Browse

You are looking at 1 - 10 of 82,800 items for

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Autológ neuroszenzoros retinatranszplantáció.

Esetbemutatás és a maculalyukak sebészetének rövid áttekintése

Autologous neurosensory retinal transplantation.

Case report and a brief overview of macular hole surgery
Orvosi Hetilap
Authors:
Ádám Bokor
,
Sára Makhoul
,
Orsolya Pásztor
, and
Mariann Fodor

Az éleslátás helyén a neuroretina teljes vastagságú anyaghiányát maculalyuknak nevezzük. Műtéti megoldása a retina belső határhártyájának eltávolítása vitrectomia során gázfeltöltéssel. A sikeres műtét után ismét kialakuló vagy műtét ellenére is nyitva maradó refrakter maculalyukak (kb. 5%) zárására számos műtéti technikát írtak le. Jelen cikkben egy nagy méretű, refrakter maculalyuk miatt Magyarországon elsőként végzett autológ neuroszenzoros retinatranszplantációt mutatunk be, a maculalyukak sebészetének rövid áttekintésével. Betegünk bal szemén hónapok óta fennálló látásromlás miatt, 6%-os látásélesség mellett szürke hályog, epiretinalis membrán és nagy méretű maculalyuk miatt 2022. szeptemberében szürkehályog-műtéttel kombinált vitrectomiát végeztünk ERM/ILM peelinggel és SF6-gáz-feltöltéssel. A beteg figyelmét felhívtuk a fej posztoperatív pozicionálásának fontosságára, melyet figyelmen kívül hagyott. 4%-os látásélesség mellett, refraktív maculalyuk (alapjánál: 983 μm, legkisebb átmérőnél: 609 μm) miatt 2022 december 14-én autológ neuroszenzoros retinatranszplantációt végeztünk intraoperatív OCT segítségével (Zeiss ARTEVO 800). A műtét végén, a transzplantátum helyben tartását elősegítendő, dekalint hagytunk a szemben, majd a beteg 5 napot hanyatt fekvő helyzetben töltött. Újabb műtéttel a dekalint eltávolítottuk, majd C3F8-gáz-feltöltést végeztünk. 8 héttel a műtét után 20%-os látásélesség mellett záródott maculalyukat dokumentáltunk, mely a féléves követés alatt stabilnak mutatkozott. A refrakter maculalyukak megoldására szóba jövő lehetőségek közül a betegnek egyértelmű látásjavulást eredményező autológ neuroszenzoros retinatranszplantáció megfontolásra érdemes beavatkozás. A műtét elvégzésében nagy segítséget jelentett az intraoperatív OCT. Az ideiglenesen szemben hagyott dekalin segít a transzplantátum helyben tartásában, azonban folyamatos hanyatt fekvő helyzetet igényel, és eltávolításához újabb műtét szükséges. További tapasztalatokra van szükség a műtét pontos indikációs körének megállapításához. Orv Hetil. 2023; 164(38): 1511–1517.

Open access

Az alkoholmegvonásos szindróma ellátása: új perspektívák

Assessment of alcohol withdrawal syndrome: new perspectives

Orvosi Hetilap
Authors:
Bettina Kata Kádár
,
Ildikó Katalin Pribék
,
Janka Gajdics
,
János Szemelyácz
,
Bálint Andó
, and
Bence András Lázár

Az alkoholhasználati zavar egyik legjelentősebb szövődménye az alkoholmegvonásos szindróma, amely olyan összetett neuropszichiátriai kórkép, melynek kezelése hazánkban elsősorban nem szakspecifikus, másodsorban pszichiátriai/addiktológiai fekvő- és járóbeteg-ellátási keretek között zajlik. Az alkoholmegvonásos szindróma egyrészről az alkoholhasználat-zavar súlyosságának egyik legfontosabb jelzője, másrészről olyan súlyos klinikai állapotok kialakulásához vezethet, mint a megvonásos konvulzív rosszullét és a delirium tremens, melyeknek igen jelentős a mortalitásuk. Ily módon az alkoholmegvonásos szindróma korai felismerése, megfelelő nyomon követése és az optimális terápia megválasztása elengedhetetlen. A jelen összefoglaló közlemény alapvető célját az elmúlt két évtized idevonatkozó szakirodalmi adatainak áttekintése és egy korszerű, egységes diagnosztikus és terápiás séma kialakítása képezte. Az alkoholmegvonásos szindróma tüneteinek felismerésében és nyomon követésében kiemelten fontos az Alkohol Megvonási Skála alkalmazása, míg rizikóbecslésében a Prediction of Alcohol Withdrawal Severity Scale mérőeszköz javasolt. A gyógyszeres terápia alapját a benzodiazepinek képezik. A vizsgálatok többsége a diazepámot, a klórdiazepoxidot, a lorezapámot és az oxazepámot részesíti előnyben eltérő indikációval. Az elmúlt években ugyanakkor felmerült a nem benzodiazepin típusú terápia jelentősége is. A nem benzodiazepin típusú farmakonok esetén a propofol, a fenobarbitál, az antiepileptikumok közül a karbamazepin és az oxkarbamazepin, míg az alfa-2-adrenerg-receptor-agonista szerek közül a klonidin és a dexmedetomidin hatásossága emelendő ki. Továbbá megállapítható, hogy megvonásos konvulzív rosszullét és delirium tremens esetében is a benzodiazepin-terápia hatásossága az elsődleges. A jelen összefoglaló közleményben az elmúlt két évtized szakirodalmi adatainak áttekintésével korszerű, egységes diagnosztikus és terápiás séma kialakítására törekedtünk , mely egyrészről elősegítheti az alkoholhasználati zavarral küzdő páciensek ellátási színvonalának növelését, továbbá lehetőséget teremt további klinikai vizsgálatok megszervezésére. Orv Hetil. 2023; 164(38): 1487–1496.

Open access

Beszámoló

Report

Orvosi Hetilap
Author:
Péter Gloviczki
Restricted access

A halál időpontjának becslése légypeték vizsgálatával

Estimating the time of death by examining fly eggs

Orvosi Hetilap
Author:
Csaba Bozó

Az igazságügyi rovartan az igazságügyi orvostanhoz szorosan kapcsolódó interdiszciplináris tudományterület, amely igazságügyi eljárás keretében vizsgálja a rovarokat. Az emberöléses bűncselekmények helyszínén, ha rovartani maradványok vannak az áldozaton, nagy segítséget nyújtanak a halál körülményeinek feltárásában. A döglegyek (Diptera: Calliphora) rendszerint elsőként kolonizálják a holttestet, ezért ezek a helyszínen vagy a boncteremben a leggyakrabban észlelt állatcsoportok közé tartoznak. Az esettanulmányban bemutatom, hogy a kettős emberölés áldozatán talált, igazságügyi jelentőségű légyfaj petéinek vizsgálatával hogyan lehetett megállapítani a halál időpontját, és ennek milyen jelentősége volt a bizonyítás szempontjából. Az egyik áldozaton, a férfin talált légypetéket hagyományos fénymikroszkópos, pásztázó elektronmikroszkópos és mikro-komputertomográfiás módszerekkel vizsgáltam. Az ügyben ezekkel a technikai eszközökkel elvégzett szakértői vizsgálatoknak döntő jelentőségük volt a megjelenő rovarfaj meghatározásában és fejlődési állapotának azonosításában. A döglegyek segítségével sikerült – egyéb nyomozati adatokkal együtt – igazolni, hogy az elkövetéssel gyanúsított személy a bűncselekmény időpontjában a helyszínen tartózkodott. Orv Hetil. 2023; 164(38): 1518–1522.

Restricted access

Ritka tumor, primer lymphoepithelialis carcinoma a fültőmirigyben

A rare tumor, primary lymphoepithelial carcinoma in the parotid gland

Orvosi Hetilap
Authors:
Dorina Göböl
,
Judit Mónika Szabó
, and
János József Huszka

A lymphoepithelialis carcinoma az epithelialis sejtek ritka, gyengén differenciált daganata, amelyre jellemző a stromában lévő kiterjedt lymphoid infiltráció. Ez a parotisban is megjelenő tumor a nasopharynxban előforduló differenciálatlan nasopharyngealis carcinomának szövettani analógja. A szövettani egyezés ellenére egészen másfajta kezelést igényel, így rendkívül fontossá válik a differenciáldiagnosztika. A fültőmirigy elsődleges lymphoepithelialis carcinomája nagyon ritka, és az összes rosszindulatú nyálmirigydaganat 0,4%-át teszi ki. Ezeknek az elváltozásoknak etnikai háttérhez kapcsolódó halmozódásuk van, többnyire ázsiai és északi-sarkvidéki bennszülött populációkban fordulnak elő. Összefüggés mutatható ki az Epstein–Barr-vírussal, és jellemző, hogy az endémiás területeken fordul elő a leggyakrabban. Az elsődleges parotis lymphoepithelialis carcinoma leggyakoribb tünetei a parotisban megjelenő tapintható elváltozás és a cervicalis lymphadenopathia. Egy Epstein–Barr-vírus-pozitív, a parotisban primeren kialakult lymphoepithelialis carcinoma esetéről számolunk be. A jelen közleményben a vonatkozó szakirodalmi háttér mentén, illetve esetbemutatáson keresztül a primer parotis lymphoepithelialis carcinoma megjelenésének komplex kivizsgálását és ellátását ismertetjük. Orv Hetil. 2023; 164(38): 1506–1510.

Open access

Szájüregi daganatszűrés: mit tehet az egészségügyi ellátórendszer a betegségteher mérsékléséért?

Oral cancer screening: what can the healthcare system do to reduce the burden of disease?

Orvosi Hetilap
Authors:
Lajos Döbrőssy
and
Károly Lapis

A szájüregi daganatok gyakori előfordulásuk és haláloki szerepük miatt népegészségügyi fontosságú betegségek csoportját képezik. Elvben szűrővizsgálattal korán felismerhetők, eredményesen kezelhetők, így az okozott halálozás mérsékelhető. A szájüregi szűrés egyszerű, három szakaszból áll, úgymint kikérdezés, a nyelv és a szájüreg képleteinek megtekintése, majd a nyaki nyirokcsomók megtapintása. A vizsgálatot rutinszerűen a fogorvos, de a háziorvos és foglalkozás-egészségügyi személyzet is elvégezheti. Ha a vizsgálat rákmegelőző állapotot vagy daganatra utaló jeleket mutat, a beteget sztomatológiai intézetbe kell utalni. A szájüregi daganatban megbetegedettek jelentős hányada ugyanis alacsony társadalmi-gazdasági státuszban lévő, hátrányos helyzetű, „fogorvos- és orvoskerülő”, nehezen elérhető. Az egészségügyi ellátórendszer feladata a „rejtőzködő”, nagy kockázatú személyek felkutatása és irányítása a szájüregi szűrővizsgálat színhelyére. Orv Hetil. 2023; 164(38): 1497–1505.

Open access

Fructus, Attianus, Ariomanus

Restoring two altar-inscriptions from Poetovio

Fructus, Attianus, Ariomanus

Két poetovioi oltárfelirat kiegészítése
Archaeologiai Értesítő
Author:
Szabó Melinda

Abstract

The study includes two inscriptions from Poetovio both on altars, one dedicated to Mithras, the other to Isis, both erected for the wellbeing of a person. In addition to the findspot they have in common that both persons mentioned in them were employees of the publicum portorium Illyrici customs office. This insight is the basis for the new additions to the study, as for both inscriptions it was possible to reinterpret the previously known inscriptions based on the pattern used by customs post employees, which could be observed on other inscriptions. The new addition will allow the two inscriptions to be included in the research on the operation and staffing of the Illyricum customs district.

Open access

Abstract

Prescribed and supported by the state, public catering in Hungary fulfils a common social need; its aim is to meet the nutritional requirements of consumers in terms of both quantity and quality. Public catering is legally regulated and is also important from the perspective of health policy. As the smallest unit of common catering, family meals differ from public catering in several respects. One fundamental difference is that public catering rests on scientific foundations: it is planned, organized, and controlled by a qualified manager. This manager may be a trained dietitian or a catering manager, according to the National Qualifications Register. The training for these two roles is interlinked and goes back more than a century.

Open access

Abstract

The present study examines the Hungarian practice of public catering for children from an economic perspective, bearing in mind that the production and consumption of food is, at the same time, an economic activity. Taking this approach, we focus on which institutions contribute to or hinder efficiency, by which we mean the efforts of economic agents to generate maximum welfare from the available (meager) resources. For social reasons, the supply of public catering for children is a statutory obligation on the part of local authorities, where efficiency must be combined with social considerations. The study reviews the rationing mechanism of school meals catering as a public service, looking first at the main factors determining the level of demand for public catering for children, and then at the main factors that influence supply.

Open access

Abstract

The study examines the provision of school-holiday meals for children and shows how it is embedded in society. Proper nutrition is very important for children's physical and cognitive development. However, international research shows that children's social and cultural background has a significant impact on their nutrition. To reduce these disparities and ensure that all children have a healthy diet, effective government intervention is necessary. In Hungary, school canteens and free meals during school holidays for children in need serve this purpose. The latter service is of great importance for the children of families affected by food poverty. Yet, statistics show that some of these children are unable to use this service. This study examines the period before 2016 and highlights the social embeddedness of the service and its consequences on the provision. Whether child food poverty is perceived as a social issue and a common cause generating community intervention largely depends on the local actor's correct perception of the issue, the local appraisal of need, and the consideration of parents' “deservingness.” The study also makes some suggestions about areas where further interventions should focus to improve the nutrition of children affected by food poverty.

Open access