Browse

You are looking at 1 - 10 of 79,900 items for

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

The journals can be accessed at: www.akjournals.com

Akadémiai Kiadó’s journal package consists of 48 active and 16 archive international and domestic journals disseminating a wide range of new results from the various domains of natural, social, and medical sciences. The journals, which can be regarded as recognized publishing platforms among Hungarian researchers, are peer-reviewed without exception. Many of them have an impact factor; what is more, there are cases when a journal has become a worldwide leader in the given area of science.

List of available journals

Our publishing house has a new, three-year-long Open Access strategy contract in effect with the EISZ National Program between 2021 and 2023 following an earlier successful period that lasted from February 2019 to December 2020. As part of the agreement, the authors affiliated with the participating institutions can publish an unlimited number of Open Access articles in the listed journals without any extra fees.

Further details

Don’t have a subscription yet, but would like to try Akadémiai Kiadó’s Journal Package? Request a trial access at info@akjournals.com.

Aktualitások az irradiált vérkészítmények indikációjában

New trends in the applications of irradiated blood products

Hematológia–Transzfuziológia
Authors: Dániel Erdélyi, Gábor Kovács, Sándor Szabó, Zsolt Szegedi, and Attila Tordai

Összefoglaló. A vérkészítmény-irradiáció célja a transzfúzió-asszociált graft-versus-host betegség (TA-GVHD) megelőzése a magvas sejtek nukleinsav-állományának szelektív károsításával. Az irradiáció hátránya a káliumtartalom növekedése, az általános sejtkárosító hatás, a körülményesebb előállítással járó időveszteség és a többletköltség. A legújabb nemzetközi ajánlásokban az utóbbi évtizedek szisztematikus adatgyűjtése alapján részletesen definiálták, mely klinikai helyzetekben javasolják csak az irradiált vérkészítmények adását. A pontos indikációs kör meghatározása lehetővé teszi az indokolatlan rendelések csökkentését. Egyáltalán nem indokolt a friss fagyasztott plazma irradiációja. A készítménygyártás során alkalmazott módosítások közül a leukoredukció szignifikáns mértékben csökkenti a TA-GVHD kockázatát. Nem indokolt patogén redukciós eljárással kezelt készítmény irradiációja. A Hodgkin-lymphomában élethosszig alkalmazott irradiált készítményindikáció nem evidenciaalapú, és várható az indikáció egyre kiterjedtebb módosítása és szűkítése. A hazai gyakorlatban újszerű kezdeményezésként a Semmelweis Egyetem II. Gyermekgyógyászati Klinika Hematológiai osztálya a jelenleg hatályos Transzfúziós Szabályzat kevéssé meghatározott indikációs körét meghaladva bevezette a Magyar Gyermekonkológusok és Gyermekhematológusok Társasága által kidolgozott és jóváhagyott új körülírt indikációs körét. A változtatás kezdeti fél éves időszaka alatt a korábbi kizárólagosan irradiált készítményhasználatról a klinika szintjén 1 alá csökkent az irradiált/nem irradiált készítmény arány. A változtatás 6 hónap alatt mintegy 2,4 millió Ft-os költségmegtakarítást eredményezett. A vizsgált időszakban beadott 526 vérkészítmény közül mindössze 45-nél (8,6%) állt fenn az irradiáció indikációja, további 43 (8,2%) transzfúzió indikáció hiányában történt irradiált készítménnyel. A tapasztalatok arra utalnak, hogy a korábbi gyakorlat biztonságosan racionalizálható, a vérkészítmény-irradiáció indikációja hozzáigazítható a fejlett országok irányelveihez és ez jelentős közvetlen költségmegtakarítást jelent az ellátóhely számára.

Summary. The goal of blood product irradiation is the prevention of transfusion-associated graft-versus-host disease (TA-GVHD) by the selective alteration of the DNA-content of nucleated blood cells. The disadvantages of irradiation include increases in potassium content, general cell damage, time-loss due to production associated extra work and additional costs. Based on systematic data collection, the recent recommendations provide detailed definitions as to what are the clinical situations in which only irradiated blood products are indicated. This allows the avoidance of unjustified orders of irradiated products. Irradiation of fresh frozen plasma is not indicated at all. Leukoreduction, a modification applied during production significantly decreases the risk of TA-GVHD. Pathogen reduced products should not be irradiated. Indication for lifelong irradiated products for patients with Hodgkin-lymphoma is not evidence-based and its modification and narrowing are expected. As a novel initiative of II. Department of Pediatrics at Semmelweis University, ordering irradiated blood products has started according to new guidelines of the Hungarian Society of Pediatric Hematologists and Oncologists instead of the currently nationally effective Transfusion Guidelines. During the initial 6 months of change, savings of 2.4 million HUF were observed. Out of 526 products transfused during these 6 months, the new guidelines recommended irradiated products only in 45 cases (8.6%) and in 43 other cases (8.2%), irradiated products were transfused in the absence of appropriate indications. The experiences suggest that the old practice can safely be rationalized, and the indications can be adjusted according to the new international guidelines resulting in direct cost savings.

Open access

Beszámoló a Magyar Hematológiai és Transzfuziológiai Társaság (MHTT) XXVIII. kongresszusáról, Debrecen, 2021. november 4–5.

Report on the 28th Congress of the Hungarian Society of Haematolgy and Transfusion (MHTT), Derecen, November 4–5, 2021

Hematológia–Transzfuziológia
Author: Imelda Marton
Restricted access

Beszámoló az Amerikai Hematológus Társaság (ASH) 2021-es kongresszusáról: Akut leukémiák

Report on the American Society of Hematology (ASH) 2021 Annual Meeting and Exposition: Acute leukemias

Hematológia–Transzfuziológia
Author: Zsolt Nagy
Restricted access

Beszámoló az Amerikai Hematológus Társaság (ASH) 2021-es kongresszusáról: Diffúz nagy B-sejtes lymphoma

Report on the American Society of Hematology (ASH) 2021 Annual Meeting and Exposition: Diffuse large B-cell lymphoma

Hematológia–Transzfuziológia
Author: Lajos Gergely
Restricted access

Beszámoló az Amerikai Hematológus Társaság (ASH) 2021-es kongresszusáról: Follikularis lymphoma

Report on the American Society of Hematology (ASH) 2021 Annual Meeting and Exposition: Follicular lymphoma

Hematológia–Transzfuziológia
Author: Júlia Weisinger
Restricted access

Beszámoló az Amerikai Hematológus Társaság (ASH) 2021-es kongresszusáról: Köpenysejtes lymphoma

Report on the American Society of Hematology (ASH) 2021 Annual Meeting and Exposition: Mantle cell lymphoma

Hematológia–Transzfuziológia
Author: Ferenc Magyari
Restricted access

Beszámoló az Amerikai Hematológus Társaság (ASH) 2021-es kongresszusáról: Krónikus lymphocytás leukémia

Report on the American Society of Hematology (ASH) 2021 Annual Meeting and Exposition: Chronic lymphocytic leukemia (CLL)

Hematológia–Transzfuziológia
Author: Róbert Szász
Restricted access

Beszámoló az Amerikai Hematológus Társaság (ASH) 2021-es kongresszusáról: Myeloma multiplex

Report on the American Society of Hematology (ASH) 2021 Annual Meeting and Exposition: Multiple myeloma

Hematológia–Transzfuziológia
Authors: Gergely Varga and Gábor Mikala
Restricted access

COVID–19 és haemostasis

Haemostasis and COVID-19 pandemic

Hematológia–Transzfuziológia
Authors: György Pfliegler and Árpád Illés

Összefoglaló. A szerzők a SARS-CoV-2 vírus okozta járványnak (COVID–19) a haemostasist érintő, klinikailag fontosabb szempontjait tekintik át röviden. Felhívják a figyelmet a thromboemboliás szövődmények súlyossága és gyakorisága mögött levő patomechanizmus jellegzetességére, vagyis a Virchow-triász három alkotója időben egyszerre történő aktiválódására. A továbbiakban a kórállapotot és -lefolyást jelző fontosabb haemostasis laboratóriumi leleteket érintik, majd rátérnek a megelőzés és a kezelés kérdéseire, mely utóbbiakat a betegség súlyossági csoportokra történő bontásában tárgyalják, a jelenlegi nemzetközi irányelvekre támaszkodva. Végezetül egy összefoglaló táblázatban, a nemzetközi ajánlásokon alapuló, de a hazai szempontokat is figyelembe vevő, általánosan elfogadható antikoagulálási útmutatót igyekeznek adni, hangsúlyozva a kezelés személyre szabásának fontosságát.

Summary. In the present paper the most important, clinically relevant haemostatic effects of SARS-Cov-2 virus infection (COVID-19) is reviewed and an awareness is raised of the unique pathomechanism which allows a concurrent activation of each side of the Virchows’ triad responsible for the aggressivity of thrombotic events in the disease. Subsequently characteristic haemostatic prognostic and staging laboratory results are discussed followed by a brief survey of anticoagulant prophylaxis and therapy in the different severity stages of the disease. Finally a brief guidance is given based on various international guidelines with an adoption of current Hungarian situation and emphasizing the importance of personalized decisions.

Open access