Discover the Latest Journals in Architecture and Architectonics

Architecture is both the process and product of planning, designing, and constructing a building or structure, while architectonics is the scientific study of architecture itself. Architectural works are often considered important cultural symbols and works of art, and we often identify past civilizations with their architectural heritage.

Architecture and Architectonics

You are looking at 191 - 200 of 1,937 items for

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

ÖSSZEFOGLALÓ

A dolgozat összefoglalja az épületkutatás történetének legfontosabb korszakait Magyarországon, kezdve Schulek Frigyes és Möller István meghatározó munkásságától Dávid Ferenc és Tóth Sándor kutatói tevékenysége elméleti alapjainak a bemutatásáig. Elemzi a kutatás tartalmi komponenseit és bemutatja a speciális szakmai ismereteket, amelyeket szükségesnek tartunk a szakszerű eredményeket produkáló feladat végrehajtásához.

Open access

Tipizált térrendszerű és szerkezetű, aulás általános iskolák Magyarországon az államszocializmus idején

Aula Centered Primary Schools with Type Designed Layout and Structure in Hungary During the State Socialist Era

Építés - Építészettudomány
Authors:
Ádám Pirity
and
Kornélia Kissfazekas

ÖSSZEFOGLALÓ

1945 után, a háborús pusztításnak köszönhetően Magyarországon hatalmas hiány mutatkozott oktatási épületek tekintetében is. Ennek köszönhetően elindult az iskolaépületek tömeges építése, mely kezdetben központilag elkészített típustervek alapján történt a legtöbb esetben. Egyszerű alaprajzú és szerkezetű iskolák épültek országszerte, melyeknek uniformizált, a településképbe sokszor nem illeszkedő megjelenése a lakosság és a szakma ellenérzését is kiváltotta. 1968-tól kezdve a tervezőknek lehetőségük nyílt a típustervektől való eltérésre, amelyre addig csak alkalmanként kaptak teret. Ezzel a jelentős változással párhuzamosan az állami tervező vállalatok lehetőséget kaptak iskolák építésérére használható, előregyártott rendszerek fejlesztésére. A Borsod Megyei Állami Építőipari Vállalat (BÁÉV) és az Északmagyarországi Tervező Vállalat (ÉSZAKTERV) az addig iskoláknál legtöbbször alkalmazott, hagyományos folyosós-cellás alaprajzi rendszer helyett a tanulók közti közösség kialakulása szempontjából előnyösebb, aulás rendszerű iskolákra dolgoztak ki típustervet, országos szinten egyedülálló módon. Jelen cikkben a rendszer, annak előképei, alkalmazásai és jelenkori megítélésük értékelésére kerül sor. Az írás egy, az ÉSZAKTERV-vel foglalkozó átfogó kutatás részeként készült.

Open access

A zsámbéki Öregtemplom építőanyagának vizsgálata: esettanulmány

Experimental Test on the Building Material of the Old Church in Zsámbék: A Case Study

Építés - Építészettudomány
Authors:
Benedek András Lógó
and
Balázs Vásárhelyi

A zsámbéki romtemplom az ország egyik legismertebb műemléke. Története során számos alkalommal átépítették, felújították már mielőtt lepusztult volna. Azóta már több terv is született, hogy milyen irányba kellene a rom hasznosítását terelni. Ezek széles variációkkal rendelkeztek, attól kezdve, hogy legfeljebb csak állagmegóvás legyen egészen odáig, hogy teljesen visszaépítsék. Időről időre előkerül mindig ez a kérdés. Ez az esettanulmány is egy tervezés előtti felmérés keretén belül született. A tanulmány a rom építőanyagainak, főleg az eredeti kőanyag és habarcs vizsgálataival, azok mostani állapotával foglalkozik. Egy átfogó felmérés is készült a templomról, amely feltérképezi, hogy hol, milyen anyagból áll a szerkezet.

Open access

Abstract

The manufacturing of cement liberates the green-house gasses into atmosphere. To overcome this problem so many alternative materials has been invented by researchers to minimize addition of cement. The incorporation of these alternative materials as cementitious material in concrete enhances the attributes of concrete. In this scenario metakaolin gained momentum as a substitution to cement in concrete. Most of the researchers studied the performance of concrete incorporating metakaolin as cementitious material in normal curing conditions. There is a need for analysing the impact of accelerated curing on properties of concrete by incorporating metakaolin as cementitious material. The current construction industry needs high early strength for removal of form work in early ages. The accelerated curing is a method which provides high early strength. In this study, different proportions of metakaolin are added as partial alternative to cement and cured in accelerated curing tank for 3.5 h. The strength parameters test, durability test, and micro-structural parameter tests are performed on these samples. Further, micro-structural analysis has been carried out using SEM, and EDX tests. Results depicted the incorporation of 15% of metakaolin as substitute to cement amplifies the overall performance of concrete in accelerated curing regime.

Open access

Abstract

A computational fluid dynamics numerical model addressed the problem of local scouring and deposition calculation for non-cohesive sediment and clear water conditions near single and double cylindrical piers. The numerical results of single cylindrical piers correlate very well with the physical model's results while are higher than the case of the double pier, especially when the large-eddy turbulence model, the van Rijn bed-load transport equation, and fine mesh size are considered. Additionally, the final numerical predictions are compared to experimental data after parameters effectiveness explores the range of results based on projected user inputs like the bed-load equation, mesh cell size, and turbulence model.

Open access

Abstract

The gear is the most efficient and reliable portion of the transmission system. In machine tools, gears are utilized to handle heavy loads. These gears are used indefinitely if the prerequisites are met. Gear tooth bending stress for numerous spur gears has been examined in this research. The influence of changing the pressure angles on the spur gear tooth root stress has been investigated. The purpose of this study is to look for a new way of finding the stresses generated in the roots of the gear teeth as well as the effect of changing pressure angles on these stresses. Solidworks 2021 uses parametric formulation to model gears, analyzed for deformation and maximum bending stress in ANSYS. The airy stress function is used to conduct the nominal root tooth stress. The enhancement percentages of modified cases are 5.92%, 1.70%, 10.70%, 17.22%, 10.86%, 24.32%, 20.91%, and 26.15% for the cases 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9, respectively according to the stress function findings.

Restricted access

Abstract

The thermo convective instability of the Darcy-Benard problem (DB) using Robin (third-kind) thermal conditions is investigated here. We consider a viscous Newtonian fluid saturating a porous layer in which the layer is sandwiched between two impermeable boundaries. The upper and the lower walls are modelled in the form of the Neumann (second-kind) and the Robin (third-kind) thermal conditions, respectively. The difference in the temperature distribution between both phases allows the lack of a local thermal equilibrium model to be present. As a consequence, the third kind of thermal condition brings about one extra dimensionless parameter of the Biot number to the usual one of the inter-heat transfer coefficient and the thermal conductivity ratio. The normal modes method adopted in a linear stability analysis gives rise to perturbed governing equations. The eigenvalue problem is handled numerically as a result of the perturbed governing equations leading to the marginal stability condition.

Open access

Kismarty-Lechner Jenő templomépítészete •

A két világháború közötti katolikus templomépítészet útkeresései

Church Architecture of Jenő Kismarty-Lechner •

The Attempts of Renewal of the Roman Catholic Church Architecture in the Interwar Period
Építés - Építészettudomány
Author:
Eszter Hajós-Baku

Kismarty-Lechner Jenő templomtervezői pályája 1916-ban indul – s ha a templomátalakításokat is számba vesszük, akkor az 1950-es évekig hatalmas ívet ír le tevékenysége, mely sok esetben nem választható el oktatói pályájától és műemlékes munkáitól. Templomtervezői munkásságának tetemes része a két világháború közötti időszakra tehető, mely egyben a korszak stíluspluralizmusának kiváló reprezentánsa. Esetében igen széles spektrum rajzolódik ki a pártázatos reneszánsztól kezdve a neoklasszicizmuson át a magyaros és nemzeti tendenciák újraértelmezésén túl a modern templomépítészetig, melyben máig kiemelkedőt alkotott. Kismarty recepciójához hozzátartozik, hogy lényegében a legtöbb szakirodalom az építész gazdag alkotótevékenységére helyezve a hangsúlyt a változatos stílusokban tervezés mellett a magyar szecesszió továbbéléseként, a magyar nemzeti stíluskeresés egyik állomásaként értékeli, kiemelve, hogy az önálló építészeti formanyelv megteremtésének forrásait inspiratív módon a felvidéki / felső-magyarországi pártázatos reneszánszban és a magyar népi építészetben találta meg. Emellett a kutatás során összegyűjtött és a korszak templomépítészetének tükrében értékelt épületei és tervei azt mutatják, hogy Kismarty-Lechner Jenő a modern templomépítészet létrejöttében jelentős szerepet játszott. Jelen kutatás törekszik Kismarty-Lechner Jenő hatalmas templomépítészeti munkásságát folyamatában, a források tükrében bemutatni s a különféle gyűjteményekben megőrzött terveit egymás mellett vizsgálni.

Open access

Abstract

Usage of single use plastics has been rapidly increasing in the recent past and it is challenging to dispose of these plastics safely, since they are non-biodegradable. Especially, Polyethylene Terephthalate (PET) which is widely used in the form of water bottles cannot be easily recycled or reused. On the other hand, construction projects require sustainable materials having good strength, accordingly various studies have been conducted to reuse plastic wastes in the concrete and positive results have been obtained. In this study, the crushed PET bottles are partially substituted with fine aggregates and water hyacinth is added as a bio plasticizer in concrete. The concrete specimens are cast by substituting PET aggregates with the fine aggregates at 2, 4, 6, 8, 10% and water hyacinth is added at 10 & 20% by weight of water. The specimens are tested and it is noted that with the addition of PET aggregates up to 4% the strength of the concrete increases and beyond 4%, strength of the concrete gradually decreases, and addition of water hyacinth enhances the strength of the concrete.

Open access

Abstract

In this paper, a novel hybrid technique is proposed for transient stability analysis on grid connected Wind-Diesel-PV hybrid system. The proposed hybrid methodology is combination of the dwarf mongoose optimization algorithm (DMO) and the recalling enhanced recurrent neural network (RERNN) named DMO-RERNN. The main purpose of this work is to consider various elements on hybrid system for the analysis of transient stability according to different conditions. The voltage profile of hybrid system is enhanced using the proposed unified power flow controller (UPFC), which also has higher performance improving transient performance compared to the conventional ANN, PI and fuzzy-sliding mode controller. Considering the proposed technique, DMO is used to find the optimal global solution for the fault predicted by the RERNN approach. The proposed system is executed on MATLAB work platform; its performance with existing systems is analyzed. The result proves that the proposed hybrid technique based UPFC controller provides better results compared with other existing technique. The efficiency of the PI is 82.136, ANN is 77, Fuzzy Sliding Mode is 65.097% and proposed technique is 97.99038%.

Open access