Browse our Medical Journals - AKJournals

Among all scientific traditions alive, medical publishing has a good chance to be the oldest. The first fully peer reviewed academic journal, “Medical Essays and Observations” was launched in 1731 by the Royal Society in Edinburgh. Since then, hundreds of medical journals have been published worldwide. Medical publication in Hungary started in 1857 when the famous physician, Markusovszky founded “Orvosi Hetilap”, which has been published since then every week (with short breaks during the world wars). It is now a most prestigious piece in AKJournals’ portfolio, listed in Journal Citation Reports, with a remarkable impact factor.

Medical and Health Sciences

You are looking at 81 - 90 of 14,336 items for

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Abstract

Over the past decade, numerous open-label studies and early clinical trials have shown that psychedelics hold promise for the fast and possibly lasting relief of a wide range of conditions ranging from major depressive disorder, end-of-life anxiety, and obsessive-compulsive disorder to smoking, alcohol use, and eating disorders. Among the questions still to be resolved in this endeavor are questions related to the importance of the metaphysical and phenomenological aspects of the psychedelic experience. Are the hallucinatory experiences engendered by classical psychedelics necessary to their therapeutic action, or could a trip that doesn't go anywhere have the same effect on depression and other conditions? This commentary considers the value of the phenomenological psychedelic experience and asks the larger question, what are any of our phenomenological experiences for?

Open access

Abstract

With a surge in critiques levelled against the evidence generated by randomised controlled trials in the study of psychedelic-assisted therapy (PAT), and the legalization of PAT in select jurisdictions such as Australia, and Oregon and Colorado in the United States, we consider what form the real-world evidence of its effects could take. Specifically, we propose to complement individual-level data-gathering (the usual remit of pharmacovigilance procedures) with evidence of PAT's collective effects. Taking our cue from long-standing claims that psychedelics are agents of social transformation, we draw upon the ‘transformative paradigm’ of evaluation, an approach that is itself oriented around social justice and change vis-à-vis marginalised expertise – or what we approach as ‘the grassroots’. To illustrate the potential of such grassroots evaluations, we offer eight examples of social issues that have been discussed in relation to PAT and psychedelics use and, for each, discuss the kinds of expertise that could be brought into the evaluation team and the kinds of questions that could be asked. We further describe our grassroots approach according to three values inspired by the qualities of grass roots themselves: rhizomatic accountability, dark reflexivity, and more-than-human hosting. We argue that these values align with the contemporary experience, practice, and context of PAT. We hope to generate discussion, innovation, and – ultimately – action toward specific study designs that are adequate to the task of documenting, and working with, the transformative potential of psychedelics in contemporary medicalized societies.

Open access

Az emlőrák kezelése során alkalmazott hormonterápia csonthatásainak áttekintése

Review of bone health in women receiving endocrine therapy because of breast cancer

Orvosi Hetilap
Authors:
Réka Kollár
,
Tamás Leel-Őssy
,
Veronika Pálffy
,
Magdolna Dank
,
Csaba Horváth
, and
Szilvia Mészáros

Az emlőrák – a fejlett országokhoz hasonlóan – hazánkban a nők leggyakoribb rosszindulatú daganata. A sikeres szűrőprogramoknak köszönhetően a felfedezett emlőrákok gyakorisága nő, miközben a szűrésből kiemelt preklinikai esetek nagyobb arányának és a korszerű sebészi és onkológiai terápiának köszönhetően a halálozás csökkenő tendenciát mutat. Az emlődaganatok közel kétharmada hormonreceptor-pozitív, humán epidermális növekedési faktor receptor-2 negatív, azaz jól reagál a hormoncsökkentő terápiára. Az endokrin terápiával kezelt emlőrákos betegeknél – mivel a betegség krónikus jellegűvé vált – számolnunk kell a terápia hosszú távú hatásaival is. A kezelés hatására a csontvesztés üteme felgyorsul, az ásványi csonttömeg csökken, ami a csonttörési kockázat növekedését is okozza. Ez külön jelentőséggel bír a már egyébként is postmenopausában lévő betegeknél, de a fiatal, mesterséges menopausát kiváltott esetében is figyelni kell rá. A jelen összefoglaló közleményben az elmúlt három évtized szakirodalmi adatainak áttekintésével szeretnénk ráirányítani a figyelmet a téma jelentőségére. Az időben elvégzett diagnosztikus lépések elengedhetetlenek a csontvesztés korai felismerése és a törésprevenciós kezelés bevezetése érdekében. Orv Hetil. 2024; 165(21): 813–821.

Open access

Az öntőláz (fémfüstláz) története és lehetséges patomechanizmusai

History and possible pathomechanisms of metal fume fever

Orvosi Hetilap
Authors:
Éva Szücs-Somlyó
,
Márta Lőrincz
,
József Lehel
, and
Csaba Kővágó
Open access

Győr-Moson-Sopron vármegye orvosainak körében gyakori a kiégés

High prevalence of burnout among physicians in Győr-Moson-Sopron County, Hungary

Orvosi Hetilap
Authors:
Beatrice Balog
,
Gabriella Palotai
,
László Szijjártó
, and
Szilvia Ádám

Bevezetés: Az orvosok kiégése mára megkerülhetetlen kérdéssé vált világszerte, így a magyar orvosok körében is. A COVID–19-pandémia fokozta a kiégés gyakoriságát. Célkitűzés: A kiégés prevalenciájának és a demográfiai mutatókkal, valamint az ellátási típusokkal való összefüggéseinek feltárása Győr-Moson-Sopron vármegyében. Módszer: Keresztmetszeti vizsgálat (n = 481), melyben a kiégést a Maslach Kiégés Leltár HSS (Humán Szféra Kérdőív) változatával mértük fel. A kiégés és az egyes változók prevalenciájának elemzéséhez leíró statisztikai elemzést alkalmaztunk (átlag, szórás, gyakoriság). A folytonos változók esetén a csoportok átlagai közötti különbségeket független mintás t-teszttel, illetve varianciaelemzéssel, a kategóriás változók esetén a csoportok arányai közötti különbségeket χ2-teszttel vizsgáltuk. Eredmények: 481 orvossal végzett vizsgálat alapján a megkérdezettek 89,6%-át érintette a kiégés legalább egy dimenziója. A minta felére volt jellemző (52,8%) a nagy fokú érzelmi kimerülés. A deperszonalizáció magas szintje a minta 42,8%-át érinti, míg a személyes teljesítmény csökkenésének gyakori érzése a megkérdezettek 45,9%-ában volt jelen. Közel minden negyedik (24,7%) orvos esetén a kiégés mindhárom dimenziójában nagy értékeket találtunk. A mintát differenciálva azt találtuk, hogy a fiatalok körében (25–35 éves korosztály) különösen nagy a kiégés prevalenciája. A csak magánegészségügyben tevékenykedő orvosok csoportjában ritkább volt a kiégés. Következtetés: A kiégés prevalenciája nagy az általunk vizsgált orvosok körében. Szükséges lenne egy nemzeti prevenciós és intervenciós stratégia kidolgozása az orvosok kiégésének csökkentésére, már az orvosi egyetemeken megkezdve. Orv Hetil. 2024; 165(21): 822–831.

Open access

A pro-, pre- és szinbiotikumok hatása a szénhidrát-, illetve lipidanyagcserére

The effect of pre-, pro- and synbiotics on the carbohydrate and lipid metabolism

Orvosi Hetilap
Authors:
Gyula Tomasics
,
László Schandl
,
Annamária Polyák
, and
Gábor Winkler

A diabetes és előállapota − a praediabetes − prevalenciája világszerte exponenciális mértékben emelkedik. Mind több adat támasztja alá a bélmikrobiomnak a kórforma kialakulásában játszott szerepét. Jól ismert, hogy a pre-, a pro- és az ezek kombinációjából álló szinbiotikumok befolyásolhatják a bélflóra összetételét, s így szerepük lehet a diabeteshez vezető patogenetikai folyamatok megváltoztatásában, lassításában. Azt is mind több megfigyelés támasztja alá, hogy különböző gyógyszerek − köztük kiemelkedő jelentőséggel az antidiabetikumok − módosíthatják a mikrobiom összetételét. Munkánk irodalmi adatok alapján áttekinti a pre-, pro- és szinbiotikumok szénhidrát- és lipidanyagcserét befolyásoló hatását, valamint az 1-es és a 2-es típusú diabetes patogenezisét potenciálisan befolyásoló szerepét, emellett röviden kitér az antidiabetikumok bélflórát befolyásoló természetére is. Orv Hetil. 2024; 165(21): 803–812.

Open access

Abstract

Klebsiella pneumoniae is one of the most prevalent bacteria causing urinary tract infections (UTIs). Its increasing resistance to a wide array of antibiotics limits available treatment options. This study investigated the characteristics and trends of antimicrobial resistance in K. pneumoniae isolated from UTIs in Crete, Greece, during 2017 and 2022. Among the 11,946 Enterobacteriaceae isolated from urine specimens, a total of 1,771 K. pneumoniae isolates were identified (14.8%), with an isolation frequency secondary to Escherichia coli (66.3%). K. pneumoniae isolates increased over the years, with a peak in the year 2022. Higher resistance rates were detected in ciprofloxacin (41%), trimethoprim/sulfamethoxazole (TMP/SMX) (38.1%) and nitrofurantoin (33.9%). Resistance to ciprofloxacin, amoxicillin/clavulanic acid, tigecycline, and TMP/SMX significantly increased from 33.7%, 24%, 6%, and 33.1%, respectively, over the years 2017–2019, to 47.8%, 34.2%, 14.3% and 42.8%, respectively, over the period 2020–2022. ESBL production and carbapenem resistance were decreased by 2.2% and 3.7%, respectively, over the two three-year periods (2017–2019 and 2020–2022). Among the 278 carbapenem-resistant K. pneumoniae (CRKP) isolates, 164 (59%), 66 (23.7%), 18 (6.5%) and 16 (5.8%) were positive for KPC, NDM, VIM and OXA-48 enzymes, respectively. Only 14 (5%) isolates harboured two carbapenemase genes, namely 10 (3.6%) both bla NDM and bla VIM, and 4 (1.4%) both bla KPC and bla NDM. Females, inpatients and the elderly were more frequently affected by CRKP. The frequency of multidrug-resistant (MDR) and extensively drug-resistant (XDR) isolates were 32.6% and 7.7%, respectively. Continuous surveillance of local microbial prevalence and monitoring of antimicrobial resistance patterns provide critical information to guide the empiric therapy for UTIs and control the spread of MDR bacteria.

Restricted access
Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica
Authors:
Sarra Dhraief
,
Khaoula Meftah
,
Samar Mhimdi
,
Houyem Khiari
,
Firas Aloui
,
Aida Borgi
,
Sondes Haddad-Boubaker
,
Amani Brik
,
Khaled Menif
,
Amel Kechrid
,
Aida Bouafsoun
, and
Hanen Smaoui

Abstract

The worldwide burden of disease of bacterial meningitis remains high, despite the decreasing incidence following introduction of routine vaccination campaigns.

The aim of our study was to evaluate the epidemiological and bacteriological profile of paediatric bacterial meningitis (BM) in Tunisian children, during the period 2003–2019, following the implementation of Haemophilus influenzae type b (Hib) vaccine (April 2011) and before 10-valent pneumoccocal conjugate vaccine (PCV10) introduction to the childhood immunization program.

All bacteriologically confirmed cases of BM admitted to children's hospital of Tunis were recorded (January 2003 to April 2019). Serogroups of Neisseria meningitidis (Nm) and serotypes of Streptococcus pneumoniae (Sp) and H. influenzae (Hi) and antibiotic resistance were determined using conventional and molecular methods.

Among 388 cases, the most frequent species were Sp (51.3%), followed by Nm (27.5%) and Hi (16.8%). We observed a significant decrease in Hi BM rate during the conjugated Hib vaccine use period (P < 0.0001). The main pneumococcal serotypes were 14, 19F, 6B, 23F and 19A and the serotype coverage of PCV10, PCV13, PCV15 and PCV20 was 71.3 and 78.8%, 79.4 and 81.9% respectively. The most frequent Nm serogroup was B (83.1%). Most Hi strains were of serotype b (86.9%). High levels of resistance were found: Sp and Nm to penicillin (respectively 60.1 and 80%) and Hi to ampicillin (42.6%). All meningococcal and Hi isolates were susceptible to third-generation cephalosporins and 7.2% of pneumococcal strains had decreased susceptibility to these antibiotics.

The Hib conjugate vaccine decreased the rate of BM. Sp dominated the aetiology of BM in children in Tunisia. Conjugate vaccines introducing decreases not only BM cases but also antimicrobial resistance.

Restricted access

Bizonyítékokon alapuló gerincsebészet – Egy mítosz alkonya

Evidence-based spine surgery – The twilight of a myth

Orvosi Hetilap
Author:
S. Tamás Illés

A gerincsebészeti ellátás költségei évtizedek óta emelkednek. Emiatt jelentősen megnőtt a hatékonyság és a minőség-ellenőrzés iránti igény. A bizonyítékokon alapuló orvoslás olyan tudományos módszer, amely összefüggéseket keres az orvosi elmélet és a klinikai gyakorlat között az egészségügyi döntések javítása érdekében. Ez az egyetlen tudományos eszköz, amely az orvosi tevékenység minőségének javítására szolgál. Közleményünk a bizonyítékokon alapuló orvoslás hatását vizsgálja a gerincsebészetre. A bizonyítékokon alapuló medicina elsősorban populációalapú randomizált klinikai vizsgálatokon vagy szisztematikus irodalmi áttekintéseken alapuló bizonyítékokat határoz meg. A gerincsebészetben azonban nagy hagyománya van az empirikus, tapasztalaton alapuló kezeléseknek, így az innováció és a terápiás fejlődés nem véletlenszerű klinikai vizsgálatokon alapult. A gerincsebészet szempontjából a bizonyítékokon alapuló orvoslás tekintélyelvű rendszer, amely az egészségügyi finanszírozók dominanciájából fakad, és a gerincsebészet innovációjának eltűnéséhez vezetett. Háttérbe szorította az egyéni orvosi mérlegelést. A rendszer nem képes megújulni és a gerincsebészet fejlődését szolgálni. A betegek szempontjából a gerincsebészeti ellátás uniformizálása sem nem kívánatos, sem nem lehetséges. Orv Hetil. 2024; 165(20): 763–768.

Restricted access