Browse

You are looking at 1 - 10 of 83,762 items for

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Abstract

Background and aims

Compulsivity contributes to the development and maintenance of multiple addictive disorders. However, the relationship between compulsivity-related cognitive features and problematic usage of the internet (PUI), an umbrella term for various internet use disorders/interfering behaviors, remains largely unclear, partly due to the multidimensional nature of compulsivity. This scoping review utilized a four-domain framework of compulsivity to consider this topic and aimed to summarize available evidence on compulsivity-related neuropsychological characteristics in PUI based on this framework.

Methods

A systematic literature search was conducted by applying the combination of search term to the search engines of PubMed, PsycINFO and Web of Science. A four-domain framework of compulsivity, involving cognitive flexibility, set-shifting, attentional bias, and habit learning, was used to consider its complex structure and frequently used tasks. Main findings in related PUI studies were summarized based on this framework. Our secondary aim was to compare compulsivity-related features between different PUI subtypes.

Results

Thirty-four empirical studies were retained, comprising 41 task-results and 35 independent data sets. Overall, individuals with PUI showed more consistent deficits in attentional biases and were relatively intact in set-shifting. Few studies have examined cognitive flexibility and habit learning, and more evidence is thus needed to establish reliable conclusions. Moreover, most studies focused on internet gaming disorder, whereas other PUI sub-types were not sufficiently examined.

Conclusion

This systematic review highlights the use of the four-domain framework for advancing understanding of mechanisms underlying compulsivity in PUI. Related therapeutic implications and future directions are discussed.

Open access

Az innováció és az etika egyensúlya: a mesterséges intelligencia oktatásra gyakorolt hatásának jogi szempontjai

Balancing Innovation and Ethics: Legal Aspects of The Impact of Artificial Intelligence on Education

Educatio
Author:
Elizabet Végh
Open access

Abstract

Background and aims

This study characterized chasing behaviour as the time to return to an online gambling website after a losing or a winning visit.

Methods

We analyzed a naturalistic dataset from an eCasino (PlayNow.com, the provincial platform for British Columbia, Canada), comprising 1,909,681 sessions from 15,544 individuals. Analyses distinguished sessions on slot machines, blackjack, roulette, video poker, probability games, or mixed-category sessions.

Results

Overall, gamblers on most games returned more slowly as a function of the prior loss, and more quickly as a function of the prior win. Loss chasing intensities in blackjack, probability, video poker, and mixed sessions did not differ significantly from slot machines, but roulette was associated with shorter intervals to return (b = −0.13, p < 0.001). Similarly, win chasing did not vary across slot machines, blackjack, probability games, and video poker, but roulette (b = −0.08, p < 0.001) and mixed (b = −0.02, p = 0.009) sessions were associated with shorter intervals.

Discussion and conclusions

The average behavioural patterns provide limited evidence for loss chasing but clearly indicate win chasing. Although slot machines are commonly considered a high-risk product, roulette in our analyses was associated with the greatest chasing intensities.

Open access

A ChatGPT a matematikaoktatásban

Chatgpt in Mathematics Education

Educatio
Author:
Anna Tóth

A mesterséges intelligencia használata egyre elterjedtebb a hétköznapok során is. Néhány kutatás már született arról, hogyan lehet használni a ChatGPT-t az oktatásban. Ebben a cikkben a magyar matematikaoktatásban való használatára kocentráltam. Annak is az egyik legidőigényesebb részét, azaz az órák előkészítését vizsgáltam. Tud-e hatékony segítség lenni feladatok készítésében? Képes-e erre magyar nyelven? Hogyan érdemes a kérdéseket megfogalmazni? Vizsgálataim eredménye az lett, hogy a ChatGPT ugyan hibázik, de ennek ellenére is hasznos eszköz. Le tudja rövidíteni azt az időt, amit a feladatok keresésére, gépelésére kellene szánni. Nem árt azonban figyelmesen megnézni a válaszait, s kijavítani az előforduló hibákat.

Open access

A ChatGPT mint házitanító

ChatGPT as a Tutor

Educatio
Author:
István Bessenyei

A tanulmány célja, hogy felmérje az MI-alapú szöveggenerátorok, a GPT 3.5 és GPT-4 (GPT: Generative Pre-trained Transformer) és az újabb fejlesztésű intelligens keresők (Bing, Bard) tanulásszervező potenciálját. Különböző típusú kérdésfeltevések (promptok) segítségével bemutat néhány lehetséges tanulási utat. Felméri az MI által támogatott eszközök előnyeit és hátrányait, megmutatja a különbséget az iskolai közegben való használat és az élethosszig tartó tanulás kontextusában történő használat között. A tanulmány rámutat a kérdések pontos feltevésének kiemelkedő szerepére és vázlatosan bemutatja a technológia legújabb fejleményeit.

Open access

Mesterséges intelligencia az oktatásban: kihívás vagy lehetőség?

Artificial Intelligence in Education: Challenge or Possibility?

Educatio
Author:
Anikó Mátyás
Open access

A mesterséges intelligencia felhasználása az e-learning-alapú oktatási programfejlesztésekben

The Use of Artificial Intelligence in E-Learning-Based Instructional Design

Educatio
Author:
János Ollé

A tanulmány egy összefoglaló elemzés a mesterségesintelligencia-alapú szoftverek és algoritmusok oktatási programfejlesztésben történő felhasználhatóságáról. Az e-learning-alapú oktatási programok fejlesztését a széles körben ismert ADDIE modell egyes fázisai alapján vázolom fel, és áttekintem a fejlesztési lépéseken belül az MI-alapú megoldások alkalmazhatóságát. Az elemzés nemcsak a felhasználók által megtapasztalható tanulási környezetre, hanem az oktatási programfejlesztés minden lépésére vonatkozik. A tanulmány egyensúlyra törekszik a jelenleg már működő piaci szolgáltatások és az elméleti következtetések alapján várhatóan nemsokára elérhető lehetőségek ismertetése között.

Open access

A mesterséges intelligencia hatása a mérés-értékelésre

The Impact of Artificial Intelligence on Assessment

Educatio
Author:
Gyöngyvér Molnár

Minden új technológia megjelenése lehetőséget ad arra, hogy átgondoljuk az oktatás céljait, hatékonyságát. A mesterséges intelligencia mérés-értékelésben való alkalmazása nemcsak új lehetőségeket kínál, hanem komoly kihívások elé is állítja az oktatás szereplőit. A mesterségesintelligencia-alapú értékelési technikákban, melyek lehetővé teszik nagy adathalmazok gyors elemzését és a személyre szabott visszacsatolás megvalósítását, benne van az a lehetőség, hogy a hagyományos értékelési módszerek átalakításával jelentős mértékben fokozzák a tanulási folyamat hatékonyságát és emeljék a tanítás minőségét. Autentikus, megbízható és valid adatok nélkül azonban az adatokon, bizonyítékokon alapuló fejlesztés kudarcra van ítélve. A mesterséges intelligencia mérés-értékelésben történő alkalmazása nem csupán technológiai vagy infrastrukturális, sokkal inkább pedagógiai és módszertani kihívás.

Open access

A mesterséges intelligencia hatásai: remények, félelmek, forgatókönyvek és megoldások

The Impact of Artificial Intelligence: Hopes, Fears, Scenarios and Solutions

Educatio
Author:
Zoltán Szűts

A tanulmány bemutatja a mesterséges intelligencia alkalmazásának hatását az oktatásban és a pedagógusképzésben. A munka forgatókönyveket vázol fel, ezek számos reményt, lehetőséget, kihívást és megoldást mutatnak, amelyek az ember-gép együttműködésre összpontosítanak. A tanulmány célja a mesterséges intelligencia hatásának bemutatása a pedagógusképzésben, és a hatékony ember-gép együttműködés lehetőségeinek, kihívásainak feltárása. A tanulmány írása során a szerző a Google Bardot és a ChatPDF kutatási asszisztenseket is használta, valamint keresőkérdéseit fejlesztette és pontosította. Az eredmények alapján, amint az várható volt, a mesterséges intelligencia alkalmazása az oktatásban és a pedagógusképzésben számos lehetőséget kínál, de kihívást is felvet. Ezek számbavétele után a szerző az ember-gép együttműködésre épülő oktatási módszerek és pedagógusképzési programok kidolgozását javasolja.

Open access

A mesterséges intelligencia lehetőségei és kihívásai a pedagógiai tervezés folyamatában

The Opportunities and Challenges of Artificial Intelligence in the Pedagogical Planning Process

Educatio
Author:
László Horváth

Tanulmányunkban megvizsgáljuk, hogy – a mesterséges intelligencia fogalmából kiindulva –, milyen lehetőségek merülnek fel a pedagógiailag racionálisan cselekvő ágensek létrehozásában az általános pedagógiai tudás részeként értelmezett tervezés folyamatában (az óratervezés szintjén). A pedagógiai tervezés során felmerülő kihívásokon keresztül bemutatjuk az MI által biztosított lehetőségeket és kihívásokat, reflektálunk a paradigmaváltás lehetőségeire és az ebből fakadóan felmerülő új szerepekre és kompetenciákra. Két lehetséges út (generatív út – tartalom létrehozása; prediktív út – algoritmusokkal támogatott konstruktív összehangolás) mentén mutatjuk be az MI felhasználását a tervezésben. Megközelítésünkben elsősorban a tervezési kompetencia fejlesztésének támogatására fókuszálunk.

Open access