Browse

You are looking at 1 - 10 of 81,528 items for

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Proud to share that this year, Zsolt Demetrovics , founding editor-in-chief of our open access Q1 title, Journal of Behavioural Addictions , was ranked as a Highly Cited Researcher in the field of Psychiatry and Psychology by Clarivate.

read more

Abstract

The European Union, while acknowledging the pitfalls of problematic consumer markets, seems largely unwilling to deviate from an inflexible standard of consumer behaviour based on the ideal of the average consumer as a reasonably well-informed and observant market participant. The article aims to contrast this high consumer standard with the alternatives offered by the vulnerable consumer concept. The first part of the article deals with the notion of the average consumer as defined in European Union law and its interpretation by the European Court of Justice, particularly in cases concerning problematic markets. This is followed by a brief analysis of two potential interpretations of consumer vulnerability developed in the consumer protection literature. The final chapter examines in more detail the appearance of a singular major exception to the average consumer concept within the European Union consumer protection regime: the narrow scope of consumers acknowledged as ‘particularly vulnerable.’

Open access
Acta Chromatographica
Authors:
Vladimir Dobričić
,
Jelena Savić
,
Tihomir Tomašič
,
Martina Durcik
,
Nace Zidar
,
Lucija Peterlin Mašič
,
Janez Ilaš
,
Danijel Kikelj
, and
Olivera Čudina

Abstract

Bacterial DNA gyrase and topoisomerase IV control the topological state of DNA during replication and represent important antibacterial drug targets. To be successful as drug candidates, newly synthesized compounds must possess optimal lipophilicity, which enables efficient delivery to the site of action. In this study, retention behavior of twenty-three previously synthesized dual DNA gyrase and topoisomerase IV inhibitors was tested in RP-HPLC system, consisting of C8 column and acetonitrile/phosphate buffer (pH 5.5 and pH 7.4) mobile phase. logD was calculated at both pH values and the best correlation with logD was obtained for retention parameter φ0, indicating that this RP-HPLC system could be used as an alternative to the shake-flask determination of lipophilicity. Subsequent QSRR analysis revealed that intrinsic lipophilicity (logP) and molecular weight (bcutm13) have a positive, while solubility (bcutp3) has a negative influence on this retention parameter.

Open access

Abstract

Since the Maastricht Treaty, two questions remain: what is the EU, and is there such as thing as an EU identity? Because of its specific nature, and in view of the political accession criteria, it seems there is an EU political identity. Consequently, the purpose of this article is to evaluate whether this EU political identity has had an impact on Member States' constitutional identity: because they were the latest countries to accede to the EU, but also because they were under a specific monitoring process, Bulgaria and Romania are the best examples of an EU influence, but only of a limited one.

Full access

Abstract

By a broad-range PCR, we detected a novel herpesvirus (HV) in the specimen of a wels catfish (Silurus glanis) presenting disseminated, carp pox-like dermal lesions all over its body. The sequence analysis of the 463-bp PCR product from the viral DNA polymerase gene indicated the presence of a hitherto unknown virus, a putative member of the family Alloherpesviridae in the sample. Another PCR, targeting the terminase gene of fish HVs, provided an additional genomic fragment of over 1,000 bp. Surprisingly, the sequence of a co-amplified, off-target PCR product revealed its origin from a putative gene homologous to ORF87 and ORF45 of cyprinid HVs and anguillid herpesvirus 1 (AngHV-1), respectively. With specific primers, designed according to the genomic maps of the cyprinid and anguillid HVs, a genomic fragment of 15 kb was also amplified and sequenced by primer walking. In phylogeny inferences, based on several genes, the putative wels catfish HV clustered closest to various cyprinid HVs or to AngHV-1. The novel virus, named as silurid herpesvirus 2, represents a distinct species in the genus Cyprinivirus. However, its association with the skin disease remains unclear.

Open access

A 18F-FDG-PET/CT helye az ismeretlen eredetű láz diagnosztikai algoritmusában

Diagnostic value of 18F-FDG PET/CT in fever of unknown origin

Orvosi Hetilap
Authors:
Emőke Šteňová
,
Pavol Povinec
,
Lenka Tarabčáková
,
Zoltán Szekanecz
, and
Szilvia Szamosi

Az ismeretlen eredetű láz gyakori differenciáldiagnosztikai probléma az orvostudományban. A kórkép első definiálása óta eltelt több mint 60 év, és a diagnosztikai eljárások állandó fejlődése és tökéletesítése ellenére továbbra is kihívást jelent a kezelőorvos számára a differenciáldiagnosztika és a megfelelő terápia megválasztása. Az orvosi szakirodalom legalább 200 betegséget tart számon, amely ismeretlen eredetű lázzal manifesztálódhat, és ezek igen széles klinikai spektrumot ölelnek fel. A hospitalizációt igénylő betegek esetében hozzávetőlegesen 1,5–3%-ban van jelen ismeretlen eredetű láz. Az elmúlt évtizedekben többször változott nemcsak az ismeretlen eredetű láz definíciója, de az ajánlott kivizsgálási protokoll is. A pozitronemissziós tomográfia a legmodernebb képalkotó eljárások közé tartozik, s nagyban hozzájárul a bonyolult esetek összefüggéseinek feltárásához és a helyes diagnózis felállításához. A jelen közlemény célja, hogy átfogó képet nyújtson az ismeretlen eredetű lázat kiváltó betegségekről, a leggyakrabban használt diagnosztikai algoritmusokról, valamint rávilágít a pozitronemissziós tomográfia fontos szerepére e betegségek okainak feltárásában. Orv Hetil. 2022; 163(49): 1935–1942.

Open access

Az ischaemiás stroke kockázati tényezői a dystrophia myotonica 1-es típusában

Risk factors for ischaemic stroke in myotonic dystrophy type 1

Orvosi Hetilap
Authors:
Dávid Varga
,
Brigitta Perecz
,
Andrea Sípos
,
Dalma Jedlicska
, and
Endre Pál

Bevezetés: A dystrophia myotonica a leggyakoribb felnőttkori, autoszomális domináns módon öröklődő izombetegségek csoportjába tartozik. Mindkét klinikai altípusának jellemzője a ’splicing’ mechanizmus zavara okán kialakult, kiterjedt mRNS- és következményes fehérje-funkciózavar. Mindez multiszisztémás betegség megjelenését idézi elő, az izomérintettségen túl szürke hályog, szívritmuszavar, csökkent légzési kapacitás, szénhidrát- és zsíranyagcsere-zavar, endokrinológiai eltérések és kognitív deficit kialakulásával. Több tanulmány említi a dystrophia myotonica 1-es típusában megfigyelhető nagyobb stroke-kockázatot. Célkitűzés: Vizsgálatunkban a Klinikánk gondozásában álló, a dystrophia myotonica 1-es típusában szenvedő 31 beteg részletes vizsgálatát végeztük el az ischaemiás stroke kockázati tényezőinek feltérképezése céljából. Módszer: A betegek kórtörténetének részletes áttekintését a Klinikánk laboratóriumában végzett vizsgálatok, valamint arteria (a.) carotis ultrahangvizsgálat követte. Eredmények: Betegeinknél atherogen dyslipidaemia, normális a. carotis intima és media vastagság volt azonosítható, ugyanakkor nagy arányban igazolódott supraventricularis szívritmuszavar. Megbeszélés: A nemzetközi irodalmi adatokkal egybehangzóan ezen vizsgálat is támogathatja azt a feltevést, mely szerint a dystrophia myotonica 1-es típusában észlelhető nagyobb ischaemiás stroke rizikó hátterében a leginkább releváns kockázati tényező a supraventricularis ritmuszavar (pitvarfibrilláció és ’flutter’) lehet. Következtetés: A dystrophia myotonica 1-es típusában szenvedő betegpopuláció hosszmetszeti követése során kiemelt figyelmet kell fordítanunk a kardiológiai gondozásra is. Orv Hetil. 2022; 163(49): 1962–1966.

Open access

A digitális technológia kínálta új lehetőségek a melanoma malignum szűrésében.

Szakirodalmi áttekintés

New opportunities offered by digital technology in melanoma malignum screening.

A literature review
Orvosi Hetilap
Authors:
Szabolcs Farkas-Ráduly
,
Marcell Csanádi
,
Tamás Ágh
,
Orsolya Szász
,
Zoltán Vokó
, and
György Széles

Bevezetés: A kelet- és közép-európai régióban – Csehországot és Szlovákiát követve – Magyarországon a harmadik legmagasabb a melanoma malignum incidenciája. A melanomaszűrés és -diagnosztika hatékonyságának javítására az elmúlt években számos technológiai fejlesztés történt: az egyik ilyen, széles körben ismertté vált technológia az integrált automatizált teljestest-feltérképezés és digitális dermatoszkópia. Célkitűzés: A jelen célzott irodalomkutatás célja, hogy bemutassa a teljestest-anyajegyvizsgálatra kifejlesztett új digitális technológiákban rejlő lehetőségeket a melanomaszűrésre vonatkozóan. Módszer: A melanomaszűrésre és teljestest-anyajegyvizsgálatra alkalmas szűrési technológiára vonatkozó információk összegyűjtésére célzott irodalomkutatást végeztünk. Publikusan elérhető online adatbázisokban kerestünk szakmai irányelveket és ajánlásokat, valamint tudományos közleményeket. Eredmények: Irodalomkeresésünk során 15 nemzetközi irányelvet és ajánlást azonosítottunk, melyek a melanoma malignum szűrését és korai felismerését összegezték. Melanomaszűréssel foglalkozó hazai irányelvet nem azonosítottunk. A digitális dermatoszkóp és a teljestest-anyajegyvizsgálatra alkalmas szűrési technológia eredményességére vonatkozóan 2 klinikai, 5 megfigyeléses vizsgálatot és 8 összefoglaló közleményt elemeztünk. 10 nemzetközi vizsgálatot elemeztünk, melyek a gépi tanulási algoritmusok kiegészítő szerepét vizsgálták a melanomaszűrésben. Megbeszélés: A digitális dermatoszkópia és a teljes testről készült fényképfelvételek elősegítik a rosszindulatúvá váló képletek vagy az új melanoma azonosítását magas kockázatnak kitett személyekben. Nem áll rendelkezésre megbízható adat a melanomaszűrő-programoknak a daganat okozta halálozásra kifejtett hatásáról, így a korlátozott bizonyítékok miatt a populációs szintű melanomaszűrést a nemzetközi irányelvek nem ajánlják. Következtetés: Megállapítható, hogy a nemzetközi irányelvek kiemelik a teljes testről készült fényképfelvételek és a szekvenciális digitális dermatoszkópos képalkotó eljárások szerepét a melanoma emelkedett kockázatának kitett személyek szűrésében. Orv Hetil. 2022; 163(49): 1943–1951.

Open access

A malignus eredetű dysphagia palliatív kezelésére használt merev és öntáguló sztentek eredményeinek összehasonlító vizsgálata

Comparison of outcome of rigid and self-expanding stents for palliation of malignant dysphagia

Orvosi Hetilap
Authors:
Ákos Balázs
,
Tamás Vass
,
István Hritz
,
Miklós Horváth
,
Veronika Papp
, and
Attila Szijártó

Bevezetés: A nyelőcső malignus szűkületeinek palliatív kezelésére 1984 és 2019 között 1005 merev protézist és 423 öntáguló sztentet ültettünk be. Célkitűzés: Tanulmányunk célja a két protézisfajta kezelési eredményeinek összehasonlítása volt. Módszer: Retrospektív elemzés során összehasonlítottuk a két betegcsoport jellemzőit, kezelési eredményeit a technikai sikeresség, a szövődmények, az életminőség alakulása és a túlélés vonatkozásában. Eredmények: Az átlagéletkorok, az anamnézisidők, a testsúlycsökkenés értéke, a tumoros folyamat előrehaladottságának összehasonlítása azt igazolja, hogy a sztenttel történő palliáció több rosszabb állapotú beteg kezelését tette lehetővé. A szövődmények száma a sztenttel kezelt betegcsoportban szignifikánsan magasabb: 29,3%/20,9% volt. A szövődmények ellátására endoszkópos intervenciót végeztünk, a merev protéziseknél 68,6%-ban, a sztenttel kezelteknél 53,2%-ban. A dysphagia és a betegek életminőségének lényeges javulása volt észlelhető a merev protézissel kezelteknél 97%-ban, a sztenttel kezelteknél 91,3%-ban. A túlélési idő a sztenttel kezelt betegcsoportban szignifikánsan rövidebb, 4,3/5,4 hónap volt. Következtetés: Az öntáguló sztentek alkalmazása a malignus szűkületek palliatív kezelésében a lehetőségek bővülésével lényeges változásokat hozott a mindennapi gyakorlatban. A kezelési eredményeket az öntáguló sztentek szélesebb körű használata nem javította annyival, mint amennyivel a betegcsoport rosszabb állapota rontotta. Orv Hetil. 2022; 163(49): 1952–1961.

Open access

A vena cava superior szindrómához társuló kétoldali zárt zugú glaucoma

Superior vena cava syndrome associated with bilateral angle closure glaucoma

Orvosi Hetilap
Authors:
Ágnes Elekes
and
Péter Vámosi

A vena cava superior szindróma a vena cava superior részleges vagy teljes elzáródásából adódó tünetegyüttes. Az esetek többségében tüdőtumorok és lymphoma miatt másodlagosan alakul ki. A fej, a nyak, a felső végtag ödémája, tág vénák, dyspnoe jellemzi. Szemészeti elváltozások a szindrómához kapcsolódóan ritkán fordulnak elő: a szemhéjak duzzanatát, a kötőhártya chemosisát és suffusióját írták le korábban, egy esetben megemelkedett episcleralis nyomásról is beszámoltak. 57 éves nőbetegünk vena cava superior szindrómáját sztentbehelyezéssel oldották meg, kissejtes tüdőtumorát kemoterápiával kezelték. A szindróma részeként kétoldali, négy hónapos anamnézisű homályos látásra panaszkodott. Vizsgálata során kétoldali zárt zugot, mindkét oldalon 60 Hgmm-es szemnyomást és súlyos látáskárosodást találtunk. A jobb szemen goniosynechiolysissel egybekötött szürkehályog-műtétet végeztünk, ezáltal jelentős szemnyomás-csökkentést értünk el, és sikerült megőrizni a maradék látóélességet. A bal szemen Nd:YAG lézeres iridotomia után antiglaucomás cseppkezelést indítottunk a fájdalom csökkentésére. A phacoemulsificatiót követően a jobb szemen az elülső csarnok morfológiája jelentősen javult, amit elülsőszegmens-optikaikoherenciatomográfiával számszerűsíteni is lehetett. A szemészeti paraméterek az alapbetegség kezelése alatt stabilak maradtak. Jelen közleményünk célja, hogy felhívja a figyelmet a vena cava superior szindróma szemészeti tüneteire, valamint szeretnénk bemutatni azt a szindrómával esetenként együtt járó rapid, súlyos látásromlást okozó szemészeti állapotot, melyet tudomásunk szerint korábban még nem írtak le. Orv Hetil. 2022; 163(49): 1967–1971.

Open access