Discover the Latest Journals in Architecture and Architectonics

Architecture is both the process and product of planning, designing, and constructing a building or structure, while architectonics is the scientific study of architecture itself. Architectural works are often considered important cultural symbols and works of art, and we often identify past civilizations with their architectural heritage.

Architecture and Architectonics

You are looking at 111 - 120 of 1,937 items for

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Abstract

This study introduces the Chaotic Particle Swarm Optimization as an innovative variant of the traditional particle swarm optimization algorithm, addressing the issue of particle swarm optimization getting trapped in local minima with a low convergence characteristic during later iterations. Chaotic particle swarm optimization incorporates principles from chaos theory to enhance the swarm's exploration and exploitation capabilities. By introducing controlled chaotic behavior, particles exhibit more diverse and unpredictable movements in the search space, leading to improved global convergence and escape from local minima. The proposed method has been implemented and evaluated on benchmark problems to assess its effectiveness. The integration of chaos theory with particle swarm optimization offers promising opportunities for developing robust and efficient optimization techniques suitable for complex and dynamic problem domains in various real-world applications.

Restricted access

Abstract

The models compared in this study were applied to a catchment located in the western part of Slovakia in order to analyze and compare the amount of soil loss in different periods. Using of the empirical model universal soil loss equation, the average annual soil loss in the pilot basin was modeled for 2015–2020. The universal soil loss equation includes a topographic factor modeled using the USLE2D external model. In order to compare the empirical model and the physically-based model a continual sequence of individual rainfall events was created and used as an input to the physically-based EROSION-3D model. The results reflect different behaviors of erosion processes in a catchment together with a comparison between empirical and physically-based approaches.

Restricted access

A kritikai regionalizmus negyven évének elméleti összefoglalása nemzetközi és hazai nézőpontból

A Theoretical Summary of the Forty Years of Critical Regionalism from the International and Domestic Point of View

Építés - Építészettudomány
Author:
Vilmos Katona

A jelen tanulmány célja a kritikai regionalizmus nemzetközi elméleti alapjainak és gyakorlatban alkalmazható elveinek ismertetése azzal a szándékkal, hogy a témában teljesebb ismereteket nyújtson, és azok megfelelően hasznosuljanak az épített környezet alakításának gyakorlatában. Célja továbbá, hogy az elméleti alapokat és gyakorlati elveket pontos meghatározásokon át kiterjessze a magyar viszonyokra, és ezzel a kritikai regionalizmus helyes értelmezését ösztönözze, megvizsgálva, hogy abból korunkban mi időszerű és folytatható. A tanulmány segítséget kíván nyújtani a hazai építészeti irányok közül annak az egynek a felismerésében is, amely magyar kulturális identitásunkra tekintettel van, és sajátunkként vállalható mind a hazai, mind a nemzetközi szakmai közösségben. Mindehhez a teljesség igénye nélkül, de a legfontosabb értelmezési irányok megjelölésével, a legnépszerűbb tévedések eloszlatásával és a legjelentősebb alkotók névsorának összegyűjtésével szeretnénk hozzájárulni.

Restricted access

Abstract

In this study, suitable fly ash (FA) was selected for agricultural purposes according to combined characteristic soils and water. The two FAs from the Tuticorin Thermal Power Plant (FA-TTPP) and Sripathy Thermal Power Station (FA-STPS) and physio-chemical analysis of soil and water samples from the five different sites (1–5) in Viruthunagar district, Tamilnadu is made. X-ray diffraction analysis (XRD) of FAs showed that quartz (SiO2), mullite (Al6Si2O), and hematite (Fe2O3) are available that enhance plant growth. The Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR) results confirmed that Si–O–Si, Al–O–Si, HO–OH, and OH bonding present in the FAs support to meet the required plant nutrients in the soil. Scanning electron microscopy analysis (SEM) of FA-TTPP revealed compact microspheres with regular, smooth, and irregular textures while FA-STPS showed glassy, unshaped fragments that may help to improve the texture of field sites. Energy dispersive X-ray spectroscopy (EDX) analysis found that FAs have essential macro- and micronutrients to minimize the soil nutrient and thus help to improve plant productivity. Sites 1 and 2 have acidic soil conditions and are recommended to use both FAs since they are alkaline in nature. FA can improve the water-holding capacity of sandy loam soils of sites 2, 3, and 4 due to the presence of fineness content in FA. Site- 1 has iron deficiency which can be remediated with rich iron FA-STPS. It is recommended to use optimum FA based on soil and water to improve agricultural efficiency.

Open access

Abstract

This article aims at illustrating the major factors of construction firms' failure from the perspective of constructors. Thirty-seven (37) factors are illustrated in this article. The factors are divided under 3 groups: financial, managerial and external. The study used the field survey technique (questionnaire) to collect the necessary data that serves its purpose. Results illustrate that the top 5 contributors are: delay in collecting payments from owner (financial group), poor work experience (managerial group), bidding strategy (managerial group), local political conditions, low profit due to high competition (financial group). Results indicate that the top factors are internal factors which could be handled and controlled by the company itself. The results of this study are the first step towards identifying the problems of contracting companies in order to understand them and try to find solutions that will raise the level of companies and ensure their continuity and success.

Open access

Geiger-féle kábelkupola parametrikus vizsgálata

Parametric Analysis of a Geiger Cable Dome

Építés - Építészettudomány
Authors:
Richárd Joao Rosa
and
Krisztián Hincz

Egyre erőteljesebb igény jelentkezik a nagy alapterületű, belső alátámasztás nélküli térlefedések iránt. A különféle tartószerkezeti megoldások közé tartoznak a tensegrity szerkesztési elven alapuló kábelkupola-rendszerek, melyek a viszonylag egyszerű statikai viselkedésük és anyagtakarékosságuk mellett könnyű szerelhetőségük miatt is kedvező megoldást jelentenek. A kábelek nyomóerővel szembeni ellenállásának hiánya és a nagy elmozdulások okozta anyagi és geometriai nemlinearitás miatt azonban a hagyományos végeselemes eljárások nem alkalmasak a statikai analízis végrehajtására. A dinamikus ellazítás nevű, fokozatosan közelítő iteratív eljárás alkalmas a szerkezeti analízis elvégzésére. Ennél a módszernél elegendő az egyes csomóponti szabadságfokoknak megfelelő mozgásegyenleteket felírni és megoldani, nincs szükség a szerkezet merevségi mátrixának az előállítására. A kutatás célja egy dinamikus ellazításon alapuló numerikus modell létrehozása és kábelkupolák parametrikus vizsgálatának numerikus alapon történő végrehajtása. Az alkalmazott programkörnyezet a Rhinoceros 3D és annak Grasshopper almodulja, mely különösen alkalmas paraméteres vizsgálatokra. Az eljárásban a szabad paraméterek hatása, mint például a sugaras kiosztású szegmensek és a belső gyűrűk száma, a nyomott oszlopok hossza vagy az előfeszítés mértéke könnyen vizsgálható, ami komplex viselkedésű térbeli tartószerkezetek tervezésekor elengedhetetlen az optimális szerkezeti kialakításhoz.

Open access

Az elsajátítás értelmezése 20. és 21. századi térelméletekben, és egy vizsgálati keretrendszerének megalapozása

Interpreting Appropriation in Space Theories of the 20th and 21st Centuries, and Proposing a Framework for Its Practical Investigation

Építés - Építészettudomány
Author:
Gergely Hory

Tanulmányom az elsajátítás és a térbeliség kapcsolatának értelmezésével foglalkozik. Az elsajátítás olyan gyakorlatokat jelent, melyek során az ember birtokba vesz egy objektumot vagy helyszínt, és azt sajátjának tekinti. A dolgozatban kifejtem, hogy az elsajátítás mint jelenség alapvető téri jellemzőkkel bír. Rámutatok továbbá, hogy az elsajátítás koncepciója fontos elemét képezi Henri Lefebvre a tér társadalmi termeléséről alkotott elméletének. A Lefebvre munkásságát feldolgozó és továbbépítő szerzők eredményeinek felhasználásával az elsajátítás különböző értelmezési tartományait tárom fel: ezek szerint az elsajátításra tekinthetünk mint a környezet kreatív átalakítását és határok létrehozását előidéző gyakorlatra; mint várospolitikai kritikára; mint a spontaneitás megnyilvánulására; illetve mint jelentéstermelő médiumra. Ezentúl megvizsgálom, hogy az időbeliség hogyan képes befolyásolni az elsajátítás bármely aspektusát. A tanulságok felhasználásával célom egy olyan elméleti fogalmakat magában foglaló keretrendszer felállítása, mely az elsajátítás valós téri eseteinek kutatásához használható. Az épített környezetnek az elsajátítás gyakorlatain keresztül történő vizsgálatától azt várom, hogy az ember által megtapasztalt valóság számos összetevője közötti eddig ismeretlen összefüggésre világít rá.

Open access

Abstract

The main purpose of this paper is to propose a model for estimating the hysteresis damping ratio of moment steel frames and compare them with the results obtained using direct displacement-based design. In this study, different models of steel bending frames were examined by using several type of analysis to obtain this ratio. Thirty-steel frame models with 3, 6, 9, 12, and 15 floors and 3 and 6 bay with 6 m span length were analyzed and evaluated. The results showed that the equivalent damping ratio at the level of safety based on Jacobsen and Jennings, and the values of the equivalent damping relationships according to FEMA-440 vary from the empirical formula proposed in displacement-based design-2012. Therefore, in the ductility domain the exponential relationship form was more consistent with the results used. A new formula was proposed to calculate the hysteresis damping ratio, and it is more accurate than the empirical formula proposed in displacement-based design-2012.

Restricted access

Abstract

Expansive unsaturated soils present challenges in construction due to their moisture-induced behavior. This study proposes empirical equations to estimate the maximum wetting depth over time. Laboratory experiments and numerical analyses using SEEP/W software investigate wetting depth considering time and sand content in coastal and inland regions. Results reveal the significant influence of sand content on maximum soil moisture depth, emphasizing a recommended content above 30% to mitigate heave. The equations offer practical tools for assessing wetting depth, accounting for temporal and spatial variations. This research highlights the importance of wetting depth in addressing soil-related concerns and provides a foundation for further exploration of related factors.

Open access
Pollack Periodica
Authors:
Myroslav Malovanyy
,
Roman Paraniak
,
Ivan Tymchuk
,
Volodymyr Zhuk
,
Iryna Ablieieva
,
Mariia Korbut
,
Yurii Dziurakh
, and
Yustyna Zhylishchych

Abstract

Promising method for disposal the pine wood waste through extrusion pelleting using sulphate soap as a natural binder is considered in the article. Prior to pelleting, the wood waste requires drying to a water content of no more than 10%. Analysis of pine wood waste drying in filtration mode yielded optimal parameters: a 20 mm layer thickness, temperature of 135 °C, and drying time of 3,900 s. The optimal content of sulphate soap binder was determined to be about 20%, resulting in reduced coke residue, increased volatile components, higher calorific value, and enhanced static strength. This binder facilitates formation of pellets at lower pressures, increases calorific value, and acts as a lubricant, reducing friction and associated energy costs.

Restricted access