Browse

You are looking at 1 - 10 of 79,484 items for

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Abstract

Supply chain management intends to integrate supply chains' activities such as material flow, information flow and financial issues. Material flow management is the most significant issue since the inventory level in the whole supply chain could be optimized by an integrated plan. In other words, when one member of the supply chain plans to reduce its inventory level solely, despite reducing inventory in this node the inventory will be stocked in other partners' warehouses. Therefore, in this paper a new mathematical model has been developed to facilitate the process of finding the optimum solution in economic production, purchase and delivery lots and their schedules in a three-echelon supply chain environment; including raw material in suppliers, manufacturer and assembly facility as a customer. The manufacturer with a flow shop system provides its requirements from supplier, assemble multiple products, and delivers products to the customer (automotive OEM alike) on an optimum multiple delivery points. The delivery cycles would be identified through the production common cycle regarding the supply chain flexibility. Finally, a modified real-valued Genetic Algorithm (MRGA), and an Optimal Enumeration Method (OEM) are developed, and some numerical experiments have been done and compared as well.

Open access

We give all functions ƒ , E: ℕ → ℂ which satisfy the relation

ƒ(a2+b2+c2+h) =E(a) +E(b) +E(c) +K

for every a, b, c ∈ ℕ, where h ≥ 0 is an integers and K is a complex number. If n cannot be written as a2 + b2 + c2 + h for suitable a, b, c ∈ ℕ, then ƒ (n) is not determined. This is more complicated if we assume that ƒ and E are multiplicative functions.

Open access

In this article, we study a fractional control problem that models the maximization of the profit obtained by exploiting a certain resource whose dynamics are governed by the fractional logistic equation. Due to the singularity of this problem, we develop different resolution techniques, both for the classical case and for the fractional case. We perform several numerical simulations to make a comparison between both cases.

Open access

The main aim of this paper is to prove that the nonnegativity of the Riesz’s logarithmic kernels with respect to the Walsh– Kaczmarz system fails to hold.

Open access

Abstract

This paper seeks to compare the academic model of ‘militant democracy’ advocated in 1937 by Karl Loewenstein with the real political developments that had taken place only a few years before in Austria, under the responsibility of Engelbert Dollfuß. It further aims to to reveal the ‘missing link' between the actions (mere plans included) of - in particular - Catholic political leaders in Germany 1931/1933 (Heinrich Brüning, Franz v. Papen, Heinrich Held), directed at least from 1932 onwards in particular against the rise of the National Socialist movement, well-known both to Loewenstein and Dollfuß. It is argued that Loewenstein's model contains serious theoretical flaws and paves, at least when taken literally, the way to dangerous exaggerations, while the approach of the Dollfuß government was far more balanced. Any assessment of Dollfuß’ measures that – as is still the case in Austria – only focuses on the breach of the constitution then in force (the main document being the Bundes-Verfassungsgesetz, B-VG) as such, without offering a better alternative to prevent the National Socialist danger is unconvincing, not only from a moral, but also, and in particular, from a legal perspective.

Full access

Abstract

The axial capacity of light–gauge steel tube columns filled with concrete including recycled asphalt pavement (RAP) aggregates and recycled concrete aggregates (RCA) was investigated. A total of 51 specimens, including 6 bare steel tubes, 30 composite columns and 15 concrete-only columns were tested under uniaxial load. Fifteen concrete mixes were considered by replacing the weight of natural coarse aggregates (NA) with RCA and RAP at replacement levels of 0, 20, 40, 60, 80, and 100%. In addition, RAP and RCA were combined in the same mixes with replacement levels of (1) 20% RAP and 80% RCA; (2) 40% RAP and 60% RCA; (3) 60% RAP and 40% RCA; and (4) 80% RAP and 20% RCA. Experimental results were analyzed by reporting the ultimate capacities and the patterns of failure. Moreover, the predictions of EUROCODE 4 (EC4) and American Institute of Steel Construction (AISC) codes were checked. ABAQUS software was used to perform a finite element analysis (FEA) of the tested composite specimens. The results showed that using recycled aggregates decreased the carrying capacity of columns. Carrying capacity of light–gauge steel tubes filled with concrete including different combinations of RCA, NA and RAP aggregates can be conservatively predicted by the AISC and EC4 recommendations. Results of FEA showed a good agreement with the experimental results.

Open access

Az alacsony szérumkoleszterin-szint mint lehetséges öngyilkossági rizikótényező

Low cholesterol level as a possible suicide risk factor

Orvosi Hetilap
Authors: Edina Dimény, Erika Bán, László Gyula Fekete, and Attila Brassai

Összefoglaló. Bevezetés: A koleszterinszint a köztudatban elsősorban mint cardiovascularis rizikófaktor van jelen. Nem mellékes azonban, hogy akár a magas, akár az alacsony koleszterinszint direkt összefüggésbe hozható számos pszichiátriai kórképpel. Célkitűzés: A jelen tanulmány célja felhívni a figyelmet a holisztikus nézőpont kialakítására, hisz a hypercholesterinaemia korai cardiovascularis elhalálozáshoz vezethet, viszont alacsony koleszterinszint esetén megnövekedhet a hangulatzavarra és főleg az öngyilkosságra való hajlam. Módszer: Kutatásunkban 200 olyan pszichiátriai beteg összkoleszterinszintjét vizsgáltuk meg, akik öngyilkossági gondolatokkal küszködtek. Az öngyilkossági veszélyt a Modified Scale for Suicide Ideation (Miller és mtsai) segítségével mértük. Eredmények: Az elért pontszámok alapján 3 kategóriába soroltuk a betegeket: 52 minimális suicid késztetésű, 49 középsúlyos és 99 súlyos rizikójú beteg. A legsúlyosabb kategóriába tartozó betegek nagy többségének (83 páciens, 84%) összkoleszterinje 4,5 mmol/l alatti volt. A másik két kategóriában ezen arány jelentősen kisebbnek bizonyult: a minimális suicid késztetésű kategóriában ez az érték csak 3 betegre (6%) volt vonatkoztatható, és a középsúlyosak esetén is csak 13 betegre (29%). Megbeszélés: Ezen tanulmányunk hátrányát képezheti a relatíve kis betegszám és a longitudinális utánkövetés megvalósításának hiánya. Következtetés: Jelen eredményeink alapján jogosan vetődhet fel a koleszterinszint mérésének rutinszerű bevezetése mint hatásos, szűrésre alkalmas öngyilkossági rizikófaktor biomarker. Orv Hetil. 2021; 162(43): 1732–1739.

Summary. Introduction: High cholesterol levels are widely recognized as cardiovascular risk factors. However, lower or higher cholesterol levels can be in a solid relationship with several mental disorders, too. Objective: Our study aims to raise awareness about the fact that hypocholesterolemia is involved in various mood disorders and even suicidal behavior looks to be much more frequent. Method: Our current study implicates 200 psychiatric patients. These subjects had suicidal ideation upon hospital referral. In the first 24 hours, their total cholesterol levels were measured and the severity of self-harm intentions was evaluated with the Modified Scale for Suicide Ideation by Miller et al. Results: By the obtained evaluation score we differentiated 3 groups: 52 patients with low suicide risk, 49 with moderate risk and 99 with high suicide risk. In this last group, 83 patients had their serum total cholesterol level under 4,5 mmol/L (84%). By comparison, in the low-risk category only 3 patients (6%) and in the moderate-risk 13 patients (29%) were with such levels. Discussion: Clear conclusion cannot be drawn due to the reduced number of our patients, due to the absence of long-term consequent monitorization, and due to the heterogeneity of the studied population. Conclusion: Considering these data, a possible usefulness of total cholesterol levels in psychiatric patients may be suggested as a screening tool for the severity of suicidal ideation. Orv Hetil. 2021; 162(43): 1732–1739.

Restricted access

A meningitis carcinomatosa komplex megjelenése

The complex presentation of carcinomatous meningitis

Orvosi Hetilap
Authors: Boglárka Orbán-Szigeti, Anikó Papp, Anita Kamondi, and György Tibor Szekeres

Összefoglaló. Az emlőtumor miatt kezelt, majd gondozott beteget – több tünetmentes év után – fejfájás, szédülés, ataxia, megváltozott, furcsa viselkedés, emlékezetzavar és dezorientáció miatt neurológiai, majd belgyógyászati osztályokon vizsgálták. Az alapos kivizsgálás ellenére a tüneteit magyarázó organikus eltérést nem igazoltak, ugyanakkor már a kezdetektől felmerült a szomatizációs tünetképzés lehetősége, ezért pszichiátriai osztályos felvételére került sor. Az elvégzett vizsgálatok, illetve a klinikai kép regresszív állapotot valószínűsítettek. Terápiás próbálkozásaink ellenére a páciens állapota romlott, végül a megismételt neurológiai vizsgálatok meningitis carcinomatosát igazoltak. Az esettel szemléltetni kívánjuk, hogy a beteg premorbid működési nívója, személyiségstruktúrája hogyan képes befolyásolni az ellátószemélyzetet, milyen külső és belső konfliktusokat válthat ki. A diagnózishoz vezető folyamat bemutatásával fel kívánjuk hívni a figyelmet az interdiszciplináris együttműködés fontosságára. Orv Hetil. 2021; 162(43): 1744–1748.

Summary. Our patient with known breast cancer in her past medical history was hospitalized – after several asymptomatic years – for headache, dizziness, ataxia, changed behaviour and disorientation. Thorough internal and neurologic investigations did not find any disease underlying her symptoms, therefore the possibility of somatization disorder was raised. Despite lege artis therapeutic interventions carried out on the psychiatry ward, the patient’s condition deteriorated and repeated neurological examinations eventually revealed carcinomatous meningitis. With this case, we would like to illustrate how the patient’s premorbid function level and personality features might influence the attitude and opinion of the health care personnel, and what kind of external and internal conflicts might be triggered. By presenting the complexity of the diagnostic work-up, we would like to emphasize the importance of interdisciplinary cooperation in the interest of our patients. Orv Hetil. 2021; 162(43): 1744–1748.

Open access

Női kismedencei funkciózavarok keresztmetszeti vizsgálata magyarországi populáción

Cross-sectional study of female pelvic floor dysfunction in a Hungarian population

Orvosi Hetilap
Authors: Eszter Ambrus, Alexandra Makai, Viktória Prémusz, Julianna Boros-Balint, Péter Tardi, Anett Tóvári, Nóra Nusser, Melinda Járomi, Pongrác Ács, Miklós Koppán, József Bódis, and Márta Hock

Összefoglaló. Bevezetés és célkitűzés: A női kismedencei funkciózavarok változatos tünetekkel jelentkezhetnek, és jelentősen befolyásolják az érintettek életminőségét. Vizsgálatunk célja volt felmérni a medencefenék-diszfunkciós tüneteket és azok hatását az egyén életminőségére. Módszer: Vizsgálatunkba 203 nőt vontunk be. Az adatgyűjtést két kérdőív, egy általunk összeállított és az Australian Pelvic Floor Questionnaire segítségével végeztük. Az adatok statisztikai elemzéséhez SPSS 20.0 rendszert használtunk. Spearman-korrelációt, khi-négyzet-próbát, Mann–Whitney-féle U-tesztet, Kruskal–Wallis-próbát és többváltozós lineáris regressziót alkalmaztunk. A szignifikanciaszintet p≤0,05 határnál állapítottuk meg. Eredmények: A hólyagdiszfunkciók gyakorisága (56,2%) szignifikáns kapcsolatot mutatott az életkor növekedésével (p<0,001), az obesitassal (p<0,001), a szülésszámmal és -móddal (p<0,001; p<0,001), az episiotomiával (p<0,001) és a prolapsusműtétekkel (p = 0,010). A süllyedéses kismedencei kórképek gyakorisága (27,1%) szignifikáns kapcsolatot mutatott az életkor növekedésével (p = 0,002), a szülésszámmal és -móddal (p<0,001; p<0,001) és a korábbi episiotomiával (p<0,001). Az analis incontinentia gyakorisága (58,9%) a magasabb testtömegindexszel (p = 0,029) volt szignifikáns kapcsolatban. Szexuális diszfunkciót (53,2%) allergia és tüdőbetegségek (p = 0,048) jelenlétével kapcsolatban találtunk. A többes diszfunkció előfordulási gyakorisága az életkor növekedésével (p<0,001), az obesitassal (p = 0,043), a korábbi hysterectomiával (p = 0,046) és prolapsusműtétekkel (p<0,001) mutatott szignifikáns kapcsolatot. Minden diszfunkció esetén kimutatható volt az életminőség-romlás (hólyagfunkciók: p<0,001; bél- és székletürítési funkciók: p<0,001, hüvelyfali süllyedés: p<0,001, szexuális funkciók: p<0,001). Következtetés: Az általunk vizsgált női populációban nagy arányban találtunk kismedencei funkciózavarokat, melyek kedvezőtlen hatással voltak az érintettek életminőségére. Orv Hetil. 2021; 162(43): 1724–1731.

Summary. Introduction and objective: Pelvic floor dysfunction (PFD) can cause several complaints in women and has an adverse effect on the quality of life (Qol). The aim of our study was to evaluate the prevalence of pelvic floor dysfunction and its effect on Qol. Method: 203 women were included. We used two questionnaires, a self-constructed and the Australian Pelvic Floor Questionnaire. Statistical analysis was performed by SPSS 20.0. Spearman’s correlation, chi-square, Mann–Whitney U, Kruskal–Wallis tests and multivariate linear regression were used. Statistical significance was set at p≤0.05. Results: There was a significant association between the prevalence of urinary incontinence (56.2%) and age (p<0.001), obesity (p<0.001), number and mode of deliveries (p<0.001; p<0.001), episiotomy (p<0.001) and pelvic organ prolapse (POP) surgery (p = 0.010); between the occurrence of POP (27.1%) and age (p = 0.002), the number and mode of deliveries (p<0.001; p<0.001) and episiotomy (p<0.001); between the prevalence of anal incontinence (58.9%) and obesity (p = 0.029); between sexual dysfunction (SD) (53.2%) and respiratory disease and allergy (p = 0.048). Multiple PFD was significantly associated with age (p<0.001), obesity (p = 0.043), hysterectomy (p = 0.046) and POP surgery (p = 0.010). There was a significant difference between women having more severe PFD than milder complaints regarding Qol (bladder p<0.001; bowel p<0.001; SD p<0.001 and POP p<0.001). Conclusion: Pelvic floor dysfunction was common in our study population and had a great adverse effect on Qol. Orv Hetil. 2021; 162(43): 1724–1731.

Restricted access

A SARS-CoV-2-pandémia hatása a vérkészítmény-felhasználásra a Pécsi Tudományegyetemen

Effect of SARS-CoV-2 pandemic on blood product usage at the University of Pécs

Orvosi Hetilap
Authors: Sándor Pál, Barbara Réger, Tamás Kiss, Hussain Alizadeh, András Vereczkei, Attila Miseta, Árpád Szomor, and Zsuzsanna Faust

Összefoglaló. Bevezetés: A COVID–19-világjárvány betegellátásra gyakorolt hatása hazánkban is jelentős. A vérellátást nehezítette a járványügyi intézkedések következményeként a véradási események elmaradása, a csökkent véradási hajlandóság, továbbá a nehezen megítélhető vérkészítményigény . A „Patient Blood Management” irányelveinek az orvosi gyakorlatban történő egyre szélesebb körű alkalmazása elősegíti az optimális vérkészítmény-felhasználást a transzfúziók lehetőség szerinti elkerülésével. Célkitűzés és módszer: Vizsgálatunk célja a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjának Janus Pannonius Klinikai Tömbjében a vérkészítmény-felhasználás változásainak felmérése volt a 2020. év első öt hónapjában. Eredmények: A járványügyi intézkedéseket követő időszakban szignifikánsan csökkent a hospitalizált betegeknek (34,08%), a transzfúziót igénylő betegeknek (39,69%) és a felhasznált vörösvérsejt-készítményeknek (46,41%) a száma, valamint az egy betegre jutó felhasznált vörösvérsejt-koncentrátum átlaga (2,61-ről 1,97-re) is. Közel 30%-os arányban csökkent a felhasznált friss fagyasztott plazma egységeinek és a thrombocytakoncentrátumoknak a száma is. Következtetés: A szigorú korlátozások életbe léptetését követően a nehézségek ellenére sikerült elegendő mennyiségű vérkészítményt biztosítani a betegeknek. Az Országos Vérellátó Szolgálat Pécsi Regionális Vérellátó Központja munkatársainak és a klinikusok erőfeszítéseinek köszönhetően a vérkészítményigény és -kínálat között új egyensúly alakult ki, mely megfelelő ellátást biztosított a feltétlenül szükséges transzfúziók kivitelezéséhez. Orv Hetil. 2021; 162(43): 1717–1723.

Summary. Introduction: The impact of COVID–19 pandemic on patient care is pronounced also in Hungary. Blood supply was hindered by the reduction of public blood donation events, the reduced willingness to donate, and the difficult predictability of blood product demand as a result of the epidemiological regulations. The wider application of Patient Blood Management guidelines in the medical practice will promote optimal blood product utilization by avoiding transfusions where possible. Objective and method: The aim of our study was to assess the changes in the usage of blood products in the first five months of 2020 at the Clinical Center of the University of Pécs, Janus Pannonius Clinical Building. Results: In the period following the epidemiological measures, we found reduction in the number of hospitalized patients (34.08%), in the number of patients requiring transfusion (39.69%) and in the number of red blood cell products used (46.41%). The number of transfused red blood cell concentrates per patient was also significantly reduced (from 2.61 to 1.97) in this period. The number of transfused fresh frozen plasma units and platelet concentrates also decreased by approximately 30%. Conclusion: After the implementation of the strict restrictions, despite the difficulties, it was possible to provide patients with sufficient blood products. Due to the efforts of both the Regional Blood Transfusion Center of Pécs of the Hungarian National Blood Transfusion Service and of the clinicians, a new balance was established between the demand and the supply of blood products, which provided adequate care for the necessary transfusions. Orv Hetil. 2021; 162(43): 1717–1723.

Open access