Browse

You are looking at 31 - 40 of 77,822 items

Abstract

Purpose

Our aims were to evaluate the primary and clinical evisceration indications and to analyse orbital implant related complications.

Materials/methods

We included in our retrospective review all eviscerations between 2006 and 2016 at the Department of Ophthalmology of Semmelweis University, Budapest, Hungary. Primary evisceration indications were classified into six groups: trauma, surgical diseases, infections or inflammations, systemic diseases, tumours and unclassifiable diseases. Clinical immediate evisceration indications were also classified into six groups: painful blind eye due to glaucoma, atrophia/phthisis bulbi, endophthalmitis, cosmetic reasons, acute trauma and expulsive bleeding.

Results

Evisceration was performed in 46 eyes of 46 patients (54.3% males, age 43.0 ± 18.6 years). The most common primary evisceration indications were trauma (37%), surgical diseases (34.8%), infection or inflammation (10.9%), systemic diseases (6.5%), tumours (8.7%) and unclassifiable diseases (2.2%). Painful blind eye due to glaucoma (34.8%) was the most common clinical indication for evisceration, followed by atrophia/phthisis bulbi (26.1%), endophthalmitis (17.4%), cosmetic reasons (13.0%), acute trauma (6.5%) and expulsive bleeding (2.2%). After evisceration, 91.3% of the patients received orbital implant and during 26.8±28.9 months follow-up implant related complications were found in 14.3% of the cases, including implant extrusion (4.8%), partial wound dehiscence (4.8%), implant exposure (2.4%) and orbital inflammation (2.4%).

Conclusion

Painful blind eye and atrophia/phthisis bulbi due to ocular trauma and surgical diseases represent the most common indications for ocular evisceration. If malignant intraocular tumours can be excluded, evisceration surgery combined with a silicon-based orbital implant is a safe and effective procedure.

Open access

Jelen tanulmány átdolgozott változata a híres ELTE Eötvös József Collegiumban 2016. február 16-án elhangzott előadásomnak, melyet lehetőségem volt Görögország akkori magyar nagykövete, Dimitris Yannakakis jelenlétében megtartani. Szeretném hálás köszönetemet kifejezni Horváth László tanár úrnak a meghívásért és a lehetőségért, hogy magyarul is megjelentethetem tanulmányomat a neves Antik Tanulmányokban. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy magyar körökben is bemutathatom kutatási eredményeimet. Úgy gondolom, a kappadokiai nyelv és nép története sok szempontból az ember örök törekvését szimbolizálja, hogy régi és új azonosságtudatát összeegyeztesse régi és új hazájával, és felhívja a figyelmet minden nyelv egyedi értékére.

Restricted access
Restricted access

Az ókori római művészettörténet egyik leggyakrabban vizsgált műalkotása az Ara Pacis Augustae. Az avatatlan szem egy kiválóan formált, részletes, domborművek sokaságát felvonultató, páratlan műalkotást lát, azonban a történettudomány és a különböző társtudományok ezen apró részletekből az Augustus-kor kiváló lenyomatát tudják nyújtani. Az Ara Pacis reliefj einek részletgazdagsága miatt mind a római politikatörténet, mind a vallás- és eszmetörténet kutatásának kiváló forrása. Jelen tanulmány elsődleges célja állást foglalni az ikonográfiai sajátosságok és a szakirodalom segítségével abban a kérdésben, hogy ki a panel főalakja.

Ara Pacis Augustae is the most frequently studied work of art in the ancient Roman history of art. The uninitiated eye sees an exquisitely crafted, detailed, multitude of reliefs, a unique work of art, but history and different collaborative sciences can render an excellent imprint of Augustus era from these tiny details. Owing to the Ara Pacis’ chiselled reliefs, it is an excellent source for political history, history of religion, and ideology. The aim of this study is to take sides in the question of who is the main figure of the panel by dint of the iconographic features and recent literature.

Open access

Nicasius Ellebodius És Az „Otium Litterarum”.

Egy flamand filológus viszontagságai Pozsonyban (1571–1577)

Antik Tanulmányok
Author: Orbán Áron

A tanulmány Nicasius Ellebodius életének utolsó, pozsonyi időszakát (1571–1577) dolgozza fel, bepillantást nyújtva a flamand humanista izgalmas személyiségébe és sokoldalú tevékenységébe. Ellebodius, aki a francia-flandriai Casselben született 1535-ben, és Leuvenben, Rómában, illetve Padovában tanult, a XVI. századi Európa egyik legjobb klasszikus filológusává vált. Radéczy István püspök és helytartó patronáltjaként élete utolsó időszakát Pozsonyban töltötte. Számos klasszikus görög – főleg aristotelési – mű redakcióján, latin parafrázisán dolgozott. Míg nagyobb filológiai teljesítményeit már értékelte a nemzetközi szakirodalom, élete és személye háttérbe szorult a kutatásban. Fennmaradt levelezése viszont – melynek nagyobb része a pozsonyi időszakból való – kiváló alkalmat nyújt arra, hogy a művek mögé pillantva rálássunk személyiségére és tevékenységére. A tanulmány különösen arra a kérdésre keresi a választ, mennyire tudta megvalósítani Pozsonyban az olyannyira áhított otium litterarumot, és milyen egzisztenciális problémákkal kellett szembenéznie Magyarországon.

The study revisits Nicasius Ellebodius’s life and character as can be outlined from the sources of his Bratislavan (Pozsony) period. Ellebodius, who was born in Cassel in French Flanders in 1535 and studied in Leuven, Rome and Padua, became one of sixteenth-century Europe’s best classical philologists. Patronised by Bishop István Radéczy, he spent the last period of his life basically in Bratislava. He worked on editions or paraphrases of several – primarily Aristotelian – classical Greek works. While his major philological achievements have already been assessed by international research, scholars have not delved deep into his biography. His surviving correspondence – the majority of which belongs to his Bratislavan period – provides an opportunity to look behind the works and gain insight into his activities and personality. The study focuses on the problem how far he could realise the otium litterarum that he yearned so much and what challenges he had to face in his everyday life in Hungary.

Open access
Progress in Agricultural Engineering Sciences
Authors: Tamás Zsom, Viktória Zsom-Muha, Lien Phuong Le Nguyen, Dávid Nagy, Géza Hitka, Petra Polgári and László Baranyai

Abstract

Application of cold storage temperatures below optimum induces a high risk and threat of chilling injury (CI) in the case of sensitive commodities. Sweet pepper belongs to this group of vegetables, so our main objective was to investigate and monitor the effect of non-optimal temperatures (2.5 and 5 °C) induced stress (chilling injury) on kápia type sweet pepper (Capsicum annuum L.) during its postharvest storage by nondestructive quality measuring methods. Fresh, semi-matured (reddish-green colored) samples of ‘Kapitány F1’ cultivar were stored at 2.5, 5 and 10 °C for 7 d followed by 7 d shelf-life. Nondestructive texture measurements were carried out by a purpose built tabletop acoustic stiffness device. Surface color and chlorophyll content related quality indices were evaluated by a chroma meter, a DA-meter® and a chlorophyll fluorescence imaging system. High resolution digital pictures were captured and analyzed for possible CI defects by means of surface color values (normalized RGB, hue and saturation). According to our results, the evaluated quality indices (DA-index®, acoustic stiffness coefficient, surface color parameters; F0, Fm, Fv and Fv/Fm chlorophyll fluorescence parameters) clearly represented the temperature dependent quality changes during low temperature storage, subsequently followed by ambient shelf-life. Samples stored under and at 5 °C showed the chilling temperature stressed symptoms of delayed and partly retarded postharvest ripening, even under simulated shelf-life conditions, but without the onset and manifestation of the characteristic visible symptoms of chilling injury. This may raise doubts and suggest possible future research areas regarding the role of non-optimal cold storage temperatures induced stress, the effect of chilling injury contributing factors and consequences.

Open access

Abstract

In the agri-food industry world, billions of tons of waste are produced every year. This represents both a direct loss (due to the failure to exploit their potential value, and their nutritional and energy content) and indirect loss, due to their necessary treatment and/or disposal. Some substances contained in the wastes, of potential high value, can be recovered by means of extraction. Conventional extraction processes involve the use of solvents, which end up requiring an additional process of separation from the solute identified as the desired product. In recent years, extraction techniques have been proposed without the use of solvents. This work compares the performance of two microwave cavities used for extraction operations, both working at 2.45 GHz.

A calorimetric analysis performed by following the heating rate and temperature evolution in rack of 25 beakers filled with 25 mL of water, coupled with the solution of the heat transfer balance in the system, allowed to build the spatial distribution of the electromagnetic power dissipated as heat in each of the beakers. Fluid-dynamics aspects related to the recovery of the vapour phase produced during the extraction were also analyzed, with particular emphasis on the mean residence time of the vapour fraction in the extraction chamber as a function of its configuration.

Open access
Progress in Agricultural Engineering Sciences
Authors: Mai Sao Dam, Xuan Thi To, Quoc Tan Pham Le, Lien Le Phuong Nguyen, László Friedrich, Géza Hitka, Tamás Zsom, Tien Cam Thi Nguyen, Chuong Quang Huynh, My Diem Thi Tran and Vuong Duc Nguyen

Abstract

The aim of this study was to evaluate the effect of edible coating on hydroponic strawberry during storage. Strawberries were coated with either 1% or 1.5% chitosan (CS) or with solution containing 1.5% chitosan and 0.5% calcium gluconate (CaGlu). After treatment, samples were stored at 10 °C, RH 90% for 10 days. The weight loss, soluble solid content, firmness, surface color, pH, and percentage of decay were evaluated each day during the experiment. It was observed that coating extended the postharvest life of hydroponic strawberry compared to control. Fungal growth occurred on control group at the 5th day and fruit treated with 1% CS at the 8th day of the storage period, whereas no visible sign was detected for other treatments. Soluble solid content and pH showed only minor change for all samples. Weight loss of coated fruit was below 6% after 10 days of storage, whereas the weight loss of control samples was around 10% at the end of measurement. Moreover, coating could maintain the firmness of strawberry compared to the control. The combination of chitosan and calcium gluconate showed the potential for prolonging the storage period of hydroponic strawberry till 10 days without decay, whereas the control sample had more than 60% of rotted fruit.

Open access

Abstract

The effect of three types of emulsifiers (polyglycerol monostearate ester – E475, sucrose stearate ester – E473 and modified inulin palmitate ester – HP-25) on the starch retrogradation in sponge cake (SC) during storage was investigated. The method of differential scanning calorimetry (DSC) was applied to determine the changes in the starch retrogradation during the staling process. The retrogradation temperature and the enthalpy of the endothermic transition decreased when emulsifiers were added. The lowest values of the enthalpy for the whole storage period were found for SC with 1% HP-25. The methods of differential thermal analysis (DTA) and thermogravimetry analysis (TGA) showed significantly bigger (1.43 times) amount of strongly bound water in the crumb of the SC with E475 and HP-25 in comparison to the control sample on the sixth day of storage. Based on our results, emulsifiers possessed retarding effect on the starch retrogradation and extend the shelf-life of the SC.

Open access