Browse

You are looking at 31 - 40 of 78,806 items for

  • All content x
Clear All

Abstract

Letrozole is one of the third generation aromatase inhibitors. It is suitable for the treatment of postmenopausal patients with advanced breast cancer and early treatment of breast cancer. It is necessary to develop a rapid, reliable, selective and sensitive LC–MS/MS assay to determine letrozole in human plasma to evaluate the clinical efficacy and adverse reactions with clinical pharmacokinetic and therapeutic drug monitoring. Separation was carried out on a Kromasil-C18 column using acetonitrile-water (55: 45, v/v) as mobile phase. Detection was carried out by multiple reaction monitoring on a 3200Qtrap mass spectrometry. The method needed one-step protein precipitation procedure only, and the cycle time was 2.5 min allowing 500–550 samples per day. It was linear within 0.30–50.00 ng/mL for plasma with the limit of detection (LOD) of 0.030 ng/mL. The intra- and inter-day RSD were 5.51–8.63%, 2.28–9.95% and the RE was 0.18–1.65%. The recovery rates of letrozole and internal standard for plasma were 89.30–98.55%. Letrozole was stable under all the conditions in the study. The method was sensitive enough to quantitate letrozole over a period of 288 h after giving a single oral dose of 2.5 mg–24 Chinese healthy volunteers. The absorption of letrozole was rapid with small individual difference, the tissue distribution of letrozole was more than that in blood, and the clearance was slow. Letrozole was similar to three-compartment model in vivo. Due to metabolism and excretion, the AUCs of letrozole varied greatly among individuals.

Open access

Abstract

Tomato (Solanum lycopersicum L.) is one of the important vegetables in the world due to large production area and consumer interest. Biotic and abiotic stresses have negative effect on tomato production. Utilisation of rootstocks conferring resistance to biotic stresses can be considered as the most effective and environment friendly solution in tomato production to overcome this problem. Although wild tomato species is a good rootstock candidate due to its resistance to multiple plant diseases, effects of wild tomato species as rootstock on mineral nutrient composition and fruit quality are not clear. In the present study, effects of interspecific hybrids derived from two wild tomato species (Solanum habrochaites and Solanum penellii) as rootstock on tomato fruit mineral nutrient composition (phosphor (P), potassium (K), calcium (Ca), magnesium (Mg), iron (Fe), zinc (Zn), manganese (Mn), and copper (Cu)) and fruit quality traits (soluble solids content (SSC), pH, percent titratable acidity (TA), and lycopene content) were evaluated. In the study, Amaron, Armstrong, and Arazi commercial rootstocks were used as control and AK0004 F1 (candidate tomato hybrid) was used as a source of scion. As result, only lycopene content was affected by different rootstocks. S. penellii was found to be with more potential for lycopene content. For mineral nutrient composition, all hybrids and controls had similar contents of potassium, phosphor, calcium, and magnesium. Manganese and copper contents decreased in all plants. S. habrochaites had more potential regarding nitrogen, iron, and zinc contens than S. penellii. This is the first study to evaluate two interspecific hybrids derived from S. habrochaites and S. penellii, and the results might be useful to understand effects of rootstocks derived from wild tomato species on mineral nutrient content and fruit quality.

Restricted access

Abstract

Location specific services are widely used in outdoor environment and their indoor counterpart is gaining more popularity as well. There is no standardized technology exists for indoor localization, usually smart phone is used as a localization platform and the field strength of an existing radio frequency infrastructure is used as the location specific information. Smart devices are also equipped with several sensors capable of capturing the motion data of the device. Detecting the walking step, turn, stairs motion type can refine the indoor position using digital indoor map as a reference. The real-time recognition of the motion type is possible with a precisely constructed and trained convolutional neural network and therefore it can improve the stability of the localization.

Open access

ERRATUM: MÚLT-JELEN-JÖVŐ a hazai mezőgazdasági talajvizsgálatokban

PAST-PRESENT-FUTURE in Hungarian soil analyses

Agrokémia és Talajtan
Authors: Vona Viktória, Bakos István Attila, Giczi Zsolt, Kalocsai Renátó, Vona Márton, Kulmány István Mihály, and Centeri Csaba
Full access

Fourier-transzformációs közép-infravörös spektroszkópia alapú szervesanyag-tartalom becslés tábla szintű reprezentativitás-vizsgálata kemometriai módszerekkel

Representativity analysis of middle-infrared spectroscopy-based Organic Carbon assessment on field-scale by chemometric methods

Agrokémia és Talajtan
Authors: Tóth József Attila, Döbröntey Réka, Szegi Tamás, Michéli Erika, and Csorba Ádám

Szervesszén térképezést segítő módszertani kutatásként vizsgáltuk egy szántóföldi művelés alatt álló terület, 3 mélységből származó mintáinak MIR reflektanciáját, illetve szervesszén tartalmát (Walkley-Black). Ezt követően a spektroszkópia mérések eredményeit használtuk a talaj szervesszén-mennyiségének (TOC %) becslésére. Tettük ezt 3 mintakijelölési módszer (Kennard-Stone Sampling - KSS, K-means Sampling - KMS, Latin Hypercube Sampling - LHS) bevonásával, az így kijelölt kalibrációs mintákkal a PLSR modell segítségével becslést végeztünk az adathalmaz további értékeire. Annak érdekében, hogy tábla szintű szervesszén meghatározás során teszteljük becslési pontosságukat, a modellek reprezentativitását – különböző validációs/kalibrációs arány esetén – statisztikai mutatókkal (R2, RMSE) ellenőriztük.

Az eredményekben részleteiben vizsgáltuk a különböző becslési modellek reakcióját eltérő arányú kalibráció és validáció esetén. A modellek R2 és RMSE értékei alapján kijelöltük, hogy mely modellek működtek pontosan még alacsony kalibráció esetén is, illetve abszolút értelemben véve melyik modell volt leghatékonyabb.

Az összehasonlítás eredményeként kijelenthető, hogy az általunk vizsgált talajkörülmények között a 30% alatti, valamint a 70% feletti mintaszámú kalibráció a mintakijelölési módszerek megbízhatóságának ingadozását eredményezte. Az összes minta 30%-val történő kalibráció esetén legjobb eredményt a KSS adta, így ez tekinthető a leggazdaságosabb módszernek. Az abszolút értékben vett legkisebb hibát a K-means sampling eredményezte, a minták 90%-val történő kalibrációt követően.

Kijelenthető, hogy az alkalmazott módszertan esetünkben alkalmas volt – a reprezentativitás megtartása mellett – a szükséges minták számának, ergo a táblaszintű szervesszén-felmérés költségeinek csökkentésére. Továbbá a mintakijelölési módszerek becslési hatékonyságának összehasonlítására is megfelelt az általunk alkalmazott statisztikai vizsgálat. A módszertan a jövőben kiinduló alapja lehet hasonló jellegű kutatásoknak, valamint tábla szintű szervesszéntérképek elkészítésének. A szélesebb körű alkalmazást megelőzően a modelleket nagyobb varianciájú adathalmazok esetén is tesztelni szükséges.

Within the framework of the present research, we mapped the organic carbon content of an arable area, during which we measured the MIR reflectance and organic carbon content (Walkley-Black) of the soil samples collected from the area at three different depths. Subsequently, the results of spectroscopic measurements were used to improve the estimation of the soil organic carbon content (TOC %). Three sample selection models were involved (KSS, KMS, LHS), and with the selected calibration samples, we estimated the additional values of the data set using the PLSR model. In order to test the accuracy of estimation for a table-level organic carbon determination, the representativeness level of the models was checked with statistical indicators (R2, RMSE) at different validation / calibration ratios.

In the results, we thoroughly examined the response of different estimation models with different ratios of calibration and validation. Based on the R2 and RMSE values of the models, we determined which models worked precisely even at low calibration, and in absolute terms, which model was the most efficient.

As a result of the comparison, it can be stated that under the soil conditions we examined, calibration with a sample number below 30% and above 70% caused significant fluctuations in the reliability of the sampling methods. Kennard-Stone sampling (KSS) gave the most precise results for calibration with 30% of all samples, thus it is considered the most economical method. The smallest error overall was given by K-means sampling after calibration of 90% of the samples.

It can be stated that the methodology used in this study was suitable to reduce the samples required for analysis - while maintaining representativeness - therefore reducing the costs of the field-level organic carbon survey.

Furthermore, the statistical analysis we used to compare the estimation efficiency of the sampling methods was also appropriate. The methodology we use may be the basis for similar research in the future, as well as for the production of table-level organic carbon maps. Prior to wider application, models also need to be tested for higher variance datasets.

Open access

Abstract

Brigittaplatz located in the 20th district of Vienna, which is a mixed culture residential community with various issues. This paper attempts to uncover the existing problems, weaknesses, potential opportunities of the site and explore a set of local interventions to accomplish site regeneration through architectural and landscape measures. Study utilizes two axes to improve and reconnect the public service, green corridor as well as the interactive relationship. All the proposed interventions are not merely public facility renewal but a new functional and social design, which is trying to reactivate the various relationships in the site that can enhance the quality of life and carry over the impact to larger scales. Authors seek a holistic approach to regenerate Brigittaplatz.

Open access