Browse

You are looking at 1 - 100 of 77,661 items

Absztrakt:

Bevezetés és célkitűzés: A nagy betegszám a sürgősségi osztályokon a dolgozók megterhelését növeli, a betegelégedettséget csökkenti. Ennek a tendenciának megállítására és javítására több módszert is bevezettünk 2019-ben. A COVID–19-járvány során a betegek a sürgősségi osztályt keresték fel azon panaszaikkal, amelyekkel amúgy a háziorvost vagy a szakambulanciákat keresték volna fel, továbbá a szakdolgozók több mint 15%-a a Koronavírus Ellátó Központban dolgozott 2020. áprilisban és májusban. Célunk volt felmérni a 2019-ben bevezetett intézkedéseknek, valamint a COVID–19-járvány okozta pluszmegterhelésnek a betegelégedettségre gyakorolt hatásait. Módszer: Longitudinális, kvantitatív, leíró jellegű, kérdőíves felmérést és dokumentumelemzést végeztünk a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ (PTE KK) Sürgősségi Orvostani Tanszékének Sürgősségi Betegellátó Osztályán 2019. április 1. és 2020. május 31. között (n = 999). A felmérés első részében 354, a második részében 645 kérdőívet elemeztünk, valamint a dokumentumelemzés során a betegszámokat használtuk fel. Az adatelemzéshez leíró statisztikát, kétmintás t-próbát és Mann–Whitney-tesztet végeztünk (p<0,05). Eredmények: A felmérés első hónapjában a páciensek és hozzátartozók 51%-a értékelte pozitívan a PTE KK Sürgősségi Orvostani Tanszékének Sürgősségi Betegellátó Osztályát, míg novemberre ez az arány 99%-ra emelkedett. A kommunikációs tréninget és egyéb intézkedéseket követően pozitív irányba változott az ápolókról (Z = –2,25, p = 0,024), az orvosokról (Z = –2,25, p = 0,024) és az osztályról (Z = –2,24, p = 0,025) alkotott vélemény. A COVID–19-járvány alatt csökkent a betegelégedettség: a dolgozók viselkedését (Z = –4,16, p<0,001) és a szolgáltatások minőségét (Z = –3,88, p<0,001) is rosszabbnak ítélték. Következtetés: A bevezetésre került intézkedéseink pozitív hatásait mérhetjük a betegelégedettség növekedésén keresztül. Eredményeink rámutatnak arra, hogy a COVID–19-járvány miatti dolgozói megterhelés negatívan befolyásolta a betegelégedettséget. Orv Hetil. 2020; 161(43): 1819–1823.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Géza Tóth, Ferenc Győry, Miklós Bodor, Csaba Molnár and V. Endre Nagy

Absztrakt:

A differenciált pajzsmirigydaganatok körébe tartozó papillaris és follicularis carcinomákat együttesen nem medullaris pajzsmirigyráknak nevezzük, melyek az összes pajzsmirigy-carcinoma 90%-át teszik ki. Ezen daganatok 5–10%-a családi halmozódást mutat, és csak elenyésző hányaduk, mintegy 3–5%-uk köthető monogénes öröklődést mutató tumorszindrómához. Az összes többi familiaris nem medullaris pajzsmirigy-carcinoma hátterében egyértelmű genetikai eltérés nem észlelhető. A családi halmozódást mutató nem medullaris pajzsmirigyrákok viselkedése, agresszivitása és kimenetele rosszabb a sporadikus formáénál. Tizenhét évvel ezelőtt, az akkor 45 éves nőnél derült fény pajzsmirigy szolid göbjének hátterében papillaris carcinomájára. Műtétet és radiojód-ablatiót követően levotiroxinkezelés mellett azóta tumormentes. Egy éve 41 éves leányánál multinodularis struma műtéte során tokinfiltrációval és nyaki nyirokcsomóáttétekkel járó papillaris carcinoma igazolódott. 39 éves másik leányánál szűrővizsgálatot követően derült fény multiplex pajzsmirigygöbjeire. A műtét során multiplex papillaris daganatot találtunk tokáttöréssel, érinvázióval, valamint nyaki nyirokcsomóáttétekkel. Totális thyreoidectomiára, valamint centrális nyaki blokkdissectióra került sor. Ezt követően radiojód-terápiát, majd levotiroxint kapott. Esetünkkel szeretnénk felhívni a figyelmet a familiaris nem medullaris pajzsmirigy-carcinomák jelenlétére, azok agresszívebb természetére és emiatt a családszűrés, valamint a kezelési stratégia megválasztásának fontosságára. Orv Hetil. 2020; 161(43): 1849–1854.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Imre Gerlinger, Ildikó Végh, Nelli Nepp, István Pap, Péter Révész, Péter Bakó, István Szanyi, Tamás Rostás and István Tóth

Absztrakt:

A pars petrosa cholesteatoma egy lassan növekvő, a temporalis csontot roncsoló, elhúzódóan tünetmentes kórkép. A diagnózis felállítása gyakran késlekedik, hiszen ritka volta miatt még a tapasztalt klinikusok sem gondolnak rá időben. A végső diagnózist jellemzően számos eredménytelen középfülsebészeti beavatkozás előzi meg. A modern radiológiai módszerek nemcsak a diagnózist, hanem a betegek hosszú távú követését is lehetővé teszik. Retrospektív klinikai tanulmányunkban a pars petrosa cholesteatomák sikeres műtéti kezelésére kívánjuk felhívni a figyelmet, hazai beteganyagon első alkalommal elemezve a műtéti megoldások eredményességét. Kezdeti tapasztalatainkat a nemzetközi irodalomból nyerhető adatokkal hasonlítottuk össze. 2015 januárja és 2020 januárja között 6 beteget (4 férfi, 2 nő) kezeltünk különböző lokalizációjú pars petrosa cholesteatomával. Valamennyi beteg a cholesteatoma lokalizációjának megfelelő agyalapi sebészeti beavatkozáson esett át. A betegek átlagos követési ideje 2,7 év volt. A betegek átlagéletkora 47 év volt. A leggyakoribb panaszok a halláscsökkenés, gennyes fülfolyás, szédülés, fülzúgás voltak. Egy beteg már a felvételekor a komplett facialis paralysis tüneteit mutatta. A Sanna-féle osztályozás szerint 2-2 betegünk szenvedett supralabyrinthaer, illetve apicalis, 1-1 beteg pedig masszív, illetve infralabyrinthaer pars petrosa cholesteatomában. Komplikáció sem a peri-, sem a posztoperatív időszakban nem fordult elő. Egy betegnél észleltük a residualis betegség radiológiai jeleit. A pars petrosa cholesteatoma diagnózisa és terápiája komoly nehézséget jelent még a tapasztalt klinikusok számára is. A korai diagnózist a nem jellegzetes tünettan ismerete és a modern képalkotó modalitások teszik lehetővé. A sziklacsontot roncsoló patológiás folyamat eltávolítására korszerű agyalapi sebészeti módszerek állnak rendelkezésre. Ezek a műtétek napjainkban kombinálhatók a modern hallásrehabilitációs módszerekkel. Orv Hetil. 2020; 161(43): 1840–1848.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Tamás Zeffer, László Szalay, Klára Deák, Attila Vass, Imre Fejes, Ágota Czibula, Anita Zubreczki, Andrea Facskó and Ákos Skribek

Absztrakt:

Bevezetés: Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint 1,3 milliárd ember él a látásgyengeség valamilyen formájával, melynek mintegy 80%-a megelőzhető lenne. Kutatások alátámasztják, hogy a látás csökkenése befolyásolja az életminőséget, és megrövidíti a várható élettartamot. Célkitűzés: A Szegedi Tudományegyetem több klinikájának együttműködésével zajló, a 40 és 80 év közötti életkorú, dél-magyarországi lakosság körében végzett felmérés (OTKA-NN-110932) szemészeti vizsgálati eredményeinek rögzítése és ezek életminőséget befolyásoló hatásainak elemzése. Módszer: Az Országos Tudományos Kutatási Alap által finanszírozott keresztmetszeti kutatási programban összesen 731, 40 és 80 év közötti személy vett részt. A bevont 731 alanyból 717 fő (397 nő és 320 férfi) vett részt teljes körű szemészeti vizsgálaton és töltötte ki a NEI-VFQ-25 honosított kérdőívet. A statisztikai analízishez egy szempontos ANOVA- és Mann–Whitney-próbát használtunk. A szignifikancia szintjeként a p<0,05 értéket határoztuk meg. Eredmények: A vizsgálatban részt vevő személyeket 4 korcsoportra osztottuk: 1) 40–50 év, 2) 51–60 év, 3) 61–70 év, 4) 71–80 év. A szemszárazság, a lencsehomályok előfordulása, a szemüvegviselés, az időskori maculadegeneratióra utaló eltérések jelenléte az életkor előrehaladtával nőtt. A NEI-VFQ-25 kérdőív alskálái az életminőség romlását mutatják a kor növekedésével és a szemészeti eltérések előfordulási gyakoriságának fokozódásával összefüggésben. Következtetés: A látás, mint a külvilág észlelésének meghatározó lehetősége, kiemelkedő helyet foglal el az életminőséget befolyásoló tényezők között. Kutatásunk tendenciái mutatják, hogy a látással kapcsolatos életminőséget jelző értékek a kor előrehaladtával hogyan csökkennek. Ezért is tekintjük szükségesnek az idősebb populáció rendszeres ellenőrzését, felismerendő és lehetőség szerint kiküszöbölendő az életminőséget negatívan befolyásoló tényezőket. Orv Hetil. 2020; 161(43): 1824–1830.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Margit Szentesi, Zoltán Nagy, Pál Géher, István Papp and W. Uwe Kampen

Absztrakt:

Bevezetés: A radiosynoviorthesist (RSO) fájdalmas, terápiarezisztens, krónikus synovitis kezelésére alkalmazzuk az 1950-es évek óta, de a hosszú távú hatások felmérésére eddig nem készültek prospektív ellenőrzött vizsgálatok. Célkitűzés: Ennek a prospektív, obszervációs vizsgálatnak az volt a célkitűzése, hogy felmérje az izotópos synovectomia hatékonyságát inflammált térdosteoarthritisben (OA) 10 éves nyomon követésben. Módszer: Alapos előkészítés után a radionuklid-kezelést 90-Yttrium-citráttal végeztük Kellgren–Lawrence I–II. (n = 69) és III. stádiumú (n = 72) osteoarthritises betegekben, intraarticularis injekció formájában. Eredmények: A korai radiológiai stádiumban levő osteoarthritises betegekben „kiváló/jó” eredményeket értünk el már 1 év után az esetek 82,5%-ában, és 73,7%-ot a 8 éves kontrollvizsgálatokon. A felmérés az ízületi fájdalomra, a mobilitásra és a mozgásfunkciók megtartására vonatkozott. 10 évvel a beadás után az eredményesség 50%-ra csökkent, feltehetően a korral járó degeneratív folyamatok progressziója miatt. A III. stádiumú betegekben (akiknél az osteoarthritis előrehaladottabb volt) kezdetben 45,9%-os eredményt értünk el, és ez 41,2%-ra esett vissza a 8 éves utánkövetés során. Ebben a csoportban a betegek száma csökkent a 8–10. évre, azaz a 8. évben 51 beteg maradt, majd a 9. évben 30 beteg, a 10. évben pedig 9 beteg. Az utolsó évben az alacsony betegszám miatt a klinikai válaszok nem voltak biztonságosan megítélhetők. Következtetés: Az osteoarthritises ízületekben alkalmazott RSO hosszú távú eredménye a legtöbb betegben „kiváló” vagy „jó” volt. A radiokolloid hatása hosszú távon fennmarad, a 8–10. éves gyengébb eredmények az életkor előrehaladásával jelentkező degeneratív folyamatoknak és az alacsony betegszámnak tudható be. Ismert, hogy a hatékonyság függ a kezdeti diagnózistól (OA, RA, SpA, PsA, AHA, ReA stb.), a radiológiai stádiumtól (Kellgren–Lawrence I–IV.), illetve a synovitis score-tól. Eredményeink a nemzetközi tapasztalatokhoz hasonlóan arra utaltak, hogy a radiációs synovectomia alkalmazása elsősorban az alacsonyabb radiológiai stádiumban levő betegeknek javallott. Orv Hetil. 2020; 161(43): 1831–1839.

Open access

Abstract

Grapevine berry shape has important marketing value in the table grape commerce, hence variability evaluation of this characteristic is highly important. In this study berry shape of 5 table grape genotypes: “Fanny”, “Lidi”, “Hamburgi muskotály”, “Moldova”, and “Orsi” were compared. To evaluate the shape variability graphic reconstruction and elliptic Fourier analysis have been carried out. Shape outlines have been investigated and Principal Component Analysis (PCA) has been performed with the SHAPE software package. PCA of the contours showed that 6 out of the 77 principal components were effective to describe shape attributes. The first 6 PCs explained 94.51% of the total variance. PC1 associated with the width and length of the berry. PC2 related to the shape of the top and bottom of the berries, while PC3 linked to the ratio of the top and the bottom width. ANOVA of the principal component scores revealed significant difference among the genotypes. Results suggest that morphology of the berry is a variable not only among but within the accessions. Our findings confirmed that elliptic Fourier descriptors (EFDs) would be a powerful tool for quantifying grapevine berry morphological diversity.

Open access
Acta Botanica Hungarica
Authors: K. T. Kiss, Zs Trábert and M. Duleba
Restricted access

Both the primary and secondary metabolisms of higher plants are influenced by environmental conditions. Peganum harmala L. synthesise amazing diversity of secondary metabolites, such as alkaloids, volatile oils, triterpenes or sterols. We have no detailed information on genetic chemical contents and particularly the fatty acid contents of this plant species in Iran. Therefore, population-based fatty acid and alkaloid analyses were conducted in four geographical populations. Seeds fatty acid analysis revealed linoleic acid, oleic acid and palmitic acid were the main components in seeds oil. The highest fatty acid component was the linoleic acid in both mature and premature seeds of four studied populations. Low levels of 18:3/18:2 ratio in mature seeds (>0.01) in comparison to premature seeds (> 0.04) were found. Grouping of the populations by WARD clustering, separated mature seeds from premature seeds. CCA plot of P. harmala populations based on fatty acid contents, revealing the influence of geographical features on population differentiation. The main alkaloid contents in premature and mature seeds were harmine and harmaline. PCoA plots of the studied populations based on alkaloid contents for both premature and mature seeds separated the populations from each other.

Restricted access

Abstract

The engineering application's design process starts with a concept, based on our theoretical knowledge and continues with a numerical simulation. In our paper, we review the finite volume method (FVM) which is used generally for heat and fluid dynamic simulations.

We compare three different computational fluid dynamics (CFD) software (based in the fine volume method) for validating a NACA airfoil, which can be used for example in the aerospace industry for an airplane's wing profile, and it can be used for example in the renewable industry for a wind turbine's blade or a water turbine's impeller profile. At the end of this paper, the result of our simulations will be compared with a validation case and the difference between the CFD software and the measured data will be presented.

Open access
Acta Botanica Hungarica
Authors: S. Y. Kondratyuk, L. Lőkös, M.-H. Jeong, S.-O. Oh, A. S. Kondratiuk and J.-S. Hur

Three genera new for science, i.e. Candelinella S. Y. Kondr. for the Candelariella makarevichiae group, Opeltiella S. Y. Kondr. for the Candelaria fraudans group, as well as Protocandelariella Poelt, D. Liu, J.-S. Hur et S. Y. Kondr. for the Candelariella subdeflexa group are proposed for robust monophyletic branches of the Candelariaceae on the basis of three-gene phylo- geny (i.e. concatenated nrITS, 12S mtSSU and 28S nrLSU sequences). Eight new combinations, i.e. Candelinella makarevichiae (for Candelariella makarevichiae S. Y. Kondr., L. Lokos et J.-S. Hur), Candelinella deppeanae (for Candelariella deppeanae M. Westb.), Opeltiella fraudans (for Candelaria fraudans Poelt et Oberw.), Opeltiella fibrosoides (for Candelaria fibrosoides M. Westb. et Froden), Opeltiella rubrisoli (for Candelariella rubrisoli D. Liu et J.-S. Hur), Opeltiella canadensis (for Candelariella canadensis H. Magn.), Protocandelariella subdeflexa (for Lecanora subdeflexa Nyl.), Protocandelariella blastidiata (for Candelariella blastidiata L. Yakovchenko) are provided.

Molecular data provided for Candelinella makarevichiae (including holotype and iso- type), as well as additional specimens of Candelaria asiatica from South Korea for the first time. The latter species (Candelaria asiatica) from China, as well as’Candelaria’ murrayi from Argentina, South America are recorded for the first time. Voucher of Candelariella vitellina from Antarctica is also identified based on molecular phylogeny. It is for the first time shown that ’Candelaria’murrayi is positioned in the outermost position to Candelaria s. str. branch of the phylogenetic tree of the Candelariaceae, and may belong to another genus. Status of the ’Candelariella’medians group, the’Candelariella’ placodizans group, as well as single species ’Candelariella’reflexa and’Candelaria’ pacifica, forming separate branches outside the Candelariella s. str. and Candelaria s. str. clades, will be clarified when additional molecular data will be accumulated. Candelariella subsquamulosa D. Liu et Hur, recently described from South Korea (Liu et al. 2019), proved to be a new synonym of Candelinella makarevichiae.

Restricted access
Acta Botanica Hungarica
Authors: G. K. Mishra, D. K. Upreti, S. Nayaka, A. Thell, I. Kärnefelt, L. Lőkös, J.-S. Hur, G. P. Sinha and S. Y. Kondratyuk

The present study recorded 36 genera and 115 species of the lichen family Teloschistaceae in India. Three species, i.e. Caloplaca rajasthanica S. Y. Kondr., Upreti et G. P. Sinha, Huriella upre- tiana S. Y. Kondr., G. K. Mishra, Nayaka et A. Thell, and Squamulea uttarkashiana S. Y. Kondr., Upreti, Nayaka et A. Thell, are described as new species. Seven new combinations, i.e. Fulgo- gasparrea awasthii (Y. Joshi et Upreti) S. Y. Kondr., Upreti et A. Thell, Neobrownliella cinnabarina (Ach.) S. Y. Kondr., Upreti et A. Thell, Neobrownliella holochracea (Nyl.) S. Y. Kondr., Upreti et A. Thell, Opeltia flavorubescens (Huds.) S. Y. Kondr. et J.-S. Hur, Oxneriopsis bassiae (Willd. ex Ach.) S. Y. Kondr., Upreti et J.-S. Hur, Upretia hueana (B. de Lesd.) S. Y. Kondr. et Upreti and Megaspora subpoliotera (Y. Joshi et Upreti) S. Y. Kondr., Upreti et A. Thell, are proposed based on nrITS phylogeny in the Teloschistaceae and Megasporaceae consequently. Validation of combination Olegblumia demissa is provided. Molecular data on Fulgogasparrea awasthii andMegaspora subpoliotera are recorded from India for the first time. Four new genera including one species each, i.e. Lazarenkoiopsis ussuriensis (Oxner, S. Y. Kondr. et Elix) S. Y. Kondr., L. őkö et J.-S. Hur, Mikhtomia gordejevii (Tomin) S. Y. Kondr., Kärnefelt, Elix, A. Thell, J. Kim, A. S. Kondratiuk et J.-S. Hur, Olegblumia demissa (Flot.) S. Y. Kondr., L. őkö, J. Kim, A. S. Kond- ratiuk, S.-O. Oh et J.-S. Hur and Pachypeltis intrudens (H. Magn.) Sochting Froden et Arup, as well as the genus Megaspora are reported as new for the Indian lichen biota.

Out of the eight lichenogeographical regions of India, the Western Himalayas show the maximum diversity of Teloschistaceae members represented with 110 species followed by the Central Indian region with 38 species. The lichen genus Caloplaca is represented with 50 species in the country followed by Athallia and Rusavskia with 6 species each. The saxi- colous taxa exhibit dominance with 65 species whereas the corticolous and terricolous taxa are represented by 48 and 9 species, respectively. Among the different states of India, Ut- tarakhand showed the maximum diversity represented by 54 species followed by the state of Jammu & Kashmir with 37 species, whereas the Jharkhand and Meghalaya states are represented only by the occurrence of a single species each. A key to the genera and species together with the description, basionyms and synonyms of each species are provided.

Open access
Acta Botanica Hungarica
Authors: K. Yazici, A. Aslan, D. Karahan, A. Aptroot and H. J. M. Sipman

A contribution to the lichen flora of Turkey is presented. A total of 282 lichen taxa and 20 lichenicolous fungi, of which 4 are varieties, are determined from 87 different localities in Muş province (Turkey). Lichenostigmagracile, a lichenicolous fungus, is new to Turkey, and 274 lichen species and 20 lichenicolous fungi are new for Muş.

Restricted access

One hundred twelve lichens and lichenicolous fungi species are recorded for the Azores. Twelve species are new records for the archipelago. A list with new records for the islands Pico and/or Sao Jorge is presented. Four species are newly described: Gassicurtia azorica, Polycoccum parmotrematis, Rinodina subcolobina and Stigmidium pyrenulae.

Restricted access

Abstract

‘Education for all’ and widening access to education with the aim of creating more social equality are long-term goals of the European education policy. Although there was an education expansion in the last decades in most of European countries, educational attainment and achievement still reflect social inequalities: students with less advantaged socio-economic backgrounds are still significantly underrepresented in higher educational institutions and need supporting measures for educational success. Roma students in particular suffer from multiple deprivation: Firstly, because a large part of the Roma population lives in poverty. Secondly, because their different cultural traditions often lead to discrimination in school education. Roma women additionally suffer from social injustice and deprivation because of the gender aspect: the traditional Roma culture defines the place of women to be with the family at home and an educational career is not necessary for that. Mentoring programmes are considered as successful in helping disadvantaged pupils and students to achieve better results in education. A special form of mentoring programmes is often included as a part of teacher education with the goal of not only helping disadvantaged children but also preparing future teachers to cope with diversity in schools. This article introduces practical and conceptual issues regarding mentoring programmes for disadvantaged children focussing on two perspectives: on the impact on the mentees – disadvantaged children with special regard to Roma students, and on the effect on the mentors – students in teacher training.

Open access
Acta Botanica Hungarica
Authors: S. Y. Kondratyuk, L. Lőkös, S.-O. Oh, T. O. Kondratiuk, I. Yu. Parnikoza and J.-S. Hur

Fourteen species new for science are described, illustrated and compared with closely related taxa. Six species of them are from South Korea, i.e. Bryostigma huriellae S. Y. Kondr. et J.-S. Hur, Caloplaca ulleungensis S. Y. Kondr., L. Lőkös et J.-S. Hur, Enterographa dokdoensis S. Y. Kondr. et J.-S. Hur, Neobrownliella salyangensis S. Y. Kondr. et J.-S. Hur, Rufoplaca aesan- ensis S. Y. Kondr. et J.-S. Hur, Squamulea coreana S. Y. Kondr. et J.-S. Hur, and seven species are from Chile: Caloplaca nothocitrina S. Y. Kondr. et J.-S. Hur, Caloplaca nothoholocarpa S. Y. Kondr. et J.-S. Hur, Caloplaca patagoniensis S. Y. Kondr., S.-O. Oh et J.-S. Hur, Follmannia suborthoclada S. Y. Kondr. et J.-S. Hur, ‘Lecidea’buellielloides S. Y. Kondr. et J.-S. Hur, Mass- jukiella rusavskioides S. Y. Kondr. et J.-S. Hur, Rehmanniella poeltiana S. Y. Kondr. et J.-S. Hur, as well as one species, i.e. Pyrenodesmia vernadskiensis S. Y. Kondr., T. O. Kondratiuk et I. Yu. Parnikoza, similar to Antarctic endemic species Huea coralligera, is from Argentine Islands, Western Antarctic Peninsula. The member of the genus Pyrenodesmia A. Massal. is for the first time confirmed by molecular data from the Antarctic.

Eighteen new combinations, i.e. Massjukiella impolita (for Caloplaca impolita Arup), Massjukiella pollinarioides (for Xanthoria pollinarioides L. Lindblom et D. M. Wright), Massjukiella stellata (for Caloplaca stellata Wetmore et Karnefelt), Massjukiella tenax (for Xanthoria tenax L. Lindblom), and Massjukiella tenuiloba (for Xanthoria tenuiloba L. Lindblom), Pyrenodesmia albopruinosa (for Biatorina albopruinosa Arnold), Pyrenodesmia ceracea (for Caloplaca ceracea J. R. Laundon), Pyrenodesmia cretensis (for Blastenia cretensis Zahlbr.), Pyrenodesmia erythrocarpa (for Patellaria erythrocarpa Pers.), Pyrenodesmia haematites (for Lecanora haematitesChaub. ex St.-Amans), Pyrenodesmia percrocata (for Blastenia percrocata Arnold), Pyrenodesmia soralifera (for Caloplaca soralifera Vondrak et Hrouzek), Pyrenodesmia transcaspica (for Lecanora transcaspica Nyl.), Pyrenodesmia viridirufa (for Lecidea viridirufa Ach.), Pyrenodesmia xerica (for Caloplaca xerica Poelt et Vezda), as well as Rehmanniella leucoxantha (for Amphilo-ma leucoxanthum Mull. Arg.), Rehmanniella syvashica (for Caloplaca syvashica Khodos., Vond- rak et Soun), and Rehmanniella subgyalectoides (for Caloplaca subgyalectoides S. Y. Kondr. et Karnefelt) are proposed.

Buelliella inops and Zwackhiomyces aff. berengerianus are for the first time recorded from South America as well as from Follmannia orthoclada (as lichenicolous fungi). Caloplaca poliotera, Rinodina convexula and Rinodina kozukensis are new to the Republic of Korea, and new localities as well as illustrations for the further 13 new and rare lichen species recently described from Eastern Asia are provided too.

Open access

Examination of about one hundred unidentified Colura specimens resulted in new distributional data of eleven uncommon species, C. australiensis, C. bicornis, C. calyptrifolia, C. crispiloba, C. cristata, C. heimii, C. humbertii, C. imperfecta, C. obesa, C. rhynchophora, C. saroltae and a new species of sect. Colura from Madagascar, C. cataractarum.

Open access

The study revealed a new species of Polucoccum colonising thallus of lichen genus Lepra and Varicellaria in tropical and temperate regions of India. The genus belonging to the family Polycoccaceae is represented by 7 species in India. Though the genus is host-specific, there are 12 genera of lichens which are home for more than one species of this fungus. It is the second known species of Polucoccum on members of Lepra and Varicellaria, and differs from the previously known ones – 1) Polucoccum ochvarianum by being gall forming and having smaller perithecia [(88-)104-128-152(−170) × (81-)95-114-133(−145) μm] and 2) Polucoccum sp. in having smaller perithecia [op. cit. vs. 250-300 μm], hymenial gelatine I-, and smaller asci [(50-)55-60-65(-75) × (10-)13-15-17(-18) vs. 90 × 14 μim].

Restricted access

We proposed Parmelia maculoides Gyeln. as a synonym of Punctelia stictica (Delise ex Duby) Krog;Physcia hosseana Gyeln. as a synonym of Physcia stellaris (L.) Nyl. and Teloschistes exilis (Michx.) Vain. f. inaequalis Gyeln. as a synonym of Teloschistes nodulifer (Nyl.) Hill- mann based on the study of the Argentinian type material of Kofarago-Gyelnik. We also confirmed the presence of Oropogon loxensis (syn. Bryopogon hosseusianus Gyeln.) in Central Argentina by comparing the type specimen with samples collected recently. Finally we excluded the presence of Parmotrema stuppeum (Taylor) Hale from Argentina.

Restricted access

Se describe una nueva especie del genero Esenbeckia (Rutaceae) de la cuenca baja del rio Balsas, en la llamada “Tierra Caliente”.

A new species of the genus Esenbeckia (Rutaceae) is herein described; it was found in the lower Balsas River basin, in the zone referred to as “Tierra Caliente”.

Restricted access
Hematológia–Transzfuziológia
Authors: Orsolya Horváth, Judit Nyirő, Krisztián Kállay, Blanka Mező, Csaba Kassa, Lídia Hau, Gabriella Kertész, Máté Horváth, János Sinkó, Zoltán Prohászka and Gergely Kriván

Absztrakt:

Bevezetés: Az allogén vérképző őssejt-transzplantáció (tx) indikációja gyermekkorban a magas szövődményráta és a nem elhanyagolható halálozás miatt csak az életet veszélyeztető betegségekre korlátozódik. A csökkentett toxicitású kondícionáló kezelések bevezetése után célul tűztük ki az egyes a transzplantációs szövődmények, mint graft-versus-host betegség (GVHD), vírusreaktiváció és transzplantációhoz társult thromboticus microangiopathia (TA-TMA) időbeli és egymáshoz viszonyított előfordulásának és a különböző kondícionáló kezelések és a fenti transzplantációs szövődmények összefüggéseinek feltárását. Betegek és módszer: Prospektíven száz (8,5 ± 4,9 év) gyermeket vizsgáltunk, akik malignus (n = 54) és nem malignus alapbetegség (n = 46) miatt részesültek allogén tx-ban. A kondícionáló kezelés megkezdésétől monitoroztuk a korai szövődmények, így az akut GVHD, a vírusreaktivációk, a TA-TMA felléptét, illetve relapszus jelentkezését. Eredmények: A gyerekek kétharmadánál (67%) észleltünk legalább egy korai szövődményt a felsoroltak közül. A leggyakoribb transzplantációs szövődmény a vírusreaktiváció volt (50%). Akut GVHD a betegek 26%-ánál, a medián 31. (10.–174.) napon alakult ki. Az akut GVHD-s esetek 27%-a (7/26) zajlott súlyos (Grade III–IV) formában. A TA-TMA döntően enyhe volt, kizárólag ciclosporin adása során, más transzplantációs szövődményekhez társultan jelentkezett. A TA-TMA kialakulását 5/20 esetben GVHD, 5/20 esetben vírusreaktiváció, és 4/20 esetben vírusreaktiváció és GVHD is megelőzte. A súlyos szövődmények alacsony számával ellentétben a relapszusráta (22/54; 41%) magas volt. A vizsgált betegcsoport összesített túlélése medián 3,8 (1,3–6,5) év követési idő múltán 74%. A nem malignus betegség miatt transzplantált gyermekek összesített túlélése kiváló (43/46; 93,5%). Ezzel szemben a malignus csoportban a halálozási arány – a magas relapszusrátának megfelelően – (17/54, 31,5%) magas. Következtetés: A csökkentett toxicitású kondícionáló kezelések bevezetése óta a súlyos korai transzplantációs szövődmények száma alacsony. A TA-TMA döntően enyhe formában, vírusreaktivációhoz vagy GVHD-hoz társultan jelentkezett. A malignus alapbetegség esetén a halálozás fő oka a relapszusok magas száma.

Open access

Acinetobacter baumannii is an opportunistic pathogen that is reported as a major cause of nosocomial infections. The aim of this study was to investigate the biofilm formation by A. baumannii clinical and soil isolates, to display their susceptibility to 11 antibiotics and to study a possible relationship between formation of biofilm and multidrug resistance. During 8 months period, from June 2016 to January 2017, a total of 52 clinical and 22 soil isolates of A. baumannii were collected and identified through conventional phenotypic, chromo agar, biochemical tests, API 20E system, and confirmed genotypically by PCR for bla OXA-51-like gene. Antibiotic susceptibility of isolates was determined by standard disk diffusion method according to Clinical and Laboratory Standard Institute. The biofilm formation was studied using Congo red agar, test tube, and microtiter plate methods. The clinical isolates were 100% resistance to ciprofloxacin, ceftazidime, piperacillin, 96.15% to gentamicin, 96.15% to imipenem, 92.31% to meropenem, and 78.85% to amikacin. The soil A. baumannii isolates were 100% sensitive to imipenem, meropenem, and gentamicin, and 90.1% to ciprofloxacin. All A. baumannii isolates (clinical and soil) were susceptible to polymyxin B. The percentage of biofilm formation in Congo red agar, test tube, and microtiter plate assays was 10.81%, 63.51%, and 86.48%, respectively. More robust biofilm former population was mainly among non-MDR isolates. Isolates with a higher level of resistance tended to form weaker biofilms. The soil isolates exhibited less resistance to antibiotics than clinical isolates. However, the soil isolates produce stronger biofilms than clinical isolates.

Restricted access
Hematológia–Transzfuziológia
Authors: Ágnes Nagy, Magdolna Kardos, Attila Fintha, Ildikó Istenes, Dóra Somogyi and Judit Csomor
Open access
Hematológia–Transzfuziológia
Authors: Ákos Nagy, Bence Bátai, Laura Kiss, Anita Marx, László Imre Pinczés, Gergő Papp, Imre Kacskovics, Donát Alpár and Csaba Bödör

Absztrakt:

A molekuláris biológiai technikák utóbbi évtizedekben látott fejlődésének köszönhetően a vérplazmában keringő biomolekuláknak, így például a tumor eredetű sejtmentes DNS-fragmentumoknak is korábban elképzelhetetlen mélységű vizsgálata vált elérhetővé. A minimális invazivitással járó folyadékbiopsziás mintavétel metasztatikus tumorok esetében lehetővé teszi eltérő anatómiai lokalizációval megjelenő genetikai aberrációk egyidejű feltérképezését, azok nyomon követését, illetve a klonális evolúció következtében megjelenő további abnormalitások kimutatását is. Ebből következően számos, szolid tumorokat vizsgáló, folyadékbiopsziás mintavételt alkalmazó tanulmány jelent meg az utóbbi évtizedben, néhány entitás vonatkozásában pedig az eljárás már a rutindiagnosztikában is alkalmazásra került. Onkohematológiában az ebből a szempontból legintenzívebben kutatott megbetegedések közé a diffúz nagy B-sejtes limfóma, a Hodgkin-limfóma, illetve a plazmasejtes mielóma tartozik. Saját, illetve irodalmi adatok alapján a tumor eredetű sejtmentes DNS vizsgálata hasznos lehet a kezelést megelőző prognózisbecslésben, a célozható molekuláris eltérések azonosításában, a terápiás hatékonyság és a minimális reziduális betegség monitorozásában, valamint a terápiarezisztens klónok kimutatásában. Jelen összefoglaló közleményünkben a folyadékbiopszia-vizsgálatok onkohematológiai alkalmazásait tekintjük át.

Open access
Restricted access

Abstract

Plukenetia conophora (Nigerian Walnut) leaf extract was studied as a corrosion inhibitor on Al–Zn–Cu alloy in acidic (HCl and H2SO4) media using gravimetric, gasometric and electropotential techniques. The study showed that the inhibition efficiency (IE) increased as the concentration of the leaf extract increased and reached the peak (94.8%) at 0.8 g/L in 1 M HCl. In the two acidic media, P. conophora leaf extract exhibited good corrosion inhibition properties on the Al–Zn–Cu alloy samples due to adhesion of the extracts on the samples' surfaces. The adsorption process of the extract on the alloy sample surfaces was found to be spontaneous and perfectly obeyed the Langmuir isotherm model. Thus, P. conophora leaf extract is recommended for utilisation as a potential replacement for toxic inorganic inhibitors and for application in paint and coating industries.

Open access
Society and Economy
Authors: Prespa Ymeri, Arben Musliu, Jehona Shkodra, Iliriana Miftari and Csaba Fogarassy

Abstract

Kosovo is one of the poorest countries in Europe, despite the various poverty alleviation programs implemented by the authorities and the international funding community. This study aims to analyze income distribution inequality and factors behind rural households' poverty in Kosovo. Data on farm income, nonfarm income, unearned income, and socio-economic characteristics were collected using a semi-structured questionnaire from 203 randomly selected households in Kosovo. Linear regression, one-way ANOVA, and different versions of poverty indexes were used to examine the data. One-quarter of households' income comes from nonfarm activities. The middle-income households had the highest potential to find alternative employment in the nonfarm sector. Years of education, household size, number of family members above the age of 18, and total income had a positive impact on nonfarm revenues. The poorest rural households had the highest share of income from farm activities (77.52%). Nonfarm revenues have a positive impact on poverty alleviation; thus, the study suggests adopting suitable rural policies to enhance nonfarm employment for vulnerable rural households. The agro-tourism sector and circular economy approaches in agriculture with the focus on renewable energy can be considered as potential sources of nonfarm income, which could lead to sustainable poverty reduction.

Open access

Abstract

We provide a Maltsev characterization of congruence distributive varieties by showing that a variety 𝓥 is congruence distributive if and only if the congruence identity α(βγβ)_αβγαβγ … (k factors) holds in 𝓥, for some natural number k.

Restricted access

Abstract

Fix 2 < n < ω and let CAn denote the class of cyindric algebras of dimension n. Roughly CAn is the algebraic counterpart of the proof theory of first order logic restricted to the first n variables which we denote by Ln. The variety RCAn of representable CAns reflects algebraically the semantics of L n. Members of RCAn are concrete algebras consisting of genuine n-ary relations, with set theoretic operations induced by the nature of relations, such as projections referred to as cylindrifications. Although CAn has a finite equational axiomatization, RCAn is not finitely axiomatizable, and it generally exhibits wild, often unpredictable and unruly behavior. This makes the theory of CAn substantially richer than that of Boolean algebras, just as much as Lω,ω is richer than propositional logic. We show using a so-called blow up and blur construction that several varieties (in fact infinitely many) containing and including the variety RCAn are not atom-canonical. A variety V of Boolean algebras with operators is atom canonical, if whenever 𝔄 V is atomic, then its Dedekind-MacNeille completion, sometimes referred to as its minimal completion, is also in V. From our hitherto obtained algebraic results we show, employing the powerful machinery of algebraic logic, that the celebrated Henkin-Orey omitting types theorem, which is one of the classical first (historically) cornerstones of model theory of L ω,ω, fails dramatically for L n even if we allow certain generalized models that are only locallly clasfsical. It is also shown that any class K such that NrnCAωCRCAn¯K¯ScNrnCAn+3 , where CRCAn is the class of completely representable CAns, and Sc denotes the operation of forming dense (complete) subalgebras, is not elementary. Finally, we show that any class K such that SdRaCAω¯K¯ScRaCA5 is not elementary, where Sd denotes the operation of forming dense subalgebra.

Restricted access

Abstract

Let 𝔄 be a unital Banach algebra and its Jacobson radical. This paper investigates Banach algebras satisfying some chain conditions on closed ideals. In particular, it is shown that a Banach algebra 𝔄 satisfies the descending chain condition on closed left ideals then 𝔄/ is finite dimensional. We also prove that a C *-algebra satisfies the ascending chain condition on left annihilators if and only if it is finite dimensional. Moreover, other auxiliary results are established.

Restricted access

Abstract

We give two new simple characterizations of the Cauchy distribution by using the Möbius and Mellin transforms. They also yield characterizations of the circular Cauchy distribution and the mixture Cauchy model.

Restricted access
International Review of Applied Sciences and Engineering
Authors: Olena Yakymchuk, Dmytro Yakymchuk, Nataliia Bilei-Ruban, Iryna Nosova, Serhiy Horiashchenko, Kostyantyn Horiashchenko, Tetyana Kisil and Viacheslav Tuz

Abstract

The objective of this research is to develop the equipment for liquid-jet forming of women's headwear hats, which will allow expanding design assortment of these products. The equipment for cyclic liquid-jet forming of headwear hats in liquid-active working environment (LAWE) with forming element rotation was designed. The mechanism of movement and orientation of liquid -jet forming nozzle was developed, which allows influencing fabric parts by flooded and controlled liquid-jet, repeating the contour at a certain distance and with appropriate angle attack on each technological section of the part. The conducted experimental research allowed to receive semi-spherical forms of headwear hats from six fabrics suit-coat assortments, which are one of the most difficult forms of non-seam forming. Completely formed hats of a given complex configuration were obtained by liquid-jet forming, different from standard semi-spherical ones. The developed equipment provides mobility of the production from the point of view of quick equipment adaptation due to action use of flooded controlled liquid-jet and forming of a significant number of various hats contours, various combinations of technological forming modes.

Open access

Abstract

In this paper we present different variants of the well-known Hermite–Hadamard inequality, in a generalized context. We consider general fractional integral operators for h-convex and r-convex functions.

Restricted access

Abstract

In this study, a normalized form of regular Coulomb wave function is considered. By using the differential subordinations method due to Miller and Mocanu, we determine some conditions on the parameters such that the normalized regular Coulomb wave function is lemniscate starlike and exponential starlike in the open unit disk, respectively. In additon, by using the relationship between the regular Coulomb wave function and the Bessel function of the first kind we give some conditions for which the classical Bessel function of the first kind is lemniscate and exponential starlike in the unit disk 𝔻.

Restricted access
Studia Scientiarum Mathematicarum Hungarica
Authors: Carlos M. da Fonseca, Victor Kowalenko and László Losonczi

Abstract

This survey revisits Jenő Egerváry and Otto Szász’s article of 1928 on trigonometric polynomials and simple structured matrices focussing mainly on the latter topic. In particular, we concentrate on the spectral theory for the first type of the matrices introduced in the article, which are today referred to as k-tridiagonal matrices, and then discuss the explosion of interest in them over the last two decades, most of which could have benefitted from the seminal article, had it not been overlooked.

Restricted access

Abstract

Let K = ℚ(α) be a number field generated by a complex root α of a monic irreducible polynomial f(x) = x 24m, with m ≠ 1 is a square free rational integer. In this paper, we prove that if m ≡ 2 or 3 (mod 4) and m ≢∓1 (mod 9), then the number field K is monogenic. If m ≡ 1 (mod 4) or m ≡ 1 (mod 9), then the number field K is not monogenic.

Restricted access

Abstract

In this study, we investigate suborbital graphs G u,n of the normalizer ΓB (N) of Γ0 (N) in PSL(2, ℝ) for N = 2α3β where α = 1, 3, 5, 7, and β = 0 or 2. In these cases the normalizer becomes a triangle group and graphs arising from the action of the normalizer contain quadrilateral circuits. In order to obtain graphs, we first define an imprimitive action of ΓB (N) on using the group ГΒ+ (N) and then obtain some properties of the graphs arising from this action.

Restricted access

Abstract

Preeclampsia is a severe, sometimes life-threatening complication of pathological pregnancies. The incidence of neonatal morbidity and mortality is usually increased. Besides general maternal symptoms like hemolysis, low platelet number, elevated liver enzyme level, proteinuria, cardiovascular problems, neurological and cerebral complications, serious ophthalmic symptoms might occur. These include focal or generalized narrowing of the arterioles, flame-shaped retinal haemorrhages, and cotton-wool spots. Rarely, disc swelling, exudative retinal detachment, cystoid macular edema, bilateral occipital lobe infarction, or cortical blindness might occur. In this article, I review the retinal and macular changes, retinal detachment, and the cause of blindness. Optical coherence tomography (OCT) allows ophthalmologists to diagnose early and late changes in choroid vasculature and circulation, and consequent retinal morphological changes. Spectral-domain OCT and enhanced depth imaging provide important insight and possible prognosis for the course of the disease. After termination of the pathological pregnancy, vision returns to normal in most cases; unfortunately, there are some exceptions.

Open access

Abstract

For n,m≥ 2 this paper is devoted to the description of the sets of extreme and exposed points of the closed unit balls of (lnm) and s(lnm), where (lnm) is the space of n-linear forms on m with the supremum norm, and s(lnm) is the subspace of (lnm) consisting of symmetric n-linear forms. First we classify the extreme points of the unit balls of (lnm) and s(lnm), respectively. We show that ext B(lnm) ⊂ ext B(lnm+1), which answers the question in []. We show that every extreme point of the unit balls of (lnm) and s(lnm) is exposed, correspondingly. We also show that

extBs(ln2)=ext B(ln2)s(ln2),
ext Bs(l2m+1)ext B(l2m+1)s(l2m+1),
expBS(ln2)=expB(ln2)s(ln2)

and expBs(l2m+1)expB(l2m+1)s(l2m+1),

which answers the questions in [].

Restricted access

Absztrakt:

A tanulmány az árnyékoktatás jelenségét az oktatási rendszerek legfontosabb vizsgatantárgyaira szűkítve definiálja, s e szűk terület kutatástörténetének első két évtizedét mutatja be. A kutatás legfőbb témáinak, irányvonalainak, módszereinek és eredményeinek ismertetése után a szerző három olyan lehetőséget vet fel, amelyek az oktatáskutatásban az árnyékoktatáshoz kapcsolódóan is új lehetőségeket nyitnának meg, és amelyek a gyakorlatban hozzájárulhatnának az árnyékoktatás okozta egyenlőtlenségek mérsékléséhez: a szerző az oktatási viselkedéstudomány létrehozásának szükségességét, az oktatásitér-szakértők képzésének fontosságát, illetve az oktatási csekkek bevezetésének lehetőségét veti fel.

Open access

Absztrakt:

A tanulmány történeti ívben vizsgálja a nem formális és informális tanulás iskolarendszer melletti élésének felismerését és szakmai tudatosodását. Az iskolarendszerrel fenntartott kapcsolata mentén elemzi a nem formális oktatást az együttéléstől a diszrupcióig. Végül a tanulmány kísérletet tesz a diszrupció jelenkori felerősödése mögötti technológiai innovációk bemutatására és négy forgatókönyvet kínál a közeljövő megértésére.

Open access

Absztrakt:

A tanulmány először az árnyékgazdaságot, valamint annak egyik sajátos magyar változatát a második gazdaságot definiálja, majd az árnyékoktatást ehhez viszonyítva igyekszik meghatározni, s a két jelenség közötti összefüggést vizsgálni

Ezt követően az árnyékoktatás formáit tekinti át az írás. Majd a különböző gazdasági elméletek és megközelítések aspektusából veszi górcső alá az árnyékoktatást.

A tanulmány befejezésül megállapítja, hogy az árnyékoktatás lényegében a piac reagálása a hivatalos oktatási rendszer olyan sajátosságaira, mint az egyéni igények és képességek különbségeinek kezelésére való képtelenség vagy azoknak szándékos egalitárius kezelése, továbbá annak alacsony színvonala. Az árnyékoktatás individualizációs hatása egyben a különböző társadalmi hátterű tanulók – akik gazdasági lehetőségei okán eltérő mennyiségű árnyékoktatás igénybevételére képesek és hajlandók – eltérő képességszintjének, tanulmányi teljesítményének forrása. Ezzel a társadalmi különbségek átszármaztatásának egyik eszköze, amit az állam, az oktatáspolitika sohasem tud megakadályozni, legfeljebb tompítani.

Open access

Absztrakt:

A magánoktatási piac egyik kitüntetett területe – különösen az árnyékoktatás felől nézve – az idegennyelv-oktatás. Kevésbé vizsgált téma ugyanakkor, hogy kik és miért válnak magántanárrá, milyen fórumokon hirdetik magukat, kiknek és milyen szolgáltatásokat nyújtanak stb. A tanulmány egy pilotvizsgálat eredményeiről számol be, amelyben két magyar internetes portál 453 angoltanárának és 118 matematikatanárának hirdetéseiből keresett választ a fenti kérdésekre. A hirdetők nemi és életkori összetétele mellett elsősorban négy fő kérdésre fókuszál az elemzés: a) Mennyire fontos a tanári végzettség a magánoktatásban? b) Mennyire rugalmasak a magánoktatók? c) Mennyibe kerül egy magánóra, és legális-e a tevékenység? d) Mit tekintenek a magánoktatók a saját erősségüknek?

Open access

Absztrakt:

Napjainkban a munkaerőpiac egyre magasabb szintű digitális kompetenciával rendelkező munkavállalókat igényel. A piac igényei konkrétak, de kérdés, hogy a leendő munkavállalók vagy a munkaerőpiacon már aktívan jelen lévők mennyiben tudják teljesíteni ezt a követelményt. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők körében 2019-ben felvett online kérdőíves felmérésünkben arra kerestük a választ, hogy a válaszadók munkahelyükön és otthon miként használják a kor digitális eszközeit, és miként értékelik a saját digitális kompetenciájukat. Az eredmények azt mutatták, hogy a diplomások magas szintű digitális kompetenciával rendelkeznek és képesek ezeket az ismereteket otthon és a munkahelyen is alkalmazni.

Open access

Absztrakt:

Az egyéni tanulási utak kialakításához szükséges információhalmazt az emberi agy csak korlátozottan tudja kezelni. A mesterséges intelligencia fejlesztése nyomán felmerül a kérdés, hogy nem lehetne-e ezt a feladatot külső algoritmusokra bízni. A kérdés azért is jogos, mert az oktatási adatbányászat lehetőségeinek nyomán a nagy adathalmazzal dolgozó cégek kezébe máris egyre több tanulói adat kerül. Ez egyrészt segítséget nyújthat a differenciált oktatáshoz, másrészt az a veszély is fennáll, hogy ezek a cégek egyéni tanulási utak kínálatával párhuzamosan nemcsak a tanulási algoritmusokat és tartalmakat határozzák meg, hanem az egyéni akaratok és választások fölötti uralmat is átveszik.

Open access

Absztrakt:

A lemorzsolódás egyik lehetséges okaként jelenik meg a munkaerőpiac vonzása. Manapság a munkába állás időpontja nem esik egybe a diploma megszerzésének időpontjával, olykor a diploma nélkül elhelyezkedők keresete magasabb, mint a diplomával rendelkezőké (Bocsi 2013; Kun 2013). Továbbá az egyetemi tanulmányok félbeszakításához vezethet, hogy a hallgatók negatívan ítélik meg az általuk végzett szak piacképességét, s ebben az esetben még jobban érvényesül a munkaerőpiac vonzó hatása. Kvalitatív kutatásunk eredményei alapján az egyetemi tanulmányok mellett folytatott munka jelentős szerepet játszott az interjúalanyok életében, és ez hatással volt a lemorzsolódásukra. Az eredmények felhívják a figyelmet arra, hogy az egyetem melletti vagy helyetti munkavállalás vizsgálata megkerülhetetlen a felsőoktatásból történő lemorzsolódás kutatása során.

Open access

Absztrakt:

Az iskolai és iskolán kívüli különórák fontos betekintést adnak az árnyékoktatás jelenségének vizsgálatába, jóllehet nem fedik le teljesen e fogalmat. Az Országos kompetenciamérés adatai azt mutatják, hogy az életkor előrehaladtával a hangsúly az iskolán belüli különórákról (korrepetálásokról, szakkörökről, sportkörökről) fokozatosan tolódik el az iskolán kívüli különórák irányába, továbbá megfigyelhető a tanórákon kívüli művészeti és sporttevékenységek arányának fokozatos csökkenése. A tanulmány e jelenségek mögöttes okait járja körül, kitérve az egyes különóratípusok igénybevételének iskolai és egyéni háttértényezőire is.

Open access
Educatio
Author: Dóra Dobokai Róbert Lászlóné Simon

Absztrakt:

A gyermekvédelmi szakellátásban felnövő, illetve abban a rendszerben élő gyermekek és fiatalok felnőtté válásuk során a társadalom alsó rétegét szélesítik. A társadalmi kirekesztettség, a minőségi kapcsolatok, a gazdasági, kulturális, szociális tőke hiánya miatt bizonytalan a társadalmi integrációjuk is. Az iskolában megszerzett tudás a felemelkedés záloga lehet. A kutatás azokat a problémákat vizsgálja, amelyekkel a Bács-Kiskun megyei pedagógusoknak meg kell küzdeniük a gyermekvédelmi szakellátásban élő tanulókkal folytatott pedagógiai munka során. Az eredmények Bács-Kiskun megyében a gyermekvédelemben felnövekvő tanulók iskolai esélyteremtésében és eredményességében tematizálható problémák vannak.

Open access

Absztrakt:

A tanulmány a tanórán kívüli tanulás lehetőségeit vizsgálja az élethosszig tartó tanulás, illetve a tanulói részvétel értelmezési keretére támaszkodva három – tanórai, tanórán kívüli és iskolán kívüli – tanulási környezet sajátosságainak és eltéréseinek segítségével, a tanulók nézőpontján keresztül. Az elemzés elsősorban három általános iskola felső tagozatos tanulói körében online kérdőívvel felvett adatokra épít, de az összehasonlíthatóság érdekében országos tendenciákat is bemutat az Országos kompetenciamérés adatainak segítségével az érintett oktatási szintre és időszakra vonatkozóan. Az elemzés tapasztalatai rámutatnak a tanulói részvétel különbségeivel összefüggő eltérésekre, valamint az egyes tanulási környezetek néhány jellemzőjére, ezek tartós egymás mellett élésére, s a tanulók életében betöltött jelentőségükre a napi időfelhasználás és a tanulói értékelés tükrében.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Anett Sánta, Kata Judit Szántó, Pál Miheller, Patrícia Sarlós, Anita Juhász, Edina Hamvas, Emese Szegedi-Hallgató, Klaudia Farkas, Beatrix Rafael and Tamás Molnár

Absztrakt:

Bevezetés: A gyulladásos bélbetegség olyan kórkép, mely a diagnózistól kezdve élethosszig hatással van a betegek fizikális és pszichés egészségi állapotára és életminőségére. Célkitűzés: Megvizsgálni gyulladásos bélbetegek körében a depresszív tünetek és az öngyilkossági gondolatok előfordulásának gyakoriságát, valamint az ezekkel összefüggésben lévő betegség- és terápiaspecifikus tényezőket. Módszer: A vizsgálatban 300 fő vett részt (átlagéletkor 38,8 év, férfiak 47%, nők 53%). A depresszív tüneteket (PHQ-9), öngyilkossági gondolatokat (PHQ-9 9. tétele), a reménytelenség mértékét (Beck Reménytelenség Skála) és a betegséggel összefüggő jóllét mértékét (SIBDQ) vizsgáltuk online formában. Eredmények: A vizsgálati személyek 28,6%-a mutatott depresszív tüneteket, és 9,3%-uk a magas rizikójú csoportba tartozik a reménytelenség tekintetében. Öngyilkossági gondolatokat a válaszadók 16%-a jelzett, ebből magas rizikót a minta 5,3%-a mutatott. A lineáris regressziós modell eredménye alapján a depresszív tüneteket magyarázó tényezők közé tartozik a reménytelenség mértéke, a bélen kívüli tünet fennállása, fájdalomcsillapító rendszeres szedése, a női nem, valamint a betegség aktivitása. Következtetés: A vizsgálatunkban szereplő gyulladásos bélbetegek öngyilkossági gondolatainak és depresszív tüneteinek előfordulási aránya a nemzetközi adatokkal egyezően magas, amire kiemelt figyelmet érdemes fordítani a betegek pszichés vezetése során. A pszichológiai tényezők rendszeres vizsgálata és kezelése fontos része kell hogy legyen a betegek gondozásának, mivel javíthat a páciensek szubjektív állapotán, és a betegség lefolyására is pozitív hatással lehet. Orv Hetil. 2020; 161(42): 1797–1805.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Nikoletta Ráhel Czobor, Zsófia Ocsovszky, Márta Csabai, György Róth, Barna Konkolÿ Thege, László Ablonczy, Edgár Székely, János Gál and Andrea Székely

Absztrakt:

Bevezetés: A korai életkorban szívsebészeti beavatkozáson átesett gyermekek fejlődése során fellépő viselkedési diszfunkciók jelentősen függenek a perioperatív szakban átélt eseményektől. Célkitűzés: A jelen vizsgálat célja, hogy feltárja a hosszú távú viselkedési változásokat a szívsebészeti beavatkozáson átesett gyermekek körében, és leírja azokat a perioperatív állapotokat, melyek befolyásolhatják a későbbi megküzdési mechanizmusokat. Módszer: 80, szívműtéten átesett és 62 egészséges kontroll adatait elemeztük. A pszichológiai status felmérése a vizsgálati időszakban a Megküzdési Módok Kérdőív, illetve a Gyermekviselkedési Kérdőív önértékelő kérdéssorának segítségével, míg a perioperatív adatok felvétele az intézeti adatbázisból retrospektíven történt. Eredmények: Az operált gyermekek körében mind a problémamegoldó, mind az érzelemközpontú megküzdési főskála szignifikánsan alacsonyabb értékeket mutatott az egészséges kontrollcsoporthoz képest. A Gyermekviselkedési Kérdőív önértékelő változata sem internalizáció, sem externalizáció tekintetében nem mutatott szignifikáns eltérést. A hosszú időn át inkomplett keringéssel rendelkező betegek és a kontrollcsoport között szignifikáns eltérést figyeltünk meg az érzelemközpontú megküzdés, illetve a szomatizáció terén, míg az acyanoticus és a kontrollcsoport között a problémaközpontú megküzdés alskáláin (problémaelemzés, alkalmazkodási képesség). A többszöri műtét mind az érzelem-, mind a problémaközpontú megküzdés alacsonyabb fokú aktivációjával összefüggést mutatott, és a hosszú kórházi tartózkodással együtt egy menekülő-elkerülő magatartásforma kialakulásához vezetett. Következtetés: Úgy tűnik, hogy a kialakult maladaptív viselkedési mechanizmusok jellege jelentősen függ az inkomplett keringés fennállásának időtartamától, a műtétek számától és a kórházi tartózkodás hosszától. A megküzdési stratégiák mozgósítása legfőképp csökkent érzelem- vagy problémaközpontú válaszkészségben, illetve a szomatizációs tendenciák és a menekülő-elkerülő magatartásforma felerősödésében nyilvánul meg. Orv Hetil. 2020; 161(42): 1787–1796.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Borbála Mikos, Anita Gergely, Réka Balázsfi, Edina Bányász, Beáta Gyömörei, Mónika Hantos, Judit Czelecz, Rita Jakus, Hajnalka Kárász, Mónika Zilahy, Eszter Molnár, Éva Paraicz, Ágnes Csohány, Fanni Szénási, Lejla Vendégh, András Fogarasi and György Velkey

Absztrakt:

A veleszületett gerincvelői izomsorvadás ritka, progresszív neurodegeneratív betegség, a gyermekkori halál egyik legjelentősebb genetikai oka. Az orvostudomány lehetőségei a XXI. század előtt a progresszió megfékezésére, a szövődmények késleltetésére és ellátására korlátozódtak. A legsúlyosabb génhibában szenvedő gyermekeket általában kétéves kor előtt elveszítettük. A genetikai diagnosztika fejlődése lehetővé teszi a korai diagnózist, a súlyosság és a progresszió előrejelzését. A 2018-ban hazánkban engedélyezett intrathecalis nuszinerszennel a nagy betegszámon alapuló klinikai eredmények meggyőzőek. A 2019-től elérhető új, intravénás génpótló terápiával (onaszemnogén abeparvovek) kapcsolatos tapasztalatok még kisebb betegszámon alapulnak. Hazánkban öt betegnél került sor az alkalmazására a Bethesda Gyermekkórházban, szigorú szakmai kritériumok és előkészületek alapján. Közülük annak a három gyermeknek a kezeléséről számolunk be dolgozatunkban, akiknél már rendelkezünk utánkövetési tapasztalatokkal. Vizsgálatunk szerint a készítmény elősegíti a mozgásteljesítmény javulását. A mellékhatások elsősorban reverzibilis májenzim-emelkedésben, thrombocytopeniában, granulocytopeniában és a szívizom-nekroenzim emelkedésében nyilvánultak meg. Ezért fontosnak tartjuk a betegek szoros és tartós követését, a mellékhatások korai észlelése és elhárítása érdekében. Orv Hetil. 2020; 161(42): 1806–1816.

Restricted access