Browse

You are looking at 71 - 80 of 448 items for :

  • Architecture and Architectonics x
  • Refine by Access: Content accessible to me x
Clear All

Abstract

This paper robotic process automation is highlighted in modern business environments to understand about the progression of robotic process automation and how robotic process automation has brought changes to the world of business. Adoption of robotic process automation tools has raised lots of questions, but their deployment in a business has changed the outcome of the return on investment in a business by reducing cost and time taken on repetitive tasks. The paper is differentiating robotic process automation bot from artificial intelligence and robotics for the better understanding of lay audience. The paper also gives an insight about futuristic aspects of robotic process automation and robotic process automation 2.0.

Open access
Pollack Periodica
Authors:
Patrik Márk Máder
,
Olivér Rák
,
Nándor Bakai
,
József Etlinger
,
Márk Zagorácz
, and
István Ervin Háber

Abstract

Building information modeling is a complex and structure-based methodology. It applies predefined steps and frameworks; however, an audit procedure can be complicated and time-consuming. The steps of the evaluations are based on logical connections that also form algorithms in a manual workflow. Algorithms can be interpreted by computers with the help of software languages. A higher level of automation, more efficient workflows, and more economical and accurate results can be developed by using algorithms.

Open access
Pollack Periodica
Authors:
Souphavanh Senesavath
,
Ali Salem
,
Saied Kashkash
,
Bintul Zehra
, and
Zoltan Orban

Abstract

Steel fibers recovered from recycled tires were considered for use as reinforcement in concrete to improve the tensile properties of concrete as well as being an economically viable and environmentally friendly alternative. This paper investigates the effect of purified and non-purified recycled tire steel fiber in concrete with a constant fiber proportion of 30 kg m−3 to determine properties in fresh and hardened concrete. The results indicate that concrete with purified tire fibers have better tensile properties than those with non-purified tire fibers. Density, strength, and toughness significantly increase but workability tends to decrease when using recycled tire steel fiber as reinforcement in concrete.

Open access

Egy modern finnugor építészet felé •

Vargha László Finnországgal kapcsolatos munkássága

Toward a Finno-Ugric Architecture •

László Vargha’s Scholarly Activities Related to Finland
Építés - Építészettudomány
Author:
Dániel Laczó

Vargha Lászlóban (1904–1984) az utókor elsősorban a néprajztudóst tiszteli, jóllehet szakmai pályája kiterjedt a muzeológiára és az építészettörténetre is. E három tudományterülettel életszakaszonként eltérő mértékben foglalkozott. Tevékenységét mindhárom diszciplína esetében áthatotta a finnek építészete iránti érdeklődés. Cikkemben életútját e szempontból vizsgálom, felhasználva a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban őrzött archívumát.

Fiatalkorának meghatározó élmenyei kötődnek a finnekhez. Személyes visszaemlékezése alapján Vargha a finn építészettel és művészettel gyermekkorában ismerkedett meg egy magyar folyóiratban. Pályakezdőként csereprogrammal jut el Finnországba és köt barátságot finnekkel. A második világháború idején közreműködik egy finnugor kiállítás összeállításában Budapesten és Kolozsvárott. Mindeközben gyűjti és jegyzeteli a finn néprajzi szakirodalmat.

A háborút követően a nemzetközi kapcsolattartás lehetőségei szűkülnek, Vargha is csak később tér viszsza a finn kultúrához. A hatvanas években a helyszínen tanulmányozza a szabadtéri néprajzi gyűjteményeket – köztük számos északit –, melynek tanulságaival hozzájárul a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum – svéd szóval: a skanzen – létrejöttéhez. Oktatóként az egyetemi órákon is tanítja a kortárs finn építészetet. Előadásokon, kiállításokon mutatja be itthon Finnország építészetével kapcsolatos ismereteit. Emellett szakmailag legkiemelkedőbb fellépései a finnugor kongresszusokhoz köthetők, melyekben visszatér egy őt korábban is foglalkoztató témakörhöz; melynek értelmében a magyar népi építészetnek létezik egy ősi, finnugor rétege. Sikereit árnyalja, hogy pályája végén több jelentős publikációs lehetőséggel nem élt.

Egyéb érdemei mellett Vargha László kiemelkedő alakja a finn–magyar kulturális kapcsolatoknak, a finnekkel kapcsolatos kiemelkedő munkássága pedig önálló fejezettel gazdagíthatja pályája értékelését.

László Vargha (1904–1984) is considered a prominent ethnographer in Hungary, albeit he was active in museology and history of architecture as well. During his career he had shifted between these topics. His contribution to all three disciplines was affected with a profound interest in Finnish art and architecture. My article investigates his professional career in the light of his appeal, using the sources preserved in his personal archive in the Hungarian Open-Air Museum.

Vargha had determinative experience related to Finland during his youth. His first encounter with Finnish art was in the pages of a Hungarian periodical in his childhood. In an exchange programme he visited Finland and made friends with his peers. During the Second World War he contributed to an exhibition on Finno-Ugric peoples. The archives reveal that he had studied Finnish ethnographic literature in this period.

Possibilities for maintaining international relationships were reduced after the fall of the Iron Curtain. Vargha returned to Finnish culture only after a significant interval. In the sixties he conducted a study trip to various open-air museums. Many of those destinations were in Sweden and Finland. The study trip contributed to the foundation of the Hungarian Open-Air Museum, which still borrows its name in Hungarian from the Nordic Museum: skanzen. As a university lecturer he introduced Finnish architecture to the curriculum.

Vargha presented Finnish architecture in lectures and exhibitions across Hungary. He also participated in the International Congress for Finno-Ugric Studies, where he revisited the concept that an archaic Finno-Ugric layer is present in Hungarian vernacular architecture. Despite the possibilities offered and his thorough knowledge he failed to publish significant publications at the end of his career.

Apart from his other achievements László Vargha was also an important character in the relationship of Finnish and Hungarian architecture, and his outstanding oeuvre related to Finland could enrich his professional evaluation.

Open access

Abstract

In this paper a complete methodology of modeling and control of quad-rotor aircraft is exposed. In fact, a PD on-line optimized Neural Networks Approach (PD-NN) is developed and applied to control the attitude of a quad-rotor that is evolving in hostile environment with wind gust disturbances and should maintain its position despite of these troubles. Whereas PD classical controllers are dedicated for the positions, altitude and speed control. The main objective of this work is to develop a smart Self-Tuning PD controller for attitude angles control, based on neural networks capable of controlling the quad-rotor for an optimized performance thus following a desired trajectory. Many problems could arise if the quad-rotor is evolving in hostile environments presenting irregular troubles such as wind gusts modeled and applied to the overall system. The quad-rotor has to rapidly achieve tasks while guaranteeing stability and precision and must behave quickly with regards to decision making fronting turbulences. This technique offers some advantages over conventional control methods such as PD controllers. Simulation results are achieved with the use of Matlab/Simulink environment and are established on a comparative study between PD and PD-NN controllers founded on wind disturbances application. These obstacles are applied with numerous degrees of strength to test the quad-rotor comportment. Experimental results are reached with the use of the V-REP environment with which some trajectories are tracked and then applied on a BLADE Inductrix FPV+. These simulations and experimental results are acceptable and have confirmed the efficiency of the proposed PD-NN approach. In fact, this controller has fairly smaller errors than the PD controller and has an improved ability to reject troubles. Moreover, it has confirmed to be extremely vigorous and efficient fronting disturbances in the form of wind disturbances.

Open access

Abstract

In the sorting plant examined during the research, the sorting of the selectively collected mixed packaging waste is done by hand. Studies were performed on the quantitative changes of the waste stream entering and leaving the sorting plant, the composition properties according to the particle size, and lastly the number of pickings. The amount of incoming waste has increased linearly over the years. The sizes preferred by the optical separators were the guideline during the measurements. Sixty percentage of all incoming waste falls in the ideal range of 70–350 mm, 20% in the range of <70 mm and 20% in the range of >350 mm. Because there are significant differences in composition and quantities as the seasons and months alternate, these results provide important information for engineers designing a mechanized technology.

Open access

Abstract

The deteriorative processes occurring in the environment, the growth of population, the water demand of industry and agriculture, point out day after day the increasing role of water management. The economical use of drinking-water consumption as well as the cost reduction is becoming more and more important. In this research, the measure of a water supplier of Győr was examined in terms of implementing the purposes above.

Open access

Abstract

Cement replacement materials are commonly used in concrete technology. Several researchers have examined high-performance concrete after adding mineral admixtures to it, but further studies are still needed to provide the optimum dosage of these materials for instance fly ash and silica fume. This study compares three types of concrete and the mechanical properties (compressive strength, flexural strength, and splitting tensile) of these types at the age of 28 and 90 days. The test results designate that adding the mineral admixtures commonly affects the mechanical properties of all the tested types. However, silica fume is more operative than fly ash. Furthermore, adding the fly ash and silica fume in the same concrete type slightly improves the mechanical properties.

Open access

Abstract

Contact with groundwater in the disposal geological site will induce the creation of an amorphous corrosion layer on the high-level radioactive glass. This is connected to silicate saturation conditions in the surrounding medium, and it is influenced significantly by geochemical processes in the near-field minerals at that depth. The international simple glass is a six-oxide borosilicate glass that is commonly used in nuclear interest. It is a simple glass generated from its composition to be an international benchmark glass. The results of the standard materials characterization center leaching tests in double deionized water at 90 °C and an initial pH value of 6.3 showed that it reacts with Ankerite for a short period of time. The effect of Ankerite on borosilicate glass durability through magnesium-silicate precipitation has been investigated and confirmed in this study.

Open access

Abstract

Visual identification of objects is an important challenge today. Main target of frequently applied methods is to identify or classify complex objects. These methods are far less effective when objects are small and less complex, and thus less descriptor features are on hand. The main reason for this is that these features can significantly change on object occlusion or appearance of noise.

The presented solution performs identification of simple, small (size is 17 × 13 pixels) objects with elliptical shape. High pass filtered normalized cross correlation is used for region of interest detection and a simple deep neural network is used for classification of selected regions. The proposed method detected objects on a noisy image with accuracy of 96.2%.

Open access