Browse Our Social Sciences Journals

In the broadest sense, social sciences encompass society, human behavior, and its influence on the world. Social sciences help understand how society works, ranging from the causes of unemployment, economic growth, what makes people happy, and so on. The information it provides is vital for governments and policymakers, non-governmental organizations, and local authorities.

Social Sciences and Law

You are looking at 41 - 50 of 2,128 items for

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

A hazai fosszilisszénhidrogén-vagyonban rejlő lehetőségek

The potential of the domestic hydrocarbon stock

Scientia et Securitas
Authors:
Felicitász Velledits
,
Károly Kiss
, and
Mátyás Krisztián Baracza

Összefoglalás.

Hazánk szénhidrogén-kutatás és -termelés szempontjából érett területnek számít. A jelentős méretű előfordulások felfedezése és termelésbe állítása már megtörtént. A közelmúlt felfedezései azonban azt bizonyítják, hogy további felfedezések tehetők az országban. A 3D szeizmikus mérések, a számítástechnikai eszközök és a mérőműszerek fejlődése lehetővé tette, hogy új, kisebb telepeket fedezzünk fel. A pettendi felfedezés 30 kútja akár napi 14,2 ezer hordó olajat is termelhet, amely jelentősen növeli a magyarországi olajtermelést. A Vecsés-2-es kút napi 600 hordó olajat termel. A két Komádiban és egy Álmosdon lefúrt sekély kút naponta 750 hordó egyenérték szénhidrogén-termelést produkál. A Nyékpusztai tömött homokkőből (nem hagyományos tároló) évente 45 millió köbméter gázt és 45 ezer köbméter kondenzátumot terveznek a felszínre hozni. Az új találatok bizonyítják azt, hogy van lehetőség az energiahordozó kutatásában, a felfedezett mennyiségek azonban csak a termelés csökkenését tudják ellensúlyozni. Fontos lenne, hogy más energiaforrásokkal, például a geotermikus energia fokozásával pótoljuk a hiányzó energiamennyiséget.

Summary.

In hydrocarbon exploration and production terms Hungary is a mature area. The significant deposits have already been brought into production. Hungary now is only able to meet a small part of its fossil fuel needs from existing fields in the country, and therefore our supply largely depends on imports. The modern tools such as 3D seismic measurements and geophysical methods to detect seismic anomalies have allowed us to achieve a higher success rate with fewer drillings. New discoveries have also been made recently with the methodology used.

The Hungarian Horizon Energy Ltd. and TDE Services Ltd. in a US/Hungarian cooperation discovered a significant amount of hydrocarbons in the Dráva Basin near Pettend. The development of the discovered oil and gas deposits found in Lower Pannonian formations, Badenian carbonate rocks and Palaeozoic successions doubled the Hungarian oil production.

The planned production of 700-1000 barrels from the Vecsés-2 well drilled by MOL will increase Hungary’s oil production by 5%.

MOL’s shallow gas program aims to discover gas fields at depths of 1,500 up to 2,000 meters. Two wells drilled near Komádi and one at Álmosd could contribute up to 750 barrels of oil equivalent per day for the MOL’s production. This means an annual production of about 44 million cubic meters of gas from these wells.

The Nyék-6 well, located in the northern part of the Békés basin, has the potential to produce 1,6 Bcf (billion cubic feet) of gas and 283 thousand bbl (barrel) of condensate per year, according to production data from the first months of operation. It is estimated that up to ten times of the amount already recovered could be produced from this well.

Exploration and production will be carried out under the five-year Corvinus project, which has been declared a priority investment by the government. The exploration and production will be carried out in a joint venture structure with MVM CEEnergy Zrt. and Horizont General LLC. as 50-50% shareholders.

At the University of Miskolc three research projects on the evaluation and extraction of unconventional hydrocarbons with significant industrial potential are being carried out, which are novel in Hungary. 1) Investigation of unconventional hydrocarbon reservoirs by interval inversion. 2) Investigation of hydraulic fracturing technologies and fracture support systems. 3) Investigation and analysis of low permeability marls, and massive sandstone deposits, research into the operation of unconventional hydrocarbon reservoirs.

Given Hungary’s energy needs, it would be essential to fill the gap with other energy sources. Increasing the domestic geothermal energy production would be a significant step because Hungary has favorable natural conditions in comparison to most foreign countries as the geothermal gradient is about double the average.

Open access

Mérési módszer a hidrogén porózus formációkban történő tárolhatóságának vizsgálatára

Measurement method for hydrogen storability determination in porous rock formations

Scientia et Securitas
Authors:
Roland Dócs
,
Marianna Vadászi
, and
István Szunyog

Összefoglalás.

A Nemzeti Hidrogénstratégia kiemelt célja a villamosenergia- és földgáz-infrastruktúra együttműködésével a szezonális áramtárolási képesség megvalósítása. A villamos energia ilyen mértékű tárolása csak fizikai formában (gázmolekula) föld alatti tárolókban lehetséges. A Megújuló Energiák Nemzeti Laboratórium projekt keretében egy egyedi tervezésű és építésű kőzetvizsgáló berendezés segítségével a hidrogénnel kevert földgáz föld alatti formációkban történő elhelyezhetőségét vizsgálja. A már kiforrott API RP 40 szabványban leírt metodikát követve az eszköz újszerűsége abban rejlik, hogy a hidrogén helyett egy kontrollgáz segítségével határozzuk meg a kőzet kiinduló és megváltozott paramétereit. A cikkben bemutatásra kerül a mérési módszer szakirodalmi előzménye és maga a módosított eljárás.

Summary.

Hungary’s National Hydrogen Strategy is giving a priority to the seasonal storage capacity of electricity in cooperation of the existing electrical- and natural gas infrastructure. Although there are solutions for electricity storage in energy form, such as battery packs, none of them are on the scale of the needed capacity.

However, the problem of seasonal storage could be solved with a different method, by converting the energy into a physically storable form via gas molecule, which can be inserted in large quantities into underground structures, thus, the problem of hydrogen storage is important (Bent 2007). In numerous papers written regarding this topic, salt domes were found to be the most potential formations for underground storage (Małachowska et al. 2022). Several existing cases can be found where hydrogen underground storage tanks were made artificially in such formations with success. In the country no salt domes are present, therefore depleted porous hydrocarbon reserves as the second most favorable solution are available for storage. However, before such actions in such formations can be taken, further research is needed regarding the long-term hydrogen storage at high pressure and temperature. One of the major concerns of hydrogen storage is the possibility of migration through the cap rock, geochemical modifications, or even structural damage of the bearing rock material.

The Mining and Energy Institute of the University of Miskolc, within the framework of the National Renewable Energy Laboratory project, takes part in answering these questions. During the research, the effects of hydrogen-mixed natural gas storage are examined on rock samples taken from the potential underground porous formations. Experiments are carried out using custom-designed and built rock testing equipment with a newly developed measurement procedure. The method is based on the measurement of steady state permeability according to the well-established API RP 40 standard and is novel in that it uses a control gas rather than hydrogen itself to determine the rock parameters before and after the hydrogen treatment. The method relies on the principle presented in the experimental work made by Klinkenberg (1941), who found that permeability as a property of rock could be determined by any fluid. In theory changes developed in the samples after the hydrogen treatment can be measured and detected by the control gas.

In the paper, the authors present the literature history of the measurement method and outline their proposed modified procedure.

Open access

Villamos rendszerek kiberbiztonsága az Ukrajnával kapcsolatos történések tükrében

Cyber security of electric power systems in light of the events related to Ukraine

Scientia et Securitas
Authors:
János Csatár
,
Péter Görgey
, and
Tamás Holczer

Összefoglalás.

Minden fejlett ország erősen függ a villamosenergia-rendszerek működésétől, ami az idő előrehaladtával várhatóan növekedni fog. A stabil működést számos faktor befolyásolja, ezek egy része véletlenszerű (pl. időjárás), de az emberi tényező is nagy hatással van a megbízhatóságra. Ebben a cikkben a szándékos károkozás azon speciális eseteivel foglalkozunk, amikor a támadó a rendszert felügyelő és irányító számítógépes rendszeren keresztül befolyásolja károsan a villamosenergia-rendszer alapvető működését. Ehhez áttekintjük a két rendszer összefonódását, megvizsgáljuk az elmúlt nyolc évben Ukrajnában történt ilyen eseteket. A cikkben összegezzük és elemezzük a történéseket, valamint javaslatokat teszünk, hogy mit lehet tenni az ilyen káros események elkerülése érdekében, szem előtt tartva a „megelőzés, észlelés, reagálás” elvét.

Summary.

All developed countries are highly dependent on the operation of electric power systems, and this dependence will probably increase. Many factors influence stable operation, some of which are random (weather or failures of devices and cables); however, human activities also have a significant impact on reliability. In this paper, we deal with special cases of attacks that achieve a detrimental effect on the electric power system by compromising the controlling and monitoring computer systems. To support the reader, we first analyze the key components of the physical and cyber parts of the system to provide an understanding of the intertwining of these domains – it is a cyber-physical system. We further elaborate on how an event can spread from one part to the other through domains. Then, a series of actual examples underlines the importance of this topic, focusing on malicious acts committed with the goal of sabotaging the power system. Thereafter, we analyze cyber-attacks committed during the last eight years in Ukraine. Most of these attacked the Ukrainian electric power system, aiming for blackouts and device destruction. Some of the attacks had severe consequences in other European countries as well. However, some attacks were successfully stopped before any harm was made. After analyzing the events, we conclude that threat actors’ focus shifted from causing short-term blackouts to device destruction and long-term breakdowns. In the last part of our paper, we enumerate mitigation methods for operators. Our enumeration is based on the PreDeCo principle, namely prevention, detection, and correction. In conclusion, the defender must separate its different purpose networks, use strong authentication and authorization, and have proper patch management policies. These techniques must be verified with regular penetration tests. As the Ukrainian examples show, the threat actor sometimes can avoid prevention techniques; thus, good detection is necessary. The detection is based on analyzing the output of intrusion detection systems and detailed logging facilities. The analysis should be done in the security operations center by experts with knowledge of both cyberspace and electric power systems operations. In case of an incident, the security operations center must make corrective steps with the possible help of external experts. The corrective steps include the understanding of the incident, the recovery from the incident, the prevention of future similar incidents, and the digital forensic of the incident.

Open access

Nem lehet mindenhol mindent, de mindenhol lehet valamit – Geotermikus energia hasznosítás lehetőségei a hazai ellátás diverzifikálása érdekében

Not everything anywhere, but something everywhere – geothermal to diversify the domestic energy supply

Scientia et Securitas
Authors:
Judit Mádlné Szőnyi
,
Ábel Markó
, and
Tamara Tóthi

Összefoglalás

Magyarországon az energiaválság kapcsán előtérbe került a kedvező geotermikus adottságok kihasználásának szükségessége. A cikkben az európai geotermikus viszonyokból kiindulva mutatjuk be a hazai adottságokat, alkalmazható technológiákat. Az adottságok villamos áram termelésre csak sporadikusan, magas kockázatok és technológiai fejlesztések mellett alkalmazhatók. Ugyanakkor az ország szinte teljes területén van lehetőség sekély geotermikus és hidrotermás készletek, valamint a hulladékhő további hasznosítására. A jövőben a termálvizek települési szintű, kaszkád rendszerű teljeskörű hasznosítása lenne kívánatos. A fenntarthatóság kulcsa a lefűtött termálvizek nagyarányú visszasajtolása. A felszínalatti térrész, a különböző fluidumok és a bennük rejlő nyersanyagok hasznosítása kutatást és új, komplex szemléletet igényel.

Open access

Abstract

Hungarian legal education is rarely discussed from a pedagogic perspective, especially in English. This paper would like to fill a gap in the academic literature on this topic by presenting a unique multidisciplinary co-teaching initiative, aiming to mix ‘the best of two worlds’: developing a legal ethics course which is an amalgam of philosophical/theoretical and legal/practical elements. Describing how a compulsory Legal Ethics course was delivered at the István Széchenyi University of Győr in a case study format, the main aim of the authors is to contribute to the international academic discourse on law school pedagogy in general, and on legal ethics education in particular. First, we provide an overview of professional ethics education in law schools, focusing on the origins of the course in the United States of America. Then, after a review of the academic literature on multidisciplinary co-teaching, the context of this Legal Ethics course is presented: the situation of legal ethics education in the Hungarian law curriculum. Then the course particulars, especially the content and the assessment, will be described in detail, based on the personal experiences and observations of the authors.

Open access

Abstract

Hate speech has been linked to categorization, stereotyping and discrimination challenges. Moreover, it presents an intersection of criminal law, criminology, philosophy of law and psychology. The authors analyse discrimination and freedom of expression in the legal framework of the European Union and in the practice of the European Court of Human Rights. They apply Berlin's two concepts of liberty, namely positive and negative liberty, to research the nature of European jurisprudence and the selected legislative frameworks. The choice between conceptions of essential moral and political values, such as positive and negative liberty, has an enduring meaning. It is a part of the human being and our thoughts and feelings about our identity. Such a choice may be why questions about the most appropriate regulation of the crime under consideration have a special place in the public discourse.

Full access

Abstract

The incorporation of Information and Communication Technologies (ICTs) in the justice sector is not necessarily a new phenomenon. Nevertheless, the outbreak of the Covid-19 pandemic accelerated this process, as it required rapid solutions to mitigate the effects of social distancing and other security measures, for which ICTs proved crucial to ensure the continued provision of basic legal services. Initially used only for urgent matters, after two years it has become highly integrated into the regular functions of judicial institutions and is expected to continue as a critical tool against overburdened dockets. ICTs in the justice system can serve different purposes and can therefore be analyzed from different perspectives: efficiency in the administration of justice, interoperability between institutional actors, improvement of information for decision-makers, transparency and accountability, among others. This article focuses on access to justice. Therefore, it analyzes the ICTs implemented in Latin American countries, with a focus on the Chilean judiciary – particularly in the civil justice system – from a critical point of view, based on access to justice standards.

Full access

Az automatizáció és a digitalizáció az autóiparban

Automation and Digitalisation in the Automotive Industry

Educatio
Author:
Miklós Illéssy

A társadalomtudományi szakirodalomban a 2010-es évek óta ismét felerősödött a technológiai változás munkahelyromboló hatásától való aggodalom. Az elemzések közül a kvantitatív megközelítésű becslések dominálnak, miközben viszonylag keveset tudunk a vállalatokon belül zajló tényleges folyamatokról. A tanulmány ezt a tudáshiányt igyekszik mérsékelni, az automatizáció és a digitalizáció hatását vizsgálva három autóipari vállalatnál készített esettanulmány másodelemzésén keresztül. Az eredmények legfontosabb tapasztalata, hogy a vizsgált innovációk egyetlen esetben sem eredményeztek csökkenést az alkalmazottak számában. Szintén nagyon fontos kiemelni ezen innovációk munkafeltételekre gyakorolt pozitív hatásait, elsősorban a munkavállalói autonómia és elkötelezettség növekedését, a munkavállalók továbbképzését, a kereseti lehetőségek javulását és a kedvezőbb munkahelyi légkört.

Open access

Az iskoláskorú gyermekes apák otthoni szerepvállalása: az apák otthoni részvételének dimenziói, formái

The Involvement of Fathers with School-age Children in the Home: Dimensions and Forms of Fathers’ Involvement in the Home

Educatio
Author:
Zsolt Csák

Interjús kutatásunkban az iskoláskorú apák otthoni gyereknevelési és egyéb, gyermekükkel kapcsolatos tevékenységeit vizsgáljuk. Arra keressük a választ, hogy a Magyarországon élő apák hogyan látják, milyen tevékenységekben, formákban vonódnak be otthon, illetve mit gondolnak, miképp járulnak hozzá gyermekeik fejlődéséhez. A félig strukturált interjúk kérdéssorainak, valamint a megvalósult interjúk elemzésének kereteit a Pleck (2010, 2012) által lefektetett otthoni bevonódási dimenziók adták. Mintánkat 18 iskolás korú gyermekkel rendelkező apa alkotta. Eredményeink alapján az apák leginkább a mozgásos tevékenységekben (pl. sport, kirándulás), a tapasztalati/gyakorlati úton történő ismeretátadásban, illetve a gyermek kihívások elé való állításában látják leginkább a hozzájárulásukat gyermekük fejlődéséhez.

Open access