Browse

You are looking at 1 - 50 of 81,501 items for

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

A csípő-, valamint térdízületi arthrosisos betegek funkcióképességének és egészségi állapotának vizsgálata

Study of the functional capacity and health status of patients with hip as well as knee osteoarthritis

Orvosi Hetilap
Authors:
Anett Tóvári
,
Anikó Kőnigné Péter
,
Péter Tardi
,
Eleonóra Leidecker
,
Eszter Ambrus
,
Iuliana Boros-Balint
,
Mária Hermann
,
János Kránicz
, and
Márta Hock

Bevezetés: A csípő-, valamint térdízületi arthrosis gyakori megbetegedésnek számít. Számos terápiás lehetőség érhető el hazánkban. Célkitűzés: A komplex konzervatív gyógykezelés eredményességének vizsgálata csípő-, valamint térdízületi arthrosisos betegek esetén. Módszer: Saját készítésű kérdőív mellett alkalmaztuk a vizuális analóg skálát, a Functional Independence Measure, a Barthel-index, illetve az SF-36 kérdőíveket. Ezenkívül ízületi mozgástartományt mértünk. A vizsgálati csoport tagjai többféle fizioterápiás kezelést (gyógyvíz, gyógytorna, klasszikus svéd masszázs, Bemer-kezelés, pakolás, fizikoterápia) vettek igénybe. Eredmények: A vizuális analóg skála és a Barthel-index eredményei szignifikánsan változtak a két mérés között. A Functional Independence Measure esetén nem találtunk szignifikáns eltérést a két csoport adatainak értékelése során. Az egészségi állapot felmérésekor mind a fizikális egészség, mind a mentális egészség dimenziójában javulást figyelhettünk meg a vizsgálati csoportnál. Az ízületi mozgástartomány vizsgálata során a vizsgálati csoportnál a bal térd passzív extenziójának kivételével javulást figyelhettünk meg a résztvevők adatainak elemzésekor. Következtetés: A 3 hetes komplex konzervatív terápia megfelelő kezelési lehetőség lehet a funkcióképesség és az egészségi állapot javítására csípő-, valamint térdízületi arthrosis esetén. Orv Hetil. 2022; 163(48): 1917–1922.

Open access

Indokolt-e a klasszifikáció módosítása diabetesben?

Is there a need for a revised classification in diabetes mellitus?

Orvosi Hetilap
Authors:
Gábor Winkler
,
János Tibor Kis
, and
László Schandl

A diabetes mellitus heterogén etiopatogenezisű és klinikai viselkedésű kórforma. Egyes eseteinek pontos típusba sorolása, „klasszifikációja” meghatározó jelentőségű az optimális kezelésválasztás tekintetében. A tipizálás azonban a rendelkezésre álló, egyre szélesedő eszközpark és a rohamosan bővülő ismeretek ellenére még mindig nem teljesen megoldott. Ezért újabb ajánlások születnek a csoportba sorolás pontosítására. A közlemény áttekinti a nemzetközi konszenzus alapján, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) koordinálásával 1965 és 2019 között született klasszifikációs irányelveket, valamint az újabb vizsgálatok, megfigyelések alapján született javaslatokat. Megállapítja, hogy a napi gyakorlat számára továbbra is a WHO hatályos útmutatása a legorientálóbb, hozzátéve, hogy bizonytalan besorolású esetekben elengedhetetlen a betegek követése és a vizsgálatok szükség szerinti ismétlése mindaddig, amíg az adott kórforma természete nem tisztázódik. Orv Hetil. 2022; 163(48): 1909–1916.

Open access

Öngyilkossági halálozás Magyarországon a COVID–19-pandémia idején.

Az első két járványév (2020 és 2021) tapasztalatai

Suicide mortality in Hungary during the COVID–19 pandemic.

Experiences of the first two pandemic years (2020 and 2021)
Orvosi Hetilap
Authors:
Lajos Bálint
,
Péter Osváth
,
Attila Németh
,
Balázs Kapitány
,
Zoltán Rihmer
, and
Péter Döme

Bevezetés: Míg a legtöbb országban jobbára nem változtak (esetleg csökkentek) a szuicid ráták az első járványévben (azaz 2020-ban), addig hazánkban a befejezett öngyilkosságok száma szignifikánsan emelkedett. Célkitűzés: Tanulmányunkban azt vizsgáltuk, hogy a hazai szuicid rátának a pandémia kitörése utáni kedvezőtlen fordulata folytatódott-e a második járványévben is. Módszer: Prais–Winsten-regresszió segítségével megszakított idősorelemzést alkalmaztunk, kontrollálva az autoregresszív hatás mellett az idő- és a szezonális hatásokat is, hogy megbecsüljük a pandémia hatását a 2020-as és 2021-es hazai férfi-, női és a teljes népesség szuicid rátájára. Eredmények: A járvány első évében az öngyilkossági ráta szignifikáns növekedését tapasztaltuk a férfiaknál és a népesség egészénél. 2021-ben a férfi- és a teljes népességben megfigyelt esetszámok meghaladták ugyan a járvány előtti év esetszámait, ám a regressziós becslés szerint a ráta növekedése a férfiaknál nem tért el szignifikánsan a járvány előtti évek szintjétől, és csak 10%-on bizonyult szignifikánsnak a teljes populáció esetében. Megbeszélés és következtetés: Az első két járványév adatainak vizsgálata alapján megállapítható, hogy a pandémiának az öngyilkosságra gyakorolt kedvezőtlen hatása 2021-re a teljes populáción belül mérséklődött, míg a férfiaknál eltűnt. Nyitott kérdés, hogy ez a kedvező fordulat tartósnak bizonyul-e a jövőben. Orv Hetil. 2022; 163(48): 1895–1901.

Open access

Szemészeti javallat alapján végzett génterápiás kezelés RPE65 biallelikus génmutáció okozta öröklődő ideghártya-dystrophiában.

Az első két magyar beteg kezelése

Gene therapy treatment based on an ophthalmic indication in hereditary retinal dystrophy caused by RPE65 biallelic gene mutation.

Treatment of the first two Hungarian patients
Orvosi Hetilap
Authors:
Eszter Vizvári
,
Lilla Smeller
,
Ágnes Jánossy
,
Máté Lőrincz
,
Márta Janáky
, and
Edit Tóth-Molnár

Bevezetés: A Leber-féle congenitalis amaurosis az örökletes ideghártya-dystrophiák csoportjába tartozó, genetikailag igazolható olyan kórkép, mely már fiatalkorban jelentős látásromláshoz vezet. A betegség először a látótér koncentrikus beszűkülését, idővel pedig a centrális látás elvesztését okozza. A voretigén neparvovec (Luxturna®, Novartis Pharmaceuticals AG, Bázel, Svájc) terápia révén az RPE65-gén mutációja következtében kialakuló ideghártya-dystrophia az első olyan szemészeti kórkép, mely esetén lehetőség van génterápia alkalmazására. Célkitűzés: Az RPE65 biallelikus génmutáció miatt voretigén neparvovec génterápiában elsőként részesült magyar betegek kezelési eredményeinek bemutatása. Módszer: Genetikai vizsgálattal igazoltan RPE65 biallelikus génmutációban szenvedő két betegünk egy-egy szemén voretigén neparvovec génterápiában részesült. A kezelést megelőzően, valamint az utánkövetés időszakában vizsgáltuk a legjobb korrigált látásélességet, a centrális retinavastagságot, a látótérszűkület mértékét, valamint elektrofiziológiai vizsgálatokat végeztünk. Eredmények: A kezelés hatására mind a legjobb korrigált látásélesség (a testvérpár idősebb tagjánál +3, a fiatalabb testvérnél +10 betű), mind a látótérszűkület mértéke javulást mutatott mindkét beteg esetében. A látásfunkciók változása jelentős életminőség-javulást eredményezett betegeink mindennapi életében. Következtetés: Betegeink posztoperatív eredményei korrelálnak a klinikai vizsgálatok eredményeivel. Orv Hetil. 2022; 163(48): 1923–1931.

Open access

Többszörös coronarialaesiók és diffúz coronariabetegség funkcionális értékelése

Functional assessment of serial coronary lesions and diffuse coronary disease

Orvosi Hetilap
Authors:
Gábor Fülöp
,
Bettina Csanádi
,
Dávid Fülöp
, and
Zsolt Piróth

A coronariabetegség diagnosztikájában az elmúlt évtizedekben egyre fontosabb szerep jut a koronarográfia során használt invazív funkcionális vizsgálómódszereknek. A hagyományos, csak anatómiai értékekkel számoló koronarográfiás vizsgálat nem nyújt információt arról, hogy az intermedier laesiók okoznak-e vérellátási zavart, illetve gyakran nem áll rendelkezésre a vizsgálat előtt elvégzett, ischaemiát igazoló és lokalizáló, megfelelő szenzitivitású és specificitású noninvazív vizsgálómódszer. Számos tanulmány rávilágított a funkcionális invazív vizsgálómódszerek használata során szerzett klinikai előnyökre. Revascularisatio hiányában a koszorúér-betegség funkcionális súlyossága fordított arányban áll a nemkívánatos cardiovascularis eseményekkel. Lényeges pontja a szív vérellátásának javításakor azoknak az eltéréseknek a kiválasztása, amelyek az ischaemiáért a leginkább okolhatók. A diffúz betegség és többszörös szűkületek invazív funkcionális vizsgálata egyelőre még nincs teljes mértékben tisztázva. A klinikai vizsgálatokkal igazolt módszereken túl új eljárásokat dolgoztak ki az utóbbi időben, mint például a ’pullback pressure gradient’ alkalmazása vagy az ’instantaneous wave-free ratio intensity’. Így lehetőség nyílhat az adott coronarián belül a funkcionálisan súlyos, az éren belüli ischaemiáért, illetve tünetekért elsősorban felelős laesiók kiválasztására és revascularisatiójára vagy diffúz betegség, egyértelműen nem kijelölhető laesio esetén a gyógyszeres kezelés optimalizálására. Orv Hetil. 2022; 163(48): 1902–1908.

Restricted access

Abstract

Background and aims

Theories posit that the combination of external (e.g. cue exposure) and internal (e.g. attention biases) factors contributes to the development of game craving. Nevertheless, whether different components of attentional biases (namely, engagement bias and disengagement bias) play separate roles on game craving has not been fully elucidated. We aimed to examine the associations between two facets of attentional biases and game craving dynamics under a daily life setting.

Methods

Participants (110 regular internet game players) accomplished the modified attentional assessment task in the laboratory, after which they entered a 10-day ecological momentary assessment (EMA) to collect data on their momentary game craving and occurrence of game-related events at five different time points per day.

Results

We found that occurrence of game-related events was significantly associated with increased game craving. Moreover, attentional disengagement bias, instead of engagement bias, bore on the occasional level variations of game craving as moderating variables. Specifically, attentional disengagement bias, not engagement bias, was associated with a greater increase in game craving immediately after encountering a game-related event; however, neither attentional engagement bias nor disengagement bias was associated with the craving maintenance after a relatively long period.

Discussion and conclusions

The present study highlights the specific attentional processes involved in game craving dynamics, which could be crucial for designing interventions for attentional bias modification (ABM) in Internet Gaming Disorder (IGD) populations.

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Po-Ching Huang
,
Jung-Sheng Chen
,
Marc N. Potenza
,
Mark D. Griffiths
,
Amir H. Pakpour
,
Ji-Kang Chen
,
Yi-Ching Lin
,
Ching-Hsia Hung
,
Kerry S. O'Brien
, and
Chung-Ying Lin

Abstract

Background and aims

Internet use has become an important part of daily living. However, for a minority it may become problematic. Moreover, problematic use of the Internet/smartphone (PUIS) has been associated with low physical activity. The present study investigated the temporal associations between three types of PUIS (i.e., problematic smartphone use [PSPU], problematic social media use [PSMU] and problematic gaming [PG]) and physical activity among Taiwanese university students.

Methods

A six-month longitudinal survey study comprising three time points for assessments was conducted. From the original 974 participants, a total of 452 completed all three waves of an online survey comprising the International Physical Activity Questionnaire Short Form (IPAQ-SF) assessing physical activity level, Smartphone Application-Based Addiction Scale (SABAS) assessing PSPU, Bergen Social Media Addiction Scale (BSMAS) assessing PSMU, and Internet Gaming Disorder Short Form (IGDS9-SF) assessing PG.

Results

The linear mixed effects model found positive temporal associations of PSMU and PG with physical activity level (PSMU: B = 85.88, SE = 26.24; P = 0.001; PG: B = 36.81, SE = 15.17; P = 0.02). PSPU was not associated with physical activity level (B = 40.54, SE = 22.99; P = 0.08). Additionally, the prevalence rates were 44.4% for at-risk/PSPU, 24.6% for at-risk/PSMU, and 12.3% for at-risk/PG.

Discussion and Conclusions

PSMU and PG unexpectedly demonstrated correlations with higher physical activity level. The nature of these relationships warrants additional investigation into the underlying mechanisms in order to promote healthy lifestyles among university students.

Open access

Ildikó Enyedi: Testről és lélekről

Skizze zu einer semiotischen Analyse eines Films zwischen Romantik, Strukturalismus und Psychoanalyse

Hungarian Studies
Author:
Wolfgang Müller-Funk

Abstract

This article is about Ildiko Enyedi's film “Testről és lélekről”. It proposes a semiotic analyse. Its thematic frame is a theory of the fantastic literature and film and refers to Tzvetan Todorov (part 1). Following Roand Barthes “S/Z” it discusses the codes in the film, the sequences and spaces in the film (part 2). In the next part the composition of the film comes into play (e. g. repetition, analogy). The fourth part is dedicated to the uncanny and fantastic element that are created by a lack of knowledge about the world in the and the figures of the movy. The article refers to Freud's “Traumdeutung”. Part 5 analyses the funktion of silence in the film on several levels (level of narrating, communication of the figures in the film). The film is seen in a post-romantic tradition which is in-written in “classical modernism”.

Restricted access

Abstract

In this paper, three new species of the alycaeid genus Dicharax Kobelt & Möllendorff, 1900 are described, namely Dicharax floridus n. sp., Dicharax spatiosus n. sp. (Both from Shan State, Myanmar) and Dicharax kosztarabi n. sp. (from Thailand). All three new species are known from their holotypes.

http://zoobank.org/28168F06-CFBF-405F-90F7-A3399060D88C

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Fangwen Yu
,
Jialin Li
,
Lei Xu
,
Xiaoxiao Zheng
,
Meina Fu
,
Keshuang Li
,
Shuxia Yao
,
Keith M. Kendrick
,
Christian Montag
, and
Benjamin Becker

Abstract

Background

Accumulating evidence suggests brain structural and functional alterations in Internet Use Disorder (IUD). However, conclusions are strongly limited due to the retrospective case-control design of the studies, small samples, and the focus on general rather than symptom-specific approaches.

Methods

We here employed a dimensional multi-methodical MRI-neuroimaging design in a final sample of n = 203 subjects to examine associations between levels of IUD and its symptom-dimensions (loss of control/time management, craving/social problems) with brain structure, resting state and task-based (pain empathy, affective go/no-go) brain function.

Results

Although the present sample covered the entire range of IUD, including normal, problematic as well as pathological levels, general IUD symptom load was not associated with brain structural or functional alterations. However, the symptom-dimensions exhibited opposing associations with the intrinsic and structural organization of the brain, such that loss of control/time management exhibited negative associations with intrinsic striatal networks and hippocampal volume, while craving/social problems exhibited a positive association with intrinsic striatal networks and caudate volume.

Conclusions

Our findings provided the first evidence for IUD symptom-domain specific associations with progressive alterations in the intrinsic structural and functional organization of the brain, particularly of striatal systems involved in reward, habitual and cognitive control processes.

Open access

Abstract

Rationale

The bark of Eucommia ulmoides and the roots of Achyranthes bidentata are commonly used in traditional Chinese medicine, and their pairing appears in many traditional Chinese medicine formulas as a recognized compatible unit. However, the changes and interactions of the main components of these two formulas when paired remain unclear, and there is currently no standard or method for their quality control and assessment of pharmacological effects.

Methods

An optimized ultra-high-performance liquid chromatography triple-quadrupole mass spectrometry (UHPLC-MS/MS) method was established for the simultaneous identification of 10 components in E. ulmoides and A. bidentata using in vitro and in vivo models. Tributyltin methacrylate was the internal standard solution, and the blood samples were treated by an organic solvent precipitation method. Gradient elution was conducted on a C18 column at 25 °C with 0.1% formic acid water:acetonitrile as the mobile phase at a flow rate of 0.5 mL min−1. Dynamic multiple response monitoring was performed in negative-ion mode using an Agilent Jet Stream electrospray ionization ion source.

Results

In negative-ion detection mode, eucommiol exhibited a good response, and the isomers ginsenoside Ro and achyranthoside C could also be well separated. The developed method accurately detected the five components with a low blood content. Compared to controls, the levels of ginsenoside Ro, chikusetsusaponin Ⅳa, and achyranthoside C increased; the contents of geniposidic acid and pinoresinol diglucoside were unchanged; and the levels of eucommiol, geniposide, β-ecdysterone, genipin, and achyranthoside D decreased in vitro. In vivo, the contents of geniposidic acid, geniposide, pinoresinol diglucoside, and β-ecdysterone were reduced; the contents of eucommiol and ginsenoside Ro were unchanged; and those of achyranthoside D, chikusetsusaponin Ⅳa, and achyranthoside C increased compared to the corresponding levels in the internal control.

Conclusions

A method for the quality control of the E. ulmoides-A. bidentata drug pair was established for the first time and the main components in 10 drug pairs could be determined simultaneously in vitro and in vivo. These findings show that the E. ulmoides and A. bidentata drug pair cause a compositional change, providing new ideas for the development of this combination to improve clinical efficacy.

Open access

Abstract

Oleogels have been extensively investigated in the food processing in recent years, and they have become one of the healthier alternative. The possibility of constructing oleogel material in a manner similar to hydrocolloid gel has now been gradually becoming a reality. In this regard, this review provides coverage of the latest developments and applications of oleogels in terms of preparation strategies, physicochemical properties, health aspects, and potential food applications. Both solid fat content and crystallisation behaviour are discussed for oleogels fabricated by gelators and under different conditions. Oleogels could replace hydrogenated vegetable oils in food product, reduce the fatty acid content, and be used to prepare food products such as meat, ice-cream, chocolate, bread, and biscuits with desirable properties. The aims were to assess the formation mechanism, construction methods of oleogels and the advance on the application of oleogel structures in the food field, as well as the further exploration of oleogels and in complex food systems in the future.

Open access

Abstract

We aim to explore whether ongoing digital innovations in Premier League clubs may substantiate a prospective change in their business model and potentially lead to a solution to the financial sustainability issue in professional football. Our exploratory study is to identify ongoing digital innovations and what changes can be foreseen in future years. The empirical analysis is based on information collected from club webpages, their selected social media pages, and top sports business journals. Our results indicate that despite the numerous digital innovations already implemented in the clubs, their utilisation has not reached a level to justify a more complex business model innovation. However, several changes indicate that such a fundamental transformation will likely happen in the foreseeable future. Our work's scholarly contribution is exploring a novel field of study concentrating on the digitally focused business model innovations of professional clubs, unlike most football business model analyses that focus on leagues. We have concluded that clubs can and should apply business innovations to look for more financially sustainable operations, even without necessarily waiting for changes to be made in the generic competitive structure they perform in.

Open access

Abstract

In this paper, we argue that the very convincing performance of recent deep-neural-model-based NLP applications has demonstrated that the distributionalist approach to language description has proven to be more successful than the earlier subtle rule-based models created by the generative school. The now ubiquitous neural models can naturally handle ambiguity and achieve human-like linguistic performance with most of their training consisting only of noisy raw linguistic data without any multimodal grounding or external supervision refuting Chomsky's argument that some generic neural architecture cannot arrive at the linguistic performance exhibited by humans given the limited input available to children. In addition, we demonstrate in experiments with Hungarian as the target language that the shared internal representations in multilingually trained versions of these models make them able to transfer specific linguistic skills, including structured annotation skills, from one language to another remarkably efficiently.

Open access
Restricted access

Abstract

Effect of microwave drying on milling, cooking, and microstructure characteristic of paddy rice in comparison to hot air drying was assessed in the present study. Results revealed that modified microwave drying significantly (P < 0.05) affected the milling quality of paddy. Raw paddy had head rice recovery of 49.63%, while after microwave drying, the head rice recovery increased by 6.73% in comparison to hot air drying. Microwave drying brought significant changes in the colour characteristic of rice as it had total colour change of 13.50 in comparison to 10.93 by hot air drying. Cooking time and water uptake ratio after microwave drying increased to 31.46 min and 3.16%, in comparison to 27.05 min and 2.65% for hot air dried samples, respectively. Scanning Electron Microscope images revealed that both hot air and microwave dried rice had a coarse surface and large starch particles, while starch structure was more damaged in hot air drying, however, agglomeration of protein-starch matrix was more uniform in microwave dried samples due to modification of the microwave applicator that prevented thermal decomposition. It was recommended that paddy may be dried using a modified microwave applicator with a shorter duration and a better quality.

Restricted access

Abstract

Although the name of Ferenc Hunyadi is known in Hungarian literary history mainly for his Hungarian-language historical song about the peril of Troy, there also exist more than five thousand lines of Latin poetry by him which have not been collected or published since the 16th century. Another eleven of his poems are known from a manuscript written by a Unitarian pastor in the early 17th century. A further, one-distich poem was recorded by István Szamosközy. The date of composition of his poems in manuscript can be placed roughly between the end of 1586 and 1599. In addition to these, there is also a manuscript kept in Oxford in which Hunyadi gives prescriptions for febrile diseases. As a starting point for further research, this paper summarises what is currently known about Hunyadi and his works.

Open access
Open access

Abstract

This study focused on the characterization of 19 hypermucoviscous Klebsiella pneumoniae strains, that were identified from 26 hypermucosal strains. In order to identify hypermucoviscous strains of K. pneumoniae, the string test was applied. This phenotype is known in the literature as one of the virulence factors of this species together with the production of biofilm and other hypervirulence factor genes such as: rmpA, rmpA2, iucA, iroB, peg-344. We also investigated presence of magA gene that correlates with the hyper-production of capsule of K1 serotype. Of the strains under study, 13 out of 19 harboured at least one virulence factor.

Sequence type (ST) was determined in order to identify known high-risk clones or new emerging high-risk clones and their variability in a single clinical setting. Important STs found among these strains were ST65 and ST29. Carbapenem resistance was also investigated and 4 out of 19 strains harboured at least a carbapenemase: one strain harboured a KPC enzyme alone, one strain carried a KPC and an OXA-48 like, one strain produced OXA-48-like alone, and the last strain harboured two metallo-β-lactamases (VIM-1 and NDM-5) plus OXA-48-like. In particular, this latter strain belongs to ST383, which was recently reported in Northern Italy as a hypervirulent and XDR strain.

The global spread of hypervirulent K. pneumoniae is an important epidemiological issue that should be considered in diagnostic and therapeutic managements of patients with K. pneumoniae infections.

Open access

Abstract

Oceans and marine resources represent an invaluable source of life and well-being for humanity. Despite their contribution, oceans are constantly affected by human activities such as overfishing, shipping, and resource extraction, thus jeopardizing the viability of marine ecosystems. Periodically, a series of global initiatives led by the United Nations have sought to reverse these negative effects and safeguard sustainable ocean use. The United Nation's Law of the Sea (1982, UNCLOS) is a prominent undertaking in this direction, as it has created the legal framework for sustainable ocean governance. Norway, an ocean nation, has been a strong supporter of this international treaty, but also of the recent sustainable development goals (SDGs), which have typically complemented UNCLOS in the global quest for ocean sustainability. In this context, this paper delves into and posits the synergies and interactions between UNCLOS and SDGs and describes the related shifts in Norway's ocean governance regime.

Full access

Abstract

Hungarian has a prolific system of complex predicate formation combining a separable preverb and a verb. These combinations can enter a wide range of constructions, with the preverb preserving its separability to some extent, depending on the construction in question. The primary concern of this paper is to advance the investigation of these phenomena by presenting PrevDistro (Preverb Distributions), an open-access dataset containing more than 41.5 million corpus occurrences of 49 preverb construction types. The paper gives a detailed introduction to PrevDistro, including design considerations, methodology and the resulting dataset's main characteristics.

Open access

Abstract

Nowadays, it is quite common in linguistics to base research on data instead of introspection. There are countless corpora – both raw and linguistically annotated – available to us which provide essential data needed. Corpora are large in most cases, ranging from several million words to some billion words in size, clearly not suitable to investigate word by word by close reading. Basically, there are two ways to retrieve data from them: (1) through a query interface or (2) directly by automatic text processing. Here we present principles on how to soundly and effectively collect linguistic data from corpora by querying i.e. without knowledge of programming to directly manipulate the data. What is worth thinking about, which tools to use, what to do by default and how to solve problematic cases. In sum, how to obtain correct and complete data from corpora to do linguistic research.

Open access

Abstract

We developed and validated a sensitive, heart-cutting, two-dimensional liquid chromatography–tandem mass spectrometry (2D-LC‒MS/MS) method to determine the concentration of mometasone furoate in human plasma after nasal spray administration. Isotopically labeled mometasone furoate-13C,d6 was used as an internal standard (IS). Plasma samples were prepared using a solid-phase extraction (SPE) method. With this 2D-LC strategy, the analytes were trapped in the first dimension (1D) column, and only judiciously selected portions of the 1D effluent were transferred to the second dimension (2D) column for further separation to obtain high-resolution information. MS/MS quantification was performed in positive ionization mode via multiple-reaction monitoring (MRM). This analytical method was fully validated according to related regulatory guidance, and the results showed that the method is robust and sensitive enough for pharmacokinetic investigation of mometasone furoate with satisfactory linearity from 0.25 to 30 pg mL−1. This method was successfully applied to a bioequivalence (BE) study of mometasone furoate aqueous nasal sprays in healthy volunteers.

Open access

Abstract

With the increase of international sports events in Hungary, their number, size, coverage, required investments, social impacts, the number of stakeholders, and people's involvement have also grown, while social support has bottomed out. How can we achieve social support? What are the factors that determine the perception of the residents of the organising city, thus, their social support? This question is answered by analysing the case of the European Youth Olympic Festival in Győr. The empirical research used quantitative methods, obtaining residents' opinions of international sports events before and after the event. The paper shows that a general positive opinion of international sports events is positively correlated with high levels of both spectator and participation sports consumption. Also, those who are personally satisfied with their quality of life generally support the organisation of international sports events and think positively of their impact. The level of satisfaction with life is correlated with satisfaction with the city and a positive opinion of its services. The regression model shows that personal involvement (e.g., interest, participation, and volunteering) is positively related to the evaluation of the impacts of sports events.

Open access

Abstract

The Winograd Schema Challenge (WSC, proposed by Levesque, Davis & Morgenstern 2012) is considered to be the novel Turing Test to examine machine intelligence. Winograd schema questions require the resolution of anaphora with the help of world knowledge and commonsense reasoning. Anaphora resolution is itself an important and difficult issue in natural language processing, therefore, many other datasets have been created to address this issue. In this paper we look into the Winograd schemata and other Winograd-like datasets and the translations of the schemata to other languages, such as Chinese, French and Portuguese. We present the Hungarian translation of the original Winograd schemata and a parallel corpus of all the translations of the schemata currently available. We also adapted some other anaphora resolution datasets to Hungarian. We aim to discuss the challenges we faced during the translation/adaption process.

Open access

Abstract

Background and aim

A continuous glucose monitoring (CGM) helps the user stay continuously informed about blood glucose levels and reach the right target range. This study aimed to compare glycemic control and mental health of adults with type 1 diabetes with or without CGM and to examine their experiences using it.

Methods

Patients were included in the survey, whether or not they had used a CGM. Standardized questionnaires were used to assess mental health, problems with disease management, hypoglycemia attitudes and behavior, as well as glucose monitoring satisfaction.

Results

277 people participated in the study. CGM users (61.3%) had a more favorable glycemic control than those who were not. No differences were observed between the 2 groups in mental health and in response to hypoglycemic events; however, users reported more disease-related problems. CGM users reported they felt more open and free about diabetes, however, the pain and skin irritation caused by the device was disturbing and it was difficult to cope emotionally with the constant thought and worrying about diabetes.

Conclusions

CGM did not show clear satisfaction among users, however, less fear of hypoglycemia, fewer depression symptomology and improved glycemic control indicate better clinical status, which is one of the most important goals of disease management.

Open access
Physiology International
Authors:
V. Fazekas-Pongor
,
M. Fekete
,
P. Balazs
,
D. Árva
,
M. Pénzes
,
S. Tarantini
,
R. Urbán
, and
J.T. Varga
Restricted access

Abstract

Recognition of Hungarian conversational telephone speech is challenging due to the informal style and morphological richness of the language. Neural Network Language Models (NNLMs) can provide remedy for the high perplexity of the task; however, their high complexity makes them very difficult to apply in the first (single) pass of an online system. Recent studies showed that a considerable part of the knowledge of NNLMs can be transferred to traditional n-grams by using neural text generation based data augmentation. Data augmentation with NNLMs works well for isolating languages; however, we show that it causes a vocabulary explosion in a morphologically rich language. Therefore, we propose a new, morphology aware neural text augmentation method, where we retokenize the generated text into statistically derived subwords. We compare the performance of word-based and subword-based data augmentation techniques with recurrent and Transformer language models and show that subword-based methods can significantly improve the Word Error Rate (WER) while greatly reducing vocabulary size and memory requirements. Combining subword-based modeling and neural language model-based data augmentation, we were able to achieve 11% relative WER reduction and preserve real-time operation of our conversational telephone speech recognition system. Finally, we also demonstrate that subword-based neural text augmentation outperforms the word-based approach not only in terms of overall WER but also in recognition of Out-of-Vocabulary (OOV) words.

Open access

Abstract

This study aimed to develop and characterise emulgels based on aqueous γ-cyclodextrin metal-organic framework (γ-CD-MOF) solutions with sunflower oil in the presence of Tween 20, 40, and 60 emulsifiers. The main physical, structural, and rheological properties of γ-CD-MOF emulgels were investigated. The emulgels prepared with 5% and 10% γ-CD-MOF were durable. The X-ray diffraction patterns proved the existence of β polymorph type lipid crystals. The rheological analyses showed that the gel strength increased with increased γ-CD-MOF concentration, and thixotropic behaviour was observed depending on the gel strength at 10 °C. In addition, the samples were heat resistant proved by rheological temperature ramp tests. Finally, addition of the emulsifiers did not cause any change in the centrifuge stability and colour properties of the emulgels. These samples could be used to prepare different emulsion type food products.

Restricted access
Acta Alimentaria
Authors:
C.Y. Zhou
,
Q.W. Cheng
,
T. Chen
,
L.L. Meng
,
T.G. Sun
,
B. Hu
,
J. Yang
, and
D.Y. Zhang

Abstract

To study the feasibility of evaluating the quality characteristics of banana based on the browning area. The texture characteristics, total soluble solids (TSS), ascorbic acid, malondialdehyde (MDA) concentrations, relative conductivity, polyphenol oxidase, peroxidase, and phenylalanine ammonia-lyase (PAL) activities in banana peels were detected during storage. A linear model was made by principal component analysis and multiple linear regression between the banana browning area and characteristic indices. The results showed that the changes in the physiological characteristics of bananas were significantly different during different storage periods. The main factors that affected the banana browning area were relative conductivity, PAL, TSS, and MDA, indicating that lipid peroxidation, respiration, and metabolism of phenylpropanoids had significant influence on the banana browning area during storage. Thus, it is feasible to predict banana quality based on changes in browning area, which could be a rapid and non-destructive detection of banana quality during storage.

Restricted access
Physiology International
Authors:
András Végh
,
Anita Csorba
,
Ákos Koller
,
Behnam Mohammadpour
,
Petra Killik
,
Lilla István
,
Márton Magyar
,
Teréz Fenesi
, and
Zoltán Zsolt Nagy

Abstract

Introduction

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) caused by the severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) resulted in a worldwide pandemic, due to its great capacity to invade the human body. Previous studies have shown that the primary route of invasion of this virus is the human respiratory tract via the co-expression of ACE2 receptor and TMPRSS2, a serine protease on the cellular surface. Interestingly, this condition is present not only on the respiratory epithelium but on the conjunctival mucosa, as well. Thus, we hypothesized that SARS-CoV-2 is present on the conjunctival mucosa.

Aim

To prove that SARS-CoV-2 can be detected in the conjunctiva.

Methods

Previously nasopharyngeal swab-sample based real-time polymerase chain reaction (PCR) positive COVID-19 infected patients were selected at the COVID Care Centers of Semmelweis University, Budapest, Hungary. The study was approved by the ethical committee of Semmelweis University. During their recovery, both nasopharyngeal and conjunctival swab-samples were taken and PCR method was used to detect the presence of SARS-CoV-2 RNA. Appropriate statistical analysis was performed.

Results

The study population consisted of 97 patients, 49 females (50.5%) and 48 males (49.5%), with a mean age of 67.2 ± 11.9 years. During recovery, with nasopharyngeal swabs, the PCR test was positive in 55 cases (56.70%), whereas with conjunctival swabs it was positive in 8 cases (8.25%). Both tests were positive in 5 cases (5.15%). In some patients, ocular symptoms were observed as well. The rest of the patients (29 cases) had negative nasopharyngeal PCR tests during recovery.

Conclusions

Although only in few cases, the data of the present study provides a proof of concept that SARS-CoV-2 can be present on the conjunctival mucosa even in nasopharyngeal negative patients, a finding, which can have clinical importance. Also, on the basis of these findings one can hypothesize that - in addition to the respiratory tract – the conjunctiva can be an entrance route for SARS-CoV-2 to the human body. Thus, in high-risk conditions, in addition to covering the mouth and nose with mask, the protection of the eyes is also strongly recommended.

Open access
Resolution and Discovery
Authors:
Tibor Novák
,
Dániel Varga
,
Péter Bíró
,
Bálint Barna H. Kovács
,
Hajnalka Majoros
,
Tibor Pankotai
,
Szilárd Szikora
,
József Mihály
, and
Miklós Erdélyi

Abstract

Localization based superresolution technique provides the highest spatial resolution in optical microscopy. The final image is formed by the precise localization of individual fluorescent dyes, therefore the quantification of the collected data requires special protocols, algorithms and validation processes. The effects of labelling density and structured background on the final image quality were studied theoretically using the TestSTORM simulator. It was shown that system parameters affect the morphology of the final reconstructed image in different ways and the accuracy of the imaging can be determined. Although theoretical studies help in the optimization procedure, the quantification of experimental data raises additional issues, since the ground truth data is unknown. Localization precision, linker length, sample drift and labelling density are the major factors that make quantitative data analysis difficult. Two examples (geometrical evaluation of sarcomere structures and counting the γH2AX molecules in DNA damage induced repair foci) have been presented to demonstrate the efficiency of quantitative evaluation experimentally.

Open access

Az életminőséget meghatározó tényezők Raynaud-szindrómában

Factors determining the quality of life in patients with Raynaud’s syndrome

Orvosi Hetilap
Authors:
Réka Krisztina Hajnal
,
László Csatári
,
Balázs Fábián
, and
Zoltán Csiki

Bevezetés: A Raynaud-szindróma egy acralis területeket érintő vasospasticus jelenség, amely jellegzetes színváltozásokban nyilvánul meg. A tüneteket befolyásolják olyan hétköznapi hatások, mint a stressz vagy a hőmérséklet. A nem, az életkor, az egészségkárosító magatartások (például dohányzás) és a foglalkozás tekintetében is találhatók különbségek a betegség jelenlétét és alakulását illetően. Célkitűzés: A kutatás célja a szakirodalomban feltételezett rizikótényezők életminőségre kifejtett hatásának vizsgálata volt Raynaud-szindrómás betegek körében. Módszer: Betegségspecifikus, életminőségre és rizikótényezőkre vonatkozó kérdőívet töltött ki 110, Raynaud-szindrómával diagnosztizált személy. Eredmények: Szignifikáns különbség volt a jó és a kevésbé jó életminőséggel leírható csoportok között az életkor (p<0,001), az iskolázottság (p<0,01), a diagnózis típusa (p<0,001), a betegség időtartama (p<0,001), a fejfájás gyakorisága (p<0,01), a hideg (p<0,05) és az érzelmek (p<0,01) befolyásoló hatása alapján. A jelenleg dolgozó (p<0,01), a kávét gyakrabban fogyasztó (p<0,05), illetve az érzelmeknek (p<0,001) és a hidegnek (p<0,01) kisebb hatást tulajdonító csoportok jobb életminőséggel rendelkeztek. A változók interakciós hatását figyelembe vevő regressziós elemzés szerint a diagnózis típusa, a betegség időtartama, illetve az érzelmek és a hideg szerepe a legfontosabb befolyásolói a Raynaud-specifikus életminőségnek. Következtetés: Eredményeink felhívják a figyelmet az életminőség hosszú távú alakulását potenciálisan befolyásoló tényezők szerepére, kijelölve ezáltal a prevenció lehetséges fókuszait. Orv Hetil. 2022; 163(47): 1880–1885.

Open access

Dr. Török Pál (1925–2022)

Dr. Pál Török (1925–2022)

Orvosi Hetilap
Author:
László Csiba
Restricted access

„Kokainszem-szindróma”

“Cocaine eye syndrome”

Orvosi Hetilap
Authors:
Klaudia Kéki-Kovács
,
Zoltán Zsolt Nagy
, and
Nóra Szentmáry

Célunk a kokain szemfelszínre gyakorolt hatásának, a kokainszem-szindrómának, azaz a „cocaine eye syndrome” nevű tünetegyüttesnek a bemutatása egy eset ismertetése kapcsán. A kokain használata során megjelenő szemészeti kórkép kialakulásáért több tényező együttes hatása felel: az anyag közvetlen toxikus hatása az epithelsejtekre, a cornea beidegzésének károsodása, a csökkent pislogási reflex miatt a szemfelszín kiszáradása, az epithelsejtek kismértékű kémiai égése és a szemfelszín dörzsölés következtében kialakuló mechanikus károsodása. 25 éves betegünknél közvetlenül kábítószer fogyasztását követően jelentkezett a jobb szemen látásromlás, valamint cornealis erosio felrakódásokkal, mely abrasio végzésével, etilén-diamin-tetraecetsav (EDTA) használatával és terápiás kontaktlencse alkalmazásával gyógyult. Amennyiben szemészeti vizsgálatkor „cocaine eye syndrome”-ra jellemző eltéréseket látunk, és semmilyen más, a szaruhártya beidegzését befolyásoló corneabetegség nem igazolható, gondolnunk kell az esetleges szerhasználatra. A megfelelő időben elkezdett, célzott terápia megszüntetheti a panaszokat, visszaadhatja a beteg látását, és jelentősen javíthatja életminőségét. Orv Hetil. 2022; 163(47): 1886–1890.

Open access

Láthatatlan akadályok – súlyos gyermekkori ételallergia a családban

Invisible barriers – food allergies in children in family context

Orvosi Hetilap
Authors:
Eszter Bertalan
,
Nikolett Beáta Vadon
,
Csilla Csáki
, and
Adrien Rigó

A gyermekkori táplálékallergia olyan krónikus immunológiai állapot, mely a gyermekek körülbelül 6–8%-át érinti. Az élelmiszer-fehérjére adott immunmediált reakciók intenzitása az enyhe lefolyásútól a fatális kimenetelűig változik. Súlyos táplálékallergiáknál az allergénnek való kitettség esetén fennáll az anafilaxiás sokk veszélye, amely azonnali sürgősségi beavatkozást igényel. Tünetek hiányában az ételallergia láthatatlan a környezet számára, ami gyakran kommunikációs nehézséget és elkerülő magatartást idéz elő az érintett családoknál. A mindennapokban a szülőkre nagy felelősség hárul gyermekük állapotának képviseletében. A jelen összefoglaló tanulmány a gondviselői nézőpontot helyezi előtérbe, célja, hogy felhívja a figyelmet a gyermekkori súlyos ételallergia kihívásaira s a megfelelő menedzselés komplexitására. A tanulmány abba kíván betekintést nyújtani, hogy az érintett szülők milyen nehézségekkel szembesülnek, milyen jellegzetességeket mutatnak, s hogy az eddigi ajánlások és intervenciós vizsgálatok alapján milyen pszichológiai módszerek és technikák segíthetik a jobb alkalmazkodást, megküzdést, ezáltal a gyermekek egészségesebb személyiségfejlődését és az orvosi kezelésekhez történő megfelelő adherenciát. Orv Hetil. 2022; 163(47): 1855–1861.

Open access

A szemnyomás változásának hatása a szaruhártya és a szem törőerejére a Liou–Brennan-modellszem alapján

The effect of intraocular pressure on refractive power of the cornea and the human eye, based on the Liou–Brennan model eye

Orvosi Hetilap
Authors:
Éva Lakatos
,
Brigitta Krisztina Tóth
,
Zoltán Zsolt Nagy
, and
Nóra Szentmáry

Bevezetés: Klinikai tapasztalat, hogy jelentősen magasabb szemnyomás esetén a szemüvegrendelés pontatlan lehet, ezért célszerű azt a szemnyomás rendezése után elvégezni. Célkitűzés: A szemnyomásértékek hatásának vizsgálata a szaruhártya és a szem törőerejére, a Liou–Brennan-modellszem geometriai tulajdonságain alapuló numerikus modell felhasználásával. Módszerek: A Liou–Brennan-modellszem corneaparamétereinek felhasználásával elkészítettünk egy paraméteres geometriai modellt, majd a modellszem végeselemes modelljét az Ansys program használatával. A szaruhártya anyagának viselkedését Wollensak alapján trilineáris anyagmodellel, a peremfeltételeket Pandolfit követve írtuk le. A szemnyomásváltozás hatását vizsgáltuk a szaruhártya optikai szempontból lényeges geometriai adataira (az elülső és hátsó corneagörbület az optikai centrumban, valamint az elülső és hátsó corneafelszín tengelyirányú eltolódása az optikai centrumban). A kapott geometriai jellemzők alapján a paraxiális sugárkövetés módszerével számítottuk a szaruhártya és a szem optikai tulajdonságaiban bekövetkező változásokat. Eredmények: A növekvő szemnyomásterhelés hatására az elülső és hátulsó corneafelszínek középponti görbületi sugarai csökkentek, az elülső és hátsó szaruhártyafelszínek középpontjai előretolódtak, a szaruhártya vékonyodott. A szaruhártya pontjainak tengelyirányú eltolódásai valamennyi szemnyomásterhelés esetén a hátulsó felszín középpontjában vették fel maximális értéküket. A szaruhártya törőereje a szemnyomás fokozódásával csökkent, míg a szem teljes törőereje növekedett. Következtetés: A Liou–Brennan-modellszem geometriai tulajdonságain alapuló végeselemes numerikus modell felhasználásával igazoltuk, hogy a 10 és 30 Hgmm közötti szemnyomásváltozás 0,31–0,86 mm csökkenést okoz a szaruhártya görbületi sugarában, 1,5–4,8 D növekedést a keratometriás értékekben, valamint 1,2–3,9 D növekedést a szem törőerejében. A szaruhártya törőerejében 0,14–0,69 D csökkenés tapasztalható a vizsgált szemnyomástartományban. Orv Hetil. 2022; 163(47): 1872–1879.

Open access

A szívinfarktus incidenciája, a betegek ellátásának és prognózisának összehasonlítása Magyarország különböző fejlettségű járásaiban

Comparison of the incidence, treatment and prognosis of myocardial infarction in Hungary’s differently developed districts

Orvosi Hetilap
Authors:
András Jánosi
,
Ferenc Péter Pach
,
Annamária Uzzoli
,
Péter Vajer
, and
Péter Andréka

Bevezetés: Az infarktusos betegek társadalmi-gazdasági helyzetének fontosságát – a betegellátás és a prognózis tekintetében – több nemzetközi tanulmány igazolta. Magyarországon ilyen jellegű országos vizsgálat – ismereteink szerint – még nem történt. A probléma tanulmányozását az tette lehetővé, hogy 2014. január 1-jétől az infarktusdiagnózissal kezelt betegek adatainak rögzítése kötelező minden ellátó számára a Nemzeti Szívinfarktus Regiszter adatbázisában. Célkitűzés: A szerzők jelen tanulmányukban arra kerestek választ, hogy Magyarország 174 járásának és 23 fővárosi kerületének komplex fejlettségi indexe (KFI) befolyásolja-e az infarktusos betegek ellátását és prognózisát. Módszer: A szerzők a Központi Statisztikai Hivatal által kidolgozott KFI-k alapján a járásokat alacsony (KFI_A), közepes (KFI_K) és magas (KFI_M) KFI-jű csoportokba osztották. Vizsgálták ezen területi egységekben a szívinfarktus incidenciáját, a kórházi ellátást és a betegek prognózisát. A Nemzeti Szívinfarktus Regiszterben (NSZR) 2015 és 2019 között 66 253 olyan, infarktus miatt kezelt beteg szerepelt, akinek lakóhelyét az irányítószám alapján egyértelműen sikerült azonosítani és meghatározni, hogy az melyik járásban van. A vizsgált populációban 29 101 beteg ST-elevációval járó (STEMI), 37 152 beteg ST-elevációval nem járó (NSTEMI) infarktus miatt kapott ellátást. Eredmények: A STEMI életkorral korrigált incidenciája – a 15 évnél idősebb népességben – a KFI_A csoportban 68,8/10 000 lakos/év, a KFI_M-csoportban 52,7/10 000 lakos/év volt. Az NSTEMI-betegcsoport mindhárom KFI-alcsoportban közel azonos incidenciaértékeket találtak (69,5, illetve 67/10 000 lakos/év). A percutan coronariaintervenció gyakorisága a STEMI-diagnózis esetén nagyobb volt, mint NSTEMI-ben, de a csoportokon belül a KFI nem befolyásolta e kezelés elvégzését. STEMI esetén a katéteres beavatkozás elvégzésének aránya a KFI_A, KFI_K és KFI_M alcsoportokban 83,5%, 83,7%, 83,5%, NSTEMI esetén 57,4%, 57,7%, 57,3% volt. A halálozás vizsgálatakor Cox többváltozós, regressziós elemzést végeztek. A KFI egyik infarktustípus esetén sem befolyásolta a 30 napon belül bekövetkezett halálozást: STEMI esetén a ’hazard ratio’ (HR) 0,906 és 0,914 (p = 0,04659; p = 0,04686), NSTEMI esetén 1,067, illetve 1,001 (p = 0,16520; p = 0,98933) volt. STEMI-diagnózis esetén a 30–364 napos, illetve az első éven túli időszakban bekövetkező halálozás tekintetében a KFI_M-régióban a halálozás kockázata szignifikánsan alacsonyabb volt (HR = 0,822 és 0,816), mint a KFI_A-járásokban (p = 0,00096 és p = 0,00001). NSTEMI-diagnózis mellett az 1 éven túli halálozás kockázata esetén találtak különbséget: a KFI_A- és a KFI_M-járások összehasonlításakor ez utóbbi területen a halálozás HR-értéke 0,876 volt, ami szignifikánsan (p = 0,00029) alacsonyabbnak bizonyult, mint a KFI_A-járásokban megfigyelt érték. Következtetés: A KFI önálló prognosztikai jelentőséggel bír az infarktus miatt kezelt betegek késői prognózisának meghatározásában. Orv Hetil. 2022; 163(47): 1862–1871.

Restricted access

The Indian Himalayan sector is well known to support the diversified bryophyte species and communities due to varied phytoclimatical conditions met within different dissected topographical zones. Many potential wilderness areas are still waiting to be explored in terms of their exuberant bryodiversity. During a bryoexploratory survey of an unexplored high-altitude area in the Garhwal Himalayan region, we came across an interesting rheophytic moss Bryocrumia L. E. Anderson. The genus Bryocrumia is represented in India by two species, viz. B. vivicolor (Broth. et Dixon) W. R. Buck and B. malabarica Manju, Prajitha, Prakashkumar et W. Z. Ma. Both of these pleurocarpous species are known to be confined in the southern part of the country. From the Indian Himalayan sector, this moss genus has never been documented earlier. Recently, B. vivicolor has been reported for the first time from the Tungnath area (2,100–3,000 m above sea level) in the Garhwal region of Uttarakhand state as a new addition to the Western Himalayan moss flora, indicating its new distributional range. This hypnaceous moss was found colonising the slopy, wet, submerged rock surfaces along small streams and seepages in mixed oak forests on way to Tungnath. The key characteristics include its rheophilic habit, stem lacking central strand, variable leaf forms, indistinct double costa and round to obtuse leaf apex with prorate tip cells. The present paper provides taxonomic details of this rare moss, representing its wide geographical distribution in India.

Restricted access

Colura acroloba

(Prantl) Jovet-Ast an interesting species rare in India, having a unique leaf morphology, characterised by club shaped leaf lobule, which ends in a sac is reported for the first time from the Western Ghats of Kerala.

Restricted access
Acta Botanica Hungarica
Authors:
S. Y. Kondratyuk
,
P.-E. Persson
,
M. Hansson
,
L. Lőkös
,
A. S. Kondratiuk
,
I Fayyaz
,
R. Kouser
,
N. S. Afshan
,
A. R. Niazi
,
R. Zulfiqar
,
A. N. Khalid
,
I. Kärnefelt
,
E. Farkas
,
J.-S. Hur
, and
A. Thell

The new genus Kudratoviella for the former Caloplaca zeorina group having the highest level of bootstrap support in the phylogenetic tree of the Teloschistaceae, based on combined dataset of nrITS, 28S nrLSU DNA and 12S SSU mtDNA sequences, which does not belong to any other earlier proposed genera of the subfamily Xanthorioideae, is described. The genus Oceanoplaca Arup, Søchting et Bungartz found to be a new synonym of the genus Loekoeslaszloa S. Y. Kondr., Kärnefelt, A. Thell et Hur, and Villophora onas Søchting, Søgaard et Arup appeared to be new synonym of Raesaeneniana maulensis (S. Y. Kondr. et Hur) S. Y. Kondr., Elix, Kärnefelt et A. Thell. Sixteen new combinations are proposed, i.e. Honeggeria leoncita (for Xanthomendoza leoncita Bungartz et Søchting), Honeggeria wetmorei (for Xanthoria wetmorei S. Y. Kondr. et Kärnefelt), Kudratoviella anularis (for Caloplaca anularis Clauzade et Poelt), Kudratoviella bohlinii (for Caloplaca bohlinii H. Magn.), Kudratoviella rajasthanica (for Caloplaca rajasthanica S. Y. Kondr., Upreti et G. P. Sinha), Kudratoviella scrobiculata (for Caloplaca scrobiculata H. Magn.), and Kudratoviella zeorina (for Caloplaca zeorina B. G. Lee et Hur), Loekoeslaszloa caesioisidiata (for Caloplaca caesioisidiata Arup et van den Boom), Loekoeslaszloa caesiosorediata (for Caloplaca caesiosorediata Arup et van den Boom), Loekoeslaszloa chemoisidiosa (for Oceanoplaca chemoisidiosa Søchting et Bungartz), Loekoeslaszloa isidiosa (for Placodium isidiosum Vain.), Loekoeslaszloa sideritoides (for Oceanoplaca sideritoides Søchting et Bungartz), Raesaeneniana darwiniana (for Villophora darwiniana Søchting, Søgaard et Arup), Raesaeneniana patagonica (for Villophora patagonica Søchting et Søgaard), Raesaeneniana rimicola (for Villophora rimicola Søchting), and Raesaeneniana wallaceana (for Villophora wallaceana Søchting et Søgaard). Iqbalia kashmirensis is for the first time confirmed from South Korea and India on the basis of ‘extraneous mycobiont DNA’ (sensu Kondratyuk et al. 2019 b).

Restricted access

With 22 taxa reported from the country so far, Epipactis is the most species-rich orchid genus in Hungary. Many of them are rare, threatened species. To protect endangered species effectively, it is crucial to explore their ecology. Our work aimed to select and examine factors that are influencing the distribution of Epipactis species. Our data collection (2014–2018) was carried out in the Keszthely Hills, in the northeastern part of the Zala Hills and the Southern Bakony Mountains. We assigned ecologically relevant data from databases of local forestries, terrain models and geological maps to each occurrence. We examined the factors that result in the best differentiation between the studied species. At 1,261 localities, a total of 5,223 individuals of 15 taxa were found. We found three factors (tree species composition of the forest, genetic soil type, bedrock type) that significantly influenced the distribution of Epipactis species. Our results can help understand the distribution patterns of these species and allow for more effective, targeted protection of their potential habitats on a regional level.

Open access

Wild plant species are among the most important candidates for reinforcing food safety in the world. Worldwide increases in population and food shortages have caused the rate of hunger to rise rapidly. Therefore, there is an urgent need to review indigenous knowledge on the traditional uses of wild edible plants so as to apply this knowledge in modern agricultural policies. The current study aims to investigate and document the indigenous knowledge of the diversity of wild food species in one region of Kerman province, Iran. A total of 66 local informants were interviewed using an open, semi-structured questionnaire. Ethnobotanical data for 37 plant species belonging to 35 families was analysed using the use value (UV) index. Asteraceae with 6 species was the largest family, and leaves were the most frequently used plant part. Overall, the most favourite wild food species is Matricaria aurea (UV 1.697), followed by Capparis spinosa (UV 1.515) and Zataria multiflora (UV 1.455). Given the widespread use of wild food species and their importance in people’s daily lives, it is suggested that the conditions for the domestication and promotion of the most commonly used wild food species be further explored.

Restricted access

Nutlet pericarp structure is important in the taxonomy of Lamiaceae (Labiatae) at different taxonomic levels. Within the family it has also been found that variation in pericarp structure is strongly correlated with the phylogenic results obtained from molecular DNA analyses. The genus Nepeta L., with more than 200 species mainly centred in SW Asia, is one of the taxonomically most complex genera within the family. Traditional taxonomic treatments of Nepeta are mainly based on gross morphology. As in other groups of Lamiaceae, pericarp structure provides some of the diagnostic characters in this genus. In order to investigate patterns of pericarp evolution within Nepeta, we used scanning electron microscopy to examine nutlet surfaces and pericarp cross sections and explored variation of these characters against a molecular phylogeny based on ITS sequences. Based on this phylogenetic analysis, Nepeta in its present circumscription is not monophyletic. Evolutionary trends in structure of nutlet pericarps are apparent although they require confirmation with more robust phylogenies. In particular, nutlets with tuberculate/thorny-like pericarp may have evolved once within this genus, in the common ancestor of five of the six subclades identified within Nepeta, and have been lost independently several times. We also show that evolution of tubercules in Nepeta is not related to plant life span. Our results also indicate that more genetic markers (both plastid and nuclear) are necessary to reconstruct a reliable and robust organismal phylogeny.

Restricted access

The date palm (Phoenix dactylifera L.) is the most important fruit-bearing crop in arid regions of the Middle East and North Africa. About 3,000 date varieties or cultivars are known worldwide that differ in flowering time, several agronomic traits, and fruit-related traits including moisture and sugar content. Phoenix dactylifera is the second most important horticultural crop of Iran that is cultivated mainly in the southern part of the country. It has about 400 known cultivars in Iran and therefore comprises an important part of the whole world date palm genetic resources. We have no detailed information on its population genetic structure. The present study was an attempt to provide the population genetic data on 14 date palm cultivars for the first time. The present study tried to identify genetic diversity of a few cultivars and provide data on their genetic structure with REMAP molecular marker. The results revealed a moderate level of genetic diversity both among and within the studied cultivars. We obtained mean genetic polymorphism of 20.8%.

Restricted access

The lack of knowledge on the traits related to the germination and establishment of native plant species represents obstacles to restoration. Seed mass, germination and emergence variability from two characteristic grasses (Festuca vaginata and Stipa borysthenica), and two dicots (Centaurea arenaria and Dianthus serotinus) of Hungarian sandy grasslands from altogether 34 localities were tested. Our results showed that seed mass had a significant positive effect on germinability of the dicots and on seedling emergence of all species. The laboratory germination capacity of S. borysthenica was low due to dormancy. We found a significant variability among seed traits and emergence between localities in all the species except for the germination of S. borysthenica. This significant variation among populations might be explained by local adaptation or maternal effects. We conclude that germination under laboratory-regulated conditions is a good predictor of seedling emergence for restoration projects, but limited to species with non-dormant seeds.

Open access