Browse Our Social Sciences Journals

In the broadest sense, social sciences encompass society, human behavior, and its influence on the world. Social sciences help understand how society works, ranging from the causes of unemployment, economic growth, what makes people happy, and so on. The information it provides is vital for governments and policymakers, non-governmental organizations, and local authorities.

Social Sciences and Law

You are looking at 71 - 80 of 2,121 items for

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

A számok bűvöletében.

Bevezetés a Tudományértékelés számhoz

Under the Spell of Numbers.

Introduction to the Scientific Performance Measurement Issue
Educatio
Author:
István Polónyi

A tanulmány először áttekinti a tudománymetria kialakulását és annak hatásait. Rámutat az írás arra, hogy olyan tudományos teljesítménymérésre van szükség, amely túllép a vulgáris, a minőségre és a tudományági sajátosságokra nem tekintő tudománymetrián. Ezután az írás bemutatja a hazai tudománymetria kialakulását, majd elemzi a magyar publikációs teljesítményt nemzetközi összehasonlításban, rámutatva, hogy a tudománymetriában mért teljesítmények alapvetően a forrásnagysággal vannak kapcsolatban. A minőségi mutatók esetében pedig elsősorban az egy kutatóra vetített KF ráfordításoknak látszik szerepe lenni. Végül a tanulmány felvillantja a hazai felsőoktatási intézményi teljesítménymérés néhány jellemzőjét. Az írás zárásként rámutat, hogy az elmúlt több mint tíz év magyar tudomány- és felsőoktatás-politikája voluntarista teljesítménykövetelményeket és értékelést próbál meghonosítani ahelyett, hogy egy differenciált felsőoktatás-politikával és felsőoktatás-értékeléssel igyekezne a hazai felsőoktatás fejlődését előmozdítani.

Open access
Educatio
Authors:
Péter Kádár-Csoboth
and
Gergely Kováts

2021-ben egyszerre három fontos külső tényező is arra ösztönözte a magyar felsőoktatási intézmények egy részét, hogy kialakítsák, illetve, ha korábban létezett, akkor megújítsák teljesítménymérési és ösztönzési gyakorlatukat. Egyrészt megújult a finanszírozási rendszer, amely konkrét mutatószámokhoz és célértékek teljesítéséhez rendelte az elérhető állami támogatások jelentős részét. Másrészt jelentős, 2026-ig tervezhetőnek ígért, szabadon felhasználható többletforrás jutott az egyetemekhez, amelyet a bérrendezésen túl akár ösztönzésre, jutalmazásra is fordíthattak. Harmadrészt átalakult az egyetemek fenntartói-irányítási struktúrája, mégpedig a hatékonyság, a minőség és a teljesítményelv hangsúlyozása mellett. Tanulmányunkban vizsgáljuk, hogy ezek a tényezők várhatóan hogyan hatnak az intézményi teljesítménymenedzsment-rendszerek fejlődésére – beleértve az egyéni szintű teljesítményértékelési rendszereket –, és milyen alapvető dilemmák jellemzik az implementációs folyamatokat.

Open access

A teljesítménykormányzás és -menedzsment újragondolása a felsőoktatásban

Rethinking the Performance Governance and Management in Higher Education

Educatio
Author:
Ildikó Hrubos
Open access

Tudományértékelés – Absztraktok angolul

Scientific performance measurement – Abstracts in English

Educatio
Open access

A tudománymérés varázsa

The Magic of Scientific Research

Educatio
Author:
Gabriella Rosta
Open access

Tudománymetria és tudományszociológia

Science Metrics and Sociology of Science

Educatio
Author:
Péter Tibor Nagy

Mindig jelen volt a tudományra vonatkozó adatok számszerűsítése, de a 20. század előtt a tudományos produkciók elsöprő többségét nem hivatásos tudósok, hanem „civilek” alkották meg, így a mennyiségi jelzés mint „alkalmazási kritérium” nem használtatott – ugyanis a tudományos produktumokat megalkotók nagy részénél fel sem merült, hogy tudósként alkalmazzák őket. A tudománymetria előzményei az eredetileg civil tudomány nagyüzemszerűsödésével, „hivatali feladattá” válásával állnak kapcsolatban, a tudományszociológiai megjelenése pedig azzal – a kiemelten közép-európai élménnyel –, hogy egyetlen tudományos életpályán belül feltűnően sok „rendszerváltáshoz” kell alkalmazkodni, ez csábít a „szaktudományon kívüli” magyarázatokra, a versengő magyarázatokat pedig „validálni” kell. Az esszé második felében egy 2013-as európai kutatás az (Interco-SSH) szubjektív történetét nyújtjuk, mely egy prozopografikus tudományszociológiai adattár felépítéséhez vezetett.

Open access

Abstract

Continuing Professional Development (CPD) for teachers can improve teaching and wider school practices. However, within developing country contexts, research on the CPD practices of vocational teachers remains limited. This study therefore investigated the CPD practices of Technical and Vocational Education and Training (TVET) teachers in Kenya, focusing on the content, outcomes and effectiveness of their CPD practices. Adopting a questionnaire survey approach, data was collected from 170 TVET teachers drawn from six TVET institutes in Kenya's Nairobi Metropolitan Area.

TVET teachers in Kenya were found to more frequently focus their CPD on subject content knowledge and less frequently on pedagogical knowledge. Their CPD activities are not always effective as the CPD activities often do not involve active learning and collaboration, and are not always of sufficient duration. Cluster analysis showed that for some teachers, CPD activities are rarely effective and result in limited impact on practice. However, Initial Teacher Education was found to encourage teachers to focus on broader content and to adopt more effective CPD practices.

To improve the effectiveness of TVET teacher CPD practices in Kenya, it is recommended that TVET teachers in Kenya are supported to adopt active and collaborative learning activities that are spread over extended time durations.

Open access

Az állami és nem állami szereplők újragondolt szerepe a biztonság megteremtésében és fenntartásában.

PhD kutatási jelentés

Rethinking the role of state and non-state actors in creating and maintaining security.

Research report
Scientia et Securitas
Author:
Zsolt Lippai

Összefoglalás.

A KDP keretén belül végzett kutatómunkám fókuszában a biztonság megteremtése és fenntartása állami és nem állami szereplői tevékenységének jelenkori állapotanalízise, a komplementer rendészeti szereplők rendészeti szerveket tehermentesítő, nemzetgazdasági szempontból is meghatározó jelentőségű vizsgálata áll. Jelen tanulmányomban az ezzel megegyező tartalmú PhD-kutatásom eredményeiről számolok be, kutatási jelentés formájában.

Summary.

The focus of my research within the framework of the KDP is the analysis of the current state of the activities of state and non-state actors in the creation and maintenance of security, and the analysis of the role of complementary law enforcement actors in relieving the burden on law enforcement agencies, which is of crucial importance from a national economic point of view. In this paper I report the results of my PhD research with the same content in the form of a research report.

I will point out that law enforcement, and thus the state actors in the creation of our security, and in particular the activities of the police, have been and are being dealt with in many different ways. However, only a small number of police researchers have focused their attention on non-state actors in the field of security, on the specialised bodies and ‘peripheries’ of policing, and on the use of methods other than those that might be called traditional policing. The joint work of state and non-state actors, the complementary and mutually reinforcing role of the police in creating and maintaining our common security, and the possibility of rethinking the respective roles are also areas that have been little researched. My PhD research seeks to fill this gap, bearing in mind the fact that law enforcement practitioners expect the Doctoral School of Police Studies to provide recommendations for applied research that can be used in everyday practice.

In my gap-filling research, I will explore my research questions and hypotheses in an unconventional way by drawing on what I consider to be relevant, almost half a thousand domestic and foreign source materials, personal interviews, study trips and the experience of an expert survey.

I will reflect on the significance of private security research and then move back in time to examine the development of the concept of policing over time. I will juxtapose key ideas from works that are perhaps little known to many, but which are still of great scientific value today. In a comparative analysis of state and non-state actors in the field of security, I will present the actors of complementary policing, the ‘stepchildren of policing’, and I will focus on the experience of the domestic organisation of a major sporting event, EURO2020, which attracts large crowds. Internationally, I will look at the development of the public and private security sectors in Estonia, Mexico, South Africa, Australia, Bulgaria, England and Canada, and the activities of private military companies. On the basis of all these research experiences, I will interpret the functioning of the security industry, the value added by private security and thus the new structure of policing in the light of the “Security Rethought” questionnaire survey.

Based on my research, I will attempt to unpack and explain the mechanisms of the relationship between state and non-state actors in the creation and maintenance of security. By interpreting the path to date and suggesting a possible future, I try to combine an academic approach with the knowledge that emerges from the work of practitioners. Emphasising the scientific need for change and improvement, and the fusion of dogmatics and practice, I seek, in the framework of this research, to address some of the issues that I consider controversial and, as a result of this confrontation, to stimulate further research and the development of alternative solutions for those who are open to the development of the emerging science of policing, by setting out the legislative and theoretical problems of the subject.

Open access