Browse

You are looking at 1 - 10 of 83,888 items for

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Abstract

Serious risks to human health are posed by acute campylobacteriosis, an enteritis syndrome caused by oral infection with the food-borne bacterial enteropathogen Campylobacter jejuni. Since the risk for developing post-infectious autoimmune complications is intertwined with the severity of enteritis, the search of disease-mitigating compounds is highly demanded. Given that benzoic acid is an organic acid with well-studied health-promoting including anti-inflammatory effects we tested in our present study whether the compound might be a therapeutic option to alleviate acute murine campylobacteriosis. Therefore, microbiota-depleted IL-10−/− mice were perorally infected with C. jejuni and received benzoic acid through the drinking water from day 2 until day 6 post-infection. The results revealed that benzoic acid treatment did not affect C. jejuni colonization in the gastrointestinal tract, but alleviated clinical signs of acute campylobacteriosis, particularly diarrheal and wasting symptoms. In addition, benzoic acid mitigated apoptotic cell responses in the colonic epithelia and led to reduced pro-inflammatory immune reactions in intestinal, extra-intestinal, and systemic compartments tested on day 6 post-infection. Hence, our preclinical placebo-controlled intervention trial revealed that benzoic acid constitutes a promising therapeutic option for treating acute campylobacteriosis in an antibiotic-independent fashion and in consequence, also for reducing the risk of post-infectious autoimmune diseases.

Open access

Abstract

SZJ-1207 is a natural product extracted from Stephanotis mucronata (Blanco) Merr which has significant antidepressant effects in various depression mouse models, without obvious acute toxicity or sedative-hypnotic side effects. The aim of this study was to preliminarily clarify the pharmacokinetic characteristics of SZJ-1207 in rats after a single intragastric and intravenous administration. In this study, sensitive and reliable UPLC-MS/MS quantification methods were established and then successfully applied to the pharmacokinetic study of SZJ-1207 in rats. The linear range of SZJ-1207 were 0.5–400 ng mL−1 in plasma, feaces, bile and 20–4,000 ng mL−1 in urine, respectively (r > 0.99). All methods met the requirements of ICH M10. The results of pharmaconetic study showed that Cmax, AUC(0-t) and AUC(0-∞) had linear relationships with the administered doses in the range of 0.5–4.5 mg kg−1. There was a significant gender difference in the AUC (0-t) of 0.5 and 1.5 mg kg−1 and Cmax of 1.5 mg kg−1 after ig (P < 0.05). The excretion rates of SZJ-1207 were 8.46 ± 4.82% in feces, 1.89 ± 1.08% in urine, and 0.179 ± 0.118% in bile. The oral absolute bioavailability of SZJ-1207 was calculated as 64.64%.

Open access

Az emlőrák kezelése során alkalmazott hormonterápia csonthatásainak áttekintése

Review of bone health in women receiving endocrine therapy because of breast cancer

Orvosi Hetilap
Authors:
Réka Kollár
,
Tamás Leel-Őssy
,
Veronika Pálffy
,
Magdolna Dank
,
Csaba Horváth
, and
Szilvia Mészáros

Az emlőrák – a fejlett országokhoz hasonlóan – hazánkban a nők leggyakoribb rosszindulatú daganata. A sikeres szűrőprogramoknak köszönhetően a felfedezett emlőrákok gyakorisága nő, miközben a szűrésből kiemelt preklinikai esetek nagyobb arányának és a korszerű sebészi és onkológiai terápiának köszönhetően a halálozás csökkenő tendenciát mutat. Az emlődaganatok közel kétharmada hormonreceptor-pozitív, humán epidermális növekedési faktor receptor-2 negatív, azaz jól reagál a hormoncsökkentő terápiára. Az endokrin terápiával kezelt emlőrákos betegeknél – mivel a betegség krónikus jellegűvé vált – számolnunk kell a terápia hosszú távú hatásaival is. A kezelés hatására a csontvesztés üteme felgyorsul, az ásványi csonttömeg csökken, ami a csonttörési kockázat növekedését is okozza. Ez külön jelentőséggel bír a már egyébként is postmenopausában lévő betegeknél, de a fiatal, mesterséges menopausát kiváltott esetében is figyelni kell rá. A jelen összefoglaló közleményben az elmúlt három évtized szakirodalmi adatainak áttekintésével szeretnénk ráirányítani a figyelmet a téma jelentőségére. Az időben elvégzett diagnosztikus lépések elengedhetetlenek a csontvesztés korai felismerése és a törésprevenciós kezelés bevezetése érdekében. Orv Hetil. 2024; 165(21): 813–821.

Open access

Az öntőláz (fémfüstláz) története és lehetséges patomechanizmusai

History and possible pathomechanisms of metal fume fever

Orvosi Hetilap
Authors:
Éva Szücs-Somlyó
,
Márta Lőrincz
,
József Lehel
, and
Csaba Kővágó
Open access

Győr-Moson-Sopron vármegye orvosainak körében gyakori a kiégés

High prevalence of burnout among physicians in Győr-Moson-Sopron County, Hungary

Orvosi Hetilap
Authors:
Beatrice Balog
,
Gabriella Palotai
,
László Szijjártó
, and
Szilvia Ádám

Bevezetés: Az orvosok kiégése mára megkerülhetetlen kérdéssé vált világszerte, így a magyar orvosok körében is. A COVID–19-pandémia fokozta a kiégés gyakoriságát. Célkitűzés: A kiégés prevalenciájának és a demográfiai mutatókkal, valamint az ellátási típusokkal való összefüggéseinek feltárása Győr-Moson-Sopron vármegyében. Módszer: Keresztmetszeti vizsgálat (n = 481), melyben a kiégést a Maslach Kiégés Leltár HSS (Humán Szféra Kérdőív) változatával mértük fel. A kiégés és az egyes változók prevalenciájának elemzéséhez leíró statisztikai elemzést alkalmaztunk (átlag, szórás, gyakoriság). A folytonos változók esetén a csoportok átlagai közötti különbségeket független mintás t-teszttel, illetve varianciaelemzéssel, a kategóriás változók esetén a csoportok arányai közötti különbségeket χ2-teszttel vizsgáltuk. Eredmények: 481 orvossal végzett vizsgálat alapján a megkérdezettek 89,6%-át érintette a kiégés legalább egy dimenziója. A minta felére volt jellemző (52,8%) a nagy fokú érzelmi kimerülés. A deperszonalizáció magas szintje a minta 42,8%-át érinti, míg a személyes teljesítmény csökkenésének gyakori érzése a megkérdezettek 45,9%-ában volt jelen. Közel minden negyedik (24,7%) orvos esetén a kiégés mindhárom dimenziójában nagy értékeket találtunk. A mintát differenciálva azt találtuk, hogy a fiatalok körében (25–35 éves korosztály) különösen nagy a kiégés prevalenciája. A csak magánegészségügyben tevékenykedő orvosok csoportjában ritkább volt a kiégés. Következtetés: A kiégés prevalenciája nagy az általunk vizsgált orvosok körében. Szükséges lenne egy nemzeti prevenciós és intervenciós stratégia kidolgozása az orvosok kiégésének csökkentésére, már az orvosi egyetemeken megkezdve. Orv Hetil. 2024; 165(21): 822–831.

Open access

A pro-, pre- és szinbiotikumok hatása a szénhidrát-, illetve lipidanyagcserére

The effect of pre-, pro- and synbiotics on the carbohydrate and lipid metabolism

Orvosi Hetilap
Authors:
Gyula Tomasics
,
László Schandl
,
Annamária Polyák
, and
Gábor Winkler

A diabetes és előállapota − a praediabetes − prevalenciája világszerte exponenciális mértékben emelkedik. Mind több adat támasztja alá a bélmikrobiomnak a kórforma kialakulásában játszott szerepét. Jól ismert, hogy a pre-, a pro- és az ezek kombinációjából álló szinbiotikumok befolyásolhatják a bélflóra összetételét, s így szerepük lehet a diabeteshez vezető patogenetikai folyamatok megváltoztatásában, lassításában. Azt is mind több megfigyelés támasztja alá, hogy különböző gyógyszerek − köztük kiemelkedő jelentőséggel az antidiabetikumok − módosíthatják a mikrobiom összetételét. Munkánk irodalmi adatok alapján áttekinti a pre-, pro- és szinbiotikumok szénhidrát- és lipidanyagcserét befolyásoló hatását, valamint az 1-es és a 2-es típusú diabetes patogenezisét potenciálisan befolyásoló szerepét, emellett röviden kitér az antidiabetikumok bélflórát befolyásoló természetére is. Orv Hetil. 2024; 165(21): 803–812.

Open access
Acta Alimentaria
Authors:
M. Reyzov
,
M. Eftimov
,
S. Gancheva
,
M. Todorova
,
M. Zhelyazkova-Savova
,
M. Tzaneva
, and
S. Valcheva-Kuzmanova

Abstract

This study evaluated the effects of Aronia melanocarpa fruit juice (AMFJ) on the liver in a model of high-fat, high-fructose (HFHF) diet-induced metabolic syndrome (MS). Fifty rats were allocated to five groups – Control, MS, MS+AMFJ2.5, MS+AMFJ5, and MS+AMFJ10. The control group was fed a standard diet, while the other groups were provided a HFHF diet. During MS induction, daily oral treatment was performed. Control and MS groups received 10.0 mL kg−1 distilled water, while the other three groups received AMFJ at doses of 2.5, 5.0, and 10.0 mL kg−1, respectively. After 10 weeks, liver samples were collected and inspected histologically as well as immunohistochemically to determine the expression of Bax, Bcl-2, and MAC387. Bax/Bcl-2 ratio was calculated. In MS rats, steatotic, inflammatory and degenerative alterations of the liver were detected, Bax and MAC387 were markedly elevated, while Bcl-2 was non-significantly reduced. The Bax/Bcl-2 ratio significantly increased. The histopathological alterations were prevented by the AMFJ treatment. Compared to MS group, Bax and MAC387 values were significantly lower and Bcl-2 value was higher resulting in significantly lower (P < 0.001) Bax/Bcl-2 ratio in all AMFJ-treated groups. AMFJ, administered during MS induction in rats, prevented the occurrence of inflammatory, steatotic, degenerative, and pro-apoptotic changes in the liver.

Restricted access
Acta Chromatographica
Authors:
Qing Jia
,
Ziyue Wang
,
Shuqian Wang
,
Shunjun Ma
,
Xueqi Qiao
,
Xueli Huang
,
Xianqin Wang
,
Congcong Wen
, and
Xia-yin Zhu

Abstract

Objective

The levels of fraxetin, fraxin, and dimethylfraxetin in rat plasma to be measured using an ultra-performance liquid chromatography tandem mass-spectrometry (UPLC–MS/MS) technique and applied to their pharmacokinetics and bioavailability.

Methods

The protein precipitation technique was applied to the plasma preparation using acetonitrile and methanol (9:1, v/v). At a flow rate of 0.4 mL min−1, the elution time was 6 min. The mobile phase consisted of acetonitrile-water with 0.1% formic acid, and the chromatographic column was UPLC HSS T3 (50 mm × 2.1 mm, 1.8 μm). Quantitative analysis was conducted using multiple reaction monitoring (MRM) mode and detection was performed using electrospray ionization (ESI) positive ion mode. In each group, six rats were treated with fraxetin, fraxin, and dimethylfraxetin either orally (5 mg kg−1) or intravenously (1 mg kg−1).

Results

The calibration curves showed good linearity in the range of 2–4,000 ng mL−1, where r was greater than 0.99. The bioavailability of dimethylfraxetin, fraxin, and fraxetin was determinated to be 19.7, 1.4, and 6.0%.

Conclusion

The established UPLC-MS/MS method for determining the levels of these three compounds in rat plasma was successfully applied to the pharmacokinetics of dimethylfraxetin, fraxin, and fraxetin, and the bioavailability was calculated.

Open access

Abstract

During the COVID-19 pandemic, the switch to online training exposed the digital divide between higher education institutions, with some significantly superior to others in terms of equipment and experience, as well as among students enrolled in the same institution. The purpose of this study was to investigate online training and educational inequality in TVET (Technical and Vocational Education and Training) delivery in Kenya, during the COVID-19. A total of 16 unstructured discussions were conducted in four TVET institutions in the Western Kenya Region. Each college organized four conversations (two males only and two females only groups). The study took into account various reports and literature to provide the background and analyze the data to respond to the research questions. Additionally, the study collected data through desk reviews, unstructured conversations, reports, emails, WhatsApp messages, and phone calls that aid in situation analysis, utilizing a qualitative research methodology of situational analysis. Lack of experience with online training by trainers and trainees, along with inadequate training assistance, resulted in feelings of anxiety and unease. Trainees were frequently incapable of self-regulation and remained motivated to learn at home and they were unsure about the quality of the materials accessible to them. Recommendations on four major issues are given: providing complete support to trainees, trainers, and other institution personnel; improving remote and online training; ensuring policy certainty, implementation, and monitoring; and discovering and implementing effective interventions and innovations.

Open access

Abstract

International student satisfaction has become a widely studied topic with the emergence of English-language study programs in higher education institutions (HEIs). Numerous studies arose in connection with understanding what factors influence international student satisfaction, determining service elements as crucial indicators of student satisfaction. There is limited research on understanding international student satisfaction in Hungary, explicitly focusing on degree-seeking mobility. Therefore, the current study analyses international students' satisfaction through the example of a Hungarian university to uncover the factors affecting satisfaction and to determine points for improvement of unsatisfied needs. Based on the questionnaire findings, an importance–satisfaction analysis (ISA) was conducted to depict international students' pain points visually. The focus group discussion and the affinity diagrams revealed that international students need more free-time activities and opportunities to connect outside the university. In addition, usability testing highlighted crucial missing information from the university mentor organisation webpage, while the results of the online questionnaire showed that there is an urgent need to develop university services. Besides determining points for improvement, this study provides insights into utilising a comprehensive, novel methodology in researching degree-seeking mobile students in Hungary.

Open access