Browse Our Chemical Engineering Journals

Chemical engineering is an engineering branch that deals with the chemical production and manufacture of products that undergo chemical processes. This includes equipment design, creating systems and processes to refine raw material, as well as mixing, compounding, and processing chemicals to create products.

Chemistry and Chemical Engineering

You are looking at 101 - 110 of 33,909 items for

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Abstract

70 species of grasses family (Poaceae), coming from genera: Agrostis, Alopecurus, Anthoxanthum, Apera, Arrhenatherum, Avena, Brachypodium, Briza, Bromus, Calamagrostis, Corynephorus, Cynosurus, Dactylis, Danthonia, Deschampsia, Digitaria, Echinochloa, Elymus, Eragrostis, Festuca, Glyceria, Helictotrichon, Hierochloe, Holcus, Hordeum, Koeleria, Leymus, Lolium, Milium, Molinia, Nardus, Panicum, Phalaris, Phleum, Phragmites, Poa, Saccharum and Setaria, collected mostly from natural stands in Poland during 2020 season, were subjected to GC-MS fingerprinting of headspace volatile fraction above dried material. Obtained mass spectrometry data were analyzed by means of principal component analysis (PCA) and hierarchical cluster analysis (HCA). Five species: Glyceria maxima (Hartm.) Holmb., Lolium multiflorum Lam., Hordeum jubatum L., Bromus tectorum L. and Bromus secalinus L. were identified as outliers, which is consistent with our earlier analysis by thin layer chromatography. These species deserve further look and their outliance is orthogonal to coumarin content, which was independently observed for odorant species of grasses.

Open access
Progress in Agricultural Engineering Sciences
Authors:
Miklós Neményi
,
Attila J. Kovács
,
Judit Oláh
,
József Popp
,
Edina Erdei
,
Endre Harsányi
,
Bálint Ambrus
,
Gergely Teschner
, and
Anikó Nyéki

Abstract

If we want to increase the efficiency of precision technologies to create sustainable agriculture, we need to put developments and their application on a new footing; moreover, a general paradigm shift is needed. There is a need to rethink close-at-hand and far-off innovation concepts to further develop precision agriculture, from both an agricultural, landscape, and natural ecosystem sustainability perspective. With this, unnecessary or misdirected developments and innovation chains can be largely avoided. The efficiency of the agrotechnology and the accuracy of yield prediction can be ensured by continuously re-planning during the growing season according to changing conditions (e.g., meteorological) and growing dataset. The aim of the paper is to develop a comprehensive, thought-provoking picture of the potential application of new technologies that can be used in agriculture, primarily in precision technology-based arable field crop production, which emphasizes the importance of continuous analysis and optimisation between the production unit and its environment. It should also be noted that the new system contributes to reconciling agricultural productivity and environmental integrity. The study also presents research results that in many respects bring fundamental changes in technical and technological development in field production. The authors believe that treating the subsystems of agriculture, landscape, and natural ecosystem (ALNE) as an integrated unit will create a new academic interdisciplinarity. ICT, emphasizing WSN (Wireless Sensor Network), remote sensing, cloud computing, AI (Artificial Intelligence), economics, sociology, ethics, and the cooperation with young students in education can play a significant role in research. This study treats these disciplines according to sustainability criteria. The goal is to help management fulfil the most important expectation of reducing the vulnerability of the natural ecosystem. The authors believe that this article may be one of the starting points for a new interdisciplinarity, ALNE.

Open access
Acta Chromatographica
Authors:
Mengya Lu
,
Qianqian Tang
,
Chenyu Zhou
,
Zhizheng Fang
,
Zheng Fan
,
Xiangyu Li
,
Rongchun Han
, and
Xiaohui Tong

Abstract

An easy, quick, and sensitive approach adopting ultra-performance liquid chromatography (UPLC) equipped with diode array detector was used to analyze and systematically evaluate the quality of Pudilan tablets manufactured by 12 distinct pharmaceutical companies. In this research, 15 peaks were chosen as the common peaks to assess the similarities for different batches (S1–S43) of Pudilan tablet samples. In comparison with the control fingerprint, similarity values for 43 batches of samples exceeded 0.922. In addition, by analyzing the reference substances of epigoitrin, caffeic acid, chlorogenic acid, acetylcorynoline, baicalin and baicanshialein, the chromatogram of the 6 reference substances was established. The recoveries for the reference substances which demonstrated good regression in the linear range (r 2 > 0.999) were in the range of 98.3–101.1%. The results demonstrated that the established method was highly accurate, efficient and reliable. This study provides a valid, dependable and pragmatic method to evaluate the quality of Pudilan tablet.

Open access

Szántóföldi szénmérleg egy közép-magyarországi mintaterületen

Carbon balance of a cropland site in Middle-Hungary

Agrokémia és Talajtan
Authors:
János Balogh
,
Krisztina Pintér
,
Szilvia Fóti
,
Giulia De Luca
,
Ádám Mészáros
,
Meryem Bouteldja
,
Malek Insaf
,
Gábor Gajda
, and
Zoltán Nagy

2017. októberétől 2021. októberéig terjedő időszakban vizsgáltuk egy középmagyarországi szántóföld szénforgalmát gázcseremérések segítségével. A mért nettó ökoszisztéma gázcsere (NEE) adatokból kumulált összegeket számoltunk éves bontásban, illetve az egyes növényállományok és ugar időszakok szerint. Gazdálkodási adatok segítségével számoltuk a területre behozott (import) és onnan elvitt (export) szénmennyiségeket, valamint az NEE, az import és az export áramokat összesítve szénmérleget (NECB) számítottunk az NEE összegekhez hasonló bontásban.

Az eredmények alapján a szántóföld minden évben szénelnyelőnek bizonyult, annak ellenére, hogy a vizsgált időszak során több vízhiányos periódus is hátráltatta a növények megfelelő fejlődését és ezzel a szénfelvételt. A mért éves átlagos NEE összeg –69,6 g C m–2 év–1 volt. Ezzel szemben a teljes – laterális áramokat is tartalmazó – szénmérleg minden évben és minden növényállomány esetében veszteségesnek bizonyult, átlagosan –168 g C m–2 év–1 volt a szénveszteség mértéke. Ennek a deficitnek a jelentős része a vízhiányos időszakok alatti lecsökkent szénfelvételnek köszönhető, ezt jól mutatja a két őszi búza állomány szénmérlege közötti 66 g C m–2-es különbség, ahol az első állomány jó vízellátás mellett, a második pedig vízhiányos időszak alatt fejlődött. Nedvesebb időszakban vélhetően kevésbé jelentős a szénveszteség mértéke.

A szakirodalom alapján nincs olyan módszer, amellyel önmagában kompenzálni lehet egy ilyen mértékű veszteséget, azonban több olyan eljárás is létezik, amelyek kombinációjával jó eredményeket lehet elérni. Fontos lenne a hazánkban jól alkalmazható módszerek feltárása és azok szénmérlegben játszott szerepének számszerűsítése.

Open access

Koncepcióváltás a belvízgazdálkodásban: talajtani és vízminőségi kérdések

Conceptual Change in Excess Water Management: Soil and Water Quality Issues

Agrokémia és Talajtan
Authors:
Benjámin Pálffy
,
István Fekete
, and
Károly Barta

Munkánk során igyekeztünk a belvízminőséggel, annak időbeli változásaival kapcsolatos kérdéseket megválaszolni.

Az eddig vizsgált nehéz agyag talajtextúrájú algyői mintaterületről származó eredmények rávilágítanak arra, hogy tápanyagok tekintetében számottevő terhelés érheti az elvezetés során a belvizet befogadó felszíni víztestet különösen a belvízelöntés kezdeti időszakában. A terhelést kiemelten a lebegőanyaghoz kötött tápanyagformák adják, míg emellett a felszíni vízborítás kialakulását követő első napokban és hetekben jelentős, környezetvédelmi határértéket is átlépő mineralizált nitrogéntartalomra is kell számítani.

A belvizes környezet reduktív jellemzőinek erősödésével a nitrát – külső utánpótlás nélkül – hamar átalakul, míg a hőmérséklet és a biológiai aktivitás emelkedésével a lebegőanyagtartalom koagulációja és flokkulációja is jelentősen csökkenti a tápanyagterhelést.

Ezen a mintaterületen képződött belvíz öntözővízként való hasznosítását az öntözőrendszer eltömődéséhez vezető magas lebegőanyagtartalom, illetve esetenként magas vas- és mangántartalom nehezítheti jellemzően szintén a tavaszi időszakban, amikor pl. kelesztő öntözéshez használhatjuk fel a vizet a magasabb térszíneken.

Általános érvényű következtetések levonásához a kutatás későbbi szakaszában két új, eltérő talajtani és hidrológiai adottságú mintaterületre is kiterjesztjük vizsgálatunkat. A helyszíni mérésekkel párhuzamosan összeállítunk egy laboratóriumi kísérletet kiemelten a talajtényező hatásának megfigyeléséhez. Ez lehetőséget fog nyújtani arra is, hogy a tápanyagformák időbeli átalakulásáról is pontosabb képet kapjunk.

Open access

Abstract

Codonopsis Radix (CR) is recorded as the roots of Codonopsis pilosula, C. pilosula var. modesta and Codonopsis tangshen. It is difficult to evaluate the quality of CR because of the existence of many original plants. In this paper, a strategy integrating chromatographic analysis and chemometrics for the quality control of CR is proposed. Systematic analysis of the chemical composition of CR was achieved through high performance liquid chromatography (HPLC) fingerprinting. Based on the HPLC fingerprinting data, chemometrics, including unsupervised principal component analysis (PCA) and supervised orthogonal partial least squares-discrimination analysis (OPLS-DA), were applied to classify all CR samples. Components with variable importance in projection values higher than 1 in the OPLS-DA model were selected as potential chemical markers for distinguishing the origins of CR. Finally, an HPLC method was validated for determining the five characteristic ingredients in the CR samples. HPLC characteristic fingerprints showed 17 common peaks for C. pilosula, 13 for C. pilosula var. modesta, and 9 for C. tangshen, and all of them showed good similarity (>0.9). Additionally, there were 9 common peaks for all CR samples with relatively poor similarity, ranging from 0.607 to 0.970. PCA could differentiate CR from the three origins, except for a partial overlap between C. pilosula and C. pilosula var. Modesta, and the OPLS-DA model achieved excellent classification results. Eight components (peaks 12, 8, lobetyolin, 10, codonopsin І, syringin, 3, and 11) were selected as potential chemical markers. There was a large discrepancy in the contents of the five characteristic ingredients in all samples, with the relative standard deviation ranging from 36.0% (lobetyolin) to 85.9% (atractylenolide Ⅲ). The average contents of the five characteristic ingredients were similar between C. pilosula and C. pilosula var. modesta samples and notably higher than those of C. tangshen samples. Consequently, a rapid, precise, and feasible strategy was established for the discrimination and quality control of CR with different origins.

Open access

Abstract

Bai-Hu-Jia-Ren-Shen-Tang Decoction (BHJRSTD) is one of the oldest classic Chinese medicine prescriptions which used in the field of treatment of diabetes. However, to the best of our knowledge, the ingredients of this prescription have not been identified, and there are very few studies on the anti-diabetic mechanism of this prescription. Therefore, BHJRSTD was detected and identified by ultra-high-performance liquid chromatography coupled with Quadrupole-Exactive Focus Orbitrap MS (UHPLC–Q/Orbitrap/MS/MS). We identified 74 compounds, including flavonoids, alkaloids, chalcones, xanthones, phenols, phenylpropanoids, terpenes, triterpenes, amino acid derivatives, etc. Then, Sprague Dawley rats were fed with a high-fat and high-sugar diet for two months and injected with streptozotocin (STZ) to induce type 2 diabetes (T2DM). The diabetic rats were randomized to given metformin (200 mg kg−1·d−1, n = 15), BHJRSTD extracts (40 g kg−1·d−1) and BHJRSTD extracts (10 g kg−1·d−1) by gavage for 8 weeks. The results confirmed that BHJRSTD significantly decreased the level of MDA and increased levels of catalase (CAT), superoxide dismutase (SOD) and glutathione peroxidase (GSH-Px), it shows that the prescription has significant antioxidant activity in the treatment of T2DM.

Open access

Abstract

Flavonoids are the most abundant components in Salvia plebeia, with significant pharmacological antioxidant and hepatoprotective properties. Hispidulin and homoplantaginin are the main flavonoid components in S. Plebeia. In this study, we established an ultra-high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS) to determine hispidulin and homoplantaginin in rat plasma samples, which were precipitated using acetonitrile-methanol (9:1, v/v). We used a UPLC HSS T3 (100 mm × 2.1 mm, 1.7 μm diameter) chromatographic column, an acetonitrile-water (containing 0.1% formic acid) mobile phase, and a gradient elution flow rate of 0.4 mL min−1 in an elution time of 4 min. We used electrospray ionization (ESI) detection in positive ion mode, and multiple reaction monitoring mode (MRM) for quantitative analysis: m/z 301 → 286 for hispidulin, m/z 463 → 301 for homoplantaginin, and m/z 465 → 303 for internal standard (IS). In pharmacokinetic studies, 24 rats were orally administered hispidulin and homoplantaginin (5 mg kg−1) and received sublingual intravenous injections (1 mg kg−1) at two different doses, four groups with six rats/group. Differences in hispidulin and homoplantaginin pharmacokinetics in rat plasma were evaluated. The calibration curve showed good linearity in the 0.5–1,000 ng mL−1 range, with r > 0.99. Precision, accuracy, recovery, matrix effects, and stability results all met standard biological sample detection requirements. Our pharmacokinetic studies showed hispidulin bioavailability was much higher than homoplantaginin at 17.8% and 0.1%, respectively.

Open access