Browse

You are looking at 1 - 10 of 80,822 items for

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Abstract

Background and aims

Internet video streaming (VS) has become a popular leisure activity among the majority of adolescents, especially under the COVID-19 pandemic. Research on binge watching patterns in adults suggests an addictive potential of VS. To date, no unified conceptualization on problematic VS and no standardized assessment tools for adolescents exist even though they might be especially vulnerable.

Methods

STREDIS-A is based on the ICD-11 criteria of gaming disorder. It was validated in a representative sample of 959 dyads of 10- to 17-year old adolescents with frequent VS and a respective parent using standardized questionnaires on Internet addiction, depressive and anxiety symptoms, insomnia, loneliness, and academic performance in an online survey. Item structure was investigated by factorial analyses. Cutoffs were estimated and latent profile analysis was performed.

Results

The two-factorial structure of STREDIS-A describes cognitive-behavioral symptoms and negative consequences of VS. Internal consistency and criterion validity were good to excellent. It could excellently discriminate between affected and non-affected adolescents.

Discussion and conclusions

The present study makes a significant contribution to the conceptualization of a new phenomenon. It provides the very first tool to assess streaming disorder in adolescents for clinical and research settings. Clinical validation is highly warranted.

Open access

In this paper we study the sum px τ(np), where τ(n) denotes the number of divisors of n, and {np} is a sequence of integers indexed by primes. Under certain assumptions we show that the aforementioned sum is  x as x . As an application, we consider the case where the sequence is given by the Fourier coefficients of a modular form.

Open access

Az ismeretfogyasztói attitűd mint jelenkori probléma

Knowlewdge Consumer Attitude As a Contemporary Problem

Educatio
Author: Gábor Kutrovátz

A tanulmány a modern korok emberének tudáshoz való viszonyát fogyasztói attitűdként elemzi. Ennek központi elemei a felhasználói szemlélet, a szükségletkielégítő hozzáállás, a megszerző attitűd, a megrendelői mentalitás és a válogató attitűd. Igyekszem megmutatni, hogy ezek a jellegzetességek a megismerői magatartásban is tetten érhetők. Elemzésem új megvilágításba kíván helyezni olyan jelenségeket, melyeket a tudományos világképbe vetett bizalom megrendülésével, illetve a tudománytól való elidegenedéssel szokás összefüggésbe hozni. Felvázolom, hogy mely pontokon ütközik ez a hozzáállás a tudás közkeletű normatív koncepciójával, és megvizsgálom, hogy a tanulmány értelmezési kerete milyen konstruktív gondolkodási irányokat jelöl ki a megoldások kereséséhez.

Open access

Az oktatás/kutatás viszonya a magyar szociológiában – hallgatói és oktatói tapasztalatok összehasonlítása

The Relationship between Research and Teaching in Hungarian Sociology – A Comparison of Student and Lecturer Experiences

Educatio
Authors: Rita Hordósy and Jennifer Norris

E tanulmány az egyetemek két fő küldetése, a kutatás és az oktatás közötti kapcsolat vizsgálatát tűzi ki célul a magyar szociológia tanszékeken. Összehasonlítja, hogy a hallgatók és az oktatók/kutatók hogyan látják a tudástermelés tágabb kontextusát és strukturális problémáit, illetve a kutatás folyamatát saját szakmai gyakorlatukban. A tanulmány alapjául szolgáló kutatás kevert módszertanra épül, bemutatva a hallgatói létszámadatokat, és az oktatókkal/kutatókkal, valamint szociológus BA-, MA- és PhD-s hallgatókkal és szakértőkkel készült interjúkat.

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Yihong Zhao, Martin Paulus, Kara S. Bagot, R. Todd Constable, H. Klar Yaggi, Nancy S. Redeker, and Marc N. Potenza

Abstract

Background and Aims

Screen media activity (SMA) may impact neurodevelopment in youth. Cross-sectionally, SMA has been linked to brain structural patterns including cortical thinning in children. However, it remains unclear whether specific brain structural co-variation patterns are related to SMA and other clinically relevant measures such as psychopathology, cognition and sleep in children.

Methods

Adolescent Brain Cognitive Development (ABCD) participants with useable baseline structural imaging (N = 10,691; 5,107 girls) were analyzed. We first used the Joint and Individual Variation Explained (JIVE) approach to identify cortical and subcortical covariation pattern(s) among a set of 221 brain features (i.e., surface area, thickness, or cortical and subcortical gray matter (GM) volumes). Then, the identified structural covariation pattern was used as a predictor in linear mixed-effect models to investigate its associations with SMA, psychopathology, and cognitive and sleep measures.

Results

A thalamus-prefrontal cortex (PFC)-brainstem structural co-variation pattern (circuit) was identified. The pattern suggests brainstem and bilateral thalamus proper GM volumes covary more strongly with GM volume and/or surface area in bilateral superior frontal gyral, rostral middle frontal, inferior parietal, and inferior temporal regions. This covariation pattern highly resembled one previously linked to alcohol use initiation prior to adulthood and was consistent in girls and boys. Subsequent regression analyses showed that this co-variation pattern associated with SMA (β = 0.107, P = 0.002) and externalizing psychopathology (β = 0.117, P = 0.002), respectively.

Discussion and Conclusions

Findings linking SMA-related structural covariation to externalizing psychopathology in youth resonate with prior studies of alcohol-use initiation and suggest a potential neurodevelopmental mechanism underlying addiction vulnerability.

Open access

Egy felsőoktatási e-learning tananyagfejlesztés értékelése

Evaluation of an E-Learning Curriculum in Higher Education

Educatio
Authors: Judit T. Kárász, Olivér Nagybányai-Nagy, Nándor Takács, and Szabolcs Takács

A COVID–19 miatt bevezetett távolléti/hibrid oktatás első három félévének során tananyagfejlesztést végeztünk a Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézetében a matematikai statisztika tárgy keretei között. A pszichológus alap- és mesterképzés hallgatói esetében az oktatási keretrendszer folyamatos naplózása lehetővé tette, hogy összesített statisztikák segítségével megfigyeléseket tegyünk. Az időszak végén a mesterképzéses hallgatóktól Q-módszertan (Stephenson 1953) szerinti preferenciaértékelést is kértünk, hogy az általuk alkalmazott e-learning stratégiákról képet alkothassunk. Ennek segítségével azonosítani tudtunk három eltérő tanulási stratégiát (önálló tanulás, gyakorlatorientált tanulás erős oktatói támogatással, elméletorientált tanulás), melyek a felkínált tartalmakat eltérő módon használták ki. Ez indokolja, hogy ezen anyagok elérését továbbra is biztosítsuk a hallgatók számára.

Open access

Egyetemi kutatási játszmák

The Research Game in Academic Life

Educatio
Author: Zsolt Ábrahám
Open access

Evolution and Cyclicality in Rural Tourism •

Experience of Tourism Development in the Inner-Őrség in the Light of Statistical Data

Fejlődés és ciklikusság a vidéki turizmusban •

A Belső-Őrség turizmusfejlődésének tapasztalatai a statisztikai adatok tükrében
Építés - Építészettudomány
Authors: Ágnes Bertyák and Kornélia Kissfazekas

Tourism is one of the fastest-growing economic sectors in the world, and any settlement that can harness and promote its potential can benefit from it. It is not only the prerogative of cities but can also make a significant contribution to the survival and development of smaller settlements.

The development of tourism in a given area is not a sudden, rapid process, but usually takes place over several decades, through cyclical phases. Our research is based on the different hypothetical models of the stages of tourism developed by Noronha (1977) and , the applicability of which was examined in rural areas through the example of the Inner-Őrség. Nowadays Őrség (Guard’s Country) is one of the most popular tourist destinations in Hungary, where the small settlements of the area have built on their natural, architectural and cultural assets and they have been able to exploit their potential by using the right marketing techniques. The villages of the Inner-Őrség have developed at different rates since their discovery as tourist destinations, and depending on their role in the settlement network, their accessibility and tourist values, the different phases of tourism development took place at different speeds in their territory. Therefore, the intensity and impact of tourism varies in each village despite the strong interaction between them.

In the present study, we seek to identify the trends and characteristics of the development of tourism in the examined area by using the results of the available statistical data, in order to obtain a more accurate picture of the role of tourism in the settlements concerned.

Open access

Félperiféria a tudástermelésben.

Globális hátrányok és kitörési lehetőségek közép-kelet európai és hazai szemszögből

Semi-periphery of Academic Knowledge Production.

Global Disadvantages and Breakthrough Opportunities from a CEE and Domestic Perspective
Educatio
Authors: Gergő Háló, Andrea Rajkó, and Márton Demeter

A tanulmány arra vállalkozik, hogy kritika tárgyává tegye mind 1) a globális egyenlőtlenségek újratermelését eredményező centrális akadémiai nemzetköziesítést, mely figyelmen kívül hagyja egyes földrajzi-gazdasági régiók hátrányos megkülönböztetését, mind pedig 2) a hazai akadémiai minősítési rendszereket (a spanyol ANECA, valamint a lengyel IDUB jó gyakorlatainak kontrasztjában), minthogy azok a rendszerben lévő instabilitás, átláthatatlanság és az informalitások túlzott szerepének következtében akadályozzák a nemzetközi kutatási közösségbe történő szerves integrációt, a felsőoktatási intézmények nemzetközi versenyképességét, és kiszámíthatatlanná teszik az egyéni, kiváltképp a fiatal, kutatók életútját. E két kritikai perspektíva egyesítésével amellett érvelünk, hogy a globális egyenlőtlenségek kritikája és az önkritikus megújulás sürgetése nem ellentétes gondolatok – mint ahogyan azok narratívái a hazai akadémiai diskurzusban gyakran megjelennek –, hanem az egyetlen, valódi változáshoz segítő dinamika két, egymással kölcsönösen összefüggő oldalát írják le.

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Nerilee Hing, Alex M. T. Russell, Matthew Browne, Matthew Rockloff, Catherine Tulloch, Vijay Rawat, Nancy Greer, Nicki A. Dowling, Stephanie S. Merkouris, Daniel L. King, Matthew Stevens, Anne H. Salonen, Helen Breen, and Linda Woo

Abstract

Background and aims

Gambling-related harm to concerned significant others (CSOs) is an important public health issue since it reduces CSOs' health and wellbeing in numerous life domains. This study aimed to 1) estimate the first national prevalence of CSOs harmed by gambling in Australia; 2) identify the characteristics of CSOs most at risk of harm from another person's gambling; 3) compare the types and number of harms experienced by CSOs based on their relationship to the person who gambles; and 4) compare the number of harms experienced by CSOs by self-identified gender.

Methods

Based on a national CATI survey weighted to population norms, 11,560 respondents reported whether they had been personally and negatively affected by another person's gambling in the past 12 months; and if so, answered detailed questions about the harms experienced from the person's gambling who had harmed them the most.

Results

Past-year prevalence of gambling-related harm to adult Australian CSOs was (6.0%; 95% CI 5.6%–6.5%). CSOs most commonly reported emotional harms, followed by relationship, financial, health and vocational harms, respectively. Former partners reported the most harm, followed by current partners, other family members and non-family members, respectively. Female CSOs were more likely to report more harm and being harmed by a partner or other family member, and male CSOs from a non-family member.

Discussion and conclusions

The findings provide new insights into the wider societal burden of gambling and inform measures aimed at reducing harm to CSOs from gambling and supporting them to seek help.

Open access