Discover the Latest Journals in Architecture and Architectonics

Architecture is both the process and product of planning, designing, and constructing a building or structure, while architectonics is the scientific study of architecture itself. Architectural works are often considered important cultural symbols and works of art, and we often identify past civilizations with their architectural heritage.

Architecture and Architectonics

You are looking at 121 - 130 of 1,943 items for

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Abstract

This article aims at illustrating the major factors of construction firms' failure from the perspective of constructors. Thirty-seven (37) factors are illustrated in this article. The factors are divided under 3 groups: financial, managerial and external. The study used the field survey technique (questionnaire) to collect the necessary data that serves its purpose. Results illustrate that the top 5 contributors are: delay in collecting payments from owner (financial group), poor work experience (managerial group), bidding strategy (managerial group), local political conditions, low profit due to high competition (financial group). Results indicate that the top factors are internal factors which could be handled and controlled by the company itself. The results of this study are the first step towards identifying the problems of contracting companies in order to understand them and try to find solutions that will raise the level of companies and ensure their continuity and success.

Open access

Geiger-féle kábelkupola parametrikus vizsgálata

Parametric Analysis of a Geiger Cable Dome

Építés - Építészettudomány
Authors:
Richárd Joao Rosa
and
Krisztián Hincz

Egyre erőteljesebb igény jelentkezik a nagy alapterületű, belső alátámasztás nélküli térlefedések iránt. A különféle tartószerkezeti megoldások közé tartoznak a tensegrity szerkesztési elven alapuló kábelkupola-rendszerek, melyek a viszonylag egyszerű statikai viselkedésük és anyagtakarékosságuk mellett könnyű szerelhetőségük miatt is kedvező megoldást jelentenek. A kábelek nyomóerővel szembeni ellenállásának hiánya és a nagy elmozdulások okozta anyagi és geometriai nemlinearitás miatt azonban a hagyományos végeselemes eljárások nem alkalmasak a statikai analízis végrehajtására. A dinamikus ellazítás nevű, fokozatosan közelítő iteratív eljárás alkalmas a szerkezeti analízis elvégzésére. Ennél a módszernél elegendő az egyes csomóponti szabadságfokoknak megfelelő mozgásegyenleteket felírni és megoldani, nincs szükség a szerkezet merevségi mátrixának az előállítására. A kutatás célja egy dinamikus ellazításon alapuló numerikus modell létrehozása és kábelkupolák parametrikus vizsgálatának numerikus alapon történő végrehajtása. Az alkalmazott programkörnyezet a Rhinoceros 3D és annak Grasshopper almodulja, mely különösen alkalmas paraméteres vizsgálatokra. Az eljárásban a szabad paraméterek hatása, mint például a sugaras kiosztású szegmensek és a belső gyűrűk száma, a nyomott oszlopok hossza vagy az előfeszítés mértéke könnyen vizsgálható, ami komplex viselkedésű térbeli tartószerkezetek tervezésekor elengedhetetlen az optimális szerkezeti kialakításhoz.

Open access

Az elsajátítás értelmezése 20. és 21. századi térelméletekben, és egy vizsgálati keretrendszerének megalapozása

Interpreting Appropriation in Space Theories of the 20th and 21st Centuries, and Proposing a Framework for Its Practical Investigation

Építés - Építészettudomány
Author:
Gergely Hory

Tanulmányom az elsajátítás és a térbeliség kapcsolatának értelmezésével foglalkozik. Az elsajátítás olyan gyakorlatokat jelent, melyek során az ember birtokba vesz egy objektumot vagy helyszínt, és azt sajátjának tekinti. A dolgozatban kifejtem, hogy az elsajátítás mint jelenség alapvető téri jellemzőkkel bír. Rámutatok továbbá, hogy az elsajátítás koncepciója fontos elemét képezi Henri Lefebvre a tér társadalmi termeléséről alkotott elméletének. A Lefebvre munkásságát feldolgozó és továbbépítő szerzők eredményeinek felhasználásával az elsajátítás különböző értelmezési tartományait tárom fel: ezek szerint az elsajátításra tekinthetünk mint a környezet kreatív átalakítását és határok létrehozását előidéző gyakorlatra; mint várospolitikai kritikára; mint a spontaneitás megnyilvánulására; illetve mint jelentéstermelő médiumra. Ezentúl megvizsgálom, hogy az időbeliség hogyan képes befolyásolni az elsajátítás bármely aspektusát. A tanulságok felhasználásával célom egy olyan elméleti fogalmakat magában foglaló keretrendszer felállítása, mely az elsajátítás valós téri eseteinek kutatásához használható. Az épített környezetnek az elsajátítás gyakorlatain keresztül történő vizsgálatától azt várom, hogy az ember által megtapasztalt valóság számos összetevője közötti eddig ismeretlen összefüggésre világít rá.

Open access

Abstract

The main purpose of this paper is to propose a model for estimating the hysteresis damping ratio of moment steel frames and compare them with the results obtained using direct displacement-based design. In this study, different models of steel bending frames were examined by using several type of analysis to obtain this ratio. Thirty-steel frame models with 3, 6, 9, 12, and 15 floors and 3 and 6 bay with 6 m span length were analyzed and evaluated. The results showed that the equivalent damping ratio at the level of safety based on Jacobsen and Jennings, and the values of the equivalent damping relationships according to FEMA-440 vary from the empirical formula proposed in displacement-based design-2012. Therefore, in the ductility domain the exponential relationship form was more consistent with the results used. A new formula was proposed to calculate the hysteresis damping ratio, and it is more accurate than the empirical formula proposed in displacement-based design-2012.

Restricted access

Abstract

Expansive unsaturated soils present challenges in construction due to their moisture-induced behavior. This study proposes empirical equations to estimate the maximum wetting depth over time. Laboratory experiments and numerical analyses using SEEP/W software investigate wetting depth considering time and sand content in coastal and inland regions. Results reveal the significant influence of sand content on maximum soil moisture depth, emphasizing a recommended content above 30% to mitigate heave. The equations offer practical tools for assessing wetting depth, accounting for temporal and spatial variations. This research highlights the importance of wetting depth in addressing soil-related concerns and provides a foundation for further exploration of related factors.

Open access
Pollack Periodica
Authors:
Myroslav Malovanyy
,
Roman Paraniak
,
Ivan Tymchuk
,
Volodymyr Zhuk
,
Iryna Ablieieva
,
Mariia Korbut
,
Yurii Dziurakh
, and
Yustyna Zhylishchych

Abstract

Promising method for disposal the pine wood waste through extrusion pelleting using sulphate soap as a natural binder is considered in the article. Prior to pelleting, the wood waste requires drying to a water content of no more than 10%. Analysis of pine wood waste drying in filtration mode yielded optimal parameters: a 20 mm layer thickness, temperature of 135 °C, and drying time of 3,900 s. The optimal content of sulphate soap binder was determined to be about 20%, resulting in reduced coke residue, increased volatile components, higher calorific value, and enhanced static strength. This binder facilitates formation of pellets at lower pressures, increases calorific value, and acts as a lubricant, reducing friction and associated energy costs.

Restricted access

Abstract

This work proposes an extended numerical scheme based on the finite volume method that is intended to solve a new morphodynamic model with porosity. The St-Venant equations and the Exner equation are coupled in this model, accounting for the variation of the porosity function ϕ ( x , y ) . In the morphodynamic system, the Jacobian matrix's sign is taken into account when reconstructing the numerical fluxes using an improved Roe's approach to assure correct numerical computations.

Restricted access
Pollack Periodica
Authors:
Firas F. Qader
,
Barhm Mohamad
,
Adnan M. Hussein
, and
Suad H. Danook

Abstract

Forced convection heat transfer was studied in a horizontally heated circular pipe with constant heat flux. Porous medium was created using 1 and 3 mm stainless-steel balls (porosity: 0.3690 and 0.3912). Reynolds numbers ranged from 3,200 to 6,500 based on pipe diameter, with heat flux rates of 6,250 and 12,500 W m−2. ANSYS Fluent simulated a 51.4 mm diameter, 5 mm thick, 304 mm long stainless-steel pipe. Results showed increased turbulence and eddy formation. Analysis revealed higher convective heat transfer coefficient, pressure drop, and Nusselt number with increasing Reynolds number. Nusselt number also increased with 1–3 mm ball diameter. 6% porosity increase reduced pressure drop by 84.4%. Nusselt number rose by 46.7% (Reynolds 3,200–6,500) and 4.36% (heat flux 6,250–12,500 W m−2).

Restricted access

Abstract

The influence of utilizing waste concrete aggregates on the flexural behavior of external reinforced concrete beams has been studied. Seven mixtures were prepared for this investigation where the concrete mixtures had different waste concrete percentages and admixtures. Also, seven beams were modeled by Ansys program and the properties of the seven mixtures have been used in the models to study their effects. It was found that using waste concrete aggregates has decreased the load bearing capacity and concrete ductility. It was found that the beam bearing capacity was decreased by 10.7% when using only waste concrete. Using admixtures have enhanced the concrete properties where the load capacity of beams has been increased by 39% when using silica fume and superplasticizer and the load capacity has increased by 44.6% when multi-admixtures have been used. Besides, it was found that using additives has enhanced the beam ductility significantly.

Open access

Abstract

This article aims at investigating rework cost, factors and effects in residential building projects in the West Bank – Palestine. Questionnaire survey is used to collect and rank the main factors and effects of rework from consultants' and constructors' point of view. Respondents show that more than 80% of the projects completed with rework cost of value greater than 5% of the total project cost. Overall, respondents' view concludes that the top rework factors include: mistakes in design, unskilled labors, unqualified subcontractors, non-conformance with required specifications, and bid awarding policy. Respondents indicate that the main effects of rework are cost overrun, project time extension, material waste excess and profit reduction. Spearman correlation test concludes a good correlation between contractors and consultants in ranking of rework factors and effects. Data collected from 47 residential projects reveal a high rework impact on cost overrun in construction projects. The results of this study would be helpful for researchers and professionals to guide their efforts to minimize rework in construction projects and to improve projects outcomes in term of cost, time and quality.

Open access