Browse

You are looking at 1 - 10 of 84,170 items for

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Abstract

Urinary tract infections are becoming difficult to treat every year due to antibiotic resistance. Uropathogenic Escherichia coli (UPEC) isolates pose a threat with a combined expression of multidrug-resistance and biofilm formation. ST131 clone is a high-risk pandemic clone due to its strong association with antimicrobial resistance, which has been reported frequently in recent years. This study aims to define risk factors, clinical outcomes, and bacterial genetics associated with ST131/O25b UPEC. In this study, antibiotic susceptibility and species-level identification of 61 clinical E. coli strains were determined by automated systems. Detection of extended-spectrum beta-lactamases was assessed by double-disk synergy test. Biofilm formation was quantified by spectrophotometric method. Virulence genes (iutA, sfa cnf-1, iroN, afa, papA, fimA), antibiotic resistance genes (bla CTX-M, bla TEM, bla SHV, bla OXA , qnrA, qnrB, qnrS, ant(2′)-Ia, ant(3)-Ia, aac(3)-IIa, mcr-1, mcr-2, mcr-3, mcr-4) were investigated by PCR. The following beta-lactamase genes were identified, bla TEM (n = 53, 86.8%), bla CTX-M (n = 59, 96.7%), bla SHV (n = 47, 77.0%), and bla OXA-1 (n = 27, 44.2%). Our data revealed that 93.4% of (57/61) E. coli isolates were biofilm-producers. O25pabBspe and trpA2 were investigated for the presence of ST131/O25b clone. Among multidrug resistant isolates, co-existence of O25pabBspe and trpA2 was detected in 29 isolates (47.5%). The fimH30 and H30Rx subclones were detected in four isolates that are strong biofilm-producers. These results suggest that clinical E. coli strains may become reservoirs of virulence and antibiotic resistance genes. This study demonstrates a significant difference in biofilm formation between E. coli ST131 and non-ST131 isolates. Moreover, 86.21% (n = 25) of ST131 isolates produced strong to moderate biofilms, while only 43.75% (n = 14) of non-ST131 isolates showed the ability to form strong biofilms. Presence of iutA and fimA genes in the majority of ST131 strains showed an important role in biofilm formation. These findings suggest application of iutA and fimA gene suppressors in treatment of infections caused by biofilm-producing drug-resistant ST131 strains.

Restricted access

Abstract

The object of this presentation is Júlia Hajdu (1925–1987), the first and only female Hungarian operetta composer. Although there is no abundance of female composers in either international or Hungarian music literature, most of the few were canonically mistreated, despite their creations being worthy of research. The author of choice, Júlia Hajdu, had a rather rich artistic career during which she excelled in various musical genres, such as the composition of dance songs, operettas, revues, dance suites, and incidental music. Besides composing, she was also an outstanding pianist. At the Zeneakadémia (Liszt Ferenc Academy of Music), her master teachers were Zoltán Kodály (1882–1967) and György Ránki (1907–1992) – the latter, too, being a composer of operettas. Hajdu studied folk music from Kodály and jazz orchestration from Ránki. Hajdu's name was soon mentioned next to the best-known creators of popular genres by both her contemporaries and the critics of the age. Among others, she worked on the popular music shows of Magyar Televízió (Hungarian Television) and was employed as Hanna Honthy's piano accompanist. Hajdu recorded hundreds of dance songs, revues, and dance suites, as well as fourteen operettas, including those for radio and television broadcasts. Her career is to be explored within the cultural, political, and civilizational contexts of state socialism, thus understanding her work as not only another oeuvre of an operetta composer, but also as a representation of the artistic sentiment of a whole era. During her active years, she had to make compromises which she later interpreted as assertions of herself as a female artist in a male-dominated cultural milieu. After recognizing various narrative patterns in her creations, I aim to discuss Hajdu's career along two of the most prevalent and recurring issues: the “female composer as a sensation” narrative, and the “significance of the master teacher” narrative.

Open access

Suppose that 𝑇 (𝛼, 𝛽) is an obtuse triangle with base length 1 and with base angles 𝛼 and 𝛽 (where 𝛽 > 90). In this note a tight lower bound of the sum of the areas of squares that can parallel cover 𝑇 (𝛼, 𝛽) is given. This result complements the previous lower bound obtained for the triangles with the interior angles at the base of the measure not greater than 90.

Restricted access

A rare Sarmatian coin imitation in lead from a grave at Hódmezővásárhely

Ritka szarmata éremutánzat ólom medalionja egy hódmezővásárhelyi sírból

Archaeologiai Értesítő
Author:
Lajos Juhász

Abstract

The paper discusses a very rare type of Sarmatian coin imitation cast of lead of which only two other specimens are known. The one from Martfű is best preserved, which is very helpful for the interpretation. This piece was found in the grave of a Sarmatian woman in one of the biggest Sarmatian-period cemeteries in the Carpathian Basin, Hódmezővásárhely-Aranyági-halom. The crouched position of the deceased only adds to the peculiarities of the find, since it is very rare for the Sarmatians.

Open access

Cysticus lymphangioma az ileumban

Cystic lymphangioma of the ileum

Orvosi Hetilap
Authors:
Ádám Ferenczi
and
Anita Sejben

A cysticus lymphangioma ritka, nyirokér-eredetű benignus neoplasia, melyről kevés irodalmi adat áll rendelkezésre. Főként gyermekek betegségeként írják le, és hátterében congenitalis malformatiót véleményeznek. Elsődleges lokalizációja a fej-nyaki és az axillaris régió, ugyanakkor hasűri manifesztáció is előfordulhat, mely esetekben a diverz klinikai kép végett ritkán merül fel ezen entitás differenciáldiagnosztikai lehetőségként. Az általunk bemutatott esetismertetésben egy 10 éves leánygyermek került osztályos felvételre görcsös hasi fájdalom miatt, melynek hátterében a hasi ultrahangvizsgálat az ileum területén a mesenteriumot is érintő, számos cysticus képletből álló tumort véleményezett. A laesio volvulust is okozott, és az érintett bélszakasz reszekciója megtörtént. A makroszkópos vizsgálat során barnás, zavaros bennékű, cystosus képleteket észleltünk. Mikroszkóposan a lamina propriában, a tunica submucosában, a tunica muscularisban és a környező mesenterialis zsírszövetben is számtalan, cysticusan kitágult nyirokér átmetszete volt látható, melyeket atípiamentes, lapos endothelsejtek béleltek. Immunhisztokémiai vizsgálat során diffúz, erős CD31-, továbbá CD34-pozitivitás volt tapasztalható. Az esetet cysticus lymphangiomának véleményeztük. A beteg a műtét óta tünetmentes. Közleményünkben a cysticus lymphangioma igen ritka abdominalis manifesztációját mutatjuk be irodalmi áttekintés mellett, a magyar irodalomban először. A nemzetközi leírásokban is tükröződő, sokrétű klinikai megjelenés jól mutatja, hogy ezen laesio felismerése és differenciáldiagnosztikai megfontolása körülményes lehet, azonban képalkotó vizsgálattal és szövettani, szükség esetén immunhisztokémiai vizsgálatokkal definitív diagnózishoz juthatunk. A nemzetközileg alkalmazott ’gold standard’ laparoszkópos reszekció után jó prognózis mutatkozik a leírt eseteken. Orv Hetil. 2024; 165(29): 1135–1139.

Open access

Dr. Rőth Erzsébet professzor (1942–2024)

Prof. Dr. Erzsébet Rőth (1942–2024)

Orvosi Hetilap
Author:
Andrea Ferencz
Restricted access

Elülsőszegmentum-optikaikoherencia-tomográfia (OCT) a korszerű szemészeti diagnosztikában

Anterior segment optical coherence tomography in modern ophthalmic diagnostics

Orvosi Hetilap
Authors:
Miklós Ágoston Lukács
and
László Módis

Az 1990-es évektől a tomográfiás vizsgálati technikák a szemészetben jelentős fejlődésen mentek keresztül. Az optikaikoherencia-tomográfiának (OCT) döntő szerepe van a retina kórképeinek differenciáldiagnózisában, ez az infravörös fénnyel működő noninvazív technika azonban a szem elülső szegmentumának képalkotására is kiválóan alkalmas. A korábbi „time-domain” rendszerű tomográfiákat a szemmozgásra kevésbé érzékeny, nagyobb felbontásra képes ’spectral-domain’ és ’swept-source’ típusok váltották fel. Mikrométeres felbontású képalkotása a rekonstruált keresztmetszeti képek mellett kvantitatív adatokat biztosít a szemfelszíntől a szemlencséig. Alkalmazási területeihez tartozik a szemfelszín, a cornealis homályok, degenerációk, dystrophiák vizsgálata. A szaruhártyakórképek diagnosztikájában előnye, hogy megbízható adatokat szolgáltat nemcsak az elülső, hanem a hátulsó felszín görbületéről, így a szaruhártya valódi teljes törőerejéről, valamint vastagságáról is. Segítségével a korai keratoconus is kiszűrhető. Emellett kiválóan alkalmazható szaruhártyaműtétek (refraktív sebészet, szaruhártya-átültetés) utáni követésre. Ezeken felül a glaucoma diagnosztikájában, műlencsetervezésben is pontos, megbízható technológia. Az egyik legújabb felhasználási területe az operálómikroszkópba integrált formája, amely műtét közben az operatőr munkáját segíti. Másik, szintén újdonságnak számító formája az elülső szegmentum noninvazív angiográfiás vizsgálata. Orv Hetil. 2024; 165(29): 1112–1121.

Open access

A gerincvelői izomsorvadás újszülöttkori szűrésének eredményei Magyarországon 2023-ban

Results of neonatal screening for spinal muscular atrophy in Hungary in 2023

Orvosi Hetilap
Authors:
Borbála Mikos
,
Mária Judit Molnár
,
Ildikó Szatmári
,
Péter Monostori
,
Csaba Bereczki
,
Attila József Szabó
,
Léna Szabó
,
Katalin Csősz
,
Béla Muzsik
, and
György János Velkey

Bevezetés: A gerincvelői izomsorvadással született betegek optimális egészségügyi ellátása csak az újszülöttkori szűréssel érvényesülhet. Ennek a gyógyíthatatlan, progresszív, gyermekkorban a leggyakrabban halált okozó genetikai betegségnek az újszülöttkori szűrését számos országban bevezették, és bizonyították hasznosságát a korai diagnózis és terápiakezdet jelentős eredményeivel. Célkitűzés: A betegség újszülöttkori szűrése hazai kutatási programjának értékelése a választott szűrőmódszer megbízhatóságának, lakossági igényének, költséghatékonyságának és a korai kezelés egészségnyereségének vizsgálatára; eredményessége esetén javaslattétel az újszülöttkori szűrővizsgálatok közé történő automatikus felvételére. Módszer: Az izomsorvadás szűrése a szülők önkéntes beleegyezése és ingyenes részvétele esetén a rutinszerű szűrésekre levett vérmintából. Pozitív szűrőteszt esetén megerősítő molekuláris genetikai vizsgálat a szűrőteszt ellenőrzésére és a választható terápiát befolyásoló paralóg gén kópiaszámának meghatározására. A terápia- és kezelőközpont megválasztása genetikai tanácsadás keretében, a szülőkkel hozott közös döntés alapján. A választott gyógyszer kontraindikációjának kizárásához és a finanszírozás egyedi méltányosságának elbírálásához szükséges vizsgálatok után az engedély birtokában a gyógyszeres kezelés elvégzése, majd a betegek tartós követése. Eredmények: A program 14 hónapja alatt a szűrés lakossági népszerűsége kimagasló volt, az újszülöttek 75,45%-ára kiterjedt. 9 gyermeknél újszülöttkorban, tünetmentes stádiumban igazolódott a betegség, és átlagosan 36,2 napos életkorban megtörtént a gyógyszeres kezelés: 8 betegnél tünetmentes, 1-nél tünetes állapotban. Tünetmentes terápiakezdet után átlag 218,5 (93–346) napos életkorban a gyermekek szomatomotoros és mentális fejlődése az életkoruknak megfelelő volt, nem következett be technológiafüggőség légzés- vagy nyelészavar miatt, nem szorulnak segédeszközökre. 1 betegnél a terápiakezdet előtt megjelent tünetek miatt részleges respirátorfüggőség következett be. A szűrőteszt megbízhatónak bizonyult, a kutatási időszak alatt álpozitív eredmény nem volt, és álnegatív eredményről sincs tudomásunk. Megbeszélés: A hazai szűrési program a nemzetközi adatokhoz hasonló eredményeket mutatott, igazolta a gerincvelői izomsorvadáshoz társuló egészségnyereséget. Következtetés: Az eredmények alapján indokoltnak tartjuk az újszülöttkori gerincvelői izomsorvadás szűrésének az újszülöttkori szűrőprogramba történő automatikus beiktatását Magyarországon. Orv Hetil. 2024; 165(29): 1122–1129

Open access

Hartl Alajos (1826–1895) – a közegészségügy szürke eminenciása

Alajos Hartl (1826–1895) – the grey eminence of public health

Orvosi Hetilap
Author:
Béla Gömör
Restricted access

A sóláz

Salt fever

Orvosi Hetilap
Authors:
Kálmán Tory
,
Regina Légrádi
,
Zaránd Némethi
,
Judit Kincs
,
György Reusz
, and
Tivadar Tulassay

Az újszülött- és csecsemőkori hypernatraemia lázat okozó hatására 100 évvel ezelőtt Heim Pál is felhívta a figyelmet. Az évszázados ismeret ellenére ritkán gondolunk ennek lehetőségére. Egy négynapos, láz miatt felvett fiú újszülött esete kapcsán mutatjuk be az újszülöttkori hypernatraemia elkülönítő kórisméjét. A hypernatraemia ebben a korban az esetek döntő részében elégtelen anyatejes táplálás, 10%-ot meghaladó súlyvesztés következménye. A súlyvesztés mértéke arányos a hypernatraemia fokával. A lázért azonban nem a folyadékhiány, hanem a hypernatraemia a felelős, ahogy azt csecsemők sómérgezéssel járó esetei mutatják. Mind a dehidráció, mind a sómérgezés következtében fellépő hypernatraemia fokozott vizeletozmolalitással jár, a frakcionális nátriumkiválasztás azonban csak sómérgezésben magas. A felvett újszülött vizeletozmolalitása azonban alacsony, 100 mOsm/kg alatti, fajsúlya 1005 g/l volt. A hypernatraemia és a hipozmoláris vizelet együttes fennállása diabetes insipidusra utal. Ennek leggyakoribb, X-hez kötött, renalis formáját igazolta a genetikai vizsgálat, az AVPR2 öröklött variánsának kimutatásával. A gyermek polyuriája hipotiazid- és indometacinkezelés hatására jelentősen csökkent, a folyadékbevitel ad libitum biztosításával nem alakult ki a következő hónapokban hypernatraemia. Orv Hetil. 2024; 165(29): 1107–1111.

Open access