Browse

You are looking at 1 - 10 of 81,523 items for

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

A 18F-FDG-PET/CT helye az ismeretlen eredetű láz diagnosztikai algoritmusában

Diagnostic value of 18F-FDG PET/CT in fever of unknown origin

Orvosi Hetilap
Authors:
Emőke Šteňová
,
Pavol Povinec
,
Lenka Tarabčáková
,
Zoltán Szekanecz
, and
Szilvia Szamosi

Az ismeretlen eredetű láz gyakori differenciáldiagnosztikai probléma az orvostudományban. A kórkép első definiálása óta eltelt több mint 60 év, és a diagnosztikai eljárások állandó fejlődése és tökéletesítése ellenére továbbra is kihívást jelent a kezelőorvos számára a differenciáldiagnosztika és a megfelelő terápia megválasztása. Az orvosi szakirodalom legalább 200 betegséget tart számon, amely ismeretlen eredetű lázzal manifesztálódhat, és ezek igen széles klinikai spektrumot ölelnek fel. A hospitalizációt igénylő betegek esetében hozzávetőlegesen 1,5–3%-ban van jelen ismeretlen eredetű láz. Az elmúlt évtizedekben többször változott nemcsak az ismeretlen eredetű láz definíciója, de az ajánlott kivizsgálási protokoll is. A pozitronemissziós tomográfia a legmodernebb képalkotó eljárások közé tartozik, s nagyban hozzájárul a bonyolult esetek összefüggéseinek feltárásához és a helyes diagnózis felállításához. A jelen közlemény célja, hogy átfogó képet nyújtson az ismeretlen eredetű lázat kiváltó betegségekről, a leggyakrabban használt diagnosztikai algoritmusokról, valamint rávilágít a pozitronemissziós tomográfia fontos szerepére e betegségek okainak feltárásában. Orv Hetil. 2022; 163(49): 1935–1942.

Open access

Az ischaemiás stroke kockázati tényezői a dystrophia myotonica 1-es típusában

Risk factors for ischaemic stroke in myotonic dystrophy type 1

Orvosi Hetilap
Authors:
Dávid Varga
,
Brigitta Perecz
,
Andrea Sípos
,
Dalma Jedlicska
, and
Endre Pál

Bevezetés: A dystrophia myotonica a leggyakoribb felnőttkori, autoszomális domináns módon öröklődő izombetegségek csoportjába tartozik. Mindkét klinikai altípusának jellemzője a ’splicing’ mechanizmus zavara okán kialakult, kiterjedt mRNS- és következményes fehérje-funkciózavar. Mindez multiszisztémás betegség megjelenését idézi elő, az izomérintettségen túl szürke hályog, szívritmuszavar, csökkent légzési kapacitás, szénhidrát- és zsíranyagcsere-zavar, endokrinológiai eltérések és kognitív deficit kialakulásával. Több tanulmány említi a dystrophia myotonica 1-es típusában megfigyelhető nagyobb stroke-kockázatot. Célkitűzés: Vizsgálatunkban a Klinikánk gondozásában álló, a dystrophia myotonica 1-es típusában szenvedő 31 beteg részletes vizsgálatát végeztük el az ischaemiás stroke kockázati tényezőinek feltérképezése céljából. Módszer: A betegek kórtörténetének részletes áttekintését a Klinikánk laboratóriumában végzett vizsgálatok, valamint arteria (a.) carotis ultrahangvizsgálat követte. Eredmények: Betegeinknél atherogen dyslipidaemia, normális a. carotis intima és media vastagság volt azonosítható, ugyanakkor nagy arányban igazolódott supraventricularis szívritmuszavar. Megbeszélés: A nemzetközi irodalmi adatokkal egybehangzóan ezen vizsgálat is támogathatja azt a feltevést, mely szerint a dystrophia myotonica 1-es típusában észlelhető nagyobb ischaemiás stroke rizikó hátterében a leginkább releváns kockázati tényező a supraventricularis ritmuszavar (pitvarfibrilláció és ’flutter’) lehet. Következtetés: A dystrophia myotonica 1-es típusában szenvedő betegpopuláció hosszmetszeti követése során kiemelt figyelmet kell fordítanunk a kardiológiai gondozásra is. Orv Hetil. 2022; 163(49): 1962–1966.

Open access

A digitális technológia kínálta új lehetőségek a melanoma malignum szűrésében.

Szakirodalmi áttekintés

New opportunities offered by digital technology in melanoma malignum screening.

A literature review
Orvosi Hetilap
Authors:
Szabolcs Farkas-Ráduly
,
Marcell Csanádi
,
Tamás Ágh
,
Orsolya Szász
,
Zoltán Vokó
, and
György Széles

Bevezetés: A kelet- és közép-európai régióban – Csehországot és Szlovákiát követve – Magyarországon a harmadik legmagasabb a melanoma malignum incidenciája. A melanomaszűrés és -diagnosztika hatékonyságának javítására az elmúlt években számos technológiai fejlesztés történt: az egyik ilyen, széles körben ismertté vált technológia az integrált automatizált teljestest-feltérképezés és digitális dermatoszkópia. Célkitűzés: A jelen célzott irodalomkutatás célja, hogy bemutassa a teljestest-anyajegyvizsgálatra kifejlesztett új digitális technológiákban rejlő lehetőségeket a melanomaszűrésre vonatkozóan. Módszer: A melanomaszűrésre és teljestest-anyajegyvizsgálatra alkalmas szűrési technológiára vonatkozó információk összegyűjtésére célzott irodalomkutatást végeztünk. Publikusan elérhető online adatbázisokban kerestünk szakmai irányelveket és ajánlásokat, valamint tudományos közleményeket. Eredmények: Irodalomkeresésünk során 15 nemzetközi irányelvet és ajánlást azonosítottunk, melyek a melanoma malignum szűrését és korai felismerését összegezték. Melanomaszűréssel foglalkozó hazai irányelvet nem azonosítottunk. A digitális dermatoszkóp és a teljestest-anyajegyvizsgálatra alkalmas szűrési technológia eredményességére vonatkozóan 2 klinikai, 5 megfigyeléses vizsgálatot és 8 összefoglaló közleményt elemeztünk. 10 nemzetközi vizsgálatot elemeztünk, melyek a gépi tanulási algoritmusok kiegészítő szerepét vizsgálták a melanomaszűrésben. Megbeszélés: A digitális dermatoszkópia és a teljes testről készült fényképfelvételek elősegítik a rosszindulatúvá váló képletek vagy az új melanoma azonosítását magas kockázatnak kitett személyekben. Nem áll rendelkezésre megbízható adat a melanomaszűrő-programoknak a daganat okozta halálozásra kifejtett hatásáról, így a korlátozott bizonyítékok miatt a populációs szintű melanomaszűrést a nemzetközi irányelvek nem ajánlják. Következtetés: Megállapítható, hogy a nemzetközi irányelvek kiemelik a teljes testről készült fényképfelvételek és a szekvenciális digitális dermatoszkópos képalkotó eljárások szerepét a melanoma emelkedett kockázatának kitett személyek szűrésében. Orv Hetil. 2022; 163(49): 1943–1951.

Open access

A malignus eredetű dysphagia palliatív kezelésére használt merev és öntáguló sztentek eredményeinek összehasonlító vizsgálata

Comparison of outcome of rigid and self-expanding stents for palliation of malignant dysphagia

Orvosi Hetilap
Authors:
Ákos Balázs
,
Tamás Vass
,
István Hritz
,
Miklós Horváth
,
Veronika Papp
, and
Attila Szijártó

Bevezetés: A nyelőcső malignus szűkületeinek palliatív kezelésére 1984 és 2019 között 1005 merev protézist és 423 öntáguló sztentet ültettünk be. Célkitűzés: Tanulmányunk célja a két protézisfajta kezelési eredményeinek összehasonlítása volt. Módszer: Retrospektív elemzés során összehasonlítottuk a két betegcsoport jellemzőit, kezelési eredményeit a technikai sikeresség, a szövődmények, az életminőség alakulása és a túlélés vonatkozásában. Eredmények: Az átlagéletkorok, az anamnézisidők, a testsúlycsökkenés értéke, a tumoros folyamat előrehaladottságának összehasonlítása azt igazolja, hogy a sztenttel történő palliáció több rosszabb állapotú beteg kezelését tette lehetővé. A szövődmények száma a sztenttel kezelt betegcsoportban szignifikánsan magasabb: 29,3%/20,9% volt. A szövődmények ellátására endoszkópos intervenciót végeztünk, a merev protéziseknél 68,6%-ban, a sztenttel kezelteknél 53,2%-ban. A dysphagia és a betegek életminőségének lényeges javulása volt észlelhető a merev protézissel kezelteknél 97%-ban, a sztenttel kezelteknél 91,3%-ban. A túlélési idő a sztenttel kezelt betegcsoportban szignifikánsan rövidebb, 4,3/5,4 hónap volt. Következtetés: Az öntáguló sztentek alkalmazása a malignus szűkületek palliatív kezelésében a lehetőségek bővülésével lényeges változásokat hozott a mindennapi gyakorlatban. A kezelési eredményeket az öntáguló sztentek szélesebb körű használata nem javította annyival, mint amennyivel a betegcsoport rosszabb állapota rontotta. Orv Hetil. 2022; 163(49): 1952–1961.

Open access

A vena cava superior szindrómához társuló kétoldali zárt zugú glaucoma

Superior vena cava syndrome associated with bilateral angle closure glaucoma

Orvosi Hetilap
Authors:
Ágnes Elekes
and
Péter Vámosi

A vena cava superior szindróma a vena cava superior részleges vagy teljes elzáródásából adódó tünetegyüttes. Az esetek többségében tüdőtumorok és lymphoma miatt másodlagosan alakul ki. A fej, a nyak, a felső végtag ödémája, tág vénák, dyspnoe jellemzi. Szemészeti elváltozások a szindrómához kapcsolódóan ritkán fordulnak elő: a szemhéjak duzzanatát, a kötőhártya chemosisát és suffusióját írták le korábban, egy esetben megemelkedett episcleralis nyomásról is beszámoltak. 57 éves nőbetegünk vena cava superior szindrómáját sztentbehelyezéssel oldották meg, kissejtes tüdőtumorát kemoterápiával kezelték. A szindróma részeként kétoldali, négy hónapos anamnézisű homályos látásra panaszkodott. Vizsgálata során kétoldali zárt zugot, mindkét oldalon 60 Hgmm-es szemnyomást és súlyos látáskárosodást találtunk. A jobb szemen goniosynechiolysissel egybekötött szürkehályog-műtétet végeztünk, ezáltal jelentős szemnyomás-csökkentést értünk el, és sikerült megőrizni a maradék látóélességet. A bal szemen Nd:YAG lézeres iridotomia után antiglaucomás cseppkezelést indítottunk a fájdalom csökkentésére. A phacoemulsificatiót követően a jobb szemen az elülső csarnok morfológiája jelentősen javult, amit elülsőszegmens-optikaikoherenciatomográfiával számszerűsíteni is lehetett. A szemészeti paraméterek az alapbetegség kezelése alatt stabilak maradtak. Jelen közleményünk célja, hogy felhívja a figyelmet a vena cava superior szindróma szemészeti tüneteire, valamint szeretnénk bemutatni azt a szindrómával esetenként együtt járó rapid, súlyos látásromlást okozó szemészeti állapotot, melyet tudomásunk szerint korábban még nem írtak le. Orv Hetil. 2022; 163(49): 1967–1971.

Open access

Abstract

Extraintestinal pathogenic Escherichia coli (ExPEC) is the leading pathogen in urinary tract infection. In recent years multidrug-resistant B2-ST131 E. coli clonal group has disseminated worldwide. The ST131 and its subclones H30 and H30-Rx have been identified only in a few studies from Turkey. The aim of this study is to investigate the presence of ST131 and its subclones and to analyze their adhesin virulence genes and antimicrobial resistance. A total of 250 urinary ExPEC isolates were included in the study. Resistance rates of 16 antimicrobial agents were determined by disk-diffusion. Multidrug-resistance and ESBL production were analyzed. Altogether 8 adhesin genes were investigated namely, papAH, fimH, sfa/focDE, focG, afa/draBC, iha, bmaE and gafD. A total of 39 ST131 isolate were determined and 33 (84.6%) were multidrug-resistant. ESBL production was detected in 34 (87.2%) ST131 and 61 (28.9%) of non-ST131 strains. In our study, we found a strong correlation between ST131 strains and fimH, iha, afa/draBC, papAH virulence determinants. Twenty-nine (85.3%) of 34 ST131-O25b-H30 isolates were identified as H30-Rx. All the papAH gene positive isolates were identified within ST131-O25b-H30-Rx lineage. Non-H30-Rx isolates within H30 isolates were identified as pattern 2. Almost 16% of the isolates were identified as ST131 regardless of clinical syndrome and approximately 34% of the multidrug-resistant isolates were H30-Rx subclone. We report H30-Rx as the dominant subclone of ST131 in our study. Imipenem, fosfomycin and nitrofurantoin proved to be the most effective agents according to antibiotic resistance patterns of both ST131 and non-ST131 E. coli strains.

Restricted access
Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica
Authors:
Erika Kocsis
,
José Luis Díaz de Tuesta
,
Juan Sánchez
,
Rosaura Santamaría
,
Manuel Moragas
,
Silvia Herrera-León
, and
Ramón Cisterna

Abstract

The aim of our study was to delineate an outbreak of gastroenteritis caused by Shigella flexneri and affecting sixteen persons between May and June 2014 in Bilbao, Spain. All patients exhibited symptoms after consuming kebab in the same kebab shop.

The outbreak is described through the clinical cases, the microbiological and molecular genetic diagnosis, and the epidemiologic investigation. Minimum inhibitory concentrations for ampicillin, amoxicillin plus clavulanic acid, third and fourth generation cephalosporins, carbapenems, monobactams, aminoglycosides, fluoroquinolones, co-trimoxazole, colistin and tigecycline were measured. The S. flexneri strains were screened by PCR for TEM, SHV, CTX-M beta-lactamases and plasmidic AmpCs and aac(6′)-Ib gene. Serotyping, pulsed field gel-electrophoresis, conjugation assay, plasmid sizing by S1 enzyme digestion and Southern blot hybridization were accomplished.

All the S. flexneri isolates proved to be serotype 2 and produced extended-spectrum beta-lactamase (ESBL). Carbapenems, fluoroquinolones, tigecycline, colistin, and co-trimoxazole remained active antibiotics. All the strains harboured bla CTX-M-15 and bla OXA-1 genes. The strains hosted two high-molecular weight plasmids of 100 and 230 kb, respectively. According to the hybridization assay bla CTX-M-15 was located on the plasmid of 230 kb. The identical pulsotype verified the presence of outbreak.

Remarkable, that one of the food handlers has travelled recently to Pakistan, where ESBL-producing Shigella strains had been reported previously. To the best of our knowledge, this is the first outbreak caused by CTX-M-15-expressing S. flexneri in Spain and as well as in Europe.

Restricted access

Abstract

This paper presents a nearly ten-year-long process of covering the history of social enterprise development in a small village in Borsod-Abaúj-Zemplén County, Hungary. The paper covers the hermeneutical interpretation of the process, the role and relationship between the community and the social enterprise developer, the process of development work, and how university education complements this process. The case study provides insights into the theory of community planning, the methodology of social-enterprise development and the issue of empowerment.

Open access

Abstract

Seedless barberry is a medicinal shrub and has been cultivated in Iran for more than two centuries. It is perishable with short shelf-life. Irradiation has shown to improve microbial safety and expands durability of raw fruits. Undoubtedly, current food processes undesirably affect bioactive compounds such as anthocyanins. Fresh barberry fruit was harvested in Birjand city by methods including “cutting branches” and “collecting fallen fruit under shrubs”, which locally are known as “puffy barberry” and “jewel barberry”, respectively. Some of the fresh barberries were treated by osmotic solution and then they have been dried. Untreated dried fruit was processed by freezing. Osmotic and frozen treatments were packed in polyamide film. Some of the dried jewel/puffy barberries packed in polyamide film were irradiated at doses of 0, 3, 5, and 10 kGy. All samples were stored at 4 and 25 °C for 6 months. Effects of barberry types (puffy/jewel), processes, storage time and temperature on chemical, microbial, and pest characteristics of dried barberry fruit were evaluated. Puffy barberry gamma irradiated with 5 kGy after 6 months of storage at 4 °C showed acceptable properties. Irradiation and storage at 4 °C were reported as optimal processing and storage conditions for barberry fruit.

Restricted access