Browse

You are looking at 1 - 10 of 80,828 items for

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Fiatal nők testértékelésének összefüggése étkezési zavarokkal és pszichológiai jellemzőkkel

Relationship of young women’s body appreciation with eating disorders and psychological variables

Orvosi Hetilap
Authors: Bettina Pikó, Hedvig Kiss, and Alexandra Gráczer

Bevezetés: Az elhízás, a testkép- és étkezési zavarok különösen gyakoriak serdülő lányok és fiatal felnőtt nők körében. Míg a negatív testkép kiemelt helyet foglal el a kutatásokban, a prevenció szempontjából fontos a saját testünkhöz való pozitív hozzáállást, a testértékelést befolyásoló tényezőket is feltérképezni. Célkitűzés: Célunk a fiatal felnőtt nők testértékelését meghatározó tényezők elemzése, amely érinti egyrészt az étkezési zavarok bizonyos típusait, a sportolást, a testtömegindexet, a különböző pszichológiai jellemzőket, valamint hogy a családban előfordul-e étkezési zavar vagy elhízás.Módszer: A résztvevők egyetemen tanuló fiatalok női mintája (n = 262; átlagéletkor: 22,0 ± 2,2 év). Az adatgyűjtés online kérdőív formájában történt. A testértékelés mérése a Testértékelés Skála (BAS-2) segítségével történt, amelyet az Evési Attitűdök Tesztje (EAT), a Rosenberg Önértékelés Skála, az Életszemlélet Teszt (LOT-R) és a Megjelenéssel Kapcsolatos Szociokulturális Attitűdök Skála „Internalizáció – Általános” alskálája egészített ki a pszichológiai jellemzők mérésére. Eredmények: A többváltozós lineáris regressziós elemzés szerint az önértékeléssel függ össze a legnagyobb mértékben a fiatal nők testértékelése, kisebb mértékben a sportolás és az optimizmus is meghatározóak, míg a testtömegindex és a kóros diétázás negatív prediktorok. Szintén kisebb mértékben, de a médiában látottak internalizációjára való erőteljes fogékonyság is kedvezőtlen a testértékelés szempontjából. Az oralis kontroll, amely az anorexia nervosa tünetei között is szerepel, enyhe pozitív prediktora a testértékelésnek. Következtetés: Adataink felhívják a figyelmet a testértékelés jelentőségére a testkép- és étkezési zavarok terápiájában és prevenciójában. Igen nagy szükség van a pozitív testkép és testértékelés erősítésére, hiszen testünk elfogadásának hiánya vagy a túlhangsúlyozott vékony testideálhoz való mértéktelen viszonyulás könnyen kóros diétázáshoz vezethet. Orv Hetil. 2022; 163(27): 1082–1088.

Open access

Kétoldali Parsonage–Turner-szindróma COVID–19-vakcinációt követően.

Esetismertetés és az irodalom áttekintése

Bilateral Parsonage–Turner syndrome after COVID–19 vaccination.

A case report and review of the literature
Orvosi Hetilap
Authors: Krisztina Lukács, Éva Csőregh, and Béla Fekete

A Parsonage–Turner-szindróma (PTS, plexitis brachialis) hirtelen fellépő, többnyire egyoldali, súlyos váll- vagy felkari fájdalommal járó neuritis. Bár a heves fájdalom általában önkorlátozó, a betegek kétharmadánál az akut periódust a vállöv és a proximalis felső végtag izmait érintő progresszív izomgyengeség, reflexváltozások, érzészavarok és krónikus neuropathiás fájdalom követi. A PTS-eseteknek csak kis része idiopathiás, többségében műtétet, traumát, fertőzést követően vagy oltási szövődményként számolnak be róluk. Az ismert kiváltó okok között van a SARS-CoV-2-fertőzés, és a különböző típusú COVID–19-vakcinációkat követően is többször leírták már egyoldali PTS kialakulását. A jelen közleményben egy olyan esetet mutatunk be, amelynél a második Pfizer–BioNTech BNT162b2 COVID–19-vakcina beadását követően 1 hónappal jobb oldali, 7 hónappal később pedig bal oldali részleges plexitis brachialis alakult ki. A PTS diagnózisát mágnesesrezonancia- és elektrodiagnosztikai vizsgálat is megerősítette. A PTS előfordulása nem ritka, de az ismeretek hiányában kevésszer gondolnak rá. Közleményünk célja, hogy felhívjuk a figyelmet a PTS lehetőségére mind a SARS-CoV-2-fertőzés, mind a COVID–19-vakcinációt követően kialakult váll- vagy felkari fájdalom esetén, mert a korai felismerés és adekvát kezelés segíthet a betegség lefolyásának rövidítésében. Orv Hetil. 2022; 163(27): 1055–1060.

Open access

Kis rizikójú differenciált pajzsmirigydaganatok retrospektív analízise: lobectomia a megfelelő választás?

Retrospective analysis of low-risk differentiated thyroid tumours: is lobectomy the adequate approach?

Orvosi Hetilap
Authors: Gábor László Kovács, Zoltán Hella, László Vass, and Zsolt Csapó

Bevezetés: Az 1–4 cm közötti (T1b–2) kis rizikójú differenciált pajzsmirigy-carcinomás (DTC) betegek kezelésénél az Amerikai Pajzsmirigy Társaság (ATA) 2015. évi irányelve alapján lobectomia végzendő radiojód-terápia nélkül. Célkitűzés: T1–2-es stádiumú betegeink sebészeti és szövettani eredményeinek retrospektív vizsgálata a többgócúság szempontjából. Módszer: A Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Endokrin Ambulanciáján 2013 és 2019 között megjelent 81, teljes thyreoidectomián átesett, kis rizikójú (T1–2-es stádium) beteg patológiai adatainak feldolgozását végeztük. Eredmények: 64 beteg T1-, 17 beteg T2-stádiumú volt. 65/81 (80,2%) papillaris és 16/81 (19,8%) follicularis csoportú volt. A T1–2-es stádiumú papillaris betegek 18,4%-ában volt nyirokcsomóáttét, míg a follicularis betegek esetében 18%-ban. Távoli áttét nem volt. A T1-stádiumú betegek 25%-a volt multifokális (16/64): ebből 10,9% az egyik lebenyben (7/64), 14,1% mindkét lebenyben/isthmusban (9/64) helyezkedett el. A T2-stádiumú betegek 11,7%-a volt multifokális (2/17), mindkettő bilaterális. A T1–2 bilaterális multifokális betegek (11/81; 13,5%) megoszlása: 3 T1a-, 6 T1b- és 2 T2-stádiumú; ezen betegekből 10 részesült radiojód-kezelésben. Az ellenoldali daganat mérete 9 esetben <5 mm, 2 esetben >5 mm volt. Következtetés: A T1–2 DTC-s betegekben észlelt gyakori (13,5%), bilaterális többgócú folyamat miatt a pontosabb stádium- és rizikómeghatározás céljából megfontolandó a teljes thyreoidectomia végzése lobectomia helyett, ugyanis multifokalitást észlelve radiojód-kezelés válhat szükségessé. Lobectomia esetén az ellenoldali kicsiny daganatméret (átlagosan 2,8 mm) és a gyakori benignus göbök miatt az ultrahangvizsgálattal történő pre- és posztoperatív kimutatás szinte lehetetlen, így a multifokalitás teljes pajzsmirigy-eltávolítás nélkül nem feltétlenül kerül felismerésre, ami torzíthatja az onkológiai döntést. Orv Hetil. 2022; 163(27): 1074–1081.

Restricted access

Lugosi Fodor András sikertelen pályázása a pesti szemészeti tanszékre 1817-ben

Unsuccessful application of András Fodor Lugosi for the university department of ophthalmology in Pest in 1817

Orvosi Hetilap
Author: László Kiss
Restricted access

SARS-CoV-2-fertőzés okozta Kikuchi–Fujimoto-betegség sikeres gyógyítása

Successful management of Kikuchi–Fujimoto disease caused by SARS-CoV-2

Orvosi Hetilap
Authors: Zoltán Iszlai, László Török, Erika Tóth, and Tamás Karosi

A Kikuchi–Fujimoto-betegség (histiocytás nekrotizáló lymphadenitis) egy autolimitált folyamat, melynek kiváltó tényezőihez soroljuk az Epstein–Barr-vírust, a humán herpeszvírust, a HIV-et, a B19 parvovírust, a paromyxovirusokat, a SARS-CoV-2-t, illetve a Toxoplasmát és a Yersiniát. A pontos diagnózis felállításához elengedhetetlen a nyirokcsomó-biopszia, melyet szövettani vizsgálat követ. Egy 45 éves nőbeteg igazolt SARS-CoV-2-fertőzést követően egyoldali nyaki nyirokcsomó-megnagyobbodással, lázzal, rekedtséggel, illetve nyelési nehezítettséggel érkezett ambulanciánkra. SARS-CoV-2-fertőzése a tünetek megjelenése előtt 1 hónappal kettős pozitív (orrgarati) gyorsteszt formájában került bizonyításra, melyet 2 hetes otthoni karantén követett. Felszabadító teszt nem készült, az ambulanter vizsgálat előtt végzett COVID–19 orrgarati gyorsteszt negatív eredményt produkált. A fizikális status felmérését osztályos felvétel követte, melynek során intravénás antibiotikumterápia indult (Augmentin, 3 × 1,2 g; Klion, 2 × 100 mg) szteroidterápiával párhuzamosan (Solu-Medrol, 2 × 125 mg). A nyaki-mellkasi CT jobb oldali retropharyngealis tályogot írt le, nyaki nyirokcsomó-megnagyobbodással párhuzamosan. Sürgős tracheotomiát, illetve nyaki feltárást végeztünk nyirokcsomó-biopsziával egybekötve. A feltárás során tályogra utaló jelet nem találtunk. A szövettani vizsgálat nekrotizáló lymphadenitist igazolt. Annak ellenére, hogy a betegség autolimitált, látható, hogy a fenti esetben a SARS-CoV-2-fertőzést követően kialakuló nyaki lymphadenopathia életet veszélyeztető állapot okozott, mely miatt légcsőmetszés, nyaki feltárás, illetve nyirokcsomó-biopszia volt szükséges a beteg állapotának javulásáért és betegségének pontos tisztázásáért. A kialakult szöveti exsudatum nyaki tályog képét utánozta a CT-felvételeken. Az általunk felkeresett, nagyszámú szakirodalmi közleményben hasonló beavatkozás nem került leírásra. A nyaki feltárás, a tracheotomia, illetve a nyaki nyirokcsomóknak mint ,,trigger” zónáknak az eltávolítása jelen esetünkben a teljes gyógyulást eredményezte. Fontos a SARS-CoV-2, illetve a Kikuchi–Fujimoto-betegség korrelációjának további megerősítése, pontosabb tisztázása. Orv Hetil. 2022; 163(27): 1061–1065.

Open access

A vérképből meghatározott neutrophil-lymphocyta arány prognosztikai értéke daganatos betegségekben

Prognostic role of neutrophil-to-lymphocyte ratio determined by complete blood count in malignant diseases

Orvosi Hetilap
Author: Dániel Deme

Bevezetés: Az idült, alacsony fokú és intenzitású gyulladást a rosszindulatú daganatok kialakulására és progressziójára hajlamosító tényezőként tartják számon. A gyulladás folyamatában a fehérvérsejtek kulcsszerepet töltenek be. Számos szakirodalmi adat alapján a szerző néhány fontosabb metaanalízis és validációs vizsgálat eredményét mutatja be, melyek a kiindulási emelkedett neutrophil-lymphocyta arány (NLR) és a rosszindulatú daganatos betegségek rossz prognózisa közötti szoros összefüggést tárták fel. Módszer és eredmények: A szerző a munkahelyén kezelt, előrehaladott daganatos betegek adatai (n = 75) alapján saját megfigyeléseiről is beszámol. Validált módszerrel meghatározta az NLR vágórtékét, a kockázati hányadost, a konfidenciaintervallumot és a p-értéket (a Cox-modell illesztése az NLR, a túlélési és az esemény bekövetkeztét jelző kategorizált változóhoz, majd log-rank teszttel a legszignifikánsabb eltérési pont keresése). A hatásnagyság méréséhez a Hedges-féle g-értéket használta. Megbeszélés: Az irodalmi adatok alapján a vágóérték feletti NLR rövidebb túléléssel társult. Saját adatok alapján az NLR>4,34 vágóérték esetén a vágóérték feletti betegek (n = 22) teljes túlélése szignifikánsan rövidebbnek bizonyult a vágóérték alatti csoporthoz (n = 53) képest (HR 2,3; 95%-os CI 1,37–3,85; p = 0,0012). A hatásnagyság nagynak (0,8) bizonyult. Következtetés: Vizsgálatai alapján a szerző a szakirodalommal egyezően azt találta, hogy az emelkedett NLR kedvezőtlen prognózist jelent. Ez akár a terápia intenzitását is módosíthatja. Orv Hetil. 2022; 163(27): 1066–1073.

Open access

Adaptív algoritmusok a párválasztásban: A Szerelmi Attitűdök Kérdőív magyar rövid változata (LAS-HSF)

Adaptive algorithms in human mating: The Hungarian version of Love Attitudes Scale Short Form (LAS-HSF)

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Norbert Meskó and András Norbert Zsidó

Theoretical background

Love is a complex emotion, a psychological phenomenon known in most human cultures. From an evolutionary perspective, love is a psychological adaptation that evolved to solve specific problems of survival and reproduction. Love styles are attitudes associated with romantic relationships: Eros (passionate, erotic love); Ludus (playful love); Storge (friendly love); Pragma (pragmatic, logical love); Mania (possessive, dependent love); and Agape (self-sacrificing, selfless love). Based on the short version of the Love Attitudes Scale (LAS SF; Hendrick et al., 1998), Meskó and colleagues (2021) created a Hungarian version of the instrument (LAS-HSF).

Methods

In the present study, the 18-item (3 items per factor) version was created based on the 24-item (4 items per factor) version and analysed psychometrically on a Hungarian sample of 800 (439 women, mean age = 38.6 years).

Results

Both versions have identical factor structures and are very similar in terms of both sex differences and correlations with age.

Conclusions

The Hungarian Short Version of the Love Attitudes Scale (LAS-HSF) is a valid instrument with the same factor structure as the original, with high internal reliability, and may be suitable for measuring love attitudes in Hungarian-language research. Both the 18- and 24-item solutions have very similar indicators, and both are considered to be equally useful equipment.

Open access

Az evolúciós pszichológia paradigma újragondolása: A továbblépés irányai

Re-thinking of the evolutionary psychology paradigm: Trends of the advancement

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Lajos Szabó and Tamás Bereczkei

A great virtue of evolutionary psychology (EP) is a demonstration of strict relationship between Darwinian evolution as a metatheory and psychology. The adaptationist approach of EP has contributed to the investigation and explanation of a large variety of psychological phenomena, in an entirely new way. From the other perspective, however EP remained one-sided to a certain degree, that is partly due to an uncritically acceptance of cognitive theories (e.g. Chomsky's innatism, Fodor's modularism) which were dominant ideas during the previous decades. The onset of one-sidedness is also resulted from an ignorance: the scholars of EP paid a little attention to the huge development in the areas of human genetics, comparative psychology, and cultural anthropology. The resulting limits and simplification has been frequently pointed out by the critis opposite to EP. Criticism, however does not involve renewal in itself. Therefore, in this paper we rather examine the possibilities of updating evolutionary psychology and the trends of advancements. The recent scientific results concerning genetic influence, animal cognition, and the cultural backgrounds of psychological differences give good opportunity to re-thing and complete the original assumptions of evolutionary psychology – using the explanatory framework described by Tinbergen's „four questions”.

Open access

Abstract

A new method for the analysis of four target flavonoids in two kinds of citrus samples by ultra-high performance supercritical fluid chromatography (UHPSFC) method was developed. Main variables affecting the UHPSFC separation were optimized, and under the optimized conditions the four target compounds (tangeretin, nobiletin, hesperetin and naringenin) can be separated within 10 min. The UHPSFC method allowed the determination of the four target compounds in the diluted stock solutions with limit of detection (LOD) ranging from 1.08 to 2.28 μg mL−1, and limit of quantification (LOQ) ranging from 1.45 to 4.52 μg mL−1, respectively. The coefficients of determination (R 2) of the calibration curves were higher than 0.9950. The recoveries of the four target compounds at three different concentrations were in the range of 82.4–117.6%. The validation results demonstrated that the proposed method is simple, accurate, time-saving and environment friendly, and it is applicable to a variety of complex samples such as medicine-food dual purpose herbs and functional foods.

Open access

Együtt a bajban: a Sötét Triád tagjainak döntési mintázatai egy új társas dilemma helyzetben

Together we can: the Effect of Dark Triad Personality Traits on the Economic Decisions in a New Social Dilemma Game

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Ádám Putz, Adrián Fehér, Tas Ferencz, András Láng, Ferenc Kocsor, and Tamás Bereczkei

Theoretical background

The phenomenon of within as well as between group cooperation has been a prominent topic in both the evolutionary and social psychology research. There is an extensive literature regarding the decisions of Dark Triad individuals in social dilemma situations, too. The aim of this study is to investigate the effect of “we-feeling” on the tendency of between group cooperation among individuals differing in Dark Triad traits.

Method

Participants were invited to play a new experimental game developed by the authors depicting two villages of different (Study 1, n = 236) or the same colour (Study 2, n = 147) threatened by a natural disaster (flood). In both rounds of the game participants had to decide how to allocate their sandbags among three possible locations (around their own house, at the border of their own village, or at the common dam). Participants' Dark Triad traits were assessed with the SD3 questionnaire.

Results

Participants of the same colour (in-group) condition allocated significantly more sandbags to the common dam during the second round of the game relative to participants of the different colour (out-group) condition. Participants' allocations were significantly affected by their dark personality traits; high Dark Triad scores did not always correlate with selfish strategies, however.

Conclusion

Our study confirmed that providing minimal information – i.e. group colour – can influence the tendency of between group cooperation in a social dilemma game. The results are discussed in the light of the tribal instinct hypothesis and the minimal group paradigm.

Open access