Browse Our Social Sciences Journals

In the broadest sense, social sciences encompass society, human behavior, and its influence on the world. Social sciences help understand how society works, ranging from the causes of unemployment, economic growth, what makes people happy, and so on. The information it provides is vital for governments and policymakers, non-governmental organizations, and local authorities.

Social Sciences and Law

You are looking at 21 - 30 of 2,126 items for

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

A mesterséges intelligencia hatása a mérés-értékelésre

The Impact of Artificial Intelligence on Assessment

Educatio
Author:
Gyöngyvér Molnár

Minden új technológia megjelenése lehetőséget ad arra, hogy átgondoljuk az oktatás céljait, hatékonyságát. A mesterséges intelligencia mérés-értékelésben való alkalmazása nemcsak új lehetőségeket kínál, hanem komoly kihívások elé is állítja az oktatás szereplőit. A mesterségesintelligencia-alapú értékelési technikákban, melyek lehetővé teszik nagy adathalmazok gyors elemzését és a személyre szabott visszacsatolás megvalósítását, benne van az a lehetőség, hogy a hagyományos értékelési módszerek átalakításával jelentős mértékben fokozzák a tanulási folyamat hatékonyságát és emeljék a tanítás minőségét. Autentikus, megbízható és valid adatok nélkül azonban az adatokon, bizonyítékokon alapuló fejlesztés kudarcra van ítélve. A mesterséges intelligencia mérés-értékelésben történő alkalmazása nem csupán technológiai vagy infrastrukturális, sokkal inkább pedagógiai és módszertani kihívás.

Open access

A mesterséges intelligencia hatásai: remények, félelmek, forgatókönyvek és megoldások

The Impact of Artificial Intelligence: Hopes, Fears, Scenarios and Solutions

Educatio
Author:
Zoltán Szűts

A tanulmány bemutatja a mesterséges intelligencia alkalmazásának hatását az oktatásban és a pedagógusképzésben. A munka forgatókönyveket vázol fel, ezek számos reményt, lehetőséget, kihívást és megoldást mutatnak, amelyek az ember-gép együttműködésre összpontosítanak. A tanulmány célja a mesterséges intelligencia hatásának bemutatása a pedagógusképzésben, és a hatékony ember-gép együttműködés lehetőségeinek, kihívásainak feltárása. A tanulmány írása során a szerző a Google Bardot és a ChatPDF kutatási asszisztenseket is használta, valamint keresőkérdéseit fejlesztette és pontosította. Az eredmények alapján, amint az várható volt, a mesterséges intelligencia alkalmazása az oktatásban és a pedagógusképzésben számos lehetőséget kínál, de kihívást is felvet. Ezek számbavétele után a szerző az ember-gép együttműködésre épülő oktatási módszerek és pedagógusképzési programok kidolgozását javasolja.

Open access

A mesterséges intelligencia lehetőségei és kihívásai a pedagógiai tervezés folyamatában

The Opportunities and Challenges of Artificial Intelligence in the Pedagogical Planning Process

Educatio
Author:
László Horváth

Tanulmányunkban megvizsgáljuk, hogy – a mesterséges intelligencia fogalmából kiindulva –, milyen lehetőségek merülnek fel a pedagógiailag racionálisan cselekvő ágensek létrehozásában az általános pedagógiai tudás részeként értelmezett tervezés folyamatában (az óratervezés szintjén). A pedagógiai tervezés során felmerülő kihívásokon keresztül bemutatjuk az MI által biztosított lehetőségeket és kihívásokat, reflektálunk a paradigmaváltás lehetőségeire és az ebből fakadóan felmerülő új szerepekre és kompetenciákra. Két lehetséges út (generatív út – tartalom létrehozása; prediktív út – algoritmusokkal támogatott konstruktív összehangolás) mentén mutatjuk be az MI felhasználását a tervezésben. Megközelítésünkben elsősorban a tervezési kompetencia fejlesztésének támogatására fókuszálunk.

Open access

A mesterséges intelligencia mint tudáskörnyezet és tudásprotézis

Artificial Intelligence as Knowledge Environment and Knowledge Prosthesis

Educatio
Author:
László Z. Karvalics

Hogyan értelmezzük a tudáskörnyezet és tudásprotézis kifejezéseket az oktatás és az emberiség közösen gyarapított tudáskincsének vonatkozásában? Milyen korábbi tudástechnológiai törekvések utolsó fejezetét jelentik a mesterséges intelligencia mai szöveg- és képalapú megoldásai – Otlet, Bush, Licklider, Nelson, Engelbart –, mi valósult meg az egykori elképzelésekből, és milyen korlátok maradtak?

Megfontolások és érvek hálójában igyekszem megjeleníteni, milyen jellegzetes helyzetekben milyen oktatási célokat támogathatnak a mesterséges intelligencia jelenlegi, egyre többet tudó rendszerei, és miket nem.

Open access

Robotokkal kapcsolatos attitűdök vizsgálata a bábművészet segítségével

Exploring Attitudes Towards Robots through Puppetry Art

Educatio
Author:
Eszter Angéla Kocsis

A tanulmány arra a kérdésre keresi a választ, hogy milyen kutatási irányok bontakozhatnak ki, ha feltételezzük, hogy az emberrel közvetlen interakcióba kerülő szociális robotok fejlesztése során mind a megjelenés, mind a mozgástervezés tekintetében hasznosíthatóak lehetnek a bábművészetben alkalmazott bábtervezés módszertani elemei. Akár bábokról, akár robotokról beszélünk, az elsődleges kérdés az, hogy mozgásukkal, megjelenésükkel, „viselkedésükkel” milyen hatást váltanak ki a nézőből. A (báb)színház jól alkalmazható a HRI (humán-robot interakciók) modellezéseinek terepeként, az emberek robotokra adott reakcióinak tesztelésére. A tanulmány bemutat egy folyamatban lévő művészeti kutatást (artistic research), amely 8–12 éves gyerekek körében vizsgálja a robotokkal kapcsolatos attitűdöket, valamint azt, hogy a gyerekek milyen érzelmekre tanítanának meg egy robotot, illetve, hogy milyen érzelmeket várnak el egy ilyen tárgytól. Ezen vizsgálatok segítségével közelebb juthatunk azon kérdés megválaszolásához, hogy vajon mitől válhatnak a gyerekek mint nézők, felhasználók számára „élővé” és elfogadhatóvá a jövőben a környezetünkben valószínűleg egyre több helyen megjelenő szociális robotok.

Open access

A sokszínű mesterséges intelligencia

The Multi-colored Artificial Intelligence

Educatio
Author:
András Buda

Az elmúlt évtizedekben a mesterséges intelligencia (MI) fejlődése forradalmi változásokat generált az élet különböző területein. E fejlődési folyamat az oktatásra is jelentős hatással bír, az MI számos lehetőséget rejt magában a tanulás és tanítás terén. Ez a tanulmány áttekintést nyújt a mesterséges intelligencia használatának dinamikus fejlődéséről, különös hangsúlyt fektetve az oktatási szektorra, hiszen az adaptív tanulási környezetektől az oktatói segítségnyújtásig számos MI-alkalmazás könnyítheti meg a diákok és oktatók életét. Az írás egyben bevezetőként szolgál a tematikus szám tanulmányaihoz, melyek mélyebben tárják fel a mesterséges intelligencia oktatási dimenzióit, bemutatva azokat a kihívásokat és lehetőségeket, amelyekkel a tanárok és az oktatási intézmények szembesülnek az intelligens technológiák bevezetése során.

Open access

Technosovinizmus: szervetlen szenvedélyünk a számítógép

Technochauvinism: Emotions in Inorganic Informatics

Educatio
Author:
József Danyi
Open access

Új fejedelem

The New Prince

Educatio
Author:
György Csepeli

Nick Bostrom 2014-ben az „uralkodó” típusú mesterséges intelligenciáról írva profetikusan előre látta a datafikáció, a digitalizáció és a hálózatosodás talaján kibontakozó kollektív szuperintelligencia lehetőségét, melynek megvalósulását a generatív nyelvi modellek megjelenése 2022-ben elérhető közelségbe hozott. A természetes nyelveken értelmes szövegtestekben létező és a jövőben létező mondatokon tanuló mesterséges intelligencia fejlődése végső soron felveti a kérdést, hogy az ember képes lesz-e maga által létrehozott eszköz feletti uralomra vagy az elfeledteti vele a lét igazságát.

Open access

Van olyan könyv, amelyikből meg tudjuk tanulni a mesterséges intelligencia működését, vagy már úgyis késő?

Is There a Book from Which We Can Learn How AI Works, or Is It too Late Anyway?

Educatio
Author:
Márk Kovács
Open access
Hungarian Journal of Legal Studies
Authors:
Renátó Vági
,
István Üveges
,
Andrea Megyeri
,
Anna Fülöp
,
János Pál Vadász
,
Dániel Nagy
, and
Gergely Márk Csányi

Abstract

Access to justice is a significant area of legal research, especially for Socio-Legal studies. The main research topics of this area are economic or class differences, gender inequalities, or national and ethnic differences in access to justice. However, there is a less discussed aspect of access to justice: the differences between access to legal information and the differences in user groups in terms of comprehending and processing legal information. This is an important topic because there are significant differences among people's abilities to process and understand legal texts, depending on whether we are dealing with a lawyer who is an expert in the given field, a non-expert lawyer, or a citizen with a low or zero (legal) educational level. The paper argues that unsupervised machine learning solutions can help even out these differences. It presents different unsupervised solutions, mainly clustering and topic modelling, which can help to increase access to legal information. Then we present a case study in which we examine these unsupervised tools in the processing of resolutions of the Central Bank in Hungary and anonymized court decisions. The paper argues that these tools can reveal the hidden contextual regularities in unstructured legal texts, facilitating the search for legal texts even for non-legal-experts.

Open access