Browse

You are looking at 1 - 50 of 81,294 items for

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Az Inana és Šukaletuda című mítosz •

Áldás vagy átok a hírnév?

Antik Tanulmányok
Author:
Anna Krisztina Pintér

Az alábbi tanulmány a sumer Inana és Šukaletuda mítosz új magyar fordítását tartalmazza, illetve egy elemzést a szöveg egyik problematikus részéről, Šukaletuda „megáldásáról”. Az elemzésben amellett érvelek, hogy a szöveg szóhasználata arra vonatkozó utalásokat rejt, hogy Šukaletuda, a kertész, alacsony származású, uralkodói szerepkörök betöltésére alkalmatlan személy, és az uralkodókat utánzó, jogtalan tette után kap isteni büntetést. A mítoszról szóló eddigi elemzések a szöveg ezen aspektusára még nem tértek ki.

Open access

Propertius II. 15. elégiájának fordítása az Erato latin ciklusának közepén (Ovidius Amores I. 5. elégiájával szimmetrikus párban) hangsúlyos szerepet tölt be Babits fordításkötetében. Ennek a Proper-tius-fordításnak ez az első és egyetlen megjelenése Babits életművében, de a klasszikus szerzőhöz való viszonya nem előzmény nélküli. Babits levelezésében és irodalomtörténeti munkáiban is előkerül Propertius neve, de mindezeken túl latintanári pályafutása során is foglalkozhatott verseivel. Ez a dolgozat elsősorban arra a kérdésre keres választ, hogy a fordításhoz Babits milyen szövegforrást használhatott, illetve hogy a Babitsra sajátosan jellemző fordítói paradigma jelei, a költői invenciók mutathatnak-e összefüggéseket a szövegforrások vagy Babits más fordításai között.

Open access

Abstract

In Hungarian settlements, tizedek (tenths), streets, divisions, and fertályok (viertels, quarters, or districts) were areas that enjoyed a certain autonomy. They were led by elected “decurions,” “street captains,” or “captains” in Hungarian-populated settlements, and by viertelmeisters, or district wardens, in German-speaking settlements. These officials liaised between the municipal authorities and the local community. From the 16th century until the mid-19th century, the decurions and district wardens had official powers, kept the population informed about national and local regulations, helped carry out local censuses, collected taxes, and organized public works. They played a key role in maintaining law and order in their neighborhoods, and in ensuring protection from fire. In the northeastern region of present-day Hungary, we have information concerning the history of the district wardens in the cities of Eger, Gyöngyös, and Miskolc, while in the case of Eger the tradition is still in existence today. There were decurions in Eger as early as the end of the 17th century, who were replaced by district wardens from the 1710s. The position existed in Gyöngyös from the middle of the 18th century until 1874. In Miskolc, there were district wardens from 1794 to 1800. After a hiatus of half a century, the position was then restored, while in 1884 the parallel position of “section warden” was abolished. In Eger, district wardens were active until 1949, then, after a forced interruption in the Socialist era, the institution was revived in 1996, becoming an important element in local identity through its heritage preservation activities. The present study introduces the different eras in the institution of the district warden, its changing functions, its organizational structure, its symbols, and its various forms of social interaction. Eger is the only city in Hungary in which this centuries-old office is still preserved today, justifying the inclusion of this living custom in the UNESCO National Inventory of Intangible Cultural Heritage in 2014.

Open access

Abstract

The optimized chord and twist angle of the preliminary blade design through Blade Element Momentum theory are non-linear distributions, which adds to the complexity of blade manufacture and does not always guarantee the best aerodynamic performance. In this paper, the effect of the linearization on aerodynamic performance using Prandtl-Glauert correction model was investigated through four cases: case 1 and case 2 and case 3, where the chord and the twist angle are linearized and case 4, where sole chord is linearized. The effect of the linearization using Shen correction model while making a comparison to the linearization using Prandtl-Glauert correction model was also studied. The simulation is conducted for S809 wind turbine blade profile. The results show that case 4 using Shen correction model represents the best technique of linearization in terms of higher aerodynamic performance and easy manufacturing process.

Open access

A XVI. század elején tizenkét kéz által másolt Codex Monacensis Graecus 307a jelzetű kézirat Laonikos Chalkokondylés történeti munkáját tartalmazza. A kézirat a főszövegen kívül több széljegyzetet is megőrzött. Chalkokondylés Apodeixise után, a kódex 237v oldalán található egy Nikolaos Sophianos által írt bejegyzés, amelyben a szerző különböző módszereket ír le a bolhák és poloskák ellen. Bár Darkó Jenő korábban már kiadta a receptet, az átírása pontatlan és számos helyen hibás. Jelen tanulmány célja, hogy új átírást adjunk a négysoros szövegről fordítással és rövid megjegyzésekkel kiegészítve.

Open access

Abstract

In his treatise The Exposition of the Content of Virgil according to Moral Philosophy, Fabius Fulgentius allegorically interpreted the contents of Virgil's epic the Aeneid. The aim of our paper is to explain the main principles of Fulgentius' allegorization by analysing the first verse of Virgil's Aeneid. In Fulgentius' view, the 12 books of the epic depicted the three main stages of a human life as they follow the “natural order”: childhood, adolescence and adulthood. In his prologue (Fulg. Cont. 87. 4–6; 87. 11–89. 3; 89. 19–90. 17), the author supports his claim by presenting an allegorical interpretation of the first line of Virgil's epic (Verg. A. 1. 1), which contains three famous words: arma (“arms”), vir (“man”) and primus (“first”). According to Fulgentius, the first term arma (“arms”) represents virtus (“manliness”) in the sense of characteristics that are available to all human individuals during childhood. The second term vir (“man”) refers to sapientia (“wisdom”), which is related to the development of the ingenium (“mind”) during adolescence. The third term primus (“first”) symbolises the adult ability ornare (“to ornament”) what we have learnt in the first phases of our life. With life experience in childhood and adolescence, a person can gradually become princeps (“a ruler”). In other words, they can be “first” within a given society and thus conclude their personal development towards perfection. As such, the contents of Virgil's Aeneid correspond to these three terms: Books 1–3 to childhood, Books 4–6 to adolescence, and Books 7–12 to adulthood.

Restricted access

A közlemény a hazai bizantinológia második generációjának legjelentősebb képviselője, Gyóni Mátyás (1913–1955) előtt tiszteleg. Három, eddig nem publikált magánlevelét adjuk közre. A leveleket írásuk időpontja, 1949 első fele teszi különlegessé, hiszen az 1948-ban létrejött kommunista egypárti diktatúra ebben az évben hajtotta végre a magyar tudományos élet szocialista átalakítását. A közleményhez fűzött bevezető, illetve megjegyzések e feszült időszak politikai és személyi viszonyai között segítenek eligazodni.

Restricted access

A tanulmány Hypereidés Démosthenés ellen című beszédének három helyét elemzi és értelmezi, illetve szövegkritikai javítást javasol. A XXIX–XXX. columnákban foglalt közlések a Dióndas ellen elmondott beszéd megfelelő helyei alapján érthetőbbé válnak. A XXVIII. columna 21. sorában az αὐτῷ (pronomen personale – Jensen és minden szövegkiadó) helyett αὑτῷ (pronomen reflexivum) a helyes olvasat, amely helyreállítja a szöveghely értelmét. Chairóneia után nem a nép volt hálás Démosthenésnek, épp ellenkezőleg: a nép azt várta, hogy Démosthenés és társai lesznek hálásak neki. A lacunában elveszett név tehát nem Lykurgos, hanem Démosthenés.

Open access

Abstract

In recent decades, there has been growing interest in the use of wills as historical sources. This period has seen a tenfold increase in the number of source publication volumes and editions published by Hungarian researchers, and an even greater increase in the number of wills published in their entirety. In the period under review, around 70 researchers have been actively working with this source type: besides the archivists spearheading their publication, dozens of legal historians, historians, and ethnographers have been involved in the work. Following an overview of the most important historical research antecedents and a brief appreciation of the work of Ernő Tárkány Szücs in this field, the present study examines the respective work carried out in Hungary during the last four decades, grouped according to the researched periods. With the publication of the Prothocollum Testamentorum of Bratislava, the number of published wills from the late Middle Ages significantly increased, while important findings have also emerged in terms of research on the wills of the nobility. From the early Middle Ages, a significant selection has been made from among the extant testaments originating from various royal free cities (e.g., Nagyszombat [Trnava, Slovakia], Sopron, and Debrecen) and market towns (e.g., Gyöngyös, Győr, and Kecskemét), while a significant number of wills belonging to the Transylvanian nobility have also been published. While large numbers of extant testaments originating from market towns (Nyíregyháza, Szentes, Vác, Zalaegerszeg, etc.) in the 18th and 19th centuries have been published, important publications have also appeared containing the wills of the nobility, clergy, and village serfs. The vast majority of such volumes have included a longer or shorter introductory study, although we might also mention the dozens of important analytical essays published in volumes of collected studies, which illustrate the value of testaments as sources in the fields of social, economic, cultural, ecclesiastical, and legal history.

Restricted access

Abstract

Based on archival documents and supplementary ethnographic collections, this study reviews the autonomous community customs and legal traditions of the Jászkun people, starting in the 17th century and autonomously evolving among the jász [Jassic] and kun [Cuman] people in Hungary for centuries and preserved in certain peculiar Jászkun terms and vernacular expressions up until the 20th century. In view of legal ethnography and activity-oriented social history, my study has been divided into four parts: Kun, Jász, Jászkun; Legal customs and customary law before the Redemption (1745); The legal culture of the Jászkun District after the Redemption; The enacted customary law of the Jászkun: the Jászkun Statute. I specifically focused on the 18th century, for at the end of it the Jászkun Statute, the written customary law of the district, approved by the palatine, had been promulgated. The statute incorporated the legal customs practiced by the people of the Jászkun District before 1799 and facilitated the long-term survival of the specific unique features of local society and the high degree of differentiation of their legal practice. The customary laws of the Jászkun are history now, but in more than one aspect they still affect the everyday lives of late descendants.

Restricted access

Lénaion, orchéstra és a régi agora •

Megjegyzések az archaikus Athén topográfiájához

Antik Tanulmányok
Author:
Gyula Lindner

Az utóbbi évtizedek kutatásai révén egyre világosabban áll előttünk az archaikus Athén topográfiája. Van azonban néhány olyan kérdés a VII–VI. századi városképben, amelyekre a napjainkban is zajló ásatások sem tudnak kielégítő választ adni. Az egyik ilyen homályos pont a Dionysos-színház felépülte előtt használt színházi tereket érinti: nem világos, hogy a Lénaionnak nevezett szentélykörzet, vagy a lexikográfusoknál olvasható orchéstra és ikria hol helyezkedett el, és az sem egyértelmű, hogy Athénban az Akropolis déli lejtőjén található színház mellett még milyen más helyszíneken voltak színielőadások, karversenyek. A tanulmány a fenti kérdéseket az archaikus Athén topográfiai problémáinak kontextusában vizsgálja a rendelkezésre álló irodalmi, régészeti és epigráfiai források tükrében.

Open access

Psellos tankölteménye a nyelvtanról (poem. 6 Westerink) kevesek által olvasott munka. Tudománytörténeti jelentősége is csekély, hiszen többnyire jól ismert közhelyeket verselt meg tizenöt szótagos versekben. Érdekes viszont abból a szempontból, hogy milyen szerkesztési elv alapján kerekedtek egészszé Psellos tankölteményei. A vers szerkezetének vizsgálata mellett érdekes tanulsággal szolgál a koiné mint a bizánci dialektos jelentése Psellosnál, valamint a Theokritos költészetével kapcsolatos tanács (vs 30). A dolgozat függeléke a tanköltemény egy kézirattöredékének átírása, amelynek jegyzeteiből kiderül, hogy a tanköltemény tartalma és nyelvezete még egy bizánci másoló számára is komoly kihívást jelentett.

Open access

Egy korábbi tanulmányban ismertetésre kerültek a vulgáris latin nyelvtani nemi rendszer jellemzői, viszont ekkor nem került sor az adatok statisztikai eszközökkel történő megvizsgálására. Jelen tanulmány célja, hogy statisztikai eszközök, elsődlegesen khi-négyzet-próbák segítségével lehessen árnyalni a korábbi eredményeket, továbbá meg lehessen vizsgálni különböző, a szakirodalomban felmerülő kérdéseket, így például, hogy jogos-e egyes hibák hiperkorrekt olvasata.

Open access

Abstract

Recalling certain aspects of the research on Hungarian legal ethnography, the study deals with the relationship between law, customary law and legal custom. Customs of law is a significant field of law, inherited from the ancient legal order and created in the feudal-order society, which existed at the border of custom and formal law. The importance of the living conditions it governed gave rise to the institution of community coercion, which gave its rules a legal character. Eventually, it evolved in the “below” space left to it from the “above” and over time it acquired a tenacity that made it capable of maintaining a legal system in competition with the state, in response to a regulatory question not accepted by “official law.” The compliance and adherence to legal customs was based on the conviction of a community recognizing the need to adopt established rules and not on the competence, prestige, authority, legislative power and privilege of a legislative body.

Open access

Abstract

The present study, authored by a legal historian, examines the relationship between legal history and legal folklore through an investigation, centered on the market town of Szentes, one of a distinctive group of market towns in Hungary's Southern Great Plain, of the legal folklore that emerged at the end of the 18th century as a result of historical antecedents as well as demographic, economic, and social changes. The system of norms and values, the customary law, and the wealth of legal folklore that developed in these towns in the 18–19th centuries in the process of the emergence of the local middle class subsequently influenced the development of civil law at central level. The present study analyzes regulatory practice concerning orphans in the wills of the serfs and peasants living in the market towns of Hungary's Southern Great Plain, preserved primarily in local sources, based on entries in the “Book of Agreements” of the market town of Szentes. It seeks to identify the specific characteristics of guardianship customs in the world of the “lower class,” including how the position of widowed women and their responsibility for their children evolved, as well as expectations concerning stepfathers in the absence of guardianship. It also investigates how it became common practice in the market towns of the Southern Great Plain for the inheritance of the orphans of serfs not to be preserved in kind but rather sold, and, in an effort to preserve its value, the money was loaned out and the resulting interest was used to provide the bare necessities for the orphans.

Open access

Abstract

The Hungarian ethnographic group known as the Szekler people live in the Eastern Carpathians, a mountainous area that formed the eastern border of historical Hungary prior to 1920, and since 1920, with a minor interruption, the center of Romania. The traditionalist Szeklers designated those village districts that enjoyed ethnic autonomy by the name tizes (tenth). The author of the present study endeavors to illustrate, on the basis of written documents, the nature of the tizes as a Szekler village district and neighborhood community and how it functioned in the 17th, 18th, and 19th centuries. In Szekler villages in the modern era, a village district was considered to be a genuine tizes if it had a tradition of self-governance and a variable level of autonomy, and if it was regarded as a self-governing unit of the settlement and society. The population of the tizes formed a local social, neighborhood group, whose sense of the tizes was consistent with the village-level consciousness of other, similar groups. From a settlement perspective, the village comprised several tizes, each one a unit of the settlement. In social terms, the village community was a combination of several tizes communities. In most cases, the Szekler tizes in the modern era had a distinguishing name, an elected leadership, property, basic self-governance, policing and penal jurisdiction, and its own records and administration. In the 17th to 19th centuries, the village districts and neighborhood communities designated by the word tizes may have owned property (e.g., forests, pastures, meadows), animals (bulls, boars), work-related equipment and objects (plow, drill, fire-fighting equipment, chest, stamp, documents), buildings and institutions (church, chapel, cemetery, school, cultural center, cross), and employees (bellringer, forester, herder). In most Szekler inhabited regions in the early 21st century, reminders of the former tizes are to be found only in the form of geographical names and vernacular data. The traditional form, role, and function of these historical autonomous village districts are best preserved in the region once known as the county of Csík in the former Kingdom of Hungary (now Ciuc, Romania). In the merged villages of Csíkszentgyörgy (now Ciucsângeorgiu, Romania) and Csíkbánkfalva (now Bancu, Romania) there are eight functioning tizes still in existence in the third decade of the 21st century. For this reason, the life of the tizes of Csíkszentgyörgy and Csíkbánkfalva has been chosen as the subject of the present study.

Open access

A VII. (Bíborbanszületett) Konstantin császár neve alatt hagyományozódott De administrando imperio című munka egyedülálló adatokat szolgáltat (többek között) a magyarság korai történelmére vonatkozóan. A szövegben előforduló görögösített tulajdonnevekből – párhuzamos forrás hiányában – elsősorban a helynevek bevonásával és a jelentéstan eszközeivel próbálták rekonstruálni a magyar személyneveket. A tanulmány az Árpádok családfájának görög szövegét a kézirati hagyomány vizsgálatával, a segédtudományok (paleográfia, kodikológia) eszközeinek bevonásával igyekszik új megvilágításba helyezni.

Open access

Abstract

Ernő Tárkány Szücs was a prominent figure in Hungarian social ethnography between 1944 and 1984. His involvement in the movement for collecting legal folk customs began as a university student in 1941. Among his professors and mentors, he was particularly influenced by György Bónis, Károly Viski, and József Venczel. His first large-scale study, published in 1944, was a presentation of legal folklore from the village of Mártély. At the same time, he investigated the folk laws related to sheep farming and the legal customs with respect to inheritance in the Hungarian villages in Transylvania. He published two substantial volumes containing the wills of peasant citizens of Hódmezővásárhely written between 1730 and 1796, and later the testaments of serf farmers from the town of Makó. He published a data collection containing around 10,000 ownership certificates and an analytical study in German on the branding of horses and cattle, accompanied by illustrations. He carried out research on the legal customs associated with Hungarian mining in the 17th to 19th centuries and elaborated Hungary's draft mining law. His principal work — on Hungarian Legal Folk Customs — is a substantial, comprehensive, and incomparably rich corpus of legal ethnography and the history of law. His work also gained recognition abroad: he spoke at many international conferences and was elected as a member of several international organizations.

Open access

Abstract

The present manuscript demonstrates the work undertaken to optimise and validate a slow-release amylase-assisted extraction of polyphenols from peach fruit peel. A careful investigation and optimisation revealed that peach peel when hydrolysed with 1.50% (w/w) of SRA containing enzyme formulation at 40 °C and 6.1 pH, for 35 min significantly (P < 0.05) increased the extraction yield, levels of polyphenol contents (242.89 ± 1.56 mg gallic acid equivalents – GAE), and coumaric, chlorogenic, ferulic acids or their conjugate esters in extracts. Moreover, the extracts produced through SRA-assisted extraction exhibited ample level of free radical scavenging capacity (DPPH IC50 2.67 ± 0.03 μg mL−1), Trolox equivalent (TE) antioxidant capacity (450.52 ± 24.58 µmol of TE g−1), inhibition of peroxides in linoleic acid (85.68 ± 0.21%), and ferric reducing power of 3.11 ± 0.20 ppm gallic acid equivalents. The results suggested that the incorporation of SRA containing enzyme formulation may enhance the recovery of peach peel polyphenols while hydrolysing the glycosidic linkages without deteriorating their antioxidant character.

Restricted access

Federativna Jugoslavija i njezini jezici

The Languages of Federative Yugoslavia

Studia Slavica
Author:
Krešimir Mićanović

U radu se raspravlja o pravnoj regulaciji statusa jezika federativne Jugoslavije i njihovu nazivanju u razdoblju kojega su granične točke odluke AVNOJ-a iz 1944. godine te prva polovica travnja 1963. godine, kada se donosi drugi po redu Ustav. Za trajanja Drugoga svjetskog rata politička tijela države u nastajanju proklamirala su ravnopravnost četiriju jezika (u pravilu u izvornim se tekstovima navode redoslijedom): srpskoga, hrvatskoga, slovenskoga i makedonskoga. Tada je odlučeno, što se može smatrati temeljnim ostvarenjem proklamirane jezične ravnopravnosti na koju se obvezala federativna zakonodavna vlast, da će službeno glasilo objavljivati zakone nove države na tim četirima jezicima, odnosno da će glasilo istodobno izlaziti u četirima ravnopravnim izdanjima.

S donošenjem prvog Ustava početkom 1946. godine objavljivanje saveznih zakona na više jezika dobilo je i svoju ustavnu sankciju. Osim odredbe o objavljivanju zakona ustavotvorac je posebnim odredbama zajamčio nacionalnim manjinama slobodnu upotrebu svojega jezika te odredio da se postupak pred sudom vodi na jezicima republike, autonomne pokrajine ili oblasti. Ustavotvorac nijednom jeziku nije izričito dodijelio status službenoga (ili državnoga), ali je očito da razlikuje tri skupine jezika nejednaka statusa: jezike narodnih republika (objavljivanje zakona, vođenje sudskog postupka), jezike autonomnih pokrajina ili oblasti (vođenje sudskog postupka), jezike nacionalnih manjina (mogu se rabiti pred sudom). Ustavotvorna skupština u svojim poslovnicima izričito navodi u skladu s avnojskom praksom četiri jezika – srpski, hrvatski, slovenski i makedonski – ali je donijela Ustav 1946. godine u kojemu se ti jezici ne navode. Ustavni zakon, kojim je početkom 1953. znatno revidiran Ustav, u posebnoj odredbi regulira donošenje i objavljivanje save-znih zakona na jezicima svih narodnih republika, ali se ni u njoj ne navode nazivi tih jezika.

Rasprave vođene u ustavotvornim i zakonodavnim odborima, što su dosad u jezičnopolitičkim istraživanjima prema autorovu uvidu posve zanemarene, pokazuju da nenavođenje naziva jezika nije propust zakonodavca, nego rezultat političke odluke koja je provedena u Skupštini Jugoslavije, ali donesena, po svemu sudeći, u partijskom centru moći, u najužem vodstvu KP Jugoslavije, u prvom redu da bi se ustav rasteretio arbitriranja o tome jesu li hrvatski i srpski dva ili jedan jezik. U nepuna dva poslijeratna desetljeća jezici narodnih republika nisu dobili svoju ustavnu sankciju, ali, što pokazuje istražena građa, u nizu tekstova niže pravne snage (odluke, pravilnici, skupštinski poslovnici) federativna zakonodavna vlast izričito navodi srpski, hrvatski, slovenski i makedonski kao svoja četiri jezika.

S donošenjem Ustava SFRJ 1963. godine započinje novo ustavnopravno razdoblje u kojemu Skupština Jugoslavije mijenja svoj režim nazivanja jezika jugoslavenskih naroda, što znači u prvom redu da prestaje s uporabom glotonima hrvatski jezik i srpski jezik.

Open access

Abstract

The object of folk law research are the customs that prevail in areas covered, or theoretically covered, by state law, which effectively ensure permanent respect for them, largely in a less formalized way. In the respective historical stratum, (folk) legal customs fulfil functions equivalent to the law where, due to the logic of historical development or for other specific reasons, (a) there is a lack of state and legal organization; (b) the state and legal organization fails to reach significant social groups due to its paucity and indifference; or (c) the law fails to be transformed into practice that would lead to the fulfillment of its true functions. In its present-day version, a legal (folk) custom emerges when the state and legal organization has wholly fulfilled the functions in question, and it survives merely within the framework and vestiges of that organization, as a component of the ongoing system of customs, as a complement and embellishment to the state and legal organization, and perhaps with content of only symbolic significance. Against a background of a living peasant society, this was, and to some extent remains, a peculiarity of Central Europe, while in other contexts, starting from different traditions, the related research comes under the domain of legal anthropology, legal ethnology, and legal pluralism. Legal ethnography contributes to the investigation of social ethnographic issues by examining the instruments and institutions of the social order and the way they function. However, in terms of jurisprudence it is simultaneously both strong and weak, since although the idea of living law has revolutionized legal thought, European legal mentality, which rests on the rule-based objectification of modern formal law, nevertheless seeks to reject both the openness that characterizes the primordial quest for peace and the formlessness familiar to peoples living close to nature. In any case, an ethnography with social-theoretical foundations, which would take into account not only legal anthropology but also the socio-ethnographic lessons of legal ethnography, remains a task for the future.

Open access

Abstract

In 1583, the Transylvanian Saxon community obtained from the Transylvanian prince István Báthory the ratification of its own law book, Eygen-Landrecht. For quarter of a millennium, the law book essentially defined everyday law in this unique community in Transylvania, a multiethnic region that has undergone many constitutional changes. The law book can be seen as a compilation of genetically different legal regulations, containing and combining indigenous legal traditions and legal customs with the “scholarly” law (ius commune) developed by university jurisprudence of Italian origin. The present study describes the Saxons' determined quest for laws in the 15th and 16th centuries, relegating to the background the reception paradigm typical of research on the history of law and relying on the theoretical model of the transfer of legal rules and legal irritants. It examines the external and internal circumstances that impacted the Saxons' attempts at legal renewal, and the number of phases involved. It also investigates the temporal, locally bound, and legal-cultural factors that may have played a role in the success or failure of transfer of legal approaches from abroad, and the extent to which what can be regarded as the traditional law of the Saxons was able to resist attempts at renewal. In the last section of the present paper, examples are given that illustrate the encounter between Germanic legal traditions and the transferred ius commune solutions in the Saxons' law book of 1583, highlighting the durability of certain traditional and typical solutions.

Open access

Abstract

The present paper describes the native craft education and research carried out at the University of Tartu Viljandi Culture Academy in Estonia. ‘Native crafts’ are understood as creative technical and cultural practices, applications, and developments that are based on traditional local crafting techniques, materials, design principles, and skills. The mission of the academy is to represent the values that reinforce and re-establish local and national traditions and identities through active participation in the cultural process. Its courses, which were launched in 1994, have been developed to cover the majority of the traditional crafting techniques, skills, and materials that are used throughout Estonia. By means of these courses, the academy has assumed responsibility for teaching, preserving, and integrating Estonian vernacular culture and skills. It is the only institution in Estonia advancing the practice-based research and popularization of Estonian traditional costumes, jewelry, and construction, for example, at the level of higher education. The present paper provides an overview of the BA and MA program in native crafts and their main developmental trends. It also offers a more detailed overview of costume studies as part of the textile program. It covers the history, techniques, and regional peculiarities of traditional costumes, as well as the innovative ways in which traditional materials, patterns, and ornaments can be used in modern fashion.

Open access

Abstract

Background and aims

Internet gaming disorder (IGD) is known to cause various psychological and physical complications. Through data collected from an adolescent prospective longitudinal cohort, we examined how IGD is related to lifestyle and physical symptoms, as well as the temporal relationship between them.

Methods

This study was conducted as part of iCURE (Internet user Cohort for Unbiased Recognition of gaming disorder in Early Adolescence) in Korea between 2015 and 2019. Sleep and physical activity time, dry eye symptoms, musculoskeletal pain, and near-miss accidents were measured at baseline and followed-up after one year. IGD risk was evaluated using the Internet Game Use – Elicited Symptom Screen (IGUESS). The association between IGD risk and measured variables was analyzed, both at baseline and at follow-up after one year.

Results

At baseline, the IGD risk group had significantly less physical activity time and sleep time and had more dry eye symptoms, musculoskeletal pain, and near-miss accidents than the IGD non-risk group. Additionally, in the IGD risk group at baseline, dry eye symptoms, musculoskeletal pain, and near-miss accidents occurred significantly more after one year of follow-up.

Discussion and conclusion

The results of this study show that IGD is a significant risk factor that increases the probability of physical disease and trauma in adolescents. Therefore, interventions aimed at reducing IGD risk and protecting the physical and mental health of adolescents are imperative.

Open access

Abstract

The water issue has become a frontier of public debate globally due to public awareness of sustainable development. Nigeria's water resources are under serious threat from inadequate catchment management that includes widespread pollution from indiscriminate waste disposal. Stormwater is now recognized as a valuable resource rather than a nuisance, especially in large urban centers. Growing demand for water has exerted pressure on groundwater via dug well and boreholes scattered virtually in every dwelling in Nigeria. This challenge motivated this investigation of the feasibility of harvesting stormwater for due purposes of supplementing water supply and flash flood management. This study aims at quantification of harvestable stormwater and identification of potential capturing sites using Spatial Hydrological Analysis of GIS model and Synthetic Hydrograph. The result indicated total harvestable stormwater for 24-hr rainfall of 161.3 Mm3 and three available capturing sites of eight depressions identified. This volume is a good incentive to incorporate storm harvesting in overall water resources sustainable management.

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Satoko Mihara
,
Yoneatsu Osaki
,
Aya Kinjo
,
Takanobu Matsuzaki
,
Hideki Nakayama
,
Takashi Kitayuguchi
,
Takayuki Harada
, and
Susumu Higuchi

Abstract

Background and aims

Although the Ten-Item Internet Gaming Disorder Test (IGDT-10) has been translated into Japanese and widely used, the Japanese version has not previously been validated. We used the clinical diagnosis of IGD as a gold standard for validating the test.

Methods

The Japanese version was validated using 244 gamers drawn from the general young population in Japan. Expert interviews using the Japanese version of the Structured Clinical Interview for Internet Gaming Disorder evaluated diagnoses of Internet gaming disorder (IGD). This resulted in a diagnosis of IGD for eight individuals, categorized as the gold standard group. The screening performance of the two Japanese versions with different scoring conditions was examined: the scoring method proposed by the original study (original version) and a less stringent scoring method where responses of either “often” or “sometimes” were regarded as affirmative (modified version).

Results

The results of the sensitivity and specificity analyses, the Cronbach's alpha and the receiver operating characteristics analysis revealed a higher screening performance for the modified versus the original version. The optimum cutoff for the modified version was 5 or more – the sensitivity, specificity, and Youden's index were 87.5, 85.2, and 72.7%, respectively. The rate of probable IGD using the original and modified versions were 1.8% and 11.3%, respectively.

Discussion and conclusion

A less stringent scoring method for the Japanese version of IGDT-10 showed a higher screening performance than the original scoring method. Future studies comprising different ethnic groups and gaming cultures should further examine the suggested scoring method.

Open access
Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica
Authors:
Sofia Maraki
,
Viktoria Eirini Mavromanolaki
,
Efstathios E. Detorakis
,
Dimitra Stafylaki
,
Panagiotis Moraitis
, and
Effie Scoulica

Abstract

Nocardia species are rare causative agents of psoas abscess, more frequently occurring as part of disseminated infection. Only sporadic cases have been reported so far, with Nocardia asteroides and Nocardia farcinica being the most common causative agents. Nocardia elegans is an opportunistic pathogen, accounting for only 0.3–0.6% of infections caused by Nocardia species, usually affecting the respiratory tract.

In this study, a previously healthy 74-year-old man was admitted to the University Hospital of Heraklion with fever and intense pain radiating from the lumbar region to the groin and the left thigh, increasing with movement. Imaging findings revealed a large abscess in the left iliopsoas. Blood and pus aspirate cultures yielded a pure culture of Nocardia that was identified by 16S rRNA sequence as N. elegans. The patient was successfully treated with drainage of the abscess along with administration of ceftriaxone, linezolid and trimethoprim-sulfamethoxazole. To our knowledge, this is the first report of iliopsoas abscess caused by N. elegans. Early, accurate diagnosis and timely treatment with drainage of the abscess and long-term administration of antimicrobial agents optimize the outcome.

Restricted access

Az influenza mint kardiológiai rizikótényező és a vakcináció szerepe a kockázat csökkentésében

Influenza as a threat to cardiovascular health and the role of vaccination in risk reduction

Orvosi Hetilap
Authors:
Zsolt Körömi
and
Gergely György Nagy

A koszorúér-betegség, a szívritmuszavarok, valamint a szívelégtelenség különböző formái a társadalom jelentős részét érintik, a halálozási statisztikák első helyén szereplő kóroki tényezők. Bár a jelenleg zajló SARS-CoV-2-pandémia kapcsán a közgondolkodásban nagymértékben háttérbe szorult, továbbra is komoly epidemiológiai jelentőségű az influenzafertőzés is, mely az évről évre visszaköszönő járványok során jelentős morbiditással és mortalitással jár elsősorban az idős, társbetegségekkel rendelkező betegek körében. Erre vonatkozóan számos kutatási eredmény látott napvilágot, melyekben felhívják a figyelmet a jelentős néptömeget érintő szívbetegségek és az influenza együttes fennállásából fakadó szinergista egészségkárosító és mortalitásnövelő hatásra, továbbá az influenza elleni vakcináció mint prevenciós stratégia jelentőségére. Különösen aktuálissá teszi ezt a kérdést a SARS-CoV-2-világjárvány, mely vírus szintén az idősebb, illetve a sok társbetegséggel rendelkező betegekre van súlyos, nemritkán végzetes hatással, de egy influenza által legyengített fiatalabb szervezet is könnyebben eshet áldozatául egy esetleges koronavírus-fertőzésnek. Ennek megfelelően a nemzetközi ajánlásokban egyértelműen javasolt sok más, magasabb rizikójú betegcsoporton túl a szívbetegek influenza elleni oltása. Ennek, valamint az elérhető térítésmentes vakcináknak dacára az átoltottság mind nemzetközi, mind hazai szinten igen alacsony. A szerzők a jelen összefoglaló közleményben felhívják a figyelmet az influenza és a szívbetegségek kapcsolatára, valamint az influenza elleni vakcináció szerepére a kardiológiai eredetű morbiditás és mortalitás csökkentésében. Orv Hetil. 2022; 163(40): 1585–1596.

Open access

Degenerált aortahomograft percutan transaxillaris rekonstrukciója

Percutaneous transaxillary endovascular repair of a degenerated aortic homograft

Orvosi Hetilap
Authors:
Ákos Bérczi
,
Anita Nelli Simon
,
Gábor Szabó
, and
Csaba Csobay-Novák

A késői degeneráció a homografttal történő rekonstrukciók ismert szövődménye. Ezen graftokat gyakran infekt környezetben, korábbi műtét során beültetett műér elfertőződése esetén alkalmazzuk. Ilyenkor egy harmadik nyitott műtét jelentős mortalitással járhat. Esetünkben egy többször operált hasban, homograft-degeneráció talaján kialakult, tartott ruptura transaxillaris megközelítésből történő endovascularis műtétjét mutatjuk be. A 69 éves férfi beteg kórelőzményében Leriche-szindróma miatt 2010-ben aortobiiliacalis bypassműtét szerepel. 2018-ban aortoduodenalis fistula miatt reoperáció történt homograft alkalmazásával, melyet jobb oldali, femoralis szintű amputáció követett. A beteg 2021-ben akut hasi fájdalom miatt jelentkezett, melynek hátterében a krioprezervált allograft tartott rupturája igazolódott. Az elzáródott jobb graftszár és a meszes bal arteria (a.) femoralis communis nem volt alkalmas a felvezetésre. Általános érzéstelenítésben, ultrahangvezérlés mellett percutan bal a. axillaris punctiót végeztünk. A laesiókon való átjutást követően három 8 × 57 mm-es fedett sztentet deponáltunk distalisan, majd egy 16 mm-re utótágított, 12 × 57 mm-es eszközt illesztettünk az a. renalis szájadékokhoz. Biztonsági okokból az axillaris punctiót ellátása előtt bal oldali a. radialis punctiót végeztünk. A záróeszközök deponálását követően az angiográfiás képeken az a. axillaris kritikus szűkülete mutatkozott. A laesiót transradialis megközelítésből egy 9 × 37 mm-es fedett sztenttel sikeresen kezeltük. A beteget másnap elbocsátottuk. A 30 napos kontroll képalkotó vizsgálaton az aneurysmazsák teljes kizárása ábrázolódott. A homograft-degeneráció hatékonyan kezelhető fedett sztentek alkalmazásával. A transaxillaris megközelítés a komplikált transfemoralis felvezetési út alternatíváját képezheti, melynek biztonsága növelhető az érintett oldal transradialis punctiójával. Orv Hetil. 2022; 163(40): 1606–1609.

Open access

A Monarchia kormányának első és egyben utolsó egészségügyi minisztere – dr. Jan Horbaczewski professzor (1854–1942)

The first and last minister of health of the Austro-Hungarian Empire – Professor MUDr. Jan Horbaczewski (1854–1942)

Orvosi Hetilap
Author:
László Kiss
Restricted access

Onkodiabetológia II.

Antidiabetikumok és rákmegelőzés

Oncodiabetology II.

Antidiabetics and cancer prevention
Orvosi Hetilap
Authors:
Róbert János Bánhegyi
,
Andrea Gazdag
,
Beatrix Rácz
,
László Szalai
,
Róbert Wágner
, and
Norbert Fülöp

A 2-es típusú cukorbetegek száma a világban évről évre növekszik. Hazánkban a diabetes mellitus felnőttek körében mért prevalenciája mára elérte a 9,1%-ot. Mindez egyre fokozottabb egészségügyi és gazdasági terhet ró a társadalomra. Szinte magától értetődő, hogy a gyógyszeriparra jelentős nyomás nehezedik az újabb, hatékonyabb és biztonságosabb antidiabetikus terápiák fejlesztése céljából. Ennek következtében mind nagyobb figyelem irányul az antidiabetikumok általános metabolikus effektusain túl az előnyös vagy hátrányos hatásaik megismerésére is. A vércukorszint alacsonyan tartásával, valamint a szénhidrát-, a fehérje- és a zsíranyagcsere kontrollálása révén minden hatóanyag rendelkezik egyfajta indirekt daganatellenes befolyással. Emellett többüknél jelentős saját vagy direkt antitumorhatás is valószínű, ám egyeseknél felmerül a tumorpromóciót minimálisan elősegítő szerep is. Fontos megjegyezni, hogy az utóbbi lehetőséget elsősorban preklinikai, experimentális adatok vagy csak rövid időtartamú klinikai vizsgálatok eredményei alapján vetették fel, viszont az antidiabetikumok biztonságosságát nagy esetszámú, multicentrikus, randomizált és kontrollált vizsgálatokból nyert adatok támasztják alá. Egyelőre a metformin az egyetlen hatóanyag, amely többféle tumorlokalizációban, illetve monoterápiában vagy egyéb antidiabetikus szerekkel, inzulinokkal, sőt akár bizonyos citosztatikumokkal és biológiai terápiákkal innovatívan kombinálva is igazoltan csökkentheti a daganatkockázatot. Több antidiabetikum esetében a tumorprevencióban játszott szerep megerősítésére a rendelkezésre álló adatok vagy nem elégségesek, vagy nem teljesen egyértelműek. Munkánkban e téma olykor valóban ellentmondásosnak tűnő, irodalmi hátterét részletesen áttekintve, a ma alkalmazott antidiabetikumok biztonságos használatáról győződhettünk meg. Felvetettük, hogy a jövőben a diabeteses és nem diabeteses betegek hatékonyabb rákmegelőzésében és onkoterápiájában akár a tumorspecifikusan optimalizált antidiabetikus terápia is fontos tényező lehet. Orv Hetil. 2022; 163(40): 1575–1584.

Open access

Súlyos krónikus obstruktív tüdőbetegségben szenvedő betegek tüdőfunkciója és társbetegségei a marosvásárhelyi Tüdőgyógyászati Klinikán

Lung function and comorbidities in patients with exacerbated chronic obstructive pulmonary disease hospitalized in Tirgu-Mureș Pulmonology Clinic

Orvosi Hetilap
Authors:
Mioara Szathmary
,
Hédi-Katalin Sárközi
,
Edith Simona Ianoși
,
Zsuzsanna Gáll
,
Alexandra Floriana Nemes
,
Mara Andreea Vultur
,
Adriana Neagos
, and
Gabriela Jimborean

Bevezetés: A krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD) gyakori krónikus gyulladásos betegség, nagy mortalitással. Célkitűzés: A vizsgálat célja a COPD-ben szenvedő betegek paraméterei – életkor, nemi megoszlás, kockázati tényezők (dohányzás, foglalkozási expozíció), a COPD súlyossága, testtömegindex, tüdőfunkció, társbetegségek és szövődmények – közötti összefüggések feltárása volt dohányzó és foglalkozási ártalomnak kitett betegeknél. Módszer: 209 beteg adatait elemeztük, akiket 2019-ben a marosvásárhelyi Tüdőgyógyászati Klinikára COPD-exacerbatio miatt vettek fel. Eredmények: A tápláltsági állapot alapján 4 csoportba soroltuk a betegeket: 50 alultáplált, 53 normál testsúlyú, 53 túlsúlyos, valamint 53 elhízott páciens. A férfi : nő arány 2,48 volt. Az esetek 67%-a aktív, keresőkorban levő páciens, 55,98%-a 55–65 év közötti volt. A betegek 10,5%-a volt 75 év feletti. A páciensek jelentős része (76,55%) dohányzott, a férfiak 91,9%-a és a nők 33,8%-a. A foglalkozási ártalom az esetek 30,62%-ában a dohányzással társult. A nem dohányzóknál a foglalkozási expozíció volt a fő tényező a COPD patogenezisében (81,6%). A „biomassza-tüzelőanyagoknak” vagy a passzív dohányzásnak való expozíció is főleg a nem dohányzó nőknél volt megfigyelhető (78,9%). A FEV1 átlagértékei alacsonyabbak voltak a túlsúlyos, elhízott és alultáplált betegekben, mint a normál testsúlyúaknál. Az elhízott és túlsúlyos COPD-s betegek körében gyakrabban fordult elő ischaemiás szívbetegség (41,5%, illetve 43,4%), mint a normál súlyú, illetve sovány betegeknél (24%, illetve 20%). Megbeszélés: Adataink rávilágítanak a károsodott tüdőfunkció súlyosságára mind a cachexiás, mind az elhízott betegeknél, és alátámasztják a testmozgás, a táplálkozás-ellenőrzés, a légzőfunkciók szűrése és az általános rehabilitáció szükségességét a COPD-s betegek tüdőkapacitásának javítása érdekében. Következtetés: A COPD multidiszciplináris megközelítése mind diagnosztikai módszerként, mind a COPD-társbetegségek helyes kezeléséhez szükséges. Orv Hetil. 2022; 163(40): 1597–1605.

Restricted access

Abstract

Flavonoids are the most abundant components in Salvia plebeia, with significant pharmacological antioxidant and hepatoprotective properties. Hispidulin and homoplantaginin are the main flavonoid components in S. Plebeia. In this study, we established an ultra-high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS) to determine hispidulin and homoplantaginin in rat plasma samples, which were precipitated using acetonitrile-methanol (9:1, v/v). We used a UPLC HSS T3 (100 mm × 2.1 mm, 1.7 μm diameter) chromatographic column, an acetonitrile-water (containing 0.1% formic acid) mobile phase, and a gradient elution flow rate of 0.4 mL min−1 in an elution time of 4 min. We used electrospray ionization (ESI) detection in positive ion mode, and multiple reaction monitoring mode (MRM) for quantitative analysis: m/z 301 → 286 for hispidulin, m/z 463 → 301 for homoplantaginin, and m/z 465 → 303 for internal standard (IS). In pharmacokinetic studies, 24 rats were orally administered hispidulin and homoplantaginin (5 mg kg−1) and received sublingual intravenous injections (1 mg kg−1) at two different doses, four groups with six rats/group. Differences in hispidulin and homoplantaginin pharmacokinetics in rat plasma were evaluated. The calibration curve showed good linearity in the 0.5–1,000 ng mL−1 range, with r > 0.99. Precision, accuracy, recovery, matrix effects, and stability results all met standard biological sample detection requirements. Our pharmacokinetic studies showed hispidulin bioavailability was much higher than homoplantaginin at 17.8% and 0.1%, respectively.

Open access

Az elektromágneses tereknek tulajdonított idiopátiás környezeti intolerancia (IEI-EMF) jelensége a szakemberek szemszögéből

Idiopathic environmental intolerance (IEI-EMF) – from the viewpoint of the specialists

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors:
Zsuzsanna Dömötör
,
Ferenc Köteles
, and
Renáta Szemerszky

Kétrészes narratív összefoglalónkban áttekintést nyújtunk az elektromágneses tereknek tulajdonított idiopátiás környezeti intoleranciával (IEI-EMF, más néven elektromágneses túlérzékenységgel) kapcsolatos tudományos eredményekről, a kutatások jelenlegi állásáról. Az elektromágneses túlérzékenység olyan állapotot jelent, amely során az érintett személy tüneteket tapasztal az elektromos eszközök közelében vagy azok használatakor, és tüneteit az elektromágneses expozíciónak tulajdonítja. Az Egészségügyi Világszervezet jelenlegi álláspontja szerint az IEI-EMF nem diagnosztikus kategória, megállapításához jelenleg sem orvosi teszt, sem valid protokoll nem áll rendelkezésre. Jellemző az állapotra a nagyfokú distressz, gyakran vezet szociális izolációhoz, valamint a munkaképesség elvesztéséhez. Gyakoriak a különböző komorbid mentális zavarok, mint a szorongás, depresszió, szomatizáció. Az elektromágneses túlérzékenység etiológiájával kapcsolatos elméletek két fő irányvonalat képviselnek: míg a biofizikai megközelítés szerint a tüneteket elektromágneses mezők által aktivált fiziológiai folyamatok idézik elő, addig a pszichogén elméletet propagáló szerzők a tünetképzés jelenségét pszichológiai folyamatokkal magyarázzák (például torzult figyelmi és attribúciós folyamatok, nocebohatás, asszociatív tanulás). Számos kutató hangsúlyozza azonban, hogy a jelenség teljes megértéséhez a két megközelítés integrálására és interdiszciplináris kutatócsoportok felállítására van szükség. Jelen írásunkban a jelenséggel kapcsolatos jellemzőket kutatói és orvosi szemszögből járjuk körül: az etiológiával kapcsolatos elméletek bemutatásán túl kitérünk a vizsgálati, módszertani nehézségekre, a definíciós és diagnosztikus problémákra és a terápiás lehetőségekre.

Open access

Az orvostanhallgatók mentális egészségét kedvezőtlenül befolyásoló tényezők és a beavatkozások lehetséges pontjai hallgatói szemszögből

Understanding students’ perspectives on mental health determinants of medical students and interventions to improve mental health in medical school: a qualitative study

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors:
Barnabás Oláh
,
Bence Márk Rádi
, and
Karolina Kósa

Elméleti háttér: Az orvostanhallgatók kedvezőtlen mentális egészségi állapotára kutatások széle köre mutat rá világszerte. A háttérben álló tényezők és a szükséges beavatkozások megismerése azonban már kevesebb vizsgálatnak került a fókuszába, és különösen kevés a kvalitatív módszert alkalmazó kutatás. Célkitűzés: A Debreceni Egyetem magyar és angol nyelvű orvosképzésében részt vevő hallgatók mentális egészségét kedvezőtlenül befolyásoló egyetemi és egyéni szinten megjelenő tényezők azonosítása, a hallgatók által javasolt beavatkozások megismerése. Módszerek: 26 fő (13 magyar és 13 angol nyelven tanuló), I–VI. éves orvostanhallgatóval készítettünk fókuszcsoportos interjúkat, amelyeket hang-felvételen rögzítettünk. Az interjúk átírását követően az összesen 46 874 szószám terjedelmű anyagon tartalomelemzést végeztünk az NVivo szoftver segítségével, azt manuálisan ellenőrizve. Eredmények: Legfőbb stresszorokként a tananyag mennyiségét, a vizsgáztatás sajátosságait (tisztázatlan követelmények, vizsgáztatói szubjektivitás, észlelt igazságtalanság), az oktatási segédanyagok, valamint a gyakorlati képzés hiányosságait, illetve az egyetemen belüli információáramlás problémáit fogalmazták meg a hallgatók. A magyarok körében kiemelt stresszforrásként jelent meg az évismétlés és az önköltséges képzési formába való átsorolás veszélye. A tananyag nagy mennyisége miatt a hallgatók tanulásmódszertani, időbeosztási készségek fejlesztését célzó intervenciókat szeretnének, továbbá igényük lenne a stresszkezelési és kudarctűrési képességük fejlesztését célzó segítségre is. Sokak szakmai jövőképe bizonytalan, amelyet a hatékony karrier-tanácsadás tudna enyhíteni. Következtetés: Az orvostanhallgatók mentális egészségére számos szervezeti és egyéni tényező jelent kockázatot, amelyeket az egyetem elsősorban rendszerszintű beavatkozásokkal tudna csökkenteni.

Open access

Abstract

As a result of rainfall in large quantities, the leachate generated under the municipal solid waste (MSW) is increased, which leaks to the groundwater aquifers and pollutes it. Accurate evaluation of leachate leaks levels has long been regarded as a problem in Iraq due to a lack of reliable data and costly measuring costs. This work proposes a novel fuzzy expert system to predict the pollution status of the underground water in sandy soils. The expert system consists of two subsystems; fuzzy logic system and crisp logic system. The expert system is trained using a data set developed by finite element analysis of sandy soil subjected to contamination materials.

Open access

Abstract

Before the Coronavirus pandemic, the fitness industry was a growing sector globally, both in terms of the number of members and clubs; even prior to the global pandemic there were online workouts and technological innovations. With COVID-19, revenues plummeted, and many gyms went out of business. Consumers bought equipment for home use and switched to different types of online or outdoor workouts. This paper aims to investigate how the pandemic affected the fitness sector, and the consumer behavior of former gym members. Our assumption was that the preferences of gym-members had changed, and gyms would have prospered if they had changed their business models and moved to a hybrid model. We conducted in depth-interviews with Hungarian club owners and used an online questionnaire survey to collect data from members of gyms in Hungary. We asked them about exercise habits, home exercise methods, planned future exercise locations, the expectations of customers, safety measures, and service quality. Our assumptions were confirmed. The results may represent useful input for Hungarian fitness centers.

Open access

Krónikus légzőszervi betegek élményvilágának vizsgálata a COVID–19-világjárvány idején interpretatív fenomenológiai analízissel

Exploring the experiences of chronic respiratory patients during the COVID-19 pandemic using interpretative phenomenological analysis

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors:
Edina Tomán
,
Judit Nóra Pintér
, and
Rita Hargitai

Elméleti háttér: A koronavírus világjárvány idején a krónikus légzőszervi betegek fizikai sérülékenységük mellett a mentális problémákra is fokozottan érzékenyek lehetnek. Betegségük sajátosságaiból kifolyólag nagyobb valószínűséggel rendelkeznek már meglévő tapasztalattal krízishelyzetek, súlyos egzisztenciális kérdések és az ezekkel való megküzdés területén. Ezeknek a korábbi tapasztalatoknak szerepe lehet a COVID–19-járvánnyal kapcsolatos veszélyeztetettség megélése szempontjából. Az egyre nagyobb számú kvantitatív kutatáson alapuló szakirodalom ellenére az érintettek szubjektív tapasztalatainak megismerése továbbra is hiányzik. Cél: Kutatásunk célja a krónikus légzőszervi betegek COVID–19-világjárvány általi veszélyeztetettségélményének, tapasztalatainak feltárása és mélyebb megértése volt kvalitatív, idiográfiás módszerrel. Az alábbi kutatási kérdésekre kívántunk választ kapni: 1. Hogyan viszonyulnak az interjúalanyok a légzőszervi alap- betegségükhöz? 2. Mit jelent a számukra a veszélyeztetettség megélése? 3. Hogyan hatnak az alapbetegséggel kapcsolatos eredeti tapasztalatok a világjárvánnyal járó sérülékenység megélésére? Módszerek: Vizsgálatunkhoz az interpretatív fenomenológiai analízis módszerét használtuk. A kutatásban 8 fő vett részt: 7 nő és 1 férfi, 29–60 évesek, a következő diagnózisok valamelyikével: asztma, krónikus obstruktív tüdőbetegség, cisztás fibrózis. Eredmények: A félig strukturált interjúk elemzése során három főtéma bontakozott ki: 1. légzőszervi betegség mint a mindennapokat meghatározó tapasztalat, 2. a koronavírus világjárvány hatása az énre és az identitásszerveződésre, illetve 3. a veszélyeztetettség megéléséhez való alkalmazkodás. A levegőtlenség a progresszív tüdőbetegségek legnehezebben tolerálható, leginkább félelmetes velejárója, amely élmény különböző módokon kapcsolódhat a félelemmel és a szorongással. A COVID–19 potenciális fertőző volta éles határvonalat húz a veszélyeztetett Én és a veszélyes Másik; vagyis az én és a világ közé, továbbá kritikus élethelyzetet jelent a társas szükségletek és vágyak kielégíthetősége szempontjából. Adaptációjukban alapvetően énvédő mechanizmusok, illetve érzelem- fókuszú stratégiák bontakoztak ki. Következtetések: A jelenlegi világjárvány jelentős hatást gyakorol az érintett betegek életére. A koronavírus elsősorban légutakat érintő természete miatt az érintettek veszélyeztetettként tekintenek önmagukra, a veszélyeztetettség megélése pedig alapvetően meghatározza életüket; döntéseiket, a világhoz való kapcsolódásukat, identitásszerveződésüket, megküzdésüket, s megkérdőjelezi a világ biztonságosságába vetett hitüket. A krónikus légzőszervi betegek tapasztalatainak feltárása kiemelt jelentőséggel bír a járvány pszichoszociális hatásait mérséklő stratégiák kidolgozásában.

Open access

Mi van a maszk mögött? A maszkviselés szociális reprezentációja

What is behind the mask? Social representation of mask wearing

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors:
Judit Borszéki
,
Martin Farkas
,
Andrea Turner
,
Gabriella Vonyik
,
Gábor Simonyi
, and
Ervin Finta

Elméleti háttér: A COVID–19-pandémia idején a járványügyi intézkedések meghatározó részévé vált az arcmaszkok viselésének preventív és széles körű alkalmazása. Az arcmaszkok az arcfelület mintegy 60–70%-át lefedve jelentősen befolyásolják a szociális interakciókat – különösen az érzelemfelismerést, érzelemkifejezést és mentalizálást. A kommunikációban fellépő nehézségek a gyógyító munka hatékonysága szempontjából kiemelt jelentőségűvé válnak az orvos–beteg kapcsolatban. Ennek még kritikusabb esetei azok a helyzetek, amikor a páciens mentalizációs deficittel jellemezhető zavarban szenved. Tanulmányunkban a szociális reprezentációk elméletét használjuk annak vizsgálatára, hogy a maszkviselés milyen tartalmakkal vált a közös tudás részévé. Célkitűzés: Vizsgálatunkban a maszkviselés szociális reprezentációjának feltérképezését tűztük ki célul, figyelembe véve annak interperszonális kommunikációra gyakorolt hatását, olyan csoportokban, ahol a kölcsönös megértés hatékonysága kiemelt jelentőséggel bír. Módszerek: Kutatásunkban a koronavírus-járvány második és harmadik magyarországi hulláma idején, orvos, szomatikus és pszichiátriai beteg csoportban, valamint kontrollcsoportban (összesen 81 fő, átlagéletkor 43,1 [SD = 13,83] év) szabad asszociációs feladatot adtunk a „maszkviselés” hívószóra. A nyert adatokból szemantikus kategóriákat képeztünk, majd ranggyakoriság-eljárással feltérképeztük a szociális reprezentációk szerkezetét az egyes csoportokon belül. Eredmények: A vizsgálati csoportok maszkhasználathoz kapcsolódó szociális reprezentációjában egységesen központi elemként jelent meg a maszkviselés által nyújtott biztonságélmény, valamint a maszk zavaró testérzetet keltő hatása. Különbséget találtunk az egyes csoportok között elaboratív kategóriák megjelenése, illetve szorongás, agresszió, tehetetlenség, sérült dependenciaszükséglet, valamint a kényszerű alkalmazkodás tekintetében. Következtetések: A maszkviselés szociális reprezentációjának elemzése alapján a maszkviselés ambivalens jelentéstartalmakat hordoz. Bár a maszkviseléshez kapcsolódó szociális reprezentációk struktúrájában számottevő különbségek is mutatkoztak, ugyanakkor a legtöbb vizsgált csoportban a maszk a vírusvédelem szempontjából „kényelmetlen, de szükséges” eszközként került felismerésre. Az eredmények alapján az egyes csoportok sajátos reprezentációik alapján eltérő módokon lehetnek veszélyeztetettek, illetve küzdhetnek meg a pandémia idején kialakult helyzettel.

Open access

Abstract

Several Mycoplasma species can form biofilm, facilitating their survival in the environment, and shielding them from therapeutic agents. The aim of this study was to examine the biofilm-forming ability and its potential effects on environmental survival and antibiotic resistance in Mycoplasma anserisalpingitidis, the clinically and economically most important waterfowl Mycoplasma species. The biofilm-forming ability of 32 M. anserisalpingitidis strains was examined by crystal violet assay. Biofilms and planktonic cultures of the selected strains were exposed to a temperature of 50 °C (20 and 30 min), to desiccation at room temperature (16 and 24 h), or to various concentrations of eight different antibiotics. Crystal violet staining revealed great diversity in the biofilm-forming ability of the 32 tested M. anserisalpingitidis strains, with positive staining in more than half of them. Biofilms were found to be more resistant to heat and desiccation than planktonic cultures, while no correlation was shown between biofilm formation and antibiotic susceptibility. Our results indicate that M. anserisalpingitidis biofilms may contribute to the persistence of the organisms in the environment, which should be taken into account for proper management. Antibiotic susceptibility was not affected by biofilm formation; however, it is important to note that correlations were examined only in vitro.

Open access

Abstract

The effects of environmental pollution on three populations of the Balkan terrapin [Mauremys rivulata (Valenciennes, 1833)] from the Bozcaada, Gökçeada and Dardanos regions were evaluated. The morphological parameters of Balkan terrapins collected on each site were measured and blood samples were taken for haematological analysis and micronucleus detection. The physicochemical, microbiological and microelement analyses of the water samples from each region were conducted by standard methods. The highest red blood cell, white blood cell and mean corpuscular haemoglobin concentration values were seen in the samples from Gökçeada. The highest haemoglobin value was found in the samples originating from Bozcaada, whereas the highest haematocrit and mean corpuscular volume values were found in the animals from Dardanos. Based on the microbiological analysis of the water samples, the most polluted site was Gökçeada. The microelement contents of the water and blood samples were different at the three sites, the lowest being in the Gökçeada area. It was revealed that the percentage of red blood cell micronuclei and other nucleus abnormalities in the M. rivulata blood samples was the lowest also in the animals living in the region of Gökçeada.

Restricted access

Abstract

Géza Alföldy (1935–2011) is considered as one of the most important epigraphists and historians of the Roman civilization of the late 20th century, known also as “Mommsen of our ages”. His contribution is indispensable not only for the discipline of Roman epigraphy and social history, but also for the study of Roman religion. His intellectual roots in Hungary and the influence of the Hungarian scholarly tradition of the 1950’s marked his interest in the study of Roman religion for a long period. In this study, the authors discuss the formation of Géza Alföldy and his contribution to the discipline through a wider academic and socio-historical context.

Open access

Abstract

This study explored the impact of the COVID-19 career shock to career capital among sports clubs personnel. With this aim, an explanatory mixed-method research was undertaken based on data gathered via a survey among the personnel of sports clubs in Poland (N = 226). The quantitative stage of data analysis (a multivariate analysis of covariance) determined the scale of the changes in career capital and its elements (knowing-how, knowing-why, knowing-whom) across different respondent groups, while the subsequent thematic analysis of the data gathered through open questions explored the sources of these changes. The results show that the shock had a positive impact mainly on knowing-how, and a lesser one on knowing-why, while it was neutral for knowing-whom. Nevertheless, there is an important heterogeneity of the experiences among sports club personnel, even when accounting for the differences in the way that COVID-19 impacted their clubs. By exploring the consequences of a career shock to career capital, this study contributes to career construction theory.

Open access