Browse

You are looking at 91 - 100 of 960 items for :

  • Social Sciences and Law x
  • Refine by Access: Content accessible to me x
Clear All

Abstract

This paper focuses on exploring the intellectual basis for establishing an academic development program for international doctoral students in social sciences and humanities in Central Europe so as to cultivate a reflective scholarly approach to teaching early on in their academic career. The program conceptions and practices are embedded in the notion that a scholarly approach to teaching integrates the understanding and demonstration of knowledge about teaching and necessitates a continuous learning process about teaching through reflection and through conducting research on teaching in the various disciplines. In particular, taking on board the domains of teaching knowledge which derived from the kinds of reflections on teaching (cf. Kreber & Cranton, 2000; Mezirow, 1991), instructional, pedagogical and curricular knowledge and continuous reflection at the level of content, process as well as premise, are represented in an integrative manner in our overarching program principles and pedagogical strategies. As we see, professionalization of doctoral students' teaching practice in higher education (cf. Lueddeke, 2003) is particularly important in the context of enhanced faculty mobility and internationalization. Therefore, this paper aims to contribute to the literature and practice on establishing academic development programs, especially in academic environments with low institutional support for teaching and lack of formal requirements for professional development.

Open access

A COVID–19 patológiája.

Halálok SARS-CoV-2-fertőzésben: vírusfertőzésben vagy vírusfertőzéssel?

Pathology of COVID-19.

Cause of death in SARS-CoV-2 infection: viral infection or other chronic diseases with SARS-CoV-2 (death “in” or “with” COVID-19)
Scientia et Securitas
Authors: Zsuzsa Schaff, Krisztina Danics, Adrián Pesti, Gábor Lotz, Tibor Várkonyi, Deján Dobi, István Vályi-Nagy, Klára Törő, Tibor Glasz, and András Kiss

Összefoglaló. A SARS-CoV-2-pandémia óta a Semmelweis Egyetemen és egyéb intézményekben rendszeresen végeznek boncolásokat, melyek feltárták a COVID–19 jellegzetességeit. A legsúlyosabb kép a tüdőben mutatkozik, melynek légtelensége változó kiterjedésű, oka összetett, így tüdővizenyő, fehérjében gazdag izzadmány, az erek vérrög okozta elzáródása és gyulladás. A szív, a vese, az agy és a máj változó mértékben érintett, érrögösödés, elhalás, degeneratív elváltozások mutatkoznak. A SARS-CoV-2-vírus fehérjéi (tüske, nukleokapszid) és a vírus genetikai anyaga (RNS) kimutatható az egyes szervekben, leginkább a tüdőben. Klinikopatológiai elemzéssel megállapítható, hogy a halál a SARS-CoV-2-fertőzés mint közvetlen kórok következménye, vagy egyéb krónikus megbetegedés, melyet súlyosbított a SARS-CoV-2-fertőzés, vagy a halál a vírusfertőzéstől függetlenül következett be.

Summary. Since the beginning of the Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) pandemic with substantial mortality, serial autopsies at the Semmelweis University Budapest Hungary and other institutions revealed the most characteristic pathological changes and cause of death of patients in Coronavirus Disease-19 (COVID-19). The virus primarily affects the respiratory system and the most severe alterations can be seen in the lungs. The most characteristic changes, however, are non-specific, as the atelectasis of various extents and severe congestion. The alveoli are filled with edema fluid, protein-rich alveolar exudates, often forming hyalin membranes. Diffuse alveolar damage (DAD) can be noted, which have exudative and fibroproliferative forms. The desquamated alveolar epithelial and inflammatory cells which fill the alveolar spaces further block the oxygen transportation, causing hypoxia and induces ventilation problems. Vascular thrombosis and emboli coming from thrombotic vessels from other organs, might involve the small and larger vessels are common findings in COVID-19 sometimes associated with vasculitis. Extended hemorrhages and giant cells are common findings too. Superimposed bacterial infection might cause purulent bronchopneumonia. Aspiration pneumonia, in which remnant of food and parts of filters etc might be present in the bronchi, causing acute bronchopneumonia, occurs specially in intubated patients. Other organs such as the heart, kidneys, the central nervous system and the liver are similarly, though less severely involved by thrombosis, necrotic and degenerative changes. Myocardial fibrosis is common, however usually associated with previous chronic diseases similarly to the findings in the kidneys. Liver steatosis is common, partly as the result of infection, however treatment and previous liver diseases could be in the background too. Smaller and larger cerebral bleedings, cerebral infarcts of various sizes are detected often. The protein components (spike and nucleocapside) of the SARS-CoV-2 could be demonstrated by immunohistochemical methods and the RNA genome of the SARS-CoV-2 by in situ hybridization in several organs, with highest amounts in the lungs. Clinicopathological analyses effectively determine whether the cause of death in SARS-CoV-2 infection had been the direct result of the infection, or any other previously known chronic disease, which had been superposed by the viral infection. However, in certain cases, the death might not be associated with the SARS-CoV-2 infection. The correct determination of the cause of death of the patients with COVID-19 is by consultation between clinicians and pathologists.

Open access

Egészségbiztonsági kihívások a XXI. században – dohányipari befolyásolási technikák és a hevített dohánytermékekkel kapcsolatos aggodalmak

Health Security Challenges in the 21st Century – Tobacco Industry Interference and heated tobacco products

Scientia et Securitas
Authors: Tamás Joó, Zsuzsa Cselkó, Melinda Pénzes, Viktória Szerencsés, József Bodrogi, Gábor Kovács, Márta Nagy, Tibor Demjén, and Krisztina Bogos

Összefoglaló. A dohányzás hazai viszonylatban és globálisan is óriási terheket ró a társadalomra, a gazdaságra és az egyénekre. A COVID–19 járványhelyzetben fontos kiemelni, hogy a jelenleg rendelkezésre álló tudásunk alapján a dohányzás is azon rizikótényezők közé tartozik, melyek növelik a súlyos lefolyású koronavírus-fertőzés kockázatát. Óriási mértékű lobbitevékenység veszi körül a dohányzás területét. A dohányipar a rendelkezésre álló és nyilvánvaló tudományos bizonyítékok ellenére is mindent elkövet annak érdekében, hogy nehezítse a dohányzás leküzdését célzó népegészségügyi intézkedések és törekvések bevezetését és végrehajtását. A dohányipar már a 20. század közepétől kísérletezik alternatív dohánytermékek kifejlesztésével, amellyel ellensúlyozhatja a klasszikus dohánytermékek fogyasztásának visszaesését. Különböző taktikai megoldásokkal, folyamatos innovációval és új típusú dohánytermékek piacra dobásával (pl. hevített) a dohányipar próbálja a hagyományos dohánytermékek csökkenéséből eredő problémáit ellensúlyozni, valamint – a fogyasztókat, döntéshozókat gyakran megtévesztve – a piacukat és az addikciót meg-, illetve fenntartani. Tanulmányunk célja a dohányipari befolyásolási technikákkal összefüggő legfrissebb információk áttekintése mellett a hevített dohánytermékekkel kapcsolatban elérhető tudományos bizonyítékok összefoglalása, valamint a COVID–19 és a dohányzás közötti kapcsolat ismertetése. Jelen áttekintés a PubMed adatbázisban elérhető publikációkon, valamint hazai és nemzetközi tudományos intézetek honlapján közölt összefoglalókon és felméréseken alapul.

Summary. Smoking causes a huge burden on society, economy and individuals, both domestically and globally. During the COVID-19 pandemic, it is important to highlight that, to the best of our current knowledge, smoking is also one of the risk factors that increases the risk of severe coronavirus infection. There are enormous lobbying efforts surrounding the tobacco area. Despite the available and clear scientific evidence, the tobacco industry is doing its utmost to make it more difficult to introduce and implement public health measures and efforts to combat smoking. The tobacco industry has been experimenting with the development of alternative tobacco products since the mid-20th century to offset the decline in consumption of classic tobacco products. Therefore, by using different tactics, the tobacco industry applies continuous innovation and launches new types of tobacco products (e.g. heated), to countervail its problems arising from the decrease of traditional tobacco products, to retain their markets, and to maintain addiction by often misleading consumers and decision-makers. The aims of our study are to review the most recent knowledge about the tobacco industry interference, to summarize available scientific evidence related to heated tobacco products, and to present the current association between COVID-19 and smoking. This review summarizes the existing knowledge based on publications in the PubMed database and on reviews and research data published by national and international scientific institutions.

Open access

Előszó

Foreword

Scientia et Securitas
Author: Miklós Szócska
Open access

A genetikai adatok szerepe a járványok elleni küzdelemben

Genetic data in the fight against pandemics

Scientia et Securitas
Authors: Ágnes Becsei, Orsolya Anna Pipek, Péter Pollner, and István Csabai

Összefoglaló. A COVID–19-járvány alatt bizonyossá vált, hogy az adattudományok, az adatok gyors megosztása és a nemzetközi összefogás a hatékony járványkezelés kulcsfontosságú eszközei. A járvány előtt létrejött Újonnan Felbukkanó fertőző betegségek Obszervatóriuma (Versatile Emerging infectious disease Observatory, VEO) nevű nemzetközi konzorcium célja egy olyan monitorozó rendszer kiépítése, amely a potenciálisan veszélyes kórokozókat még az előtt azonosítja, mielőtt azok tömeges megbetegedéseket okoznának, lehetőséget adva ezzel a gyors reagálásra. A járványok megelőzésére és kezelésére létrejött nemzetközi együttműködésekben, így a VEO-ban is a kórokozók, vagy a fertőzésnek kitett személyek genetikai szekvencia adatai kiemelkedő fontosságúak. Az ilyen típusú adatok kezelésével kapcsolatban az Európai Unióban többek között a Nagojai Jegyzőkönyv és a GDPR fogalmaz meg elveket, szabályokat.

Summary. Data science is proved to be a key tool in the fight against the ongoing COVID-19 pandemic, but it requires a huge amount of data shared between international research groups. The Versatile Emerging infectious disease Observatory (VEO) EU collaboration was established to generate and distribute high quality data for an evidence-based early warning system for emerging infectious diseases. Through an iterative process between data scientists, disease experts, social scientists and citizen scientists, a collaborative platform will be created for storing, secure sharing and analyses of traditional and new data sources. Next generation sequencing (NGS) has revolutionized genomic research. This versatile technology is broadly applicable to pathogens and human hosts. Rapid sharing of pathogen genetic resources, including physical samples of cultured pathogens and additionally genetic sequencing data of pathogens, is crucial in support of research and outbreak response. Access to genetic resources is regulated by the Nagoya protocol which is an internationally binding treaty to ensure equal sharing of benefits arising from the use of genetic resources. So far the Nagoya protocol has been applied only to biological samples, but digital data from genetic sequencing doesn’t necessarily fall under the treaty. Effects of diseases can differ based on genetic backgrounds, as certain gene variants may provide protection against or susceptibility to viral diseases. Human genomic data is an important resource for medical research. The General Data Protection Regulation (GDPR) lists identifiable human genetic data as sensitive, which is a subset of personal data. Sharing and analysis of this kind of data are strictly regulated and they are also subject to ethical challenges. These concerns become less pronounced when analyzing environmental samples like sewage. Samples collected from wastewater treatment plants can be used as pooled samples, containing naturally anonymized genetic information of the human population, near the wastewater treatment plant.

Open access

Gondolatok a mesterséges intelligencia egyes polgári jogi kérdéseiről

Reflections on certain civil law aspects of artificial intelligence

Scientia et Securitas
Author: Ádám Auer

Összefoglaló. A tanulmány kezdő axiómája a mesterséges intelligencia biztonságos alkalmazása. A biztonságos alkalmazás egyik aspektusa a jogi biztonság, az a jogi környezet, amelyben a felmerülő jogi kérdések rendezésére alkalmazható keretrendszer áll rendelkezésre. A tanulmány a Semmelweis Egyetem projektjében fejlesztett mesterséges intelligencia alkalmazásának olyan polgári jogi problémáit vizsgálja, amelyek a mindennapi hasznosítás során merülhetnek fel. A tanulmány következtetése szerint a vizsgált mesterséges intelligencia szerzői műnek minősül és több védelmi forma is alkalmazható. A jogi szabályozás de lege ferenda kiegészítésre szorul a szerzői mű folyamatos változása okán. Szükséges rögzíteni egy referenciapontot, amely a felelősség kiindulópontjául szolgál.

Summary. The starting point of the study is the safe use of artificial intelligence. Legal certainty is one aspect of safe usage, the legal environment in which a framework is available that can be used to resolve legal issues. The paper examines the civil law issues that may arise in the everyday use of the artificial intelligence application developed within the Semmelweis University project. The study will first focus on the legal protection of the Semmelweis AI, including whether this protection is currently international, regional (European Union) or national and which of these is the optimal choice. The study also reflects on the legislative preparatory work of the European Union in this regard. Our hypothesis is that the majority of civil law areas concerning AI can be regulated within a contractual framework. The AI software developed by the project is a forward-looking medical and practical solution. If we want to use a legal analogy, we can imagine its operation as if we had a solution that could analyse all the national court decisions in each legal field and provide an answer to the legal problem at hand, while simultaneously learning and applying the latest court decisions every day. For this AI solution, the diagnostic process must be carefully examined in order to identify the legal problems. I believe that the optimal solution is to classify this AI application as ‘software’ because this allows property rights to be acquired in their entirety and it opens the door to clarifying individual associated usage and copyright by contract. An important civil law question arises in relation to parallel copyright protection, when the individual personal contributions (creative development work) to the software cannot be separated. Therefore, it is important to record the process and to separate the individual contributions protecting by copyright. The AI plays a questionable role in the diagnostic process. If the software itself cannot make a decision, but only provides a framework and platform, then it will not be entitled to co-ownership relating to the diagnostic images (e.g. just as a camera will not own the rights to the pictures taken with it). However, if the algorithm is part of the decision-making (e.g. the selecting of negative diagnoses), it would possibly be co-owner of the right, because it was involved in the development of the classification. All this should be clearly stated in the licence agreement, based on full knowledge of the decision-making process. However, de lege ferenda, the legal regime needs to be supplemented in view of the constant changes of the copyright work and the changing authors. There is a need to establish a specific point in the legislation that serves as a reference point for liability and legal protection. The issues under consideration are of a legal security nature, since without precise legal protection both the creator of artificial intelligence and the persons who may be held liable in the event of a malfunctioning of such systems may be uncertain.

Open access

A H-UNCOVER vizsgálat eredményei és hatása a magyarországi járványkezelésre

Results of the H-UNCOVER cross-sectional nationwide survey and it’s impact on the Hungarian COVID-19 epidemic

Scientia et Securitas
Authors: Béla Merkely, Gábor Áron Fülöp, Annamária Kosztin, Zoltán Vokó, and

Összefoglaló. A HUNgarian COronaVirus disease-19 Epidemiological Research (H-UNCOVER) vizsgálat egy országos szintű reprezentatív felmérés volt, melyet az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) támogatásával végzett el a négy orvostudományi képzést folytató magyar egyetem a Központi Statisztikai Hivatallal (KSH) együttműködve. A vizsgálat célja az volt, hogy egy reprezentatív mintán keresztül felmérje a magyar lakosság SARS-CoV-2 átfertőzöttségét, és támaszul szolgáljon a koronavírus első hulláma kapcsán meghozott restriktív intézkedések utáni lazításra. A világszinten is jelentős méretű vizsgálat alacsony átfertőzöttségi arányt mutatott, így nemcsak a restriktív intézkedések hatékonyságát mutatta meg, de egy biztos járványügyi támaszt jelentett a gazdaság újranyitásának tervezéséhez.

Summary. Close to the end of the first wave of the COVID-19 pandemic in Europe, many countries started to consider the possibility of reopening their economy, and lifting some of the containment measures introduced in the previous weeks. Such a decision is utterly complicated, as reopening might easily lead to an increase in active SARS-CoV-2 cases, but a delay puts an almost unbearable burden on the country’s economy. The objective of the HUNgarian COronaVirus disease-19 Epidemiological Research (H-UNCOVER) study was to conduct a cross-sectional survey among the Hungarian population to estimate the total number of infectious cases and the prevalence of prior SARS-CoV-2 exposure, and by using these data help to plan an exit strategy. The H-UNCOVER study was performed by the 4 medical universities in Hungary (Semmelweis University, University of Pécs, University of Debrecen and University of Szeged) with the help of the Central Statistical Office, Hungarian National Ambulance Service, Governmental offices and General Practitioners.

The study was initiated 50 days after the Hungarian restrictions and performed between 1-16 May. With the help of the Central Statistical Office, 17,787 people were selected to represent the Hungarian population of 14 years or older living in private households (n=8,283,810). SARS-CoV-2 PCR and blood tests were performed to assess the prevalence of active infection and seropositivity. These tests were accompanied by a questionnaire about symptoms, comorbidities, and COVID-19 contacts. More specifically, questions included topics about home office, going abroad after the 1st of March, or possible contacts with COVID-19 positive, or quarantined individuals, as well as symptoms which might be due to COVID-19 infection.

Altogether 67.7% of the selected individuals participated in some form in the study, which is an exceptionally high number compared to such studies. 10,502 individuals had SARS-CoV-2 PCR testing and 10,501 people had a blood test to assess SARS-CoV-2 IgG levels. Of the tested individuals, three had positive PCR and 69 had positive serological tests. Population estimates of the number of SARS-CoV-2 infections and seropositivity were 2,421 and 56,439, respectively, thus the active infection rate (2.9/10,000, 95% confidence interval: 0-6.7/10,000) and the prevalence of prior SARS-CoV-2 exposure (68/10,000, 95% confidence interval: 50-86/10,000) were low. A total of 10,474 individuals completed the questionnaire. Self-reported loss of smell or taste and body aches were significantly more frequent among those with SARS-CoV-2.

Our study suggested that the early containment measures initiated by the Government of Hungary were effective in preventing the escalation of the first wave of COVID-19 in Hungary. We also found that the highest prevalence of the disease was in Budapest, and those who attended their workplace on a regular basis, travelled abroad after the 1st of March, or contacted with a COVID-19 positive or quarantined individual had a higher tendency to become infected. In conclusion, the H-UNCOVER study supported the exit strategy after the first wave of COVID-19 in Hungary.

Open access

Járvány, vírus, Virológiai Nemzeti Laboratórium

Epidemic, virus, National Laboratory of Virology

Scientia et Securitas
Author: Ferenc Jakab

Összefoglaló. A fertőző betegségek világméretű fenyegetettsége és terjedése komoly társadalmi, egészségügyi kockázatot jelent minden nemzet számára. A lokális problémák megoldása mellett minden esetben közös nemzeti és nemzetközi összefogás szükséges. Az elmúlt években hazánkban is egyre nagyobb számban jelentek, illetve erősödtek meg új fertőző betegségek, amelyek szignifikáns társadalmi fenyegetést jelentenek. Éppen ezért a Virológiai Nemzeti Laboratórium (VNL) létrehozásának célja a Pécsi Tudományegyetem, Szentágothai János Kutatóközpont (PTE SzKK) kötelékén belül működő komplex virológiai laboratóriumi egység kutatási teljesítményének és kutatás-fejlesztési tevékenységének növelése, és ezzel párhuzamosan részvétel a hazai és nemzetközi szintű kutatási hálózatok munkájában. A VNL-hez tartozó komplex virológiai kutatási egység egyedüli hazánkban, hiszen minden biológiai biztonsági szintű laboratóriumi facilitással rendelkezik. Ennek megfelelően lehetőség van a 2-es (BSL-2), 3-as (BSL-3) és egyetlen egyetemi fenntartású laboratóriumként 4-es biológiai biztonsági szintű (BSL-4) laboratóriumi tevékenység elvégzésére. Ezzel egyedülálló lehetőséget nyit hazánkban is a fertőző betegségek leküzdésében vívott harcban. Hazánkban a PTE rendelkezik az egyetlen ilyen komplex virológiai kutatólaboratóriummal, amelyet tisztán kutatási és nem járványügyi feladatok elvégzésére hoztak létre. Ennek megfelelően az itt munkát végző fiatal kollégák az egyetemi prioritásoknak megfelelően a nemzetközileg elismert, kimagasló tudományos eredmények elérését tűzték ki célul. Mivel a laboratóriumi egység egyedülálló hazánkban, így a virológia területén nemcsak a kutatást, de az oktatást is kiválóan szolgálja.

A PTE SzKK Virológia Kutatócsoportjának elsődleges kutatási területe az állatokról emberekre terjedő, úgynevezett virális zoonózisok vizsgálata. Ezen kórokozók a legtöbb esetben súlyos, akár halálos kimenetelű fertőzéseket is képesek okozni, éppen ezért a vizsgálatok igen magas szakmai kompetenciát és megfelelő laboratóriumi infrastruktúrát igényelnek. Mindazonáltal az ilyen irányú vizsgálatok száma nemzetközi szinten is igen megnőtt, hiszen az új betegségek megjelenése is gyakoribbá vált, amit elsősorban a környezeti és emberi tényezők együttes hatása eredményezhet. A kutatócsoport az alapkutatásokon kívül számos alkalmazott kutatási projektben is részt vesz, amelyek célja a humán diagnosztikában, betegellátási gyakorlatban is alkalmazható tesztek, potenciálisan antivirális hatóanyagok fejlesztése, tesztelése. Mivel a laboratórium egyedülálló biológiai biztonsági szinttel rendelkezik az ilyen irányú alkalmazott kutatásokban, kutatás-fejlesztési és innovációs (K+F+I) tevékenységekben is részt tud venni, ezzel emelve a hazai kutatás-fejlesztési irányokat a mikrobiológia területén. A virológiai laboratórium nemcsak alap- és alkalmazott kutatásokat folytat, de szükség esetén részt tud venni a hazai védelmi, biztonsági szervek munkájában is.

A VNL fő célja egy hazai, magas színvonalú nemzeti virológiai kutatási centrum létrehozása, amely elősegíti a hazai virológiai kutatások tudományos fejlesztését, valamint a szakterület K+F+I tevékenységének növelését.

Summary. Today, the global threat and spread of infectious diseases pose serious social and health risks for every nation of the world. In addition to local challenges, there is a sustained need for national and international collaborations. In recent years, numerous new infectious diseases have emerged and grown into significant social threats also in Hungary. Therefore, in collaboration with national and international research networks, the ultimate goal of the National Laboratory of Virology (NLV) is to boost the performance and R&D activities of the Virology Laboratory complex of the Szentágothai János Research Centre (PTE-SzKK) at the University of Pécs. Due to its specific, high level facilities, our virology research unit has a unique asset in Hungary. Accordingly, it is capable of conducting experiments requiring Biosafety Level 2 (BSL-2), Biosafety Level 3 (BSL-3) and as the only academically supported unit in Hungary, it is also capable of covering Biosafety Level 4 (BSL-4) standards to uniquely combat infectious diseases in the area. Our laboratory is a distinctive research facility not only nationally, but internationally as well. Currently, the University of Pécs possesses the only virological research laboratory in Hungary that was established purely for research purposes and not for performing epidemiological tasks. Accordingly, aligned with their academic priorities, our young investigators set their horizons towards achieving internationally recognized, outstanding scientific results. Notably, because our renowned laboratory unit is unparalleled throughout the country, colleagues are wishing to pursue research and training in the field of virology.

The primary research field of the PTE-SzKK Virology Research Group is studying the so-called viral zoonoses; infectious transmissions from animals to humans. In most cases, these pathogens may cause serious, or even fatal infections requiring high level professional competence and corresponding laboratory infrastructure. Nevertheless, the number of international studies has recently surged as new diseases evolve and become more common due to the combined effects of environmental and human factors. In addition to basic science, our team is also conducting a number of applied research projects such as development of potential antiviral agents and tests for human diagnostics and medical care. Since our laboratory possesses a particularly high level of biosafety, it may be equally utilized in clinical practice and by providing novel directions for the national microbiology research and R&D field. Moreover, NLV not only implements basic and applied research, but also collaborates with various organizations of the Homeland Security of Hungary.

The primary goal to establish an NLV was to utilize a National research facility in the field of virology in Hungary in order to increase both research and R&D activity in the country.

Open access

Kiberbiztonság a koronavírus idején – a COVID–19 nemzetbiztonsági aspektusai

Cyber Security in the Time of the Coronavirus – National Security Aspects of COVID-19

Scientia et Securitas
Authors: Tamás Palicz, Balázs Bencsik, and Miklós Szócska

Összefoglaló. A COVID–19 pandémia az információbiztonság területén új kihívásokat jelentett. A távolról végzett munka különböző formái jelentős mértékben növelték az online tér biztonsági kockázatát. Nőtt a hálózatok nagysága, az adatforgalom, és azon felhasználók száma, akiknek nem volt érdemi tapasztalatuk az online térben. A járvány ideje alatt a kibertérből érkező támadások szektoronként és időszakonként eltérő intenzitásúak voltak, a támadások típusa a phishingtől a malwareken keresztül az információs zavarkeltésig széles spektrumban változott. Számos jelenségnek nemzetbiztonsági vonatkozásai is voltak. Összefoglaló cikkünkben a fenti jelenségek nemzetközi és hazai tapasztalatait összegezzük, különös figyelmet szentelve az egészségügyi rendszernek, illetve a vakcinafejlesztés kibertérből érkező fenyegetéseinek.

Summary. During the COVID-19 pandemic, new challenges emerged in the field of information security and cyber security. Home office, home schooling and distance learning, or even telemedicine hit some organizations unprepared. Security risks in online space have increased significantly: the number of network endpoints and the number of computers, laptops and mobile devices have increased with network data traffic as well as the number of users who had no significant experience in online space. They appeared as a significant risk factor. This has been exacerbated, especially in healthcare, by the extremely high workload, which has made systems highly vulnerable. During the epidemic, attacks from cyberspace varied in intensity from sector to sector and period to period. Statistics from international and national organizations have shown that from the end of the first quarter of 2020, the number of cyber security incidents jumped sharply and then remained high even after a small decline. The types of attacks had an extremely wide range: from phishing through malware to misinformation, almost all types of attacks occurred. Many phenomena also had national security implications. Ransomware virus attacks on health have affected almost all health systems and reached high levels by the end of 2020 in particular. It was during the first period that, in an emergency case, there is thought to be an association between a ransomware virus attack and the death of a patient who was not admitted because of the attack.

In addition to distance measures and the associated increase in cyber threats, the emerging threats related to vaccination, which is central to the fight against the epidemic, should also be highlighted. This period has shed light on how many vulnerabilities there are, from vaccine development through drug trials to delivery to vaccines and the organization of vaccines, that cybercriminals are able to attack. In order to prevent and combat these threats and attacks, and to respond appropriately, complex, multidisciplinary collaborations are needed in which security science has a privileged place. In our review article, we summarize the international and national experiences of the above phenomena, paying special attention to the health care system and the threats coming from cyberspace in vaccine development.

Open access