Browse

You are looking at 71 - 80 of 76,976 items

Authors: György Fogarassy, Ágnes Fogarassyné Vathy, Tamás Kováts, Lajos Hornyák, István Kenessey, Gábor Veress, Csaba Polgár and Tamás Forster

Absztrakt:

Bevezetés: Az antraciklinkezeléshez kapcsolódó szívelégtelenség kialakulását jelentősen befolyásolja az alkalmazott kumulatív dózis. Korábban publikált adatok szerint doxorubicin esetén, 450 mg/m2 alatti kumulatív dózis mellett, alacsony a szívelégtelenség kialakulásának rizikója. Mivel a jelenlegi gyakorlatban a doxorubicinterápia során általában nem érik el ezt a dózist, a kezelés következtében kialakuló szívelégtelenség kiváltásában egyéb tényezők játszanak jelentős szerepet. Célkitűzés: Célunk a jelenlegi gyakorlat szerint alkalmazott doxorubicinkezeléshez kapcsolódó szívelégtelenség rizikótényezőinek részletes feltárása volt. Módszer: A hazai egészségügyi finanszírozási adatbázisok és a Nemzeti Rákregiszter adatainak felhasználásával retrospektív elemzést végeztünk, melybe azokat a betegeket vontuk be, akiknél 2004 és 2015 között emlődaganat igazolódott szövettani vizsgálattal. Kizárólag azokat a betegeket elemeztük, akiknél a kórelőzményben nem szerepelt kemoterápia vagy szívelégtelenségre utaló adat a daganat igazolódása előtt. A szívelégtelenségi végpontot az I50-es diagnóziskódnak a fekvőbeteg- vagy a boncolási dokumentumban való megjelenésével definiáltuk. Statisztikai analízis: A szívelégtelenség kialakulásának esélyét befolyásoló tényezőket többváltozós bináris logisztikus regresszió alkalmazásával azonosítottuk. A társbetegségek és a demográfiai adatok mellett az onkológiai stádiumot és az onkológiai kezelések kumulatív dózisait is figyelembe vettük az elemzésben. Eredmények: A 3288, doxorubicinnel kezelt betegnél a szívelégtelenségi végpont kumulatív incidenciája 6,2%-nak adódott. A szívelégtelenség előfordulása fokozódott 400 mg/m2 fölötti doxorubicin kumulatív dózis esetén. Nagymértékben nőtt a rizikó az életkor előrehaladtával is, már 50 év felett szignifikáns kockázatnövekedés volt megfigyelhető. Emellett magasabb rizikóval kapcsolódott a cukorbetegség, a pirimidinanalógok, a karboplatin (platinaalapú szer) és a bevacizumab jelenléte. Következtetés: A hazai finanszírozási adatbázisok és a Rákregiszter adatbázisának integrált elemzése révén a jelenlegi gyakorlatnak megfelelően alkalmazott doxorubicinkezeléshez kapcsolódó szívelégtelenség rizikótényezői populációszinten azonosíthatók voltak. Orv Hetil. 2020; 161(26): 1094–1102.

Open access

Tomatoes (Solanum lycopersicon L.) are one of the most important and most widely consumed vegetables in the world. The fruit contains considerable amount of different phytonutrients such as carotenoids, tocopherols, and vitamin C. In the present work, effects of some abiotic factors on the concentration of phytonutrients were investigated in tomato cultivated in two different types of soil. It was found that the type of soil had slight effect on the most important vital nutrients, while the ecological factors, particularly precipitation and average temperature 3 weeks before harvest, were of significant influence on such nutrients. It was found that low temperature and high precipitation before harvest caused the levels of carotenoids, tocopherol, and vitamin C to significantly increase by 65%, 46%, and 28%, respectively.

Open access

EKG-gyöngyszem: EKG a beteg hátán a COVID–19-pandémiában

(A COVID–19-pandémia orvosszakmai kérdései)

Author: János Tomcsányi

Absztrakt:

Az elhúzódó, hason történő lélegeztetés csökkenti a mortalitást akut légúti distressz szindróma (ARDS) során és ennek kapcsán valószínűleg COVID–19 esetén is. Habár a COVID–19 a leginkább légúti megbetegedéssel jár, számos esetben jelentkezik cardialis diszfunkció. Ezért az EKG, illetve az EKG-monitorozás fontos szerepet játszik a hason történő lélegeztetés esetén is. Ugyanakkor e testhelyzetváltozásnak az EKG-ra gyakorolt hatása nem ismert. Egy egészséges, 30 éves férfi betegen a beteg hátára helyezett elektródák EKG-képe egy lezajlott infarktus QRS-változásait utánozza a V1–3 elvezetésekben. Ennek ismerete azért fontos, mert segítségünkre van a valóban kóros EKG-jelek elkülönítésében. Orv Hetil. 2020; 161(26): 1103–1104.

Restricted access
Authors: Csaba Dzsinich and István Tomcsányi
Restricted access

Barberry is a native Iranian plant including species Berberis integerrima and B. vulgaris. Barberry fruit is used for preparing sauces, jellies, carbonated drinks, candies, food colour powders, jams, marmalades, chocolates, juices, and nectars. They are used as a natural food colorant rich in anthocyanins instead of harmful artificial ones. They contain polyphenols and antioxidants that reduce damage from free radicals and prevent chronic diseases and cancers. Barberry fruit extracts were encapsulated in maltodextrin by spray drying and Liposome Entrapment. The sizes of spray dried particles were reported 1–20 μm by SEM. Dimensions of empty and extract loaded liposomes (B. vulgaris and B. integerrima) were 18–28, 37–51, and 51–77 nm, respectively, by FE-SEM. The moist diameter of liposomes measured by dynamic light scattering (DLS) method at day 0 and after 6 months at –18 °C were as follows; empty liposomes: 163.9±2.23 and 378.90±4.98, liposomes loaded with extracts: 135.2±2.04 and 160.90±2.19 (B. vulgaris) and 113.4±1.83 and 144.20±2.01 nm (B. integerrima). Evaluation of thermal-oxidative decomposition from Differential scanning calorimetry (DSC) results at 0–45–90 days showed that the antioxidant activity and the onset temperature of the encapsulated extract was higher than the control. The extracts encapsulated in liposomes, especially B. integerrima extract, had better antioxidant properties.

Restricted access

There is a great demand for developing efficient anthocyanins extraction related to each plant material. Conventional methods have been replaced by novel techniques, but they might remain attractive when combined with the latter. Anthocyanins extraction from fresh and dried red cabbage was investigated by maceration, ultrasonication, and with enzymes. Pre-treatments through drying determined an improved extraction with respect to fresh samples, freeze-drying emerging as the best method. Combined enzyme-assisted extraction with maceration resulted in higher yield by conducting several extractions (1078.8±12.5 mg/100 g DW). The kinetic studies revealed good stability of anthocyanins at 50 °C, while constant degradation at 80 °C. The rate constant k at 80 °C and pH 3.5 was 1.7 10–3 min–1 and the half-life time t 1/2 was 6.7 h. Thermal analysis evidenced heat-induced changes in particular for extracts undergoing pre-heating. These results are valuable for optimal processing conditions of anthocyanins-containing products.

Restricted access
Authors: Dóra Solymosi, Brigitte Diczig, Miklós Sárdy and Györgyi Pónyai

Absztrakt:

Bevezetés: Az étel adverz reakciók gyakorisága egyre nő; a felnőtt populáció 10–20%-a tapasztal ilyen jellegű panaszokat, melyeket a legtöbbször ételallergiának hisznek, annak ellenére, hogy a nem immunmediált ételintoleranciák és az egyéb szerveket érintő (például gasztroenterológiai) kórfolyamatok nagyobb eséllyel okozzák ezeket. Célkitűzés: Célunk volt, hogy részleteiben megismerjük az étel adverz reakciókkal jelentkező felnőtt betegcsoportot és az ételallergiának vélt tünetek, tünetegyüttesek valós hátterét. Emellett, a kérdéskör kapcsán, az interdiszciplinaritás tükrében szeretnénk hangsúlyozni a differenciáldiagnosztika és a társszakmákkal történő együttműködés jelentőségét. Módszer: 406 felnőtt (>18) beteg allergodermatológiai vizsgálatára került sor élelmiszerekhez kapcsolódó tünetek felmérése, azonosítása és elkülönítése céljából. A páciensek változatos tünetekkel jelentkeztek, melyek mindegyikét „ételallergia” jeleként azonosították. Alapos anamnézisfelvétel és orvosi vizsgálat után, amennyiben indokoltnak bizonyult, specifikus-IgE-tesztek elvégzése történt. Szükség esetén a pácienseket társszakmák képviselőihez irányítottuk a kivizsgálás komplettálásához. Eredmények: 307 (75,6%) nő és 99 (24,4%) férfi vizsgálatára került sor. A betegcsoport átlagéletkora 43,6 év volt. A leggyakoribb objektivizálható bőrgyógyászati diagnózis az urticaria (44,1%) volt. Releváns IgE-mediált ételallergiát a 406 eset közül 6 betegnél (1,5%) tudtunk igazolni. Oralisallergia-szindrómát 35 (8,6%) esetben diagnosztizáltunk. Biogénamin-intolerancia 50,2%-ban, valamint egyéb társbetegségek (gasztroenterológiai: 62,1%, krónikus gyulladás: 22,2%) merültek fel provokáló faktorként a tünetek hátterében. A betegek által szedett és étkezéssel egyidejűleg bevett gyógyszerek mellékhatásait azonosítottuk 20 esetben. Következtetés: Adataink szerint a betegek által ételekhez kötött reakciók hátterében a biogénamin-intolerancia nagyon gyakori, viszont az ételallergiák száma túlbecsült. Az egészségügyben dolgozók és a betegek felé is fontos hangsúlyozni az adverz ételreakciók mögött meghúzódó változatos kóroktant. A differenciáció alapja mindig alapos anamnézisfelvétel, orvosi vizsgálat és személyre szabott kivizsgálás kell, hogy legyen. Orv Hetil. 2020; 161(25): 1042–1049.

Open access

Xylanase plays an important role in the food, feed, and pulp/paper industry. Filamentous fungi have been considered as useful producers of this enzyme from an industrial point of view, due to the fact that they excrete xylanases into the medium. In this study, four fungal species belonging to different genera, i.e. Aspergillus, Cochliobolus, Pyrenophora, and Penicillium were isolated from different sources and compared for their ability to produce xylanase in submerged culture. The fungal species showed enzyme activity as determined by dinitrosalicylic acid (DNS) method. It was found that the two saprophytic Aspergillus strains, i.e A. terreus (Fss 129) and A. niger (SS7) had the highest xylanase activity of 474 and 294 U ml–1 at pH 7 and 8, respectively, in the presence of corn cob hulls after 120 h of incubation. The production of xylanase seemed to be strongly influenced by the interactive effect of initial pH on the fungi. Interestingly, xylanase was better produced by the saprophytic fungi of Aspergillus and Penicillium than by the plant pathogenic ones of Cochliobolus and Pyrenophora. This work provides additional information to support future research on fungi with different lifestyles for food industrial production of xylanase.

Restricted access

Abstract

Mono- and bis-pyridinium quaternary aldoximes (K-oximes) have long been employed as cholinesterase reactivator components of antidotes against lethal cholinesterase-inhibiting organophosphorous chemicals. Their positive charge poses difficulties in their chromatographic analysis, resulting in the publication of different approaches for each K-oxime. A multiplexed method is presented for the rapid quantitation of 10 K-oximes in blood with its utility demonstrated in vivo. Liquid chromatography with absorbance detection was employed. Reversed-phase separation was achieved on a highly nonpolar stationary phase. Method validation was based on the respective guideline of the European Medicines Agency. Times to peak concentrations and 120-min areas under the time–concentration curves were determined in rats following intraperitoneal administration. Adequate retention and separation of K-oximes with acceptable peak shapes in short isocratic runs was achieved by adjusting ionic strength, organic content and the concentration of the ion-pairing agent of the mobile phase. Chromatographic properties were governed by optimizing the concentration of dissolved ions. Accurate adjustment of the organic content was indispensable for avoiding peak drifting and splitting. Dose-adjusted exposure to K-347 and K-868 was exceptionally low, while exposure to K-48 was the highest. The method is suitable for screening systemic exposure to various K-oximes and can be extended.

Open access

Changes of edible oil quality factors and formation of 3-monochloro-1,2-propanediol fatty acid esters (3-MCPD-FE) during deep-fat frying in four different experiments (control, salt, pork chop, and chicken liver) with high oleic sunflower oil were compared in this study. Based on the results of investigated oil quality parameters, which were free fatty acid (FFA), anisidine value (AV), UV extinction at 232 and 268 nm (E232 and E268, respectively), and total polar material (TPM), only a modest deterioration of the frying oil was observed. As we expected, the 3-MCPD-FE content in the control samples did not reach the limit of quantification (0.1 mg kg–1), while the table salt itself caused a slight increase. The results of pork chop and chicken liver experiments were not statistically different from each other, after the third frying circle 0.52 and 0.39 mg kg–1 3-MCPD-FE levels were reached, respectively. Based on these values, the human exposure estimation resulted in a low risk.

Open access