Browse our Medical Journals - AKJournals

Among all scientific traditions alive, medical publishing has a good chance to be the oldest. The first fully peer reviewed academic journal, “Medical Essays and Observations” was launched in 1731 by the Royal Society in Edinburgh. Since then, hundreds of medical journals have been published worldwide. Medical publication in Hungary started in 1857 when the famous physician, Markusovszky founded “Orvosi Hetilap”, which has been published since then every week (with short breaks during the world wars). It is now a most prestigious piece in AKJournals’ portfolio, listed in Journal Citation Reports, with a remarkable impact factor.

Medical and Health Sciences

You are looking at 51 - 60 of 4,338 items for

  • Refine by Access: Content accessible to me x
Clear All

A neurovascularis és mentális betegségek regisztereinek integrált rendszere

An integrated system of neurovascular and mental disease registries

Orvosi Hetilap
Authors:
Lajos Horváth
and
Gábor Zsemla

A nemzetközi regiszterépítési gyakorlat fejlődését is figyelembe vevő, 18 kiemelt hazai regiszter működését rendező 2018. évi jogi szabályozás eredményeképpen szélesebb körben rendezetté vált a személyhez kötött egészségügyi adatok kezelése, megindulhatott a működtető környezet korszerű alapokra helyezése, és megújulhatott az adatok feldolgozási és elemzési folyamata. A személyes adatok kezelésére vonatkozó felhatalmazás alapján technikailag lehetségessé vált a különböző adatforrásokból érkező adatok összekapcsolása, s ezt kiaknázva a Nemzeti Stroke Regiszter és a Nemzeti Affektív Betegségek Regisztere esetén egy összetett regiszterrendszer jött létre. A regiszterrendszer adatokat tud fogadni az ágazat központi adatrendszereiből, a kórházi informatikai rendszerből és webes űrlapokon keresztül közvetlenül a betegellátóktól. Az adatokat egy többszintű, automatizált feldolgozási folyamatokkal támogatott adatbázisrendszer kezeli, amelynek működését irányítópult és jelentéskészítő funkciók is segítik. A feldolgozás magasabb rétegeiben az elemi adatok OMOP-alapú adatmodellt alkotnak, illetve az események láncokká állnak össze, lehetővé téve a komplex betegutak elemzését. A rendszer jelenleg több mint 50 millió ellátási eseményt, közel 100 millió dokumentumot és több mint 200 millió receptet kezel, amely nemzetközi szinten is kiemelkedő adatvagyont képez. Az adatbiztonságot összetett védelmi intézkedések szolgálják, beleértve az adatok álnevesítését és a kutatói adatpiacok szeparációját is. Összetettségüknek, adatmélységüknek és biztonságuknak köszönhetően ezek a regiszterek számtalan kutatásnak tudnak értékes adatforrást biztosítani. Orv Hetil. 2024; 165(24–25): 955–964.

Open access

Abstract

Purpose

The present study compares the efficacy of refractive surgery using third-generation and sixth-generation laser vision correction procedures in terms of postoperative visual acuity. The goal of the authors was to determine whether advances in laser technology had improved patients' uncorrected visual acuity, as measured at six-month follow-ups.

Materials/Methods

Results were reported from one of Europe's leading laser eye clinics, which has performed an outstandingly high number of treatments (over 100,000). The results of the clinic's first 10,000 treatments and most recent 10,000 treatments were evaluated.

Results

The analysis was performed by treated dioptric range and age group. The raw six-month visual acuity results show a statistically significant improvement over the last 10,000 interventions. The treatments resulted in significant improvements in all groups compared to the previous technology. With the new devices, visual acuity increased to above 1.0 in young myopes. The best results were seen in patients between 18 and 45 years of age, in the dioptric range between −1.0 D and −6.0 D.

Conclusions

It can be concluded that advances in technology improved refractive outcomes in all patient groups. This conclusion has excellent reliability and predictability due to the particularly high number of cases.

Open access

Az elérhető gyógyulás küszöbén: innovációk a myeloma multiplex kezelésében

On the threshold of a possible cure: innovations in treating multiple myeloma

Orvosi Hetilap
Authors:
Tünde Tóth
and
Hussain Alizadeh

A myeloma multiplex diagnosztikája és kezelése terén jelentős előrelépések történtek az elmúlt évek során. Az immunmoduláns ágensek, a proteaszómagátlók és a nagy dózisú melfalánnal való kondicionálást követő autológ haemopoeticus őssejt-transzplantáció bevezetése lehetővé tette a mélyebb terápiás válasz és a hosszabb távú túlélés elérését. Ennek ellenére a szakirodalom továbbra is a betegség gyógyíthatatlanságát hangsúlyozza, mivel a remissziók és a relapsusok váltakozása továbbra is meghatározza a kórkép lefolyását. A myeloma multiplex esetében a definitív gyógyuláshoz elengedhetetlen a gyógyszer-rezisztencia leküzdése és a tartós válasz biztosítása. Ennek eléréséhez új terápiás stratégiák kidolgozására és érzékenyebb diagnosztikus eszköztárra van szükség. Közleményünk célja a jelenleg alkalmazott kezelési irányelvek áttekintése mellett az új diagnosztikus eljárások és a klinikai vizsgálatokban szereplő terápiás stratégiák összefoglalása, melyek javíthatják a betegek életminőségét és túlélési esélyeit. A modern diagnosztikus módszerek lehetővé teszik a betegség korai felismerését, a személyre szabott, biológiai alapú kezelések bevezetését és a válaszadaptált terápia alkalmazását. Továbbá az immunterápiás stratégiák korábbi kezelési vonalakba való beépülése a jövőben megkérdőjelezheti a betegség gyógyíthatatlanságáról kialakított elképzeléseket. Orv Hetil. 2024; 165(23): 891–899.

Open access

Hivatás az életért földön, vízen, levegőben – mentődolgozók egészségi állapotának vizsgálata

A vocation for life on land, sea and air – health assessment of ambulance workers

Orvosi Hetilap
Authors:
Emese Sánta
,
Krisztián Zelenák
,
Bálint Bánfai
,
József Betlehem
, and
Kitti Máté-Póhr

Bevezetés: A prehospitális betegellátás minden színtere más és más megterhelést ró a dolgozók testi és lelki egészségére. Célkitűzés: Vizsgálatunk célja volt összevetni a földi, a légi- és a vízimentők stresszterhelését és egyéb rizikófaktorait. Módszer: Keresztmetszeti vizsgálat történt a 2022. augusztus–októberi időszakban. Nem véletlenszerű, kényelmi mintaválasztást követően az adatgyűjtés önkéntes alapon, az Országos Mentőszolgálat Vas vármegyei mentőállomásain (n = 70), a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. bázisain (n = 24) és a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatánál (n = 25) anonim, online kérdőív segítségével zajlott. A Rövid Stressz Kérdőív (Purebl és Rózsa, 2006) mellett szociodemográfiai mutatókra, munkavégzésre, káros szenvedélyekre, sportolásra és mentálhigiénés szokásokra kérdeztünk rá. Eredmények: A minta (n = 119) stresszterhelése alacsonynak volt mondható (átlag 9,79 ± 5,38), melyet nem befolyásolt a munkavégzés színtere (p = 0,064). A legjelentősebb stresszről a földi (10,17 ± 5,57 pont), míg a legcsekélyebbről a légimentők (9,08 ± 4,86 pont) számoltak be. A „nagy fokú” és az „igen jelentős” stresszkategóriába tartozott az Országos Mentőszolgálat dolgozóinak több mint 50%-a (p = 0,987). Nagyobb stresszterhelést mutattak a nők (p = 0,008), az egyedül élők (p = 0,006) és a gyermektelenek (p<0,001). Minél több esetet látott el egy műszak alatt (p = 0,008), minél megterhelőbbnek érezte a műszakokat (p<0,001), és minél kevésbé érezte magát szakmailag felkészültnek (p<0,001) egy válaszadó, annál nagyobb volt a stresszterhelése. Következtetés: A mentésben dolgozókat érő stressz mértékében és az előforduló rizikó-magatartások tekintetében nem volt ugyan számottevő különbség földön, vízen és/vagy levegőben, az eredmények rávilágítottak, hogy a munkaterhelés mértékét tekintve a földi mentésben tevékenykedők szoros nyomon követést igényelnek a stresszterhelés és a megküzdés szempontjából. Orv Hetil. 2024; 165(23): 900–907.

Open access

A JAK2 szomatikus génmutáció lehetséges betegségmódosító hatása a cardiovascularis kórképek kialakulásában

Somatic JAK2 gene mutation is an evolving risk factor in cardiovascular diseases

Orvosi Hetilap
Authors:
Eszter Magyar
,
Anikó Újfalusi
,
Marianna Czenke
, and
Gábor Méhes

A JAK-kináz működése egyes, sejtfelszíni receptorokhoz kötött jelátviteli útvonalak központi eleme (JAK/STAT útvonal), a fiziológiás sejtaktiváció közvetítője. Közvetítő hatása a myeloid eredetű sejtekben, elsősorban macrophagokban, neutrophil granulocytákban, illetve a thrombocytákban is szükséges a nem specifikus gyulladásos reakció elindításához. A jelátviteli útvonal kóros aktivációja a krónikus myeloproliferativ neoplasiákban az egyik leggyakoribb genetikai eltérés és a fokozott myelo- és thrombopoesis egyik jól ismert ’driver’ mechanizmusa. A myeloproliferativ neoplasiák diagnosztikájához a szerzett patogén JAK2-mutációk (elsősorban a V617F variáns) kimutatása is hozzátartozik. Ismertté vált ugyanakkor, hogy a génhiba – más, ritkább eltérések mellett – akár hosszú ideig fennállhat jelentős hematológiai eltérések nélkül. Ezt az állapotot klonális haemopoesisnek nevezik. A variáns JAK2 újabb megfigyelések szerint a myeloid eredetű sejtek funkciójára ebben a helyzetben is komoly aktiváló hatást fejthet ki, és meggyőző összefüggéseket mutattak ki a gyulladásos háttérrel rendelkező cardiovascularis szövődményekkel kapcsolatosan. A klonális JAK2-eltérés, valamint az ischaemiás szívbetegség, illetve a hasi aortaaneurysma kialakulása között is jelentős összefüggések mérhetők. Mára egyértelmű, hogy az atheromaképződés és a következményes coronariasclerosis kialakulása egy komplex thromboinflammatoricus folyamat következménye, és jelentős mértékben függ többek között a JAK2 mediálta szöveti macrophag–granulocyta interakcióktól. Közleményünkben a fokozott kockázat hátterében húzódó mechanizmusokat és a rendelkezésre álló legújabb ismereteket elemezzük. Orv Hetil. 2024; 165(23): 883–890.

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Maja Friedemann
,
Celine A. Fox
,
Anna K. Hanlon
,
Daniel Tighe
,
Nick Yeung
, and
Claire M. Gillan

Abstract

Background and aims

Subjective confidence plays an important role in guiding behaviour, especially when objective feedback is unavailable. Systematic misjudgements in confidence can foster maladaptive behaviours and have been linked to various psychiatric disorders. In this study, we adopted a transdiagnostic approach to examine confidence biases in problem gamblers across three levels: local decision confidence, global task performance confidence, and overall self-esteem. The importance of taking a transdiagnostic perspective is increasingly recognised, as it captures the dimensional nature of psychiatric symptoms that often cut across diagnostic boundaries. Accordingly, we investigated if any observed confidence biases could be explained by transdiagnostic symptom dimensions of Anxiety-Depression and Compulsive Behaviour and Intrusive Thought. This approach allows us to gain a more comprehensive understanding of the role of metacognitive processes in problem gambling, beyond the constraints of traditional diagnostic categories.

Methods

Thirty-eight problem gamblers and 38 demographically matched control participants engaged in a gamified metacognition task and completed self-report questionnaires assessing transdiagnostic symptom dimensions.

Results

Compared to controls, problem gamblers displayed significantly elevated confidence at the local decision and global task levels, independent of their actual task performance. This elevated confidence was observed even after controlling for the heightened symptom levels of Anxiety-Depression and Compulsive Behaviour and Intrusive Thought among the problem gamblers.

Discussion

The results reveal a notable disparity in confidence levels between problem gamblers and control participants, not fully accounted for by the symptom dimensions Anxiety-Depression and Compulsive Behaviour and Intrusive Thought. This suggests the contribution of other factors, perhaps linked to gambling-specific cognitive distortions, to the observed confidence biases.

Conclusion

The findings highlight the intricate link between metacognitive confidence and psychiatric symptoms in the context of problem gambling. It underscores the need for further research into metacognitive biases, which could enhance therapeutic approaches for individuals with psychiatric conditions.

Open access

Abstract

The spread of antibiotic resistance is one of the biggest challenges of our time, making it difficult to treat bacterial diseases. Pasteurella multocida is a widespread facultative pathogenic bacterium, which causes a wide range of diseases in both mammals and birds. In the present study, antibiotic susceptibility of 155 P. multocida strains were tested using the broth microdilution method to obtain the minimum inhibitory concentration (MIC) values for 15 antibiotics. The most effective antibiotics against pasteurellosis were ceftiofur, tetracycline, doxycycline, florfenicol and tilmicosin. Of the strains, 12 proved to be multi-drug resistant (MDR). To combat antibiotic resistance, it is important to establish a pre-treatment antibiotic susceptibility profile. A well-chosen antibiotic would not only make the treatment more successful but may also slow down the spread of resistance and the evolution of MDR strains.

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Anna-Chiara Schaub
,
Maximilian Meyer
,
Amos Tschopp
,
Aline Wagner
,
Undine E. Lang
,
Marc Walter
,
Flora Colledge
, and
André Schmidt

Abstract

Background

Exercise dependence (ED) is characterised by behavioural and psychological symptoms that resemble those of substance use disorders. However, it remains inconclusive whether ED is accompanied by similar brain alterations as seen in substance use disorders. Therefore, we investigated brain alterations in individuals with ED and inactive control participants.

Methods

In this cross-sectional neuroimaging investigation, 29 individuals with ED as assessed with the Exercise Dependence Scale (EDS) and 28 inactive control participants (max one hour exercising per week) underwent structural and functional resting-state magnetic resonance imaging (MRI). Group differences were explored using voxel-based morphometry and functional connectivity analyses. Analyses were restricted to the striatum, amygdala, and inferior frontal gyrus (IFG). Exploratory analyses tested whether relationships between brain structure and function were differently related to EDS subscales among groups.

Results

No structural differences were found between the two groups. However, right IFG and bilateral putamen volumes were differently related to the EDS subscales “time” and “tolerance”, respectively, between the two groups. Resting-state functional connectivity was increased from right IFG to right superior parietal lobule in individuals with ED compared to inactive control participants. Furthermore, functional connectivity of the angular gyrus to the left IFG and bilateral caudate showed divergent relationships to the EDS subscale “tolerance” among groups.

Discussion

The findings suggest that ED may be accompanied by alterations in cognition-related brain structures, but also functional changes that may drive compulsive habitual behaviour. Further prospective studies are needed to disentangle beneficial and detrimental brain effects of ED.

Open access

Abstract

Despite growing interest in psychedelic-assisted therapy (PAT) research, there remains a lack of consensus about key issues relevant to difficulties in predicting acute drug effects, and the role of therapeutic support in clinical trials. In the absence of a clear theoretical model to conceptualize multifaceted components in PAT research, dialogue across contexts (e.g., popular media, peer reviewed journals, conference settings) is becoming increasingly polarized and siloed. This has even contributed to somewhat unusual recommendations by the FDA and others that removing critical aspects of psychological and medical safety could enhance our ability to investigate the impact of these drugs on clinical outcomes. Considering the importance of determining and maximizing safety in ongoing PAT research, this commentary suggests that an ecological systems theory (EST) approach provides a structure to make contextual and practical factors a more explicit and testable component of research. Utilizing systems theory and Bronfenbrenner’s EST approach adapted for healthcare settings, we propose that a more detailed conceptual model in PAT research would enable more explicit consideration of contextual factors informing and influencing outcomes. This commentary is accompanied by a custom figure that illustrates application of this model for psychedelic research and highlights the limitations of current measurement of acute subjective experience.

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Nirav Saini
,
Cam Adair
,
Daniel L. King
,
Daria J. Kuss
,
Douglas A. Gentile
,
Hyoun S. Kim
,
Jeremy Edge
,
Joël Billieux
,
John Ng
,
Juliana P. S. Yun
,
Lisa Henkel
,
Linda Faulcon
,
Michelle Nogueira
,
Rune K. L. Nielsen
,
Shannon Husk
,
Shawn Rumble
,
Trey R. Becker
,
Zsolt Demetrovics
, and
David C. Hodgins

Abstract

Background and Objectives

As the gaming industry experiences exponential growth, concerns about gaming disorder (GD) also grow. It is crucial to understand the structural features of games that can interact with individual characteristics of gamers to promote GD. This research consolidates the views of an international body of panelists to create an assessment tool for gauging the addictive potential of distinct games.

Methods

Utilizing the iterative and structured Delphi method, an international panel of researchers, clinicians, and people with lived experience were recruited to offer a multifaceted viewpoint on the addictive risk associated with specific structural elements in games. Two rounds of surveys facilitated consensus.

Results

The panel initially included 40 members—ten from research, eight from clinical settings, and 22 with lived experiences. The second round included 27 panelists—seven from research, eight from clinical settings, and 11 with lived experiences. The study identified 25 structural features that contribute to potentially addictive gaming patterns.

Discussion and Conclusions

Consensus was found for 25 features, which were distilled into a 23-item evaluation tool. The Saini-Hodgins Addiction Risk Potential of Games Scale (SHARP-G) consists of five overarching categories: ‘Social,’ ‘Gambling-Like Features,’ ‘Personal Investment,’ ‘Accessibility,’ and ‘World Design.’ SHARP-G yields a total score indicating level of addiction risk. A case study applying the scale to three games of differing perceived risk levels demonstrated that that score corresponded to game risk as expected. While the SHARP-G scale requires further validation, it provides significant promise for evaluating gaming experiences and products.

Open access