Browse Our Latest Psychology and Behavioral Science Journals

Psychological journals are peer-reviewed, interdisciplinary journals that publish original work in some areas of psychology. The most common publications include cognitive, health and clinical psychology, applied, developmental, biological, social, experimental, and educational psychology, and psychoanalysis.

Behavioral Sciences

You are looking at 1 - 10 of 3,086 items for

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Felügyelt gépi tanulási módszerek alkalmazása a pszichológiai kutatásokban

Using supervised machine learning methods in psychological research

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Nándor Hajdú
,
Barnabás Szászi
,
Balázs Aczél
, and
Tamás Nagy

A pszichológiai kutatások számos területén hasznosítható a felügyelt gépi tanulás, amelynek alkalmazásával összetettebb adatok elemzése válik lehetségessé. Célunk, hogy bemutassuk a felügyelt gépi tanulás fajtáit, működését és használatát a pszichológiai kutatásokban. Áttekintjük a gépi tanulás előnyeit, valamint a túlillesztés, torzítási hiba és adatvariabilitás fogalmait, amelyek segítenek a modellválasztásban, és az eredmények robusztusságának biztosításában. Röviden bemutatjuk továbbá a legfontosabb felügyelt gépi tanulási algoritmusokat, és leírjuk a változók és adatok előkészítésének legfontosabb lépéseit. Egy példaelemzés keretében bemutatjuk, hogyan modellezhető egyetemi hallgatók lépcső és lift közötti választása felügyelt gépi tanulással. A cikk végén kitérünk a gépi tanulás korlátaira és annak helyére a pszichológusok oktatásában. Reméljük, hogy a bemutatott ismeretek segítenek a pszichológusoknak a gépi tanulás hatékonyabb és kreatívabb használatában.

Open access

A Munkakörformálás (Job Crafting) Skála magyar változata

Adapting the Job Crafting Scale to Hungarian

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Dóra Gál
and
Georgina Csordás

Háttér és célkitűzések: A kutatásban a Munkakörformálás (Job Crafting) Skála magyar nyelvre történő adaptálása és a munkakörformálás (job crafting) konstruktumának magyar kontextusban végzett tanulmányozása került célkitűzésre. A munkakörformálás (job crafting) jóllétre gyakorolt befolyása kedvezően hathat a munkahelyi elköteleződésre, az észlelt autonómiára, a munkahelyi kimaradásra, valamint javíthatja a teljesítményt. A jelenség munkahelyi elégedettséggel való együttjárása által továbbá javulhat a szervezetek hatékonysága és eredményessége, valamint csökkenhet a munkavállalók kiégésének bekövetkezési valószínűsége. A munkakörformálás (job crafting) által megtapasztalt értelmes munka pedig mérsékelheti a munkahelyelhagyási szándékot és a depresszív tüneteket, valamint növelheti a munkahelyi elköteleződést és a rezilienciára való képességet. Habár a szakirodalom nagy része a pozitív következményeket hangsúlyozza, a jelenség negatív hatásai is ismertek. Ezek alapján a kihívást kereső munkahelyi viselkedés kontraproduktív hozzáállással párosulhat, így a munkakörformálás (job crafting) vizsgálata munkahelyi környezetben mindenképp releváns lehet. Módszer: Az online adatfelvételben 645 dolgozó személy vett részt (67,29% nő), akik életkora 18 és 65 év között mozgott. A mintát többségében szellemi munkát végző, felsőfokú végzettséggel rendelkező egyének alkották. A validitásvizsgálat a WHO Jóllét Kérdőívvel, a Munkával Való Elégedettség Kérdőívvel és a Munka Értelmessége Kérdőívvel történt. Eredmények: A vizsgálat során a Munkakörformálás (Job Crafting) Skála faktorstruktúrája megerősítő faktorelemzés által reprodukálásra került. Az érvényességi vizsgálat során a munkakörformálás (job crafting) a jólléttel, munkával való elégedettséggel és a munka értelmességével való pozitív együttjárása kimutatásra került, eredményeink alapján a kérdőív megfelelő érvényességgel és megfelelő reliabilitással alkalmazható. Következtetések: A kutatás megerősíti, hogy a munkakörformálás (job crafting) a jólléten, a munkával való elégedettségen és a munka értelmességén keresztül számos pozitív következményt hordoz magával. Feltételezhető, hogy a kérdőív ezen tényezőkön keresztül megfelelő eszközként szolgálhat a szervezetek optimális működésének elősegítésében.

Open access

Személyes célok és társas világ – a jóllét és önszabályozás társas ökológiája

Personal goals and the social world – the social ecology of well-being and self-regulation

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Tamás Martos
and
Viola Sallay

Háttér: A tanulmányban egy olyan elméleti keretet mutatunk be, mely a boldogság és a pozitív érzelmi állapotok mögött elsősorban a dinamikus önszabályozási folyamatok jelentőségét feltételezi. A jóllét egy jó személy-környezet illeszkedést biztosító mikrovilág, a „személyes niche” megalkotása révén érhető el. Ennek a tranzakcionális folyamatnak fontos alapegységei a személyes célok, melyek alapvetőek a személy ágenciájának megvalósításában: ezek segítségével egyszerre tudjuk önmagunk komplex belső állapotait szabályozni, és tudunk alkotó módon válaszolni környezetünk kihívásaira. Eredmények: Áttekintjük azokat az empirikus kutatásainkat, melyek összekapcsolják a személyes célok tapasztalatait a személyes niche aspektusaival. Az életcélok fontossága és a személyes célok belső integráltsága (énkonkordanciája) a jóllét fontos előfeltételének bizonyult. Ugyanakkor a párkapcsolatban élők számára a partnerrel közös célok és a közös célokban megélt közös megküzdés ugyanilyen fontos jellemzői lehetnek a kapcsolati integrációnak. Újabban pedig a személyes és társas integráció mellett már a környezeti tranzakciók szerepét is vizsgáljuk a célok elérésében és így a személyes niche alakításában. Következtetések: A „személyes niche” ígéretes fogalom a niche különböző aspektusaiban zajló komplex, tranzakcionális folyamatok leírására. Ezeket képviselik a személyes célok és a jóllét összefüggéseinek kutatásai. A jóllét társas-ökológiai beágyazottságának feltérképezése tehát segíthet jobban megérteni a pozitív emberi működést.

Open access

Technoferencia: okoseszközök hatása a társas interakciókra

Technoference: The impact of smart devices on social interactions

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Eszter P. Remete
,
Orsolya Csilla Pachner
,
Petra Schrőter
,
Adél Csenge Simon
,
Vivien Hartmann
,
István Tafferner
, and
Gábor Aranyi

Az okoseszközök jelenléte mindennapjaink szerves része. Használatuk gyakorta megzavarja szemtől szembeni társas érintkezéseinket, mely jelenséget McDaniel és Coyne (2016) találóan a magyarul is intuitíven jól értelmezhető technoferencia kifejezéssel írták le. Téma-összefoglaló tanulmányunk empirikus kutatások áttekintésén keresztül mutatja be a technoferencia fogalmát és relevanciáját. Az okoseszközök által megzavart társas interakciók jellegzetességeit kapcsolati, párkapcsolati, szülő-gyermek kapcsolati, valamint munka-magánélet kontextusában tárgyaljuk. Összességében megállapítható, hogy a technoferencia minden életkorban jelentős rizikófaktor a társas kapcsolatok minősége és a mentális egészség szempontjából. A felsorakoztatott munkákhoz kapcsolódóan kitérünk a téma gyakorlati relevanciáira, és áttekintjük a további lehetséges és szükséges kutatási irányokat.

Open access

Abstract

Background and aims

The association between perceived stress (PS) and gaming addiction (GA) is well documented. However, the mechanism for explaining this association remains unclear. Using a genetically informative design, this study aims to distinguish between the diathesis-stress and bio-ecological models of gene by environment interaction (G x E) to explain the underlying mechanism of the relationship.

Methods

In total, 1,468 twins (mean age = 22.6 ± 2.8 years) completed an online survey including the GA and PS scales. Twin correlations for GA and PS were computed and univariate model-fitting analysis was conducted to determine genetic and environmental influences on GA and PS. The bivariate G x E model-fitting analysis was performed to determine the best G x E interaction model.

Results

Additive genetic, shared environmental, and non-shared environmental effects were 0.70 (95%CI = 0.61, 0.77), 0.00, and 0.30 (95%CI = 0.26, 0.33), and 0.38 (95%CI = 0.24, 0.55), 0.35 (95% CI = 0.18, 0.51), and 0.22 (95%CI = 0.20, 0.26) for GA and PS, respectively. Bivariate G x E model-fitting analysis supported the diathesis-stress model, where genetic influences on GA were greater in higher levels of PS, whereas environmental influences on GA were small and constant across levels of PS.

Discussion and conclusions

The evidence for the diathesis-stress model for GA is consistent with the etiological process of many forms of psychopathology. The findings should be incorporated in clinical settings to improve the treatment of GA, and used in developments of intervention and prevention methods for GA.

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Maja Friedemann
,
Celine A. Fox
,
Anna K. Hanlon
,
Daniel Tighe
,
Nick Yeung
, and
Claire M. Gillan

Abstract

Background and aims

Subjective confidence plays an important role in guiding behaviour, especially when objective feedback is unavailable. Systematic misjudgements in confidence can foster maladaptive behaviours and have been linked to various psychiatric disorders. In this study, we adopted a transdiagnostic approach to examine confidence biases in problem gamblers across three levels: local decision confidence, global task performance confidence, and overall self-esteem. The importance of taking a transdiagnostic perspective is increasingly recognised, as it captures the dimensional nature of psychiatric symptoms that often cut across diagnostic boundaries. Accordingly, we investigated if any observed confidence biases could be explained by transdiagnostic symptom dimensions of Anxiety-Depression and Compulsive Behaviour and Intrusive Thought. This approach allows us to gain a more comprehensive understanding of the role of metacognitive processes in problem gambling, beyond the constraints of traditional diagnostic categories.

Methods

Thirty-eight problem gamblers and 38 demographically matched control participants engaged in a gamified metacognition task and completed self-report questionnaires assessing transdiagnostic symptom dimensions.

Results

Compared to controls, problem gamblers displayed significantly elevated confidence at the local decision and global task levels, independent of their actual task performance. This elevated confidence was observed even after controlling for the heightened symptom levels of Anxiety-Depression and Compulsive Behaviour and Intrusive Thought among the problem gamblers.

Discussion

The results reveal a notable disparity in confidence levels between problem gamblers and control participants, not fully accounted for by the symptom dimensions Anxiety-Depression and Compulsive Behaviour and Intrusive Thought. This suggests the contribution of other factors, perhaps linked to gambling-specific cognitive distortions, to the observed confidence biases.

Conclusion

The findings highlight the intricate link between metacognitive confidence and psychiatric symptoms in the context of problem gambling. It underscores the need for further research into metacognitive biases, which could enhance therapeutic approaches for individuals with psychiatric conditions.

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Anna-Chiara Schaub
,
Maximilian Meyer
,
Amos Tschopp
,
Aline Wagner
,
Undine E. Lang
,
Marc Walter
,
Flora Colledge
, and
André Schmidt

Abstract

Background

Exercise dependence (ED) is characterised by behavioural and psychological symptoms that resemble those of substance use disorders. However, it remains inconclusive whether ED is accompanied by similar brain alterations as seen in substance use disorders. Therefore, we investigated brain alterations in individuals with ED and inactive control participants.

Methods

In this cross-sectional neuroimaging investigation, 29 individuals with ED as assessed with the Exercise Dependence Scale (EDS) and 28 inactive control participants (max one hour exercising per week) underwent structural and functional resting-state magnetic resonance imaging (MRI). Group differences were explored using voxel-based morphometry and functional connectivity analyses. Analyses were restricted to the striatum, amygdala, and inferior frontal gyrus (IFG). Exploratory analyses tested whether relationships between brain structure and function were differently related to EDS subscales among groups.

Results

No structural differences were found between the two groups. However, right IFG and bilateral putamen volumes were differently related to the EDS subscales “time” and “tolerance”, respectively, between the two groups. Resting-state functional connectivity was increased from right IFG to right superior parietal lobule in individuals with ED compared to inactive control participants. Furthermore, functional connectivity of the angular gyrus to the left IFG and bilateral caudate showed divergent relationships to the EDS subscale “tolerance” among groups.

Discussion

The findings suggest that ED may be accompanied by alterations in cognition-related brain structures, but also functional changes that may drive compulsive habitual behaviour. Further prospective studies are needed to disentangle beneficial and detrimental brain effects of ED.

Open access

Abstract

Despite growing interest in psychedelic-assisted therapy (PAT) research, there remains a lack of consensus about key issues relevant to difficulties in predicting acute drug effects, and the role of therapeutic support in clinical trials. In the absence of a clear theoretical model to conceptualize multifaceted components in PAT research, dialogue across contexts (e.g., popular media, peer reviewed journals, conference settings) is becoming increasingly polarized and siloed. This has even contributed to somewhat unusual recommendations by the FDA and others that removing critical aspects of psychological and medical safety could enhance our ability to investigate the impact of these drugs on clinical outcomes. Considering the importance of determining and maximizing safety in ongoing PAT research, this commentary suggests that an ecological systems theory (EST) approach provides a structure to make contextual and practical factors a more explicit and testable component of research. Utilizing systems theory and Bronfenbrenner’s EST approach adapted for healthcare settings, we propose that a more detailed conceptual model in PAT research would enable more explicit consideration of contextual factors informing and influencing outcomes. This commentary is accompanied by a custom figure that illustrates application of this model for psychedelic research and highlights the limitations of current measurement of acute subjective experience.

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Nirav Saini
,
Cam Adair
,
Daniel L. King
,
Daria J. Kuss
,
Douglas A. Gentile
,
Hyoun S. Kim
,
Jeremy Edge
,
Joël Billieux
,
John Ng
,
Juliana P. S. Yun
,
Lisa Henkel
,
Linda Faulcon
,
Michelle Nogueira
,
Rune K. L. Nielsen
,
Shannon Husk
,
Shawn Rumble
,
Trey R. Becker
,
Zsolt Demetrovics
, and
David C. Hodgins

Abstract

Background and Objectives

As the gaming industry experiences exponential growth, concerns about gaming disorder (GD) also grow. It is crucial to understand the structural features of games that can interact with individual characteristics of gamers to promote GD. This research consolidates the views of an international body of panelists to create an assessment tool for gauging the addictive potential of distinct games.

Methods

Utilizing the iterative and structured Delphi method, an international panel of researchers, clinicians, and people with lived experience were recruited to offer a multifaceted viewpoint on the addictive risk associated with specific structural elements in games. Two rounds of surveys facilitated consensus.

Results

The panel initially included 40 members—ten from research, eight from clinical settings, and 22 with lived experiences. The second round included 27 panelists—seven from research, eight from clinical settings, and 11 with lived experiences. The study identified 25 structural features that contribute to potentially addictive gaming patterns.

Discussion and Conclusions

Consensus was found for 25 features, which were distilled into a 23-item evaluation tool. The Saini-Hodgins Addiction Risk Potential of Games Scale (SHARP-G) consists of five overarching categories: ‘Social,’ ‘Gambling-Like Features,’ ‘Personal Investment,’ ‘Accessibility,’ and ‘World Design.’ SHARP-G yields a total score indicating level of addiction risk. A case study applying the scale to three games of differing perceived risk levels demonstrated that that score corresponded to game risk as expected. While the SHARP-G scale requires further validation, it provides significant promise for evaluating gaming experiences and products.

Open access