Browse

You are looking at 1 - 10 of 79,692 items for

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Abstract

The ball and Plate (BaP) system is the typical example of the nonlinear dynamic system that is used in a wide range of engineering applications. So, many researchers in the control field are using the Bap system to check robust controllers under several points that challenge it, such as internal and external disturbances. Our manuscript proposed a position control intelligent technique with two directions (2D) for the BaP system by optimized multi Fuzzy Logic Controllers (FLC’s) with Chicken Swarm Optimization (CSO) for each one. The gains and rules of the FLC’s can tune based on the CSO. This proposal utilizes the ability of the FLC’s to observe the position of the ball. At our work, the BaP system that belonged to Control Laboratory/Systems and Control Engineering department is used for real-time proposal implementation. The results have been showing a very good percentage enhancement in settling time, rise time, and overshoot, of the X-axis and Y-axis, respectively.

Open access

Beszámolók

Reports

Orvosi Hetilap
Authors: Béla Ralovich and Imre Bihari
Restricted access

Bouveret-szindróma

Bouveret syndrome

Orvosi Hetilap
Authors: Kinga Tóth, József Penyige, Husni Al-Droubi, Krisztián Somlai, Éva Pauer, Lilla Freisinger, and Iván Igaz

Összefoglaló. A Bouveret-szindróma egy bilioenteralis fistulán keresztül a vékonybélbe – az esetek 85%-ában a duodenumba – jutó nagy epekő okozta bélelzáródást jelenti. Leggyakrabban idős nők körében fordul elő. Jelen közleményünk célja e kórkép tüneteinek, diagnosztikájának és terápiás lehetőségeinek ismertetése egy esetbemutatás kapcsán. A 79 éves nőbeteg felvételi hasi panaszainak hátterében típusos gyomorkimenet-obstrukciós szindrómát okozó, a duodenumban beékelődött epekő, Bouveret-szindróma igazolódott. A diagnózist az elvégzett natív hasi röntgen és hasi ultrahangvizsgálatok már felvetették, de megerősítésére további képalkotó vizsgálatot (hasi CT) és endoszkópos beavatkozást végeztünk. Ezt követően sebészeti beavatkozás történt, melynek során a cholecystoduodenalis fistula zárása és az epekő eltávolítása után a beteg gyógyultan távozott. Közleményünkben a diagnózisfelállítás idejének fontosságáról, illetve a terápiás lehetőségekről számolunk be, valamint szeretnénk felhívni a figyelmet az epekő okozta gyomorürülési zavar ezen ritka formájára. Orv Hetil. 2021; 162(49): 1982–1986.

Summary. Bouveret syndrome is a rare form of bowel obstruction resulting to the small intestine – in 85% of the cases to the duodenum – caused by a gallstone from a bilioenteral fistula. It occurs most commonly in elderly women. The aim of the present study is to describe the symptoms, diagnostic and therapeutic options of Bouveret syndrome due to our case report. The background of epigastric pain of the 79-year-old woman was the typical gastric outlet obstruction syndrome caused by Bouveret syndrome with an impacted gallstone into the duodenum. This diagnosis was suggested by abdominal X-ray and abdominal ultrasound; however, it was confirmed with abdominal computer tomography and upper gastrointestinal endoscopy. This was followed by surgical intervention to close the cholecystoduodenal fistula and remove the gallstone, finally the cured patient was discharged. In our study, we summarize the importance of timely diagnosis and therapeutic options, respectively, furthermore, draw attention to this rare form of gallstone-caused gastric outlet obstruction syndrome. Orv Hetil. 2021; 162(49): 1982–1986.

Restricted access

A krónikus derékfájdalom korszerű diagnosztikája és kezelése a nemzetközi irányelvek tükrében

Diagnostic and treatment recommendations from international guidelines for chronic low back pain

Orvosi Hetilap
Authors: Katalin Forgács-Kristóf, János Major, and Szilvia Ádám

Összefoglaló. Nemzetközi kutatások szerint a deréktáji fájdalom 2019-ben 568 millió embert érintett világszerte. Magyarországon a lakosság 20%-a él krónikus derékfájdalommal, ami nemcsak egészségügyi, de szociális és ökonómiai krízist is jelent. A probléma aktualitását jól mutatja az is, hogy a Nemzetközi Fájdalomkutatási Társaság a 2021. évet a derékfájdalomról szóló globális évnek kiáltotta ki. A derékfájdalmak megfelelő kezelése és a krónikussá válás megelőzése tehát kiemelten fontos. Ebben nyújthatnak segítséget az evidenciákon alapuló irányelvek. Magyarországon azonban jelenleg nincs hatályos, egységes irányelv, mely a derékfájdalmakkal, azon belül is a krónikus derékfájdalom kezelésével foglalkozna. A jelen közleményben a krónikus derékfájdalom evidenciákon alapuló diagnosztikai és kezelési lehetőségeinek áttekintését tűztük ki célul. Az irodalomkutatást követően, a jelenleg is hatályos, AGREE II. rendszer szerinti magas minőségű besorolást elérő, krónikus deréktáji fájdalomra vonatkozó, angol nyelvű nemzetközi irányelvek ajánlásainak összehasonlítását végeztük el. Tanulmányunkban hét irányelvet dolgoztunk fel (négy európai, kettő amerikai, egy kanadai), melyek mindegyikében a következő közös ajánlások kerültek megfogalmazásra: a súlyos patológiák kizárása az alarm tünetek alapján, a pszichoszociális tényezők figyelembevétele, a szükségtelen képalkotó vizsgálat visszaszorítása, az elsősorban aktív, nem gyógyszeres terápiák preferálása és a nemszteroid gyulladáscsökkentők körültekintő felírása. Az európai irányelvekben új elemként szerepelt a krónikussá válás korai rizikóbecslése. Orv Hetil. 2021; 162(49): 1951–1961.

Summary. In 2019, low back pain caused the highest burden globally, among musculoskeletal disorders, affecting 568 million people. According to Hungarian sociodemographic data, 20% of the Hungarian adults live with chronic low back pain that is a global health priority. Therefore, the International Association for the Study of Pain announced 2021 as the global year about back pain. Evidence-based guidelines about the appropriate treatment of acute low back pain and prevention of chronic low back pain are therefore of paramount importance. However, there are currently no valid, uniform treatment guidelines in Hungary about acute and chronic lower back pain. In this paper, we aimed at summarizing up-to-date, evidence-based diagnostic and treatment recommendations for chronic low back pain. Using a literature review, we identified seven international treatment guidelines (four from Europe, two from the United States and one from Canada) in English for the management of chronic low back pain that were previously assessed by the AGREE II quality assessment tool. We found consistent recommendations in the guidelines such as exclusion of alarm symptoms, assessment of psycho-social factors, reduction of unnecessary imaging, initialization of primarily active, non-pharmacological therapies, and careful and cautious prescription of non-steroidal anti-inflammatory medications. A new recommendation in the European guidelines is the early risk assessment of low back pain becoming chronic. Orv Hetil. 2021; 162(49): 1951–1961.

Open access

Online patológiai vizsgálatkérő felület létrehozása a Semmelweis Egyetemen

Online pathology request platform at the Semmelweis University

Orvosi Hetilap
Authors: László Fónyad and Tamás Székely

Összefoglaló. Bevezetés: Az I. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet – a Semmelweis Egyetemen belüli diagnosztikai szolgáltatásnyújtás mellett – kiterjedt külső partneri hálózattal (vizsgálatmegrendelővel) bír. Az Intézet a napi működése során párhuzamosan használja az egyetem központi informatikai rendszerét, valamint belső, folyamattámogató alkalmazását (workflow management). A külsős partnerek hozzáférése vizsgálatfeladásra az egyetemi központi informatikai rendszerhez nincs biztosítva. A vizsgálatok rendelése papíralapú, a minta érkeztetésekor a klinikai adatok rögzítése manuális, kifejezetten humánerőforrás-igényes. Célkitűzés: Célunk volt a patológiai minták regisztrációjának egyszerűsítése és felgyorsítása, az adminisztratív folyamatok hatékonyságának javítása. Módszer: A kitűzött célt a minőségfejlesztésből ismert Plan-Do-Check-Act (Tervezés-Cselekvés-Ellenőrzés-Beavatkozás) ciklus módszereit alkalmazva kívántuk elérni, online, a mintavétel helyén elérhető, a meglévő belső folyamattámogató alkalmazáshoz kapcsolódó, szakterület-specifikus vizsgálatkérő felület kifejlesztésével. Eredmények: A vizsgálati minták regisztrációjának átlagos ideje 65%-kal csökkent az online vizsgálatkérő rendszerhez csatlakozott klinikai partnerek körében. Megbeszélés: Az elmúlt években tapasztalható volt, hogy kisebb, nem hatékonyan működtethető patológiai osztályok megszűntek, részben vagy egészben beolvadtak nagyobb diagnosztikai egységekbe. A humánerőforrás-problémák (elöregedő szakma a patológia) a fenti folyamatot minden bizonnyal tovább erősítik. Várható, hogy a nagyobb patológiai osztályokon a következő években a mintaszám tovább növekszik, a vizsgálatkérések egyre nagyobb hányada érkezik majd intézményen kívülről. Következtetés: A patológiai informatika fejlesztésekor figyelembe kell venni, hogy szükséges már a mintavétel helyén biztosítani az informatikai támogatást a minta nyomon követéséhez, nem elégséges csak a laboron belüli folyamatok kiszolgálása. Orv Hetil. 2021; 162(49): 1962–1967.

Summary. Introduction: The 1st Department of Pathology and Experimental Cancer Research, Semmelweis University (Budapest, Hungary) has a broad network of clinical partners, many of which are non-university hospitals. A separate hospital information system and a local laboratory workflow management system is used at the Department. University clinics use the hospital information system for electronic requesting of tests. Non-university partners have no access to the systems, requesting tests is paper-based, registration of the requests at the pathology lab is manual and laborious. Objective: Our main objective was to improve the efficiency of the sample registration step of the pathology workflow. Method: Applying the Plan-Do-Check-Act procedure, a quality improvement project has been carried out and an online, subspecialty-based requesting application tool, interfaced with the current laboratory information system, was developed. Results: The average sample registration time improved with 65% among the early user partners. Discussion: The past years have shown smaller, inefficient pathology labs decreasing in number and integrated into larger regional diagnostic centers. Both issues of efficiency and quality assurance and problems rooted in human resources are drivers of further centralisation. The numbers of test requests and samples from non in-house partners are expected to be increased in the pathology labs in the future. Conclusion: Efficient and safe sample tracking has to start at the site of sample acquisition. State of the art laboratory information systems should support this expansion of competence. Orv Hetil. 2021; 162(49): 1962–1967.

Open access

A szégyen mediációs szerepe a stigma és az életminőség kapcsolatában coeliakiában szenvedő betegek körében.

A 8 tételes Stigmatizáció Krónikus Betegségekben Kérdőív magyar adaptálása

Shame mediates the relationship between stigma and quality of life among patients with coeliac disease.

The Hungarian adaptation of the Stigma Scale for Chronic Illness-8
Orvosi Hetilap
Authors: Henrietta Szőcs, Zsolt Horváth, and Gabriella Vizin

Összefoglaló. Bevezetés: A coeliakia és a kapcsolódó terhek befolyásolják az érintettek életminőségét. A krónikus betegségekkel járó stigmatizáció hozzájárul a fizikai tünetek és a lelki panaszok fokozódásához, valamint az egészségmagatartás csökkenéséhez. Mindez szükségessé teszi a krónikus megbetegedések kapcsán a stigmatizáció felismerését, felmérését és kezelését. Célkitűzések: Fő célunk a 8 tételes Stigmatizáció Krónikus Betegségekben Kérdőív (SSCI-8) magyar adaptációja és pszichometriai vizsgálata volt coeliakiások körében. További célunk volt megvizsgálni a szégyen közvetítő szerepét a stigmatizáció és a jóllét között. Módszerek: A kutatás önbeszámolós, online kérdőíves, keresztmetszeti vizsgálatként zajlott (n = 85, átlagéletkor: 37,64, 91,8% nő). Az SSCI-8 mellett felvételre kerültek a szégyenélményt, a coeliakiás életminőséget, a jóllétet mérő kérdőívek. A kutatási célok tesztelése megerősítő faktorelemzéssel, korrelációs és mediációs elemzésekkel történt. Eredmények: Az SSCI-8 faktorelemzése során az egydimenziós modell megfelelő illeszkedést mutatott magas belső konzisztenciaértékek mellett. A mediációs modellek szerint a magasabb stigmatizáció a magasabb szégyenélményen keresztül járulhat hozzá a pszichés jóllét (coeliakiás életminőség, jóllét) csökkenéséhez. Megbeszélés: Az SSCI-8 rövid, átfogó kérdőívként megbízhatóan és érvényesen mérte a krónikus betegségben tapasztalt stigmatizációt a jelen coeliakiás mintán. Eredményeink alátámasztják, hogy a stigmatizáció és a szégyen fontos szerepet tölt be a jóllét csökkenésében. Következtetés: A nemzetközileg széles körben alkalmazott SSCI-8 adaptálására került sor, mely hazai kutatásokban és az egészségügyi ellátásban is hasznos mérőeszköz lehet. Az eredmények rávilágítanak, hogy a stigmatizáció és a szégyenélmény további kutatása szükséges, különösen a hatékony pszichoszociális intervenciók kifejlesztését megcélozva. Hatékony pszichológiai segítség révén a szégyen és a stigmatizáltság mérséklésével javulhat a coeliakiával élők fizikai és lelki állapota, ami a gluténmentes diéta betartása révén hozzájárulhat a betegség okozta tünetek és szövődmények mérsékléséhez. Orv Hetil. 2021; 162(49): 1968–1976.

Summary. Introduction: Coeliac disease can detrimentally affect well-being. Stigmatization related to a chronic disease can enhance physical and psychological symptoms and negatively influence health behaviour, hence, stigma in chronic diseases needs to be addressed. Objectives: Our main goal was to psychometrically evaluate the Hungarian adaptation of the Stigma Scale for Chronic Illness-8 (SSCI-8). Further aim was to examine the mediating role of shame on the relationship between stigmatization and well-being aspects among individuals with coeliac disease. Methods: This cross-sectional study collected data using online questionnaires based on self-reports (n = 85, mean age: 37.64 years, 91.8% women). Instruments assessed levels of stigmatization, shame experience, quality of life in coeliac disease and well-being. Confirmatory factor, correlation and mediation analyses were used. Results: Factor analysis showed adequate fit for a unidimensional model with high internal consistency. Mediation models showed that higher levels of stigmatization can contribute to decreased levels of quality of life in coeliac disease and well-being via increased levels of shame. Discussion: The SSCI-8 is a short, valid, reliable instrument measuring stigmatization in the current sample of people with coeliac disease. The results highlight the role of stigma and shame in the decrease of well-being. Conclusion: The adapted version of the SSCI-8 can be a useful tool in Hungarian research and healthcare. The results suggest that stigmatization and shame need further attention to develop effective intervention which can reduce their effect and enhance adherence to gluten-free diet and improve physical and psychological well-being. Orv Hetil. 2021; 162(49): 1968–1976.

Open access

A szerzett haemophilia A sikeres kezelése

Successful treatment of acquired haemophilia A

Orvosi Hetilap
Authors: Andrea Kovács, Balázs Tajti, István Szoboszlay, Zsuzsanna Bereczky, and Péter Ilonczai

Összefoglaló. A szerzett haemophilia A ritka autoimmun betegség, melyben gátlótest képződik a VIII. véralvadási faktor ellen. Az inhibitor véralvadásra gyakorolt hatása súlyos, életet veszélyeztető vérzéses állapotot idéz elő. A beteg élete a gyors diagnózison múlik: a jellemző klinikai kép mellett a megnyúlt, normálplazmával nem korrigálható aktivált parciális tromboplasztinidő megléte esetén a kórkép alapos gyanúja merül fel. Egy súlyos vérszegénység miatt kórházunkba beutalt nőbeteg esetében a szerzett haemophilia A a felvételt követő napon már diagnosztizálásra került. A vérzés megszüntetésére aktivált protrombinkomplex-koncentrátumot alkalmaztunk, valamint immunszuppresszív terápiát vezettünk be. A kórkép korai felismerése és a megfelelő kezelés azonnali megkezdése a beteg gyógyulását eredményezte. Esetünkkel arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a szerzett haemophilia A gyors diagnózisa egyszerű, könnyen hozzáférhető véralvadási paraméter, az aktivált parciális tromboplasztinidő meghatározásán és nem korrigálható megnyúlásának felismerésén múlik. Orv Hetil. 2021; 162(49): 1977–1981.

Summary. Acquired haemophilia A is a rare autoimmune disorder, in which antibodies are formed against coagulation factor VIII. The effect of the inhibitor on blood clotting results in severe, life-threatening bleeding diathesis. The patient’s life depends on the rapid diagnosis: besides the characteristic clinical presentation, a prolonged activated partial thromboplastin time, which is not corrigible with normal plasma, suggests the existence of the disorder. In the case of the female patient who was referred to our hospital due to severe anaemia, acquired haemophilia A was diagnosed rapidly, the day after her admission. We used activated prothrombin complex concentrate to stop the bleeding, and introduced immunosuppressive therapy. The early recognition of the disease and immediate initiation of adequate treatment resulted in the patient’s full recovery. With our case presentation, we would like to draw attention to the fact that the rapid diagnosis of acquired haemophilia A depends on the determination of a simple, easily accessible coagulation parameter, the activated partial thromboplastin time and on the immediate recognition of its incorrigible prolongation. Orv Hetil. 2021; 162(49): 1977–1981.

Restricted access

Abstract

Hungarian small- and medium-sized enterprises are facing the challenges of digitalisation and innovation to survive fierce competition in the era of Industry 4.0, and particularly of COVID-19. Survival in the heavily hit sectors depends on the degree of digitalisation and involvement in e-commerce. This paper aims to examine Hungarian SMEs’ current scale of digitalisation and adoption of Industry 4.0 technologies. It also analyses the role of the Hungarian government’s support for SMEs’ digital transformation. To this end, secondary data were collected from Eurostat, the European Commission and the Hungarian Central Statistical Office, including the Digital Economy and Society Index (DESI), indices of skills and innovation from SME performance reviews and sectoral business statistics. In processing the data, the study strictly followed the European Commission’ classification protocol, complemented by a qualitative analysis of reports and programmes related to digitalisation and Industry 4.0 in Hungary. The findings reveal that there is a further need for strengthening the digitalisation and innovation capacities of Hungarian SMEs. The effects of introduced measures could not be seen yet. Hence, the Hungarian government should continue to support SMEs’ digital transformation in order to increase their role in high-tech manufacturing and knowledge-intensive services.

Open access

Abstract

Many security vulnerabilities can be detected by static analysis. This paper is a case study and a performance comparison of four open-source static analysis tools and plugins (PMD, SpotBugs, Find Security Bugs, and SonarQube) on Java source code. Experiments have been conducted on the widely used Juliet Test Suite with respect to six selected weaknesses from the official Top 25 list of Common Weakness Enumeration. In this study, analysis metrics have been calculated for helping Java developers decide which tools can be used when checking their programs for security vulnerabilities. It turned out that particular weaknesses are best detected with particular tools.

Open access
Pollack Periodica
Authors: Fahad Mohanad Kadhim, Muhammad Safa Al-Din Tahir, and Athmar Thamer Naiyf

Abstract

This study aims to increase the mechanical properties of the composite material manufactured by the lamination process. In this study, the lamination process will be implemented in two ways, and mechanical properties are compared between the two methods. The first method covers the lamination process under the influence of vacuum pressure only, while in the second method lamination process is achieved by the influence of vacuum pressure and vibrate by shaker device. The results showed that the endurance stress of fatigue increased by 18.18% for the material manufactured by the lamination process under the influence of vibration, while the yield stress and ultimate stress values remained roughly constant for both methods.

Restricted access