Browse

You are looking at 71 - 80 of 982 items for :

  • Arts and Humanities x
  • Refine by Access: Content accessible to me x
Clear All

Paradoksy pamiętania

O wybranych zagadnieniach postpamięci w wierszach Piotra Macierzyńskiego

Paradoxes of Remembering

About Some Crucial Issues in Piotr Macierzyński’s Holocaust Poetry
Studia Slavica
Author:
Ilka Papp-Zakor

Literatura postpamięci jest przede wszystkim gatunkiem narracji literackiej, skupiającym się na traumie Holokaustu z perspektywy drugiego, trzeciego, a nawet czwartego pokolenia po II wojnie światowej. Opiera się zazwyczaj na dokumentach historycznych (zarówno pisanych, jak i wizualnych, na przykład zdjęciach i rysunkach) oraz historiach rodzinnych. Z tego powodu typową dla literatury postpamięci cechą jest analiza jej związku z tradycją literacką i kulturalną (a konkretnie: jak doświadczenie Holokaustu funkcjonuje w kulturze, jak jest pamiętane, intepretowane i wykorzystywane), jak również podejmowanie refleksji nad polityką pamięci i sposobami pamiętania, przy jednoczesnym ich kwestionowaniu.

Niejednokrotnie jest to gatunek wysoce osobisty, w którym zacierają się granice między rolą autora i narratora / podmiotu mówiącego. Literatura postpamięci obfituje w elementy eseistyczne, służące do prowadzenia rozważań na temat wykorzystywanych przez nią narzędzi, jej własnych możliwości oraz raison d’être (lub jego braku). Autorzy postpamięciowi wydają się jednak wierzyć, zgodnie z tezą Imre Kertésza, że po Auschwitz nie można nie pisać o Auschwitz.

Wiersze współczesnego polskiego poety Piotra Macierzyńskiego wydają się przyglądać historii rozumianej jako pewne konkretne wydarzenia, ale w utworach tych padają również pytania o miejsce tych wydarzeń w literaturze. Ta dwoistość historii może z łatwością prowadzić do paradoksów, takich jak niemożliwość zrozumienia przeciwstawiona konieczności rozumienia czy też upływ historycznego (czyli – linearnego) czasu skontrastowany z uporczywym trwaniem (odziedziczonych traum). Podejście to ma też na celu przyjrzenie się paradoksowi wynikającemu z faktu, że w związku z dehumanizującą logiką obozów koncentracyjnych, ocalali z nich ludzie „stracili swą niewinność”, byli zmuszeni jeżeli nawet nie do stania się wspólnikami zbrodniarzy, to przynajmniej do przyjęcia roli gapiów, którzy w sposób pośredni ciągnęli korzyści ze śmierci współwięźniów. Najjaskrawszym bodajże przykładem osób należących do tej ostatniej grupy byli członkowie Sonderkommando, którym pozwalano żyć jedynie tak długo, jak długo musieli pomagać przy zagazowywaniu kolejnych transportów, ale którzy mimo bycia ofiarami czuli się winni, ponieważ stali się częścią nazistowskiej „maszyny do zabijania”.

Poezja Macierzyńskiego koncentruje się na różnych kulturowych (religijnych i świeckich) toposach zwyczajowo pojawiających się w opisach Holokaustu i kontrastuje je ze sobą, tworząc w ten sposób opozycje prowadzące do paradoksów (i tak w jednym z utworów Auschwitz jest porównywane do Egiptu, kraju niewoli, z którego Żydzi uciekli, ale i do Ogrodu Eden, z którego człowiek został wygnany, i do którego pragnie wrócić). Paradoksy te są z kolei źródłem logicznych i symbolicznych pułapek, ilustrujących bezwyjściową naturę traum historycznych.

W niniejszym artykule podejmuję próbę przyjrzenia się kilku opozycjom tego typu. Pragnę również pokazać, że opozycje te funkcjonują na różnych poziomach tekstu i mogą przyjmować różne znaczenia, co przyczynia się do złożoności obrazu, z którym mamy do czynienia za każdym razem, gdy wymawiamy słowo „Holokaust”.

Open access
Acta Linguistica Academica
Authors:
Sabine Sommer-Lolei
,
Veronika Mattes
,
Katharina Korecky-Kröll
, and
Wolfgang U. Dressler

Abstract

Cognitive processing strategies can explain general word-formation preferences that influence the structures and their developments. They are based on simplicity, transparency, iconicity, salience, and frequency. We present and discuss evidence from our data on first language acquisition for how these cognitively based general preferences can explain the course of development of word formation and how they interact or compete. The analysis is based on the development of distributions of word formations in longitudinal data and panel data of child speech and their input from high and low socio-economic status families. In order to evaluate the productivity of a word-formation pattern in child speech, we applied the mini-paradigm criterion. Age-of-acquisition effects will be presented according to our own processing studies and to literature.

Open access

The study of ‘Ammār’s understanding of freedom complements previous research on Arabic Christian formulations of the subject. Studies either relate them to the concept of ḥērūṯā in Syriac tradition or the context of Christian-Muslim controversy. I demonstrate that in ‘Ammār’s discussion, on a terminological-lexical level, engagement with Islamic thought is less evident while Syriac influences and Patristic and Greek philosophical parallels can be identified. I reconstruct the meanings of his terms through a close reading of extensive passages and group the occurrences lexically-thematically into the following units: 1. freedom (ḥurriyya, derivations from ḥ-r-r, related or synonymous expressions); 2. capacity, choice (istiṭā‘a, iḫtiyār); 3. acquisition, deserving, necessitating (iktisāb, istiḥqāq, istīğāb); 4. intentions, moral responsibility.

Open access

Inscriptions in the highly calligraphic and still undeciphered śaṅkhalipi or ‘shell script’ have been found by the hundreds in most parts of India except the far south, typically in conjunction with sites and monuments dating from around the Gupta period and succeeding centuries. To date, four specimens have also been discovered in the Indonesian archipelago, in West Java and West Kalimantan (Borneo). Another specimen of śaṅkhalipi inscription, engraved on a pillar and exceptionally ornate, was recently discovered in Thailand at the site of Si Thep, a moated early settlement in Phetchabun Province. The article reviews the historical and cultural contexts of shell-script inscriptions in India and discusses the significance of this remarkable first specimen found in mainland Southeast Asia.

Open access

Abstract

The study presents the development of the art policy of the Hungarian Socialist Workers' Party between 1957 and 1985, describing the processes and tendencies supporting it. The art policy of the Kádár era was framed by four documents among the various party resolutions, with different weight and effectiveness: the The Cultural Policy of the Hungarian Socialist Workers' Party (1958); The Vocation of Literature and the Arts in Our Society (1966); Topical Issues in Our Arts Policy (1977); and the On the Current Tasks of the HSWP's arts policy (1984). György Aczél, the main director of the art policy of the Kádár era, played a decisive role in their creation, albeit with age. The appearance of the documents always marked a change in the era of art policy, in close connection with the consolidation after 1956, the attempts at economic reform in the 1960s and the reversal of the 1970s.

Open access

Abstract

Through personal narratives of powwow involvement and motivation for dancing, this essay examines the ways in which regional and personal identities are being formed, adjusted, negotiated, and expressed through dance regalia at powwows in the Midwestern United States. Dancers use clothes as an explicit marker of their Native identity and powwows as a justifying context for their ideologies of authenticity. Powwow involvement is also used to consolidate, reclaim, craft, revive, and create an identity that authenticates one's place in the powwow community in which internal and external roles and rules reinforce each other. Giving voice to different constituents at Midwestern powwows, from Natives to non-Native enthusiasts, the study explores the factors that influence the bases and strategies of such authentication, as well as the rhetoric by which these ideologies are expressed.

Open access

“The Sisters of the Redeemer in the Trauma of Dispersion”. •

The Sisters of the Divine Redeemer in the 1950s and 1960s in the Light of Recollections and State Security Reports

Acta Ethnographica Hungarica
Author:
Katalin Paréj-Farkas

Abstract

While researching the history of the Sisters of the Divine Redeemer, also referred to as the Sisters of the Redeemer, it became clear that the ordeals of the Second World War and the Communist dictatorship had a profound impact on the congregation, which was engaged in nursing and teaching. The sources allow us to reconstruct the horrors of the advancing battlefront and the sisters' flight, along with their determination to provide social assistance and their role in saving Jews. The Communist regime that emerged after the war forced the congregation into an increasingly impossible situation, depriving them of their teaching positions and nursing vocation. Their internment in 1950 and the revocation of the congregation's operating license seemed to have eliminated the community entirely. However, recollections of the events of the 1950s and 1960s, together with state security reports, attest that the congregation survived in the form of a “subterranean stream,” and that tiny communities of sisters continued to pursue their monastic vocation, often in a single apartment that functioned as a mini convent. The traumas they had experienced rarely crushed the sisters' inner sense of peace, and they strove to cope with the harassments inflicted by the party-state by adapting to the new situation.

Open access

Abstract

Focusing on the concept of ‘folklore text,’ the study surveys the textological dilemmas that a researcher faces during the collection, transcription, publication, and interpretation of folk poetry. Behind the development and implementation of strategies for text editing procedures lie complex cultural processes, which can be interpreted within the framework of the given discipline or placed within a broader cultural and technological historical context. The paper examines the methodological history of Hungarian folklore collections not only according to the theoretical concepts that define the research subject and research aspects but also based on the objective, technological conditions of the collection. The author proposes a folklore textological approach to the publication of texts that is much more conscious of the historicity and origin of folklore texts and considers their own philological-textological tradition. A new, process-based, and transcriber-centered concept of text would provide an intriguing direction for solving numerous folklore textological problems, which might show the role collectors and transcribers play in the creation of a text in a sharper and more nuanced light. The findings of the study are based on investigations carried out in the field of historical folklore text research, primarily on the examination of the methodological history of the collection and transcription of folktales; with certain restrictions, their applicability might be extended in terms of subject matter (to other genres) and time (even to the latest folklore phenomena arising in the digital medium), and they may also provide useful perspectives for representatives of other disciplines that study orality.

Open access