Browse

You are looking at 1 - 10 of 81,285 items for

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Az Inana és Šukaletuda című mítosz •

Áldás vagy átok a hírnév?

Antik Tanulmányok
Author:
Anna Krisztina Pintér

Az alábbi tanulmány a sumer Inana és Šukaletuda mítosz új magyar fordítását tartalmazza, illetve egy elemzést a szöveg egyik problematikus részéről, Šukaletuda „megáldásáról”. Az elemzésben amellett érvelek, hogy a szöveg szóhasználata arra vonatkozó utalásokat rejt, hogy Šukaletuda, a kertész, alacsony származású, uralkodói szerepkörök betöltésére alkalmatlan személy, és az uralkodókat utánzó, jogtalan tette után kap isteni büntetést. A mítoszról szóló eddigi elemzések a szöveg ezen aspektusára még nem tértek ki.

Open access

Propertius II. 15. elégiájának fordítása az Erato latin ciklusának közepén (Ovidius Amores I. 5. elégiájával szimmetrikus párban) hangsúlyos szerepet tölt be Babits fordításkötetében. Ennek a Proper-tius-fordításnak ez az első és egyetlen megjelenése Babits életművében, de a klasszikus szerzőhöz való viszonya nem előzmény nélküli. Babits levelezésében és irodalomtörténeti munkáiban is előkerül Propertius neve, de mindezeken túl latintanári pályafutása során is foglalkozhatott verseivel. Ez a dolgozat elsősorban arra a kérdésre keres választ, hogy a fordításhoz Babits milyen szövegforrást használhatott, illetve hogy a Babitsra sajátosan jellemző fordítói paradigma jelei, a költői invenciók mutathatnak-e összefüggéseket a szövegforrások vagy Babits más fordításai között.

Open access

Abstract

The optimized chord and twist angle of the preliminary blade design through Blade Element Momentum theory are non-linear distributions, which adds to the complexity of blade manufacture and does not always guarantee the best aerodynamic performance. In this paper, the effect of the linearization on aerodynamic performance using Prandtl-Glauert correction model was investigated through four cases: case 1 and case 2 and case 3, where the chord and the twist angle are linearized and case 4, where sole chord is linearized. The effect of the linearization using Shen correction model while making a comparison to the linearization using Prandtl-Glauert correction model was also studied. The simulation is conducted for S809 wind turbine blade profile. The results show that case 4 using Shen correction model represents the best technique of linearization in terms of higher aerodynamic performance and easy manufacturing process.

Open access

A XVI. század elején tizenkét kéz által másolt Codex Monacensis Graecus 307a jelzetű kézirat Laonikos Chalkokondylés történeti munkáját tartalmazza. A kézirat a főszövegen kívül több széljegyzetet is megőrzött. Chalkokondylés Apodeixise után, a kódex 237v oldalán található egy Nikolaos Sophianos által írt bejegyzés, amelyben a szerző különböző módszereket ír le a bolhák és poloskák ellen. Bár Darkó Jenő korábban már kiadta a receptet, az átírása pontatlan és számos helyen hibás. Jelen tanulmány célja, hogy új átírást adjunk a négysoros szövegről fordítással és rövid megjegyzésekkel kiegészítve.

Open access

A közlemény a hazai bizantinológia második generációjának legjelentősebb képviselője, Gyóni Mátyás (1913–1955) előtt tiszteleg. Három, eddig nem publikált magánlevelét adjuk közre. A leveleket írásuk időpontja, 1949 első fele teszi különlegessé, hiszen az 1948-ban létrejött kommunista egypárti diktatúra ebben az évben hajtotta végre a magyar tudományos élet szocialista átalakítását. A közleményhez fűzött bevezető, illetve megjegyzések e feszült időszak politikai és személyi viszonyai között segítenek eligazodni.

Restricted access

A tanulmány Hypereidés Démosthenés ellen című beszédének három helyét elemzi és értelmezi, illetve szövegkritikai javítást javasol. A XXIX–XXX. columnákban foglalt közlések a Dióndas ellen elmondott beszéd megfelelő helyei alapján érthetőbbé válnak. A XXVIII. columna 21. sorában az αὐτῷ (pronomen personale – Jensen és minden szövegkiadó) helyett αὑτῷ (pronomen reflexivum) a helyes olvasat, amely helyreállítja a szöveghely értelmét. Chairóneia után nem a nép volt hálás Démosthenésnek, épp ellenkezőleg: a nép azt várta, hogy Démosthenés és társai lesznek hálásak neki. A lacunában elveszett név tehát nem Lykurgos, hanem Démosthenés.

Open access

Abstract

In recent decades, there has been growing interest in the use of wills as historical sources. This period has seen a tenfold increase in the number of source publication volumes and editions published by Hungarian researchers, and an even greater increase in the number of wills published in their entirety. In the period under review, around 70 researchers have been actively working with this source type: besides the archivists spearheading their publication, dozens of legal historians, historians, and ethnographers have been involved in the work. Following an overview of the most important historical research antecedents and a brief appreciation of the work of Ernő Tárkány Szücs in this field, the present study examines the respective work carried out in Hungary during the last four decades, grouped according to the researched periods. With the publication of the Prothocollum Testamentorum of Bratislava, the number of published wills from the late Middle Ages significantly increased, while important findings have also emerged in terms of research on the wills of the nobility. From the early Middle Ages, a significant selection has been made from among the extant testaments originating from various royal free cities (e.g., Nagyszombat [Trnava, Slovakia], Sopron, and Debrecen) and market towns (e.g., Gyöngyös, Győr, and Kecskemét), while a significant number of wills belonging to the Transylvanian nobility have also been published. While large numbers of extant testaments originating from market towns (Nyíregyháza, Szentes, Vác, Zalaegerszeg, etc.) in the 18th and 19th centuries have been published, important publications have also appeared containing the wills of the nobility, clergy, and village serfs. The vast majority of such volumes have included a longer or shorter introductory study, although we might also mention the dozens of important analytical essays published in volumes of collected studies, which illustrate the value of testaments as sources in the fields of social, economic, cultural, ecclesiastical, and legal history.

Restricted access

Lénaion, orchéstra és a régi agora •

Megjegyzések az archaikus Athén topográfiájához

Antik Tanulmányok
Author:
Gyula Lindner

Az utóbbi évtizedek kutatásai révén egyre világosabban áll előttünk az archaikus Athén topográfiája. Van azonban néhány olyan kérdés a VII–VI. századi városképben, amelyekre a napjainkban is zajló ásatások sem tudnak kielégítő választ adni. Az egyik ilyen homályos pont a Dionysos-színház felépülte előtt használt színházi tereket érinti: nem világos, hogy a Lénaionnak nevezett szentélykörzet, vagy a lexikográfusoknál olvasható orchéstra és ikria hol helyezkedett el, és az sem egyértelmű, hogy Athénban az Akropolis déli lejtőjén található színház mellett még milyen más helyszíneken voltak színielőadások, karversenyek. A tanulmány a fenti kérdéseket az archaikus Athén topográfiai problémáinak kontextusában vizsgálja a rendelkezésre álló irodalmi, régészeti és epigráfiai források tükrében.

Open access