Browse

You are looking at 71 - 80 of 1,107 items

Absztrakt:

Az ASAP Training elnevezésű európai projekt kutatási elemének keretében az Európai Unió országai drogprevenciós rendszereinek feltárása és elemzése kezdődött meg. A kutatásban való részvételre mind a 28 tagország nemzeti drogkoordinációs szervezete meghívást kapott. Az önkitöltős kérdőívvel gyűjtött adatok segítségével megalkotásra kerülnek az európai rendszerek egységes profiljai, továbbá feltérképezésre kerülnek az azonosságok, a lényegi különbségek és ezek fényében a tipizált rendszerek erősségei és gyengeségei. A végső cél javaslatok megfogalmazása a rendszereknek, illetve azok elemeinek a javítására, fejlesztésére, különös tekintettel a munkaerő-fejlesztésre és oktatásra, figyelembe véve a drogprevenciós kultúra európai sajátosságait.

Open access

Absztrakt:

Az „Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása” (Health Behaviour in School-aged Children, HBSC) kutatás 1985 óta folyik hazánkban, nemzetközi keretben. Célja a 11–17 éves korosztály egészséget befolyásoló szokásainak és szubjektív egészségi állapotának feltérképezése, ezek időbeli és nemzetközi trendjeinek követése és a magatartásokat, egészségi mutatókat befolyásoló tényezők felderítése, működési mechanizmusaik vizsgálata.

Tanulmányunkban bemutatjuk néhány, egészséget támogató (táplálkozás, fizikai aktivitás), illetve kockázati magatartásforma (dohányzás, alkoholfogyasztás, szexuális élet) jellegzetes változásait a 2000-es évektől kezdődően. Eredményeinket nemzetközi szinten is értelmezzük.

Open access

Absztrakt:

A vizsgálatsorozatot egy budapesti középiskolában 2016 és 2019 között végeztük, kvantitatív és kvalitatív módszerekre támaszkodva. Innovatív kutatásunkban a Haver Alapítvány foglalkozássorozatának hatását vizsgáljuk, a középiskolás korosztály attitűdváltozására és a zsidókkal kapcsolatos ismereteire. A hatásvizsgálat módszertani alapja a kontrollált kísérleti elrendezés, amelynek lényege egyrészt a diákok attitűdjeinek és ismereteinek előzetes (pre-) és utólagos (poszt-) mérése, illetve a kísérleti csoportok (A, C, D osztályok) mellett egy kontrollcsoport bevonása a vizsgálatba (B osztály), akik nem vettek részt a foglalkozásokon. Tisztában vagyunk azzal, hogy rövid idő alatt (néhány hónap) és egy foglalkozás hatására nem várható lényeges elmozdulás egyik dimenzióban sem (attitűd és ismeretek), éppen ezért különböző, „jól célzott” foglalkozásokkal és többszöri méréssel vizsgáljuk a diákok általában a kisebbségekkel és konkrétabban a zsidósággal kapcsolatos nézeteit. Jelen tanulmányban az első két kutatási hullám legfontosabb kvantitatív és kvalitatív eredményeit tekintjük át.

Open access
Open access

Foreign language skills come under the spotlight in higher education (HE) in Hungary. At present, Hungarian HE students are required to pass at least one intermediate level general or professional language exam in order to earn a degree, but from 2020, having an intermediate language exam will be a requirement for admission to HE. Thus, it is important to examine the foreign language-learning attitude of HE students as well as their family background that could affect their attitude. Expansion brought several non-traditional student groups to HE, which used to attract only the most talented upper-class students. However, a number of research studies highlight that motivation, attitude to learning, and the socioeconomic background of the students are influential factors not only in HE but also in foreign language learning. In this study, we present the results of our quantitative analysis performed on the Hungarian subset of the IESA-TESSCEE II. 2014 database developed by CHERD-Hungary. Using cluster analysis, the students could be clustered into four categories. Our results show that students whose parents have a low level of education are mainly motivated by the requirement to pass the necessary language exam to earn a degree. Students with a language certificate are driven by cultural interest to learn a foreign language. Students in Master Degree programs experience the practical benefits of learning a foreign language. Significant correlations between language attitude and the financial status of the family were not detected.

Open access

Nowadays, Hungary is famous for its musical pedagogical method, the Kodaly concept, many foreign music lovers, and music teachers travel to our country to get to know and master it. But what do we experience in practice, what are the benefits for the musical tastes of young people? The aim of the study is to provide an insight into the attitudes of music and music in primary school youth and the surrounding social environment. We present a small slice of international research led by Dr. Judit Varadi, in which we examined the results of 4th and 6th grade pupils of five primary schools in Debrecen, 221 students in all. In the course of our research, we used a questionnaire consisting of 46 questions, which examined the family background of young people, the process of singing and music classes, listening habits, attitudes related to music classes, and music itself. Results were analyzed using SPSS 22.0 for Windows. In our observations, we found that parents’ previous music studies have a great influence on teaching their children to music. The attitudes toward class music and music and the number of classical music records in the children’s home are also positive. In our changing world, the genres of light music have gained a lot of space, the effect of which is reflected in the musical tastes of young people. How to get a full picture of the subject, and then the entire material will be processed.

Open access

Absztrakt:

Nem helyes azt elvárni az iskoláktól, hogy minden létező problémára ők készítsék fel a gyerekeket. A tanulmány legfőbb mondanivalója az, hogy a 6–14 éves korosztálynak egy olyan élet- és viselkedésstratégiát kell megtanítani, amely fontos területeken ellentmond a humán evolúció évezredek során kialakult logikájának. A túlélés genetikai programja a rövid távú optimalizálásra ösztönöz. A hosszú élet, az egészséges öregkor viszont azt feltételezi, hogy az emberek ellenállnak a rövid távú örömforrásoknak. A jó hír az, hogy a bizalom, az önkontroll, az akaraterő fejlesztése tanítható – erre nyilvánvalóan a mélyszegénységben élő családok gyermekeinek van a legnagyobb szükségük. Ez kellene, hogy legyen az iskolai prevenciós programok elsőszámú célja.

Open access