Discover the Latest Journals in Architecture and Architectonics

Architecture is both the process and product of planning, designing, and constructing a building or structure, while architectonics is the scientific study of architecture itself. Architectural works are often considered important cultural symbols and works of art, and we often identify past civilizations with their architectural heritage.

Architecture and Architectonics

You are looking at 111 - 120 of 1,943 items for

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Abstract

The paper deals with the capacitance of cylindrical two-dimensional capacitor which consists of Cartesian orthotropic dielectric material. The determination of the capacitance of capacitor with orthotropic dielectric material by a suitable coordinate transformation is reduced to the computation of capacitance of an isotropic capacitor. It is proven that the capacitance of a Cartesian orthotropic capacitor can be obtained in terms of an isotropic capacitor whose dielectric constant is the geometric mean of the dielectric constant of the orthotropic capacitor.

Open access

Abstract

Fair treatment of individuals in a scheduling task is essential. Unfairness can cause dissatisfaction among workers, faster obsolescence of work tools and underutilization of others. The literature's definitions vary, and there is no clear definition of general scheduling tasks.

This article explores fair scheduling through the lens of final exams, aiming to extend decision support system methodologies. It proposes a method based on Lipschitz mapping to measure fairness and presents a pseudo-algorithm for estimating optimal trend lines.

The model and the algorithm are demonstrated using the example of final exam schedules. In this way, two feasible solutions can be measured and compared in terms of fairness.

Open access

Abstract

Building information modeling is one of the trends in the modern construction industry. The use of 4D building information modeling in addition to 3D building information modeling improves project planning and leads to higher quality of the final product with minimal wastage of resources. In addition, 4D building information modeling allows creating visual effects that can be shown to clients before construction begins. The study describes the ways in which 4D building information modeling can be used, as well as some of the notable benefits. The level of awareness of this technology and the level of its use in construction practice are also described. The final part describes the main problems and tasks of this field and possible ways to solve them.

Restricted access

Abstract

The role of building orientation in decreasing energy consumption for cooling purposes was examined in this study. A radiation analysis was performed during the early stage of the architectural design process on a proposed four-story apartment building located in Cebu. The building's performance was evaluated using the Grasshopper Ladybug plugin on a 3D model developed in Rhinoceros. Results indicated that the optimal building orientation that produced the lowest total radiation was situated at 290° from the center of the building, with a recorded value of 731,356 kWh m−2. Conversely, the building orientation that resulted in the highest total radiation was recorded at 210°, with a value of 755,596 kWh m−2. The analysis results were utilized to make informed decisions about building orientation based on environmental factors and surrounding areas. The use of computational design tools in the early stages of architecture design improves the process by enabling designers to optimize building performance and identify potential design issues early, thereby avoiding costly problems.

Restricted access

Abstract

The Electronic Throttle Valve (ETV) is the core part of automotive engines which are recently used in control-by-wire cars. The estimation of its states and uncertainty is instructive for control applications. This study presents the design of Extended State Observer (ESO) for estimating the states and uncertainties of Electronic Throttle Valve (ETV). Two versions of ESOs have been proposed for estimation: Linear ESO (LESO) and Nonlinear ESO (NESO). The model of ETV is firstly developed and extended in state variable form such that the extended state stands for the uncertainty in system parameters. The design of both structures of ESOs are developed and a comparison study has been conducted to show the effectiveness of the proposed observers. Numerical simulation has been conducted to assess the performance of observers in estimating the states and uncertainties of ETV. The simulated results showed that both full order and reduced order models of ETV have the same transient characteristics. Moreover, the effectiveness of two versions of observers has been examined based on Root Mean Square of Error (RMSE) indicator. The results showed that the NESO has less estimation errors for both states and uncertainties than LESO.

Open access

Magaspartok állékonyságelemzése

Mérnökgeológiai modell alkotás és numerikus analízis egy magyarországi példán bemutatva

Slope Stability Assessment of High Banks

Engineering geological model and numerical analyses, an example from Hungary
Építés - Építészettudomány
Authors:
Fruzsina Kápolnainé Nagy-Göde
,
Eszter Horváth-Kálmán
, and
Ákos Török

A meredek és instabil lejtők komoly műszaki problémákat okoznak, felszínmozgások miatt veszélyeztetnek településeket és infrastrukturális létesítményeket. A tanulmány egy kritikus régióban, a Balaton-part közelében elhelyezkedő magaspartok stabilitásának vizsgálatát foglalja össze. A bemutatott lejtő stabilitáselemzését különböző szoftverekkel – Plaxis, Geo5 és Slide2 – végeztük el, és összehasonlítottuk a kapott eredményeket állékonyság szempontjából. A modellezésből kiderült, hogy a magaspartok stabilitása nem éri el a szükséges biztonságot. Két fő azonosított tönkremeneteli módot lehetett elkülöníteni, melyek közül az egyik a talpponti, kissé alámetsző, összetettebb geometriával jellemezhető körcsúszólap, míg a másik a lejtő tetején az eróziós folyamatok miatt bekövetkező kisebb mozgás, lokális tönkremenetel. A számítások eredményeképpen a biztonság növelhető, megfelelően kialakított monitoring rendszerek segítségével.

Open access

Abstract

This study introduces the Chaotic Particle Swarm Optimization as an innovative variant of the traditional particle swarm optimization algorithm, addressing the issue of particle swarm optimization getting trapped in local minima with a low convergence characteristic during later iterations. Chaotic particle swarm optimization incorporates principles from chaos theory to enhance the swarm's exploration and exploitation capabilities. By introducing controlled chaotic behavior, particles exhibit more diverse and unpredictable movements in the search space, leading to improved global convergence and escape from local minima. The proposed method has been implemented and evaluated on benchmark problems to assess its effectiveness. The integration of chaos theory with particle swarm optimization offers promising opportunities for developing robust and efficient optimization techniques suitable for complex and dynamic problem domains in various real-world applications.

Restricted access

Abstract

The models compared in this study were applied to a catchment located in the western part of Slovakia in order to analyze and compare the amount of soil loss in different periods. Using of the empirical model universal soil loss equation, the average annual soil loss in the pilot basin was modeled for 2015–2020. The universal soil loss equation includes a topographic factor modeled using the USLE2D external model. In order to compare the empirical model and the physically-based model a continual sequence of individual rainfall events was created and used as an input to the physically-based EROSION-3D model. The results reflect different behaviors of erosion processes in a catchment together with a comparison between empirical and physically-based approaches.

Restricted access

A kritikai regionalizmus negyven évének elméleti összefoglalása nemzetközi és hazai nézőpontból

A Theoretical Summary of the Forty Years of Critical Regionalism from the International and Domestic Point of View

Építés - Építészettudomány
Author:
Vilmos Katona

A jelen tanulmány célja a kritikai regionalizmus nemzetközi elméleti alapjainak és gyakorlatban alkalmazható elveinek ismertetése azzal a szándékkal, hogy a témában teljesebb ismereteket nyújtson, és azok megfelelően hasznosuljanak az épített környezet alakításának gyakorlatában. Célja továbbá, hogy az elméleti alapokat és gyakorlati elveket pontos meghatározásokon át kiterjessze a magyar viszonyokra, és ezzel a kritikai regionalizmus helyes értelmezését ösztönözze, megvizsgálva, hogy abból korunkban mi időszerű és folytatható. A tanulmány segítséget kíván nyújtani a hazai építészeti irányok közül annak az egynek a felismerésében is, amely magyar kulturális identitásunkra tekintettel van, és sajátunkként vállalható mind a hazai, mind a nemzetközi szakmai közösségben. Mindehhez a teljesség igénye nélkül, de a legfontosabb értelmezési irányok megjelölésével, a legnépszerűbb tévedések eloszlatásával és a legjelentősebb alkotók névsorának összegyűjtésével szeretnénk hozzájárulni.

Restricted access

Abstract

In this study, suitable fly ash (FA) was selected for agricultural purposes according to combined characteristic soils and water. The two FAs from the Tuticorin Thermal Power Plant (FA-TTPP) and Sripathy Thermal Power Station (FA-STPS) and physio-chemical analysis of soil and water samples from the five different sites (1–5) in Viruthunagar district, Tamilnadu is made. X-ray diffraction analysis (XRD) of FAs showed that quartz (SiO2), mullite (Al6Si2O), and hematite (Fe2O3) are available that enhance plant growth. The Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR) results confirmed that Si–O–Si, Al–O–Si, HO–OH, and OH bonding present in the FAs support to meet the required plant nutrients in the soil. Scanning electron microscopy analysis (SEM) of FA-TTPP revealed compact microspheres with regular, smooth, and irregular textures while FA-STPS showed glassy, unshaped fragments that may help to improve the texture of field sites. Energy dispersive X-ray spectroscopy (EDX) analysis found that FAs have essential macro- and micronutrients to minimize the soil nutrient and thus help to improve plant productivity. Sites 1 and 2 have acidic soil conditions and are recommended to use both FAs since they are alkaline in nature. FA can improve the water-holding capacity of sandy loam soils of sites 2, 3, and 4 due to the presence of fineness content in FA. Site- 1 has iron deficiency which can be remediated with rich iron FA-STPS. It is recommended to use optimum FA based on soil and water to improve agricultural efficiency.

Open access