Browse our Medical Journals - AKJournals

Among all scientific traditions alive, medical publishing has a good chance to be the oldest. The first fully peer reviewed academic journal, “Medical Essays and Observations” was launched in 1731 by the Royal Society in Edinburgh. Since then, hundreds of medical journals have been published worldwide. Medical publication in Hungary started in 1857 when the famous physician, Markusovszky founded “Orvosi Hetilap”, which has been published since then every week (with short breaks during the world wars). It is now a most prestigious piece in AKJournals’ portfolio, listed in Journal Citation Reports, with a remarkable impact factor.

Medical and Health Sciences

You are looking at 141 - 150 of 4,287 items for

  • Refine by Access: Content accessible to me x
Clear All

Okostelefon-szenzorokon alapuló technológia alkalmazása az otthoni gyógytorna eredményességének ellenőrzésére

Testing an innovative approach to smartphone sensor-based technology for verification of effectiveness of home exercise

Orvosi Hetilap
Authors:
Fanni Zsarnóczky-Dulházi
,
Ádám Lelbach
,
Levente Racz
,
Lukasz Trzaskoma
,
István Berkes
,
Tekla Sümegi
, and
Bence Kopper

Bevezetés: A világjárvány ráébresztette a társadalmat arra, hogy adódhatnak olyan különleges helyzetek, amikor a betegek nem tudnak személyesen találkozni egészségügyi szakembereikkel, az ellátás folyamatossága mégsem szakadhat meg. A gyógytornaellátás során eddig is általánosan alkalmazott eljárás volt a személyes alkalmak közötti otthoni gyakorlásra ösztönzés a terápia sikeressége érdekében. Ám a foglalkozásokon megtanult és begyakorolt feladatok ismétlésszáma és pontossága kérdéses az otthoni környezetben, ami csökkentheti az eredményességet, és növelheti a sérülésveszélyt. Célkitűzés: Kutatásunkban olyan megoldást teszteltünk, amely megfizethető és széles körben elérhető eszközöket, okostelefont és laptopot használ képernyőmegosztási technológia alkalmazásával. Módszer: A 3 hétig tartó vizsgálatunkban négy csoport (vizsgálati: fiatal, n = 50, életkor 25,6 ± 3,1 év; idősebb felnőttek, n = 50, életkor 74,8 ± 9,1 év; kontroll: fiatal, n = 20, életkor 26,25 ± 3,6 év; idősebb felnőttek, n = 20, életkor 70,15 ± 5,2 év) vett részt. A résztvevők feladata guggolási és térdemelési gyakorlatok végrehajtása volt egy előre meghatározott végtagszöghelyzetig. A vizsgálati csoport tagjai a végtagmozgások és szöghelyzetek nyomon követésére egy – goniométeres alkalmazással a combjukra rögzített – okostelefont és egy aktivált képernyőmegosztási funkcióval rendelkező laptopot használtak, amely valós idejű önellenőrzést tett lehetővé. Eredmények: A célszögtől való eltérés szignifikánsan csökkent (a guggolás esetében a fiataloknál 7,7°-ról 1,7°-ra, az idősebbeknél 16,4°-ról 7,3°-ra; térdemelés esetén a fiataloknál 10,8°-ról 3,2°-ra, az idősebbeknél 14,8°-ról 6,4°-ra), vagyis a gyakorlatok végrehajtása szignifikánsan pontosabb lett a vizsgálati csoportokban. Következtetés: Eredményeink azt mutatják, hogy amikor a résztvevők numerikus visszajelzést kaptak a laptop képernyőjén keresztül, akkor a gyakorlat végrehajtásának pontossága jelentősen megnőtt. Összehasonlításaink és statisztikai elemzéseink alapján összességében kijelenthetjük, hogy olyan, könnyen hozzáférhető eszközök és módszerek is felhasználhatók az otthoni mozgásszervi rehabilitáció eredményességének javításához, mint az okostelefon és a laptop. Orv Hetil. 2024; 165(7): 265–273.

Open access

Vörösvérsejt-paraméterek és a hemoglobin-A1c (HbA1c)-szint kapcsolata 10 év adatainak retrospektív értékelése alapján

Relationship between red blood cell parameters and hemoglobin A1c levels based on a retrospective evaluation of 10 years of data

Orvosi Hetilap
Authors:
Barna Vásárhelyi
,
Ali Jalal Dlovan
,
Béla Blaha
,
Zoltán Tóth
,
Géza Tamás Szabó
, and
Béla Gyarmati

Bevezetés: A hemoglobin-A1c (HbA1c)-szint mérését általánosan használják a betegek anyagcserekontrolljának értékelésére. Több megfigyelés szerint a HbA1c-szintet azonban befolyásolja a súlyos anaemia, illetve annak típusa. Célkitűzés: Munkánk során azt értékeltük, hogy az általános orvosi gyakorlatban figyelembe kell-e venni a HbA1c-szint értékelése során a betegeknél a rutinszerűen kért, anaemiát is tükröző vörösvérsejt-paramétereket. Módszer: A 2008 és 2018 közötti időszakból 60 225 beteg adatait válogattuk le, akiknél egy (első) alkalommal HbA1c-szint-mérés és vérképvizsgálat történt. Először a paraméterek diszkrét tartományaiban értékeltük a HbA1c-megoszlást. A vörösvérsejtek (RBC) száma, az átlagos vörösvérsejt-térfogat (MCV), a hemoglobin (HB) szintje, a hematokrit (HCT) és a vörösvérsejtméret-eloszlás (RDW) közötti kapcsolat értékelésére többszörös regressziós modellt alkalmaztunk. A paraméterek és a HbA1c-szint közötti hatás mértékét az adatok z-score-szerű transzformációja alapján „coefficient of estimates” (CE-) értékkel jellemeztük. A változók HbA1c-re gyakorolt együttes hatásának jellemzésére becslő képleteket dolgoztunk ki. Eredmények: Az életkor a HbA1c-értékek legerősebb determinánsa. Mindkét nemben az MCV, férfiakban az RDW negatív, nőkben az RBC pozitív irányú kapcsolatot mutatott a HbA1c-vel. A CE-értékek alapján egyik vizsgált paraméter sem fejt ki a HbA1c-re nagyobb hatást, mint az életkor. Az MCV, RDW, HB diszkrét tartományokban felvett hisztogramja azonos. A becslő képlettel kapott és a mért HbA1c-értékek nagymértékben eltértek. Megbeszélés: Bár egyes vörösvérsejt-paraméterek szignifikánsan összefüggenek a HbA1c-szinttel, ez klinikailag nem jelentős hatást tükröz. Következtetés: A rutin klinikai gyakorlatban a súlyos vérképző szervi eltéréssel járó esetektől eltekintve nem kell az MCV értékét figyelembe venni a HbA1c értékelése során. Orv Hetil. 2024; 165(7): 243–248.

Open access

Abstract

In endemic regions, tuberculosis in children constitutes a bigger fraction of total cases as compared to those in low endemic regions, regardless of the implications, this phenomenon has been historically neglected. Pediatric tuberculosis has an insidious onset and quickly develops into disseminated disease and the young are at a special risk for dissemination. Some studies suggest that measures to contain adult tuberculosis are not enough to manage tuberculosis in children, meaning that pediatric tuberculosis needs dedicated attention. Children are harder to diagnose than adults, because collecting samples is difficult, and their bacterial yield is low. In endemic countries, such as Mexico, where contact with Mycobacterium tuberculosis is common, immunological tests are inconsistent, especially in immunocompromised children. With the disruption of Mexican healthcare services by the COVID-19 pandemic, there is an uncertainty of how the situation has evolved, current data about tuberculosis indicates a drop in the national report of cases: 15.4 per 100,000 persons in 2021, compared with pre-COVID 2019 17.7 per 100,000 persons, a small increase in mortality: 1.7 per 100,000 in 2021 compared with 2019 1.6 per 100,000, a drop in treatment success: 80.4% in 2021 compared with 85.4% in 2019, and a decrease in national vaccination rates: an estimate of 86.6% children between 1 and 2 years-old were vaccinated in 2021 compared with 97.3% reported national rate in 2018–2019. There is a need for new research on regions with high tuberculosis incidence, to clarify the current situation of pediatric tuberculosis and improve epidemiological surveillance.

Open access

Abstract

Background and Aims

Problematic Social Networking Site Use (PSNSU) is not a formally recognised addiction, but it is increasingly discussed as such in academic research and online. Taking a quantitative, exploratory approach, this study aims to (1) determine whether PSNSU is presented like clinically defined addictions by the affected community and (2) address how well measurements of PSNSU fit with the thematic content found within the associated discourse.

Methods

Four corpora were created for this study: a corpus concerning PSNSU and three control corpora concerning established addictions, including Alcohol Use Disorder, Tobacco Use Disorder and Gaming Disorder. Keywords were identified, collocates and concordances were explored, and shared themes were compared.

Results

Findings show broad thematic similarities between PSNSU and the three control addictions as well as prominent interdiscursive references, which indicate possible confirmation bias among speakers.

Conclusions

Scales based upon the components model of addiction are suggested as the most appropriate measure of this emerging disorder.

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Nerilee Hing
,
Alex M.T. Russell
,
Vijay Rawat
,
Gabrielle M. Bryden
,
Matthew Browne
,
Matthew Rockloff
,
Hannah B. Thorne
,
Philip Newall
,
Nicki A. Dowling
,
Stephanie S. Merkouris
, and
Matthew Stevens

Abstract

Background and aims

COVID-19 lockdowns limited access to gambling but simultaneously elevated psychosocial stressors. This study assessed the relative effects of these changes on gambling risk status during and after the Australian COVID-19 lockdown from late-March to late-May 2020.

Methods

The study administered three surveys to people who had gambled within the past year at T1. Wave 1 asked about before (T1, N = 2,125) and during lockdown (T2, N = 2,125). Subsequent surveys focused on one year (T3; N = 649) and two years after lockdown (T4, N = 458). The dependent variable was changes in reporting any problem gambling symptoms (PGSI 0 vs 1+). Bivariate analyses and multinomial logistic regression tested for significant associations with: demographics, psychosocial stressors (perceived stress, psychological distress, loneliness, health anxiety about COVID, financial hardship, stressful life events), gambling participation and gambling frequency.

Results

Gambling participation and at-risk gambling decreased between T1 and T2, increased at T3, with little further change at T4. When gambling availability was curtailed, decreased gambling frequency on EGMs, casino games, sports betting or race betting, and lower psychosocial stress, were associated with transitions from at-risk to non-problem gambling. When gambling availability resumed, increased EGM gambling frequency, decreased online gambling frequency, and higher psychosocial stress were associated with transitions from non-problem to at-risk gambling.

Discussion and conclusions

Gambling availability appears a stronger influence on gambling problems, at the population level, than psychosocial risk factors. Reducing the supply of high-risk gambling products, particularly EGMs, is likely to reduce gambling harm.

Open access

A 20. század második felének egyik legnagyobb hatású magyar sebésze, Imre József (1930–1980)

One of the most influential Hungarian surgeons in the second half of the 20th century, József Imre (1930–1980)

Orvosi Hetilap
Author:
Örs Péter Horváth
Open access

A narcolepsia jellegzetességei gyermekkorban

Characteristics of narcolepsy in childhood

Orvosi Hetilap
Authors:
Veronika Gaál
and
Béla Faludi

A narcolepsia napközbeni rövid alvásbetörésekkel, fokozott érzelmi szituációkban kialakuló átmeneti izomtónusvesztéssel (cataplexia), a rövid bealvások során is jelentkező álomtevékenységgel (hypnagog hallucináció), ébredéskor megfigyelt átmeneti mozgásképtelenséggel (alvási paralízis) járó, ritka betegség. Hazánkban mindössze 2–3000 embert érinthet. Jellegzetes tünetei ellenére a betegség felismerése nehézkes, sokszor évtizedes késés figyelhető meg a korrekt diagnózis és így a hatásos terápia kialakításáig. Különös figyelmet követelnek a gyermekkori kezdetű esetek, mivel a klasszikus fenti panaszokat számos egyéb tünet (például extrapyramidalis mozgászavarra hasonlító események stb.) is kíséri, a panaszok sokkal összetettebbek. Az egyes klasszikus tünetek – mint például a cataplexia – megjelenése is eltér a felnőttkorban észlelhetőtől. Ezek nagyban megnehezítik a felismerését. A szerteágazó panaszok és tünetek magyarázzák a diagnosztikus tévedéseket, késlekedéseket: a valós kórisme helyett sokszor különféle neurológiai és pszichiátriai betegség diagnózisával kezelik a pácienseket. A nem megfelelő kezelésnek negatív hatása lehet a gyermek iskolai teljesítményére, érintheti a szociális interakcióit, pályaválasztását, kihathat mindennapi életére, életminőségére. Az összefoglaló közleményben ismertetjük a narcolepsia klasszikus jellegzetességei mellett a gyermekkori esetek eltérő tüneteit, patofiziológiáját, a differenciáldiagnosztikai nehézségeket, a kezelés elmaradásának következményeit, a diagnosztikus kritériumokat és a terápiás lehetőségeket. Orv Hetil. 2024; 165(6): 211–220.

Open access

Szűrő kolonoszkópos vizsgálatok hatékonyságának és biztonságosságának értékelése a Szegedi Tudományegyetemen és a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórházban 2019 és 2022 között

Analysis of efficacy and safety of colonoscopic screening program at the University of Szeged and the Bács-Kiskun County Teaching Hospital between 2019 and 2022

Orvosi Hetilap
Authors:
Dániel Magyar
,
Anna Fábián
,
Béla Vasas
,
Krisztián Nacsev
,
Zsolt Dubravcsik
,
Zsófia Bősze
,
Tibor Tóth
,
Péter Bacsur
,
Anita Bálint
,
Klaudia Farkas
,
Tamás Molnár
,
Tamás Resál
,
Renáta Bor
, and
Zoltán Szepes

Bevezetés: Magyarországon 2019-ben indult az 50–70 éves populáció körében a kétlépcsős vastagbélszűrő program, melynek célja a colorectalis carcinoma kialakulásának megelőzése. Célkitűzés: Kutatásunk célja volt a Szegedi Tudományegyetemen és a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórházban a szűrőprogram keretein belül végzett kolonoszkópiák minőségi mutatóinak és kimeneteli indikátorainak, valamint a betegbiztonságnak a vizsgálata a magyar szakmai ajánlás tükrében. Módszerek: Intervencióval nem járó, obszervációs kohorszvizsgálatunkban az adatgyűjtés során felhasználtuk a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ által működtetett regiszter prospektív adatait, melyeket retrospektíven kiegészítettünk az egészségügyi nyilvántartási rendszer segítségével. Eredmények: Összesen 1739 szűrő kolonoszkópiára (átlagéletkor 62,36 ± 5,86 év, férfiarány 56,81%) került sor 97,07%-os coecumintubációs arány mellett. A béltisztaság az esetek 90,28%-ában megfelelő volt, ezen belül az esetek 63,31%-ában kiváló. Az eszközvisszahúzási időről 1397 komplett kolonoszkópia esetén volt adat, mely 96,35%-ban meghaladta az irányelv által javasolt 6 percet, átlagos hossza 9,51 ± 5,76 perc volt. Szedációt a páciensek 40,37%-a igényelt, melynek során 92,02%-ban midazolámot alkalmaztak. A kolonoszkópiák 62,51%-ában találtak neoplasztikus és 27,03%-ában csak nem neoplasztikus laesiót. Összesen 2879 polipot találtak 1064 páciensnél (polipfelismerési arány 61,18%), melyek közül a legrelevánsabbnak a mérete az esetek 39,38%-ában meghaladta az 1 cm-t, és 72,97%-a a bal colonfélben helyezkedett el. A páciensek 98,97%-a az index- és komplettáló kolonoszkópiák során polipmentessé vált. Adenoma 871 esetben igazolódott, ez 50,09%-os adenomafelismerési arányt jelent. Colorectalis carcinomát 80 páciensnél (4,60%) fedeztek fel. Szövődmény 10 főnél (0,58%) lépett fel, beavatkozással összefüggő halálozás nem következett be. Tisztázó gasztroszkópia a negatív eredményű kolonoszkópiák 24,08%-ában történt, ezek során 1 főnél nyelőcső-laphámcarcinoma igazolódott. Az utánkövetési időszakban 114 páciensnél (6,56%) történt ismételt kolonoszkópia, melynek során intervallum colorectalis carcinomát 1 esetben (0,06%) találtak. Következtetés: A kutatás során vizsgált két centrumban végzett szűrő kolonoszkópiák megfeleltek a magyar irányelvben meghatározott minőségi és kimeneteli mutatóknak, valamint betegbiztonsági szempontoknak. Ugyanakkor a regiszterbe történő adatbevitel és a negatív kolonoszkópiákat követő tisztázó gasztroszkópiák aránya korrekcióra szorul. Orv Hetil. 2024; 165(6): 221–231.

Open access

Változások a felső gastrointestinalis tumorok kezelésében

A nyelőcső- és gyomortumorok ellátása a sebész szemszögéből

Changes in the treatment of upper gastrointestinal tumors

Management of esophageal and gastric cancer from the surgeon’s point of view
Orvosi Hetilap
Authors:
Tamás Vass
,
Kinga Bán
,
Stephan Bennemann
,
Ákos Balázs
, and
Attila Szijártó

A felső gastrointestinalis traktus daganatai nagy mortalitású betegségek. Az elmúlt évtizedekben bekövetkezett technikai fejlődésnek köszönhetően a betegek túlélése jelentősen javult, de az átlagos 5 éves túlélés sem gyomor-, sem nyelőcsőtumorok esetén nem haladja meg a 35%-ot. A szűrőprogramot bevezető országokban a betegek gyakran korai stádiumban kerülnek felfedezésre, és ellátásuk endoszkópos úton is lehetséges. Az onkológia fejlődésével a tumorok terápiájának a multimodális megközelítés lett az alapja, ezzel mód nyílt az előrehaladott állapotú betegek mind nagyobb arányú kuratív célú kezelésére. A minimálisan invazív technikák térhódítása megfelelő onkológiai radikalitás mellett csökkentette a műtéti megterhelést és javította a posztoperatív felépülést. Az utóbbi években egyre nagyobb hangsúlyt kapott a betegek komplex előkészítése, így tovább javultak a műtéttel kapcsolatos morbiditási mutatók. Írásunkban összefoglaljuk a felső tápcsatorna daganatainak ellátásában az utóbbi évtizedekben bekövetkezett változásokat. Orv Hetil. 2024; 165(6): 203–210.

Open access

Abstract

Background and aims

Decisions and learning processes are under metacognitive control, where confidence in one's actions guides future behaviour. Indeed, studies have shown that being more confident results in less action updating and learning, and vice versa. This coupling between action and confidence can be disrupted, as has been found in individuals with high compulsivity symptoms. Patients with Gambling Disorder (GD) have been shown to exhibit both higher confidence and deficits in learning.

Methods

In this study, we tested the hypotheses that patients with GD display increased confidence, reduced action updating and lower learning rates. Additionally, we investigated whether the action-confidence coupling was distorted in patients with GD. To address this, 27 patients with GD and 30 control participants performed a predictive inference task designed to assess action and confidence dynamics during learning under volatility. Action-updating, confidence and their coupling were assessed and computational modeling estimated parameters for learning rates, error sensitivity, and sensitivity to environmental changes.

Results

Contrary to our expectations, results revealed no significant group differences in action updating or confidence levels. Nevertheless, GD patients exhibited a weakened coupling between confidence and action, as well as lower learning rates.

Discussion and conclusions

This suggests that patients with GD may underutilize confidence when steering future behavioral choices. Ultimately, these findings point to a disruption of metacognitive control in GD, without a general overconfidence bias in neutral, non-incentivized volatile learning contexts.

Open access