Browse

You are looking at 101 - 110 of 1,107 items

Book Review
Full access
Book Review
Open access
Book Review
Full access
Book Review
Open access

Absztrakt:

Tanulmányom elején a napóleoni centralizált oktatásirányítás kezdeteit és főbb jellemzőit mutatom be. Ezután négy olyan fejleményről szólok, melyek nyomán némiképp módosult a franciaországi centralizált és bürokratikus oktatásirányítási modell. Először arról írok, hogy a 19. század végén miként kapcsolódhattak be a tanárok képviselői az oktatásirányító szervek működésébe. Majd azt mutatom be, hogy a franciaországi oktatásirányítás terén a 20. század nyolcvanas éveiben lezajlott kismértékű decentralizációs folyamatok keretében hogyan jöttek létre sokszereplős oktatásügyi együttműködések a kiemelt oktatási körzetekben. Szólok még a hagyományos oktatásirányítási modellt némiképp módosító újfajta értékelési mechanizmusok kiépüléséről. Ezután a bürokratikus irányítási logika érvényesülését nehezítő szülői és intézményi stratégiákról szólók. Végül azt érzékeltetem, hogy a bemutatott öt különböző logika, illetve szabályozási mechanizmus hibridizált formában jut érvényre a francia oktatásügyben.

Open access

This article discusses the (mostly impeding) impact of the traditional female role model on the learning success of Roma and Gypsy women – based on two interview studies with Roma and Gypsy women in Hungary about their educational biography – with focus on the case of Marianne, a Hungarian Gypsy woman, who has come from a background of multiple deprivations but has managed a successful educational career (higher education graduation). Her educational biography can be seen as typical for Roma and Gypsy women in Hungary. She achieved her university degree at the age of 40 years – with delays and breaks – mostly in evening courses in addition to family and work. During her studies, she questioned the traditional female role model and experienced strong identity crises in her educational career because of the incompatible attitudes of the majority and minority culture. The departure from tight and constricting family relationships was very distressing. However, she also experienced the freedom to decide, could develop her talents, and took her life into her own hands, which altogether strengthened her self-esteem.

Open access

Absztrakt:

A tanulmány egyrészt arra a kérdésre igyekszik válaszolni, hogy az oktatásirányítás 2010 utáni változásai mennyire voltak összhangban az uniós elvárásokkal, másrészt, hogy az új irányítási rendszer mennyiben s mely elemeiben segítette, illetve gátolta ezeket a kormányzati oktatáspolitikai törekvéseket. A szerző úgy látja, hogy oktatásirányításunk sokkal inkább az öncélú bezárkózás jeleit mutatja, mintsem a korszerű, az egyéni igényekre reagáló, a lemaradókkal is törődő oktatásét. Csak érintőlegesen veszi figyelembe az uniós célokat, s a széles lakossági rétegekkel való együttműködés helyett igyekszik a nyilvánosság teljes kizárásával működtetni a rendszert. Mindez hozzájárul a magyar oktatás teljesítményének visszaeséséhez.

Open access
Education for life: Some observations and comments

Using the recent student protest in Budapest as context, this essay examines a key role and task of education. While acknowledging the crucial need to prepare students for the labor market and the workplace and to find their place in society, it argues that fundamentally the role and task of education is to enable students to develop fully as human beings. In this sense, it maintains that education is ultimately not about “learning outcomes” but “learner outcome.”

Full access

Life in the Romani community can objectively be described only by the members of that community, and it is difficult to be perceived from any other perspective. Unpropitious socioeconomic position of the Romani is caused by low levels of education, poverty, and other negative factors that create a closed circle of social exclusion from which Romani cannot come out without support. This paper presents statistical data on the education of members of the Romani national minority, and qualitative research has been conducted as well by interviewing Romani women on their education. The results show there is the necessity for raising awareness about the importance of education for members of the Romani national minority, regardless of gender.

Full access