Browse

You are looking at 61 - 70 of 77,879 items

Coluccio Salutati Állami Levelei És Magyarország.

Történeti adalékok egy kritikai kiadáshoz

Antik Tanulmányok
Author: Armando Nuzzo
Open access

Erratum: Minitrae et Numini Eius

Egy kelta istenség a vulgáris latin Aquincumban

Antik Tanulmányok
Author: Vágási Tünde
Restricted access

Abstract

The high antioxidant capacity of tea is well-known, but the effect of flavorings like honey or lemon has been less studied. Their antioxidants can interact with each other, the global result being also affected by the brewing temperature.

The combined effect of heat (55 and 80 °C) and flavorings (acacia and honeydew honeys, lemon juice) on the total polyphenol, total flavonoid content and antioxidant capacity of black and green teas was studied.

In many cases higher antioxidant capacity was obtained at 80 °C. Teas flavored with honeydew honey had higher antioxidant capacity than those containing acacia honey. Addition of lemon decreased the antioxidant capacity of tea with honey. No synergies were confirmed in any of the compositions investigated. Vitamin C content of lemon-containing black tea was reduced by half at 80 °C compared to tea brewed at 55 °C; while honey was shown to partly prevent this loss of ascorbic acid.

Open access
Progress in Agricultural Engineering Sciences
Authors: Khabat Noori Hussein, Tímea Molnár, Richard Pinter, Adrienn Toth, Emna Ayari, Laszlo Friedrich, Istvan Dalmadi and Gabriella Kiskó

Abstract

This work aimed to study the antimicrobial activity of eight various components of plant origin on the growth of Pseudomonas lundensis and Listeria monocytogenes. Different in vitro methods were used: agar plate diffusion, micro atmosphere, agar hole diffusion, micro-dilution, and gradient-plate method. In the first agar plate assay, p-cymene and γ-terpinene did not inhibit the growth of the tested bacteria therefore they were not used in further experiments. Both α-pinene and limonene were only partially effective, but these were screened only for their partial inhibition. The other four components completely inhibited the growth of the tested bacteria. Using the agar-well diffusion method showed that carvacrol and thymol were found to be the most effective active components, thymol had minimum inhibitory concentration (MIC) at 1.563 mg/mL, however, in the case of carvacrol, MIC was 7.813 μL/mL. Additionally, eugenol and camphor show the same results but in higher concentrations. Gradient plate method was used to determine MIC values, in which it has been proved that carvacrol and thymol possess strong antimicrobial activity, no growth of tested bacteria was observed with carvacrol (100 μL/mL), while thymol exhibited MIC of 1.887 mg/mL against P. lundensis and0.943 mg/mL needed to show complete inhibition of Listeria monocytogenes. Further experiments are needed to determine the optimum concentrations of the active components against P. lundensis and L. monocytogenes.

Open access

Abstract

Purpose

Our aims were to evaluate the primary and clinical evisceration indications and to analyse orbital implant related complications.

Materials/methods

We included in our retrospective review all eviscerations between 2006 and 2016 at the Department of Ophthalmology of Semmelweis University, Budapest, Hungary. Primary evisceration indications were classified into six groups: trauma, surgical diseases, infections or inflammations, systemic diseases, tumours and unclassifiable diseases. Clinical immediate evisceration indications were also classified into six groups: painful blind eye due to glaucoma, atrophia/phthisis bulbi, endophthalmitis, cosmetic reasons, acute trauma and expulsive bleeding.

Results

Evisceration was performed in 46 eyes of 46 patients (54.3% males, age 43.0 ± 18.6 years). The most common primary evisceration indications were trauma (37%), surgical diseases (34.8%), infection or inflammation (10.9%), systemic diseases (6.5%), tumours (8.7%) and unclassifiable diseases (2.2%). Painful blind eye due to glaucoma (34.8%) was the most common clinical indication for evisceration, followed by atrophia/phthisis bulbi (26.1%), endophthalmitis (17.4%), cosmetic reasons (13.0%), acute trauma (6.5%) and expulsive bleeding (2.2%). After evisceration, 91.3% of the patients received orbital implant and during 26.8±28.9 months follow-up implant related complications were found in 14.3% of the cases, including implant extrusion (4.8%), partial wound dehiscence (4.8%), implant exposure (2.4%) and orbital inflammation (2.4%).

Conclusion

Painful blind eye and atrophia/phthisis bulbi due to ocular trauma and surgical diseases represent the most common indications for ocular evisceration. If malignant intraocular tumours can be excluded, evisceration surgery combined with a silicon-based orbital implant is a safe and effective procedure.

Open access

Jelen tanulmány átdolgozott változata a híres ELTE Eötvös József Collegiumban 2016. február 16-án elhangzott előadásomnak, melyet lehetőségem volt Görögország akkori magyar nagykövete, Dimitris Yannakakis jelenlétében megtartani. Szeretném hálás köszönetemet kifejezni Horváth László tanár úrnak a meghívásért és a lehetőségért, hogy magyarul is megjelentethetem tanulmányomat a neves Antik Tanulmányokban. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy magyar körökben is bemutathatom kutatási eredményeimet. Úgy gondolom, a kappadokiai nyelv és nép története sok szempontból az ember örök törekvését szimbolizálja, hogy régi és új azonosságtudatát összeegyeztesse régi és új hazájával, és felhívja a figyelmet minden nyelv egyedi értékére.

Restricted access
Restricted access

Az ókori római művészettörténet egyik leggyakrabban vizsgált műalkotása az Ara Pacis Augustae. Az avatatlan szem egy kiválóan formált, részletes, domborművek sokaságát felvonultató, páratlan műalkotást lát, azonban a történettudomány és a különböző társtudományok ezen apró részletekből az Augustus-kor kiváló lenyomatát tudják nyújtani. Az Ara Pacis reliefj einek részletgazdagsága miatt mind a római politikatörténet, mind a vallás- és eszmetörténet kutatásának kiváló forrása. Jelen tanulmány elsődleges célja állást foglalni az ikonográfiai sajátosságok és a szakirodalom segítségével abban a kérdésben, hogy ki a panel főalakja.

Ara Pacis Augustae is the most frequently studied work of art in the ancient Roman history of art. The uninitiated eye sees an exquisitely crafted, detailed, multitude of reliefs, a unique work of art, but history and different collaborative sciences can render an excellent imprint of Augustus era from these tiny details. Owing to the Ara Pacis’ chiselled reliefs, it is an excellent source for political history, history of religion, and ideology. The aim of this study is to take sides in the question of who is the main figure of the panel by dint of the iconographic features and recent literature.

Open access

Nicasius Ellebodius És Az „Otium Litterarum”.

Egy flamand filológus viszontagságai Pozsonyban (1571–1577)

Antik Tanulmányok
Author: Orbán Áron

A tanulmány Nicasius Ellebodius életének utolsó, pozsonyi időszakát (1571–1577) dolgozza fel, bepillantást nyújtva a flamand humanista izgalmas személyiségébe és sokoldalú tevékenységébe. Ellebodius, aki a francia-flandriai Casselben született 1535-ben, és Leuvenben, Rómában, illetve Padovában tanult, a XVI. századi Európa egyik legjobb klasszikus filológusává vált. Radéczy István püspök és helytartó patronáltjaként élete utolsó időszakát Pozsonyban töltötte. Számos klasszikus görög – főleg aristotelési – mű redakcióján, latin parafrázisán dolgozott. Míg nagyobb filológiai teljesítményeit már értékelte a nemzetközi szakirodalom, élete és személye háttérbe szorult a kutatásban. Fennmaradt levelezése viszont – melynek nagyobb része a pozsonyi időszakból való – kiváló alkalmat nyújt arra, hogy a művek mögé pillantva rálássunk személyiségére és tevékenységére. A tanulmány különösen arra a kérdésre keresi a választ, mennyire tudta megvalósítani Pozsonyban az olyannyira áhított otium litterarumot, és milyen egzisztenciális problémákkal kellett szembenéznie Magyarországon.

The study revisits Nicasius Ellebodius’s life and character as can be outlined from the sources of his Bratislavan (Pozsony) period. Ellebodius, who was born in Cassel in French Flanders in 1535 and studied in Leuven, Rome and Padua, became one of sixteenth-century Europe’s best classical philologists. Patronised by Bishop István Radéczy, he spent the last period of his life basically in Bratislava. He worked on editions or paraphrases of several – primarily Aristotelian – classical Greek works. While his major philological achievements have already been assessed by international research, scholars have not delved deep into his biography. His surviving correspondence – the majority of which belongs to his Bratislavan period – provides an opportunity to look behind the works and gain insight into his activities and personality. The study focuses on the problem how far he could realise the otium litterarum that he yearned so much and what challenges he had to face in his everyday life in Hungary.

Open access