Browse

You are looking at 11 - 20 of 564 items for :

  • Biology and Life Sciences x
  • Refine by Access: Content accessible to me x
Clear All
Acta Botanica Hungarica
Authors:
S. Y. Kondratyuk
,
L. Lőkös
,
I. Kärnefelt
,
T. O. Kondratiuk
,
I. Yu. Parnikoza
,
Y. Yamamoto
,
J.-S. Hur
, and
A. Thell

Seven species new to science are described, illustrated and compared with closely related taxa. Of them, one species, i.e.: Coppinsidea vernadskiensis S. Y. Kondr., T. O. Kondratiuk et I. Yu. Parnikoza is from the Argentine Islands, Western Maritime Antarctic Peninsula, Jacke lixia hosseussii S. Y. Kondr., L. Lőkös et J.-S. Hur, from South America (Argentina and Uruguay), Loekoeslaszloa reducta Yoshik. Yamam. et S. Y. Kondr. from Eastern Asia (Japan), Orientophila viticola S. Y. Kondr., L. Lőkös et J.-S. Hur from Eastern Asia (South Korea), Ovealmbornia ovei S. Y. Kondr., L. Lőkös, I. Kärnefelt et A. Thell, and Xanthokarrooa elsiae S. Y. Kondr., L. Lőkös, I. Kärnefelt et A. Thell from Africa, as well as Oxneria imshaugii S. Y. Kondr. from North America. The new combination Jackelixia australis (for Xanthoria parietina var. australis Zahlbr.) is proposed. Jackelixia hosseussii is for the first time recorded as host for the lichenicolous fungus Arthonia anjutii S. Y. Kondr. et Alstrup. The latter species is for the first time recorded from South America. Intralichen christiansenii (D. Hawksw.) D. Hawksw. et Cole is for the first time recorded from South Korea.

Open access
Acta Botanica Hungarica
Authors:
A. Gyalus
,
S. Barabás
,
B. Berki
,
Z. Botta-Dukát
,
M. Kabai
,
A. Lengyel
,
B. Lhotsky
, and
A. Csecserits

New plant trait measurements collected during the field sampling in Pannonian sandy grasslands in Hungary and Serbia are presented. Selected traits include canopy height, leaf area (LA), specific leaf area (SLA) and leaf dry matter content (LDMC). The leaf area measurement procedures of overlapping, 3-dimensional or otherwise difficult-to-measure leaves and shoots are described in details.

Open access
Acta Alimentaria
Authors:
M. Sugár
,
K. Fusz
,
D. Pusztai
,
N. Rozmann
,
J.M. Macharia
,
M. Pintér
, and
B. Raposa

Abstract

A plethora of research and empiric observation supported the claim that–among other symptoms–diseases often affect the ability to smell and the sense of taste, possibly affecting the taste- and food preferences as well.

The aim of the present study was to shed light on the impact of COVID-related smell- (dysosmia/anosmia) and taste function-disorder/loss (dysgeusia/ageusia) on the food and taste preferences COVID-19 patients of different symptomatic and pre-existing conditions and demographic backgrounds.

The research based on a descriptive, cross-sectional survey. In total, 514 participants filled our self-administered online questionnaire. Thirteen participants were excluded according to the exclusion criteria. Descriptive statistics, Chi-square test, t-test for correlation coefficient, were performed.

The most common long COVID symptom was fatigue/weakness (53.1%) followed by anosmia (50.9%) and tachycardia (33.5%). Many participants reported dysgeusia/ageusia during the acute phase of the disease, which sometimes prevailed as a long COVID symptom. A high percentage of participants reported that they rejected all kinds of meat of animal origin except cold cuts for their duration of recuperation, which proved to be the most common dietary change during the post-COVID period so far.

Open access
Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica
Authors:
Andrei Frolov
,
Anna Shchenikova
,
Oksana Selitskaya
,
Inna Grushevaya
,
Marianna Zhukovskaya
,
Nazar Fedoseev
,
Alexander Kuzmin
,
Elena Lastushkina
,
Dmitry Kurenshchikov
,
Valery Kurenshchikov
, and
Miklós Tóth

Abstract

Host plant-derived semiochemicals are becoming the most promising attractants to lure corn borers to traps in the field. Following success with the European corn borer (Ostrinia nubilalis), a two-component blend bisexual lure (phenylacetaldehyde and 2-(4-methoxyphenyl)ethanol) of the host plant odor was tested in wind tunnel and field trapping experiments on the Asian corn borer (Ostrinia furnacalis) (ACB). To be able to compare the lure's performance with synthetic pheromone, a new route for the sex pheromone components (Z)-12-tetradecenyl acetate and (E)-12-tetradecenyl acetate was also developed, and the biological activity of the products was confirmed. The bisexual lure attracted both males and females of ACB in laboratory wind tunnel, and also in the field. Field trapping results indicated that traps with the bisexual lure attracted somewhat more ACB (both sexes) than pheromone baited traps, but this indication needs further confirmation. Traps baited with the bisexual lure may offer a new tool for monitoring ACB for practical purposes.

Open access

Abstract

Date-locality-host records for 37 mite species of 15 families are presented for Hungary and Austria. These results include the first record of eight species for Hungary, viz. Charletonia krendowskyi (Feider, 1954), Marantelophus rudaensis (Haitlinger, 1986), Cunaxa gazella (Berlese, 1916), Eupalopsellus oelandicus Sellnick, 1949, Tydeus lindquisti (Marshall, 1970), Neoseiulus dungeri (Karg, 1977), Neoseiulus tauricus (Livshitz et Kuznetzov, 1972) and Proctolaelaps drosophilae Karg, Baker et Jenkinson, 1995. Observations on habitat preferences, plant associations, co-occurrences and feeding behaviour are also provided.

Open access

Húsz éves avarmanipulációs kísérlet hatásai barna erdőtalaj szén tartalmára és vízkapacitására: Síkfőkút DIRT Project

The effects of a twenty-year litter manipulation experiment on the carbon content and water retention capacity of the examined Luvisols: Síkfőkút DIRT Project

Agrokémia és Talajtan
Authors:
István Fekete
,
Áron Béni
,
Katalin Juhos
, and
Zsolt Kotroczó

A talajok a szárazföldi széntároló rendszerek egyik legjelentősebb tagját jelentik, melyek szénelnyelése, illetve szénkibocsátása jelentős mértékben hat a klímára, ugyanakkor a klímaváltozás is befolyásolja a talajok szénraktározó képességét. Az avar produkció mennyiségi és minőségi változásai jelentősen befolyásolják ezeket a folyamatokat, azonban ezek mértéke, sőt időnként iránya sem ismert pontosan.

A klímaváltozás mellett a területhasználat változások is befolyásolják a talajba kerülő szerves anyagok mennyiségét és ezen keresztül számos egyéb talajfizikai, kémiai és biológiai paramétert. Ezeknek a hatásoknak a rendszerszintű vizsgálatát segítik a nemzetközi avarmanipulációs projektek, melyek azonos kezeléseket alkalmazva, de eltérő klímaviszonyok mellett vizsgálják a mesterségesen átalakított avar inputok hatását a talajrendszerekre. A Síkfőkút project területén, mely 2000-ben csatlakozott a nemzetközi DIRT projecthez, vizsgáltuk az avar input növekedésének és csökkenésének hatásait egy cseres tölgyes erdőben a talajok szén körforgalmára, illetve a vízháztartására. Ezeken a kutatásokon belül vizsgáltuk a kezelések talajaiban a talajnedvesség tartalmat, vízkapacitást és térfogatsűrűséget, valamint CNS analizátorral a talajok szerves szén tartalmát.

Eredményeink azt mutatták, hogy az avar produkció mennyiségi változása, éghajlati viszonyoktól függően, eltérően hat a talajok SOC tartalmának változásaira. A kezelésekkel modellezett avar produkció változások nemcsak közvetlen úton hatnak a talajok szerves anyag tartalmára, de közvetett módon a megváltozott mikroklimatikus viszonyok révén is befolyásolják a talajok szén és vízforgalmi viszonyait. A nagyobb avar produkció a szárazabb síkfőkúti erdőben növelte a talajok szén tartalmát (szemben a nedvesebb amerikai területeken tapasztalt visszaeséssel, vagy stagnálással) és magasabb szerves anyag tartalom társulva a vastagabb avartakaróval magasabb átlagos talajnedvességet és vízmegtartó képességet eredményezett az avar elvonásos kezelésekkel szemben. Ezek a hatások összefüggésben lehetnek azzal is, hogy az avarelvonásos kezeléseknél szignifikánsan magasabb térfogattömeg értékeket mértünk, ami a pórustérfogat csökkenését jelentheti ebben az esetben, csökkentve ezzel a talajban tárolható víz mennyiségét.

Az általunk végzett avarmanipulációs kísérletek nemzetközi kontextusában közelebb juthattunk a biogeokémiai ciklusok, ezáltal a mineralizáció és a humifikáció közötti összefüggések megértéséhez különböző erdőtípusokban és különböző klimatikus feltételek között.

Open access
Progress in Agricultural Engineering Sciences
Authors:
Miklós Neményi
,
Attila J. Kovács
,
Judit Oláh
,
József Popp
,
Edina Erdei
,
Endre Harsányi
,
Bálint Ambrus
,
Gergely Teschner
, and
Anikó Nyéki

Abstract

If we want to increase the efficiency of precision technologies to create sustainable agriculture, we need to put developments and their application on a new footing; moreover, a general paradigm shift is needed. There is a need to rethink close-at-hand and far-off innovation concepts to further develop precision agriculture, from both an agricultural, landscape, and natural ecosystem sustainability perspective. With this, unnecessary or misdirected developments and innovation chains can be largely avoided. The efficiency of the agrotechnology and the accuracy of yield prediction can be ensured by continuously re-planning during the growing season according to changing conditions (e.g., meteorological) and growing dataset. The aim of the paper is to develop a comprehensive, thought-provoking picture of the potential application of new technologies that can be used in agriculture, primarily in precision technology-based arable field crop production, which emphasizes the importance of continuous analysis and optimisation between the production unit and its environment. It should also be noted that the new system contributes to reconciling agricultural productivity and environmental integrity. The study also presents research results that in many respects bring fundamental changes in technical and technological development in field production. The authors believe that treating the subsystems of agriculture, landscape, and natural ecosystem (ALNE) as an integrated unit will create a new academic interdisciplinarity. ICT, emphasizing WSN (Wireless Sensor Network), remote sensing, cloud computing, AI (Artificial Intelligence), economics, sociology, ethics, and the cooperation with young students in education can play a significant role in research. This study treats these disciplines according to sustainability criteria. The goal is to help management fulfil the most important expectation of reducing the vulnerability of the natural ecosystem. The authors believe that this article may be one of the starting points for a new interdisciplinarity, ALNE.

Open access
Acta Alimentaria
Authors:
F. Fodor
,
M. Katics
,
K.K. Lefler
,
É. Kovács
,
K. Balogh
,
A. Lugasi
,
B. Urbányi
, and
Á. Hegyi

Abstract

Hungarian pond fish production is based on grains, but in the last few years, new ideas and efforts have appeared to intensify carp production technology. The basic objective was to change grain-based feeding to nutritionally complete feeds, which ensure rapid growth and more efficient feed conversion rates. This study aimed to utilise empty ponds during the summer period for carp production. Thus, there is no need for fish producers to catch fish in large ponds at the operating water level to satisfy smaller market demands appearing during the summer.

The other aim was to compare the meat quality of fish raised on traditional and nutritionally complete feed until market size in the last year of production. Fatty acid profile and the levels of saturated, monounsaturated, and polyunsaturated fatty acids in fish fillets were specified, and their ratios were analysed. The result showed that nutritionally complete feed with different fatty acid composition affects the fatty acid composition of carp fillet during the rearing period. Quality of the fillet of carp fed with higher unsaturated fatty acid content became more favourable to the consumers due to health promoting effect of polyunsaturated fatty acids.

Open access
Acta Alimentaria
Authors:
M. Zhang
,
L. Simon Sarkadi
,
M. Üveges
,
J. Tormási
,
E. Benes
,
R.A. Vass
, and
S.G. Vari

Abstract

Human milk (HM) of healthy, well-nourished, lactating mothers is a unique and ideal source of nutritive factors, like hormones, cytokines, chemokines, growth factors that ensures the proper growth and development of infants. Among the main components of HM, fat is an important energy source and a regulatory factor. The quality of milk fat depends on its fatty acid (FA) composition. Gas chromatography coupled with flame ionisation detection is one of the most common methods for analysis of the FA profile of HM. The aim of this study was to evaluate the FA composition of HM, collected from mothers with different health conditions (normal Body Mass Index (nBMI); overweight and obese) using GC-FID method. The results showed that saturated FAs were present in the highest amount in the HM samples, of which palmitic acid was the main representative. The major monounsaturated FA was oleic acid, while linoleic acid was the most abundant of the polyunsaturated FAs (PUFA). Overweight and obese women have lower levels of PUFA in their breast milk. The data were subjected to principal component and quadratic discriminant analysis (QDA). QDA classified nBMI and overweight and obese mother milk samples with 88.24% accuracy. Significant differences were found between normal and overweight and obese HM samples in case of C10:0 and C18:3 FAs. Higher maternal BMI was associated with a higher n-6/n-3 PUFA ratio.

Open access

Szántóföldi szénmérleg egy közép-magyarországi mintaterületen

Carbon balance of a cropland site in Middle-Hungary

Agrokémia és Talajtan
Authors:
János Balogh
,
Krisztina Pintér
,
Szilvia Fóti
,
Giulia De Luca
,
Ádám Mészáros
,
Meryem Bouteldja
,
Malek Insaf
,
Gábor Gajda
, and
Zoltán Nagy

2017. októberétől 2021. októberéig terjedő időszakban vizsgáltuk egy középmagyarországi szántóföld szénforgalmát gázcseremérések segítségével. A mért nettó ökoszisztéma gázcsere (NEE) adatokból kumulált összegeket számoltunk éves bontásban, illetve az egyes növényállományok és ugar időszakok szerint. Gazdálkodási adatok segítségével számoltuk a területre behozott (import) és onnan elvitt (export) szénmennyiségeket, valamint az NEE, az import és az export áramokat összesítve szénmérleget (NECB) számítottunk az NEE összegekhez hasonló bontásban.

Az eredmények alapján a szántóföld minden évben szénelnyelőnek bizonyult, annak ellenére, hogy a vizsgált időszak során több vízhiányos periódus is hátráltatta a növények megfelelő fejlődését és ezzel a szénfelvételt. A mért éves átlagos NEE összeg –69,6 g C m–2 év–1 volt. Ezzel szemben a teljes – laterális áramokat is tartalmazó – szénmérleg minden évben és minden növényállomány esetében veszteségesnek bizonyult, átlagosan –168 g C m–2 év–1 volt a szénveszteség mértéke. Ennek a deficitnek a jelentős része a vízhiányos időszakok alatti lecsökkent szénfelvételnek köszönhető, ezt jól mutatja a két őszi búza állomány szénmérlege közötti 66 g C m–2-es különbség, ahol az első állomány jó vízellátás mellett, a második pedig vízhiányos időszak alatt fejlődött. Nedvesebb időszakban vélhetően kevésbé jelentős a szénveszteség mértéke.

A szakirodalom alapján nincs olyan módszer, amellyel önmagában kompenzálni lehet egy ilyen mértékű veszteséget, azonban több olyan eljárás is létezik, amelyek kombinációjával jó eredményeket lehet elérni. Fontos lenne a hazánkban jól alkalmazható módszerek feltárása és azok szénmérlegben játszott szerepének számszerűsítése.

Open access