Browse

You are looking at 31 - 40 of 10,215 items for :

  • Medical and Health Sciences x
Clear All
Authors: Zsolt Oláh, Béla Fülesdi, János Gál, Andrea Matusovits and Barna Babik

Absztrakt:

A perioperatív Patient Blood Management hazai adaptációja, a Nemzeti Véradó és Vérmentő Program átfogó, komplex megközelítést alkalmazó, multidiszciplináris konszenzuson alapuló és egyénre szabott klinikai gyakorlat, mely támogatja a vérkészítmények észszerű és indokolt alkalmazását, de megszünteti az irracionális transzfúziós gyakorlatot. A program gyakorlati megvalósítása három pilléren nyugszik: 1) a vérkép rendezése, lehetőleg transzfúzió nélkül; restriktív transzfúziós gyakorlat alkalmazása; 2) a vérvesztés minimalizálása; 3) az anaemiával szembeni tolerancia fokozása. A nagy vérzésveszéllyel járó műtétek előtt az anaemia mihamarabbi észlelése, az etiológia tisztázása és megfelelő kezelése a legfontosabb a vérkép rendezése érdekében. A vérvesztés minimalizálása a veleszületett vagy szerzett vérzékenységben szenvedő betegek kiszűrésével és megfelelő műtéti előkészítésével, az antikoaguláns, illetve thrombocytaaggregáció-gátló készítmények műtét előtti, az aktuális ajánlások szerint történő kihagyásával, szükség esetén hatásuk felfüggesztésével érhető el. Előnyben részesítendők a minimálinvazív eljárások. A műtét alatt a sebész részéről fontos az atraumatikus technika és a gondos lokális vérzéscsillapítás. Az autológ vérmentési technikák és ellenjavallat hiányában a kontrollált hypotensio szintén csökkenti az elvesztett vér mennyiségét. Perioperatív vérzés ellátása során a nemzetközi ajánlásokat tartalmazó, de a helyi viszonyokhoz adaptált kezelési protokoll alkalmazása szükséges, mely ideális esetben faktorkoncentrátum-alapú, viszkoelasztikus teszttel monitorozott, célvezérelt és egyénre szabott. A teljes perioperatív időszakban biztosítani kell az oxigén kereslet/kínálat ideális arányát, kerülve az oxigénadósság kialakulását. A homeostasis helyreállítása és fenntartása alapvető jelentőségű a haemostasisrendszer hatékony működéséhez és az oxigénadósság elkerüléséhez is. A Nemzeti Véradó és Vérmentő Program alkalmazása növeli a betegbiztonságot, csökkenti a betegellátás költségeit, és országos szinten elősegíti a vérkészítmény-ellátás biztosítását. Sikeres bevezetése mindannyiunk közös érdeke. Orv Hetil. 2020; 161(37): 1554–1568.

Open access
Authors: Bálint Szalai, Éva Hercegh, Nóra Magyar, Dániel Déri, Mónika Rózsa, Zsuzsanna Molnár, Dávid Kuti, Zoltán Kis, Katalin Szomor, Mária Takács and Erzsébet Barcsay

Absztrakt:

Bevezetés: Magyarországon 2020. március 4-én sikerült először kimutatni a SARS-CoV-2 jelenlétét két iráni beteg felső légúti mintájában. Az első pozitív esetek megjelenését követően felmerült a kérdés, hogy a vírus mikor kerülhetett be Magyarországra, esetleg okozott-e korábban megbetegedést. 2020. március 4-ét megelőzően a kifejezetten SARS-CoV-2-vizsgálatra beküldött 224 légúti minta közül egyetlen sem bizonyult pozitívnak a fent említett 2 minta kivételével. Célkitűzés: A Nemzeti Népegészségügyi Központ Légúti Vírusok Nemzeti Referencia Laboratóriuma célul tűzte ki, hogy a 2020. január 1. és 2020. április 19. között légútivírus-vizsgálatra beérkezett mintákat visszamenőlegesen megvizsgálja az új koronavírus irányában. Módszer: A tanulmányhoz felhasználtuk egyrészt az influenzafigyelő szolgálatban részt vevő, virológiai mintavételezésre is felkért (ún. sentinel) orvosok által rendszeresen vett, hetente beküldött légúti mintákat, másrészt az egyéb, diagnosztikus céllal beérkezett beteganyagokat. A vizsgálatokat real-time PCR-módszerrel végeztük. Eredmények: A sentinel orvosok által beküldött 465 légúti mintából egy sem bizonyult SARS-CoV-2-pozitívnak. Az egyéb (nem SARS-CoV-2) légúti diagnosztikus vizsgálatra érkező 551 minta között sem találtunk március 4-e előtt vett pozitív mintát. Következtetések: Ezen adatok alapján valószínűsíthető, hogy az elsőként 2020. március 4-én diagnosztizált esetek előtt a SARS-CoV-2 nem okozott klinikai tünetekkel járó fertőzést az országban. Orv Hetil. 2020; 161(38): 1619–1622.

Open access
Authors: Tamás Vereb, Lilla Éva Augusztin, László Seres and József Piffkó

Absztrakt:

Bevezetés: Napjainkban egyre növekszik a sikeres szervátültetésen átesett páciensek száma. A transzplantációt követően alkalmazott immunszuppresszív terápiának, a korszerű peri- és posztoperatív ellátásnak köszönhetően a páciensek várható élettartama is jelentősen kitolódott. Ennek következtében a fogorvosi-szájsebészeti ellátás során gyakrabban találkozhatunk ilyen betegekkel, jelen ismereteink szerint azonban jelenleg nem áll rendelkezésre széles körben elterjedt, magyar nyelvű kezelési irányelv. Célkitűzés: A 10 000. magyar szervtranszplantáció apropóján munkacsoportunk célul tűzte ki, hogy az egyre növekvő számú beteget érintő, a fogorvosi-szájsebészeti ellátás során sokszor kihívást jelentő témakörben, a nemzetközi szakirodalmat áttekintve, jó gyakorlatokon és evidenciaalapú ellátási protokollokon nyugvó ajánlást ismertessünk a transzplantált betegek perioperatív fogorvosi-szájsebészeti ellátásáról. Anyag és módszer: A 2010. és 2019. év közötti, angol és magyar nyelvű szakirodalom áttekintését és összehasonlító elemzését végeztük el az említett témakörben. Eredmények: A nemzetközi irodalomban kevés és alacsony evidenciájú vizsgálat áll rendelkezésre. Ezeket áttekintve részletesen bemutatjuk a transzplantációt szükségessé tevő kórképek vonatkozó rizikófaktorait, a transzplantált betegek perioperatív, korai, illetve késői posztoperatív fogorvosi-szájsebészeti teendőit, és kitérünk a szervspecifikus megfontolásokra, valamint az alkalmazott gyógyszeres kezelés lehetséges szájüregi manifesztációira. Következtetés: Az élethosszig alkalmazott gyógyszeres kezelés, a mesterségesen gyengített immunológiai status fokozott figyelmet igényel az egészségügyi személyzettől a betegellátás során. A kezelőorvos és a fogorvos együttműködése nélkülözhetetlen a betegbiztonság fenntartása érdekében. A gyulladásos kórképek fokozott veszélyt jelenthetnek a páciensre, ezért a jó szájhigiéné fenntartása nélkülözhetetlen. A rendszeres fogorvosi kontroll, a korai felismerés és az adekvát terápia elengedhetetlen feltételei a hosszú távú szövődménymentes túlélésnek. Orv Heti. 2020; 161(36): 1506–1513.

Open access
Authors: György Koszta, Gábor Tihamér Sira and Krisztina Béczy

Absztrakt:

A vérkészítményekhez való hozzáférés világszerte egyre korlátozottabbá válik. A rendelkezésre álló források észszerű felhasználása emiatt is kiemelt jelentőségű napjaink perioperatív betegellátásában. Az összes vérkészítmény-felhasználás közel fele a cardiovascularis sebészetben történik. A jelen közleményben összefoglaltuk a vérkészítmény-megtakarítás lehetséges módszereit a szívsebészeti betegellátás kapcsán, kiemelve a súlyos perioperatív vérzés kezelésével és megelőzésével kapcsolatos szempontokat. Orv Hetil. 2020; 161(37): 1579–1587.

Open access

Absztrakt:

A központi idegrendszeren végzett műtéti beavatkozások és a spontán intracerebralis vérzések speciális kihívást jelentenek a vérzésmenedzsment során, hiszen egyrészt az agy az anaemiára és a következményes hypoxiára legérzékenyebb szervünk, másrészt a zárt koponyaüregben növekvő vérzés intracranialis nyomásfokozódás esetén közvetlen életveszélyt okoz. A szerzők részletesen összefoglalják a neurointenzív ellátás és a neuroanesztézia során alkalmazott kezelési lehetőségeket. Elektív idegsebészeti műtétek esetén a perioperatív ellátásban kiemelt szerepet kap a hemoglobinkoncentráció, a fibrinogénszint és a thrombocytaszám szervspecifikus optimalizációja. Előzetesen szedett antikoaguláns és antithromboticus szerek esetén sürgősségi esetekben a célzott gyógyszeres korrekciót kell előnyben részesíteni. Intracerebralis vérzések esetén a szervtámogató kezelés mellett etiológiától függő, célzott diagnosztikán alapuló vérzéscsillapítás javasolt. Orv Hetil. 2020; 161(37): 1574–1578.

Open access

Abstract

In this study, feed naturally containing Fusarium mycotoxins was fed to gilts during the perinatal period, and the effects on the thymus were investigated in one-week-old piglets. Twenty gilts were divided into equal control (0.26 mg deoxynivalenol, DON) and experimental (5.08 mg DON, 0.09 mg zearalenone and 21.61 mg fusaric acid per kg of feed) groups. One suckling piglet from each litter (n = 20) was sacrificed at one week of age to obtain thymus samples for further analysis. The cortex to medulla ratio of the thymus was morphometrically analysed using NIS Elements BR (Nikon) software. Paraffin-embedded thymus sections were stained to quantify apoptosis (with terminal deoxynucleotidyl transferase-mediated dUTP nick-end labelling – TUNEL method), cellular proliferation (Ki-67) and macrophages (MAC 387). The results showed that the thymus cortex (P = 0.023) to medulla (P = 0.023) ratio was significantly lower in the experimental group. The number of apoptotic cells (cortex, P = 0.010, medulla, P = 0.001) and the number of proliferating cells in the thymus cortex (P = 0.001) and medulla (P < 0.001) were significantly higher in the experimental group. Our results indicate that feeding Fusarium mycotoxins to a parent animal during the perinatal period induces significant alterations in the thymus of one-week-old piglets, which indicates an immunosuppressive effect in piglets.

Restricted access
Authors: Katiuska Satué, Esterina Fazio, Cristina Cravana, Marco Quartuccio, Maria Marcilla and Pietro Medica

Abstract

The aim of the study was to assess the physiological reference values for systemic and intrafollicular placental growth factor (PlGF) concentrations in different categories of follicular sizes in cycling mares, according to progesterone (P4) and oestradiol (E2) patterns. Sixty ovaries were taken after slaughter from 30 clinically healthy mares. Regarding their size, the follicles were classified into three different categories, i.e. small (20–30 mm), medium-sized (31–40 mm) and large (≥41 mm), and follicular fluid (FF) was sampled from each single follicle. Intrafollicular PlGF concentrations were significantly increased in larger and medium-sized follicles compared to small follicles, and their values were 1.48 and 1.36 times higher than the systemic values, respectively. On the other hand, systemic PlGF concentrations were 1.3 times higher than those in the FF of follicles of small size. Intrafollicular P4 concentrations were significantly higher in larger follicles than in small ones, and their concentrations were 6.74 and 3.42 times higher than the systemic values, respectively. Intrafollicular E2 concentrations were significantly higher in large and medium-sized follicles than in follicles of small size, and their concentrations were 21.1, 15.4 and 8.35 times higher than the systemic values, respectively. Intrafollicular and systemic PlGF concentrations were strongly and positively correlated; nevertheless, no correlations between intrafollicular and systemic steroid hormones, PlGF and follicle diameters, PlGF and E2, or PlGF and P4 were observed. This represents the first study to characterise systemic and intrafollicular PlGF concentrations in cycling normal mares, providing evidence that the bioavailability of this factor in follicles of medium and large sizes was higher than in small follicles, independently of steroid hormone concentrations. Further studies are needed to assess the presumable implications of PlGF in follicular angiogenesis in mares, similar to those already observed in women and primates.

Restricted access
Authors: Ottó Szenci, Kamal Touati, Noelita Melo De Sousa, Jean-Luc Hornick, Gijsbert Cornelis van der Weyden, Marcel Antonie Marie Taverne and Jean-François Beckers

Abstract

The aim of this study was to further develop and extensively describe a surgical technique in order to realise long-term fetal blood sampling in the bovine species. Eleven Holstein–Friesian 6- to 8-month pregnant cows (4–10 years old) were used for this study. Gestational age on the day of surgery varied from approximately 180 days (n = 1) to 240 days (minimum: 232 days, maximum 252 days; n = 10). The fetal medial tarsal artery was catheterised in pregnant cows with a polyvinyl catheter in dorsal recumbency under general anaesthesia. Although 5 out of 11 operations (45.5%) performed between 232 and 252 days of gestation were lost due to different causes mainly associated with peritonitis and septicaemia, the mean interval between operations and calvings was 42.5 days (between 27 and 95 days). It is important to emphasise that a well-trained surgical team is needed for bovine fetal cannulation in order to be able to decrease the risk factors during the operations. Due to the fact that after 5 unsuccessful cases none of the pregnancies were lost, this skill can be reached, and our technique can enable bovine fetal blood sampling for long-term endocrinological and physiological investigations before and during parturition.

Open access

Abstract

Metabolic acidosis is diagnosed based on the concentration of bicarbonate ions and partial pressure of carbon dioxide in arterial blood, although acid–base balance (ABB) disorders may also be diagnosed based on the serum ion concentrations in order to determine the values of strong ion difference (SID), anion gap (AG), corrected anion gap (AGcorr) and chloride/sodium ratio (Cl/Na+). The aim of this study was to assess and compare the classic model, the value of the AG, AGcorr, and Cl/Na+ in the diagnosis of ABB disorders in cats with chronic kidney disease (CKD). The study group consisted of 80 cats with CKD, divided into four groups based on the guidelines of the International Renal Interest Society (IRIS). The control group (C) included 20 healthy cats. Metabolic acidosis – diagnosed based on the classic model (Hendersson–Hasselbalch equation) – was found in IRIS group IV. AG, AGcorr, SID calculated for IRIS groups II, III and IV were lower than in group C, while the value of AGdiff and Cl/Na+ in those groups was higher than in group C. We can conclude that ABB analysis using the classic model enabled the detection of ABB disorders in cats in stage IV CKD. However, the analysis of the AG, AGcorr and Cl/Na+ values enabled the diagnosis of acid–base balance disorders in cats with IRIS stage II, III and IV CKD.

Restricted access
Authors: Igor Ribeiro dos Santos, Daniel Ricardo Rissi, Betânia Pereira Borges, Guilherme Reis Blume and Fabiano José Ferreira de Sant’Ana

Abstract

A 10-year-old female coati (Nasua nasua) was necropsied after an 8-day history of apathy, weight loss and dehydration. Gross changes consisted of multifocal to coalescing nodules ranging from 0.5 to 2.0 cm in diameter in the wall of the small intestine, adjacent to the mesentery and in the mesenteric lymph nodes. Histologically, neoplastic CD3-positive lymphocytes infiltrated all layers of the intestine, as well as the mesenteric adipose tissue and mesenteric lymph nodes. Based on the pathological and immunohistochemical findings, a diagnosis of intestinal T-cell lymphoma was made.

Restricted access