSD, DMT, ayahuasca) are becoming more widely known with the resurgence in research in the past decade. Furthermore, the benefits of mindfulness are well documented. However, no systematic reviews have examined linkage of mindfulness and psychedelics use. The aim of this systematic review is to explore the link between psychedelics and characteristics of mindfulness.

Methods

We conducted a systematic search across multiple databases, inclusive of grey literature and backwards/forward-citation tracking, on the 18 January 2021. The search strategy included terms relating to mindfulness and psychedelics, with no restriction on clinical or non-clinical conditions. Study quality was assessed. An exploratory random-effects meta-analysis was conducted on pre-post mindfulness data relative to psychedelic ingestion.

Results

Of 1805 studies screened, 13 were included in the systematic review. There was substantial variability in participant characteristics, psychedelic administration method and measurement of mindfulness. The ingestion of psychedelics is associated with an increase in mindfulness, specifically relating to domains of acceptance, which encompasses non-judgement of inner experience and non-reactivity. The meta-analysis of a subset of studies (N = 6) showed small effects overall relative to ayahuasca ingestion, increasing mindfulness facets of non-judgement of inner experience and non-reactivity, as well as acting with awareness.

Conclusions

Further methodologically robust research is needed to elucidate the relationship between psychedelics and mindfulness. However, mindfulness and specific facets relating to acceptance have been shown to increase following ingestion of psychedelics in a number of studies.

Open access

Főszerkesztői előszó •

Editor-in-Chief's greetings

Hematológia–Transzfuziológia
Authors:
Árpád Illés
and
Csaba Bödör
Restricted access
Restricted access

IX. Miskolci Myeloma Konferencia, Lillafüred, 2022. május 27–29. – Beszámoló •

IXth Myeloma Conference in Miskolc, Lillafüred, 27–29th May, 2022 – A meeting report

Hematológia–Transzfuziológia
Author:
Radványi Gáspár
Restricted access

Klónok Háborúja – Egy CML-es betegben észlelt klonális evolúció

War of Clones - Clonal evolution documented in a patient with CML

Hematológia–Transzfuziológia
Authors:
Miklós Egyed
,
Dalma Jánosi
,
Éva Karádi
,
Péter Rajnics
,
Balázs Kollár
,
Viktória Győriné Korom
, and
Béla Kajtár

The case of a 50 years old male patient with CML is presented herewith whose diagnosis revealed clonal evolution (+8) of a Ph+ clone. Although the treatment with a second generation TKI (nilotinib) had resulted a deep molecular remission and elimination of the Ph+ clonal proliferation, appearance of clonal evolution of a Ph– clone was observed at the upcoming 30th month of the medication. The acquired 5q- and 7 monosomy clone resulted in MDS with a severe pancytopenia and a serious need for massive hemosupportation. Afterwards, the patient had refused an offer for allogenic stem cell transplantation and lenalidomide treatment was initiated. Due to a massive run of these treatments for 8 months the non-MDS Ph– clone ploriferation reappeared and the patient was not requiring hemosupportation for a while. However, after the following 4 month period of calm the patient became pancytopenic again, as the MDS clone had returned, and the emerging neutropenic sepsis eventually resulted in fatal outcome.

Restricted access

T-sejtes nagy granuláris lymphocytás leukémia ezer arca és sikeres kezelése

The diverse manifestations of T-cell large granular lymphocytic leukemia and successful treatment

Hematológia–Transzfuziológia
Authors:
Szilamér Kovács
,
Zsuzsanna Szabó
,
János László Iványi
,
Tamás Szendrei
, and
Márk Plander

Introduction

T-cell large granular lymphocytic leukemia is a rare, heterogeneous, mature T-cell neoplasia, often complicated with autoimmune disorders.

Case report

The old man was diagnosed with T-cell large granular lymphocytic leukemia due to lymphocytosis and neutropenia. The patient suffered from a couple of autoimmune diseases such as gluten sensitivity, primary biliary cirrhosis, and pure red cell aplasia. The severe pure red cell aplasia proved to be resistant to the standard immunosuppressive drugs, but alemtuzumab therapy induced complete remission.

Discussion

We explain the pathogenesis of the immune dysregulation and recapitulate the treatment options for a refractory disease.

Restricted access

Abstract

The study aimed to evaluate the presence of pili in non-invasive pediatric pneumococcal isolates and to elucidate possible links with genetic lineages, serotypes, and antimicrobial resistance. We examined 147 Streptococcus pneumoniae isolates from children with respiratory tract infections and acute otitis media. Serotyping was performed by latex agglutination and capsule swelling reaction. Serogroup 6 was subjected to PCR-serotyping. Minimum inhibitory concentrations were determined according to EUCAST breakpoints. PCRs for rlrA and pitB genes were performed to detect a presence of type 1 and type 2 pili. MLST was conducted to define the clonal structure of the piliated strains. Almost all children (96.5%) were vaccinated with the pneumococcal conjugate vaccine PCV10. We detected 76.8% non-PCV10 – serotypes (NVTs) and 14.3% PCV10 serotypes. The predominant serotypes were NVTs: 19A (14.3%), 6C (12.2%), 3 (9.5%), 15A (7.5%) and 6A (6.8%). PI-1 was detected among 10.9% non-PCV10 serotypes 6A, 6C, and 19A and 6.1% PCV10 serotypes 19F and 23F. Type 2 pili were not found in the studied population. High levels of antimicrobial nonsusceptibility to erythromycin (58.5%), oral penicillin (55.8%), clindamycin (46.9%), trimethoprim-sulfamethoxazole (45.6%), tetracycline (39.5%) and ceftriaxone (16.3%) were revealed. The multidrug-resistant strains (MDR) were 55.1%. MLST represented 18 STs and three CCs among the piliated pneumococci: CC386, CC320, and CC81. More than half of the piliated strains (56.0%) belonged to successfully circulating international clones. PI-1 was associated mainly with MDR 6A, 6C, 19A, 19F, and 23F isolates from the widespread CC386, CC320, and CC81.

Restricted access
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Myung Ji Kwak
,
Wha Young Kim
,
Seung-Hyun Jung
,
Yeun-Jun Chung
, and
Jeong-Hoon Kim

Abstract

Background and aims

Proper measurement of expected risk is important for making rational decisions, and maladaptive decision making may underlie various psychiatric disorders. However, differentially expressed genetic profiling involved in this process is still largely unknown. A rodent version of the gambling task (rGT) has been developed to measure decision-making by adopting the same principle of Iowa Gambling Task in humans. In the present study, we examined using next-generation sequencing (NGS) technique whether there are differences in gene expression profiles in the medial prefrontal cortex (mPFC) and the nucleus accumbens (NAc) when rats make different choices toward risk in rGT.

Methods

Rats were trained in a touch screen chamber to learn the relationships between 4 different light signals on the window of the screen and accompanied reward outcomes or punishments set up with different magnitudes and probabilities. Once they showed a stabilized pattern of preference upon free choice, rats were classified into risk-averse or risk-seeking groups. After performing the rGT, rats were decapitated, the mPFC and the NAc was dissected out, and NGS was performed with the total RNA extracted.

Results

We found that 477 and 36 genes were differentially expressed (approximately 75 and 83% out of them were downregulated) in the mPFC and the NAc, respectively, in risk-seeking compared to risk-averse rats. Among those, we suggested a few top ranked genes that may contribute to promoting risky choices.

Discussion and conclusions

Our findings provide insights into transcriptional components underlying risky choices in rats.

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Christian Bäcklund
,
Pia Elbe
,
Hanna M. Gavelin
,
Daniel Eriksson Sörman
, and
Jessica K. Ljungberg

Abstract

Background and aims

The present systematic review and meta-analysis aimed to synthesize the available literature on the relationship between gaming motivations and gaming disorder symptoms. Specifically, to (1) explore what gaming motivation questionnaires and classifications are used in studies on gaming disorder symptoms and (2) investigate the relationship between motivational factors and symptoms of gaming disorder.

Method

An electronic database search was conducted via EBSCO (MEDLINE and PsycINFO) and the Web of Science Core Collection. All studies using validated measurements on gaming disorder symptoms and gaming motivations and available correlation coefficients of the relationship between gaming disorder and gaming motivations were included. The meta-analyses were conducted using a random-effects model.

Results

In total, 49 studies (k = 58 independent sub-samples), including 51,440 participants, out of which 46 studies (k = 55 sub-samples, n = 49,192 participants) provided data for the meta-analysis. The synthesis identified fourteen different gaming motivation instruments, seven unique motivation models, and 26 motivational factors. The meta-analysis showed statistically significant associations between gaming disorder symptoms and 23 out of 26 motivational factors, with the majority of the pooled mean effect sizes ranging from small to moderate. Moreover, large heterogeneity was observed, and the calculated prediction intervals indicated substantial variation in effects across populations and settings. Motivations related to emotional escape were robustly associated with gaming disorder symptoms.

Discussion and conclusions

The present meta-analysis reinforces the importance of motivational factors in understanding problematic gaming behavior. The analysis showed significant heterogeneity in most outcomes, warranting further investigation.

Registration detail

PROSPERO (CRD42020220050).

Open access

Bábáktól a védőnői szervezet létrehozásáig

From traditional midwifery to foundation of Hungary’s health protection service for mothers and children

Orvosi Hetilap
Author:
Péter Balázs
Open access

A kis sugárdózisú komputertomográfia szerepe a tüdőrákszűrésben

The role of low-dose computed tomography in lung cancer screening

Orvosi Hetilap
Authors:
Tamás Ágh
,
László Szilberhorn
,
Marcell Csanádi
,
György Széles
,
Zoltán Vokó
,
Gábor Ádám
, and
Árpád Kallai

Bevezetés: A tüdőrák súlyos népegészségügyi probléma Magyarországon, ennek ellenére jelenleg nem működik országos szűrőprogram a betegség korai felismerésére. Az elmúlt évtizedek technikai fejlesztéseinek köszönhetően a tüdőrák diagnosztizálására alkalmas képalkotó vizsgálati módszerek érzékenysége sokat javult. Az egyik ilyen, széles körben ismertté vált új technológia a kis sugárdózisú komputertomográfia (LDCT). Célkitűzés: A jelen kutatás célja, hogy bemutassa az LDCT-nek mint a tüdőrák új szűrési technológiájának alkalmazásával kapcsolatos szakmai álláspontokat és iránymutatásokat, valamint összegezze a technológiával kapcsolatos vizsgálatokat leíró tudományos szakirodalmat és más országok tüdőrákszűrési gyakorlatát. Módszer: Célzott irodalomkutatást végeztünk az LDCT-nek a tüdőrákszűrésben való alkalmazhatóságával kapcsolatban. Publikusan elérhető online adatbázisokban kerestünk szakmai irányelveket és ajánlásokat, valamint tudományos közleményeket, amelyek a tüdőrák szűrésével és a betegség korai felismerésével foglalkoznak. Eredmények: Irodalomkeresésünk során tüdőrákszűréssel, LDCT-vizsgálattal kapcsolatban 16 szakmai irányelvet és ajánlást azonosítottunk. Az LDCT-tüdőrákszűrés hatásosságára vonatkozóan végzett vizsgálatok közül 10 külföldi randomizált kontrollált vizsgálatot és 2 hazai vizsgálatot elemeztünk. 10 európai ország tüdőrákszűrési gyakorlatára vonatkozóan találtunk publikusan elérhető információt. Megbeszélés: A jelenleg elérhető evidenciák alapján az LDCT-szűrés javítja a tüdőrák, különösen a korai stádiumú tüdőrák diagnosztizálását, és csökkenti a tüdőrák-specifikus halálozás mértékét. Következtetés: Összességében megállapítható, hogy a magas rizikójú lakosság körében az LDCT bizonyítottan hatékony szűrővizsgálat a tüdőrák korai felismerésére és a tüdőrák-specifikus halálozás csökkentésére. A jelenleg futó hazai és külföldi pilotprogramok eredményei várhatóan további evidenciával szolgálnak majd egy országos szintű LDCT-tüdőrákszűrési program bevezetéséhez. Orv Hetil. 2022; 163(37): 1464–1471.

Open access