Browse

You are looking at 1 - 10 of 84,166 items for

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Cysticus lymphangioma az ileumban

Cystic lymphangioma of the ileum

Orvosi Hetilap
Authors:
Ádám Ferenczi
and
Anita Sejben

A cysticus lymphangioma ritka, nyirokér-eredetű benignus neoplasia, melyről kevés irodalmi adat áll rendelkezésre. Főként gyermekek betegségeként írják le, és hátterében congenitalis malformatiót véleményeznek. Elsődleges lokalizációja a fej-nyaki és az axillaris régió, ugyanakkor hasűri manifesztáció is előfordulhat, mely esetekben a diverz klinikai kép végett ritkán merül fel ezen entitás differenciáldiagnosztikai lehetőségként. Az általunk bemutatott esetismertetésben egy 10 éves leánygyermek került osztályos felvételre görcsös hasi fájdalom miatt, melynek hátterében a hasi ultrahangvizsgálat az ileum területén a mesenteriumot is érintő, számos cysticus képletből álló tumort véleményezett. A laesio volvulust is okozott, és az érintett bélszakasz reszekciója megtörtént. A makroszkópos vizsgálat során barnás, zavaros bennékű, cystosus képleteket észleltünk. Mikroszkóposan a lamina propriában, a tunica submucosában, a tunica muscularisban és a környező mesenterialis zsírszövetben is számtalan, cysticusan kitágult nyirokér átmetszete volt látható, melyeket atípiamentes, lapos endothelsejtek béleltek. Immunhisztokémiai vizsgálat során diffúz, erős CD31-, továbbá CD34-pozitivitás volt tapasztalható. Az esetet cysticus lymphangiomának véleményeztük. A beteg a műtét óta tünetmentes. Közleményünkben a cysticus lymphangioma igen ritka abdominalis manifesztációját mutatjuk be irodalmi áttekintés mellett, a magyar irodalomban először. A nemzetközi leírásokban is tükröződő, sokrétű klinikai megjelenés jól mutatja, hogy ezen laesio felismerése és differenciáldiagnosztikai megfontolása körülményes lehet, azonban képalkotó vizsgálattal és szövettani, szükség esetén immunhisztokémiai vizsgálatokkal definitív diagnózishoz juthatunk. A nemzetközileg alkalmazott ’gold standard’ laparoszkópos reszekció után jó prognózis mutatkozik a leírt eseteken. Orv Hetil. 2024; 165(29): 1135–1139.

Open access

Dr. Rőth Erzsébet professzor (1942–2024)

Prof. Dr. Erzsébet Rőth (1942–2024)

Orvosi Hetilap
Author:
Andrea Ferencz
Restricted access

Elülsőszegmentum-optikaikoherencia-tomográfia (OCT) a korszerű szemészeti diagnosztikában

Anterior segment optical coherence tomography in modern ophthalmic diagnostics

Orvosi Hetilap
Authors:
Miklós Ágoston Lukács
and
László Módis

Az 1990-es évektől a tomográfiás vizsgálati technikák a szemészetben jelentős fejlődésen mentek keresztül. Az optikaikoherencia-tomográfiának (OCT) döntő szerepe van a retina kórképeinek differenciáldiagnózisában, ez az infravörös fénnyel működő noninvazív technika azonban a szem elülső szegmentumának képalkotására is kiválóan alkalmas. A korábbi „time-domain” rendszerű tomográfiákat a szemmozgásra kevésbé érzékeny, nagyobb felbontásra képes ’spectral-domain’ és ’swept-source’ típusok váltották fel. Mikrométeres felbontású képalkotása a rekonstruált keresztmetszeti képek mellett kvantitatív adatokat biztosít a szemfelszíntől a szemlencséig. Alkalmazási területeihez tartozik a szemfelszín, a cornealis homályok, degenerációk, dystrophiák vizsgálata. A szaruhártyakórképek diagnosztikájában előnye, hogy megbízható adatokat szolgáltat nemcsak az elülső, hanem a hátulsó felszín görbületéről, így a szaruhártya valódi teljes törőerejéről, valamint vastagságáról is. Segítségével a korai keratoconus is kiszűrhető. Emellett kiválóan alkalmazható szaruhártyaműtétek (refraktív sebészet, szaruhártya-átültetés) utáni követésre. Ezeken felül a glaucoma diagnosztikájában, műlencsetervezésben is pontos, megbízható technológia. Az egyik legújabb felhasználási területe az operálómikroszkópba integrált formája, amely műtét közben az operatőr munkáját segíti. Másik, szintén újdonságnak számító formája az elülső szegmentum noninvazív angiográfiás vizsgálata. Orv Hetil. 2024; 165(29): 1112–1121.

Open access

A gerincvelői izomsorvadás újszülöttkori szűrésének eredményei Magyarországon 2023-ban

Results of neonatal screening for spinal muscular atrophy in Hungary in 2023

Orvosi Hetilap
Authors:
Borbála Mikos
,
Mária Judit Molnár
,
Ildikó Szatmári
,
Péter Monostori
,
Csaba Bereczki
,
Attila József Szabó
,
Léna Szabó
,
Katalin Csősz
,
Béla Muzsik
, and
György János Velkey

Bevezetés: A gerincvelői izomsorvadással született betegek optimális egészségügyi ellátása csak az újszülöttkori szűréssel érvényesülhet. Ennek a gyógyíthatatlan, progresszív, gyermekkorban a leggyakrabban halált okozó genetikai betegségnek az újszülöttkori szűrését számos országban bevezették, és bizonyították hasznosságát a korai diagnózis és terápiakezdet jelentős eredményeivel. Célkitűzés: A betegség újszülöttkori szűrése hazai kutatási programjának értékelése a választott szűrőmódszer megbízhatóságának, lakossági igényének, költséghatékonyságának és a korai kezelés egészségnyereségének vizsgálatára; eredményessége esetén javaslattétel az újszülöttkori szűrővizsgálatok közé történő automatikus felvételére. Módszer: Az izomsorvadás szűrése a szülők önkéntes beleegyezése és ingyenes részvétele esetén a rutinszerű szűrésekre levett vérmintából. Pozitív szűrőteszt esetén megerősítő molekuláris genetikai vizsgálat a szűrőteszt ellenőrzésére és a választható terápiát befolyásoló paralóg gén kópiaszámának meghatározására. A terápia- és kezelőközpont megválasztása genetikai tanácsadás keretében, a szülőkkel hozott közös döntés alapján. A választott gyógyszer kontraindikációjának kizárásához és a finanszírozás egyedi méltányosságának elbírálásához szükséges vizsgálatok után az engedély birtokában a gyógyszeres kezelés elvégzése, majd a betegek tartós követése. Eredmények: A program 14 hónapja alatt a szűrés lakossági népszerűsége kimagasló volt, az újszülöttek 75,45%-ára kiterjedt. 9 gyermeknél újszülöttkorban, tünetmentes stádiumban igazolódott a betegség, és átlagosan 36,2 napos életkorban megtörtént a gyógyszeres kezelés: 8 betegnél tünetmentes, 1-nél tünetes állapotban. Tünetmentes terápiakezdet után átlag 218,5 (93–346) napos életkorban a gyermekek szomatomotoros és mentális fejlődése az életkoruknak megfelelő volt, nem következett be technológiafüggőség légzés- vagy nyelészavar miatt, nem szorulnak segédeszközökre. 1 betegnél a terápiakezdet előtt megjelent tünetek miatt részleges respirátorfüggőség következett be. A szűrőteszt megbízhatónak bizonyult, a kutatási időszak alatt álpozitív eredmény nem volt, és álnegatív eredményről sincs tudomásunk. Megbeszélés: A hazai szűrési program a nemzetközi adatokhoz hasonló eredményeket mutatott, igazolta a gerincvelői izomsorvadáshoz társuló egészségnyereséget. Következtetés: Az eredmények alapján indokoltnak tartjuk az újszülöttkori gerincvelői izomsorvadás szűrésének az újszülöttkori szűrőprogramba történő automatikus beiktatását Magyarországon. Orv Hetil. 2024; 165(29): 1122–1129

Open access

Hartl Alajos (1826–1895) – a közegészségügy szürke eminenciása

Alajos Hartl (1826–1895) – the grey eminence of public health

Orvosi Hetilap
Author:
Béla Gömör
Restricted access

A sóláz

Salt fever

Orvosi Hetilap
Authors:
Kálmán Tory
,
Regina Légrádi
,
Zaránd Némethi
,
Judit Kincs
,
György Reusz
, and
Tivadar Tulassay

Az újszülött- és csecsemőkori hypernatraemia lázat okozó hatására 100 évvel ezelőtt Heim Pál is felhívta a figyelmet. Az évszázados ismeret ellenére ritkán gondolunk ennek lehetőségére. Egy négynapos, láz miatt felvett fiú újszülött esete kapcsán mutatjuk be az újszülöttkori hypernatraemia elkülönítő kórisméjét. A hypernatraemia ebben a korban az esetek döntő részében elégtelen anyatejes táplálás, 10%-ot meghaladó súlyvesztés következménye. A súlyvesztés mértéke arányos a hypernatraemia fokával. A lázért azonban nem a folyadékhiány, hanem a hypernatraemia a felelős, ahogy azt csecsemők sómérgezéssel járó esetei mutatják. Mind a dehidráció, mind a sómérgezés következtében fellépő hypernatraemia fokozott vizeletozmolalitással jár, a frakcionális nátriumkiválasztás azonban csak sómérgezésben magas. A felvett újszülött vizeletozmolalitása azonban alacsony, 100 mOsm/kg alatti, fajsúlya 1005 g/l volt. A hypernatraemia és a hipozmoláris vizelet együttes fennállása diabetes insipidusra utal. Ennek leggyakoribb, X-hez kötött, renalis formáját igazolta a genetikai vizsgálat, az AVPR2 öröklött variánsának kimutatásával. A gyermek polyuriája hipotiazid- és indometacinkezelés hatására jelentősen csökkent, a folyadékbevitel ad libitum biztosításával nem alakult ki a következő hónapokban hypernatraemia. Orv Hetil. 2024; 165(29): 1107–1111.

Open access

Súlyos choreiform mozgászavar COVID–19-betegséget követően

Severe choreiform movement disorder following COVID–19

Orvosi Hetilap
Authors:
Krisztina Csontos
,
Bálint Ernyei
,
Edit Vértes
, and
Jezdancher Watti

Bár a SARS-CoV-2-fertőzés során elsődlegesen a cardiovascularis és légzőszervek érintettek, az utóbbi időben egyre nagyobb számban jelennek meg közlemények, melyek COVID–19-et követően fellépő változatos neurológiai tünetekről számolnak be. Jelen ismertetésünkben egy 54 éves férfi beteg esetét mutatjuk be, akinél közel három hónappal a súlyos tünetekkel járó COVID–19-et követően kifejezett choreiform mozgászavar jelent meg. Az eset kapcsán bemutatjuk a chorea lehetséges etiológiai tényezőit, valamint összegezzük a poszt-COVID-mozgászavarokat és feltételezett patogenezisüket. Orv Hetil. 2024; 165(29): 1130–1134.

Full access

Abstract

Background

The TIRADS classification system is commonly used in ultrasound imaging to evaluate the risk of malignancy in thyroid nodules, but there is still debate about its accuracy. The BSRTC categorizes FNA biopsy results to determine the likelihood of malignancy in thyroid nodules, and this remains the gold standard for diagnosis.

Methodology

This is a cross-sectional study design conducted in the Radiology Department of Chughtai Lab Head Office in Lahore. This study assessed 154 patients with thyroid nodules. The ultrasound equipment used for the study is the Toshiba Applio 500 model, while the equipment for FNAC included topical anesthesia, 21-gauge 10 CC syringes, glass slides, cell block, and the Olympus CX23 microscope. The sampling technique employed is the consecutive sampling technique.

Results

Out of 154 patients, the mean age was 42.0 ± 13.6 years. Majority were female (89%) while 11% are male. The P-value of <0.0001 suggests a statistically significant association between TIRADS and Bethesda categories. The findings suggested that ultrasonography is a highly reliable and effective method for diagnosis, with a superior degree of sensitivity and specificity in addition to invasive cytology tests. Results from the ROC curve analysis showed an impressive area under the curve of 0.972. The sonographic features show significant associations with TIRADS categories (P-value <0.0001). The association between TIRADS suspiciousness and Bethesda diagnosis is statistically significant (P-value <0.0001). Benign nodules were most commonly classified as not suspicious (56.5%), followed by mildly suspicious (9.7%), while malignant nodules were primarily classified as highly suspicious (11.0%). Notably, no malignant nodules were categorized as benign.

Conclusion

Healthcare professionals may consider utilizing TIRADS as a first-line imaging method and then BETHESDA if needed to provide patients with the most accurate results and minimize unwanted interventional exposure. Combining these two scoring methods appears to yield the most precise outcomes for identifying and distinguishing benign from malignant nodules, which is critical for arriving at a definitive diagnosis in individuals with thyroid malignancies.

Open access

Psychedelic Christianity: Commentary and reply

Commentaries on: McCarthy & Priest (2024). Psychedelic Christianity: From Evangelical hippies and Roman Catholic intellectuals in the sixties to clergy in a Johns Hopkins clinical trial

Journal of Psychedelic Studies
Authors:
Michael J. Winkelman
,
G. William Barnard
,
Marc G. Blainey
,
Jerry B. Brown
,
Thomas B. Roberts
,
Joseph Lorenz
,
Jaime Clark-Soles
,
William A. Richards
,
Harry T. Hunt
,
Timothy R. Gabrielli
,
David M. Odorisio
,
Tracy j. Trothen
,
Brad Stoddard
,
Paul Jonathan Ungerland ii
,
George G. Lake
,
J. Kaleb Graves
,
Bryan McCarthy
, and
Hunt Priest
Open access

Abstract

Background and Aims

Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) is a debilitating condition that affects a sizable proportion of U.S. civilians, military personnel, and veterans. 3,4-Methylenedioxymethamphetamine-Assisted Therapy (MDMA-AT) is a novel treatment approach for PTSD that has both stirred media enthusiasm and drawn criticism. This critical review analyzes individual randomized, controlled trials of MDMA-AT and provides a narrative synthesis.

Methods

A library search and analysis of extant literature reviews was conducted to identify publications containing original research findings with inter-group statistical comparisons from randomized, controlled trials of MDMA-AT. Seven articles were identified. One pilot study was excluded due to a lack of inter-group comparison.

Results

To date, six (four Phase II and two Phase III) randomized, controlled trials of MDMA-AT have been published which met criteria for inclusion in this review. Study design, sponsor, recruitment methods, and participant demographics are similar across trials.

Conclusions

Five out of six reviewed studies provide evidence for the apparent safety and efficacy of MDMA-AT. However, the lack of suitable comparison condition, poor blinding, and rigid study design across trials make interpretation of results difficult. In addition, the high costs of MDMA-AT and lack of head-to-head comparisons with validated PTSD therapies cast doubt on its potential promise as a treatment. The role of the sponsoring organization behind all trials may further introduce bias into findings. Though research to date is encouraging, there is not yet sufficient evidence to suggest that MDMA-AT should be see widespread adoption over current, validated forms PTSD of treatment.

Open access