Browse our Arts and Humanities Journals

Discover the Latest Journals in the Field of Arts and Humanities

Arts and Humanities journals’ primary focus is on presenting theoretical and empirical research in these respective fields. The main goal is to encourage educational research and connect academia to the scientific community. Researchers and scholars need to share their research findings with others to help better understand and act on the ongoing social changes in the field. The Arts and Humanities journals aim to provide a platform for everyone who shares a common interest in these fields and to group all the latest field findings in one place.

Arts and Humanities

You are looking at 191 - 200 of 9,341 items for

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Készíts amulettet, írd rá ezt a ráolvasást, majd akaszd a nyakába!

Ráolvasásokat hordozó agyaghengeres amulettek, az orvosi-mágikus világ eszközei

Antik Tanulmányok
Authors:
András Bácskay
and
Zoltán Niederreiter

Tanulmányunk a mezopotámiai orvosi-mágikus amulettek egyik sajátos csoportját, az agyaghengeres amuletteket vizsgálja. E tárgyak alakja a kőből készült pecséthengerekéhez hasonló, ám agyagból készültek, s a felületükön ráolvasások szövege olvasható, melyek sokszor az amulettek tulajdonosait is megnevezik. Munkánk célja a választott tárgytípus valamennyi darabjának összegyűjtése, azok osztályozása és elemzése a rajtuk szereplő feliratok alapján, továbbá azon rítusleírások tanulmányozása, amelyek ezeknek az amuletteknek az alkalmazását említik. Vizsgáljuk e tárgyak kutatástörténetét, régészeti kontextusát, valamint a tulajdonosaikat. A rajtuk szereplő ráolvasások egyéb, kőből készült amuletteken és pecséthengereken is megjelennek, amelyeket a munkánk végén található Appendixben gyűjtöttünk össze.

Open access

Kléruchiák és határkövek

Az athéni külpolitika vallási aspektusai a Kr. e. V. században

Antik Tanulmányok
Author:
Gyula Lindner

Athén hódításaiból nemcsak az athéni polgárok, hanem maguk az istenek is profitáltak. A Kr. e. V. század során ugyanis Athén a meghódított, olykor kléruchiává szervezett területeken a konfiskált földekből az isteneknek is (Athéné, Apollón, Poseidón stb.) dedikált parcellákat. Erről számos esetben tanúskodnak az adott területen (Aigina, Chalkis, Samos, Kós) talált határkövek (horoi), amelyek jelzik, hogy a földterület az istenség szentélykörzetének a részét képezi, akár úgy is, mint mezőgazdasági művelés alá vont temenos. Ezeket a földbirtokokat gyakran bérbe adták, és a befolyt bérleti díjat az istenség kultuszhelyének a finanszírozására fordították. A tanulmány az athéni expanzív külpolitika ezen vallási aspektusait vizsgálja a rendelkezésre álló irodalmi és epigráfiai források tükrében.

Open access

Mesebeszéd

Egy bizánci mesefüzér tanulságai

Antik Tanulmányok
Author:
Zoltán Farkas

A tanulmány A bölcs Syntipas példázataiból címen ismert, 62 meséből álló, nagyobb részben görög előzményekre visszavezethető szír mesegyűjtemény XI. század végi bizánci fordítását mutatja be. A görög meseirodalomban másutt nem adatolt meséket középpontba állítva vizsgálom a mesék fő- és mellékszereplőinek megszólalásait és a mesék végén álló tanulságokat (epimythia), melyek közül több – formájában és tartalmában – eltér a szír „eredetitől”, és gyakran nehezen hozható összefüggésbe a mesék erkölcsi tanításával. A Függelékben a bizánci mesegyűjtemény magyar fordítása található.

Open access

A tanulmány Sókratés férfiasságának és nőiességének kérdéskörét járja körül, részben általában azon értelmezésekkel vitába szállva, amelyek a görög filozófiát alapvetően mizogünként fogják fel, részben azokkal, amelyek megkülönböztetik a (férfias) „elvek etikáját” és a (nőies) „gondoskodás etikáját”. E célból áttekinti a sókratési életmód, tanítások, illetve módszerek azon vonásait, amelyek férfiasságát (katonai hősiesség, bátorság, viszontagságtűrés), illetve nőiességét („sókratési evangélium”, bábáskodás, gondoskodás és szolgálat) tanúsítják, és amellett érvel, hogy Sókratés e férfias és nőies attitűdök harmonikus egységét valósítja meg, és így elkerüli a mindkét nem esetében ártalmas „türannikus apa”, illetve „felfaló anya” archetípusát. Sókratés filozófiája se nem férfias, se nem nőies, de nem is gendersemleges, hanem androgün. Sókratés androgün filozófiája fejeződik ki etikájában is, melyben az általa képviselt legfőbb elv épp a gondoskodás, ezért esetében nem érvényes a fenti szembeállítás.

Open access

Der Tod und der Blick

Der Andere bei Petőfi und Sartre

Hungarian Studies
Author:
Adorján Kovács

Abstract

The Hungarian poet Sándor Petőfi was neither the nature boy oriented only to folk song nor the proto-socialist revolutionary as the German reception in the 19th and 20th centuries saw him. The short poems of the “Clouds” cycle published in 1846, for example, are aphoristically pointed pessimistic meditations. In the piece presented (Itt állok a rónaközépen…, Here I stand in the middle of the plain…), the speaker recognises the deep gulf between himself and “the other”. Both a death symbolism can be attributed to “the other” and Sartre's phenomenology of the gaze can be applied to his perception, revealing a complexity of Petőfi's poetry that suggests its reassessment.

Restricted access

Abstract

In his slightly fictionalized autobiographical essay A Drunken November Night 1918 (written in 1942, first published in 1952), Miroslav Krleža attempts to reconstruct a scandal to whose creation he himself contributed to a large extent. In November 1918, in the interregnum from the collapse of the Habsburg monarchy to the foundation of the South Slav kingdom, the then young author felt compelled at a reception held in Zagreb in honor of the Serbian officers to protest loudly against the speech of the former high Habsburg officer Slavko Kvaternik. The scandal retrospectively reinforced Krleža's conviction of the misery of the contemporary Croatian elite, a circumstance whose reasons, in his opinion, lay not only in political opportunism and moral corruption, but also in unreflected utopianism and the underlying political naivety. His hope that after the dissolution of the compromised Habsburg rule the South Slav peoples could advance towards national and social emancipation was soon replaced by the sober insight that imperial Austro-Hungary was followed by a small-sized, Serb dominated post-imperial structure. By describing the period when the text was written, the Second World War and the Ustashe reign of terror in contemporary Croatia, and in doing so particularly referring to the conversion of many former Habsburg officers to the side of fascist movements, Krleža also emphatically reveals his own conception of history, according to which historical events appear to be an eternal recurrence in which human stupidity is coupled with an excessive use of power and violence.

Restricted access
Restricted access

Abstract

Although a score of new studies have been published about the various aspects of the history of American–Hungarian relations in the past three decades, there are still a considerable number of uncovered chapters. The present article will introduce one of the American ministers who served in Hungary in the interwar years. Nicholas Roosevelt came from a well-known family that gave two presidents to the United States in the first half of the twentieth century, and the name helped him throughout his storied career. Since he had visited Hungary at the time of the establishment of the Hungarian Soviet Republic in March 1919, he had first-hand experience regarding his host country. His service as American minister (1930–1933) fell in the first years of the unfolding Great Depression, which defined the basic conditions for Hungary, as well for the United States and Europe. Nicholas Roosevelt was an avid writer, and he left behind a plethora of both private and official documents containing, among other things, his thoughts and opinions about Hungary and Hungarians. Building this as a primary source, along with a number of secondary sources, the article will bring closer the economically and politically shaky days of Hungary in the early 1930s through the eyes of the American minister posted in Budapest, thereby enriching our knowledge about the relations between the two countries.

Open access

Abstract

Carolus Clusius (Charles de l’Écluse, 1526–1609), one of the most renowned naturalists of sixteenth-century Europe, was a versatile man of letters. One of his fields of interest neglected in scholarship is his attitude and activities around what was called fossilia at that time, and what can today be called non-living naturalia: metals, gems, various strange “stones”, fossils or medicinal earths. Such naturalia appear several times in his correspondence. This two-part study reviews how Clusius took part in the collecting, exchange and discussions about these inorganic objects in the European respublica litteraria. He could even be involved in geological or palaeontological issues of his age. The investigation not only throws light on the activities of Clusius and some of his correspondents, but also taps into the broader topic of communication and exchange in the Literary Republic of the time, and may even contribute to the history of the natural sciences in the period. Some of the non-living naturalia Clusius was interested in (like “Saint Ladislaus's coin” or the medicinal earth of Tokaj) could be found in Hungary and he looked for them by way of friends in that region (it is known that one of his most important patrons was the Hungarian aristocrat Boldizsár Batthyány). For reasons of space, the present study has been published in two parts: Sections 1–3 appeared in the previous issue, while Sections 4–7 are published in this one. A map to the entire study is included at the end of the present part.

Open access
Studia Slavica
Author:
Володимир Шилов

Вы когда-нибудь хотели праздновать Новый год дважды? Если да, то добро пожаловать в Закарпат-скую область Украины, где, помимо официального восточноевропейского времени (UTC+2), суще-ствует еще и неофициальное (центральноевропейское время, UTC+1), которое отстает от первого ровно на один час.

В течение ХХ в. Закарпатье было частью разных государств, но до середины 1940-х годов данный регион не знал никакого другого часового пояса, помимо центральноевропейского (или UTC+1). Это время считалось официальным и в Австро-Венгрии (до 1918 г.), и в Чехословацкой Республике (1919–1938/1939), и в Королевстве Венгрии (1939–1944). С приходом сюда Красной Армии в 1944 г. незамедлительно встал вопрос о переходе на московское время (UTC+3). Иными словами, было решено к существующему центральноевропейскому времени (UTC+1) прибавить лишних два часа. Конечно, это стало причиной недовольств среди местных жителей. Однако поскольку выражать протест в СССР было очень опасно, некоторые из них решили и дальше пользоваться временем, к которому они уже привыкли (UTC+1), но делать это тайком. Так, закарпатцы создали «свое соб-ственное», так называемое «местное» время (UTC+1). Им пользовались наряду с официальным на тот момент московским (UTC+3).

После распада Советского Союза и появления независимой Украины в 1991 г. официальный ча-совой пояс был изменен с московского (UTC+3) на киевский (UTC+2). Хотя во временную зону UTC+2 географически входит большая часть территории Закарпатья, некоторые люди не захотели отказываться от «местного» времени (UTC+1), которое существует в регионе и поныне.

Характерной особенностью «двойного восприятия» времени на Закарпатье является то, что это явление можно увидеть на уличных надписях (например, на графиках работы магазинов или распи-саниях автобусов). Сюда можно отнести различного рода уточнения времени (киевского или «мест-ного») в виде определенных фраз или их сокращений, использование двух часовых поясов на одной надписи и многое другое. Поэтому есть смысл исследовать временной вопрос Закарпатья в рамках анализа языкового ландшафта.

В этой статье показаны все возможные сценарии использования времени на уличных надписях в Закарпатской области на разных языках (украинском, русском, словацком и английском). Все представленные в работе материалы основаны на реальных фотографиях с улиц. Большая часть из них была сделана автором данной статьи во время рабочей поездки по восьми закарпатским горо-дам (Ужгород, Мукачево, Берегово, Хуст, Рахов, Тячев, Чоп и Иршава) в 2019–2021 гг.

Open access