Browse our Arts and Humanities Journals

Discover the Latest Journals in the Field of Arts and Humanities

Arts and Humanities journals’ primary focus is on presenting theoretical and empirical research in these respective fields. The main goal is to encourage educational research and connect academia to the scientific community. Researchers and scholars need to share their research findings with others to help better understand and act on the ongoing social changes in the field. The Arts and Humanities journals aim to provide a platform for everyone who shares a common interest in these fields and to group all the latest field findings in one place.

Arts and Humanities

You are looking at 181 - 190 of 9,335 items for

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Die lieblichste der lieblichsten Gestalten

Egy motívum nyomában Kallimachostól Goethéig és tovább

Antik Tanulmányok
Author:
Zsolt Adorjáni

Ez a rövid írás néhány jellemző példával mutat rá a szerelmi költészet egyik motívumának (’erotikus kizárólagosság’) egyszerre ősi és folytonos mivoltára. A kiindulópont Goethe egy helye, innen vezet az út a görög és a latin költészethez, hogy a végén modern példákkal zárjuk ezt a rövid, ám annál kalandosabb áttekintést. A vizsgált motívum ilyenformán korokon és műfajokon átívelő örök emberi gondolatnak és kifejezési formának bizonyul.

Open access

A tanulmány első része egy magángyűjteményben őrzött ismeretlen bizánci szentképet ír le, amelynek központi képe a keresztre feszítés jelenet (staurósis). A dolgozat második részében felvetett hipotézis szerint a keretet alkotó képsorozat két képe egyetlen jelenetet ábrázol, Jézus Krisztus mennybemenetelét (analépsis, ascensio). A keret két másik jelenete az ezüstlemez sérülései miatt azonosítatlan, további kutatást igényel.

Open access

Készíts amulettet, írd rá ezt a ráolvasást, majd akaszd a nyakába!

Ráolvasásokat hordozó agyaghengeres amulettek, az orvosi-mágikus világ eszközei

Antik Tanulmányok
Authors:
András Bácskay
and
Zoltán Niederreiter

Tanulmányunk a mezopotámiai orvosi-mágikus amulettek egyik sajátos csoportját, az agyaghengeres amuletteket vizsgálja. E tárgyak alakja a kőből készült pecséthengerekéhez hasonló, ám agyagból készültek, s a felületükön ráolvasások szövege olvasható, melyek sokszor az amulettek tulajdonosait is megnevezik. Munkánk célja a választott tárgytípus valamennyi darabjának összegyűjtése, azok osztályozása és elemzése a rajtuk szereplő feliratok alapján, továbbá azon rítusleírások tanulmányozása, amelyek ezeknek az amuletteknek az alkalmazását említik. Vizsgáljuk e tárgyak kutatástörténetét, régészeti kontextusát, valamint a tulajdonosaikat. A rajtuk szereplő ráolvasások egyéb, kőből készült amuletteken és pecséthengereken is megjelennek, amelyeket a munkánk végén található Appendixben gyűjtöttünk össze.

Open access

Kléruchiák és határkövek

Az athéni külpolitika vallási aspektusai a Kr. e. V. században

Antik Tanulmányok
Author:
Gyula Lindner

Athén hódításaiból nemcsak az athéni polgárok, hanem maguk az istenek is profitáltak. A Kr. e. V. század során ugyanis Athén a meghódított, olykor kléruchiává szervezett területeken a konfiskált földekből az isteneknek is (Athéné, Apollón, Poseidón stb.) dedikált parcellákat. Erről számos esetben tanúskodnak az adott területen (Aigina, Chalkis, Samos, Kós) talált határkövek (horoi), amelyek jelzik, hogy a földterület az istenség szentélykörzetének a részét képezi, akár úgy is, mint mezőgazdasági művelés alá vont temenos. Ezeket a földbirtokokat gyakran bérbe adták, és a befolyt bérleti díjat az istenség kultuszhelyének a finanszírozására fordították. A tanulmány az athéni expanzív külpolitika ezen vallási aspektusait vizsgálja a rendelkezésre álló irodalmi és epigráfiai források tükrében.

Open access

Mesebeszéd

Egy bizánci mesefüzér tanulságai

Antik Tanulmányok
Author:
Zoltán Farkas

A tanulmány A bölcs Syntipas példázataiból címen ismert, 62 meséből álló, nagyobb részben görög előzményekre visszavezethető szír mesegyűjtemény XI. század végi bizánci fordítását mutatja be. A görög meseirodalomban másutt nem adatolt meséket középpontba állítva vizsgálom a mesék fő- és mellékszereplőinek megszólalásait és a mesék végén álló tanulságokat (epimythia), melyek közül több – formájában és tartalmában – eltér a szír „eredetitől”, és gyakran nehezen hozható összefüggésbe a mesék erkölcsi tanításával. A Függelékben a bizánci mesegyűjtemény magyar fordítása található.

Open access

A tanulmány Sókratés férfiasságának és nőiességének kérdéskörét járja körül, részben általában azon értelmezésekkel vitába szállva, amelyek a görög filozófiát alapvetően mizogünként fogják fel, részben azokkal, amelyek megkülönböztetik a (férfias) „elvek etikáját” és a (nőies) „gondoskodás etikáját”. E célból áttekinti a sókratési életmód, tanítások, illetve módszerek azon vonásait, amelyek férfiasságát (katonai hősiesség, bátorság, viszontagságtűrés), illetve nőiességét („sókratési evangélium”, bábáskodás, gondoskodás és szolgálat) tanúsítják, és amellett érvel, hogy Sókratés e férfias és nőies attitűdök harmonikus egységét valósítja meg, és így elkerüli a mindkét nem esetében ártalmas „türannikus apa”, illetve „felfaló anya” archetípusát. Sókratés filozófiája se nem férfias, se nem nőies, de nem is gendersemleges, hanem androgün. Sókratés androgün filozófiája fejeződik ki etikájában is, melyben az általa képviselt legfőbb elv épp a gondoskodás, ezért esetében nem érvényes a fenti szembeállítás.

Open access

Der Tod und der Blick

Der Andere bei Petőfi und Sartre

Hungarian Studies
Author:
Adorján Kovács

Abstract

The Hungarian poet Sándor Petőfi was neither the nature boy oriented only to folk song nor the proto-socialist revolutionary as the German reception in the 19th and 20th centuries saw him. The short poems of the “Clouds” cycle published in 1846, for example, are aphoristically pointed pessimistic meditations. In the piece presented (Itt állok a rónaközépen…, Here I stand in the middle of the plain…), the speaker recognises the deep gulf between himself and “the other”. Both a death symbolism can be attributed to “the other” and Sartre's phenomenology of the gaze can be applied to his perception, revealing a complexity of Petőfi's poetry that suggests its reassessment.

Restricted access

Abstract

In his slightly fictionalized autobiographical essay A Drunken November Night 1918 (written in 1942, first published in 1952), Miroslav Krleža attempts to reconstruct a scandal to whose creation he himself contributed to a large extent. In November 1918, in the interregnum from the collapse of the Habsburg monarchy to the foundation of the South Slav kingdom, the then young author felt compelled at a reception held in Zagreb in honor of the Serbian officers to protest loudly against the speech of the former high Habsburg officer Slavko Kvaternik. The scandal retrospectively reinforced Krleža's conviction of the misery of the contemporary Croatian elite, a circumstance whose reasons, in his opinion, lay not only in political opportunism and moral corruption, but also in unreflected utopianism and the underlying political naivety. His hope that after the dissolution of the compromised Habsburg rule the South Slav peoples could advance towards national and social emancipation was soon replaced by the sober insight that imperial Austro-Hungary was followed by a small-sized, Serb dominated post-imperial structure. By describing the period when the text was written, the Second World War and the Ustashe reign of terror in contemporary Croatia, and in doing so particularly referring to the conversion of many former Habsburg officers to the side of fascist movements, Krleža also emphatically reveals his own conception of history, according to which historical events appear to be an eternal recurrence in which human stupidity is coupled with an excessive use of power and violence.

Restricted access