Browse our Medical Journals - AKJournals

Among all scientific traditions alive, medical publishing has a good chance to be the oldest. The first fully peer reviewed academic journal, “Medical Essays and Observations” was launched in 1731 by the Royal Society in Edinburgh. Since then, hundreds of medical journals have been published worldwide. Medical publication in Hungary started in 1857 when the famous physician, Markusovszky founded “Orvosi Hetilap”, which has been published since then every week (with short breaks during the world wars). It is now a most prestigious piece in AKJournals’ portfolio, listed in Journal Citation Reports, with a remarkable impact factor.

Medical and Health Sciences

You are looking at 261 - 270 of 14,348 items for

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Abstract

The biceps is one of the most important muscles of the flexor compartment of the arm. Recently there has been an increase in the global reported incidence of biceps tendon rupture worldwide. Generally, tears are seen in the elderly population and are precipitated due to underlying risk factors. Diagnosis is done with a combination of clinical findings and ultrasonography. We report a case of a 60-year-old female without any underlying risk factors who presented with nontraumatic spontaneous rupture of the right biceps tendon.

Open access

A bábaképzőtől a bábállamig

Doktor Sándor és a dicstelen 33 hónap

From the midwifery education to a puppet-state

Sándor Doktor and the inglorious 33 months
Orvosi Hetilap
Author:
Csaba Varga
Open access

A COVID–19-járvány hatása a perimenopausában érintett nők életminőségére

Quality of life in perimenopausal women affected by COVID–19 pandemic

Orvosi Hetilap
Authors:
Edina Dombi
,
Renáta Kovács-Berta
,
Zsófia Kaufmann
,
Petra Völgyesi
, and
Zoltán Pál

Bevezetés: A menopausa időszaka számos pszichés tünet kialakulásával jár a nők számára, amit a pandémia megjelenése tovább mélyített. Célkitűzés: Kutatásunk során a perimenopausalis tünetek kialakulásának időpontját, jellegét és a mentális jóllétet vizsgáltuk, figyelembe véve a COVID–19-járvány okozta hatásokat (oltások, fertőzöttség). Módszer: Vizsgálatunkban menopausában lévő nőket kérdeztünk meg a változókort kísérő tüneteikről (n = 264, átlagéletkor: 50,69 év, SD = 4,88). A résztvevők szociodemográfiai, valamint nőgyógyászati kérdésekre és a következő pszichológiai kérdőívekre válaszoltak: Kapcsolati Elégedettség Skála, Multidimenzionális Észlelt Társas Támogatás Kérdőív, Énhatékonyság Kérdőív, Élettel Való Elégedettség Skála, Spielberger-féle Állapot- és Vonásszorongás Kérdőív, Beck Depresszió Kérdőív. Továbbá a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos stresszorok feltárását célzó saját összeállítású kérdőív is szerepelt a kérdőívcsomagban, amelyet online felületen tettünk elérhetővé. Eredmények: A perimenopausában lévő nők 12,9%-a tartozott a középsúlyos depresszió kategóriájába, és súlyos depressziót jelző értéket mutatott a résztvevők 8%-a. Az orvosi segítségért forduló, változókorban lévő nők alacsonyabb szintű szorongással és depresszióval küzdöttek. A COVID–19-hatásokat, valamint a fertőzöttség és az oltások felvételének stresszhatásait vizsgálva azt találtuk, hogy a koronavírus-járvány idején a szociális távolságtartás, az izoláció, a fertőzéstől való félelem volt a legmarkánsabb stresszor. A fertőzésen már átesettek csoportjában szignifikánsan kisebb depressziót (t(154,876) = 2,333, p = 0,021) és szorongást (t(186) = 2,050, p = 0,042) jelző értéket és az élettel való nagyobb elégedettségre (t(186) = –2,283, p = 0,024) utaló értéket kaptunk, mint azoknál, akik még nem fertőződtek meg. Az oltások felvétele nem csökkentette a szorongás- és depresszióértékeket. Megbeszélés és következtetés: Az életvitelt megnehezítő változókor gyakoribb szorongással és depresszióval, valamint kisebb énhatékonysággal és élettel való elégedettséggel járt együtt. A pandémia megjelenése tartósan, többnyire negatívan befolyásolta a vizsgálatban részt vevők mentális egészségét. A változókorban lévő nők gondozása során elengedhetetlen a pszichés tünetek felmérése a páciensek életminőségének javítása érdekében. Orv Hetil. 2024; 165(7): 249–259.

Open access

Ketogén diéta: félrevezetők lennének a tudományos vizsgálatok eredményei?

Ketogenic diet: could the results of scientific studies be misleading?

Orvosi Hetilap
Authors:
Katalin Szendi
,
Edit Murányi
, and
Balázs Németh

Bevezetés: A túlsúlyos vagy elhízott átlagpopuláció jelentős hányada választja a ketogén diéták egyes típusait testsúlycsökkentés céljából. E népszerű divatdiéta tudományos és laikus irodalma is igen széles körű. Számos, az evidenciapiramis csúcsán álló, ezért hiteles forrásnak tartott metaanalízis vizsgálta a ketogén diéták egészségre gyakorolt hatásait. Sok közülük jótékony hatásokról számol be mind az antropometriai, mind a vérparaméreket tekintve, elhízott és 2-es típusú cukorbeteg páciensek esetében is. Ám számos zavaró tényező módosíthatja e kedvező eredményeket, melyeket a metaanalízisek többsége figyelmen kívül hagy. Célkitűzés: Irodalmi áttekintő közleményünk célja, hogy ezekre a módszertani nehézségekre és a belőlük adódó értelmezési kihívásokra felhívja a szakemberek és azok figyelmét, akik szintén rendszeres olvasói, érdeklődői a táplálkozástudománynak. Módszer: A PubMed adatbázisban történt 2023 szeptemberében az olyan metaanalízisek keresése, amelyek nem az epilepszia kezeléséről, valamint nem a különböző rosszindulatú daganatos megbetegedésekben szenvedő páciensek ketogén diétájáról szóltak. A kereséskor használt kulcsszó a „ketogenic diet” volt, kizárólag a metaanalízis címében. Eredmények: Az áttekintő közleményünkbe bevont 18 metaanalízis számos zavaró tényezőt figyelmen kívül hagyott, mint például a kalória- és szénhidrátbeviteli különbségeket a ketogén diétás és a kontrollcsoportok között, az elfogyasztott zsírsavtípusok és a vérzsírparaméterek kapcsolatát, valamint a táplálkozási ketosis meglétét a ketogén diétát követő csoportokban. Következtetés: A ketogén diétákról szóló széles körű, sokszor pozitív eredményeket közlő irodalmi háttér ellenére e diéta ajánlása mindaddig nem javasolt, amíg jól tervezett, hosszú távú klinikai kutatások és az azokat elemző metaanalízisek nem jelennek meg, nagyobb figyelmet fordítva e zavaró tényezőkre. Orv Hetil. 2024; 165(7): 260–264.

Open access

Okostelefon-szenzorokon alapuló technológia alkalmazása az otthoni gyógytorna eredményességének ellenőrzésére

Testing an innovative approach to smartphone sensor-based technology for verification of effectiveness of home exercise

Orvosi Hetilap
Authors:
Fanni Zsarnóczky-Dulházi
,
Ádám Lelbach
,
Levente Racz
,
Lukasz Trzaskoma
,
István Berkes
,
Tekla Sümegi
, and
Bence Kopper

Bevezetés: A világjárvány ráébresztette a társadalmat arra, hogy adódhatnak olyan különleges helyzetek, amikor a betegek nem tudnak személyesen találkozni egészségügyi szakembereikkel, az ellátás folyamatossága mégsem szakadhat meg. A gyógytornaellátás során eddig is általánosan alkalmazott eljárás volt a személyes alkalmak közötti otthoni gyakorlásra ösztönzés a terápia sikeressége érdekében. Ám a foglalkozásokon megtanult és begyakorolt feladatok ismétlésszáma és pontossága kérdéses az otthoni környezetben, ami csökkentheti az eredményességet, és növelheti a sérülésveszélyt. Célkitűzés: Kutatásunkban olyan megoldást teszteltünk, amely megfizethető és széles körben elérhető eszközöket, okostelefont és laptopot használ képernyőmegosztási technológia alkalmazásával. Módszer: A 3 hétig tartó vizsgálatunkban négy csoport (vizsgálati: fiatal, n = 50, életkor 25,6 ± 3,1 év; idősebb felnőttek, n = 50, életkor 74,8 ± 9,1 év; kontroll: fiatal, n = 20, életkor 26,25 ± 3,6 év; idősebb felnőttek, n = 20, életkor 70,15 ± 5,2 év) vett részt. A résztvevők feladata guggolási és térdemelési gyakorlatok végrehajtása volt egy előre meghatározott végtagszöghelyzetig. A vizsgálati csoport tagjai a végtagmozgások és szöghelyzetek nyomon követésére egy – goniométeres alkalmazással a combjukra rögzített – okostelefont és egy aktivált képernyőmegosztási funkcióval rendelkező laptopot használtak, amely valós idejű önellenőrzést tett lehetővé. Eredmények: A célszögtől való eltérés szignifikánsan csökkent (a guggolás esetében a fiataloknál 7,7°-ról 1,7°-ra, az idősebbeknél 16,4°-ról 7,3°-ra; térdemelés esetén a fiataloknál 10,8°-ról 3,2°-ra, az idősebbeknél 14,8°-ról 6,4°-ra), vagyis a gyakorlatok végrehajtása szignifikánsan pontosabb lett a vizsgálati csoportokban. Következtetés: Eredményeink azt mutatják, hogy amikor a résztvevők numerikus visszajelzést kaptak a laptop képernyőjén keresztül, akkor a gyakorlat végrehajtásának pontossága jelentősen megnőtt. Összehasonlításaink és statisztikai elemzéseink alapján összességében kijelenthetjük, hogy olyan, könnyen hozzáférhető eszközök és módszerek is felhasználhatók az otthoni mozgásszervi rehabilitáció eredményességének javításához, mint az okostelefon és a laptop. Orv Hetil. 2024; 165(7): 265–273.

Open access

Vörösvérsejt-paraméterek és a hemoglobin-A1c (HbA1c)-szint kapcsolata 10 év adatainak retrospektív értékelése alapján

Relationship between red blood cell parameters and hemoglobin A1c levels based on a retrospective evaluation of 10 years of data

Orvosi Hetilap
Authors:
Barna Vásárhelyi
,
Ali Jalal Dlovan
,
Béla Blaha
,
Zoltán Tóth
,
Géza Tamás Szabó
, and
Béla Gyarmati

Bevezetés: A hemoglobin-A1c (HbA1c)-szint mérését általánosan használják a betegek anyagcserekontrolljának értékelésére. Több megfigyelés szerint a HbA1c-szintet azonban befolyásolja a súlyos anaemia, illetve annak típusa. Célkitűzés: Munkánk során azt értékeltük, hogy az általános orvosi gyakorlatban figyelembe kell-e venni a HbA1c-szint értékelése során a betegeknél a rutinszerűen kért, anaemiát is tükröző vörösvérsejt-paramétereket. Módszer: A 2008 és 2018 közötti időszakból 60 225 beteg adatait válogattuk le, akiknél egy (első) alkalommal HbA1c-szint-mérés és vérképvizsgálat történt. Először a paraméterek diszkrét tartományaiban értékeltük a HbA1c-megoszlást. A vörösvérsejtek (RBC) száma, az átlagos vörösvérsejt-térfogat (MCV), a hemoglobin (HB) szintje, a hematokrit (HCT) és a vörösvérsejtméret-eloszlás (RDW) közötti kapcsolat értékelésére többszörös regressziós modellt alkalmaztunk. A paraméterek és a HbA1c-szint közötti hatás mértékét az adatok z-score-szerű transzformációja alapján „coefficient of estimates” (CE-) értékkel jellemeztük. A változók HbA1c-re gyakorolt együttes hatásának jellemzésére becslő képleteket dolgoztunk ki. Eredmények: Az életkor a HbA1c-értékek legerősebb determinánsa. Mindkét nemben az MCV, férfiakban az RDW negatív, nőkben az RBC pozitív irányú kapcsolatot mutatott a HbA1c-vel. A CE-értékek alapján egyik vizsgált paraméter sem fejt ki a HbA1c-re nagyobb hatást, mint az életkor. Az MCV, RDW, HB diszkrét tartományokban felvett hisztogramja azonos. A becslő képlettel kapott és a mért HbA1c-értékek nagymértékben eltértek. Megbeszélés: Bár egyes vörösvérsejt-paraméterek szignifikánsan összefüggenek a HbA1c-szinttel, ez klinikailag nem jelentős hatást tükröz. Következtetés: A rutin klinikai gyakorlatban a súlyos vérképző szervi eltéréssel járó esetektől eltekintve nem kell az MCV értékét figyelembe venni a HbA1c értékelése során. Orv Hetil. 2024; 165(7): 243–248.

Open access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors:
Sirinun P. Tabtieang
,
Weejarin Paphussaro
,
Anudep Rungsipipat
,
Nanthida Kunnasut
,
Sekkarin Ploypetch
,
Ekarat Phattarataratip
, and
Gunnaporn Suriyaphol

Abstract

Oral squamous cell carcinoma (OSCC) is a prevalent form of oral cancer in humans and dogs. The altered expression of cell adhesion molecules, including E-cadherin (CDH1) and syndecan-1 (SDC1), is involved in cancer progression. This study aimed to investigate the protein expression of CDH1 and SDC1 in early and late clinical stages of human and canine OSCC (hOSCC and cOSCC, respectively), using immunohistochemistry. Formalin-fixed and paraffin embedded tissue blocks were obtained from 21 hOSCC, 8 human normal gingiva, 26 cOSCC, and 13 canine normal gingiva. Clinical stages and histological subtypes of samples were evaluated. The results indicated that both human and canine OSCC exhibited reduced levels of CDH1 and SDC1 expression at the cell membrane regardless of clinical stage or histological subtype. Additionally, decreased levels of total SDC1 expression were observed in hOSCC compared with normal controls. In conclusion, this study demonstrates a similarity in the immunohistochemical expression of CDH1 and SDC1 between humans and dogs with OSCC, lending support to the potential use of dogs as a model for studying human head and neck squamous cell carcinoma.

Restricted access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors:
Supitcha Kaewma
,
Zhao Namula
,
Suong Thi Nguyen
,
Qingyi Lin
,
Nanaka Torigoe
,
Bin Liu
,
Megumi Nagahara
,
Masahiro Nii
,
Masayasu Taniguchi
, and
Takeshige Otoi

Abstract

This study examined the effects of ergothioneine (EGT) supplementation as an antioxidant on the quality of boar spermatozoa when using liquid and frozen preservation methods. In the first experiment, boar semen was preserved in an extender supplemented with 0, 50, 100 and 200 µM EGT, at 15 °C, part of the samples for one and another part for three weeks. In comparison with the control (without EGT), EGT supplementation at 100 µM significantly increased the percentage of total motility of spermatozoa that were preserved as a liquid both for one and three weeks (P < 0.05). EGT supplementation did not affect the quality of preserved spermatozoa, irrespective of the EGT concentration. In the second experiment, semen was frozen and thawed in the freezing extender supplemented with 0, 50, 100 and 200 µM EGT. In comparison with the control, the 100 µM EGT supplementation significantly increased the percentages of total and progressive motility of frozen-thawed spermatozoa (P < 0.05). EGT (100 µM) supplementation did not affect the viability, the plasma membrane integrity, or the acrosomal integrity of frozen-thawed spermatozoa. These findings indicate that supplementing extenders with 100 µM EGT may improve the motility of boar sperm in both liquid and freezing preservation methods.

Restricted access

Abstract

There are no recommended drugs to treat cattle infected with the protozoan Tritrichomonas foetus (TF). Ivermectin, widely used in the treatment of intestinal parasites, was found effective against some protozoa growing in vitro. Here, its effectiveness against a TF line was investigated. Trophozoites were incubated in media with increasing concentrations of ivermectin and mortality was determined after 24 h. Ivermectin killed cells with a mean maximum effective concentration (EC50) of 2.47 μg mL−1. The effective concentration of ivermectin was rather high for a formulation suitable for systemic treatment. However, topical treatment of animals against TF could still be considered and tested.

Restricted access

Abstract

In endemic regions, tuberculosis in children constitutes a bigger fraction of total cases as compared to those in low endemic regions, regardless of the implications, this phenomenon has been historically neglected. Pediatric tuberculosis has an insidious onset and quickly develops into disseminated disease and the young are at a special risk for dissemination. Some studies suggest that measures to contain adult tuberculosis are not enough to manage tuberculosis in children, meaning that pediatric tuberculosis needs dedicated attention. Children are harder to diagnose than adults, because collecting samples is difficult, and their bacterial yield is low. In endemic countries, such as Mexico, where contact with Mycobacterium tuberculosis is common, immunological tests are inconsistent, especially in immunocompromised children. With the disruption of Mexican healthcare services by the COVID-19 pandemic, there is an uncertainty of how the situation has evolved, current data about tuberculosis indicates a drop in the national report of cases: 15.4 per 100,000 persons in 2021, compared with pre-COVID 2019 17.7 per 100,000 persons, a small increase in mortality: 1.7 per 100,000 in 2021 compared with 2019 1.6 per 100,000, a drop in treatment success: 80.4% in 2021 compared with 85.4% in 2019, and a decrease in national vaccination rates: an estimate of 86.6% children between 1 and 2 years-old were vaccinated in 2021 compared with 97.3% reported national rate in 2018–2019. There is a need for new research on regions with high tuberculosis incidence, to clarify the current situation of pediatric tuberculosis and improve epidemiological surveillance.

Open access