Browse Our Latest Psychology and Behavioral Science Journals

Psychological journals are peer-reviewed, interdisciplinary journals that publish original work in some areas of psychology. The most common publications include cognitive, health and clinical psychology, applied, developmental, biological, social, experimental, and educational psychology, and psychoanalysis.

Behavioral Sciences

You are looking at 161 - 170 of 3,081 items for

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

A Morbid Kíváncsiság Skála magyar nyelvű változatának adaptációja

Adaptation of the Hungarian version of the Morbid Curiosity Scale: MCS validation

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Botond László Kiss
,
Cintia Bali
,
Julia Basler
,
Adrián Fehér
, and
András Norbert Zsidó

Háttér és célkitűzések

Az erőszakos, kellemetlen vagy halálhoz köthető tartalmak iránti érdeklődés a morbid kíváncsiság mértékével jellemezhető. Az ilyen tartalmak általában félelmet, undort, illetve elkerülő viselkedést váltanak ki, ugyanakkor egyes embereket a kiváltott arousal emelkedés miatt mégis vonzanak. A jelenség részletesebb feltárásával pontosabb képet kaphatunk arról, milyen tényezők játszanak szerepet olyan specifikus fóbiák esetén, ahol mind az undor, mind pedig a félelem releváns érzelmi reakció. A jelen tanulmány célja a Morbid Kíváncsiság Skála pszichometriai elemzése egy megfelelően nagy és az életkor szempontjából diverz magyar anyanyelvű mintán.

Módszer

A kutatás során összesen 592 fő (442 nő, 150 férfi) töltötte ki a kérdőívcsomagot. A kitöltők átlagéletkora 34,2 év (SD: 10,64; terjedelem: 18–73 év). A Morbid Kíváncsiság Skála mellett a résztvevők a Szenzoros Élménykereséses Skálát és az Undorérzékenység Skálát töltötték ki. A Morbid Kíváncsiság Skála pszichometriai mutatóit klasszikus és modern tesztelméleti eljárásokkal is ellenőriztük.

Eredmények

A Morbid Kíváncsiság Skála megfelelő pszichometriai mutatókkal rendelkezik a vizsgált magyar mintán. A kérdőív tételei megfelelően diszkriminálnak a látens változó különböző szintjeivel rendelkező kitöltők között, és a kérdőív megbízhatóan mér az átlaghoz viszonyított kétszeres szórástartományban. A kérdőív összpontszáma és alskáláinak pontszámai pozitív irányú összefüggést mutattak a szenzoros élménykereséssel, míg az összpontszám, az Erőszak és a Test megsértése alksálák pedig az undorérzékenységgel mutattak negatív irányú kapcsolatot.

Következtetések

Mindent összevetve eredményeink alapján a Morbid Kíváncsiság Skála magyar mintán is megbízható és érvényes kérdőív. A kérdőív releváns eszköz lehet kellemetlen vagy undorító tartalmakhoz való viszonyulás mérésére, a megközelítő-elkerülő viselkedéses rendszer vizsgálatára; mind kutatások, mind pedig terápiák során utánkövetésre.

Open access

Psychedelics and critical theory

A response to Hauskeller's individualization and alienation in psychedelic psychotherapy

Journal of Psychedelic Studies
Authors:
Julien Tempone-Wiltshire
and
Tra-ill Dowie

Abstract

In the monograph Philosophy and Psychedelics: Frameworks for Exceptional Experience, Hauskeller raises the important subject of individualization and alienation in psychedelic psychotherapy. Under the prevailing conditions of neoliberalism, Hauskeller contends that psychedelic-assisted psychotherapy appropriates Indigenous knowledges in an oppressive fashion, may be instrumentalised to the ends of productivity gain and symptom suppression, and may be utilised to mask societal systems of alienation. Whilst offering a valuable socio-political critique of psychedelics' clinical uptake, we suggest that Hauskeller's view does not adequately acknowledge the ways in which psychedelics offer a challenge to the Western reductive bio-medical understanding of healing and wellbeing. It is contended herein that Indigenous knowledges, in alliance with a range of emerging sciences, offer both an engagement with ethnomedicines in a less harmfully appropriative fashion, and a renewed understanding of the means by which psychedelics achieve therapeutic change. With this understanding, what becomes apparent are the potential ways in which psychedelic medical usage may produce positive feedback upon the oppressive systems in which we are embedded. That is, transpersonal experience through encounters with the ineffable may offer a revisioning of Western psychology and cognitive science. Indeed, if psychedelics are approached with an understanding of the actual means by which they produce therapeutic outcomes—changing mental representations of the self, or self-insight derived through non-ordinary states of consciousness—then psychedelic psychotherapy offers a reimagining of psychiatric nosology, challenging conventional understandings of both pathology and wellbeing through an overturning of specified and discrete deficit models of psychopathology. This may provide both a critique of the prevailing categories used to describe madness and an expansion of our understanding of the mind-body relation, as well as an increased recognition of positive psychology grounded in cross-cultural contemplative traditions. This provides an implicit challenge to the pharmaceutical industrial-complex and its profit motives; and the corresponding neoliberalist, globalising tendencies which Hauskeller seeks to address.

Open access

Abstract

Background and aims

Problematic Internet use (PIU) has become a global public health problem. It has been suggested that parenting style is associated with adolescent PIU. However, the evidence in favor of this view is mixed. Based on the PRISMA method, the present study employed three-level meta-analysis approach to investigate the relationship between these two variables and further explore potential moderators.

Methods

After a systematic search for published articles, 35 studies were included, reporting 171 effect sizes (N = 40,587).

Results

The results showed that positive parenting styles were significantly negatively related to PIU. This association was moderated by gender, age, publication year, and measurements of PIU, but was not by culture and measurements of parenting styles. Negative parenting styles were significantly positively related to PIU, which was moderated by publication year, culture, and sub-types of negative parenting, but not by gender, age, and measurements of both parenting styles and PIU. In addition, the correlation of PIU with negative parenting styles was stronger than that with positive parenting styles.

Discussion and Conclusions

The present results demonstrated that parenting styles, especially punitive parenting styles, should be attached to more important when treating adolescent PIU.

Open access
Journal of Psychedelic Studies
Authors:
Sam Elias
,
Stephanie Spivak
,
Alexa Alverez
,
Alejandro Gili Olivares
,
Maria Ferrol
, and
Julian Paul Keenan

Abstract

Introduction

It is not known how self-perception and self-recognition are influenced when one is highly self-focused under the influence of psilocybin. Here we examine self-reports of mirror self-recognition and self-perception during a psilocybin experience.

Methods

Reddit posts were examined in a systematic manner. Posts that were written by individuals that ingested psilocybin and subsequently looked in a mirror were examined. After both automatic and manual filtering, a total of 89 posts with 775 post excerpts were analyzed.

Results

It was found that it was rare to see one's own face as a different entity (e.g., an animal or other person) however people were equally likely to see themselves as they really are or distorted. People were significantly more positive than negative when perceiving their own face.

Discussion

We found wide variation in the perception of the own-face while under the influence of psilocybin. While generally positive, the self-face appears to be an experience that varies dramatically from person to person under the influence of psilocybin.

Open access

Abstract

Background and aims

Microdosing psychedelics refers to the practice of repeatedly ingesting doses that do not reach the threshold for perceptual alterations. This practice has gained attention from mass media, businesses, and the general public, as evidenced by the proliferation of online communities dedicated to it. In this contribution, we examine the content generated within the online community r/microdosing from its creation on October 16, 2013, until the day of data collection on October 31, 2020. Our aim is to examine the narratives reflected by users' contributions, specifically the compatibility or incompatibility of spiritual and scientific narratives.

Methods

In this contribution, we used text analysis techniques and examined the content generated within the online community r/microdosing from its creation on October 16, 2013, until the day of data collection on October 31, 2020.

Results

We clearly identified a topic that reflects a spirituality narrative as well as a topic that we coined as “neuro-cognition” and that reflects a scientific narrative. These topics were typically not present within the contributions of the same users, suggesting that the scientific and spiritual narratives are segregated within the r/subreddit community.

Conclusion

Our approach emphasizes the potential of text analytic techniques for uncovering the cultural repertoire surrounding a particular practice, in our case, the practice of microdosing psychedelics.

Open access

Negative mystical experiences

Why methods for determining mysticality of psychedelic experiences should not include measuring positivity of mood

Journal of Psychedelic Studies
Author:
Dax Oliver

Abstract

I propose that positive mood should not be among the criteria for determining when or if psychedelic experiences are mystical. My primary reasons are: 1) unlike rare proposed mystical criteria such as feelings of self-dissolution and time-transcendence, positive mood does not clearly separate mystical experiences from other emotionally powerful experiences like being in love; 2) other proposed mystical criteria can occur with non-positive moods; and 3) it is not true that framing all mystical experiences with only positive mood is more pragmatic.

Open access

Behavioral addictions in the ICD-11: An important debate that is anticipated to continue for some time

Commentary to the debate: “Behavioral addictions in the ICD-11”

Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Matthias Brand
and
Marc N. Potenza

Abstract

The Journal of Behavioral Addictions featured a debate on the topic of “behavioral addictions in ICD-11” in 2022. Three main debate papers were published and a total of eleven commentaries. One main topic of considerations in the three debate papers and in the majority of commentaries was compulsive sexual behavior disorder. The debate was balanced, collegial and conducted at a high scientific level. Although there are some disagreements regarding specific details, all authors consider more research on behavioral addictions as important. This scientific debate has been and continues to be enormously important to behavioral addiction research and clinical practice.

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Nikolaos Boumparis
,
Christian Baumgartner
,
Doris Malischnig
,
Andreas Wenger
,
Sophia Achab
,
Yasser Khazaal
,
Matthew T. Keough
,
David C. Hodgins
,
Elena Bilevicius
,
Alanna Single
,
Severin Haug
, and
Michael P Schaub

Abstract

Background and Aims

Problem gambling constitutes a public health concern associated with psychopathological comorbidity, substance use, and financial difficulties. Most individuals with gambling problems avoid counseling services due to perceived stigma and their preference for self-reliance. Treatment accessibility could be improved through web-based interventions.

Methods

We recruited 360 individuals with gambling problems and randomized them to a web-based intervention (n = 185) or an active control group consisting of a self-help manual for problem gambling (n = 175). The primary outcome was the number of days of gambling in the last 30 days. Secondary outcomes included money spent in the last 30 days, time gambling in the last 7 days, gambling-related problems, consumption of alcohol and cigarettes, and psychopathological comorbidity measured at posttreatment and 6-month follow-up.

Results

The primary outcome decreased significantly for both groups, with no significant difference between the groups. There were significant group × time interactions according to the Gambling Symptom Assessment Scale (F = 8.83, p <0 .001), the Problem Gambling Severity Index (F = 3.54, p = 0.030), for cigarettes smoked in the last 7 days (F = 26.68, p < 0.001), the Patient Health Questionnaire-9 (F = 19.41, p <0 .001), and the Generalized Anxiety Disorder-7 (F = 41.09, p <0 .001) favoring the intervention group. We experienced an overall high dropout rate (76%).

Conclusions

Win Back Control seems to be an effective low-threshold treatment option for individuals with gambling problems that might otherwise be unapproachable for outpatient treatment services. Nevertheless, the high dropout rate should be considered when interpreting the study results, as they may have introduced a degree of variability.

Open access
Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Georgina Csordás
,
Balázs Matuszka
,
Viola Sallay
, and
Tamás Martos

Háttér és célkitűzések

Az Öndetermináció Elmélete egyre több munka- és szervezetpszichológiával kapcsolatos pozitív pszichológiai megközelítésű kutatás alapját képezi. Az elmélet szerint a pszichológiai alapszükségletek (autonómia, kompetencia és kapcsolódás) kielégítettsége vitális szerepet tölt be a munkahelyi jóllétben. Az eddigi hazai és nemzetközi kutatások alapján a konstruktumok pozitív összefüggést mutattak a jólléttel, valamint a munkával való elégedettséggel, és alacsonyabb munkahelyelhagyási szándékkal jártak. Jelen kutatás célja a Pszichológiai Alapszükségletek a Munkában Kérdőív magyar nyelvre való adaptálásának közlése, a mérőeszköz pszichometriai mutatóinak feltárása.

Módszer

A kutatás mintáját magyar munkavállalók adták (N = 681, 66% nő, átlagéletkor = 38,6 év, SD = 11,39 év). Az online kérdőíves adatfelvétel során a Pszichológiai Alapszükségletek a Munkában Kérdőív mellett a Munkával Való Elégedettség Kérdőív, valamint a Munka Értelmessége Kérdőív is szerepelt. A kérdőív faktorstruktúráját megerősítő faktoranalízissel ellenőriztük.

Eredmények

A megerősítő faktoranalízis során a háromdimenziós faktorstruktúra jó illeszkedést mutatott, valamint a kérdőív megbízhatósága és érvényessége is megfelelő volt, pozitív együttjárást találtunk mindhárom pszichológiai alapszükséglet kielégítettsége és a munkával való elégedettség, illetve a munka értelmességének megélése között, valamint negatív együttjárást a munkahelyelhagyás szándékával.

Következtetések

A Pszichológiai Alapszükségletek a Munkában Kérdőív a gyakorlatban is jól alkalmazható mérőeszköz, mellyel kvantifikálható az autonómia, a kompetencia és a kapcsolódás alapszükségletének a munkavállaló által megélt kielégítettsége. Kutatásunk megerősíti, hogy ezek a tapasztalatok alapvetőek az optimális munkahelyi működéshez.

Open access

A testdiszmorfiás zavar pszichológiai vonatkozásai

Psychological aspects of body dysmorphic disorder

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Beáta Szászi
and
Pál Szabó

A testdiszmorfiás zavar (BDD) nagy szenvedéssel, a pszichológiai és szociális funkciók súlyos károsodásával jár. A pszichiátriai betegség központi tünete a saját test észlelésének súlyos zavara, amely alacsony önértékeléshez, szorongáshoz, depresszióhoz, szociális izolációhoz vezet, mindez akadályozza a továbbtanulást, munkavégzést, családalapítást. Nagy a pszichiátriai komorbiditás és az öngyilkosság miatti halálozás kockázata. A betegség nozológiai helyzete a DSM-5-ben megváltozott. Kialakulásában és fennmaradásában biológiai, pszichológiai, környezeti és szociokulturális tényezők játszanak szerepet. A szerzők célkitűzése a pszichológiai tényezők áttekintése. A legfeltűnőbb tünet, a testképzavar hátterében a kognitív funkciók (észlelés, figyelem, információfeldolgozás, végrehajtó működés) jellegzetes megváltozását feltételezik. Legtöbbet az arcészlelést és az érzelemfelismerést vizsgálták. Az érzelemszabályozás zavara is hajlamosít BDD-re. Jellegzetes személyiségvonások: félénkség, érzékenység a visszautasításra, kritikára, alacsony önértékelés, perfekcionizmus. Domináló érzésük, a szégyen meggátolja, hogy segítséget kérjenek. A betegség korán, többnyire serdülőkorban (átlagosan 16,7 éves korban) kezdődik. Gyakoriak a korai életévekben átélt traumatikus élmények, stresszel teli életesemények, a testtel kapcsolatos kellemetlen megjegyzések. A BDD-sek gyakrabban számolnak be érzelmi, fizikai és szexuális abúzusról. Figyelemre méltó, hogy a zaklatásnak nemcsak áldozatai, hanem gyakran elkövetői is. A társas környezetnek is etiológiai szerepet tulajdonítanak. Ez a közösségi médiában is megvalósulhat (Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok). A prevalencia az általános népességben 2%, pszichiátriai fekvőbetegeknél 7,4%, kozmetikai sebészeti és bőrgyógyászati betegeknél 10% feletti. Az elmúlt években gyakoribbá vált, a COVID-érában megjelent a „snapchat diszmorfia” és a „zoom diszmorfia”. Az SSRI-típusú antidepresszívumok és a kognitív viselkedésterápia hatékonysága igazolt. Ígéretes az elfogadás-elköteleződés terápiája, a metakognitív terápia és a már bevált terápiás módszerek online változatai. A pszichológiai tényezők bármelyike lehet a terápia és megelőzés célpontja.

Open access