Browse

You are looking at 1 - 10 of 84,004 items for

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Felügyelt gépi tanulási módszerek alkalmazása a pszichológiai kutatásokban

Using supervised machine learning methods in psychological research

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Nándor Hajdú
,
Barnabás Szászi
,
Balázs Aczél
, and
Tamás Nagy

A pszichológiai kutatások számos területén hasznosítható a felügyelt gépi tanulás, amelynek alkalmazásával összetettebb adatok elemzése válik lehetségessé. Célunk, hogy bemutassuk a felügyelt gépi tanulás fajtáit, működését és használatát a pszichológiai kutatásokban. Áttekintjük a gépi tanulás előnyeit, valamint a túlillesztés, torzítási hiba és adatvariabilitás fogalmait, amelyek segítenek a modellválasztásban, és az eredmények robusztusságának biztosításában. Röviden bemutatjuk továbbá a legfontosabb felügyelt gépi tanulási algoritmusokat, és leírjuk a változók és adatok előkészítésének legfontosabb lépéseit. Egy példaelemzés keretében bemutatjuk, hogyan modellezhető egyetemi hallgatók lépcső és lift közötti választása felügyelt gépi tanulással. A cikk végén kitérünk a gépi tanulás korlátaira és annak helyére a pszichológusok oktatásában. Reméljük, hogy a bemutatott ismeretek segítenek a pszichológusoknak a gépi tanulás hatékonyabb és kreatívabb használatában.

Open access

A Munkakörformálás (Job Crafting) Skála magyar változata

Adapting the Job Crafting Scale to Hungarian

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Dóra Gál
and
Georgina Csordás

Háttér és célkitűzések: A kutatásban a Munkakörformálás (Job Crafting) Skála magyar nyelvre történő adaptálása és a munkakörformálás (job crafting) konstruktumának magyar kontextusban végzett tanulmányozása került célkitűzésre. A munkakörformálás (job crafting) jóllétre gyakorolt befolyása kedvezően hathat a munkahelyi elköteleződésre, az észlelt autonómiára, a munkahelyi kimaradásra, valamint javíthatja a teljesítményt. A jelenség munkahelyi elégedettséggel való együttjárása által továbbá javulhat a szervezetek hatékonysága és eredményessége, valamint csökkenhet a munkavállalók kiégésének bekövetkezési valószínűsége. A munkakörformálás (job crafting) által megtapasztalt értelmes munka pedig mérsékelheti a munkahelyelhagyási szándékot és a depresszív tüneteket, valamint növelheti a munkahelyi elköteleződést és a rezilienciára való képességet. Habár a szakirodalom nagy része a pozitív következményeket hangsúlyozza, a jelenség negatív hatásai is ismertek. Ezek alapján a kihívást kereső munkahelyi viselkedés kontraproduktív hozzáállással párosulhat, így a munkakörformálás (job crafting) vizsgálata munkahelyi környezetben mindenképp releváns lehet. Módszer: Az online adatfelvételben 645 dolgozó személy vett részt (67,29% nő), akik életkora 18 és 65 év között mozgott. A mintát többségében szellemi munkát végző, felsőfokú végzettséggel rendelkező egyének alkották. A validitásvizsgálat a WHO Jóllét Kérdőívvel, a Munkával Való Elégedettség Kérdőívvel és a Munka Értelmessége Kérdőívvel történt. Eredmények: A vizsgálat során a Munkakörformálás (Job Crafting) Skála faktorstruktúrája megerősítő faktorelemzés által reprodukálásra került. Az érvényességi vizsgálat során a munkakörformálás (job crafting) a jólléttel, munkával való elégedettséggel és a munka értelmességével való pozitív együttjárása kimutatásra került, eredményeink alapján a kérdőív megfelelő érvényességgel és megfelelő reliabilitással alkalmazható. Következtetések: A kutatás megerősíti, hogy a munkakörformálás (job crafting) a jólléten, a munkával való elégedettségen és a munka értelmességén keresztül számos pozitív következményt hordoz magával. Feltételezhető, hogy a kérdőív ezen tényezőkön keresztül megfelelő eszközként szolgálhat a szervezetek optimális működésének elősegítésében.

Open access

Abstract

Monitoring medications in biological fluids is an essential aspect of patient care, particularly in cases of altered mental status where accurate diagnosis, effective treatment, and even forensic examinations are crucial. In this study, a new approach combining hydrophobic-deep-eutectic and solvent-bar-microextraction (HDE-SBME) followed by a high-performance liquid chromatography-diode array detector (HPLC-DAD) was developed for the simultaneous determination of desipramine, clomipramine, as antidepressant and carbamazepine as antiepileptic agents in untreated human urine and plasma samples. The HDE solvents, synthesized using various ratios of menthol and fatty acids, were utilized in the SBME setups. Computational methods were employed to predict the structure and modes of interaction between HDE and the chosen analytes. Central composite design methodology (CCD) was used for multivariate optimization of the effects of different parameters influencing the extraction efficiency of the proposed method. Under optimized experimental conditions, the calibration graph of the spiked selected drugs in urine and plasma samples demonstrated excellent linearity (R 2 ≥ 0.994), with limits of detection/quantification below 0.60/2.02 μg L−1. The extraction recoveries achieved were 88–97%, and the repeatability/reproducibility (RSD%, n = 5) was less than 6.12/7.57. The proposed method was successfully applied to determine selected drugs in patients' urine and plasma samples. The proposed method detects three drugs in patients' urine and plasma samples without using toxic volatile organic solvents. The proposed microextraction technique exhibited a confident sensitivity, feasible operation, and simplicity compared with other published methods. Thus, it can be considered a promising method for monitoring the therapeutic levels of specific antidepressant and antiepileptic drugs in urine and plasma samples.

Open access

Személyes célok és társas világ – a jóllét és önszabályozás társas ökológiája

Personal goals and the social world – the social ecology of well-being and self-regulation

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Tamás Martos
and
Viola Sallay

Háttér: A tanulmányban egy olyan elméleti keretet mutatunk be, mely a boldogság és a pozitív érzelmi állapotok mögött elsősorban a dinamikus önszabályozási folyamatok jelentőségét feltételezi. A jóllét egy jó személy-környezet illeszkedést biztosító mikrovilág, a „személyes niche” megalkotása révén érhető el. Ennek a tranzakcionális folyamatnak fontos alapegységei a személyes célok, melyek alapvetőek a személy ágenciájának megvalósításában: ezek segítségével egyszerre tudjuk önmagunk komplex belső állapotait szabályozni, és tudunk alkotó módon válaszolni környezetünk kihívásaira. Eredmények: Áttekintjük azokat az empirikus kutatásainkat, melyek összekapcsolják a személyes célok tapasztalatait a személyes niche aspektusaival. Az életcélok fontossága és a személyes célok belső integráltsága (énkonkordanciája) a jóllét fontos előfeltételének bizonyult. Ugyanakkor a párkapcsolatban élők számára a partnerrel közös célok és a közös célokban megélt közös megküzdés ugyanilyen fontos jellemzői lehetnek a kapcsolati integrációnak. Újabban pedig a személyes és társas integráció mellett már a környezeti tranzakciók szerepét is vizsgáljuk a célok elérésében és így a személyes niche alakításában. Következtetések: A „személyes niche” ígéretes fogalom a niche különböző aspektusaiban zajló komplex, tranzakcionális folyamatok leírására. Ezeket képviselik a személyes célok és a jóllét összefüggéseinek kutatásai. A jóllét társas-ökológiai beágyazottságának feltérképezése tehát segíthet jobban megérteni a pozitív emberi működést.

Open access

Technoferencia: okoseszközök hatása a társas interakciókra

Technoference: The impact of smart devices on social interactions

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Eszter P. Remete
,
Orsolya Csilla Pachner
,
Petra Schrőter
,
Adél Csenge Simon
,
Vivien Hartmann
,
István Tafferner
, and
Gábor Aranyi

Az okoseszközök jelenléte mindennapjaink szerves része. Használatuk gyakorta megzavarja szemtől szembeni társas érintkezéseinket, mely jelenséget McDaniel és Coyne (2016) találóan a magyarul is intuitíven jól értelmezhető technoferencia kifejezéssel írták le. Téma-összefoglaló tanulmányunk empirikus kutatások áttekintésén keresztül mutatja be a technoferencia fogalmát és relevanciáját. Az okoseszközök által megzavart társas interakciók jellegzetességeit kapcsolati, párkapcsolati, szülő-gyermek kapcsolati, valamint munka-magánélet kontextusában tárgyaljuk. Összességében megállapítható, hogy a technoferencia minden életkorban jelentős rizikófaktor a társas kapcsolatok minősége és a mentális egészség szempontjából. A felsorakoztatott munkákhoz kapcsolódóan kitérünk a téma gyakorlati relevanciáira, és áttekintjük a további lehetséges és szükséges kutatási irányokat.

Open access

Abstract

Dissection of the matter into its constituents leads us to the smallest particles that we know. These particles form a material structure that is determined by the electromagnetic field generated and carried by those particles. Changes in any of the two major constituents leads to changes in that material system, be it a living organism or a lifeless object. The latter statement carries the mystery of life that is born from a continuous and programmed series of system changes fuelled by an energy source with a yet unknown functioning mechanism. The present work is a theoretical approach towards the understanding and potential discovery of the aforementioned, not-yet-known cellular energetic mechanism. Understanding the energetic basis of intracellular biochemistry is equally important in human and animal therapeutics. Additionally, as all such discoveries offer novel solutions in various fields of the global industry, the final outcome of this theoretical work also brings about the idea of a new discovery in electronics industry.

Open access

Abstract

Two new land snail species of the family Enidae, Serina xirong Chen, Dai, Wu & Ouyang sp. n. and Turanena jiuzhaigouensis Chen, Dai, Wu & Ouyang sp. n., are described from Jiuzhaigou County, Sichuan Province, China based on conchological morphology. Serina xirong can be distinguished from congeneric species by its ribbed teleoconch, and Turanena jiuzhaigouensis can be distinguished from congeneric species by its micro, conic, weakly keeled shell without color stripes before body whorl. This discovery further enhances our understanding of the enid species diversity in Sichuan Province.

Open access

Abstract

This paper argues that the indefinite, definite, and kind interpretations belonging to nouns and noun phrases are independent universal semantic features realized by different linguistic means across and within languages. The investigations presented here take the viewpoint of the speaker: first the semantic content of the three features is characterized, then the linguistic expressions these interpretations belong to and arise from are examined. Cross-linguistic data support the conclusions that none of these features is derived from the other(s), their primary source is the intrasentential context, and they express “instructions” to the hearer to find more or less identifiable or more or less representative referents that pertain to the denotation of the noun (phrase).

Open access

Abstract

Background and aims

The association between perceived stress (PS) and gaming addiction (GA) is well documented. However, the mechanism for explaining this association remains unclear. Using a genetically informative design, this study aims to distinguish between the diathesis-stress and bio-ecological models of gene by environment interaction (G x E) to explain the underlying mechanism of the relationship.

Methods

In total, 1,468 twins (mean age = 22.6 ± 2.8 years) completed an online survey including the GA and PS scales. Twin correlations for GA and PS were computed and univariate model-fitting analysis was conducted to determine genetic and environmental influences on GA and PS. The bivariate G x E model-fitting analysis was performed to determine the best G x E interaction model.

Results

Additive genetic, shared environmental, and non-shared environmental effects were 0.70 (95%CI = 0.61, 0.77), 0.00, and 0.30 (95%CI = 0.26, 0.33), and 0.38 (95%CI = 0.24, 0.55), 0.35 (95% CI = 0.18, 0.51), and 0.22 (95%CI = 0.20, 0.26) for GA and PS, respectively. Bivariate G x E model-fitting analysis supported the diathesis-stress model, where genetic influences on GA were greater in higher levels of PS, whereas environmental influences on GA were small and constant across levels of PS.

Discussion and conclusions

The evidence for the diathesis-stress model for GA is consistent with the etiological process of many forms of psychopathology. The findings should be incorporated in clinical settings to improve the treatment of GA, and used in developments of intervention and prevention methods for GA.

Open access