Browse

You are looking at 31 - 40 of 1,107 items

Governing refugee flows in European contexts and the strategic role of education: Perspectives from the frontiers
Authors: Evie Zambeta and Yulie Papadakou

This article discusses governance strategies activated in Europe aiming to monitor migration and refugee flows. A central point to be made is that migrant policy is an essential component of the wider social policy, thus representing the type of welfare provision prevalent in each particular state. Moreover, it will be argued that, apart from the wider EU immigration and asylum policies, such as the successive Dublin regulations, which constitute major parameters governing mobility, welfare state traditions and systems act as steering mechanisms to mobility, directing and redirecting flows, as they foster motives for improved life conditions among migrants. Furthermore, refugee education policies will be examined in selected European countries, with a particular focus in frontier Greece. The article asserts that education, being part of the welfare state policies, plays a pivotal role in governing migration flows in twofold ways: first, facilitating and securing mobility strategies on the part of asylum seekers; second, attracting and recruiting labor force on the part of the aging European countries.

Open access
An investigation of the impact of the scholarship types on academic procrastination among the university students
Author: Abdul-Rahman Balogun Muhammed-Shittu

Introduction

The present research is about scholarship as a practice of academic award or financial assistance and support for students to their further education and to enable them to perform excellently. Researchers have dealt with the concepts of scholarship and academic procrastination but separately.

Methods

This is the first study to investigate the impact of the scholarship on academic procrastination among the students. The study adds to the literature by exploring scholarship impact on academic procrastination through a unique sample of students of a private university as a control group. The students were grouped into four categories according to their scholarship status, and questionnaires measuring academic procrastination were randomly distributed across the participants of 205.

Results

As hypothesized, scholarship was found to be significantly impacted academic procrastination among the students. Recipients of full scholarship with monthly stipends were found with the lowest level in all selected areas of academic procrastination. On the contrary, non-scholarship recipients among the students were reported with the highest values of academic procrastination in all targeted domains of this study as outlined above.

Discussion

Mere assessment of the two outcomes indicates a positive impact of the scholarship on academic procrastination. Accordingly, the study tested whether there is an impact of the scholarship on academic procrastination regarding gender. It was confirmed that female students procrastinate slightly higher than male students. In terms of generalizability, the approach in which the data of this study were gathered and also with the considerable size out of the population make the findings generalizable.

Open access
Iskola, karrier és a valóság
Author: Dorottya Deák
Open access
Karrierút-mintázatok a szakképzés után
Authors: Ágoston Horváth, Ágnes Makó and Krisztián Széll

Absztrakt:

Tanulmányunkban arra keressük a választ, hogy a szakképzésből kikerülő fiatalok a végzés után milyen karrierutat járnak be, milyen munkaerőpiaci státuszmintázatok azonosíthatók körükben. Vizsgálatunk alapját az MKIK GVI szakképzési pályakövetéses vizsgálatának összekapcsolt adatbázisa adta, mely lehetővé tette a szakképzésben végzettek 2017 júniusa és 2018 decembere közötti pályaútjának havi szintű elemzését. A vizsgált időszakban öt munkaerőpiaci státuszt azonosítottunk: dolgozó, munka mellett tanuló, tanuló, munkanélküli, gyermekvállalás miatt inaktív. A szakképzéskutatásokban eddig még nem alkalmazott szekvenciaanalízis segítségével a havi státuszok alapján kísérletet tettünk tipikus pályaútmintázatok megragadására. Az elemzés eredményeként öt csoportot (klasztert) tudtunk megkülönböztetni: a tanulók, a munkaerőpiacra lépők, a munkavégzéssel párhuzamosan tanulmányokat folytatók, a dolgozók, valamint a munkanélküliek/inaktívak csoportjait. A csoportok háttérváltozók szerinti elemzése a hátrányok koncentrálódására és újratermelődésére mutat rá: a munkanélküliek, inaktívak helyzetét alapvetően meghatározzák családjuk kedvezőtlen szocioökonómiai körülményei.

Open access

Absztrakt:

Kutatásunkban a romániai országos kompetenciamérések eredményeit befolyásoló tényezők vizsgálatát tűztük ki célul. Mivel a méréseket nem kíséri háttérkérdőív, tanulói kérdőívet készítettünk, amelyek felvételére az országos mérések során a Kovászna megyei magyar nyelven tanuló negyedikes diákok körében került sor. Kutatásunkban azt vizsgáljuk, hogy milyen kapcsolat áll fenn a tanulók eredményessége és aközött, hogy az adott tanuló járt-e előkészítő osztályba, illetve, hogy a mérési eredmények különböznek-e a szülők iskolai végzettsége szerint.

Open access
Lemorzsolódók tegnap, ma és holnap
Authors: Gabriella Pusztai, Klára Kovács and Roland Hegedűs

Absztrakt:

A felsőoktatásból lemorzsolódott hallgatókról hajlamosak vagyunk sztereotípiák mentén gondolkodni, s a legutóbbi évekig a hazai szakirodalom is ritkán foglalkozott velük. A leggazdagabb statisztikai adatbázisok alapján is talányos marad a kép a felsőoktatási tanulmányok félbehagyásáról, mert a képzés félbehagyásának a tanulmányi rendszerekben megjelölhető okai nem tükrözik a realitást, s az egyes évfolyamokat követő panelvizsgálatokból épp a lemorzsolódók válaszai hiányoznak. Ennek a problémának nyomába eredve a Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központjának (CHERD-H) kutatói először a lemorzsolódott hallgatók interjús (20 interjú), majd ennek tapasztalataira építve kérdőíves (605 fő) vizsgálatát végezték el, s az adataikat összevetették a teljes körű hallgatói statisztikai (FIR, FELVI), valamint a perzisztens és lemorzsolódási rizikóval küzdő hallgatók kérdőíves adatbázisaival (PERSIST 2019, N = 2000). Mivel az anyagi okok, a költségtérítési kötelezettség szerepe vitathatatlan a lemorzsolódásban, az önköltséges hallgatók helyzetét és összetételét is megvizsgáltuk (30 interjú, FELVI-adatok). A kutatási eredmények azt mutatják, hogy a lemorzsolódott hallgatók heterogén tábort alkotnak, s a különböző társadalmi és képzési csoportokat különböző arányban és különböző okok miatt fenyegeti a lemorzsolódás veszélye. Az egyéni szintű okok mellett a felsőoktatás rendszerszintű jellemzői is felelősek a lemorzsolódás növekedéséért, sőt, a kedvezőtlen társadalmi státusúak nagyobb arányú lemorzsolódásáért is.

Open access
Let us dream of positive pedagogy!
Author: Anita Szerencses Attilane Ladnai

The feeling of anxiety, boredom, and apathy is more prevalent in school than in the family or in the company of good friends (Olah, 1999). Positive psychology says that learning could be joyful and stress-free in schools. Seligman (2009) pointed out, that “well-being should be taught in school, even in three areas: to counterpoint depression, to gain life satisfaction as a means of self-development and to facilitate effective learning and creative thinking.” How these apply to the world of school? According to Olah (2004), the message of positive psychology to pedagogy is that by applying the principle of “burdening until it can be kept in flow,” education can become such a positive experience creating action, which could help to realize the process of knowledge assimilation and personal development. In this sense, education is the process of transmission of knowledge via love. This paper aims to provide a brief review research on black pedagogy (Hunyadyne et al., 2006), and point out those practices against it which proves that positive pedagogical practice could only mean positive alternative. The positive/white education is not just a dream. There are already existing good teaching practices, positive attitudes, and methods of teaching the joy of learning. The task is to find a further example and study these practices. The positive/white pedagogy as a new discipline relies on these achievements.

Open access

Absztrakt:

A hazai és a nemzetközi szakirodalom egyaránt több szempontból elemzi a tanulmányi eredményességet. Az eredményességvizsgálatoknál figyelembe kell venni a mobilis hallgatókat. A külhoni diákok továbbtanulás céljából leggyakrabban az anyaországot választják. Népszerű lehetőségként kínálkozik számukra a Balassi Intézet egyetemi előkészítő képzése. Fő kérdésként vizsgálom meg, hogy az intézmény egykori kárpátaljai diákjai mennyire voltak eredményesek, megvalósultak-e életpálya-törekvéseik. Eredményeink szerint a Balassi Intézet egyetemi előkészítő képzése az esetek többségében betölti szerepét: sikeresen hozzájárul ahhoz, hogy a kárpátaljai magyar hallgatók felvételt nyerjenek a magyarországi felsőoktatási intézményekbe.

Open access