Browse

You are looking at 31 - 40 of 3,741 items for :

  • Medical and Health Sciences x
  • Refine by Access: Content accessible to me x
Clear All

Abstract

Developing an automated lung disease diagnosis framework is still remains one of the most challenging and demanding tasks in recent days. Most of the medical experts highly preferring the Computed Tomography (CT) lung images for an accurate disease detection. For this purpose, various segmentation, optimization, and classification techniques are developed in the conventional works for lung pulmonary disease detection. However, the existing techniques have the major problems of over segmentation, inaccurate ROI extraction, reduced accuracy, computational complexity, and high false positives. Thus, this research work intends to a simple and efficient segmentation based classification framework for an accurate lung nodules detection and pulmonary disease classification. Here, the tanh normalization technique is applied for preprocessing the input lung CT image with reduced noise and increased quality. After that, the perceptual U-Net segmentation algorithm is employed to accurately segment the lung nodules from the preprocessed CT images with simple computational operations. Moreover, the Decked Dragonfly Optimization (DDO) technique is used for choosing the relevant features based on the best optimal solution, which supports to obtain an increased detection accuracy and reduced classification error rate. Finally, the Speculative Deceptive Network (SDN) based classification algorithm is deployed to exactly detect the pulmonary lung cancer according to the optimal features. During evaluation, the performance of the proposed segmentation based DDO-SDN mechanism is validated and compared by using various evaluation parameters.

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Marco D. T. Scanavino
,
Alia Garrudo Guirado
,
João Miguel Marques
,
Maria Luiza Sant'Ana do Amaral
,
Bruna Messina
,
Sirlene Caramello dos Reis
,
Vivian Boschesi Barros
,
Carmita Helena Najjar Abdo
,
Hermano Tavares
, and
Jeffrey T. Parsons

Abstract

Background

Little attention has been given to efficacious treatment and adherence to treatment of compulsive sexual behavior (CSB).

Aims

Randomized controlled trial investigated short-term psychodynamic group therapy followed by relapse prevention group (STPGP-RPGT) and pharmacological treatment (PT) for CSB men on sexual compulsivity and adherence.

Method

135 men, 38 (SD = 9) years old on average, were randomly assigned to 1) STPGP-RPGT; 2) PT; 3) Both. Participants completed measures at baseline, 25th, and 34th week. 57 (42.2%) participants dropped out between baseline and 25th week, and 68 (50.4%) between baseline and 34th week. 94 (69.6%) did not adhere (80% pills taken or attended 75% therapy sessions).

Results

A significant interaction effect was found between time and group (F (4, 128) = 2.62, P = 0.038, ES = 0.08), showing who received PT improved less in sexual compulsivity than those who received STPGP-RPGT (t = 2.41; P = 0.038; ES = 0.60) and PT + STPGP-RPGT (t = 3.15; P = 0.007, ES = 0.74). Adherent participants improved more in sexual compulsivity than non-adherent at the 25th week (t = 2.82; P = 0.006, ES = 0.65) and 34th week (t = 2.26; P = 0.027, ES = 0.55), but there was no interaction effect, F (2, 130) = 2.88; P = 0.06; ES = 0.04). The most reported behavior (masturbation) showed greater risk of non-adherence (72.6%).

Discussion and conclusions

Adherent participants improved better than non-adherent. Participants who received psychotherapy improved better than those who received PT. Methodological limitations preclude conclusions on efficacy.

Open access

Gépi perfúzió a vesetranszplantációban

Machine perfusion in kidney transplantation

Orvosi Hetilap
Authors:
Fruzsina Tóth
,
Attila Szijártó
, and
László Piros

A szervtranszplantáció területén évek óta fennálló probléma az egyre növekvő szervigény mellett az elérhető donorszervek számának stagnálása. Az ellentét feloldására tett kísérletek több irányból közelítették meg a kérdést: egyrészről a donorkritériumok kiterjesztésével, másrészt az eltávolított szervek minőségének megőrzésére kidolgozott gépi perfúzió módszerével, melynek használata bizonyítottan csökkenti a késve meginduló graftműködés előfordulását, és javítja a grafttúlélést. Ezek az előnyök különösen a kiterjesztett kritériumú donáció tekintetében kifejezettek. A vesetranszplantáció során egyre szélesebb körben alkalmazzák a gépi perfúziót; jelenleg a legelterjedtebb formája a hypothermiás gépi perfúzió, azonban egyre több érv szól a normothermiás eljárás mellett is. Az alkalmazott modalitástól függően nemcsak szervkonzerválásra, de szervkondicionálásra is van lehetőség. Napjainkban számos kutatás folyik a gépi perfúzió során alkalmazható terápiás lehetőségekről, melyek a jövőben fontos szerepet játszhatnak az ischaemia-reperfúziós károsodás és az immunizáció csökkentésében. Közleményünkben a kiterjesztett kritériumú donáció rövid áttekintését követően összefoglaljuk a gépi perfúzió alkalmazási módjait, aktuális eredményeit, valamint diagnosztikus és terápiás lehetőségeit a vesetranszplantáció területén. Orv Hetil. 2023; 164(9): 339–347.

Open access

Kihívás a hepatitis C-vírus-elimináció korában: miért van szükség a HCV elleni vakcinációra?

The challenge of the age of hepatitis C virus elimination: why is HCV vaccination necessary?

Orvosi Hetilap
Author:
Alajos Pár

A hepatitis C-vírus (HCV) az egyik leggyakoribb oka a krónikus májbetegségnek, amely cirrhosishoz, hepatocellularis carcinomához, májtranszplantációhoz vezethet. A nagy hatékonyságú, direkt ható antivirális szerek bevezetése és sikere a HCV terápiájában optimizmust keltett a vírus globális eradikációjának lehetőségét tekintve. Az Egészségügyi Világszervezet célul tűzte ki az új vírushepatitis-esetek számának 90%-os csökkentését 2030-ra. Kiderült azonban, hogy a HCV-fertőzöttek nagy száma, a szűrések elégtelensége és a kezelésekhez való hozzáférés problémái miatt ez a cél egyedül az antivirális terápiával nem érhető el, csak ha az vakcinációval társul. A dolgozat áttekinti a HCV-infekció virológiai és immunológiai jellemzőit mint a vakcináció alapját és lehetőségét. Tárgyaljuk a potenciális vakcinák típusait és a hatékonyság értékelésére szolgáló eljárásokat. Az egészséges önkénteseken kipróbált kontrollált humán infekció modell HCV-infekcióban a direkt ható antivirális szereknek köszönhetően alkalmazható. Az újabb kutatási eredmények alapján várható, hogy az évtized végére megoldódhat a HCV-elimináció korának kihívása, a vakcináció. Orv Hetil. 2023; 164(9): 322–331.

Open access

Mélyen infiltráló colorectalis endometriosis laparoszkópos kezelésével szerzett tízéves tapasztalataink

Laparoscopic treatment of deeply infiltrating colorectal endometriosis – ten years of single center experience

Orvosi Hetilap
Authors:
Dominika Miklós
,
Noémi Dobó
,
Noémi Csibi
,
Réka Brubel
,
Gábor Szabó
,
Nándor Ács
, and
Attila Bokor

Bevezetés: Mélyen infiltráló endometriosis esetén a laesiók több mint 5 mm mélyen infiltrálják a peritonealis felszínt. Bélérintettség a páciensek 3–37%-ában fordul elő. Célkitűzés: A szerzők a bélendometriosis miatt végzett műtétek során szerzett tapasztalataikat mutatják be. Módszer: 2009 és 2020 között 675 páciens esett át bélreszekción belet érintő, mélyen infiltráló endometriosis miatt a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának Baross utcai részlegén. Négy különböző műtéti technika került alkalmazásra: „shaving”, discoid, szegmentális és NOSE-reszekció (természetes testszájadékon keresztül végzett specimeneltávolítás). Eredmények: 182 esetben „shaving”-et, 93 esetben discoid reszekciót, 130 esetben NOSE-technikát, illetve 270 esetben hagyományos szegmentális bélreszekciót alkalmaztunk. 40 esetben ultramély anastomosist készítettünk. A műtéti idő medián értéke 85 perc volt, a legrövidebb beavatkozás 25 percig, a leghosszabb 585 percig tartott. Az első 10 bélműtét átlagos műtéti ideje 260 (± 161,3) perc, az utolsó 10 műtété 114 (± 47,0) perc volt. Az átlagos vérveszteség 10 (± 20,3) ml, az átlagos kórházi tartózkodás pedig 6 (± 2,3) nap volt. Súlyos sebészeti szövődmény (Clavien–Dindo III. vagy súlyosabb) 18 esetben alakult ki. Összesen 17 esetben alakítottunk ki sigmoideo-, illetve ileostomát. Laparotomiás konverzióra 6 esetben volt szükség. Megbeszélés: Intézményünkben ugyanaz a team végezte a beavatkozásokat, ami az egyes sebészek technikája helyett a műtéti technikák eredményességét mutathatja. A műtétek szövődményrátája tapasztalt sebészi team esetén nem nagy, a műtéti idő az elvégzett műtétek számával arányosan, szignifikánsan csökken. Következtetés: A belet érintő, mélyen infiltráló endometriosis biztonságosan és hatékonyan kezelhető mind a konzervatív megközelítésnek tekinthető „shaving” vagy discoid, mind a radikálisabb megközelítésként számontartott hagyományos szegmentális vagy NOSE-reszekcióval. Orv Hetil. 2023; 164(9): 348–354.

Open access

A primer hyperaldosteronismus genetikája

The genetic background of primary aldosteronism

Orvosi Hetilap
Authors:
Bálint Vékony
and
Péter Igaz

A szekunder magas vérnyomás egyik leggyakoribb oka a primer hyperaldosteronismus. A primer hyperaldosteronismus a mellékvesekéreg autonóm aldoszteron-túltermelésével jár; a magas szérum-aldoszteronszint magas vérnyomáshoz és hypokalaemiához vezethet, kezeletlenül pedig számos patofiziológiai következményt von maga után. Diagnózisa és kezelése a beteg tünetmentességét vagy akár teljes gyógyulását eredményezi, mivel kórformától függően műtéti úton gyógyítható vagy gyógyszeresen kezelhető. A diagnózis felállításának nehézségei miatt jelenleg gyakran aluldiagnosztizált kórkép. Két leggyakoribb formája az egyoldali aldoszterontermelő adenoma és a bilaterális adrenalis hyperplasia. Az esetek többségében a betegség kialakulása sporadikus, de léteznek ritka öröklődő formái: a familiaris hyperaldosteronismus I–IV. és a primer hyperaldosteronismus görcsökkel és neurológiai abnormalitásokkal szindróma. Az I-es típusú familiaris hyperaldosteronismust a kortizol- és aldoszteron-bioszintézis utolsó lépését katalizáló enzimet kódoló gének kiegyenlítetlen átkereszteződése okozza, míg a többi öröklődő kórkép kialakulásáért ioncsatornákat kódoló gének mutációi felelősek. A sporadikus adenomák döntő részében a betegség kialakulásában kulcsszerepet játszó szomatikus mutációk mutathatók ki. E szomatikus mutációk által érintett gének között szép számmal találunk az öröklődő formákban csírasejtes mutációk révén érintett géneket, ami az öröklődő és a sporadikus formák közös patomechanizmusára utal. Összefoglaló cikkünkben a primer hyperaldosteronismus genetikai hátterét, a familiaris és sporadikus formáiban szerepet játszó géneket és ezek mutációit mutatjuk be, kitekintve ezen ismeretek tudományos, terápiás és diagnosztikus relevanciáira is. Orv Hetil. 2023; 164(9): 332–338.

Open access

Abstract

Background and aims

Ingestion or administration of classic psychedelics is sometimes associated with improvements in well-being or mental health. Acute mystical-type experiences that psychedelics occasion have been suggested to be related to such improvements. Meanwhile, other features of the psychedelic experience, such as psychological insights and emotional breakthroughs, are also increasingly being studied. This review aimed to collect and assess the available evidence for mystical-type experiences under psychedelics associating with medium-to-long term improvements in well-being or mental health, on their own and as compared with other features of the acute experience.

Methods

I conducted a pre-registered, comprehensive review of existing empirical studies on the topic, based on a systematic search of the literature.

Results

Forty-four eligible studies were found, with most reporting positive associations between mystical-type experiences and improvements in well-being or mental health. The current level of evidence appeared stronger among healthy people, in cross-sectional studies, and for links with positive changes in general well-being and life satisfaction, attitudes and behavior, and anxiety, than for depression or other aspects of well-being and mental health. A few studies suggested that psychological insights and emotional breakthroughs may be as or more closely associated with positive changes than mystical-type experiences.

Conclusions

Despite their significant limitations, the identified studies suggest that mystical-type experiences under psychedelics are associated with improvements in some areas of well-being. However, psychological insights and emotional breakthroughs might be at least as important and should also be measured in future studies.

Open access

Abstract

This paper aims at presenting an overview of the historic and current features concerning the relationship among original peoples, psychoactive drugs, and various forms of anti-drug practices in Latin America. The current expansion of extractivist capitalism in Latin America overlaps with Indigenous peoples' traditional lands, provoking new forms of violence and confrontation. The War on Drugs is being used as a justification to militarize these lands and to criminalize Indigenous populations. Thus, neo-extractivist initiatives in Latin America provoke renewed clashes between Indigenous peoples' interests and local and global elites' purposes. We seek to raise awareness about the relationship between the drug war and Indigenous people's human rights violations as an alert and an invitation for social scientists to engage in theoretical and empirical research on this issue.

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Alessandro Musetti
,
Nirit Soffer-Dudek
,
Chiara Imperato
,
Adriano Schimmenti
, and
Christian Franceschini

Abstract

Background and aims

Maladaptive Daydreaming (MD) is a suggested syndrome where individuals become addicted to fantasizing vividly for hours on end at the expense of engaging in real-world relationships and functioning. MD can be seen as a behavioral addiction. However, a paucity of longitudinal research means that there is no empirical evidence confirming the stability of this alleged addiction. Moreover, the direction of its association with psychopathology is unclear.

Methods

We examine, for the first time, long-term stability and longitudinal associations between MD, psychological distress (stress, anxiety, and depression symptoms) and COVID-19 related exposure.

Results

Participants (N = 814) completed an online survey twice, with a lag of 13 months. A two-wave structural equation model demonstrated high MD stability and positive cross-lagged pathways from MD to psychological distress. COVID-19 related exposure was not a longitudinal predictor.

Discussion and conclusions

MD is a stable condition and a risk factor for an increase in psychological distress.

Open access