Browse our Medical Journals - AKJournals

Among all scientific traditions alive, medical publishing has a good chance to be the oldest. The first fully peer reviewed academic journal, “Medical Essays and Observations” was launched in 1731 by the Royal Society in Edinburgh. Since then, hundreds of medical journals have been published worldwide. Medical publication in Hungary started in 1857 when the famous physician, Markusovszky founded “Orvosi Hetilap”, which has been published since then every week (with short breaks during the world wars). It is now a most prestigious piece in AKJournals’ portfolio, listed in Journal Citation Reports, with a remarkable impact factor.

Medical and Health Sciences

You are looking at 61 - 70 of 4,328 items for

  • Refine by Access: Content accessible to me x
Clear All

Abstract

Background

While the acute effects of high-load resistance training on the force generating capacity of muscles have been widely examined, limited data exist on the relationship with the force-velocity profile (FV). Evidence suggests high sensitivity of the vertical FV profile to monitor changes in the muscle's mechanical properties according to the type of the exercise protocol. However, the interpretation of the findings seems not as straightforward. Therefore, the purpose of this study was to examine the effects of a high-load resistance training protocol on the muscle's mechanical properties during loaded jumps and on the vertical force-velocity profile (FV) in relation to maximal strength.

Methods

29 resistance-trained male (mean age±SD: 35.4 ± 7.8 years) and 29 female athletes (mean age±SD: 32.5 ± 7.0 years) participated in the study. Five-repetition maximum (5RM) in back squat, unloaded countermovement jump (CMJ) and FV profile were assessed. Loaded jumps were performed against 25, 50, 75, and 100 percent of body mass. Participants performed exercise protocols corresponding to their 5RM. Immediately after, unloaded CMJ and FV profile measurements were repeated.

Results

A significant decrease in CMJ height (∼5–6%) and in average power (∼4%) was recorded for both men and women. The FV profile did not change after the exercise protocol; however, there was a significant decrease in theoretical maximal power (from 4 to 5%) and in theoretical maximal velocity (∼3%). Maximal strength was not associated with the changes in FV profile.

Conclusions

Findings suggest that an acute high-load exercise decreased vertical jump performance and maximal power output, but without a concomitant change in FV profile. The large interindividual variability in FV measures indicates a less straightforward connection of the applied exercise with the acute response in the FV profile, highlighting the complexity of the FV profile to monitor changes in response to an acute training load.

Open access

Abstract

Background and aims

This qualitative ethnographic study of a psychedelic integration group in the Southeastern United States contributes to an understanding of the role of supportive communities in processing psychedelic experiences. This article proposes the concept of ‘social efficacy’ to capture the importance of social relationships to the efficacy of psychedelics. Social efficacy refers to a source of efficacy that includes not just the immediate social environment in which psychedelics are experienced and processed, but also the broad range of social relationships and political economic and historical contexts that frame their use.

Methods

This year-long ethnographic research project took place with a psychedelic integration group in an urban center in the Southeastern United States. It was based on observation, interviews, and a focus group.

Results

Overall, the participants in the integration group see the group as critical to their ability to effectively process their psychedelic experiences. The group is important as a supportive community of like-minded people that facilitates enduring cognitive and affective transformation.

Conclusions

Community-based non-therapeutic integration groups can play a vital role in the positive integration of psychedelic experiences, improving mental health and quality of life for users. The important role of community-based groups has significance for both the legalization and the medicalization of psychedelics. It highlights the need for safe and legal spaces in which people can talk about their psychedelic experiences and for medical models of efficacy that include social, relational elements.

Open access

Abstract

Over the past decade, numerous open-label studies and early clinical trials have shown that psychedelics hold promise for the fast and possibly lasting relief of a wide range of conditions ranging from major depressive disorder, end-of-life anxiety, and obsessive-compulsive disorder to smoking, alcohol use, and eating disorders. Among the questions still to be resolved in this endeavor are questions related to the importance of the metaphysical and phenomenological aspects of the psychedelic experience. Are the hallucinatory experiences engendered by classical psychedelics necessary to their therapeutic action, or could a trip that doesn't go anywhere have the same effect on depression and other conditions? This commentary considers the value of the phenomenological psychedelic experience and asks the larger question, what are any of our phenomenological experiences for?

Open access

Abstract

With a surge in critiques levelled against the evidence generated by randomised controlled trials in the study of psychedelic-assisted therapy (PAT), and the legalization of PAT in select jurisdictions such as Australia, and Oregon and Colorado in the United States, we consider what form the real-world evidence of its effects could take. Specifically, we propose to complement individual-level data-gathering (the usual remit of pharmacovigilance procedures) with evidence of PAT's collective effects. Taking our cue from long-standing claims that psychedelics are agents of social transformation, we draw upon the ‘transformative paradigm’ of evaluation, an approach that is itself oriented around social justice and change vis-à-vis marginalised expertise – or what we approach as ‘the grassroots’. To illustrate the potential of such grassroots evaluations, we offer eight examples of social issues that have been discussed in relation to PAT and psychedelics use and, for each, discuss the kinds of expertise that could be brought into the evaluation team and the kinds of questions that could be asked. We further describe our grassroots approach according to three values inspired by the qualities of grass roots themselves: rhizomatic accountability, dark reflexivity, and more-than-human hosting. We argue that these values align with the contemporary experience, practice, and context of PAT. We hope to generate discussion, innovation, and – ultimately – action toward specific study designs that are adequate to the task of documenting, and working with, the transformative potential of psychedelics in contemporary medicalized societies.

Open access

Az emlőrák kezelése során alkalmazott hormonterápia csonthatásainak áttekintése

Review of bone health in women receiving endocrine therapy because of breast cancer

Orvosi Hetilap
Authors:
Réka Kollár
,
Tamás Leel-Őssy
,
Veronika Pálffy
,
Magdolna Dank
,
Csaba Horváth
, and
Szilvia Mészáros

Az emlőrák – a fejlett országokhoz hasonlóan – hazánkban a nők leggyakoribb rosszindulatú daganata. A sikeres szűrőprogramoknak köszönhetően a felfedezett emlőrákok gyakorisága nő, miközben a szűrésből kiemelt preklinikai esetek nagyobb arányának és a korszerű sebészi és onkológiai terápiának köszönhetően a halálozás csökkenő tendenciát mutat. Az emlődaganatok közel kétharmada hormonreceptor-pozitív, humán epidermális növekedési faktor receptor-2 negatív, azaz jól reagál a hormoncsökkentő terápiára. Az endokrin terápiával kezelt emlőrákos betegeknél – mivel a betegség krónikus jellegűvé vált – számolnunk kell a terápia hosszú távú hatásaival is. A kezelés hatására a csontvesztés üteme felgyorsul, az ásványi csonttömeg csökken, ami a csonttörési kockázat növekedését is okozza. Ez külön jelentőséggel bír a már egyébként is postmenopausában lévő betegeknél, de a fiatal, mesterséges menopausát kiváltott esetében is figyelni kell rá. A jelen összefoglaló közleményben az elmúlt három évtized szakirodalmi adatainak áttekintésével szeretnénk ráirányítani a figyelmet a téma jelentőségére. Az időben elvégzett diagnosztikus lépések elengedhetetlenek a csontvesztés korai felismerése és a törésprevenciós kezelés bevezetése érdekében. Orv Hetil. 2024; 165(21): 813–821.

Open access

Az öntőláz (fémfüstláz) története és lehetséges patomechanizmusai

History and possible pathomechanisms of metal fume fever

Orvosi Hetilap
Authors:
Éva Szücs-Somlyó
,
Márta Lőrincz
,
József Lehel
, and
Csaba Kővágó
Open access

Győr-Moson-Sopron vármegye orvosainak körében gyakori a kiégés

High prevalence of burnout among physicians in Győr-Moson-Sopron County, Hungary

Orvosi Hetilap
Authors:
Beatrice Balog
,
Gabriella Palotai
,
László Szijjártó
, and
Szilvia Ádám

Bevezetés: Az orvosok kiégése mára megkerülhetetlen kérdéssé vált világszerte, így a magyar orvosok körében is. A COVID–19-pandémia fokozta a kiégés gyakoriságát. Célkitűzés: A kiégés prevalenciájának és a demográfiai mutatókkal, valamint az ellátási típusokkal való összefüggéseinek feltárása Győr-Moson-Sopron vármegyében. Módszer: Keresztmetszeti vizsgálat (n = 481), melyben a kiégést a Maslach Kiégés Leltár HSS (Humán Szféra Kérdőív) változatával mértük fel. A kiégés és az egyes változók prevalenciájának elemzéséhez leíró statisztikai elemzést alkalmaztunk (átlag, szórás, gyakoriság). A folytonos változók esetén a csoportok átlagai közötti különbségeket független mintás t-teszttel, illetve varianciaelemzéssel, a kategóriás változók esetén a csoportok arányai közötti különbségeket χ2-teszttel vizsgáltuk. Eredmények: 481 orvossal végzett vizsgálat alapján a megkérdezettek 89,6%-át érintette a kiégés legalább egy dimenziója. A minta felére volt jellemző (52,8%) a nagy fokú érzelmi kimerülés. A deperszonalizáció magas szintje a minta 42,8%-át érinti, míg a személyes teljesítmény csökkenésének gyakori érzése a megkérdezettek 45,9%-ában volt jelen. Közel minden negyedik (24,7%) orvos esetén a kiégés mindhárom dimenziójában nagy értékeket találtunk. A mintát differenciálva azt találtuk, hogy a fiatalok körében (25–35 éves korosztály) különösen nagy a kiégés prevalenciája. A csak magánegészségügyben tevékenykedő orvosok csoportjában ritkább volt a kiégés. Következtetés: A kiégés prevalenciája nagy az általunk vizsgált orvosok körében. Szükséges lenne egy nemzeti prevenciós és intervenciós stratégia kidolgozása az orvosok kiégésének csökkentésére, már az orvosi egyetemeken megkezdve. Orv Hetil. 2024; 165(21): 822–831.

Open access

A pro-, pre- és szinbiotikumok hatása a szénhidrát-, illetve lipidanyagcserére

The effect of pre-, pro- and synbiotics on the carbohydrate and lipid metabolism

Orvosi Hetilap
Authors:
Gyula Tomasics
,
László Schandl
,
Annamária Polyák
, and
Gábor Winkler

A diabetes és előállapota − a praediabetes − prevalenciája világszerte exponenciális mértékben emelkedik. Mind több adat támasztja alá a bélmikrobiomnak a kórforma kialakulásában játszott szerepét. Jól ismert, hogy a pre-, a pro- és az ezek kombinációjából álló szinbiotikumok befolyásolhatják a bélflóra összetételét, s így szerepük lehet a diabeteshez vezető patogenetikai folyamatok megváltoztatásában, lassításában. Azt is mind több megfigyelés támasztja alá, hogy különböző gyógyszerek − köztük kiemelkedő jelentőséggel az antidiabetikumok − módosíthatják a mikrobiom összetételét. Munkánk irodalmi adatok alapján áttekinti a pre-, pro- és szinbiotikumok szénhidrát- és lipidanyagcserét befolyásoló hatását, valamint az 1-es és a 2-es típusú diabetes patogenezisét potenciálisan befolyásoló szerepét, emellett röviden kitér az antidiabetikumok bélflórát befolyásoló természetére is. Orv Hetil. 2024; 165(21): 803–812.

Open access

A Cerebelláris Kognitív-Affektív Szindróma Skála magyar nyelvű validációja

The Hungarian validation of the Cerebellar Cognitive-Affective Syndrome Scale

Orvosi Hetilap
Authors:
Viktória Szabó-Műhelyi
,
Judit Bencsik
,
Aletta Hegedűs
,
Csaba Borbély
,
Júlia Baross
,
Réka Majer
,
Rita Varga
,
Pál Tamás Szabó
,
Katalin Anna Béres-Molnár
, and
András Folyovich

Bevezetés: A cerebelláris kognitív-affektív szindróma olyan tünetegyüttest jelent, amely a motoros és végrehajtó funkciók zavarán túl a memória, a váltás-gátlás, a konceptualizálás és az érzelem és viselkedés szabályozásában is megnyilvánulhat. A szindróma felmérésére dedikált magyar nyelvű mérőeszköz eddig nem állt a hazai szakemberek rendelkezésére. Célkitűzés: A kutatás célja volt a Cerebelláris Kognitív-Affektív Szindróma Skála (CCAS-H) magyar mintán történő validációja, diagnosztikus érvényességének felmérése, valamint a teszt közzététele a szakemberek számára. Módszer: Multicentrikus kutatási elrendezésben, hat kórházi osztállyal való együttműködés keretében cerebelláris érintettségű páciensekkel és kontrollszemélyekkel történtek tesztfelvételek 2021. 07. 12. és 2023. 12. 31. között. A statisztikai elemzések során normalitástesztelést, leíró statisztikát, átlagok tesztelését, korrelációszámításokat, valamint ROC-elemzést végeztünk, Cronbach-alfa-értékeket, Cohen-féle kappát határoztunk meg. A normalitás sérülése esetén robusztus próbákat választottunk. Eredmények: 54 cerebelláris és 40 kontrollszeméllyel történt tesztfelvétel, amelyekből különböző alcsoportokat képeztünk. Mintánkban az életkor (r = –0,581***, df = 87, p<0,001) és az iskolázottság (r = 0,360***, df = 87, p<0,001) szignifikáns együttjárást mutatott az összpontszámokkal. A CCAS-H megfelelő belső konzisztenciájú (α = 0,771), teszt-reteszt vizsgálat alapján stabil (r = 0,793***, df =13, p<0,001), és megítélők közti 88,2%-os egyetértést mutatott (𝜅 = 0,779, z = 4,79, p<0,001). A fals pozitív esetek csökkentése érdekében a szindrómát előre jelző vágópontokat megemeltük, így 5 hibapontnál felmerül (szenzitivitás: 100%, specificitás: 43,48%), 6 hibapontnál valószínű (szenzitivitás: 90,91%, specificitás: 62,32%), 7 hibapontnál határozott (szenzitivitás: 81,82%, specificitás: 73,91%) a szindróma előfordulásának valószínűsége (AUC: 0,836). Megbeszélés: Az elemzések a nemzetközi ajánlásoknak megfelelően készültek. Az eredeti és más validált változatokhoz képest a magyar verzió nagyobb belső konzisztenciát mutatott. A skála stabil és megbízhatóan alkalmazható, emellett ismertetjük a teszt adta újabb kutatási kérdéseket. Következtetés: Az újonnan validált skála alkalmas mérőeszköz a szindróma mérésére. Tanulmányunkkal elérhetővé tettük a CCAS-H-t a magyar szakemberek számára. Orv Hetil. 2024; 165(20): 785–798.

Open access