Browse

You are looking at 1 - 10 of 79,229 items for

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Abstract

In this study, the ability of microRNA-1906 (miR-1906) to attenuate bone loss in osteoporosis was evaluated by measuring the effects of a miR-1906 mimic and inhibitor on the cellular toxicity and cell viability of MC3T3‐E1 cells. Bone marrow-derived macrophage (BMM) cells were isolated from female mice, and tartrate-resistant acid phosphatase signalling was performed in miR-1906 mimic-treated, receptor-activated nuclear factor kappa-B (NF-κB) ligand (RANKL)-induced osteoclasts. In-vivo, osteoporosis was induced by ovariectomy (OVX). Rats were treated with 500 nmol/kg of the miR-1906 mimic via intrathecal administration for 10 consecutive days following surgery. The effect of the miR-1906 mimic on bone mineral density (BMD) in OVX rats was observed in the whole body, lumbar vertebrae and femur. Levels of biochemical parameters and cytokines in the serum of miR-1906 mimic-treated OVX rats were analysed. The mRNA expression of toll-like receptor 4 (TLR4), myeloid differentiation primary response 88 (MyD88), p-38 and NF-κB in tibias of osteoporotic rats (induced by ovariectomy) was observed using quantitative reverse-transcription polymerase chain reaction. Treatment with the miR-1906 mimic reduced cellular toxicity and enhanced the cell viability of MC3T3‐E1 cells. Furthermore, osteoclastogenesis in miR-1906 mimic-treated, RANKL-induced osteoclast cells was reduced, whereas the BMD in the miR-1906 mimic-treated group was higher than in the OVX group of rats. Treatment with the miR-1906 mimic also increased levels of biochemical parameters and cytokines in the serum of ovariectomised rats. Finally, mRNA expression levels of TLR4, MyD88, p-38 and NF-κB were lower in the tibias of miR-1906 mimic-treated rats than in those of OVX rats. In conclusion, the miR-1906 mimic reduces bone loss in rats with ovariectomy-induced osteoporosis by regulating the TLR4/MyD88/NF‐κB pathway.

Restricted access

A BNT162b2 mRNS-Pfizer–BioNTech-védőoltás hatásosságának és immunogenitásának monitorozása egészségügyben dolgozókon

Immunogenicity and safety of the BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine in healthcare workers

Orvosi Hetilap
Authors: Bernadette Rojkovich, Dóra Németh, Eszter Török, Bernadette Szabó, Ágnes Pintér, István Juhász, Márton Weidl, Éva Lányi, Judit Pável-Szecskó, Imre Lázár, András Perduk, József Reiter, György Nagy, Erzsébet Nagy, and Pál Géher

Összefoglaló. Bevezetés: A SARS-CoV-2 koronavírus okozta COVID–19 általános egészségügyi és gazdasági krízist idézett elő. Célkitűzés: A megfigyeléses vizsgálat célja a BNT162b2 mRNS-Pfizer–BioNTech-vakcina hatásosságának, biztonságosságának és immunogenitásának igazolása a Budai Irgalmasrendi Kórház dolgozóin. Módszer: A vakcina adása után elemeztük a COVID–19-fertőzés előfordulását, az oltások utáni reakciókat, valamint a „spike” (S-) protein és a nukleokapszid (N)-protein elleni ellenanyag szintjének változását. Eredmények: A felmérésben részt vevő 295 dolgozó közül az oltást megelőzően 36 dolgozó esett át COVID–19-fertőzésen (COVID–19-pozitív csoport). A második oltás után a megfigyelési időszak három hónapjában COVID–19-fertőzés nem alakult ki a felmérésben részt vevő oltott dolgozók körében. Az oltási reakciók enyhék voltak. A COVID–19-pozitív csoportban az N-antitestek medián küszöbértékindexe az első vakcina után 4 héttel mérve szignifikánsan magasabb volt (28,37), mint a COVID–19-negatív (0,085) csoportban (p<0,0001). Az első vakcina után 4 héttel az S-antitestek medián értéke (8015 U/ml) a COVID–19-pozitív csoportban szignifikánsan magasabb volt (p<0,0001), mint a COVID–19-negatív csoportban (23,18 U/ml). A COVID–19-negatív csoport S-antitest-középértéke a második vakcina után szignifikáns (p<0,0001), mintegy 500×-os emelkedést mutatott (23,18 U/ml ről 1173 U/ml-re). Egy vakcina hatásosságát a fertőzések terjedésének megakadályozása igazolja. Következtetések: A második vakcina utáni megfigyelési időszakban új COVID–19-fertőzés nem volt az oltott dolgozók körében. A fertőzésen át nem esett COVID–19-negatív egyének esetén az S-antitest emelkedése mérsékelt az első oltás után, míg a második oltás után lényegesen emelkedik. A COVID–19-fertőzésen átesett egyének csoportjában már az első vakcina is jelentős S-antitest-termelődést vált ki. Orv Hetil. 2021; 162(39): 1551–1557.

Summary. Introduction: The coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic caused global public health and economic crises. Objective: The aim of this observation study was to estimate the effectiveness, safety and elicited immune response of the BNT162b2 mRNA Pfizer–BioNTech vaccine in healthcare workers of the Buda Hospital of the Hospitaller Order of St. John of God. Method: After vaccination, the infection rate, adverse events and the kinetics of anti-SARS-CoV-2 spike (S) protein and anti-SARS-CoV-2 nucleocapsid (N) protein antibodies were evaluated. Results: Before vaccination, from the 295 healthcare workers 36 recovered from prior COVID-19 infection (COVID-19-positive group). After the second vaccination, there was no COVID-19 infection during the three-month follow-up period. The adverse events were mild. In the COVID-19-positive group, the median cut-off index of anti-N antibodies measured at 4 weeks after the first vaccination were significantly (p<0.0001) higher (28.37) than in the COVID-19-negative group (0.085). After the first vaccine, the median titer of anti-S antibodies was significantly higher (p<0.0001) in the COVID-19-positive group (8015 U/ml) compared to the COVID-19-negative group (23.18 U/ml). In the COVID-19-negative group, the median titer of anti-S antibodies increased significantly (p<0.0001) after the second vaccine (from 23.18 U/ml to 1173 U/ml), showing an increase of 500×. Conclusions: After the second vaccination, there was no COVID-19 infection during the follow-up. In the COVID-19-negative group, the anti-S antibody titer is moderate after the first vaccination and increases significantly after the second vaccine. In the COVID-19-positive group, the first vaccine induces significant anti-S antibody production. Orv Hetil. 2021; 162(39): 1551–1557.

Open access

Egészségműveltséget mérő kérdőívek validálása hazai felnőttmintán

Validation of health literacy questionnaires in Hungarian adult sample

Orvosi Hetilap
Authors: Gabriella Mátyás, Ferenc Vincze, and Éva Bíró

Összefoglaló. Bevezetés: Az eredményes gyógyítás, rehabilitáció, egészségre nevelés és egészségfejlesztés elengedhetetlen feltétele, hogy az egyén az egészségműveltségének megfelelő módon jusson hozzá az egészségével kapcsolatos információkhoz. Célkitűzés: A kutatás célja két, az egészségműveltséget objektíven (Newest Vital Sign) és szubjektíven (Brief Health Literacy Screening Tool) mérő skála validálása volt. Ezen nemzetközi felmérésekben elterjedt és önmagukban is alkalmazható rövid tesztek segítségével vizsgálható az általános populáció egészségműveltsége. Módszer: A skálák tesztelése országos keresztmetszeti vizsgálat keretében zajlott a felnőtt lakosság körében. A kérdőívek megbízhatóságát és validitását az egyes kérdőíveken belüli Cronbach-α, Spearman–Brown és korrigált item-totál korrelációs együtthatók, valamint feltáró faktorelemzés (főkomponens-elemzés, varimax rotáció) segítségével értékeltük. Eredmények: A kérdőívek belső konzisztenciáját mérő Cronbach-α-érték a Newest Vital Sign kérdőív esetében 0,72, a Brief Health Literacy Screening Tool kérdőív esetében 0,87, míg a Spearman–Brown-féle korrigált korrelációval számított „split-half” megbízhatóság 0,76, illetve 0,88 volt. Az item-totál korrelációs vizsgálat során kapott korrelációs együtthatók minden esetben magasabbnak bizonyultak az elvárható 0,3-as értéknél. A faktorszerkezet feltárása rávilágított, hogy a két teszt az egészségműveltség más-más dimenzióit méri. Megbeszélés: Eredményeink alapján mindkét teszt megbízhatónak bizonyult; a Brief Health Literacy Screening Tool skála belső validitása magasabb, mint az eredeti kérdőívé. A faktorelemzés alapján a két kérdőív együttes alkalmazása is lehetséges, ha a cél a szubjektív és az objektív műveltség egyszerre történő vizsgálata. Következtetés: Eredményeink alapján javasoljuk a Brief Health Literacy Screening Tool és a Newest Vital Sign kérdőívek általunk validált változatának használatát kérdezőbiztosok által felvett, egészségműveltséget vizsgáló felmérések részeként. Orv Hetil. 2021; 162(39): 1579–1588.

Summary. Introduction: Accessing health information adapted to one’s health literacy level is a prerequisite for effective healing, rehabilitation, health education, and health promotion. Objective: This research aimed to validate the Hungarian version of two instruments measuring health literacy: the performance-based Newest Vital Sign and the self-reported Brief Health Literacy Screening Tool. These short instruments, which are frequently used in international surveys, can be applied to measure health literacy among the general population. Method: The two instruments were tested in a nationwide cross-sectional study in the general population. The questionnaires’ reliability and validity were evaluated using Cronbach-α, Spearman–Brown, corrected item-total correlation coefficients, and exploratory factor analysis (principal components analysis, varimax rotation). Results: The internal consistency measured by the Cronbach-α was 0.72 for the Newest Vital Sign and 0.87 for the Brief Health Literacy Screening Tool, and the split-half reliabilities calculated with the Spearman–Brown correlation were 0.76 and 0.88, respectively. The correlation coefficients obtained during the item-total correlation analysis proved to be higher than the expected 0.3 value in all cases. Exploring the factor structure revealed that the two tests measure different dimensions of health literacy. Discussion: Both tests proved to be reliable; the internal validity of the Brief Health Literacy Screening Tool is higher than that of the original questionnaire. Based on the factor analysis, their application is possible together if the goal is to examine subjective and objective health literacy together. Conclusion: Using the validated Hungarian version of these questionnaires is recommended as part of health literacy surveys conducted by interviewers. Orv Hetil. 2021; 162(39): 1579–1588.

Open access

Gerinckorrekciós műtétek háromdimenziós hatékonysági vizsgálata serdülőkori idiopathiás gerincferdülésben

Three-dimensional efficacy of correction surgeries in adolescent idiopathic scoliosis

Orvosi Hetilap
Authors: Kristóf József, István Márkus, Csaba Bogyó, Miklós Tunyogi Csapó, and Ádám Tibor Schlégl

Összefoglaló. Bevezetés: Nincs egységesen elfogadott álláspont, hogy a serdülőkori idiopathiás gerincferdülés sebészi korrekcióját melyik életkorban optimális elvégezni. Világszerte 11 éves kortól akár (kezeletlen esetben) 50–60 éves korig végeznek fúziós műtétet a betegségben, 63–83%-os átlagos koronális síkú korrekciós hatékonysággal. Célkitűzés: Célul tűztük ki, hogy felmérjük a gerinckorrekciós műtétek hatékonyságát három dimenzióban, illetve a páciens életkorának függvényében. Módszerek: A vizsgálatba 23, serdülőkori idiopathiás gerincferdüléssel diagnosztizált beteget (12 fő 17 évnél fiatalabb, 11 fő 17 évnél idősebb) vontunk be. Minden betegnél csavaros derotációt és spondylodesist végeztünk, és a beavatkozás előtt és után EOS 2D/3D felvételeket, majd sterEOS 3D rekonstrukciókat készítettünk. A következő paramétereket számítottuk: Cobb-fok, háti kyphosis, ágyéki lordosis, apicalis csigolyarotáció, maximális csigolyarotáció. A különböző életkorú csoportok közötti különbséget kétmintás t-próbával, illetve Wilcoxon-féle próbával vizsgáltuk. Eredmények: A gerinckorrekciós műtétek során a koronális síkú eltérést 78,2%-ban (átlagosan 55,1 Cobb-fokról 12,0 Cobb-fokra), az apicalis csigolyarotációt 56,7%-ban (átlagosan 21,0 fokról 9,1 fokra) tudtuk korrigálni. A 17 éves életkor után operált páciensek esetén átlagosan 79,2%-os Cobb-fok-csökkenést értünk el, míg a fiatalabb betegcsoportban 77,0%-ban korrigáltuk a koronális főgörbületet (p = 0,614). Az idősebb betegcsoportban szignifikánsan kevésbé sikerült az apicalis csigolyarotáció korrekciója (átlagosan 38,1%; 21,8 fokról 12,4 fokra), mint a fiatalabb pácienseknél (átlagosan 68,5%; 20,2 fokról 6,2 fokra; p = 0,016). Következtetés: Összességében a nemzetközi publikációknak megfelelő korrekciót értünk el. A koronális síkban közel azonos korrekciós hatékonyság figyelhető meg a különböző életkorú betegcsoportok között, a csigolyarotáció azonban 17 éves életkor előtt hatékonyabban korrigálható. Orv Hetil. 2021; 162(39): 1573–1578.

Summary. Introduction: There is no clear recommendation for the optimal age to perform corrective surgery in adolescent idiopathic scoliosis. Fusion surgery is performed from the age of 11 to 50–60 years, with an average coronal plane correction efficiency of 63–83%. Objective: We aimed to evaluate the effectiveness of correction surgeries in three dimensions in adolescent idiopathic scoliosis. In addition, our objective was to examine the influence of the patient’s age on the correction. Methods: The study included 23 patients with adolescent idiopathic scoliosis (12 patients younger than 17 years, 11 patients older than 17 years). All patients underwent screw-derotation and spondylodesis and underwent EOS 2D/3D imaging before and after the operation, followed by sterEOS 3D reconstructions. The following parameters were calculated: Cobb degree, thoracic kyphosis, lumbar lordosis, apical vertebral rotation, maximal vertebral rotation. Differences between different age groups were examined by paired-sample t-test and Wilcoxon rank sum test. Results: The mean efficiency of correction surgeries was 78.2% in the coronal plane (from an average of 55.1 Cobb degrees to 12.0 Cobb degrees) and 56.7% in the axial plane (from an average of 21.0 degrees to 9.1 degrees). We achieved an average 79.2% reduction of Cobb angle in patients operated after the age of 17 years, which was 77.0% in the younger group (p = 0.614). Apical vertebral rotation correction was significantly less successful in the elderly group (mean 38.1%; from 21.8 degrees to 12.4 degrees) than in patients operated before the age of 17 years (mean 68.5%; from 20.2 degrees to 6.2 degrees; p = 0.016). Conclusion: We achieved scoliosis correction in line with the international publications. Nearly the same correction efficiency was observed between different age groups of patients in the coronal plane. However, vertebral rotation can be derotated more effectively before the age of 17 years. Orv Hetil. 2021; 162(39): 1573–1578.

Open access

A primer Sjögren-szindróma pszichológiai vonatkozásai

Psychological features of primary Sjögren syndrome

Orvosi Hetilap
Authors: László V. Módis, Antónia Szántó, and Antal Bugán

Összefoglaló. A primer Sjögren-szindróma (pSS) krónikus autoimmun betegség, melynek elsődleges tünetei az exokrin mirigyeket érintő autoimmun folyamat következtében létrejövő szem- és szájszárazság, szisztémás manifesztációi között pedig a leggyakoribbak a szellemi és fizikai fáradtság és az ízületi fájdalmak. A betegség lélektani vonatkozásait nagy érdeklődés övezi; közleményünk a vonatkozó kutatási eredményeket foglalja össze a hátterükben húzódó pszichoneuroimmunmodulációs háttér rövid bemutatásával. A pSS pszichológiai tényezői közt a legrégebben vizsgáltak a depresszió és a szorongás. Ezek jelentős hatással vannak a betegek életminőségére, jóllétére, kognitív funkcióira, sőt a betegség aktivitására is. Bemutatjuk továbbá a stressz és a megküzdési stratégiák jellegzetes mintázatait pSS-ben, amelyek közt a betegségre jellemző maladaptív stratégiák a legjelentősebbek a patogenezis megértése és a kezelés szempontjából. Ilyenek a tagadás, a hasítás és a helyettesítés. Kitérünk a Sjögren-szindrómát kísérő személyiségjellemzőkre is, amely ígéretes terület, de kevés adat áll rendelkezésünkre; az eddigi vizsgálatok alapján a neuroticismus a leginkább pSS-re jellemző tényező. A kognitív funkciók érintettségének összefoglalása és az egyéb pszichológiai tényezők (szellemi fáradtság, szexualitás, testképzavar, életminőség) összegzése után egyértelműen levonható a következtetés, hogy a Sjögren-szindróma nemcsak biológiai, hanem pszichés, pszichoszociális és szociális jelenségszinteken is okoz zavarokat, tüneteket. Ezért rendkívül fontos a betegség biopszichoszociális szemléletű kezelése, a betegek aktív, intencionális részvétele a pSS-sel való megküzdésben. Orv Hetil. 2021; 162(39): 1558–1566.

Summary. Primary Sjögren syndrome (pSS) is a chronic, autoimmune disorder. Primary symptoms are ocular and oral dryness as a of an autoimmune process affecting the exocrine glands. The most common systemic manifestations of the disease are mental and physical fatigue and arthralgia. Psychological features of pSS are studied with great interest; the present publication reviews the results of the related investigations alongside with the possible psychoneuroimmunomodulatory background. Among psychological factors in pSS, depression and anxiety have been studied the longest. These impact significantly the quality of life, wellbeing, cognitive functions and disease activity of the patients. Afterwards, we introduce the characteristic patterns of stress and coping mechanisms in pSS, among which maladaptive strategies, typical for the disorder are the most important regarding the pathogenesis and the therapy. These pSS-linked maladaptive strategies are denial, disengagement and focus and venting of emotions. As next, we give a summary about personality characteristics in pSS, which is a promising field to study, and yet very few related data are available; based on them, neuroticism seems to be the most common personality factor in Sjögren’s. After summarizing briefly cognitive functions and other psychological features (mental fatigue, sexuality, body image disturbance and quality of life), it is evident that pSS is determined not only by biological but also by psychological, psychosocial and social disturbances. Hence, treating pSS patients with a biopsychosocial perspective is crucial and so is the active and intentional participation of patients in their recovery. Orv Hetil. 2021; 162(39): 1558–1566.

Open access

Stroke és a cardiorespiratoricus fittség

Stroke and cardiorespiratory fitness

Orvosi Hetilap
Author: Péter Apor

Összefoglaló. A fizikai inaktivitás a cardiovascularis betegségek – így a stroke – jelentős kockázati tényezője. A rendszeres testmozgás növeli az aerob kapacitást, a cardiorespiratoricus fittséget – ezzel csökkenti a cardiovascularis betegségek, köztük a stroke kockázatát. Az elmúlt évek azon vizsgálataiból idéz a közlemény, amelyek a fizikai aktivitás, a cardiorespiratoricus teljesítőképesség szerepét ismertetik a stroke elsődleges és másodlagos prevenciójában. Említésre kerülnek az aerob kapacitás mérésének módszerei. A nemzetközi tapasztalatok azt igazolják, hogy magas cardiorespiratoricus fittség esetén közel harmadával csökken a stroke előfordulása. A WHO ajánlása mindenkinek a heti legalább 150 percnyi mérsékelten-közepesen meglihegtető testi tevékenység – ez a leggyakoribb krónikus betegségek ellen bizonyos védelmet ad. Orv Hetil. 2021; 162(39): 1567–1572.

Summary. Physical inactivity is a significant risk for cardiovascular diseases, even for stroke. Regular physical activity improves aerobic capacity, cardiorespiratory fitness, aerob endurance performance (synonyms), diminishing the risk of cardiovascular diseases as well as the risk of stroke. We refer to previous literature data from the past two decades demonstrating the beneficial role of the higher aerob fitness in the primary and secondary prevention of stroke. Relevant methods of measuring aerob performance have been described previously. In the case of optimal aerobic fitness, the occurrence of stroke is lower by a third according to international experience. WHO advices moderate-medium intensity physical activity of minimum 150 minutes per week, which carries significant protection against the majority of chronic cardio-metabolic diseases. Orv Hetil. 2021; 162(39): 1567–1572.

Open access

Arrodált gyomorgyűrűk kezelése – irodalmi áttekintés egy eset kapcsán

Treatment of neglected gastric bands – review of the literature in relation to a case

Magyar Sebészet
Authors: Zsolt Baranyai, Keresztély Merkel, Miklós Horváth, István Hritz, and Attila Szijártó

Összefoglaló. Bevezetés: 70 éves férfi beteg kóros kövérség (BMI: 50,1) miatt 2005-ben gyomorgyűrű beültetésben részesült. 2020 decemberében hasfali phlegmone hátterében igazolt port infekció miatt más intézetben subcutan incisió, lavage történt. CT-vizsgálattal, majd gasztroszkóppal a gyomorgyűrű arrosióját, intramurális elhelyezkedését igazoltuk. A műtét során laparoszkópos technikával a gyomor corpus nagygörbületén ejtett, kb. 2 cm nagyságú nyíláson keresztül távolítottuk el a gyűrűt. A beteg szövődménymentesen került emisszióra. Megbeszélés: Mintegy 20 évvel ezelőtt a laparoszkópos állítható gyomorgyűrű (LAGB) rendkívül népszerű volt. A LAGB azonban számtalan rövid és hosszú távú szövődménnyel jár, ezért egyre inkább kikerül a bariátriai sebészet tárházából. A gyűrű arrosiója ritka, súlyos szövődmény. Eltávolításának többféle módja lehet. A gyomorgyűrű eltávolítása általában a testsúly jelentős növekedésével jár. A betegeknél konverziós bariátriai műtétet, laparoszkópos gyomor sleeve reszekciót, vagy gyomor bypass műtétet lehet végezni.

Summary. Introduction: Extreme obese (BMI: 50.1) 70 year old male patient after LAGB procedure in 2005, with abdominal wall and port infection underwent subcutaneous incision drainage of the area in December 2020. CT and Gastroscopy confirmed gastric penetration and intramural position of the Band. Using laparoscopic approach with incision of 2 cm of the stomach at the gastric greater curvature the band had been removed. Patient had been discharged without any complications. Discussion: LAGB was a very popular bariatric approach at the first decade of laparoscopic bariatric surgery. The increased incidence of short and long term complications reduced worldwide the number of LAGB procedures. Band penetration is a rare but dangerous complication. Laparoscopic removal is recommended. Usually, the intervention is followed by significant weight gain which can be treated with conversion of LAGB to Sleeve Gastrectomy or LGBP procedure.

Open access

Az endoszkópia minőségi követelményei

Magyar szakmai irányelv

Quality expectations in endoscopy – Hungarian guideline

Magyar Sebészet
Authors: Tibor Gyökeres, Renáta Bor, László Czakó, Zsolt Dubravcsik, Zoltán Szepes, Mihály Szőnyi, and Áron Vincze

Összefoglaló. A tápcsatorna endoszkópiája a gasztrointesztinális rendszer betegségeinek legfontosabb vizsgáló eljárása, a diagnosztikán túl egyre szélesedő körben terápiás beavatkozási lehetőséget is magában foglal. A jó minőségben végzett endoszkópia javítja az esetlegesen fennálló betegség kimenetelét és növeli a betegelégedettséget. A nemzetközi emésztőszervi endoszkópos társaságok elsőrendű fontosságúnak határozták meg az endoszkópia minőségének javítását célzó törekvéseket. Az endoszkópos tevékenységek minőségének ellenőrzésében és javításában a meghatározott indikátorok folyamatos követése fontos feladat, ezek révén biztosítható betegeink számára a legmagasabb szintű ellátás. A bizonyítékon alapuló minőségi indikátorok lehetővé teszik az egyes endoszkóposok és az endoszkópos vizsgálóhelyek összehasonlítását és az általuk nyújtott szolgáltatás értékelését. A fenntartónak betegbiztonsági és költséghatékonysági szempontból is fontos ismerni, hogy melyik szolgáltató tudja teljesíteni a minimálisan elvárt és fejlődési célként kitűzött teljesítménymutatókat, melyik ellátónál milyen tényezőket szükséges megváltoztatni, javítani. A szerzők az európai útmutatókat alapul véve a felső tápcsatorna endoszkópiája, az alsó tápcsatorna endoszkópia, a pancreatobiliaris endoszkópia, a vékonybél endoszkópia, a kapszula endoszkópia és az endoszkópos szolgáltatás területén határozták meg a klinikailag releváns teljesítménymutatók auditálható magyar rendszerét. Az egységesség, a jobb digitalizálhatóság és könnyebb auditálhatóság céljából a felső, az alsó, a pancreatobiliaris, a vékonybél és a kapszula endoszkópia vonatkozásában a magyar ajánlásban a minőségi alterületeket egységesen (1–8) számozták, minden szám ugyanazon szempontrendszert jelenti. Az endoszkópos szolgáltatás komplex minőségi mutatóinál szigorúan ragaszkodtak az európai irányelvhez, itt 9 különböző alterületbe foglalták össze a 30 minőségi mutatót. A szűrő kolonoszkópia kiemelt jelentősége miatt a jelen minőségi endoszkópos útmutatóba foglalták bele eltérő szerkezettel a szűrő kolonoszkópos program során alkalmazott minőségi mutatókat, illetve a bélelőkészítést érintő néhány alapvetést is.

Summary. Nowadays, endoscopy is the cornerstone in the diagnosis and therapy of gastrointestinal diseases. Good quality endoscopy can improve outcome of the disease and patients experience. International endoscopy societies prioritized efforts improving quality of endoscopy. The highest level of patient care can be provided through continuous assessment and improvement of relevant quality indicators. The comparison of these evidence based performance measures between endoscopists and endoscopy providers allow the objective evaluation of the service. Furthermore, from the point of view of patient safety and cost effectiveness the health care provider should know the minimum standards and target goals, as well, to make grounded decisions about fields of necessary changes and improvements. The authors based on European guidelines worked out this comprehensive auditable Hungarian system of performance measures in the fields of upper endoscopy, lower endoscopy, pancreatobiliary endoscopy, capsule endoscopy, enteroscopy and general endoscopy service. Due to commonality all domains were counted similarly (1–8) in different endoscopic procedures. The general endoscopy service is an exception with 9 domains and 30 quality parameters. The outstanding importance of colorectal cancer screening required involving this topic into this guideline with separate structure, as well as the basics of bowel preparation.

Open access

Petersen-hernia, egy ritka sérvtípus megjelenése osztályunkon

Petersen hernia, a rare type of hernia in our department

Magyar Sebészet
Authors: Keresztély Merkel, Tímea Vass, György Herczeg, Péter Ágh, and Miklós Máté

Összefoglaló. 61 éves nőbeteg anamnéziséből 3 évvel korábbi, morbid obezitás miatti bariátriai műtét (Roux Y gastric bypass, műtét előtti BMI 42, aktuális BMI 22), hysterectomia, hypertonia említendő. Négy napja tartó diffúz hasi fájdalom, hányás, hányinger, székletkimaradás miatt került SBO érintésével sebészeti osztályunkra. Felvételkor mérsékelt hasi distenzió, diffúz felhasi 3-5/10 fájdalom volt, defensus nélkül, NG szonda jelentős tartalmat nem hozott. Ileusra jellemző auscultációt, rectalis vizsgálattal üres ampullát találtunk. Álló natív hasi felvételen jobb oldalon L II–III. csigolya mellett kissé gázos, nem tágabb vékonybélkacs került leírásra, benne 2-3 cm-es nívóval. Hasi UH-vizsgálaton folyadékkal telt, tág, 30–35 mm átmérőjű vékonybeleket írtak le. CT-vizsgálat során a duodenum, jejunum és néhány proximalis ileumkacs kóros distensióját igazolták, nívókkal, innen aboralisan összeesett vékonybeleket.

Tekintettel a kliniko-radiológiai képre, urgens műtét során Hasson-technikával laparoszkópos inspekciót végeztünk, azonban a masszív ileus okozta térhiány miatt kp medián laparotómiára konvertáltunk. Az exploráció során a Petersen-hernián át a jobb hasfélbe herniálódott alimentáris, biliopancreatikus és közös vékonybélszakaszt észleltünk a terminális ileum közepéig. A bél életképesnek bizonyult. A Petersen-hernián át a kizáródott szakaszt a bal hasfél felé visszahelyeztük, majd a Petersen-herniát nem felszívódó fonallal a colon transversum és az alimentáris kacs mezentériuma közt tovafutó varrattal zártuk. A beteg az ötödik postoperatív napon gyógyultan távozott.

Summary. 61 years old female with previous surgical history of Roux-en-Y gastric bypass (3 years ago) and earlier hysterectomy admitted to our surgical department with clinical and radiological signs of small intestinal obstruction. Urgent intervention had been performed with following findings: Petersen herniation of alimentary tract including the – biliopancreatic tract and the small bowel extending to the midpart of the terminal ileum. Viability of herniated intestinal tract had been confirmed, and reposition of herniated parts through the Petersen hernia had been done. Closure with non-absorbable running suture of the gap between the transverse colon and the mesenteriun of the alimentary limb had been performed. Patient was fit for discharge on the fifth postoperative day.

Open access

Sebészi megoldások krónikus multivisceralis arteriás elzáródások esetében

Surgical solutions in multivisceral arterial occlusions

Magyar Sebészet
Authors: Csaba Dzsinich, László Barta, Klaudia Bogdány, Tamás Tóth, Tibor Pataki, and Gabriella Nagy

Összefoglaló. Bevezetés: A zsigeri artériák akut elzáródása fulmináns klinikai képpel társul, és az esetek jelentős százalékában gyorsan halálhoz vezet. Ha ezen artériák obliteratív folyamata lassan alakul ki, a zsigeri artériák gazdag kollaterális kapacitása a klinikai tüneteket sokáig elfedi. Az esetek egy részében az anatómiailag közel fekvő renalis artériák obliteratív folyamata, illetve a társuló aortoiliacalis szűkületek és/vagy elzáródások rendkívül szerteágazó klinikai képet okozhatnak. Az átfedések más hasi betegségekkel félrevezetők lehetnek, emiatt késedelmes felismerésük súlyos következményekkel járhat. Előfordulásuk nem gyakori, ismeretük azonban nélkülözhetetlen mind a diagnosztika, mind a megoldás szempontjából. Dolgozatunkban e bonyolult kórkép eseteit tárgyaljuk, és ismertetjük a megoldások lehetőségeit.

Summary. Introduction: Acute occlusions of the visceral arteries result in fulminant clinical consequences and without fast and appropriate treatment may lead to fatal outcome. If the obliterative disease has slow progression the huge capacity of the collateral circulation of the visceral arteries may remain free of symptoms at long run. By progression of the obliterative disease and extension to both, the renal arteries and the aortoiliac segment the clinical picture becomes more colourful. Symptoms mimicking other abdominal disorders may easily lead to misdiagnosis and/or unnecessary delay of adequate treatment – finally to organ or life threatening condition. In the present paper we deal with this infrequent, but severe disease in order to recognize it in time, to recommend proper diagnostic workup and propose adequate treatment.

Open access