Browse

You are looking at 91 - 100 of 78,827 items for

  • All content x
Clear All

Tehetség és idegtudomány: Adatok a kreativitás és a matematika területéről

Giftedness and Brain Research: Creativity and Mathematics

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Czigler István, Csizmadia Petra, Nagy Boglárka, and Gaál Zsófia Anna

A tanulmány a tehetséghez kapcsolódó két terület, a kreativitás és a matematikai tehetség idegtudományi kutatásait foglalja össze. Mind a két területen az első megközelítések a két agyfélteke feltételezett eltérő működését hangsúlyozták, és alapvető módszerként az elektroenkefalogram frekvencia-összetevőinek változását elemezték az éppen előtérben lévő elméleti általánosítások függvényében. Fokozatosan dominálóvá váltak a hálózati elemzéseken alapuló munkák, melyek egyaránt támaszkodtak elektrofiziológiai és képalkotási eredményekre. A kreativitás témakörében a legnagyobb problémát az idegtudományi kutatásokban is a kreativitást körülvevő bizonytalanság jellemzi. A matematikai tehetség esetében a résztvevők teljesítménye könnyebben hozzáférhető, azonban a kiemelkedő tehetségek sajátságait vizsgáló kutatások ezen a területen is a kezdeteknél tartanak. Közös a két területben, hogy alapvetőnek tartja a frontális területek, a parietális és esetenként a szenzoros területek hatékony kapcsolatát. Ugyanakkor naivitásnak tűnik, hogy akár a kreativitás, akár a matematikai tehetség esetében specifikus strukturális elrendezéseket vagy mechanizmusokat találjunk.

We reviewed neuroscience-oriented research on two subfields of giftedness: creativity and mathematical giftedness. In both fields the early studies focused on hemisphere differences, using methods of frequency analysis of electroencephalography. However, gradually the analysis of network activity became the main issue of research. These investigations applied various methods of electrophysiology and brain imaging. A central theoretical problem of the field is the ill-defined concept of creativity. In the field of mathematical giftedness performance measurement is available, but studies using highly gifted participants are rather rare.

Open access

A tehetség változó koncepciói

Changing Concepts Of Giftedness

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Jávor Rebeka, Révész György, Séra László, and Szabó János

Tanulmányunk a tehetség és az azt befolyásoló, különböző tényezők koncepcióját járja körül társadalmi-történelmi és aktuális keretek között, az ősi kultúráktól napjainkig követve a jelenség definiálását, meglétének következményeit, mérésének lehetőségeit és fejlődését. Kifejtjük az intelligencia, a kreativitás, a motiváció, a teljesítményigény és egyéb, más tényezők hatását, azt, hogy e folyamatok, képességek hogyan, miben járulnak hozzá (vagy nem) a tehetség kibontakozásához. Végezetül pedig szót ejtünk egy olyan tehetségcsoportról – kétszeresen kivételesek –, akik különösen nagy segítséget igényelnek abban, hogy képességeik a leghatékonyabb módon jöjjenek felszínre és szilárduljanak meg.

Our study revolves around the concept of giftedness and the various factors that influence it, in a socio– historical and current context, following the definition of the phenomenon from ancient cultures to the present day, the consequences of its existence, its measurement possibilities and development. We explain the impact of intelligence, creativity, motivation, performance needs and other factors, how these processes and skills contribute (or not) to the development of giftedness. In the end, we will talk about a group of talents -the twice-exceptional talents -who need a great deal of help in getting their skills to the surface and consolidating in the most effective way.

Open access

Abstract

Leptotrichia species are fastidious anaerobic, fusiform, pencil-shaped Gram-negative bacilli that reside in microbiota of humans. Leptotrichia species have increasingly been recognized as an opportunistic pathogen in humans, mainly in the immunocompromised patient. Anaerobic organisms have rarely been isolated from blood cultures of pediatric patients. In our study, we isolated Leptotrichia trevisanii from central venous catheter culture of a five-year-old male patient. It was identified with both matrix-assisted laser desorption ionization time-of-flight mass spectrometry and confirmed via 16S rRNA gene sequencing. The early recognition of anaerobic bacteremia and administration of appropriate antimicrobial and play an important role preventing mortality and morbidity in children. In our study we report a rarely diagnosed case of L. trevisanii bacteremia in a pediatric patient.

Restricted access

Abstract

Crowdfunding is a disruptive innovation and has provoked interest as a new way of raising finance. The objective of our research was to analyse both the demand and supply sides of the crowdfunding ecosystem. The study used two methods. The first was a database analysis of 259,114 Kickstarter campaigns. The second was a survey on public awareness of crowdfunding in Hungary, from the perspective of 132 potential investors. The findings suggest several success factors that may be useful for campaign launchers: (1) appealing project presentation; (2) diverse pool of rewards; (3) realistic set of funding goals; (4) appropriate categories and sums of pledges; and (5) frequent communication and satisfactory information about the campaign. Furthermore, the study revealed the differences between the potential investors' expectations and the reality of crowdfunding practices.

Open access

Abstract

This is a report on an empirical study on the usability for translation trainees of neural machine translation systems when post-editing (mtpe). Sixty Chinese translation trainees completed a questionnaire on their perceptions of mtpe's usability. Fifty of them later performed both a post-editing task and a regular translation task, designed to examine mtpe's usability by comparing their performance in terms of text processing speed, effort, and translation quality. Contrasting data collected by the questionnaire, keylogging, eyetracking and retrospective reports we found that, compared with regular, unaided translation, mtpe's usefulness in performance was remarkable: (1) it increased translation trainees' text processing speed and also improved their translation quality; (2) mtpe's ease of use in performance was partly proved in that it significantly reduced informants' effort as measured by (a) fixation duration and fixation counts; (b) total task time; and (c) the number of insertion keystrokes and total keystrokes. However, (3) translation trainees generally perceived mtpe to be useful to increase productivity, but they were skeptical about its use to improve quality. They were neutral towards the ease of use of mtpe.

Restricted access

Abstract

Xiaolu Guo’s A Concise Chinese-English Dictionary for Lovers is a novel in which language has a special protagonism. The main character, Z, is a Chinese girl who goes to London to improve her basic English. Her idiolect is thus characterised by a great quantity of linguistic errors of different types. This lack of proficiency in English makes cross-cultural communication really difficult. Therefore, language becomes in this novel not only a characterisation tool, but also an essential aspect of the plot. Moreover, it is also a paramount source of humour, since there is plenty of jokes based, for instance, on puns, many of which derive from Z’s lack of linguistic competence. The main objective of this paper is to analyse language representation in the source text as well as in the Spanish, Italian and French versions of the novel from the perspective of relevance theory. Out of the three versions, the Spanish one reflects the highest interpretive resemblance in this regard, whereas the Italian one occupies the opposite pole of the scale. With regard to the translation of wordplay, the pragmatic scenario is normally maintained in the TT, although there are statistically significant differences between the three versions and across different types of puns.

Restricted access