Browse our Medical Journals - AKJournals

Among all scientific traditions alive, medical publishing has a good chance to be the oldest. The first fully peer reviewed academic journal, “Medical Essays and Observations” was launched in 1731 by the Royal Society in Edinburgh. Since then, hundreds of medical journals have been published worldwide. Medical publication in Hungary started in 1857 when the famous physician, Markusovszky founded “Orvosi Hetilap”, which has been published since then every week (with short breaks during the world wars). It is now a most prestigious piece in AKJournals’ portfolio, listed in Journal Citation Reports, with a remarkable impact factor.

Medical and Health Sciences

You are looking at 251 - 300 of 14,098 items for

  • Refine by Access: All Content x
Clear All
Acta Veterinaria Hungarica
Authors:
Ozge Turna
,
Asuman Deveci Ozkan
,
Gamze Guney Eskiler
,
Aslıhan Baykal
, and
Gulay Yuzbasioglu Ozturk

Abstract

Malignant canine mammary tumours (CMTs) are subdivided as carcinomas (C), sarcomas (S) and carcinosarcomas (CS) according to their histological type. Due to the varying responses to different treatments, novel therapeutic approaches are required. Sodium butyrate (NaBu) is the first histone deacetylase inhibitor and exhibits anti-cancer activity in different types of human cancers. However, no study is available in the literature evaluating the effects of NaBu on CMT cells. Therefore, for the first time, we aimed to investigate the in vitro efficacy of NaBu on three subtypes of CMT cells. Primary cells were isolated from neoplastic tissues of three dogs with CMT. Cell viability, apoptotic percentage and changes in the cell morphology, apoptosis-associated gene and protein expression levels were evaluated. Our findings showed that NaBu decreased the growth of the cells and increased the percentage of apoptosis in three subtypes of CMT cells. Additionally, NaBu treatment affected the expression levels of genes and proteins associated with apoptosis, especially in S cells. Our preliminary results, for the first time, revealed the efficacy of NaBu in CMT cells and the importance of the histological subtype in NaBu response. However, the molecular classification of CMT and the underlying mechanisms of the different NaBu responses should be further investigated.

Restricted access

Az invazív urothelsejtes carcinoma morfológiai variánsai.

Patológiai összefoglalás

Morphological variants of the invasive urothelial cell carcinoma.

A pathological summary
Orvosi Hetilap
Authors:
Boglárka Pósfai
,
Fanni Sánta
,
Anna Schubert
,
Dávid Semjén
,
Alex Jenei
,
Linda Varga
, and
Levente Kuthi

Az urothelsejtes carcinoma a húgyutak leggyakoribb rosszindulatú daganata, amely a vesemedencében, a húgyvezetékben, a húgyhólyagban és ritkán a húgycsőben alakul ki. Szövetileg az urothelsejtes carcinomát nem invazív, illetve invazív kategóriába soroljuk. Az előbbi papillaris növekedésű, általában jól differenciált és kedvező kimenetelű, míg az utóbbi infiltratívan szűri be a kiindulási szerveket, jellemzően rosszul differenciált, és gyakran rossz prognózissal társul. Invazív urothelsejtes carcinoma esetén a kórlefolyást elsődlegesen az invázió mélysége határozza meg, az újabb adatok szerint viszont az urothelsejtes carcinoma morfológiai variánsai eltérően reagálnak az onkológiai kezelésekre, továbbá ezek biológiai viselkedése is különböző. Ezek az altípusok és variánsok hazánkban, illetve nemzetközileg is jelentősen aluldiagnosztizáltak, ugyanis a szövettani kórisme kritériumai sok esetben nem egyértelműek. A húgyúti daganatok legfrissebb, 2022. évi WHO-klasszifikációja jelentősen pontosította az egyes altípusok és variánsok definícióit. Ebben a dolgozatban az aktuális klasszifikációból kiindulva áttekintjük ezen altípusok, illetve variánsok morfológiai, immunhisztokémiai, differenciáldiagnosztikai, prognosztikai és prediktív jellemzőit azzal a céllal, hogy ezek minél inkább megjelenjenek a mindennapi diagnosztikában. A munka célja továbbá az urothelsejtes carcinoma egyes altípusainak és variánsainak bemutatása a hazai patológus-, onkológus- és urológusközösségnek azért, hogy az eddigi magas szintű uroonkológiai ellátás még inkább személyre szabottá válhasson. Orv Hetil. 2023; 164(40): 1567–1582.

Open access

A gondozás hatása a családi gondozók érzelmi jóllétére és egészségére.

Állapotfelmérés a COPE Index alapján

The impact of caregiving on the emotional well-being and health of family caregivers.

A condition assessment based on the COPE Index
Orvosi Hetilap
Authors:
Márton Bagyura
,
Anett Mária Leleszi-Tróbert
, and
Zsuzsanna Széman

Bevezetés: Számos kutatás igazolta, hogy az idős hozzátartozók gondozását végző családtagok (családi gondozók) súlyos megterhelésnek vannak kitéve, amely negatív hatással lehet fizikai egészségükre és érzelmi jóllétükre egyaránt. Célkitűzés: Tanulmányunkban a családi gondozás fizikai egészségre és érzelmi jóllétre gyakorolt hatásának szubjektív megélését, a gondozás miatti túlterheltség tapasztalatát, valamint az egészségi állapot szubjektív megítélését vizsgáljuk idős hozzátartozót gondozók körében, három hullámban felvett (2018, 2020, 2022), online kérdőíves felmérések adatainak elemzésével. Módszer: A gondozás fizikai egészségre és érzelmi jóllétre gyakorolt hatásának szubjektív megítélését és a gondozás miatti túlzott igénybevétel megélését a COPE Index tételeinek segítségével vizsgáltuk. A tanulmányban leíró statisztikákat, valamint khi-négyzet-próbával végzett elemzéseket mutatunk be. Eredmények: Mindhárom kutatási hullám adatai szerint, a válaszadók többsége mindig vagy gyakran érzékelte a gondozás negatív hatását érzelmi jóllétére és fizikai egészségére, valamint több mint fele tapasztalta meg mindig vagy gyakran a gondozás miatti túlterheltséget. Szignifikáns összefüggés látható a gondozás fizikai egészségre és érzelmi jóllétre gyakorolt hatásának megélése között: a két kérdésre a kitöltők több mint 70%-a minden évben hasonló választ adott. A gondozás miatti túlterheltség gyakoriságát és az egészségi állapot szubjektív megítélését mérő változók között is szignifikáns az összefüggés: a gondozás miatti túl nagy igénybevételt gyakrabban megtapasztalók között találhatók a legnagyobb arányban azok, akik gyengének vagy nagyon gyengének tartják egészségi állapotukat. A válaszadók több mint 60%-a tapasztalta mindig vagy gyakran a gondozás miatti túlzott igénybevételt, köztük jellemző a leginkább az általános egészségi állapot gyengének vagy nagyon gyengének való megítélése. Megbeszélés: A szakirodalommal összhangban, eredményeink szerint a gondozásból fakadó terhek negatív hatással lehetnek a családi gondozók fizikai egészségére és érzelmi jóllétére. E két negatív hatás megélése a válaszadók többségénél együtt van jelen. Következtetés: A gondozásnak számos negatív hatása lehet a családi gondozók egészségi állapotára. Kutatásunk felhívja a figyelmet a prevenció jelentőségére az idős hozzátartozót gondozók körében. Orv Hetil. 2023; 164(40): 1583–1591.

Open access

Kiégésszindróma a magyar szülésznők körében 2014-ben és 2022-ben

Burnout syndrome among Hungarian midwives in 2014 and 2022

Orvosi Hetilap
Authors:
Ibolya Lipienné Krémer
,
Mihály Dió
,
József Vitrai
, and
Zsuzsanna Soósné Kiss

Bevezetés: A kiégés jelenségének legtöbbször vizsgált területe az egészségügy, tekintettel arra, hogy az egészségügyi dolgozók lelki egészsége jelentős mértékben befolyással van az általuk gondozott/ápolt személyek lelki egészségére. Célkitűzés: Tanulmányunk célja volt, hogy a 2014-ben és a 2022-ben végzett adatfelvételek alapján megvizsgáljuk, történt-e változás a szülésznők kiégését jellemző dimenziókban, illetve hogyan alakultak a kiégés, valamint az azt befolyásoló egyéni tényezők és munkakörülmények közötti összefüggések. Módszer: Az anonim, önkéntes alapú, kérdőíves felmérésre kizárólag szülészeti osztályokon dolgozó szülésznők körében került sor a kiégést jelző Maslach Burnout Inventory kérdőívvel, illetve a válaszolók demográfiai jellemzőire és munkakörülményeire vonatkozó kérdések felhasználásával. A kiégés és a válaszadók jellemzői közötti összefüggések feltárására többváltozós ordinális logisztikai regressziót alkalmaztunk, az összefüggéseket esélyhányadosokkal jellemeztük. Eredmények: A kiégést jellemző dimenziók közül 2022-ben a deperszonalizációban nem tapasztaltunk változást, de az érzelmi kimerülésben és a személyes hatékonyságcsökkenésben egyaránt szignifikánsan gyakoribb volt a súlyosabb szintű kiégés, mint 2014-ben. 2014-ben 224, 2022-ben 152 szülésznő válaszait értékeltük. A befolyásoló tényezőket vizsgálva a kiégés súlyosabb szintje szignifikánsan összefüggött 2014-ben a rosszabb vélt egészséggel, a társnélküliséggel, a dohányzással, az egészségügyben eltöltött rövidebb idővel, a nagyobb lélekszámú városi munkahellyel, a túlterheltség és az elégedetlenség érzésével. Ettől eltérően 2022-ben a fiatalabb életkorral, a dohányzással, az egészségügyben eltöltött rövidebb idővel, a túlterheltség, az elégedetlenség és a meg nem becsültség érzésével függött össze a kiégés súlyosabb szintje. A tényezők együttes hatását vizsgálva, az egészségfejlesztési előadás meghallgatására való hajlandóság és a mellékállásban dolgozás is szignifikáns hatást mutatott a kiégésre 2022-ben. Megbeszélés: A szerzők megtárgyalják a szülésznők kiégésében bekövetkezett változásnak, valamint a kimutatott összefüggéseknek a lehetséges okait. Következtetés: A szülésznők körében Magyarországon elsőként végzett kiégésvizsgálat eredményei rámutatnak arra, hogy a családbarát szülészet működtetéséhez nélkülözhetetlen a szülésznők munkakörülményeinek javítása. A fentieken túl a kiégés megelőzéséhez a képzésben és a továbbképzésben nagyobb hangsúlyt kell fektetni a vizsgálatban talált kockázati tényezők prevenciójára. Orv Hetil. 2023; 164(40): 1592–1599.

Open access

A szerzett haemophilia A gyors diagnosztikája ClotPro viszkoelasztometriás készülékkel

Rapid diagnosis of acquired hemophilia A with ClotPro viscoelastometry analyser

Orvosi Hetilap
Authors:
Gyöngyi Tóth
,
István Zátroch
,
Dániel Kiss
, and
János Fazakas

A szerzett haemophilia A ritka, de életveszélyes vérzéseket okozó kórkép, amelynek felismerése és kezelése a perioperatív időszakban jelentős kihívást jelent az aneszteziológusok számára. A gyors diagnosztikában lehet segítségünkre a viszkoelasztometria alkalmazása, amely alapján, ha felmerül a belső véralvadási út izolált, súlyos zavara, azonnal hematológiai centrummal kell felvennünk a kapcsolatot. A speciális véralvadási laboratóriumi vizsgálatok segítenek az észlelt alvadási zavar differenciáldiagnosztikájában. A perioperatív szakban jelentkező vérzés ellátásában kiemelt szerepük van az ún. ’bypassing’ szereknek, melyek megkerülve az autoantitestek által inaktivált VIII-as faktort, beindítják a véralvadást. A kezelésben a vérzés során elvesztett alvadási faktorok korai, célzott pótlására is fokozott figyelmet kell fordítanunk. Orv Hetil. 2023; 164(40): 1600–1604.

Open access

Abstract

Introduction

Considering adverse correlates of problematic use of internet use (PUI), the present study evaluated an intervention aimed at PUI and several putative underpinnings.

Methods

A randomized controlled trial study investigated the efficacy of emotional working memory training (eWMT) in improving impulsivity, risky decision-making, and cognitive emotion-regulation (CER) strategies among individuals with PUI in comparison with a placebo group. Young adults (N = 36) with PUI were either trained for 20 sessions in an n-back dual emotional task (eWMT; n = 18) or a feature-matching task (placebo; n = 18).

Results

Twenty continuous sessions of eWMT significantly improved participants' impulsivity, risky decision-making, CER, internet use and PUI symptoms in the short term, compared to the placebo condition.

Discussion

These preliminary results suggest that eWMT may constitute a promising intervention for PUI and improving cognitive and emotional functioning, and larger, longer studies are warranted.

Open access

Abstract

Background and aims

Research on the development of gaming disorder assumes that the quality of reinforcement learning as well as the content of use expectancies are initially rewarding in the early stages of the addictive behavior and becomes steadily more compensatory in the later stages. This assumed transition could be reflected in gaming-related mental imagery as well as the decision to play videogames in daily life.

Methods

We recruited 127 individuals who play videogames. Following a strict diagnostic procedure, individuals were either classified as showing casual or at-risk gaming patterns. The experience and expectancy of reward and relief were assessed in the laboratory, followed by a 14-day ambulatory assessment asking for gaming-related mental imagery intensity and playing frequency. Besides group differences, we tested a gratification and a compensation pathway in a structural equation model among groups separately.

Results

Results indicate that mental imagery and playing frequency as well as reinforcement processes and use expectancies are heightened among individuals showing at-risk gaming patterns as compared to casual gaming patterns. Gaming-related mental imagery was only predicted by compensation among individuals showing casual gaming patterns, and we found no significant predictions for daily gaming frequency in any of the models.

Discussion and conclusions

The results implicate that individuals with at-risk gaming patterns might hold stronger learned reinforcement contingencies. Daily usage seems unaffected by these contingencies, possibly indicative of habitualized behaviors. Additionally, the results provide some support for the consideration of imaginal desire thoughts as a specific coping mechanism in the context of gaming behaviors.

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Charlotte Eben
,
Beáta Bőthe
,
Damien Brevers
,
Luke Clark
,
Joshua B. Grubbs
,
Robert Heirene
,
Anja Kräplin
,
Karol Lewczuk
,
Lucas Palmer
,
José C. Perales
,
Jan Peters
,
Ruth J. van Holst
, and
Joël Billieux

Abstract

Open science refers to a set of practices that aim to make scientific research more transparent, accessible, and reproducible, including pre-registration of study protocols, sharing of data and materials, the use of transparent research methods, and open access publishing. In this commentary, we describe and evaluate the current state of open science practices in behavioral addiction research. We highlight the specific value of open science practices for the field; discuss recent field-specific meta-scientific reviews that show the adoption of such practices remains in its infancy; address the challenges to engaging with open science; and make recommendations for how researchers, journals, and scientific institutions can work to overcome these challenges and promote high-quality, transparently reported behavioral addiction research. By collaboratively promoting open science practices, the field can create a more sustainable and productive research environment that benefits both the scientific community and society as a whole.

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Karina Bernstein
,
Michael Patrick Schaub
,
Harald Baumeister
,
Matthias Berking
,
David Daniel Ebert
, and
Anna-Carlotta Zarski

Abstract

Background and aims

Internet Use Disorders (IUDs) are emerging as a societal challenge. Evidence-based treatment options are scarce. Digital health interventions may be promising to deliver psychological treatment to individuals with IUDs directly in their online setting. The aim of this study was to evaluate the efficacy of a digital health intervention for IUDs compared to a waitlist control group (WCG).

Methods

In a two-armed randomized controlled trial, N = 130 individuals showing IUDs (Internet Addiction Test; IAT ≥49) were randomly allocated to the intervention group (IG; n = 65) or WCG (n = 65). The intervention consisted of 7 sessions based on cognitive behavioral therapy. The primary outcome was IUD symptom severity measured via the IAT at post treatment 7 weeks after randomization. Secondary outcomes included IUD symptoms (Compulsive Internet Use Scale; CIUS), quality of life, depressive and anxiety symptoms, and other psychosocial variables associated with IUDs.

Results

Participants were on average 28.45 years old (SD = 10.59) and 50% identified as women, 49% as men, and 1% as non-binary. The IG (n = 65) showed significantly less IUD symptom severity (IAT) (d = 0.54, 95% CI 0.19–0.89) and symptoms (d = 0.57, 95% CI 0.22–0.92) than the WCG (n = 65) at post-treatment. Study attrition was 20%. Effects on all other secondary outcomes were not significant. On average, participants completed 67.5% of the intervention.

Discussion and Conclusions

A digital health intervention could be a promising first step to reduce IUD symptom severity.

Open access

Abstract

Background and aim

Calcium-suppressed imaging with dual-energy CT can visualize subtle cellular changes in the bone marrow. The purpose of this study was to investigate the application value of calcium-suppressed images in the evaluation of cancellous bone metastasis treated by stereotactic ablative radiotherapy (SABR).

Patients and methods

Dual-energy CT was performed before and after SABR in 10 patients with cancellous bone metastasis from breast cancer. Signal intensities of cancellous bone metastases to skeletal muscle were compared using calcium-suppressed images.

Results

The relative signal intensity of cancellous bone metastasis before SABR was 0.99 ± 0.02, while after SABR it was 0.95 ± 0.06 (P < 0.05). Visual assessment of the signal intensity of cancellous bone metastases showed a decrease in signal intensity in all cases.

Conclusions

Calcium-suppressed imaging with dual-energy CT may be able to evaluate cancellous bone metastases treated by SABR.

Open access

Baromfi-immunglobulinok lehetséges alkalmazásai a mikotoxin-környezetterhelések és a humánérintettség fókuszában

Possible applications of poultry immunoglobulins focusing on mycotoxin environmental loads and human influence

Orvosi Hetilap
Authors:
Kornélia Bodó
,
György Nagyéri
,
Zsófia Molnár
,
Levente Sára
,
Katalin Posta
,
Lilla Bodrogi
, and
Zsuzsanna Szőke

Az immunglobulinok a biológiai funkciójuk mellett önállóan is alkalmazhatók állat- és humándiagnosztikai, immunoassay alapú mérési eljárásokban, a profilaxisban és (immun)terápiákban is. A fenti célokra napjaink állatetikai szempontokból is előnyös „alternatívája” a madár-, tojássárgájából izolálható, poliklonális, ún. immunglobulin-Y. Fejlesztése, termelése költséghatékony, a komplexitás alacsony, és a termelt immunglobulin-Y az előnyös tulajdonságai miatt jól használható is immunoassay-ben vagy még inkább az orvosi terápiákban (elsősorban a passzív immunizálásban). Napjainkban már széles körben alkalmazzák (patogének vagy expresszált toxinjaik ellen, a bélrendszer megbetegedései, gyulladásai vagy metabolikus betegségek kezelésében stb.). Humándiagnosztikai felhasználása azonban még limitált, néhány marker mérése történik ilyen anyagok – mint valamilyen immunoassay-komponens – felhasználásával. Tanulmányunkban egy lehetséges, ma még kevésbé elterjedt alkalmazási területet mutatunk be. Napjainkban a környezetterhelés problémaköre egyre jelentősebb. Az emberi tevékenységek, az iparosodás következtében a környezeti változások a természetes környezetterhelők megjelenését – köztük az egyes penészgombák által termelt mikotoxin-behatásokat is – lokálisan és globálisan is fokozzák, ami (elsősorban a táplálkozás útján) már az emberi közösségeket is érinti. A behatások gyakran együttesen jelentkeznek, több mikotoxin hat egy időben az egyedre. A mikotoxinok – a bélcsatornán felszívódva és felgyűlve a szervekben, szövetekben – már elérhetnek olyan szinteket, amelyek akár élettani, akár viselkedésre gyakorolt hatásokat is kiválthatnak. Bár az expozíciós források (például gabona és feldolgozott élelmiszerek) vizsgálata már hatóságilag is szabályozott, az akkumuláció ténye, mértéke sok esetben nem vizsgált vagy nem vizsgálható, illetve gyakran nem kellően veszik figyelembe. A dedikált (antimikotoxin)-madár-immunglobulin-Y praktikusan a technika jellege miatt is alkalmazható lehetne mind a (deponálódott) mikotoxin(ok) kimutatására, mind immunterápiás (például mikotoxin-neutralizációs) célokra. Az endokrin diszruptor hatású mikotoxint a zearalenon példáján (szaporodásbiológiai és immunológiai hatások ismertetésével) demonstrálva, a zearalenonra specifikus madárimmunglobulin-fejlesztéseket és -lehetőségeket szeretnénk bemutatni, szorgalmazva ezzel a humánkimutatásban való alkalmazást, valamint olyan mérési rendszerek fejlesztését is sürgetve, amelyek alkalmasak lehetnek dedikált, akár a többszörös akkumuláció igazolására is. Orv Hetil. 2023; 164(39): 1527–1536.

Open access

A depresszió klinikai képe és differenciáldiagnosztikája időskorban

Clinical picture and differential diagnosis of depression in old age

Orvosi Hetilap
Authors:
Tamás Szekeres
,
Dóra Perczel-Forintos
, and
Szilvia Kresznerits

Az időskori depresszió gyakran aluldiagnosztizált, noha az egyik vezető mentális egészségügyi problémát jelenti ebben az életkorban. Felismerése és megfelelő kezelése kiemelt jelentőségű, hiszen az idősek körében a depresszió jelentősen rontja az életminőséget, számos krónikus betegségcsoportban növeli a morbiditást és a mortalitást. Emellett elsődleges kockázati tényező a más életkori csoportokhoz képest, akár háromszor gyakrabban fordul elő befejezett öngyilkosságban. Nem szisztematikus (narratív) összefoglaló tanulmányunkban röviden áttekintjük idős betegek körében a depresszió klinikai képét és differenciáldiagnosztikáját, továbbá a szűrés és a kezelés legfőbb szempontjait. A tüneti kép jellegzetességei és a kórkép specifikus lefolyása ebben az életkorban számos módszertani kérdést vet fel, melyek további empirikus vizsgálatok tárgyát képezhetik. Orv Hetil. 2023; 164(39): 1537–1543.

Open access

Egy ritka kórkép, a vena poplitea aneurysma kezelési lehetőségeinek áttekintése egy eset kapcsán

An overview of treatment options for a rare disease, aneurysm of the popliteal vein, in connection with a case

Orvosi Hetilap
Authors:
Dorottya Szabó
,
Bence Attila Varga
,
Csaba Balázs Nagy
,
Gábor Jancsó
,
Gábor Kasza
,
László Benkő
, and
Gábor Fazekas

Bevezetés: A vena poplitea aneurysma kifejezetten ritka, de akár életet veszélyeztető kórkép lehet, mivel emboliaforrásként mélyvénás thrombosis és tüdőembolia kialakulásához vezethet. A betegség sok esetben tünetmentes marad, de utalhat rá fájdalom, postthromboticus szindróma, krónikus vénás elégtelenség. Kellő tapasztalattal rendelkező vizsgáló orvos esetében a trombotizált aneurysma a térdhajlatban tapintható duzzanatként is felismerésre kerülhet. Diagnosztikájában első tájékozódó vizsgálatként a duplex ultrahangvizsgálat, később a CT-, illetve MR-venográfia játszik szerepet. Célkitűzés: Tanulmányunk célja a nemzetközi irodalom áttekintése és a lehetséges kezelési lehetőségek ismertetése, valamint egy saját esetünk bemutatása. Esetbemutatás: A 62 éves nőbetegnél direkt antikoaguláns terápia mellett lezajlott recidív tüdőembolia hátterében alsó végtagi duplex ultrahang, majd MR-angiográfia igazolta a jobb oldali vena poplitea 2,5 × 5 cm-es, saccularis, részben trombotizált aneurysmáját. Műtéti megoldásként klinikánkon a jelen esetben az aneurysma reszekcióját és venorrhaphiát végeztünk. A beteg utánkövetése során a kontroll-ultrahangvizsgálaton jó mélyvénás áramlást láttunk. A 6 hónappal később készült kontroll-MR-vizsgálat jó áramlást igazolt szűkület nélkül. Posztoperatív szövődmény nem fordult elő. Megbeszélés és irodalmi áttekintés: A betegség patomechanizmusa mindeddig tisztázatlan. A vena poplitea aneurysma kezelésében a konzervatív terápia vagy a műtéti megoldás játszhat szerepet, ugyanakkor sem a szövődményes, sem a szövődménymentes esetek ellátására vonatkozóan nincs konszenzus. A posztoperatív antikoagulálás módjára és időtartamára vonatkozóan sincs egyértelmű állásfoglalás. Következtetés: Visszatérő tüdőembolia esetén gondolni kell a vena poplitea aneurysma fennállásának lehetőségére. A kezdeti diagnózishoz jól használható a noninvazív, széles körben elérhető ultrahangvizsgálat. A konzervatív kezelés mellett műtét elvégzésének lehetősége mérlegelhető. Az általunk alkalmazott műtéti technika a bemutatott eset kapcsán sikeresnek bizonyult. Orv Hetil. 2023; 164(39): 1544–1549.

Open access

Gyermekkori neuroblastoma kezelésében alkalmazott 131-I-meta-jodo-benzil-guanidin terápia.

Első hazai tapasztalatok

131-I-meta-iodo-benzyl-guanidine therapy in childhood neuroblastoma.

First experiences in Hungary
Orvosi Hetilap
Authors:
Annamária Gilitsch
,
Ágnes Vojcek
,
Emese Mezősi
,
Zsuzsanna Bán
,
Katalin Csernus
, and
Gábor Ottóffy

A gyermekkori malignus betegségek egytizedét képviselő neuroblastoma klinikailag és prognosztikailag is rendkívül heterogén betegség. A rossz prognózisú esetekben a túlélést az utóbbi időszakban a gyorsan fejlődő multimodális terápia jelentősen javította. Négy éves betegünk kivizsgálását bitemporalis duzzanat miatt kezdtük meg, melynek hátterében IV. stádiumú neuroblastoma igazolódott (csontvelői és multiplex csontáttétek). A kezelésre kezdetben jól reagáló tumor posztkonszolidációs terápiája során azonban recidíva jelentkezett. A nagy kockázatú, rossz prognózisú betegség ’salvage’ terápiájának részeként – gyermekkori neuroblastoma esetében hazánkban először – 131-I-meta-jodo-benzil-guanidin-kezelést alkalmaztunk. A neuroendokrin szövetek sejtjeinek noradrenalin transzportere képes a katecholaminanalóg meta-jodo-benzil-guanidin felvételére. Ez az alapja a molekula képalkotásban (123-I-meta-jodo-benzil-guanidin) és célzott terápiában (131-I-meta-jodo-benzil-guanidin) történő felhasználásának, többek között neuroblastoma esetében is. A 131-I-meta-jodo-benzil-guanidin-kezelés speciális személyi és tárgyi feltételekhez van kötve, s különösen igaz ez gyermekkori alkalmazására. Alapos szervezés mellett a radioizotóp-terápiában jártas nukleáris medicina szakorvosok és kooperáló klinikusok (gyermekonkológusok, szükség esetén felnőttbelgyógyászok) szoros együttműködését igényli. A külföldön már rutinszerűen alkalmazott meta-jodo-benzil-guanidin-terápia napjainkig a recidív neuroblastoma ’salvage’ terápiájának részeként jött szóba, azonban a jelenleg még zajló klinikai vizsgálatok alapján a közeljövőben az első vonalbeli kezelés részévé válhat. Az indikációs kör szélesedése miatt szükségszerű, hogy hazánkban is egyre több gyermek számára váljon elérhetővé a kezelés. Orv Hetil. 2023; 164(39): 1550–1555.

Open access

A lövészárokláz története

History of trench fever

Orvosi Hetilap
Author:
Péter Felkai
Open access

A pajzsmirigy primer laphámcarcinomája.

Egy ritka eset ismertetése

Primary squamous cell carcinoma of the thyroid gland

Orvosi Hetilap
Authors:
Bernadett Lévay
,
Alexandra Kiss
,
Ferenc Oberna
,
András Slezák
, and
Erika Tóth

A pajzsmirigyből kiinduló primer laphámcarcinoma az endokrin tumorokra vonatkozó WHO-klasszifikáció legújabb, 2023-ban megjelent 5. kiadása alapján az anaplasticus pajzsmirigy-carcinomák csoportjába tartozik. Igen ritka előfordulású betegség, kedvezőtlen prognózis és rövid túlélési idő jellemzi. Tanulmányunk célja felhívni a figyelmet ennek a ritka kórképnek a műtéti, valamint terápiás nehézségeire. A 68 éves nőbeteget nehézlégzés és gyorsan növekvő, jobb oldali nyaki terime miatt utalták intézetünk Fej-Nyak Sebészeti Ambulanciájára. A fizikális vizsgálat során a nyak jobb oldalán fixált képletet és a jobb oldali gégefél paresisét észleltük. Az aspirációs citológiai vizsgálat laphámcarcinomát véleményezett a pajzsmirigyben, a képalkotó vizsgálatok (18FDG-PET/CT) kizárták az egyéb fej-nyaki régióból történő kiindulás lehetőségét. Műtétet végeztünk, melynek során a teljes pajzsmirigy eltávolítását kíséreltük meg. A szövettani vizsgálat megerősítette a korábbi citológiai vizsgálat során kórismézett, pajzsmirigy kiindulású laphámcarcinomát. A megkezdett palliatív sugárterápia ellenére a beteg elhunyt. A pajzsmirigy primer laphámcarcinomájának felismerése és kezelése komoly kihívást jelent a sebésznek, valamint a kezelést végző team tagjainak. A túlélés tekintetében a limitált sugár-, valamint kemoterápiás válaszkészség miatt kiemelt szereppel bír a komplett sebészi eltávolítás, valamint az esetlegesen jelen lévő, terápiásan célozható molekuláris patológiai eltérések azonosítása. Orv Hetil. 2023; 164(39): 1556–1559.

Restricted access
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Melissa M. Norberg
,
Susanne Meares
,
Richard J. Stevenson
,
Jack Tame
,
Gary Wong
,
Paul Aldrich
, and
Jake Olivier

Abstract

Background and aims

The prominent cognitive-behavioral model of hoarding posits that information processing deficits contribute to hoarding disorder. Although individuals with hoarding symptoms consistently self-report attentional and impulsivity difficulties, neuropsychological tests have inconsistently identified impairments. These mixed findings may be the result of using different neuropsychological tests, tests with poor psychometric properties, and/or testing individuals in a context that drastically differs from their own homes.

Methods

One hundred twenty-three participants (hoarding = 63; control = 60) completed neuropsychological tests of sustained attention, focused attention, and response inhibition in cluttered and tidy environments in a counterbalanced order.

Results

Hoarding participants demonstrated poorer sustained attention and response inhibition than the control group (CPT-3 Omission and VST scores) and poorer response inhibition in the cluttered environment than when in the tidy environment (VST scores). CPT-3 Detectability and Commission scores also indicated that hoarding participants had greater difficulty sustaining attention and inhibiting responses than the control group; however, these effect sizes were just below the lowest practically meaningful magnitude. Posthoc exploratory analyses demonstrated that fewer than one-third of hoarding participants demonstrated sustained attention and response inhibition difficulties and that these participants reported greater hoarding severity and greater distress in the cluttered room.

Discussion and conclusions

Given these findings and other studies showing that attentional difficulties may be a transdiagnostic factor for psychopathology, future studies will want to explore whether greater sustained attention and response inhibition difficulties in real life contexts contribute to comorbidity and functional impairment in hoarding disorder.

Open access

Abstract

In in vivo infection trials, rainbow trout eyed eggs were exposed to three Saprolegnia parasitica (Oomycota) isolates, which differed in biological and genetic characteristics. Infection prevalence, hatching rate, hatching dynamics of fish eggs were quantified, and the study was complemented with histopathology and phylogenetic analyses. We experimentally detected intraspecific differences in the pathogenicity of S. parasitica on rainbow trout eggs. The isolate from rainbow trout eggs was the most virulent to eggs of the same host, whereas isolates from carp skin and fry did not cause as much damage to the eggs. Comparing the outcome of two experimental settings, we confirmed that invasion of fish eggs is more effective by hyphae growth than by the actively moving zoospores. In addition, our findings highlighted that S. parasitica isolates with 100% identical ITS DNA sequences, could differ significantly in virulence. These isolates can be clearly distinguished based on a 650-bp DNA fragment of the DNA-directed RNA polymerase II subunit (RPB2) gene.

Open access

Dr. Bugyi István professzor emlékére

125 éve született a magyar sebészet zseniális nagymestere

Magyar Sebészet
Authors:
András Mencser
,
Csaba Tóth
, and
László Elek
Restricted access

Abstract

Questions are currently being posed concerning the implications of the clinical uptake of psychedelics. While enthusiasm surrounds the potential therapeutic benefits of psychedelics and critique surrounds their appropriation to commercial ends, limited attention has been given to the role of psychedelics in generating social transformation. Herbert Marcuse contended radical change requires ‘new imaginaries of liberation’. We consider whether clinical uptake of psychedelics may produce the perceptual shifts necessary to generate social transformation surrounding contemporary alienating conditions. Economic structures contributing to these alienating conditions are highly resistant to change and may neuter psychedelics' revolutionary potential. We illustrate how psychedelics may be instrumentalised: regulating individuals into unjust systems; redirecting psychedelic usage away from therapeutic ends towards productivity; distracting or diverting attention from systemic forms of control; usurping non-ordinary states into the domain of self-care; and fetishistically commodifying psychedelic experience as a consumable. There are, however, reasons to believe that psychedelics, in raising consciousnesses, may prove resistant to co-option. In particular, psychedelics induce perceptual experiences that: challenge the paradigmatic assumptions of industrial society by provoking alternative epistemologies and metaphysics; generate expanded or ecological constructions of selfhood, thereby offering resignifications of meanings, desires, and life potentials; and offer the enriched phenomenological insight into self, other, and world called for in combating ubiquitous social alienation. In this way, psychedelics may induce the revolution in perception necessary to imagine liberatory potentials and spark the desire for collective emancipation.

Open access

Abstract

Objective and Method

Electronic gambling machines are a prominent cause of significant gambling harms globally. We use simulations of a simplified video poker game to show how changes in game volatility, defined primarily by the size of the main prize, affect patterns of wins and losses as well as winning streaks.

Results

We found that in low- and medium volatility games the proportion of winning players quickly drops to zero after about 30 h of play, while in the high volatility game 5% of players are still winning after playing for 100 h. However, the proportion of winning streaks was significantly higher in the low- and medium volatility games compared with high volatility: the simulated players were on a winning streak about 26.3, 25.6 and 18% of the time in the low-, medium- and high volatility games, respectively.

Conclusions

Fast-paced video poker with varying volatility levels but identical return-to-player rates and win frequencies can yield highly different result patterns across individuals. These patterns may be counter-intuitive for players and difficult to realize without simulations and visualizations. We argue that the findings have relevance for responsible gambling communication and for building a better understanding of how cognitive biases influence gambling behaviour.

Open access

Krónikus pancreatitis miatt végzett pancreasfej-resectiós műtéteink elemzése

Analysis of pancreatic head resections for chronic pancreatitis

Magyar Sebészet
Authors:
Dezső Kelemen
,
Rita Deák
,
Sándor Ferencz
,
Nelli Farkas
,
Örs Péter Horváth
, and
András Vereczkei

Bevezetés

A krónikus pancreatitisnek gyulladásos pancreasfej-megnagyobbodással járó formájában a sebészi kezelésre többféle beavatkozás is kínálkozik, úgymint a Beger-, Frey-, Whipple-műtét és a berni módosítás. Jelen tanulmány az ezekkel elért eredményeket hasonlítja össze, továbbá a pancreatojejunalis és biliodigesztív anastomosis terén végzett innovációkat is ismerteti.

Anyag és módszerek

1991 és 2021 között összesen 231 pancreasfej resectiót végeztünk. Az adatokat retrospektíven elemeztük. Kérdőívek útján vizsgáltuk a késői eredményeket is. Eredmények: A statisztikai feldolgozás alapján a berni módosítás és a Frey-műtét előnyösebbnek bizonyult a Whipple- és a Beger-műtétnél az operáció időtartama és a transzfúziós igény (P < 0,001) tekintetében, míg az intenzív osztályos és teljes posztoperatív ápolási idő (P < 0,001) terén a Whipple-műtéthez viszonyítva voltak kedvezőbbek. A korai morbiditás gyakorisága a Whipple-műtétet követően volt a legnagyobb (P = 0,004). Ezek a különbségek szignifikánsak voltak. A reoperáció és a mortalitás aránya hasonló volt a csoportokban. A betegek életminősége elfogadható volt, annak ellenére, hogy az esetek zömében az alkohol és nikotin abúzus megmaradt.

Következtetés

A Frey-műtét és a berni módosítás volt a legkedvezőbb a korai posztoperatív kimenetel szempontjából, technikailag egyszerűbb volta miatt viszont inkább az utóbbi beavatkozást részesítjük előnyben. Mindkét műtét során a pancreatojejunalis anastomosis készítésére egyrétegű tovafutó varratot, és epepangás esetén annak megoldására egy extrapancreaticusan végzett biliodigesztív összeköttetés létesítését ajánljuk a kedvező tapasztalatok alapján.

Open access

Malignus emlőtumor? Gyulladásos emlőelváltozás? Ritka benignus kórkép?

A Rosai–Dorfman-betegség megjelenése az emlőben

Malignant breast cancer? Mastitis? Rare benign disease?

Rosai-Dorfman disease of the breas
Magyar Sebészet
Authors:
Edina Zita Kiss
,
Ákos Botos
,
Zoltán Szöllősi
, and
Erika Tóth

Esetismertetés

A Rosai–Dorfman-betegség egy ritka, benignus, non-Langerhans sejtes histiocytosis, melyet masszív lymphadenoptahiaval járó sinus histiocytosisként is neveznek. Klasszikus formája a noduláris, azonban extranodalis manifesztáció is előfordul. Esetünkben egy 58 éves nőbeteget a bal emlő belső-felső quadránsának megfelelően kialakult többszörös, livid kután csomó, valamint ugyanezen quadránsban tapintható rezisztencia miatt vizsgáltunk. A klinikai megjelenés alapján emlőcarcinoma kután metasztázisára gondoltunk. A bőrelváltozások egyikéből vett excisionalis biopszia és az emlőben tapintható csomóból vett core biopszia vizsgálati eredményei ellenére a Rosai–Dorfman-betegség diagnózisát csak a sebészi excisiót követően a végleges szövettani vizsgálat adta.

Megbeszélés

A Rosai–Dorfman-betegség ritka extranodalis megjelenési formája az emlőben kialakuló forma. Ismerete differenciáldiagnosztikai szempontból fontos.

Restricted access

Abstract

Background and Aims

While many scholars have called attention to similarities between the earlier SSRI hype and the ongoing hype for psychedelic medications, the rhetoric of psychedelic hype is tinged with utopian and esoteric aspirations that have no parallel in the discourse surrounding SSRIs or other antidepressants. This utopian discourse provides insight into the ways that global tech elites are instrumentalizing both psychedelics and artificial intelligence (AI) as tools in a broader world-building project that justifies increasing material inequality. If realized, this project would undermine the use of both tools for prosocial and pro-environmental outcomes.

Methods

My argument develops through rhetorical analysis of the ways that industry leaders envision the future of medicalized psychedelics in their public communications. I draw on examples from media interviews, blog posts, podcasts, and press releases to underscore the persuasive strategies and ideological commitments that are driving the movement to transform psychedelics into pharmaceutical medications.

Results

Counterfactual efforts to improve mental health by increasing inequality are widespread in the psychedelics industry. These efforts have been propelled by an elitist worldview that is widely-held in Silicon Valley. The backbone of this worldview is the TESCREAL bundle of ideologies, which describes an interrelated cluster of belief systems: transhumanism, Extropianism, singularitarianism, cosmism, Rationalism, Effective Altruism, and longtermism.

Conclusions

This article demonstrates that TESCREALism is a driving force in major segments of the psychedelic pharmaceutical industry, where it is influencing the design of extractive systems that directly contradict the field's world-healing aspirations. These findings contribute to a developing subfield of critical psychedelic studies, which interrogates the political and economic implications of psychedelic medicalization.

Open access
Magyar Sebészet
Authors:
Károly Szabó
and
János Bezsilla

Bevezetés

A colorectalis műtétek legfontosabb eleme a megfelelő bélösszeköttetés elkészítése. A varratelégtelenség elkerüléséhez többek között két alapvető tényező szükséges: az anasztomizált bélvégek megfelelő vérellátása, valamint a feszülésmentes varratsor. Kiterjesztett bal oldali vastagbél-resectiók után előfordulhat, hogy a hagyományos módon mobilizált colon feszülésmentesen nem köthető össze a rectumcsonkkal. Ezekben az esetekben javasolják a colon transversum transmesenterialis úton történő levezetését a kismedencébe.

Módszer

A BAZ Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház Sebészeti Osztályán végzett transmesenterialis colon átvezetéses colorectalis anasztomózisok eredményeit prezentáljuk, összevetve az irodalmi adatokkal.

Eredmények

Nyolc betegnél alkalmaztunk transmesenterialis colon átvezetéses colorectális anasztomózist. Varratelégtelenséget nem észleltünk. Az intraoperatív vérveszteség, intra- és posztoperatív fájdalomcsillapítás, bélműködés beindulása hasonló módon alakult, mint a hagyományos anasztomózisok esetében várható. Öt betegnél laparoszkóposan, három esetben laparoszkópia után conversio során készült el az anasztomózis.

Következtetés

A bal oldali colonfelet és rectosigmoideális szakaszt érintő kiterjesztett resectiók során előfordulhat, hogy nem megfelelő az anasztomizálni kívánt bélvég hossza. Amikor a mobilizált colon a hagyományos teljes mobilizálást követően sem ér le feszülésmentesen a kismedencébe, alkalmazható a transmesenteriálisan átvezetett colon transversummal történő bélvarrat. Ez a laparoszkóppal is végezhető módszer biztonságos alternatíva lehet a feszülésmentes anasztomózis elkészítésében.

Restricted access

Autológ neuroszenzoros retinatranszplantáció.

Esetbemutatás és a maculalyukak sebészetének rövid áttekintése

Autologous neurosensory retinal transplantation.

Case report and a brief overview of macular hole surgery
Orvosi Hetilap
Authors:
Ádám Bokor
,
Sára Makhoul
,
Orsolya Pásztor
, and
Mariann Fodor

Az éleslátás helyén a neuroretina teljes vastagságú anyaghiányát maculalyuknak nevezzük. Műtéti megoldása a retina belső határhártyájának eltávolítása vitrectomia során gázfeltöltéssel. A sikeres műtét után ismét kialakuló vagy műtét ellenére is nyitva maradó refrakter maculalyukak (kb. 5%) zárására számos műtéti technikát írtak le. Jelen cikkben egy nagy méretű, refrakter maculalyuk miatt Magyarországon elsőként végzett autológ neuroszenzoros retinatranszplantációt mutatunk be, a maculalyukak sebészetének rövid áttekintésével. Betegünk bal szemén hónapok óta fennálló látásromlás miatt, 6%-os látásélesség mellett szürke hályog, epiretinalis membrán és nagy méretű maculalyuk miatt 2022. szeptemberében szürkehályog-műtéttel kombinált vitrectomiát végeztünk ERM/ILM peelinggel és SF6-gáz-feltöltéssel. A beteg figyelmét felhívtuk a fej posztoperatív pozicionálásának fontosságára, melyet figyelmen kívül hagyott. 4%-os látásélesség mellett, refraktív maculalyuk (alapjánál: 983 μm, legkisebb átmérőnél: 609 μm) miatt 2022 december 14-én autológ neuroszenzoros retinatranszplantációt végeztünk intraoperatív OCT segítségével (Zeiss ARTEVO 800). A műtét végén, a transzplantátum helyben tartását elősegítendő, dekalint hagytunk a szemben, majd a beteg 5 napot hanyatt fekvő helyzetben töltött. Újabb műtéttel a dekalint eltávolítottuk, majd C3F8-gáz-feltöltést végeztünk. 8 héttel a műtét után 20%-os látásélesség mellett záródott maculalyukat dokumentáltunk, mely a féléves követés alatt stabilnak mutatkozott. A refrakter maculalyukak megoldására szóba jövő lehetőségek közül a betegnek egyértelmű látásjavulást eredményező autológ neuroszenzoros retinatranszplantáció megfontolásra érdemes beavatkozás. A műtét elvégzésében nagy segítséget jelentett az intraoperatív OCT. Az ideiglenesen szemben hagyott dekalin segít a transzplantátum helyben tartásában, azonban folyamatos hanyatt fekvő helyzetet igényel, és eltávolításához újabb műtét szükséges. További tapasztalatokra van szükség a műtét pontos indikációs körének megállapításához. Orv Hetil. 2023; 164(38): 1511–1517.

Open access

Az alkoholmegvonásos szindróma ellátása: új perspektívák

Assessment of alcohol withdrawal syndrome: new perspectives

Orvosi Hetilap
Authors:
Bettina Kata Kádár
,
Ildikó Katalin Pribék
,
Janka Gajdics
,
János Szemelyácz
,
Bálint Andó
, and
Bence András Lázár

Az alkoholhasználati zavar egyik legjelentősebb szövődménye az alkoholmegvonásos szindróma, amely olyan összetett neuropszichiátriai kórkép, melynek kezelése hazánkban elsősorban nem szakspecifikus, másodsorban pszichiátriai/addiktológiai fekvő- és járóbeteg-ellátási keretek között zajlik. Az alkoholmegvonásos szindróma egyrészről az alkoholhasználat-zavar súlyosságának egyik legfontosabb jelzője, másrészről olyan súlyos klinikai állapotok kialakulásához vezethet, mint a megvonásos konvulzív rosszullét és a delirium tremens, melyeknek igen jelentős a mortalitásuk. Ily módon az alkoholmegvonásos szindróma korai felismerése, megfelelő nyomon követése és az optimális terápia megválasztása elengedhetetlen. A jelen összefoglaló közlemény alapvető célját az elmúlt két évtized idevonatkozó szakirodalmi adatainak áttekintése és egy korszerű, egységes diagnosztikus és terápiás séma kialakítása képezte. Az alkoholmegvonásos szindróma tüneteinek felismerésében és nyomon követésében kiemelten fontos az Alkohol Megvonási Skála alkalmazása, míg rizikóbecslésében a Prediction of Alcohol Withdrawal Severity Scale mérőeszköz javasolt. A gyógyszeres terápia alapját a benzodiazepinek képezik. A vizsgálatok többsége a diazepámot, a klórdiazepoxidot, a lorezapámot és az oxazepámot részesíti előnyben eltérő indikációval. Az elmúlt években ugyanakkor felmerült a nem benzodiazepin típusú terápia jelentősége is. A nem benzodiazepin típusú farmakonok esetén a propofol, a fenobarbitál, az antiepileptikumok közül a karbamazepin és az oxkarbamazepin, míg az alfa-2-adrenerg-receptor-agonista szerek közül a klonidin és a dexmedetomidin hatásossága emelendő ki. Továbbá megállapítható, hogy megvonásos konvulzív rosszullét és delirium tremens esetében is a benzodiazepin-terápia hatásossága az elsődleges. A jelen összefoglaló közleményben az elmúlt két évtized szakirodalmi adatainak áttekintésével korszerű, egységes diagnosztikus és terápiás séma kialakítására törekedtünk , mely egyrészről elősegítheti az alkoholhasználati zavarral küzdő páciensek ellátási színvonalának növelését, továbbá lehetőséget teremt további klinikai vizsgálatok megszervezésére. Orv Hetil. 2023; 164(38): 1487–1496.

Open access

Beszámoló

Report

Orvosi Hetilap
Author:
Péter Gloviczki
Restricted access

A halál időpontjának becslése légypeték vizsgálatával

Estimating the time of death by examining fly eggs

Orvosi Hetilap
Author:
Csaba Bozó

Az igazságügyi rovartan az igazságügyi orvostanhoz szorosan kapcsolódó interdiszciplináris tudományterület, amely igazságügyi eljárás keretében vizsgálja a rovarokat. Az emberöléses bűncselekmények helyszínén, ha rovartani maradványok vannak az áldozaton, nagy segítséget nyújtanak a halál körülményeinek feltárásában. A döglegyek (Diptera: Calliphora) rendszerint elsőként kolonizálják a holttestet, ezért ezek a helyszínen vagy a boncteremben a leggyakrabban észlelt állatcsoportok közé tartoznak. Az esettanulmányban bemutatom, hogy a kettős emberölés áldozatán talált, igazságügyi jelentőségű légyfaj petéinek vizsgálatával hogyan lehetett megállapítani a halál időpontját, és ennek milyen jelentősége volt a bizonyítás szempontjából. Az egyik áldozaton, a férfin talált légypetéket hagyományos fénymikroszkópos, pásztázó elektronmikroszkópos és mikro-komputertomográfiás módszerekkel vizsgáltam. Az ügyben ezekkel a technikai eszközökkel elvégzett szakértői vizsgálatoknak döntő jelentőségük volt a megjelenő rovarfaj meghatározásában és fejlődési állapotának azonosításában. A döglegyek segítségével sikerült – egyéb nyomozati adatokkal együtt – igazolni, hogy az elkövetéssel gyanúsított személy a bűncselekmény időpontjában a helyszínen tartózkodott. Orv Hetil. 2023; 164(38): 1518–1522.

Restricted access

Ritka tumor, primer lymphoepithelialis carcinoma a fültőmirigyben

A rare tumor, primary lymphoepithelial carcinoma in the parotid gland

Orvosi Hetilap
Authors:
Dorina Göböl
,
Judit Mónika Szabó
, and
János József Huszka

A lymphoepithelialis carcinoma az epithelialis sejtek ritka, gyengén differenciált daganata, amelyre jellemző a stromában lévő kiterjedt lymphoid infiltráció. Ez a parotisban is megjelenő tumor a nasopharynxban előforduló differenciálatlan nasopharyngealis carcinomának szövettani analógja. A szövettani egyezés ellenére egészen másfajta kezelést igényel, így rendkívül fontossá válik a differenciáldiagnosztika. A fültőmirigy elsődleges lymphoepithelialis carcinomája nagyon ritka, és az összes rosszindulatú nyálmirigydaganat 0,4%-át teszi ki. Ezeknek az elváltozásoknak etnikai háttérhez kapcsolódó halmozódásuk van, többnyire ázsiai és északi-sarkvidéki bennszülött populációkban fordulnak elő. Összefüggés mutatható ki az Epstein–Barr-vírussal, és jellemző, hogy az endémiás területeken fordul elő a leggyakrabban. Az elsődleges parotis lymphoepithelialis carcinoma leggyakoribb tünetei a parotisban megjelenő tapintható elváltozás és a cervicalis lymphadenopathia. Egy Epstein–Barr-vírus-pozitív, a parotisban primeren kialakult lymphoepithelialis carcinoma esetéről számolunk be. A jelen közleményben a vonatkozó szakirodalmi háttér mentén, illetve esetbemutatáson keresztül a primer parotis lymphoepithelialis carcinoma megjelenésének komplex kivizsgálását és ellátását ismertetjük. Orv Hetil. 2023; 164(38): 1506–1510.

Restricted access

Szájüregi daganatszűrés: mit tehet az egészségügyi ellátórendszer a betegségteher mérsékléséért?

Oral cancer screening: what can the healthcare system do to reduce the burden of disease?

Orvosi Hetilap
Authors:
Lajos Döbrőssy
and
Károly Lapis

A szájüregi daganatok gyakori előfordulásuk és haláloki szerepük miatt népegészségügyi fontosságú betegségek csoportját képezik. Elvben szűrővizsgálattal korán felismerhetők, eredményesen kezelhetők, így az okozott halálozás mérsékelhető. A szájüregi szűrés egyszerű, három szakaszból áll, úgymint kikérdezés, a nyelv és a szájüreg képleteinek megtekintése, majd a nyaki nyirokcsomók megtapintása. A vizsgálatot rutinszerűen a fogorvos, de a háziorvos és foglalkozás-egészségügyi személyzet is elvégezheti. Ha a vizsgálat rákmegelőző állapotot vagy daganatra utaló jeleket mutat, a beteget sztomatológiai intézetbe kell utalni. A szájüregi daganatban megbetegedettek jelentős hányada ugyanis alacsony társadalmi-gazdasági státuszban lévő, hátrányos helyzetű, „fogorvos- és orvoskerülő”, nehezen elérhető. Az egészségügyi ellátórendszer feladata a „rejtőzködő”, nagy kockázatú személyek felkutatása és irányítása a szájüregi szűrővizsgálat színhelyére. Orv Hetil. 2023; 164(38): 1497–1505.

Open access

Abstract

Background and Aims

Advocates of psychedelic medicine have positioned psychedelics as a novel therapeutic intervention that will solve the mental health crisis by liberating individuals from their entrenched habits and limiting beliefs. Despite claims for novelty, the psychedelics industry is engaging in the same profit-oriented approaches that contributed to poor clinical outcomes with SSRIs and other earlier pharmaceuticals, which threatens to undermine their purported clinical benefits.

Methods

We present evidence that the liberatory rhetoric of psychedelic medicalization promotes neoliberal, individualised treatments for distress, which distracts from collective efforts to address root causes of suffering through systemic change. Drawing examples from the psychedelics industry, we illustrate how the discourse of psychedelic medicalisation subjects socially-determined distress to psychotropic intervention through the mechanisms of depoliticisation, productivisation, pathologisation, commodification, and de-collectivisation.

Results

Rather than disrupting or subverting the psychopharmaceutical status quo, the psychedelic industry's current instantiation aligns with and upholds key facets of neoliberal ideology by adhering to the same facilitative mechanisms that scholars identified in the antidepressant industry. We identify these common mechanisms in examples unique to the psychedelics industry, including the search for psychedelic analogues and political lobbying to reschedule psychedelics.

Conclusion

We demonstrate how a neoliberal mental health paradigm that individualises and interiorizes mental distress cannot meaningfully resolve suffering with ubiquitous origins in the current sociopolitical environment, which is characterised by inequality, precarity, exploitation, and ecological collapse. As a result, psychedelics must decouple from neoliberal incentives, and demonstrate efficacy, if they are to facilitate durable improvements in well-being and prosocial outcomes.

Open access

Psychedelics and critical theory

A response to Hauskeller's individualization and alienation in psychedelic psychotherapy

Journal of Psychedelic Studies
Authors:
Julien Tempone-Wiltshire
and
Tra-ill Dowie

Abstract

In the monograph Philosophy and Psychedelics: Frameworks for Exceptional Experience, Hauskeller raises the important subject of individualization and alienation in psychedelic psychotherapy. Under the prevailing conditions of neoliberalism, Hauskeller contends that psychedelic-assisted psychotherapy appropriates Indigenous knowledges in an oppressive fashion, may be instrumentalised to the ends of productivity gain and symptom suppression, and may be utilised to mask societal systems of alienation. Whilst offering a valuable socio-political critique of psychedelics' clinical uptake, we suggest that Hauskeller's view does not adequately acknowledge the ways in which psychedelics offer a challenge to the Western reductive bio-medical understanding of healing and wellbeing. It is contended herein that Indigenous knowledges, in alliance with a range of emerging sciences, offer both an engagement with ethnomedicines in a less harmfully appropriative fashion, and a renewed understanding of the means by which psychedelics achieve therapeutic change. With this understanding, what becomes apparent are the potential ways in which psychedelic medical usage may produce positive feedback upon the oppressive systems in which we are embedded. That is, transpersonal experience through encounters with the ineffable may offer a revisioning of Western psychology and cognitive science. Indeed, if psychedelics are approached with an understanding of the actual means by which they produce therapeutic outcomes—changing mental representations of the self, or self-insight derived through non-ordinary states of consciousness—then psychedelic psychotherapy offers a reimagining of psychiatric nosology, challenging conventional understandings of both pathology and wellbeing through an overturning of specified and discrete deficit models of psychopathology. This may provide both a critique of the prevailing categories used to describe madness and an expansion of our understanding of the mind-body relation, as well as an increased recognition of positive psychology grounded in cross-cultural contemplative traditions. This provides an implicit challenge to the pharmaceutical industrial-complex and its profit motives; and the corresponding neoliberalist, globalising tendencies which Hauskeller seeks to address.

Open access

Abstract

Background and aims

Problematic Internet use (PIU) has become a global public health problem. It has been suggested that parenting style is associated with adolescent PIU. However, the evidence in favor of this view is mixed. Based on the PRISMA method, the present study employed three-level meta-analysis approach to investigate the relationship between these two variables and further explore potential moderators.

Methods

After a systematic search for published articles, 35 studies were included, reporting 171 effect sizes (N = 40,587).

Results

The results showed that positive parenting styles were significantly negatively related to PIU. This association was moderated by gender, age, publication year, and measurements of PIU, but was not by culture and measurements of parenting styles. Negative parenting styles were significantly positively related to PIU, which was moderated by publication year, culture, and sub-types of negative parenting, but not by gender, age, and measurements of both parenting styles and PIU. In addition, the correlation of PIU with negative parenting styles was stronger than that with positive parenting styles.

Discussion and Conclusions

The present results demonstrated that parenting styles, especially punitive parenting styles, should be attached to more important when treating adolescent PIU.

Open access
Journal of Psychedelic Studies
Authors:
Sam Elias
,
Stephanie Spivak
,
Alexa Alverez
,
Alejandro Gili Olivares
,
Maria Ferrol
, and
Julian Paul Keenan

Abstract

Introduction

It is not known how self-perception and self-recognition are influenced when one is highly self-focused under the influence of psilocybin. Here we examine self-reports of mirror self-recognition and self-perception during a psilocybin experience.

Methods

Reddit posts were examined in a systematic manner. Posts that were written by individuals that ingested psilocybin and subsequently looked in a mirror were examined. After both automatic and manual filtering, a total of 89 posts with 775 post excerpts were analyzed.

Results

It was found that it was rare to see one's own face as a different entity (e.g., an animal or other person) however people were equally likely to see themselves as they really are or distorted. People were significantly more positive than negative when perceiving their own face.

Discussion

We found wide variation in the perception of the own-face while under the influence of psilocybin. While generally positive, the self-face appears to be an experience that varies dramatically from person to person under the influence of psilocybin.

Open access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors:
Rinile Wu
,
Caifeng Yue
,
Yina Xie
,
Yuerong Fu
,
Xin Yu
,
Zhuoyuan Li
, and
Bin Yang

Abstract

In order to study the species and functions of micro (mi)RNAs in the exosomes of camel milk, non-coding small (s)RNAs were sequenced and identified by Illumina sequencing technology, and the miRNA fraction was analysed by bioinformatics. After quality control, the average length of sRNA of camel milk exosomes was 18–24 nucleotides. A total of 2,659 miRNAs were identified, including 2,458 known, and 201 new miRNAs. Among the known miRNAs, miR-148a and let-7i had the highest expression levels. The results of gene ontology enrichment analysis indicated that the target genes of camel milk exosome miRNAs were involved in multicellular organismal, catabolic and other biological processes. They play role in the extracellular region, in the cytoskeleton and other cell components, in protein binding, but also have structural molecule activity and other molecular functions. According to the results of the Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes pathway enrichment analysis, the target genes of camel milk exosome miRNAs are involved in Alzheimer's disease, non-alcoholic fatty liver disease, Staphylococcus aureus infection and other pathological pathways. We speculate that the reported beneficial effect of camel milk in various pathologic conditions may be closely related to the regulatory function of the exosomal miRNAs exerted on target genes of the diseases.

Restricted access

Abstract

Increase in antibiotic resistance in Staphylococcus aureus isolated from ear infection is a serious public health problem. The objective of this investigation was to determine the antibacterial resistance profile and genetic variability of the S. aureus isolated from adult patients with otitis externa (OE) and otitis media (OM) infections, Tehran- Iran. The disk diffusion was employed to detect the susceptibility of 45 S. aureus strains. Biofilm production was evaluated by microtiter plate assay. Genetic diversity of the isolates was determined by staphylococcal cassette SCCmec, spa, and MLST techniques. Resistance to mupirocin and vancomycin were identified in 40 and 2.2% of isolates. Out of the 45 S. aureus isolates, 41 (91.2%) strains were considered as positive biofilm strains at different levels. According to our results, S. aureus isolated from OM (44.4%, 20/45) were including CC8/ST239-SCCmecIII corresponded to spa types t860, t030, t037, t234, t421 (70%, 14/20) and CC/ST30-SCCmecIV corresponded to spa types t605 and t019 (30%, 6/20) while S. aureus isolated from OE (55.6%, 25/45) were including CC/ST30-SCCmecIV corresponded to spa types t605, t345 and t1130 (52%, 13/25), CC/ST22-SCCmecIV corresponded to spa type t790 (20%, 5/25), CC8/ST8-SCCmecIV corresponded to spa type t008 (16%, 4/25), and CC/ST45-SCCmecIV corresponded to spa types t004 and t038 (12%, 3/25). This study highlighted genetic variability and strong biofilm formation ability among our isolates revealing its crucial role in enhancing the resistance of this bacteria to drugs. Thus, it is necessary to continue the epidemiological analysis to improve the control of ear infections related to S. aureus.

Restricted access

Az ártalmas gyermekkori élmények hatása a mentális és szomatikus egészségre gyermek- és serdülőkorban

The impact of adverse childhood experiences on mental and somatic health in childhood and adolescence

Orvosi Hetilap
Authors:
Beáta Kovács-Tóth
and
Ildikó Kuritárné Szabó

Számos kutatás bizonyítja, hogy a családon belüli bántalmazást elszenvedő gyermekek fokozottan ki vannak téve különböző, nagy rizikójú magatartásformáknak, kortársbántalmazásnak, mentális és szomatikus zavaroknak. Az a gyermek, aki rettegést keltő élményeket kénytelen ismétlődően átélni, a személyiségfejlődés összes területét tekintve súlyosan sérülhet. Magyarországon sürgető intézkedésekre lenne szükség ezen gyermekek azonosítása és a terápiás segítségnyújtás tekintetében is. Elhanyagolt kutatási terület a gyermekkori ártalmaknak és azok következményeinek vizsgálata, pedig a preventív és terápiás beavatkozásokat gyermek- és serdülőkorban ennek ismeretében lehetne célzottan megtervezni. Tanulmányunkban bemutatjuk az ártalmas gyermekkori élmények előfordulására vonatkozó nemzetközi adatokat. Részletesen tárgyaljuk az ártalmak összefüggéseit a gyermek- és serdülőkorban jelentkező biológiai és kognitív károsodásokkal, kötődési zavarokkal, az externalizációs és internalizációs zavarokkal, a szomatikus megbetegedésekkel, továbbá az egészségkárosító magatartásformákkal. Közleményünk célja az ártalmakra és a következményekre vonatkozó empirikus adatok bemutatása mellett a témára való figyelemfelhívás és érzékenyítés a szakemberek körében. Orv Hetil. 2023; 164(37): 1447–1455.

Open access

Az értelmi fogyatékkal élők fogászati kezelése és prevenciós lehetőségei napjainkban

Dental care and prevention possibilities for the mentally disabled currently

Orvosi Hetilap
Authors:
Ilona Szmirnova
,
György Szmirnov
,
Nándor Haba
,
Krisztián Csomó
,
Zsolt Németh
, and
György Szabó

Bevezetés: Ma Magyarországon az értelmi fogyatékkal élők fogászati ellátása és a prevenció lehetőségei egyre nagyobb kihívást jelentenek. Hazánkban jelenleg 100 000 olyan értelmi fogyatékkal élő van, akik „speciális orvosi ellátásra” szorulnak. Célkitűzés: Kidolgozni, illetve módosítani a betegek szellemi képességéhez alkalmazkodó egyszerű prevenciós eljárást, ezt egy kiválasztott közösségen belül bevezetni. Az eredményeket 3, illetve 6 hónap múlva felmérni és ezt a nemzetközi irodalommal összehasonlítani. Módszer: A prevenciós tevékenységet 49, a csömöri „Egyenlő Esélyekért Alapítvány Fogyatékosok Otthona és Nappali Gondozó” intézetben lévő beteg esetében vezettük be. Az adatok pontosítása érdekében a pácienseket 3 standardizált orvos külön-külön vizsgálta. A program első lépése a fogápolás betanítása volt mind a betegek, mind az ápolószemélyzet számára. A fogak parodontalis állapotának felmérését, kontrollját a teamben lévő parodontológus szakorvos végezte. A betegeket 3, illetve 6 hónap után ellenőriztük, az adatokat rögzítettük. Eredmények: A DMF-T-index tekintetében ilyen rövid idő alatt változást nem regisztráltunk, ezért a restorative indexet alkalmaztuk. A parodontalis állapot tekintetében szignifikáns javulást tapasztaltunk. Megbeszélés: A prevenciós tevékenység eredményesnek bizonyult, tekintettel arra, hogy az elhanyagolt szájhigiéné miatt mindegyik betegnek parodontalis problémája volt. A parodontalis állapot szignifikáns javulása révén remélhető, hogy a későbbiekben a fogazat állapota is javulni fog. Következtetés: A fokozott szájhigiéné (a betegek elhanyagolt szájhigiénéjéhez képest a „normál-szájhigiénéhez” való közelítés) lényeges pozitív változást tud hozni a speciális ellátást igénylő pácienseknél. A pozitív eredmények érdekében a megfelelő kommunikáció és a rendszeres motiváció mind a betegek, mind az ápolószemélyzet számára fontos és szükséges. Orv Hetil. 2023; 164(37): 1456–1461.

Open access

Bal oldali teljes tüdőeltávolítás intrapulmonalisan elhelyezkedő Castleman betegség miatt

Left pneumonectomy for intrapulmonary unicentric Castleman disease

Orvosi Hetilap
Authors:
Attila Farkas
,
Balázs Tolvaj
,
Katinka Andrási
,
László Kecskés
, and
József Furák

A Castleman-betegség egy ritka lymphoproliferativ betegség, mely a leggyakrabban a gátorüregi nyirokcsomókat érinti. Az intrapulmonalisan elhelyezkedő forma ritkán fordul elő, az angol nyelvű irodalomban 14 eset ismert. A betegség tünetei nem specifikusak, és a diagnózis felállítása gyakran nehézségekbe ütközik. A kezelés fő célja az épben történő sebészi reszekció elérése, mely potenciális esélyt nyújt a recidívamentes túlélésre. 15 éves tünetmentes lánybetegünket ernyőszűrésen bal oldali mellkasi terimével emelték ki. A transthoracalis szövettani mintavétel megerősítette a Castleman-betegség diagnózisát. A centrálisan elhelyezkedő tumormassza érintette a tüdőkapu képleteit, ezért műtét során bal oldali teljes tüdőeltávolítás vált szükségessé a daganatmentes reszekciós szél eléréséhez. A beteg a műtétet követő 7 éves utánkövetési periódus során mindvégig recidívamentes volt. A Castleman-betegség jól kezelhető komplett sebészi reszekcióval, a betegség kiterjedése miatt azonban időnként indokolt lehet a kiterjesztett, radikális tüdőeltávolítás a tumormentes reszekciós szél eléréséhez. Orv Hetil. 2023; 164(37): 1476–1483.

Open access

Immunszupprimált betegek multiplex bőrdaganatainak elektrokemoterápiás kezelése

Electrochemotherapy for multiple cutaneous tumors in immunosuppressed patients

Orvosi Hetilap
Authors:
Petra Rózsa
,
Dóra Ágoston
,
Edit Szederkényi
,
Henriette Ócsai
,
Eszter Baltás
,
Gábor Vass
,
Lajos Kemény
,
Judit Oláh
, and
Erika Kis

Bevezetés: A hosszú távon immunszupprimált betegekben a rosszindulatú bőrdaganatok kialakulásának rizikója jóval nagyobb, mint az átlagpopulációban. Ezek a tumorok nagy számban jelentkezhetnek, gyors növekedés és agresszív viselkedés jellemző rájuk. Sebészi kimetszést követően gyakran fordul elő lokális recidíva. A multiplex tumorok sebészi kezelése, különösen a fej-nyak régióban, kihívást jelent. Célkitűzés: Az elektrokemoterápia segítségével egyszerre számos daganat kezelhető. Célul tűztük ki az elektrokemoterápia hatásosságának vizsgálatát immunszupprimált betegekben. Módszer: Klinikánkon 9 immunszupprimált beteg összesen 118 (átlagosan egy betegen 13, n = 5–27) bőrdaganatának elektrokemoterápiás kezelését végeztük el egy alkalommal, intravénás bleomicin adásával az ESOPE-irányelvnek megfelelően. Eredmények: Az átlagos utánkövetési idő 15 hónap volt. A kezelést követően 6 hónappal az objektív tumorválasz 96% volt. A daganatok 88%-a (n = 46) esetén teljes remissziót, 8%-ban (n = 4) parciális remissziót, 2%-ban (n = 1) progresszív betegséget észleltünk, 2%-ban (n = 1) a tumorválasz nem volt megítélhető. Következtetés: Az immunszupprimált betegeken a multiplex nem melanoma bőrdaganatok kezelésére az elektrokemoterápia hatásos és biztonságos terápiának bizonyult. Ennek a betegpopulációnak a jobb ellátása és gondozása érdekében a prevenció, a multidiszciplináris szemléletmód és az immunszuppresszió optimalizálása kiemelten fontos. Orv Hetil. 2023; 164(37): 1462–1468.

Open access

A menstruációs fájdalom megélését befolyásoló pszichológiai tényezők – a fájdalomkatasztrofizálás szerepe

Psychological factors influencing the experience of menstrual pain – the role of pain catastrophizing

Orvosi Hetilap
Authors:
Erika Nyitrai
and
Szabolcs Takács

Bevezetés: A menstruációs fájdalom kutatása az érintettek számának, a szenvedéssel töltött idő mértékének és a következményeknek az ismeretében hiányzik a szakirodalomból. Célkitűzés: A fájdalomkatasztrofizálás szerepét vizsgáltuk a menstruációs fájdalom szubjektív mértékének, gyakoriságának, mindennapi tevékenységet korlátozó voltának megélésében. Módszer: Vizsgálatunkban személyes tesztfelvétel során gyűjtöttünk adatokat mintegy 1000 már és még menstruáló, egészséges, túlnyomórészt felső- és középfokú végzettséggel rendelkező, túlnyomórészt nagyvárosban, többségében párkapcsolatban élő, saját megélése szerint kitűnő vagy jó egészségi állapotnak örvendő, többségében hormonális fogamzásgátló eszközzel nem élő, túlnyomórészt rendszeres menstruációs ciklussal rendelkező, 18 és 51 év közötti nőtől, 2016 és 2018 között. A menstruációs fájdalom mértékének, gyakoriságának és mindennapi tevékenységet befolyásoló voltának mérésére egy-egy nyitott kérdést, a fájdalomkatasztrofizálás mérésére a Sullivan és mtsai által kidolgozott Fájdalomkatasztrofizálási Kérdőívet használtuk. Eredmények: Saját mintánkon azt találtuk, hogy minél inkább „hajlamos” a vizsgálati személy a fájdalomkatasztrofizálásra, annál erősebb menstruációs fájdalomról számol be, annál gyakrabban él meg menstruációs fájdalmat, és mondja azt, hogy a fájdalom korlátozza mindennapi tevékenységét. Következtetés: Az eredmények rámutattak, hogy érdemes a menstruációs fájdalom mértékét befolyásoló tényezők közül a személyiségjellemzőket is vizsgálat tárgyává tenni, az eredmények beépíthetők a diagnosztikai és terápiás munkába. Orv Hetil. 2023; 164(37): 1469–1475.

Open access
Imaging
Authors:
Rama Mohan Pasupuleti
,
Sarvade Pedda Venkata Subba Rao
,
Prema Kothandan
,
Samarthi Swapna Rani
,
Sathees Babu Shanmuganathan
, and
Vijayaprabhu Arumugam

Abstract

Due to the complexity of the images and dearth of anatomical models, it is highly difficult to accurately represent the various deformations in each component of the medical images. In recent years, a significant number of children and adults have affected from brain tumors, which is one of the most terrible types of disease affects the people around the world. Moreover, the Magnetic Resonance Imaging (MRI) based brain tumor detection is one of a significant study area in the field of medical imaging. Since, the use of computerized methods aids in the detection and treatment of disease by the medical professionals. The development of an automated method for the accurate detection and classification of tumors from brain MRIs. In this framework, a tanh normalization process is used to smooth out the input brain MRIs with less noise artefacts and improved quality. Then, a group feature extraction model is used to extract the relevant features from the normalized image, which includes both Speeded Up Robust Features (SURF) and Grey Level Co-occurrence Matrix (GLCM) features. The Water Chaotic Fruitfly Optimization (WChFO) method is used to identify the best features for increasing the speed of classifier training and testing processes with less time. Moreover, a Deep Recurrent Neural Network (DRNN) model is used to classify the type of brain tumor for accurate early diagnosis and treatment. The most well-known benchmarking datasets, like BRATS and Kaggle, employed for analysis in order to assess the effectiveness and results of the proposed brain tumor diagnosis system. By using the proposed WChFO-DRNN technique, the accuracy of the tumor detection system is increased to 99.2% with the sensitivity, specificity of 99% and time consumption of 0.2s.

Open access

Abstract

Background and aims

Microdosing psychedelics refers to the practice of repeatedly ingesting doses that do not reach the threshold for perceptual alterations. This practice has gained attention from mass media, businesses, and the general public, as evidenced by the proliferation of online communities dedicated to it. In this contribution, we examine the content generated within the online community r/microdosing from its creation on October 16, 2013, until the day of data collection on October 31, 2020. Our aim is to examine the narratives reflected by users' contributions, specifically the compatibility or incompatibility of spiritual and scientific narratives.

Methods

In this contribution, we used text analysis techniques and examined the content generated within the online community r/microdosing from its creation on October 16, 2013, until the day of data collection on October 31, 2020.

Results

We clearly identified a topic that reflects a spirituality narrative as well as a topic that we coined as “neuro-cognition” and that reflects a scientific narrative. These topics were typically not present within the contributions of the same users, suggesting that the scientific and spiritual narratives are segregated within the r/subreddit community.

Conclusion

Our approach emphasizes the potential of text analytic techniques for uncovering the cultural repertoire surrounding a particular practice, in our case, the practice of microdosing psychedelics.

Open access

Negative mystical experiences

Why methods for determining mysticality of psychedelic experiences should not include measuring positivity of mood

Journal of Psychedelic Studies
Author:
Dax Oliver

Abstract

I propose that positive mood should not be among the criteria for determining when or if psychedelic experiences are mystical. My primary reasons are: 1) unlike rare proposed mystical criteria such as feelings of self-dissolution and time-transcendence, positive mood does not clearly separate mystical experiences from other emotionally powerful experiences like being in love; 2) other proposed mystical criteria can occur with non-positive moods; and 3) it is not true that framing all mystical experiences with only positive mood is more pragmatic.

Open access

Az első hazai Kísérletes Sebészeti Kongresszus (Debrecen – Hajdúszoboszló, 1967) fellelhető dokumentumai

The documents of the first Hungarian Experimental Surgical Congress (Debrecen – Hajdúszoboszló, 1967)

Orvosi Hetilap
Author:
Irén Mikó
Open access

Hasi aorta aneurysma másodlagos rupturáinak kezelése orvos által módosított fenesztrált grafttal, endocsavarozással, majd nyitott műtéttel

Secondary ruptures of an abdominal aortic aneurysm treated with a physician-modified fenestrated endograft, endoanchors and finally with open repair

Orvosi Hetilap
Authors:
Artúr Hüttl
,
Zsuzsa Nagy
,
András Szentiványi
,
Zoltán Szeberin
, and
Csaba Csobay-Novák

A másodlagos ruptura az endovascularis aneurysma műtéti megoldásának (endovascular aortic repair – EVAR) késői szövődménye. A nyílt műtét a legtöbb esetben technikailag kivitelezhető kezelési lehetőség, azonban a késői nyitott műtéti konverzió jelentős morbiditási és mortalitási kockázatot hordoz magában, hiszen az in situ eszköz legalább részleges eltávolításával jár, ami különösen nehéz, ha a sztentgraft rögzítése a veseartériák felett van. Nagy kihívást jelent az ilyen esetek endovascularis kezelése, különösen az esetek nagy részében szükséges egyedi gyártású eszközök hiánya miatt, hiszen többhetes gyártási idővel kell számolni egy ilyen implantátum esetében. Az időigényes gyártási procedúra okozta nehézség leküzdése érdekében az orvos által módosított sztentgraftok alkalmazása egyre szélesebb körben elfogadottá válik az ilyen sürgős esetek megoldására. Dolgozatunkban egy aortatágulat miatt történt primer EVAR szövődményeit mutatjuk be, melyeket először egy orvos által módosított fenesztrált endograft alkalmazásával, endocsavarozással, majd fél évvel később okkult endoleak miatt végül nyitott műtéti lumbalis ligaturával kezeltünk sikeresen. Orv Hetil. 2023; 164(36): 1426–1431.

Open access