Browse

You are looking at 801 - 900 of 1,141 items

Restricted access

A tanulmány felvázolja a statisztikai elemzés módszertani lehetőségeit, elemzi a hivatalos statisztikai adatokat és megpróbál néhány következtetést is levonni a bűncselekményi tényállásokból. A szerző végkövetkeztetése, hogy Magyarországon a rendszerváltás folyamata a gazdasági bűncselekmények területén se_t

Restricted access

A tanulmány ismeretei a társadalom- és a humán tudományok rövid történetét az államszocializmus idején. Ezt követően értékeli a rendszerváltás hatását a társadalomtudományra. Statisztikai adatokkal illusztrálja a társadalomtudományok változó természetét az átmenet időszakában, majd elemzi a tudományterület intézményi _Ä

Restricted access

A jelen összefoglalás a fogyatékossággal élők helyzetét s az ezzel összefüggő értelmezéseket kívánja bemutatni. A fogyatékosság a mai magyar társadalomban kiemelt társ__

Restricted access

Az 80-as és 90-es években a technológia felgyorsult fejlődése számos változást hozott a legtöbb tudományban, sőt még a vállalkozási formák területén is. A klasszikus értéklánc átalakult, az egyetemek tudományos központjai nagyobb figyelmet kaptak, és egyre fo_f

Restricted access

A globális termék/szolgáltatás- és munkapiaci verseny kontextusában az elméleti és gyakorlati szakemberek –az 1990-es évtized második felétől –a nemzetgazdaságok alkalmazkodóképess__

Restricted access

Megvilágítandó különbség áll fenn a jogi néprajz és a jogi antropológia között, továbbá az utóbbi és a jogi etnológia s a jogi pluralizmus, valamint a bennszülött jogok kutatása közt. Az első három tárgya alapjában a nem jogi diszciplínák jogi vonatkozásaiból__

Restricted access

Assessing Intergenerational Equity. Ed. by Róbert Iván Gál, Ichiro Iwasaki, Zsuzsa Széman. (Akadémiai Kiadó, Budapest 2008, 214 oldal)

Restricted access

Baszkföldön a társadalmi mozgalmak új hullámai reneszánszukat élik, egymást érik a tüntetések, lakossági mobilizációk, valamint a nem kevésbé brutális utcai összecsapások. A politikai erőszak és a társadalmi mozgalmak viszonya és rendezése az elmúlt néhány év al_a

Restricted access

Az ökoedukáció napjainkra önálló tudományterületté nőtte ki magát, melynek szakmai és jogi háttere növekvő ütemben bővül. A jogtételezés folyamatán keresztül eléri az ok_8

Restricted access

A telepítési döntések és konfliktusok az 1980-as évek óta vonzzák a társadalomkutatók figyelmét, számos esettanulmány készült olyan esetekről, ahol új létesítmények telepítése heves lakossági ellenállásba ütközött. A tanulmány az elmúlt tíz év (1998–2007) telepítési konfliktusait veszi górcső alá. A nemzetközi tapasztalatokat visszaigazolva Magyarországon is a hulladékgazdálkodásra szakosodott létesítmények váltották ki leginkább a lakosság ellenkezését, de különböző szolgáltató komplexumok (bevásárlóközpontok, mélygarázsok stb.) és lakóparkok létesítései is sokszor a tiltakozások kereszttüzébe kerülnek. A különböző szektorokban történő telepítések között azonban meglehetősen nagy eltéréseket lehet felfedezni. A hulladéklerakókkal és -égetőkkel szemben elsősorban kisebb és az átlagosnál sokkal alacsonyabb jövedelemmel bíró településeken alakulnak ki tiltakozó mozgalmak, míg a szolgáltató létesítményekkel és a lakóépületekkel szembeni ellenállás elsősorban a nagyobb, gazdagabb települések sajátja. A két szélsőség között találhatóak az energiatermeléshez, illetve a kitermeléshez tartozó létesítmények, az infrastrukturális beruházások, valamint az egyéb ipari létesítmények. Az esetek jelentékeny hányadában népszavazást tartottak abban a kérdésben, hogy az adott település otthont adjon-e a kérdéses létesítménynek. Meglepő módon a népszavazás pozitív eredménye még nem feltétlenül vezet a létesítmény megépüléséhez, de ennek ellenkezője is igaz lehet: a választói elutasítás ellenére is megépülhetnek az új létesítmé_f

Restricted access

Kolosi, Tamás: A terhes babapiskóta. A rendszerváltás társadalomszerkezete. [The Pregnant Sponge Finger. The Social Structure of the Change of the System] Budapest: Osiris, 2000.; Róbert, Péter: Társadalmi mobilitás a tények és a vélemények tükrében. [Social Mobility as Reflected by Facts and Views] Budapest: Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság - Századvég, 2001.

Restricted access

The study below examines the spectacular failure of four Hungarian public opinion pollsters to predict prior to the first round of the results of the 2002 general elections, and the causes of this failure. It reviews the types of voting behavior manifesting themselves during the polls and the elections, and analyzes the criteria of accurate prediction. Based on the results of public opinion pollsters it summarizes the observations made during the data surveys prior to the first round of the 2002 elections, and the explanations given by researchers for their failure. Then it tries to explain the reasons for the wrong predictions of pollsters. Besides a change in party support after surveys (late swing) it emphasizes the role of the three collective false beliefs: the misconception of voters' attitudes towards Fidesz; the acceptance and interpretation as realistic (giving an accurate picture of the real trends) of the results of pollsters; and the voters' wrong assumption concerning the final result of the elections. The study also describes how these effects manifested themselves.

Restricted access

This study is aimed at determining the cultural factors (beliefs, traditional religious practices, and customs) blocking the utilization of orthodox medicine among peoples of Nigeria represented in this research by natives of Warri area of Delta State in the Niger-Delta region of Nigeria. With the use of multi-stage cluster sampling technique 190 natives sampled, participated in this study. A structured interview schedule containing a 13-item question translated in pidgin English (the lingua franca in the region) was used by ten research assistants who hail from the selected communities to elicit information from both literate and illiterate natives. The chi-square statistic result (χ 2 (8) = 26.83, P <.05) shows that some ethnic beliefs, customs and traditions are very significant cultural factors blocking the use of orthodox medicine. It was recommended that governments at all levels should put in place information, education and communication (IEC) activities in order to encourage appropriate choice of medical care amongst Nigerians.

Restricted access

Scientific observers as well politicians have noted for a long time that European integration is a process led by the elites but supported much less enthusiastically by the public at large. The first part of this paper documents systematically and for the first time how pervasive the split between elites and citizens has become over the last decades; the rejection of the “Constitution for Europe” by clear majorities of the French and Dutch voters in 2005 was only the last and most spectacular event in this regard. The paper proposes two theses which help to explain this split: (1) European integration has brought and still brings many advantages to the powerful elites involved, the political, economic and new “Eurocratic” elites; (2) for the population at large, the gains from integration are much less obvious; significant subsections of the populations in different EU member countries have been affected negatively by integration. These theses are documented by empirical evidence from many different sources: Data about the origins, careers and privileges of European politicians and bureaucrats; historical and contemporary data about the role of economic interests and the successful strategies of economic elites concerning integration; statistical data about the socioeconomic development of the EU and “Euroland” compared to other large advanced countries and macro-regions of the world; and survey data about the perceptions and evaluations of European integration both among the elites and the populations in the different member states.

Restricted access

Elite theory up to now has been largely neglected within foreign policy analysis. This paper attempts to apply the concepts of elite theory on European foreign policy-making. Its focus is on elite consensus and competition, not least because such cleavages are particularly evident in this arena, where Member States’ decision-makers compete with each other and with the various Brussels institutions, while at the same time speaking the language of cohesion and solidarity. Forms of significant scrutiny for common European diplomacy are less visible. There is a political and informational gap between the national parliamentary processes and the increasingly complex processes of foreign policy coordination. Thus when a crisis arises, national politics and institutions move into the vacant space.

Restricted access

Evergreens, sensations and the rest

A quantitative analysis of dynamics of news articles on domestic politics

Author: Nikos Fokas

This study investigated the temporal dynamics of articles in connection with ‘lies’ which appeared in Hungarian dailies Népszabadság and Magyar Nemzet during a several year long time period. We targeted to reveal how the press reacted to Hungarian Prime Minister Ferenc Gyurcsány speech, when he said that they had lied throughout his term in office. We present a typology of media dynamics based on our previous results of investigating the same dailies and certain analytical procedures, which arise from the literature about of diffusion of innovations. Having reviewed the possible typology of media dynamics we return to the dynamic analysis of the topic of ‘lying’ or ‘lies’. One of the main results was, that from an “evergreen” ‘lying’ turned into a “sensation-based” topic in the fall of 2006, and the prime minister’s leaked speech was this sensation.

Restricted access

During the last few years around a dozen boycotts have been called in Hungary; there are several ecologically and socially aware food-communities directly linking consumers and producers; at the end of 2006 a Fair Trade shop opened in Budapest, and there are product campaigns which accentuate various patriotic themes. All of these initiatives signal the emergence of new attitudes and values, a new type of behavior, that of ethical consumption . Ethical consumption, new kinds of consumer needs are influencing market culture through the creation of various market-niches (see corporate social responsibility); furthermore, the wide-scale spread of ethical consumption can even lead to the transformation of market functions. The modern market is going from a mainly economic space to an area of moral action, a tool of regulation and social participation. As a social movement ethical consumerism can effect political culture and play an important role in public policy aiming towards sustainable development. According to West-European literature as well as to concrete experience ethical consumerism is more and more playing this role, the local appearance of the movement beckons the question: what sort of values and institutions characterize this new consumer culture, and which of these can we encounter in Hungary? The first part of this study deals with the phenomena of ethical consumption: it gives an overview of the literature, explicating the main research themes, and introducing its distinctive, most often examined forms of action. In the second part of the study, out of the interpretational possibilities, I look at ethical consumption as political consumption, as a form of social governance, examining its relevance as a way of public participation. I try to find an answer to the question whether the spread of ethical consumption should be imagined at the demise of classical political institutions, or as complementary to them, and which ethical issues are most likely to mobilize the public. The study is primarily based on data describing Hungarian political participatory culture, as well as an attitude survey of a representative sample. At the end of the study I will briefly refer to the possible causes of differences in ethical consumption attitudes and behaviors.

Restricted access

In our analysis we examine how the Internet use affects relations, and whether the network characteristics of people exert provable influences on the spread of Internet usage. The empirical basis of our longitudinal research is the three surveys done in the framework of the World Internet Project between 2001 and 2003.

Restricted access
Authors: Szabolcs Becze and Judit Acsády

Szijártó Zsolt: A hely hatalma: lokális szcénák –globális folyamatok(Gondolat, Budapest, 2008, 316 oldal); Albert Fruzsina –Dáv_i

Restricted access

Az államszervezeti reformtörekvések társadalmi összefüggéseire irányuló kutatások keretei között kérdőíves vizsgálatra is sor került. A kérdezettek az Oktatási és Kulturál__

Restricted access

A tanulmány négy fő részből áll. Az első rész összefoglalja a klímaváltozás városi kockázati tényezőit. A második ismerteti az európai városok sérülékeny csoportjait_.

Restricted access
Restricted access

A „viselkedésprogramok” evolúciója

(A társadalomtudományok fejlődése a szociobiológiától a szociológiáig)

Author: György Marosán

Vezetéknév

Restricted access

Az Európai Unió új tagjaként Magyarország számára is kötelező az EU Víz Keretirányelvben előírt célok elérése, azaz a vizek „jó állapot”-ba hozása s az ehhez kapcsolđ3

Restricted access

A jog és a társadalom viszonyában a társadalom a meghatározó tényező, a maga történelmileg kialakult sajátosságaival, gazdasági, politikai és kult__

Restricted access

Vezetéknév

Restricted access
Restricted access
Restricted access

Pataki Ferenc az énnelés a társadalmi identitástudattal foglalkozó nagyszabású művé__

Restricted access

A politikai korrupció szervezeti struktúrája

Egy lehetséges szervezetszociológiai modell

Author: István Jávor

A tanulmány a szervezetek közötti hatalmi és érdekkapcsolatok elemzésére fókuszál. Azt vizsgálja, hogy hogyan működnek ezek a kapcsolatok, és milyen hatalmi érdekek, szervezeti és egyéni viselkedések mozgatják az együttműködést. Három szereplő, a pol__

Restricted access
Restricted access

Differences between some sentences in the German original of 1981 and their English translation of 1984 were found in Volume 1 of Habermas’s magnum opus. It turned out to be an accurate self-correction by Habermas, which created there a concise summary of the teleological aspects of his speech act theory. This increased the linguistic devotion of his argument, but weakened the practical, societal influence of his theory of communicative action. Some other topics within the voluminous secondary literature on Habermas are also touched: the meaning spectrum of the key term ‘ Verständigung ’ (‘Understanding’), problems around the validity claims, and the formal, procedural character of his theory, i.e. the lack of substantive, causal factors. The latter traits and behind them Habermas’s close connection with the dominant philosophical trend of the ‘linguistic turn’ (Rorty 1967) are supposed to have led to the fact that Habermas’s theory has failed to redeem possible hopes about social awakening effects in the late 20th century. Yet, Habermas’s life-work has epochal significance. Besides complementing the ‘paradigm of production’ with the one of communicative interaction, deepening the concept of modern democracy, highlighting the significance of interpersonal social connections through the elaboration of the ‘lifeworld’ concept, Habermas’s work in providing theoretical foundations to understand the age of modernity is of key importance. Through analyzing ‘the unfinished project of modernity, of the Enlightenment’, whose contemporary defects ‘can only be made good by further enlightenment’, Habermas sums up the very essence of our age of globalization, of capitalism. He provides a program for all social scientific workshops still following the paradigm of historical progress and working for a developed, humane and democratic society, but sometimes being on the defensive today. The extension and supplementation of Habermas’s theory of modernity, with a ‘social turn’ (Roderick 1986) and a ‘causal turn’ is being proposed.

Restricted access
Restricted access
Restricted access

The influx of Polish workers into the UK requires a renewal of migration theories and presents important empirical puzzles. Both problems stem from the specificity of this migration wave, which does not correspond to classical models. The inadequacy of classical migration theories is demonstrated by the inaccuracy of forecasts from before 2004. The ‘optimistic’ forecasts (e.g. Boeri and Brücker 2001) foresaw an influx many times smaller than the actual one. But the ‘pessimistic’ forecasts were wrong when expecting a movement towards social benefits (so-called ‘social raids’). The paper shows how the influx of Polish workers is different from previous migration waves: it is, at least in the intention, short-term, and includes a high share of young women. In addition, these workers maintain strong contacts and networks with their home country (frequent travel, new communication technologies), often compare living conditions from different European countries, and show an unforeseen willingness to join local trade unions. The issue is therefore if these people qualify for the definition of (classic) ‘migrants’, or of ‘transnational migrants’ (Pries 2003) or even of ‘cosmopolitans’ (Cohen 2004)? In this way they could, for instance, combine Polish, British, and generally European values on work and social customs. The paper combines the Worker Registration Scheme data with early findings from research (interviews, case studies) on Poles in the West Midlands. This region has the largest number of new Polish migrants in the UK (17% of the total), together with numerous ‘old’ Polish communities. This case is particularly interesting because in this region the share of Poles working through temporary agency employment is the highest (57%). Experiences of both mobilisation and segregation confirm the ambivalent and dynamic nature of this migration wave.

Restricted access

The Enlargement of the European Union to the East in 2004 and 2007 gave the EU some new neighbors. Countries that were formerly part of the Soviet Union (Belarus, Moldova, Ukraine, Armenia and Georgia) were now found on the “Eastern frontiers”. Part of the accession negotiations involved strengthening the borders with those countries, yet migration from them has increased. Based on an ethnosurvey funded by INTAS at the European Commission between 2005 and 2007 the paper explores the migration of people into the EU and elsewhere using a survey of their homelands combining quantitative and qualitative methods. The paper challenges conventional notions of migration based upon a one-way passage to a new land. It argues that recent migrations (at least post 1989) are characterized rather by temporary circulation of people and hence would not be classically called “migration”. They include both temporary employment and various kinds of studentship. The project focuses upon people who have already migrated and returned since 2004. It was found that the main destination country for migrants was Russia, reflecting the more welcoming migration policies there to fulfill labor needs. For the European Union, migrants went to Northern European countries mainly by using schemes and agencies, whilst they went to the South and the New Member States by using more informal means including networks.

Restricted access
Restricted access

The presented paper gives the analysis of migration patterns of CIS countries and their interrelations with migration policies of Russia from the time of dissolution of USSR. The migration processes for last 15 years in post Soviet space are developing in the connection with transformation of Russia Federation national and migration policy. Russia still is the main attractive country for CIS countries. The legal norms were introduced in Russia from 2001 to 2006 years (new Laws on citizenship, on foreign residents, on migrants registration and on regulation of labor migrants activities) converted many of internal and external migrants into irregular or semi-irregular. The restrictive migration policy of Russia pushed migrants mainly to ‘shadow’ economy. This restrictive migration policy has reduced migration flows from FSU countries to Russia and reoriented them toward the Western countries. Unfavorable demographic situation in Russia, the growth of competition for migrants cheap labor with Kazakhstan and Byelorussia and tremendous shortage of labor force lead Russian government to unprecedented steps — to introduce new migration policy of ‘open doors’ from 2007. This policy undoubtedly will influence migration flows from East Europe to the West. How the new liberalization in migration policy will influence the migration behavior in ‘near abroad?’ Does it affect migration inflows to Europe from the East? The paper gives the analysis of the first results of new migration policy in the context of migration processes on post-soviet space.

Restricted access

Egyszer Csu En Lajt a francia forradalom hatásairól kérdezték. Még túl korán van ahhoz, hogy megítélhessük –válaszolta. Valószínűleg a „blairizmusról” mint a balközép megújításának összerendezett és exportálható csomagjáról is ma még korainak tűnne komolyabb ítéleteket fogalmazni. Azonban Gordon Brown akár maradéktalanul folytatja majd Blair programját, akár erősebben saját alakjára szabja, akár több folyamatosságot enged benne, a programot mégis érdemes e ponton szemügyre venni. Mindez bennünket ráadásul most különösen azért érdekel, mert bár az Új Labour Európa szinte minden újabb szociáldemokrata reformerére több-kevesebb hatással volt, lenyomatai Magyarországon mintha különösen erősnek tűnnének. A közvélekedés szerint ez meghatározó módon a magyar miniszterelnök személyes rokonszenveiből következik, de valamilyen mértékig elvben talán a reformfeladatok szerkezetéből is levezethetőek voltak „blairistának”hitt vagy azokra emlékeztető megoldások. S mert Blair filozófiájában ugyan kevéssé volt explicit, de eszközeiben pragmatistán lényegében három cikluson keresztül meglepően összerendezett volt, talán érdemes kormányzásának tanulságairól most Budapesten is elgondolkozni.A „harmadik út” programok végül is inkább szociológiai, mint politikai projektnek tűnnek (Finlayson 1999). Hiszen elsősorban egy olyan új társadalomszerkezeti modellt írnak le, vagy inkább csak hipotézist rajzolnak fel, amely politikai erőtereket legfeljebb gerjeszthet. Történetünk szempontjából azonban mellékes; Giddensnek igaza van abban, hogy a globalizáció megsemmisítve vagy végletesen lebontva a nemzetállamot, új helyzetet teremt, vagy mégsem (Callinicos 2001). Legfeljebb az lehet érdekes a számunkra, hogy a_

Restricted access
Restricted access

A közelmúltban a kormányzati szervezetrendszer átalakításának munkálatai során a minisztériumok által fenntartott, attól feladatokat átvevő, illetve számára feladatokat teljesítő ún. h_

Restricted access

Hit - illúziók nélkül?

Adalékok Lukács György kései politikai filozófiájához

Author: Gábor Budai

Lukács György sosem írt önálló__

Restricted access

Kisebb állam, nagyobb baj?

Beszámoló a zöldhatósági rendszer kialakításának értékeléséről

Authors: Benedek Jávor and Krisztina Németh

A 2003–2006 között átalakított hazai környezetvédelmi hatósági rendszer teljesítményét vizsgáltuk a kérdéses időszakban. Az átalakítás és az ezzel párhuzamosan végbement létszámleépítés hatásait adatkérések és interjúk segítségével értékeltük. Megvizsgáltuk a közérdekű adatok közzétételével kapcsolatos törvényi kötelezettségeknek való megfelelést is. Eredményeink alapján az átalakítás előtt a magyar környezetvédelmi intézményrendszer alulfinanszírozott volt, és jelentős megerősítésre szorult. A szervezeti átalakítás az EU elvárásai miatt elkerülhetetlen volt, és koncepciójában nem volt feltétlenül elhibázott. Befejezetlensége miatt ugyanakkor nem alakult ki tiszta, egyértelmű hatósági rendszer, ami megnehezíti az érintett szervek együttműködését. Hiányoznak a hatósági munka alapját jelentő terepi ismeretek és jelenlét, ezek az átalakítás során nem kerültek át az egységes zöldhatósághoz. A megerősítés helyett bekövetkezett leépítések és a forráskivonások miatt a hatósági munka színvonala a kérdéses időszakban csökkent, felpuhult az engedélyezési gyakorlat, jelentősen visszaesett az ellenőrzési és szankcionálási tevékenység. Csökkent egyes területek (pl. természetvédelem) érdekérvényesítő képessége is. Az átalakítás során nem folyt annak hatásait elemző kiterjedt monitoringte­vékenység, és az átszervezés utólagos átfogó értékelése sem történt meg a kormányzat részéről. Az ilyen értékeléshez szükséges adatszolgáltatás is nehézségekbe ütközhetne a felügyelőségek részéről, melyek beszámolói, jelentései nem egységes szerkezetűek, összehasonlításra nem alkalmasak. Ugyanez a helyzet a közérdekű adatok nyilvánosságával, ahol a törvényi előírásoknak való megfelelés (Eitv.) igen gyengének mondható. Ö_d

Restricted access
Authors: Borbála Bányai and Zsuzsanna Vida

Kovách Imre (szerk.): Társadalmi metszetek. Érdekek és hatalmi viszonyok, individualizáció és egyenlőtlenség a mai Magyarországon (Napvilág Kiadó, Budapest, 2006, 504 oldal)

Restricted access

Trialógus

(A magyar szociológia három főszereplője: Erdei Ferenc, Szalai Sándor és Hegedűs András a hatvanas években)