Browse our Medical Journals - AKJournals

Among all scientific traditions alive, medical publishing has a good chance to be the oldest. The first fully peer reviewed academic journal, “Medical Essays and Observations” was launched in 1731 by the Royal Society in Edinburgh. Since then, hundreds of medical journals have been published worldwide. Medical publication in Hungary started in 1857 when the famous physician, Markusovszky founded “Orvosi Hetilap”, which has been published since then every week (with short breaks during the world wars). It is now a most prestigious piece in AKJournals’ portfolio, listed in Journal Citation Reports, with a remarkable impact factor.

Medical and Health Sciences

You are looking at 111 - 120 of 14,360 items for

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Abstract

Klebsiella pneumoniae is one of the most prevalent bacteria causing urinary tract infections (UTIs). Its increasing resistance to a wide array of antibiotics limits available treatment options. This study investigated the characteristics and trends of antimicrobial resistance in K. pneumoniae isolated from UTIs in Crete, Greece, during 2017 and 2022. Among the 11,946 Enterobacteriaceae isolated from urine specimens, a total of 1,771 K. pneumoniae isolates were identified (14.8%), with an isolation frequency secondary to Escherichia coli (66.3%). K. pneumoniae isolates increased over the years, with a peak in the year 2022. Higher resistance rates were detected in ciprofloxacin (41%), trimethoprim/sulfamethoxazole (TMP/SMX) (38.1%) and nitrofurantoin (33.9%). Resistance to ciprofloxacin, amoxicillin/clavulanic acid, tigecycline, and TMP/SMX significantly increased from 33.7%, 24%, 6%, and 33.1%, respectively, over the years 2017–2019, to 47.8%, 34.2%, 14.3% and 42.8%, respectively, over the period 2020–2022. ESBL production and carbapenem resistance were decreased by 2.2% and 3.7%, respectively, over the two three-year periods (2017–2019 and 2020–2022). Among the 278 carbapenem-resistant K. pneumoniae (CRKP) isolates, 164 (59%), 66 (23.7%), 18 (6.5%) and 16 (5.8%) were positive for KPC, NDM, VIM and OXA-48 enzymes, respectively. Only 14 (5%) isolates harboured two carbapenemase genes, namely 10 (3.6%) both bla NDM and bla VIM, and 4 (1.4%) both bla KPC and bla NDM. Females, inpatients and the elderly were more frequently affected by CRKP. The frequency of multidrug-resistant (MDR) and extensively drug-resistant (XDR) isolates were 32.6% and 7.7%, respectively. Continuous surveillance of local microbial prevalence and monitoring of antimicrobial resistance patterns provide critical information to guide the empiric therapy for UTIs and control the spread of MDR bacteria.

Restricted access
Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica
Authors:
Sarra Dhraief
,
Khaoula Meftah
,
Samar Mhimdi
,
Houyem Khiari
,
Firas Aloui
,
Aida Borgi
,
Sondes Haddad-Boubaker
,
Amani Brik
,
Khaled Menif
,
Amel Kechrid
,
Aida Bouafsoun
, and
Hanen Smaoui

Abstract

The worldwide burden of disease of bacterial meningitis remains high, despite the decreasing incidence following introduction of routine vaccination campaigns.

The aim of our study was to evaluate the epidemiological and bacteriological profile of paediatric bacterial meningitis (BM) in Tunisian children, during the period 2003–2019, following the implementation of Haemophilus influenzae type b (Hib) vaccine (April 2011) and before 10-valent pneumoccocal conjugate vaccine (PCV10) introduction to the childhood immunization program.

All bacteriologically confirmed cases of BM admitted to children's hospital of Tunis were recorded (January 2003 to April 2019). Serogroups of Neisseria meningitidis (Nm) and serotypes of Streptococcus pneumoniae (Sp) and H. influenzae (Hi) and antibiotic resistance were determined using conventional and molecular methods.

Among 388 cases, the most frequent species were Sp (51.3%), followed by Nm (27.5%) and Hi (16.8%). We observed a significant decrease in Hi BM rate during the conjugated Hib vaccine use period (P < 0.0001). The main pneumococcal serotypes were 14, 19F, 6B, 23F and 19A and the serotype coverage of PCV10, PCV13, PCV15 and PCV20 was 71.3 and 78.8%, 79.4 and 81.9% respectively. The most frequent Nm serogroup was B (83.1%). Most Hi strains were of serotype b (86.9%). High levels of resistance were found: Sp and Nm to penicillin (respectively 60.1 and 80%) and Hi to ampicillin (42.6%). All meningococcal and Hi isolates were susceptible to third-generation cephalosporins and 7.2% of pneumococcal strains had decreased susceptibility to these antibiotics.

The Hib conjugate vaccine decreased the rate of BM. Sp dominated the aetiology of BM in children in Tunisia. Conjugate vaccines introducing decreases not only BM cases but also antimicrobial resistance.

Restricted access

Bizonyítékokon alapuló gerincsebészet – Egy mítosz alkonya

Evidence-based spine surgery – The twilight of a myth

Orvosi Hetilap
Author:
S. Tamás Illés

A gerincsebészeti ellátás költségei évtizedek óta emelkednek. Emiatt jelentősen megnőtt a hatékonyság és a minőség-ellenőrzés iránti igény. A bizonyítékokon alapuló orvoslás olyan tudományos módszer, amely összefüggéseket keres az orvosi elmélet és a klinikai gyakorlat között az egészségügyi döntések javítása érdekében. Ez az egyetlen tudományos eszköz, amely az orvosi tevékenység minőségének javítására szolgál. Közleményünk a bizonyítékokon alapuló orvoslás hatását vizsgálja a gerincsebészetre. A bizonyítékokon alapuló medicina elsősorban populációalapú randomizált klinikai vizsgálatokon vagy szisztematikus irodalmi áttekintéseken alapuló bizonyítékokat határoz meg. A gerincsebészetben azonban nagy hagyománya van az empirikus, tapasztalaton alapuló kezeléseknek, így az innováció és a terápiás fejlődés nem véletlenszerű klinikai vizsgálatokon alapult. A gerincsebészet szempontjából a bizonyítékokon alapuló orvoslás tekintélyelvű rendszer, amely az egészségügyi finanszírozók dominanciájából fakad, és a gerincsebészet innovációjának eltűnéséhez vezetett. Háttérbe szorította az egyéni orvosi mérlegelést. A rendszer nem képes megújulni és a gerincsebészet fejlődését szolgálni. A betegek szempontjából a gerincsebészeti ellátás uniformizálása sem nem kívánatos, sem nem lehetséges. Orv Hetil. 2024; 165(20): 763–768.

Restricted access

A Cerebelláris Kognitív-Affektív Szindróma Skála magyar nyelvű validációja

The Hungarian validation of the Cerebellar Cognitive-Affective Syndrome Scale

Orvosi Hetilap
Authors:
Viktória Szabó-Műhelyi
,
Judit Bencsik
,
Aletta Hegedűs
,
Csaba Borbély
,
Júlia Baross
,
Réka Majer
,
Rita Varga
,
Pál Tamás Szabó
,
Katalin Anna Béres-Molnár
, and
András Folyovich

Bevezetés: A cerebelláris kognitív-affektív szindróma olyan tünetegyüttest jelent, amely a motoros és végrehajtó funkciók zavarán túl a memória, a váltás-gátlás, a konceptualizálás és az érzelem és viselkedés szabályozásában is megnyilvánulhat. A szindróma felmérésére dedikált magyar nyelvű mérőeszköz eddig nem állt a hazai szakemberek rendelkezésére. Célkitűzés: A kutatás célja volt a Cerebelláris Kognitív-Affektív Szindróma Skála (CCAS-H) magyar mintán történő validációja, diagnosztikus érvényességének felmérése, valamint a teszt közzététele a szakemberek számára. Módszer: Multicentrikus kutatási elrendezésben, hat kórházi osztállyal való együttműködés keretében cerebelláris érintettségű páciensekkel és kontrollszemélyekkel történtek tesztfelvételek 2021. 07. 12. és 2023. 12. 31. között. A statisztikai elemzések során normalitástesztelést, leíró statisztikát, átlagok tesztelését, korrelációszámításokat, valamint ROC-elemzést végeztünk, Cronbach-alfa-értékeket, Cohen-féle kappát határoztunk meg. A normalitás sérülése esetén robusztus próbákat választottunk. Eredmények: 54 cerebelláris és 40 kontrollszeméllyel történt tesztfelvétel, amelyekből különböző alcsoportokat képeztünk. Mintánkban az életkor (r = –0,581***, df = 87, p<0,001) és az iskolázottság (r = 0,360***, df = 87, p<0,001) szignifikáns együttjárást mutatott az összpontszámokkal. A CCAS-H megfelelő belső konzisztenciájú (α = 0,771), teszt-reteszt vizsgálat alapján stabil (r = 0,793***, df =13, p<0,001), és megítélők közti 88,2%-os egyetértést mutatott (𝜅 = 0,779, z = 4,79, p<0,001). A fals pozitív esetek csökkentése érdekében a szindrómát előre jelző vágópontokat megemeltük, így 5 hibapontnál felmerül (szenzitivitás: 100%, specificitás: 43,48%), 6 hibapontnál valószínű (szenzitivitás: 90,91%, specificitás: 62,32%), 7 hibapontnál határozott (szenzitivitás: 81,82%, specificitás: 73,91%) a szindróma előfordulásának valószínűsége (AUC: 0,836). Megbeszélés: Az elemzések a nemzetközi ajánlásoknak megfelelően készültek. Az eredeti és más validált változatokhoz képest a magyar verzió nagyobb belső konzisztenciát mutatott. A skála stabil és megbízhatóan alkalmazható, emellett ismertetjük a teszt adta újabb kutatási kérdéseket. Következtetés: Az újonnan validált skála alkalmas mérőeszköz a szindróma mérésére. Tanulmányunkkal elérhetővé tettük a CCAS-H-t a magyar szakemberek számára. Orv Hetil. 2024; 165(20): 785–798.

Open access

Jelentős funkcionális eredmények a 65 év feletti páciensek többrészes, elmozdult proximalis humerustöréseinek osteosynthesisét követően

Excellent functional outcomes after operative treatment of multifragmentary, dislocated proximal humeral fractures in patients over 65 years of age

Orvosi Hetilap
Authors:
Máté Burkus
,
Andreas Bruch
,
Eva-Maria Bergmann
,
Kristóf József
,
Munira Karahodzic-Franjic
, and
Marty Zdichavsky

Bevezetés: A proximalis humerustörések előfordulása gyakori, melyben további emelkedő tendencia várható. Az érintettek többsége az idősödő, ezáltal már gyakran gyengült csontszerkezettel rendelkező populációból kerül ki. Az elmozdult, többrészes töréssel rendelkező esetek adekvát kezelése gyakran kihívást jelent, különösen a már osteoporosis által is érintett felkarfej esetén. Műtéti ellátása során a leggyakrabban a szögstabil lemezrendszerekkel történő rögzítés használatos, a komplikációk azonban nem elhanyagolhatók, az elért funkcionális eredmények pedig gyakran szerények. Az intra-, illetve posztoperatív szövődmények csökkentésére, illetve a sérülés utáni funkció lehető legjobb helyreállítására az elmúlt időszakban fokozott figyelem fordult. Célkitűzés és módszerek: A valgizáló helyzetű szögstabil lemezelési módszert intézetünkben 2019 vége óta alkalmazzuk a már gyengült csontszerkezettel rendelkező multifragmentális felkarfejtörések rutinszerű kezelésében. Jelen vizsgálatunk során 46, 65 év feletti páciens (életkor 76,1 ± 7,9 év) 47 három-, illetve négyrész-törésének lemezelése mellett elért rövid távú funkcionális eredményeinket értékeltük retrospektív módon. Eredmények: Vizsgálatunk során az esetek 76%-ában tapasztaltunk jó, 120° feletti abductiós és flexiós értékeket. A Constant–Murley Score összesített eredménye 80,2 ± 12,5-nek mutatkozott. A 17,3 ± 9,4 hónapos utánkövetés során 23 esetben kitűnő, 14-nél jó, 7-nél kielégítő, míg 3-nál gyenge funkcionális eredményeket tapasztaltunk. A funkcionális eredmények szignifikáns kapcsolatot mutattak az életkorral (p = 0,009), illetve az alapbetegségekkel (p = 0,016), azonban a törés jellegétől, a BMI-től vagy a sérült oldaltól függetlennek mutatkoztak. Az összesített komplikációs rátát 6,4%-nak, a revíziós rátát 4,3%-nak találtuk. Neurológiai deficitet, pseudoarthrosist vagy avascularis felkarfejnecrosist nem észleltünk. Következtetés: Tapasztalataink szerint az általunk az időskori proximalis humerustörések esetén alkalmazott valgizáló helyzetű szögstabil lemezes osteosynthesis – az optimalizált fej-, illetve lemezhelyzet miatt – az esetek többségénél kiemelkedően jó funkcionális eredményeket biztosít, illetve jelentősen csökkenti a posztoperatív komplikációk előfordulását. A módszer kifejezetten jól alkalmazható elmozdult három-, vagy négyrész-törések esetén, gyengült, osteoporoticus csontszerkezet mellett is. Orv Hetil. 2024; 165(20): 775–784.

Restricted access

Külföldre vihető gyógyszerek – adatbázis az utazás előtti tanácsadást végző szakemberek számára

Cross-border medicines – database for professionals who provide pre-travel advice

Orvosi Hetilap
Authors:
Annamária Shmorgun
,
Ágnes Mészáros
, and
Péter Felkai

A tömegturizmus nemzetközivé válásával és a megfizethető utaztatási technikák kialakulásával több, nagy kockázatú utazó réteg alakult ki: ezek közül a legsérülékenyebbek a multimorbid (általában idősebb) emberek és a krónikus betegségben szenvedő utazók. Nekik rendszeres napi gyógyszerszedésre van szükségük. A külföldre vihető gyógyszerek mennyisége és hatóanyag-tartalmuk azonban szigorúan szabályozott, emiatt az utazás előtti tanácsot adó orvosoknak, gyógyszerészeknek ezen a téren naprakész tájékozottsággal kell rendelkezniük. A megfelelő adatbázishoz való hozzáférés lehetősége, annak használata azonban nem ismert széleskörűen. Európában a schengeni határokon belül a gyógyszerek kivitele és behozatala egységes szabályozás alá esik, de a szabályozás ezen országokon kívül változó. Szükséges egy olyan adatbázis összeállítása, amely segítséget nyújt a rendszeresen gyógyszert szedő utazók felkészítését végző orvosoknak, egyrészt a jogszabályoknak megfelelő gyógyszermennyiség felírásában, másrészt pedig a külföldre, a nemzetközi határokon átvihető és át nem vihető gyógyszerekről való tájékozódásban. A szerzők a hozzáférhető nemzetközi és országos adatbázisok felmérésével, a meglévő szabályozás áttekintésével a hatóságok által összeállított adatbázison kívül – azt kiegészítve – új adatbázist dolgoztak ki. A létrehozott adatbázis 15, a magyar utazók által leggyakrabban választott úti cél adatait és szabályozásait dolgozza fel. A krónikus betegségben szenvedő utazók gyógyszerkészletének összeállításakor a létrehozott adatbázis információi elsőrendű fontosságúak, mert a nem engedélyezett szerek külföldre való vitele a megfelelő adminisztratív feltételek hiánya esetén a gyógyszer bevitelének megakadályozásán kívül komoly büntetőjogi következményekkel is járhat. Ezért az utazási tanácsokat adó orvosoknak ismerniük kell a szabályozásokat, mert az utazás előtti megfelelő tanácsadásnak szerves részét képezi a megfelelő mennyiségű gyógyszerek felírása és a gyógyszerelések úti célnak megfelelő módosítása. Orv Hetil. 2024; 165(20): 769–774.

Open access

Levél a szerkesztőhöz

Letter to the editor

Orvosi Hetilap
Author:
Zsófia Fekete
Restricted access
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Damian van der Neut
,
Margot Peeters
,
Meyran Boniel-Nissim
,
Helena Jeriček Klanšček
,
Leila Oja
, and
Regina van den Eijnden
Open access
Physiology International
Authors:
Antonia Kellnar
,
Stefan Brunner
,
Anna Strüven
,
Georges Weis
,
Korbinian Lackermair
, and
Magda Haum

Abstract

The global temperature rise will have extensive consequences on our organ systems, but hypohydration caused by reduced water intake or increased water loss through sweating plays the most relevant role. Many studies have already demonstrated the association between hypohydration and impaired exercise performance, but data related to the cardiac burden of hypohydration are scarce. This study is a sub-investigation of our large, prospective, self-controlled trial on the effects of hypohydration on cardiopulmonary exercise capacity with previously published results. In the current sub-study, we analyzed the impact of hypohydration on cardiac burden in this cohort of fifty healthy, recreational athletes during cardiopulmonary exercise test.

Therefore, each participant underwent cardiopulmonary exercise test with a standardized ramp protocol twice, once in hypohydrated state and once in euhydrated state as control, and the cardiac markers Troponin T, NT-pro-BNP and Chromogranin A were measured before and after the exercise test at each state. Mean age was 29.7 years and 34% of probands were female. Hypohydration led to a reduced body water, a significant decrease in oxygen uptake and lower levels of power output. Yet, Troponin T, NT-proBNP, Chromogranin A and lactate levels did not significantly differ between the two conditions.

In this study cohort, decreased exercise capacity during hypohydration was more likely due to impaired cardiac output with diminished plasma volume rather than measurable cardiac stress from fluid deprivation. However, whether these data are generalizable to a diseased cohort is left unanswered and should be addressed in future randomized controlled trials.

Restricted access