Browse

You are looking at 1 - 10 of 83,886 items for

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Az emlőrák kezelése során alkalmazott hormonterápia csonthatásainak áttekintése

Review of bone health in women receiving endocrine therapy because of breast cancer

Orvosi Hetilap
Authors:
Réka Kollár
,
Tamás Leel-Őssy
,
Veronika Pálffy
,
Magdolna Dank
,
Csaba Horváth
, and
Szilvia Mészáros

Az emlőrák – a fejlett országokhoz hasonlóan – hazánkban a nők leggyakoribb rosszindulatú daganata. A sikeres szűrőprogramoknak köszönhetően a felfedezett emlőrákok gyakorisága nő, miközben a szűrésből kiemelt preklinikai esetek nagyobb arányának és a korszerű sebészi és onkológiai terápiának köszönhetően a halálozás csökkenő tendenciát mutat. Az emlődaganatok közel kétharmada hormonreceptor-pozitív, humán epidermális növekedési faktor receptor-2 negatív, azaz jól reagál a hormoncsökkentő terápiára. Az endokrin terápiával kezelt emlőrákos betegeknél – mivel a betegség krónikus jellegűvé vált – számolnunk kell a terápia hosszú távú hatásaival is. A kezelés hatására a csontvesztés üteme felgyorsul, az ásványi csonttömeg csökken, ami a csonttörési kockázat növekedését is okozza. Ez külön jelentőséggel bír a már egyébként is postmenopausában lévő betegeknél, de a fiatal, mesterséges menopausát kiváltott esetében is figyelni kell rá. A jelen összefoglaló közleményben az elmúlt három évtized szakirodalmi adatainak áttekintésével szeretnénk ráirányítani a figyelmet a téma jelentőségére. Az időben elvégzett diagnosztikus lépések elengedhetetlenek a csontvesztés korai felismerése és a törésprevenciós kezelés bevezetése érdekében. Orv Hetil. 2024; 165(21): 813–821.

Open access

Az öntőláz (fémfüstláz) története és lehetséges patomechanizmusai

History and possible pathomechanisms of metal fume fever

Orvosi Hetilap
Authors:
Éva Szücs-Somlyó
,
Márta Lőrincz
,
József Lehel
, and
Csaba Kővágó
Open access

Győr-Moson-Sopron vármegye orvosainak körében gyakori a kiégés

High prevalence of burnout among physicians in Győr-Moson-Sopron County, Hungary

Orvosi Hetilap
Authors:
Beatrice Balog
,
Gabriella Palotai
,
László Szijjártó
, and
Szilvia Ádám

Bevezetés: Az orvosok kiégése mára megkerülhetetlen kérdéssé vált világszerte, így a magyar orvosok körében is. A COVID–19-pandémia fokozta a kiégés gyakoriságát. Célkitűzés: A kiégés prevalenciájának és a demográfiai mutatókkal, valamint az ellátási típusokkal való összefüggéseinek feltárása Győr-Moson-Sopron vármegyében. Módszer: Keresztmetszeti vizsgálat (n = 481), melyben a kiégést a Maslach Kiégés Leltár HSS (Humán Szféra Kérdőív) változatával mértük fel. A kiégés és az egyes változók prevalenciájának elemzéséhez leíró statisztikai elemzést alkalmaztunk (átlag, szórás, gyakoriság). A folytonos változók esetén a csoportok átlagai közötti különbségeket független mintás t-teszttel, illetve varianciaelemzéssel, a kategóriás változók esetén a csoportok arányai közötti különbségeket χ2-teszttel vizsgáltuk. Eredmények: 481 orvossal végzett vizsgálat alapján a megkérdezettek 89,6%-át érintette a kiégés legalább egy dimenziója. A minta felére volt jellemző (52,8%) a nagy fokú érzelmi kimerülés. A deperszonalizáció magas szintje a minta 42,8%-át érinti, míg a személyes teljesítmény csökkenésének gyakori érzése a megkérdezettek 45,9%-ában volt jelen. Közel minden negyedik (24,7%) orvos esetén a kiégés mindhárom dimenziójában nagy értékeket találtunk. A mintát differenciálva azt találtuk, hogy a fiatalok körében (25–35 éves korosztály) különösen nagy a kiégés prevalenciája. A csak magánegészségügyben tevékenykedő orvosok csoportjában ritkább volt a kiégés. Következtetés: A kiégés prevalenciája nagy az általunk vizsgált orvosok körében. Szükséges lenne egy nemzeti prevenciós és intervenciós stratégia kidolgozása az orvosok kiégésének csökkentésére, már az orvosi egyetemeken megkezdve. Orv Hetil. 2024; 165(21): 822–831.

Open access

A pro-, pre- és szinbiotikumok hatása a szénhidrát-, illetve lipidanyagcserére

The effect of pre-, pro- and synbiotics on the carbohydrate and lipid metabolism

Orvosi Hetilap
Authors:
Gyula Tomasics
,
László Schandl
,
Annamária Polyák
, and
Gábor Winkler

A diabetes és előállapota − a praediabetes − prevalenciája világszerte exponenciális mértékben emelkedik. Mind több adat támasztja alá a bélmikrobiomnak a kórforma kialakulásában játszott szerepét. Jól ismert, hogy a pre-, a pro- és az ezek kombinációjából álló szinbiotikumok befolyásolhatják a bélflóra összetételét, s így szerepük lehet a diabeteshez vezető patogenetikai folyamatok megváltoztatásában, lassításában. Azt is mind több megfigyelés támasztja alá, hogy különböző gyógyszerek − köztük kiemelkedő jelentőséggel az antidiabetikumok − módosíthatják a mikrobiom összetételét. Munkánk irodalmi adatok alapján áttekinti a pre-, pro- és szinbiotikumok szénhidrát- és lipidanyagcserét befolyásoló hatását, valamint az 1-es és a 2-es típusú diabetes patogenezisét potenciálisan befolyásoló szerepét, emellett röviden kitér az antidiabetikumok bélflórát befolyásoló természetére is. Orv Hetil. 2024; 165(21): 803–812.

Open access
Acta Alimentaria
Authors:
M. Reyzov
,
M. Eftimov
,
S. Gancheva
,
M. Todorova
,
M. Zhelyazkova-Savova
,
M. Tzaneva
, and
S. Valcheva-Kuzmanova

Abstract

This study evaluated the effects of Aronia melanocarpa fruit juice (AMFJ) on the liver in a model of high-fat, high-fructose (HFHF) diet-induced metabolic syndrome (MS). Fifty rats were allocated to five groups – Control, MS, MS+AMFJ2.5, MS+AMFJ5, and MS+AMFJ10. The control group was fed a standard diet, while the other groups were provided a HFHF diet. During MS induction, daily oral treatment was performed. Control and MS groups received 10.0 mL kg−1 distilled water, while the other three groups received AMFJ at doses of 2.5, 5.0, and 10.0 mL kg−1, respectively. After 10 weeks, liver samples were collected and inspected histologically as well as immunohistochemically to determine the expression of Bax, Bcl-2, and MAC387. Bax/Bcl-2 ratio was calculated. In MS rats, steatotic, inflammatory and degenerative alterations of the liver were detected, Bax and MAC387 were markedly elevated, while Bcl-2 was non-significantly reduced. The Bax/Bcl-2 ratio significantly increased. The histopathological alterations were prevented by the AMFJ treatment. Compared to MS group, Bax and MAC387 values were significantly lower and Bcl-2 value was higher resulting in significantly lower (P < 0.001) Bax/Bcl-2 ratio in all AMFJ-treated groups. AMFJ, administered during MS induction in rats, prevented the occurrence of inflammatory, steatotic, degenerative, and pro-apoptotic changes in the liver.

Restricted access
Acta Chromatographica
Authors:
Qing Jia
,
Ziyue Wang
,
Shuqian Wang
,
Shunjun Ma
,
Xueqi Qiao
,
Xueli Huang
,
Xianqin Wang
,
Congcong Wen
, and
Xia-yin Zhu

Abstract

Objective

The levels of fraxetin, fraxin, and dimethylfraxetin in rat plasma to be measured using an ultra-performance liquid chromatography tandem mass-spectrometry (UPLC–MS/MS) technique and applied to their pharmacokinetics and bioavailability.

Methods

The protein precipitation technique was applied to the plasma preparation using acetonitrile and methanol (9:1, v/v). At a flow rate of 0.4 mL min−1, the elution time was 6 min. The mobile phase consisted of acetonitrile-water with 0.1% formic acid, and the chromatographic column was UPLC HSS T3 (50 mm × 2.1 mm, 1.8 μm). Quantitative analysis was conducted using multiple reaction monitoring (MRM) mode and detection was performed using electrospray ionization (ESI) positive ion mode. In each group, six rats were treated with fraxetin, fraxin, and dimethylfraxetin either orally (5 mg kg−1) or intravenously (1 mg kg−1).

Results

The calibration curves showed good linearity in the range of 2–4,000 ng mL−1, where r was greater than 0.99. The bioavailability of dimethylfraxetin, fraxin, and fraxetin was determinated to be 19.7, 1.4, and 6.0%.

Conclusion

The established UPLC-MS/MS method for determining the levels of these three compounds in rat plasma was successfully applied to the pharmacokinetics of dimethylfraxetin, fraxin, and fraxetin, and the bioavailability was calculated.

Open access

Abstract

During the COVID-19 pandemic, the switch to online training exposed the digital divide between higher education institutions, with some significantly superior to others in terms of equipment and experience, as well as among students enrolled in the same institution. The purpose of this study was to investigate online training and educational inequality in TVET (Technical and Vocational Education and Training) delivery in Kenya, during the COVID-19. A total of 16 unstructured discussions were conducted in four TVET institutions in the Western Kenya Region. Each college organized four conversations (two males only and two females only groups). The study took into account various reports and literature to provide the background and analyze the data to respond to the research questions. Additionally, the study collected data through desk reviews, unstructured conversations, reports, emails, WhatsApp messages, and phone calls that aid in situation analysis, utilizing a qualitative research methodology of situational analysis. Lack of experience with online training by trainers and trainees, along with inadequate training assistance, resulted in feelings of anxiety and unease. Trainees were frequently incapable of self-regulation and remained motivated to learn at home and they were unsure about the quality of the materials accessible to them. Recommendations on four major issues are given: providing complete support to trainees, trainers, and other institution personnel; improving remote and online training; ensuring policy certainty, implementation, and monitoring; and discovering and implementing effective interventions and innovations.

Open access

Abstract

International student satisfaction has become a widely studied topic with the emergence of English-language study programs in higher education institutions (HEIs). Numerous studies arose in connection with understanding what factors influence international student satisfaction, determining service elements as crucial indicators of student satisfaction. There is limited research on understanding international student satisfaction in Hungary, explicitly focusing on degree-seeking mobility. Therefore, the current study analyses international students' satisfaction through the example of a Hungarian university to uncover the factors affecting satisfaction and to determine points for improvement of unsatisfied needs. Based on the questionnaire findings, an importance–satisfaction analysis (ISA) was conducted to depict international students' pain points visually. The focus group discussion and the affinity diagrams revealed that international students need more free-time activities and opportunities to connect outside the university. In addition, usability testing highlighted crucial missing information from the university mentor organisation webpage, while the results of the online questionnaire showed that there is an urgent need to develop university services. Besides determining points for improvement, this study provides insights into utilising a comprehensive, novel methodology in researching degree-seeking mobile students in Hungary.

Open access

Abstract

The main concern of this article is to introduce the concept of the authentic gesture as a vital, largely self-determined expression of the child and to make it fruitful for art education. Because of the assumed educational importance of the concept, some hints to other learning areas will also be given. This should be done from a historical and systematic perspective against the background of relevant literature, above all the German-language literature and some other important voices, in which a number of further leading ideas can be found and discussed. Explicated in this way, the concept at issue leads to the question of the unknown per se, to which art education and education in general should open itself. This means that education opens up to something that, in its material and/or social form, evades a final assessment. Something enigmatic thus comes into view, because the unknown, by definition, is beyond exact description and extern evaluation. However, in and for the modern world, it can be paraphrased with a secular approach of transcendence as an inner-psychic space which is withdrawn from instrumental intervention including educational intervention and which must be protected at all costs as a central condition of freedom and human dignity.

Open access

Abstract

The article evaluates how well the goals of the European Green Deal are justified, especially considering the risks to energy and food security arising from the conflict between Russia and Ukraine. We agree with the objectives of the European Green Agreement as a whole, but whether some of the objectives which feature in the EASAC study can be achieved by 2030 is questionable, and the description of the tools necessary to achieve the objectives is incomplete. Among other things, there is hardly any mention of the role played by precision farming with digitalization, which is a revolutionary change from an ecological and economic point of view, in reducing the use of synthetic inputs, in regenerating the original state of the soil, in reducing GHG emissions, thus in increasing biodiversity, and at the same time in intensifying production, and finally in expanding the application of biotechnology. We examine these areas in our analysis. Some of the objectives of the EASAC study to be achieved by 2030 are subject to debate, and the description of the information and communication conditions necessary to achieve the objectives is incomplete. The IoT (Internet of Things) responds to global and local challenges: it integrates the precision technologies, WSNs (Wireless Sensor Networks), artificial intelligence, mobile field (Smart Small Robots) and remote data loggers (UAVs: Unmanned Air Vehicles and satellites), Big Data, and cloud computing. Consequently, decision support is increasingly developing into unmanned decision making. IoT (Internet of Things) is the basis of “Farm to Fork” and “Lab to Field” monitoring approaches.

This article evaluates the implementation of European Green Agreement objectives in light of energy and food security risks arising from the Russia-Ukraine conflict. While overall support for the agreement exists, the feasibility of certain EASAC study objectives by 2030 is called into question due to insufficient tools specifications. Notably absent is the emphasis on precision farming with digitalization, which is a transformative ecological and economic practice. Our analyses look into its function in reducing synthetic inputs, soil regeneration, GHG emission reduction, biodiversity enhancement, production intensification, and biotechnology development. Debates surround EASAC study objectives for 2030, despite limited information and communication restrictions. The Internet of Things (IoT) arises as a solution, combining precision technology, WSNs (wireless sensor networks), AI (artificial intelligence), smart small robots, UAVs (unmanned aerial vehicles), satellites, big data, and cloud computing. As a result, decision support turns toward unmanned decision-making, with IoT laying the groundwork for “Farm to Fork” and “Lab to Field” monitoring systems.

Open access