Browse our Medical Journals

Among all scientific traditions alive, medical publishing has a good chance to be the oldest. The first fully peer reviewed academic journal, “Medical Essays and Observations” was launched in 1731 by the Royal Society in Edinburgh. Since then, hundreds of medical journals have been published worldwide. Medical publication in Hungary started in 1857 when the famous physician, Markusovszky founded “Orvosi Hetilap”, which has been published since then every week (with short breaks during the world wars). It is now a most prestigious piece in AKJournals’ portfolio, listed in Journal Citation Reports, with a remarkable impact factor.

Discover the latest journals in Medical and Health Sciences

The primary function of medical articles is the validation of cutting-edge theoretical and clinical research, by providing reference and relevant forums. New drugs and medical practices can only enter the mainstream practise if their randomised trials had passed under the critical lens of prestigious peer reviewed journals. Technical reports help practitioners to improve their arsenal. Case reports confirm theories and provide tools for investigating or disclosing possible malpractice. Review articles serve educational purposes. Some more popular articles may play a role in educating the interested audience.

Types of medical articles

The papers published in medical journals can be classified in the following main categories

  • Research articles report about novel research results, of both theoretical and (direct or indirect) practical relevance.
  • Review articles survey specific topics by summarising and analysing all information available in the medical literature. Reviews are kind of combining results from different studies on the same topic. They can be useful for specialists in the field, may help them to prevent, diagnose, or treat a particular disease.
  • Case reports and case series reports about a concrete story of a concrete patient. They can be interesting because of their uniqueness, not matching any known diagnosis or describing unexpected symptoms. The report should describe each of the diagnosis, treatment, the patient’s response to it and the follow-up history. Case series are related reports about similarly treated patients.
  • Editorials are typically not peer reviewed shorter communications from senior members of the Editorial Board or from invited renown scholars. They discuss questions of relevance for the scientific community at the moment (say, about public health, or more generally, the health system).
  • Letters to the editor are articles of the interactive type, a form for readers to contact the medical journal. They can express comments, questions, or criticisms regarding some articles published in that journal. They provide a sophisticated forum for medical communities.

Medical Journals at AKJournals

AKJournals has 9 medical journals. Three of them are in Hungarian. The other six journals are in English and accept submissions from all over the world. Some of them are widely available Open Access journals. The covered topics include immunology, medical imaging, physiology, and veterinary and health care science. In these journals, you can find more than 11.000 medical articles altogether. A filter tool helps to single out the relevant titles. In addition to that, we highly recommend using the search box to find the most important topics only

Medical and Health Sciences

You are looking at 131 - 140 of 11,204 items for

  • All content x
Clear All
Orvosi Hetilap
Authors: János Tomcsányi, Zoltán Nényei, and Emil Toldy-Schedel

Összefoglaló. Egy 78 éves férfi széles-QRS-tachycardiás esetét mutatjuk be. A betegnél a pitvar-kamrai disszociáció igazolta a ritmuszavar kamrai eredetét, amelyet a Valsalva-manőverrel több alkalommal is átmenetileg meg lehetett szüntetni. A szerzők ismertetik a manőver lehetséges patomechanizmusait, illetve felhívják a figyelmet arra, hogy a vagusmanőverre megszűnő reguláris tachycardia nem jelent feltétlenül supraventricularis eredetet. Orv Hetil. 2021; 162(12): 468–470.

Summary. A 78-year-old man is presented with wide QRS tachycardia (WQRST). The ventricular origin of WQRST was confirmed by atrioventricular dissociation. The Valsalva maneuver terminated the tachycardia repeatedly. The authors discuss the possible mechanisms of Valsalva maneuver in the arrhythmia termination. This case highlights that Valsalva maneuver or carotid massage terminated tachycardia are not necessarily supraventricular tachycardia. Orv Hetil. 2021; 162(12): 468–470.

Restricted access

Összefoglaló. Gyulladásos bélbetegségben (IBD) a fájdalomérzés komplex szomatikus és pszichés jelenség. Ez utóbbi komponens pontosabb megértése segíthet a megfelelő kezelési stratégia megállapításában. A szorongásos hangulati zavarok és egyes maladaptív viselkedési minták (dohányzás és alkoholfogyasztás) előfordulási gyakorisága jól dokumentált IBD-ben, a kannabiszhasználat hatása ugyanakkor kevésbé ismert. A szerzők szisztematikus áttekintést végeztek annak megértéséhez, hogy vajon magasabb-e a marihuánahasználat gyakorisága felnőtt IBD-s betegek között egészséges kontrollpopulációhoz viszonyítva, és ha igen, akkor melyek a szerhasználat legfontosabb jellemzői. A kutatási periódust szándékosan az elmúlt 7 évre korlátoztuk, ugyanis 2013-tól jelentős változások álltak be a kannabinoidok jogi és orvosi megítélésében az USA-ban. Öt elsődleges és több másodlagos adatbázisban kutattunk előre meghatározott kulcsszavak segítségével 2013 óta teljes szöveggel megjelent, angol nyelvű felnőtt IBD-s populációt vizsgáló epidemiológiai tanulmányok vonatkozásában. 143 rekord közül 7 cikk felelt meg a beválogatási kritériumoknak. Eredményeink szerint a kannabiszhasználat gyakorisága IBD-ben szenvedő felnőtt betegek körében valószínűleg magasabb, mint a kontrollpopulációban: a „valaha, bármikor” használók aránya 54–70% között változott (szemben a 46–60% gyakorisággal a kontrollcsoportban), míg az „aktív használók” esetén a gyakoriság 6,8–25% között változott (vs. a kontrollcsoportban tapasztalt 8,6–14%-kal). A prevalenciaadatok széles variabilitása arra utal, hogy a beválogatott epidemiológiai tanulmányok valószínűleg vagy nem voltak megfelelően tervezve, vagy jelentős heterogenitással bírtak. A pszichés tényezők ellentmondásos mintája azt sugallja, hogy a kannabinoidok egyes esetekben ronthatták, más esetben valószínűleg javították bizonyos prominens tünetek megélését. Javasoljuk ezért, hogy a valós prevalencia megállapítása érdekében a keresztmetszeti vizsgálatok mellé ismételt pszichometriai vizsgálatokon alapuló vizsgálatok is bekerüljenek a további kutatásba. Orv Hetil. 2021; 162(12): 443–448.

Summary. Pain perception in inflammatory bowel disease (IBD) is beyond a purely somatic process. In-depth understanding of psychologic elements might enable more effective management in this patient group. Anxiety disorders and certain maladaptive coping strategies like smoking and alcohol consumption are well-documented in IBD, unlike the scarcely researched cannabis use. The authors designed a systematic review, to investigate if the prevalence of cannabis use is higher in IBD that in unselected controls. The research window was intentionally set to cover for the past 7 years, as in 2013 major legislative changes took place in the cannabis decriminalisation process in the United States. 5 primary and several secondary databases were researched with a pre-formulated algorithm registered at PROSPERO for full text epidemiological studies published in English language involving adult IBD patients. Out of 143 records, 7 articles met the in/exclusion criteria. Our results suggest that cannabis use among adult patients with IBD is likely to be higher than in the unselected control population. The proportion of “ever” users varied from 54% to 70% (vs. 46–60% in the control group); and for ‘active users’, the prevalence ranged between 6.8% to 25% (vs. 8.6–14% in the control group). The wide variability in prevalence data suggests that the selected epidemiological studies were either inappropriately designed or were too heterogeneous (or both). The contradictory pattern of psychological factors suggests that cannabinoids might improve or worsen IBD depending on case by case basis. We therefore opine that in addition to cross-sectional papers, studies based on repeated psychometric analysis are needed to establish the real prevalence and inform cannabinoid prescription and holistic management in inflammatory bowel disease. Orv Hetil. 2021; 162(12): 443–448.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: András Mohos, Albert Varga, Csenge Hargittay, Dalma Csatlós, László Kalabay, and Péter Torzsa

Összefoglaló. Bevezetés: A családorvosok testi, lelki egészségi állapota hatással van a munkavégzésükre, a betegellátás minőségére, ezáltal a társadalom egészségmutatóira is. Az életmód pedig az egyik legjelentősebb, egészségi állapotot befolyásoló tényező. Célkitűzés: A vizsgálat célja a magyar háziorvosok egészségi állapotának és az azt befolyásoló életmódtényezőknek a felmérése. Módszer: Keresztmetszeti vizsgálat. Kvantitatív, papíralapú felmérés családorvosok körében (n = 569, életkor 54 ± 10 év, nők 42%). Eredmények: A háziorvosok 61%-a túlsúlyos vagy elhízott, 88%-ának a vércukorszintje ≤5,5 mmol/l. A résztvevők 50%-a legalább heti rendszerességgel végez testmozgást, 20%-uk egyáltalán nem. A háziorvosok 13%-a dohányzik jelenleg, 5%-a tekinthető nagyivónak. Enyhe fokú depressziós tünetegyüttes 19%-uknál, közepes fokú 6%-uknál, súlyos fokú 5%-uknál fordult elő. A súlyos fokú kiégés mindkét nemben, mindhárom dimenzióban 18–39% volt. Következtetés: A magyar háziorvosok általános egészségi állapota nem mondható jobbnak sem a hazai nem orvos populációénál, sem a külföldi orvoskollégákénál. A magyar háziorvosok dohányzási mutatói kedvezőbbek a lakossági adatoknál, míg az alkoholfogyasztás terén kedvezőtlenebb eredményeket kaptunk. Nemzetközi összehasonlításban, a káros szenvedélyek terén a hazai kollégák eredményei jónak tekinthetők. A depresszió és a kiégés gyakori előfordulása jelentős probléma a háziorvosok körében. Mentális egészségük monitorozása és gondozása a hatékony egészségügyi ellátórendszer kulcskérdése. Orv Hetil. 2021; 162(12): 449–457.

Summary. Introduction: General practitioners’ somatic and mental health status have an impact on their work and the quality of care they provide and thus influence the health indicators of the society. Lifestyle is one of the most important influencing factors of health. Objective: The study aims to assess the health status of Hungarian general practitioners and the lifestyle factors influencing it. Method: Cross-sectional study. Quantitative, paper-based questionnaire among general practitioners (n = 569, age 54 ± 10 years, female 42%). Results: 61% of family physicians are overweight or obese, 88% of them have blood glucose level ≤5.5 mmol/l. 50% of the participants do exercise at least once a week, 20% do not take any exercise at all. 13% currently smoke, 7% are considered heavy drinkers. Mild, moderate and severe depression symptoms occurred in 19%, 6% and 5% of them, respectively. A severe level of burnout syndrome was reported in 18–39% in both sexes, in all three dimensions. Conclusion: The health status of Hungarian general practitioners is not better than that of the non-medical Hungarian population or than that of foreign colleagues. The smoking indicators of Hungarian doctors are more favorable than the Hungarian population data, while we obtained worse results in the field of alcohol consumption. In international comparison, the results of Hungarian colleagues in the field of smoking and alcohol consumption are good. The frequent occurrence of depression and burnout is a significant problem among family physicians. Monitoring and caring for their mental health is a key factor in the effective health care system. Orv Hetil. 2021; 162(12): 449–457.

Open access

Abstract

We examined the agreement between heart rate deflection point (HRDP) variables with maximal lactate steady state (MLSS) in a sample of young males categorized to different body mass statuses using body mass index (BMI) cut-off points. One hundred and eighteen young males (19.9 ± 4.4 years) underwent a standard running incremental protocol with individualized speed increment between 0.3 and 1.0 km/h for HRDP determination. HRDP was determined using the modified Dmax method called S.Dmax. MLSS was determined using 2-5 series of constant-speed treadmill runs. Heart rate (HR) and blood lactate concentration (La) were measured in all tests. MLSS was defined as the maximal running speed yielding a La increase of less than 1 mmol/L during the last 20 min. Good agreement was observed between HRDP and MLSS for HR for all participants (±1.96; 95% CI = −11.5 to +9.2 b/min, ICC = 0.88; P < 0.001). Good agreement was observed between HRDP and MLSS for speed for all participants (±1.96; 95% CI = −0.40 to +0.42 km/h, ICC = 0.98; P < 0.001). The same findings were observed when participants were categorized in different body mass groups. In conclusion, HRDP can be used as a simple, non-invasive and time-efficient method to objectively determine submaximal aerobic performance in nonathletic young adult men with varying body mass status, according to the chosen standards for HRDP determination.

Restricted access

Abstract

Purpose

We aimed to critically review the available information on the potential contribution of excessive kallikrein-kinin systems (KKSs) activation to severe respiratory inflammation in SARS-CoV-2 infection, and the likely consequence of ACE inhibition in seriously affected patients.

Methods

The literature related to the above topic was reviewed including papers that analysed the connections, actions, interactions, consequences and occasionally suggestions for rational interventions.

Results/Conclusion

Severe broncho-alveolar inflammation seems to be caused, at least in part, by upregulation of the KKS that increases plasma and/or local tissue concentrations of bradykinin (BK) in patients with COVID-19 infection. Besides KKS activation, suppression of ACE activity results in decreased bradykinin degradation, and these changes in concert can lead to excessive BK B1 and B2 receptor (BKB1R/BKB2R) activation. Aminopeptidase P (APP), and carboxypeptidase N also degrade bradykinin, but their protein expression and activity are unclear in COVID-19 infection. On the other hand, ACE2 expression is upregulated in patients with COVID-19 infection, so ACE2 activity is unlikely to be decreased despite blockade of part of ACE2 by the virus for entry into the cells. ACE2 cleaves lys-des-arginine9BK and arg-des-arginine9BK, the active metabolites of bradykinin, which stimulate the BKB1R receptor. Stimulation of BKB1R/BKB2R can exacerbate the pulmonary inflammatory response by causing vascular leakage and edema, vasodilation, smooth muscle spasm and stimulation of pain afferent nerves. Despite all uncertainties, it seems rational to treat comorbid COVID patients with serious respiratory distress syndrome with ARBs instead of high-dose ACE inhibitor (ACEi) that will further decrease bradykinin degradation and enhance BKB1R/BKB2R activation, but ACEi may not be contraindicated in patients with mild pulmonary symptoms.

Open access
Physiology International
Authors: L.J. Reynolds, O.A. Vsevolozhskaya, B.B. Rice, N.R. Chavan, A.J. Dugan, H.F. Maddox, J.D. Preston, L.B. DeHoff, J.M. O'Brien, and K.J. Pearson

Abstract

Reducing the risk of developing chronic disease, such as obesity and type 2 diabetes, is an important component of successful aging. Offspring born to mothers who exercise during pregnancy have improved body composition and metabolic profiles. However, mechanisms to explain this phenomenon are lacking.

Purpose

This study examined whether maternal step counts were correlated with neonatal gene expression markers related to glucose metabolism and adipogenesis.

Methods

Physical activity levels were assessed in women with male neonates via Fitbit Flex® during the second and third trimester of pregnancy. The dartos and epidermal/dermal layers of the foreskin were collected following circumcision in full-term, singleton, neonates (n = 12 dartos and n = 14 dermal). Tissue was homogenized, RNA isolated, and a NanoString code set was run to quantify a panel of genes related to glucose metabolism and adipogenesis.

Results

Twelve genes were correlated to steps per day with a P-value of <0.05. After adjusting for multiple comparisons, six genes remained significantly correlated to steps per day (False Discovery Rate-corrected P-value < 0.10). Notably, glucose transporter 1, adiponectin receptor 1, and CCAAT/enhancer-binding protein alpha and beta were positively correlated with steps per day, while peroxisome proliferator-activated receptor alpha and peroxisome proliferator-activated receptor gamma coactivator 1- alpha were negatively correlated with steps per day.

Conclusion

Maternal physical activity is associated with offspring gene expression markers of adipogenesis, insulin sensitivity and glucose uptake. Future studies should aim to mechanistically examine whether these markers are driving increased adiposity in offspring born to sedentary mothers.

Restricted access

Abstract

Brain samples were collected from 33 animals of different species, including buffalo, cattle, dog, donkey, fox and wolf, that had been suspected to be infected by rabies virus (RABV) in different geographical regions of Aswan and Luxor governorates in Egypt. The samples were submitted for histopathological examination and the presence of the nucleic acid and antigens of RABV was tested by RT-PCR and indirect fluorescent antibody technique (IFAT), respectively. Sixteen samples were found positive by all the three examinations. Three samples were selected for further study from animals in which the highest virus loads were detected. The partial sequence of the RABV N gene was determined and analysed from the samples of a buffalo, a cow and a donkey. The viruses in the samples were found to share 95–98% and 95–97% nucleotide and amino acid sequence identities, respectively. In comparison to reference sequences, a few amino acid substitutions occurred in the N protein antigenic sites I and IV in the immunodominant epitopes of the viruses detected in the cow and the donkey but not in the one from the buffalo. The phylogenetic analysis revealed that the RABVs sequenced from the samples belonged to genotype 1, Africa-4 clade, and formed two distinct sub-clades within the Egyptian clade. These findings indicate the circulation of RABV among livestock animals in the southern part of Egypt and raise public health concerns. The amino acid changes detected in this work may contribute to the antigenic diversification of RABVs.

Restricted access