Browse Our Social Sciences Journals

In the broadest sense, social sciences encompass society, human behavior, and its influence on the world. Social sciences help understand how society works, ranging from the causes of unemployment, economic growth, what makes people happy, and so on. The information it provides is vital for governments and policymakers, non-governmental organizations, and local authorities.

Social Sciences and Law

You are looking at 61 - 70 of 2,037 items for

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Hazai népesedési folyamatok az elmúlt évtizedben

Population trends in Hungary in the last decade with an outlook

Scientia et Securitas
Authors:
Zsolt Spéder
,
Lajos Bálint
,
Veronika Horváth
,
Balázs Kapitány
, and
Csilla Obádovics

Összefoglalás.

Elemzésünk célja, hogy bemutassuk azokat a népesedési folyamatokat, amelyek az elmúlt évtizedben a népesség jelentős fogyását okozzák, és aminek eredményeként a jövőbeli népesedési folyamatok alakulnak. Vizsgálatainkat és értelmezéseinket a három népesedési komponens, a termékenység, halandóság, illetve a nemzetközi vándorlás mentén végezzük. Az elemzésből kiderül, hogy évszázadunk második évtizedében a népességfogyás legfőbb tényezője a halálozási veszteség volt, de a népességfogyást a nemzetközi vándorlás negatív egyenlege is érdemben növelte. A születések és a halálozások száma közötti különbség 1981 óta fennáll; a természetes fogyás előbb a születésszám csökkenése, majd az évtized végén a Covid–19 járvány miatt nőtt. A negatív vándorlási egyenleget főképpen a német és az osztrák munkaerőpiaci nyitás növelte meg. A jelenlegi korszerkezetet figyelembe véve az előreszámítások a népesség további csökkenését vetítik előre.

Summary.

The aim of our analysis is to present the population trends that have caused the significant population decline in the last decade in Hungary and that will determine the future Hungarian population in terms of numbers and composition. Our analyses and interpretations are carried out along the three population components: fertility, mortality, emigration and immigration. The analysis reveals that in the second decade of our century, the main factor of population decline was mortality loss, but that the negative balance of international migration also contributed significantly to population decline.

Natural reproduction (births minus deaths) has been negative in Hungary since 1981. In the period following the change of regime, natural increase increased from -1.9 per thousand births in 1990 to -4.1 per thousand in 2003, due to a decline in the birth rate. In the decade between 2010 and 2020, it ranged between -3.5 and -4.1, reaching -6.4 per thousand in the second year of the Covid-19 (2022).

The number of birth, which although fluctuated somewhat between 2010 and 2020, but was essentially stagnating, is the result of two opposite processes. On the one hand, the propensity to have children, measured by the total fertility rate, has been steadily increasing. On the other hand, the number of women of childbearing age, including women aged 20-39 who are of prime childbearing age, has been steadily declining.

An important feature of the pre-pandemic period was the slowdown in mortality improvement. The negative trend was observed in both EU countries and in our country, affecting both men and women. The age-specific look highlighted slowdown among middle-aged (30-59 years) man and women, and the improvement in mortality has declined also among younger elderly people (60-79 years). The stagnation in the number of deaths in Hungary was both a consequence of an ageing age structure and a reduction in the improvement in life expectancy. This stagnation was replaced by a rapid increase in mortality with the emergence of the Covid-19 epidemic. Our analysis revealed that during the pandemic the mortality risk for men was higher than that for women, and surprisingly the slope of the age-specific mortality risks were very similar to age-specific mortality risks before the epidemic.

Hungary’s net migration was positive for a long time after the regime change, then turned negative shortly before the decade under review, with the number of people leaving the country exceeding the number of people arriving. The main reason that after the opening of the Austrian and German labour markets in 2011, outmigration, especially labour emigration rapidly increase among Hungarians according to ‘mirror statistics’. Noteworthy, Hungarian outmigration is among the lowest compared to the new EU states. A new development is that significant “return migration” trends can be observed at the end of the decade.

At the end, as a summary, three population scenarios are presented, the most likely baseline scenario, the high fertility scenario and the zero net migration scenario. The baseline scenario shows that by 2050 the population size will fall to 8.5 million, which corresponds to a 13% decline over roughly three decades. The age structure will also change radically; while in 2019 the share of people aged 65 and over is 14.5%, in 2050 it will be 27.5%, i.e. more than a quarter of the population will be aged 65 and over.

Open access

Water-based regional security complexes in the Middle East and North Africa: the Jordan River, the Tigris–Euphrates river system, the Nile – what role, if any?

Víz-alapú regionális biztonsági komplexumok a Közel-Keleten és Észak-Afrikában a Jordán, a Tigris–Eufrátesz és a Nílus vízgyűjtőjén

Scientia et Securitas
Author:
Erzsébet N. Rózsa

Abstract.

Water and rivers have played an essential role in the existence and development of mankind ever since the most ancient times. The first great civilizations emerged along the great rivers: along the Jordan, the Tigris–Euphrates and the Nile in the Middle and East North Africa (and elsewhere, such as along the Ganges-Brahmaputra system). While nowadays this very same region is exposed to probably the most severe water shortage and even scarcity, declining water resources are expected to cause major issues in the region due to the population increase and the effects of climate change. This may soon result in water related local or regional conflicts if not wars. The paper examines what role water plays in the rationale of regional security (sub-)complexes of the Middle East and North Africa, respectively.

Összefoglalás.

A víz és a folyók a legrégebbi idők óta alapvető szerepet játszottak az emberiség létében és fejlődésében. Az első civilizációk a nagy folyók mentén alakultak ki, a Közel-Keleten és Észak-Afrikában a Jordán, a Tigris-Eufrátesz, illetve a Nílus mentén (a világ más térségeiben pl. a Gangesz vagy az Indus mentén). Míg ma ugyanez a térség a legnagyobb vízszűkösségnek, sőt, vízhiánynak van kitéve, a népességnövekedés és a klímaváltozás következtében fogyatkozó vizek hamarosan konfliktusokhoz, szélső esetben vízháborúkhoz vezethetnek. A jelen tanulmány azt vizsgálja, hogy milyen szerepet játszik a víz a Közel-Kelet és Észak-Afrika regionális biztonsági komplexumainak létrejöttében.

Bár a Közel-Kelet és Észak-Afrika régióját számos különböző keretben lehet kijelölni – a történelmi, vallási, kulturális és/vagy politikai jellemzőktől a természeti kincsekig, vagy azok hiányáig –, a három nagy folyamrendszer, a víz és a klímaváltozás következtében egyre növekvő vízszűkösség és vízhiány magukban hordozzák mind az együttműködés, mind a konfliktusok, illetve háborúk (vízháborúk) lehetőségét.

A saját – akár belsőnek is tekinthető – földrajzi jellemzők mellett azonban a térségre gyakorolt külső hatások, elsősorban az európai gyarmatosítás alatt meghúzott államhatárok, azaz a területi állam fogalmának bevezetése, a sok helyen ma is érvényes vízmegosztási egyezmények tovább bonyolították a helyzetet. Az immár száz éve megállapított határok között az államok saját érdekei versengést eredményeztek, ami – az időközben zajló népességrobbanás következtében – egyre súlyosabb érdekellentétekhez vezettek/vezethetnek. Ezek egyik legfontosabb kérdésévé a víz és a vízhez való hozzáférés válik. Így bár a víz nem feltétlenül az elsődleges oka a regionális biztonsági komplexumok kialakulásának, a jövőben egyre fontosabb meghatározóvá válik.

Ugyanakkor a Közel-Kelet és Észak-Afrika három folyamrendszerének mint biztonsági komplexumoknak a hátterében a víz különböző aspektusai állnak. A Jordán-folyó esetében a vízmegosztás problémái és együttműködései alapvetően Izrael Állam megalakulásához, az arab-izraeli háborúkhoz és békefolyamathoz kapcsolódnak. A Tigris-Eufrátesz esetében az 1990-es években a víz elsősorban mint stratégiai szállítási útvonal jelentett biztonságpolitikai kihívást, amennyiben Irak háborúiban az olaj kijuttatása a világtengerekre volt a cél. A Nílus esetében azonban – tulajdonképpen az ókor óta változatlanul – az egyiptomi lakosság vízzel és élelemmel való ellátása, életének biztosítása a cél, miközben Etiópiában – emellett – az ország áramellátása az elsődleges. Azt mondhatjuk tehát, hogy bár a jövő konfliktusainak egyik fő oka valószínűleg a víz lesz/lehet, a víz különböző fenyegetéseket és lehetséges konfliktusokat idézhet elő: az élet és megélhetés veszélyeztetésétől a közlekedésen és szállítmányozáson keresztül az áramellátásáig.

Open access

Abstract

The Roman Empire covered a large area, including parts of present-day Hungary. There are many still visible remains in the landscape or in museums. In addition to written sources, there are monuments ranging from objects to architecture, pictures and sculptures. This makes it possible to question and compare the significance of the individual sources. In addition, there is the interdisciplinarity, for many insights are only gained by applying scientific but also linguistic and other reference disciplines. Many things from Roman antiquity seem familiar to us at first glance, especially when it comes to concepts such as the state and the republic, but also to things of everyday life. But on closer inspection, the familiarity disappears when it comes to social rules, behaviour and norms. Therefore, there are lots of opportunities to interest and motivate pupils of different ages to learn about history. Selected examples will show how attractive the Roman period in Hungary can be for pupils.

Open access

Abstract

Around the western world various activist groups confront controversial monuments and other mnemonic infrastructures of historical culture representing contested histories and equally contested visions of the future. This article presents an original model for analyzing controversial issues of commemoration in the context of history education. Relying on the theory of historical consciousness, it first presents monuments as a distinctive type of mnemonic infrastructures of historical culture. It then delineates a conceptual model for making sense of various “types” or ways of engaging with these infrastructures: preservational, analytical, hypercritical, and reflexive. These ways of engaging are then analyzed in reference to four competencies of historical consciousness in relation to Jörn Rüsen’s recognized typology (inquiry, historical thinking, orientation, and narrative). The article explains how this new model can be transposed to the context of education so as to help students analyze past and current memorial controversies and ultimately develop more complex ways of engaging with mnemonic infrastructure in society.

Open access

Abstract

This paper examines the education of the Hungarian aristocracy in the period from 1790 to 1848. Since the progressive-minded members of this social class, which was highly qualified by European standards, played a significant role in promoting culture and education, especially since the Reform Era, I wanted to find out what educational characteristics underpinned their education. I explored the question of what trends prevailed in the different directions of home education and how the political, social and intellectual challenges and changes in the first half of the 19th century affected private education. In the course of the research, I applied the traditional method of educational history, source and document analysis and the analytical (deductive) research strategy. After studying the Hungarian, German and English literature on the subject, I examined and evaluated the primary sources available in Hungary - diaries, memoirs, journal articles, autobiographical writings, records of foreign travellers, archival and manuscript sources. In addition to asserting their primary power interests and their role as patrons, a small but crucial group of aristocrats took an active role in raising the level of national culture and education. They championed the cause of education, founded educational institutions and thus became mediators of culture for other strata of society. Their education, enlightened thinking and European erudition undoubtedly contributed to their recognition of this role and task and their commitment to it.

Open access

World History, Global History, Big History

Some remarks on terminology and concepts in relation to history curricula and textbooks

Hungarian Educational Research Journal
Author:
Susanne Popp

Abstract

The international situation of history didactics as an academic discipline is characterized by the fact that many basic disciplinary concepts often differ considerably: The same or similar terms denote different concepts or vice versa comparable concepts not only have various names but also hold different positions in the respective disciplinary framework. The best example of this is history didactics, which is understood as the practical methodology of history teaching in the Anglophone community and an academic subdiscipline of historical science in Germany. This is a considerable obstacle to international research. Since the school subject of World History is taught in many countries, an international comparison of curricula and textbooks deserves great scholarly interest. Therefore, this article tries to deal with the terminological clarification of the concepts of World History, Global History and Big History for the discipline of history didactics. The four most important reasons behind the need for world history teaching are connected to transnational, anti-Eurocentric, decolonisation- and anthropogenic-focused history teaching. The paper discusses different approaches and relationships between world history and national historical viewpoints with the method of curricula comparison. The study programs assigned to national history are usually not explicitly referred to as ‘national history’, but simply as ‘History’. Tacitly equating the respective national history with ‘history’ as such indirectly makes ‘world history’ appear as the history of the ‘others’ rather than as a comprehensive or integrative concept.

Open access

Folyamatalapú, szabványos irányítási rendszerek a biztonságos és rugalmas vállalati működésért

Process-based, standardized management systems for secure and resilient corporate operations

Scientia et Securitas
Author:
Pál Michelberger

Összefoglalás.

Háborús helyzet, pandémia, nem mindig rendelkezésre álló energiahordozók és alapanyagok, infláció, szakképzett munkaerő hiánya és ingadozó rendelésállomány határozza meg a termelő vállalatok külső és belső környezetét. A változások sokszor szinte lehetetlenné teszik a nyereségességet és likviditást elváró vállalati tervezést. Válsághelyzetben, korlátosan rendelkezésre álló és gyorsan változó árú erőforrások esetén előtérbe kerül a működőképesség fenntartása és az üzleti partnerek túlélése. A tanulmány néhány menedzsmenteszközt és trendet vesz számba, amelyek segíthetnek a nehéz helyzetbe került gazdálkodó szervezeteknek.

Summary.

War situations, pandemics, limited availability of energy and raw materials, inflation, shortage of skilled labor, and fluctuating stock order, all determine the external and internal environment of manufacturing companies. Hectic changes often make classical corporate planning, which is based on meeting economic objectives (profit, liquidity), almost impossible. In a crisis situation, with limited resources and rapidly changing prices, the focus is on maintaining functionality, taking into account the survival of business and technological partners. The paper will take stock of some industrial management tools and trends that can bail out seemingly hopelessly distressed business organizations. In addition to articles and textbooks on enterprise and process security, a number of management standards and recommendations for resilience and control business and technology processes have been included in the bibliography. Managers have a triple challenge in this area; to select, integrate and implement management systems that meet the expectations of business partners and help optimize and flexibly transform internal value-creating and service-providing processes on demand. Process management that has been developing in recent decades is not a miracle set in crisis situation. The application of management methods, standards, and the recognition of business and technological trends do not guarantee that substitute resources will be sufficient in the right place and time, and that profitable operations will remain sustainable. However, process-oriented companies with controlled resource allocation and business continuity in mind are more likely to survive times of crisis. Their built-in process control systems bring faster reactions to disadvantageous changes.

Complex production systems are moving towards error-free production. Failures, production and logistical disruptions can be detected more quickly and the root causes localized. Industry 4.0 has several technological components, the integration of which is exploited by these modern industrial production systems. Industry 5.0 focuses on human-machine collaboration and relies on the tools of Industry 4.0. Skilled workers with robots create unique products in the division of labor. Industry 5.0 does not mean the automatic, immediate replacement of old technologies. Previous equipment and production systems can also be integrated into a network using sensors. The coordination of standardised management systems with the technological shift of Industry 4.0 is not a bypass.

Open access

Abstract

The study discusses the legal governance of historical memory through the presentation of the phenomenon of memory laws. It reflects on the appearance of these laws in the legal system, emphasizes their different definitions and classifications, at all the levels (constitutional, statutory and quasi-legal), and among various areas of legislation. The paper further points out the context and development of Hungarian memory laws, highlighting the special importance of this legislation in the current political and legal situation as well as potential lessons in the wider European context.

Full access

A honi katonai büntetőjog és a végrehajtás karaktere a két világháború között

The character of military criminal law and enforcement in Hungary between the two world wars

Scientia et Securitas
Author:
József Pallo

Összefoglalás.

A szerző a két világháború közötti magyar katonai büntetőjog meghatározó jelentőségű törvényét és az ehhez kapcsolódó speciális végrehajtási kérdéseket állítja a középpontba. Az 1931-ben született jogszabály sajátos történelmi és történeti időszakban született meg, hiszen a trianoni békediktátum szinte a teljes ellehetetlenülés határára sodorta Magyarországot. Vitathatatlan, hogy az ezt követő közel egy évtizedig tartó konszolidációs folyamat és annak sikere a XX. századi magyar politikatörténet egy kiemelkedően sikeres időszakaként azonosítható. A történelmi kényszer és Magyarország nemzetbiztonsága minden tiltás ellenére megkövetelte a honi haderő életben tartását, amelynek részeként a speciális jogi környezetet is korszerűsíteni kellett. Az Osztrák–Magyar Monarchia idejéből származó normarendszer revízió alá került, és minden szempontból az európai mércéket is meghaladó szabályozás született. Ezeket az anyagi jogi és végrehajtási normákat járja körül a tanulmány, érintve e legfontosabb dogmatikai csomópontokat. Rövid történeti kitekintés után bemutatjuk a katonákra vonatkozó büntetési rendszert, majd a végrehajtásra vonatkozó azon regulák számbavételére kerül sor, amelyből a korabeli katonai büntetőjogi és végrehajtási filozófia jól érzékelhetővé válik. Ennek megfelelően megjelennek többek között az infrastruktúrára, a személyzetre, az elhelyezési körülményekre, a fogvatartottak jogi helyzetére vonatkozó, vagy az intézet szélesebb körben értelmezett biztonságára vonatkozó rendelkezések. A tanulmány végén a jelenleg hatályos megoldás főbb elemeinek esszenciális bemutatása valósul meg, és elvi síkon megfogalmazódik a jövőre vonatkozó nemzetbiztonsági szempontokat is megjelenítő lehetséges irány is.

Summary.

The author focuses on the decisive law of the Hungarian military criminal law between the two World wars, which has been relatively understudied so far, and on its specific implementation issues. The legislation born in 1931 came at a particularly historic time, as the Treaty of Trianon put Hungary almost on the edge of total impossibility. It is indisputable that the process of consolidation for nearly a decade and its success can be identified as an outstandingly successful period in the 20th-century Hungarian political history. Despite all prohibitions, the historic necessity and the national security of Hungary demanded the survival of the national armed force, which required the modernization of the special legal environment. The system of standards from the period of the Austro-Hungarian monarchy was revised and the legislation also exceeded the European standards in all aspects. These financial, legal, and execution standards are discussed in this paper, touching upon these key doctrinal points. After a brief historic overview, the punishment system for soldiers is presented, followed by the enumeration of the rules of execution, from which the philosophy of the time of the military penal and execution is framed well. These include the provisions on infrastructure, staff, accommodation conditions, the legal status of the detainees, or the security of the institution in a broader sense. The paper concludes with an essential presentation of the main elements of the current solution and a possible way for the future is formulated.

Open access

Abstract

With special focus on free speech, as well as on classroom surveillance (proliferating in the Covid-pandemic digital learning environment), the paper aims to identify contextual dimensions for academic freedom as a matured legal concept – and one to be assessed via a business and human rights approach, due to its peculiar position between the public and private spheres. The project is triggered by the fact that despite its widespread usage in international documents and domestic constitutions, academic freedom remains underdeveloped in terms of conceptual tools, operationalizing mechanisms, monitoring methods and benchmarking schemes. There are also competing notions on how to best conceptualize it: as an individual right, a set of requirements for autonomous institutional design, a field to be regulated for market service providers or public commodities, a tool for international policy making, or academic ranking – not to mention the challenge of how to incorporate challenges brought by social justice movements. These considerations all require different policy tools and adjacent legal targeting.

Open access