Browse our Medical Journals - AKJournals

Among all scientific traditions alive, medical publishing has a good chance to be the oldest. The first fully peer reviewed academic journal, “Medical Essays and Observations” was launched in 1731 by the Royal Society in Edinburgh. Since then, hundreds of medical journals have been published worldwide. Medical publication in Hungary started in 1857 when the famous physician, Markusovszky founded “Orvosi Hetilap”, which has been published since then every week (with short breaks during the world wars). It is now a most prestigious piece in AKJournals’ portfolio, listed in Journal Citation Reports, with a remarkable impact factor.

Medical and Health Sciences

You are looking at 1 - 10 of 14,342 items for

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Abstract

Background

Previous international clinical trials have indicated that mystical experiences resulting from the consumption of classic psychedelic drugs, such as psilocybin, may represent a subjective psychological mechanism of action associated with therapeutic effects for various mental disorders. The revised 30-item Mystical Experience Questionnaire is one of several psychometric scales designed to evaluate such subjective experiences induced by psychedelic drugs. The field of psychedelic research is growing in Scandinavian countries, yet there is currently a lack of translated and culturally adapted Norwegian versions of rating scales for assessing psychedelic drug-induced states of consciousness. With planned and upcoming psychedelic research projects in Norway, there is a need for a Norwegian version of the MEQ30.

Aims

We aimed to translate and adapt the Revised Mystical Experiences Questionnaire (MEQ30) from English to Norwegian.

Methods

We used rigorous translation methods, including two independent forward translations, one back-translation, pilot testing on a small psychedelic user group (n = 6) and cognitive debriefing in an expert-panel (n = 6) to ensure a culturally adapted Norwegian translation.

Results

Our translation and adaptation procedure resulted in a final Norwegian version of the MEQ30.

Conclusion

The Norwegian MEQ30 is ready to be implemented in future Norwegian trials. Its psychometric properties have not yet been assessed.

Open access

Abstract

Objective

Engaging in practices of intimacy meant to develop and sustain intimacy can be beneficial for couples. Psychoactive substances such as 3,4-Methylenedioxymethamphetamine (MDMA) have shown to facilitate bonding within couples and it is hypothesised that classic psychedelics, due to their property to increase prosocial behaviours, can similarly promote interactional intimacy. This study explores shared experiences of altered states of consciousness within romantic couples and their impact on intimacy in relationships.

Participants

Twelve participants (six couples) between 19 and 29 years of age who had used psychedelics with their current partner were recruited.

Method

Qualitative data was gathered via simultaneous interviews with both members of a couple. The semi-structured interviews featured an in-depth exploration of multiple shared psychedelic experiences. Reflexive thematic analysis was employed to analyse the resulting transcripts.

Results

Three themes with subsequent subthemes were identified, portraying couples' experiences during psychedelic-induced altered states of consciousness: navigating anxiety (subthemes: novelty, preparation, shifting environment, and calming presence), reshaping practices (subthemes: excessive worrying, spirited discussions, and straight talking), and encountering bliss (subthemes: meeting the unexpected, the beauty around us, leaving the everyday behind, and breaking through).

Conclusions

Couples' experiences with classic psychedelics align with criteria for interactional intimacy (i.e., self-exposure, positive involvement, and shared understanding), but their distinct nature warrants a novel definition of psychedelic intimacy. The unique pair bonding during shared psychedelic experiences could be utilized by psychedelic-assisted couples therapy.

Open access

Abstract

Background and Aims

Research on psychedelic-assisted therapy (PAT), a promising treatment option for major depression, has not revealed if potential clients show preferences about the demographic characteristics of providers comparable to those common in other forms of psychotherapy. Previous work suggests that honoring comparable client preferences can enhance therapeutic outcomes. This study aims to investigate the importance ratings for a same-gender and a same-race therapist in both cognitive behavioral therapy (CBT) and PAT.

Methods

Participants (N = 635) responded between December 2020 and January 2021 on Amazon's Mechanical Turk crowdsourcing platform. Participants rated the import of provider characteristics, including having a provider who is the same-gender or the same-race, for a CBT therapist and a PAT guide.

Results

Importance ratings for a same-gender practitioner varied by both race and gender; racial and ethnic minority and female participants had the highest importance ratings for a same-gender practitioner. A same-gender CBT therapist was more important than a same-gender PAT guide. Importance ratings for a same-race practitioner did not differ by therapy type or gender and only varied by race; racial and ethnic minority participants rated a same-race practitioner as more important than White participants.

Conclusions

Accommodating client preferences appears important, particularly for members of racial, ethnic, and gender minority groups. A concerted effort to train diverse CBT therapists and PAT guides to meet this demand seems justified.

Open access

Myeloma multiplex: a jelen kihívásai és a korszerű ellátás feltételei I.

A myeloma multiplex korszerű kezelése, magyarországi terápiás gyakorlat értékelése nemzetközi összevetésben

Multiple myeloma: current challenges and prerequisites for modern healthcare I.

State-of-the-art treatment of multiple myeloma, assessment of therapeutic practice in Hungary in international comparison
Hematológia–Transzfuziológia
Authors:
Zoltán Mór
,
Ágnes Tóth
,
Hussain Alizadeh
,
Zita Borbényi
,
Miklós Egyed
,
Árpád Illés
,
Tamás Masszi
, and
Gábor Mikala

A myeloma multiplex a kórosan átalakult, klonális plazmasejtek csontvelői szaporulata, ami az érett, perifériás B-sejtes neoplazmák közé tartozik. A myeloma multiplex a második leggyakoribb onkohematológiai kórkép. A hatékonyabb terápiás lehetőségeknek köszönhetően a betegek átlagos túlélése jelentősen nőtt: a korábbi 4–5 évhez képest a várható túlélés 6–8 évre becsülhető, jobb prognózisú betegek esetében a 10 évet is elérheti. Magyarországon, az epidemiológiai és túlélési adatok alapján a myeloma multiplex miatt kezelt betegek várható száma 2500–3000-re becsülhető.

A Magyarországon jelenleg kezelt nagy betegszám egyrészt közvetett módon alátámasztja a folyamatosan javuló túlélési eredményeket, másrészt felhívja a figyelmet a hosszan tartó MM ellátás okozta új kihívásokra is: 1) hosszabb terápiás időtartamokra, továbbá 2) egyre több beteg megjelenésére a fekvőbeteg- és járóbeteg-szakellátásban, így az ellátórendszer már rövid távon is megjelenő kapacitásproblémáira.

Felismerve a myelomaellátásban rejlő kihívásokat, a Myeloma multiplex: a jelen kihívásai és a korszerű ellátás feltételei áttekintő tanulmány elkészítésével célunk egy rendszerszemléletű javaslati anyag kidolgozása volt, amely az ellátás minden területét érintve átfogó értékelést nyújt, kitérve a lehetséges beavatkozási pontokra. 2023-ban széles körű szakmai elemzés készült, amely a nemzetközi ajánlásokat és klinikai eredményeket is figyelembe véve értékeli a hazai myelomaellátást az új kihívások, szűk keresztmetszetek és klinikai gyakorlat szempontjából.

Az elemzés egy 20 főből álló – a hazai myelomaellátást képviselő – szakértői csoport véleményét feldolgozva értékeli a hazai terápiás gyakorlatot és javaslatokat fogalmaz meg a myelomaellátás fejlesztése érdekében.

Jelen összegzés a Tanulmány eredményeire alapozva mutatja be a myeloma multiplex korszerű kezelési elveit, a Magyarországon elérhető terápiás lehetőségek körét, továbbá a kielégítetlen szükségletet. Célunk, hogy az érvényes nemzetközi ajánlásokkal és klinikai eredményekkel összehasonlítva vizsgáljuk a myelomaterápiák közfinanszírozott hozzáférhetőségét Magyarországon, a feltárt szűk keresztmetszeteket, és bemutassuk – nemzetközi összevetésben – a kielégítetlen gyógyszerterápiás szükségletet.

Restricted access

100 éves a Magyar Gyermekorvosok Társasága

The Hungarian Society of Pediatrics is 100 years old

Orvosi Hetilap
Author:
Anikó Nagy
Restricted access

Intézeten kívüli születések Magyarországon a poszt-COVID-időszakban

Out-of-hospital births in Hungary in the post-COVID-19 era

Orvosi Hetilap
Author:
Balázs Kapitány

Bevezetés: Elemzésünkben az intézeten kívüli szülések legfontosabb jellemzőit mutatjuk be Magyarországon. Célkitűzés: Célunk egy leíró statisztikai elemzés készítése, amely bemutatja, hogy COVID–19-et követően mekkora a jelentősége Magyarországon az intézeten kívüli szüléseknek, és ez milyen demográfiai, társadalmi csoportokra jellemző. Módszer: Elemzésünkben a Központi Statisztikai Hivatal népmozgalmi adatbázisát elemezzük. Ez az adatbázis tartalmaz adatot minden magyarországi élve születés esetén a szülés helyéről és arról, hogy a szüléskor jelen volt-e orvos vagy szülésznő. Előnyei ellenére ez az adatbázis alulhasznosított a tudományos, statisztikai elemzésekben. A vizsgált adatok több szempontból összevethetők az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeiről és kizáró okairól szóló 35/2011. (III. 21.) Korm. rendelet előírásaival. Eredmények: A COVID–19-járvány kitörését követően Magyarországon jelentősen nőtt az intézményen kívüli születések aránya, a korábbi 0,6%-ról 1% környékére. Az intézeten kívüli szülések között elsősorban azoknak a szüléseknek az aránya nőtt, amelyeknél jelen volt egészségügyi személyzet. Az intézeten kívül szülések nagyobb arányban jellemzőek a fiatal és a viszonylag idős édesanyákra. Az intézeten kívüli szülés esélye párhuzamosan nő a korábbi szülések számával. Átlag alatti arányban szülnek intézeten kívül a középfokú végzettségű nők. A nagy születéskori súlyú és testhosszú újszülöttek között átlag feletti az intézeten kívül születettek aránya. Megbeszélés: Az eredmények szerint a COVID–19-et követő időszakban egyértelműen demográfiailag, társadalmilag polarizálódottnak tekinthető az intézeten kívüli szülések jelensége. A jelenlegi jogi szabályozás által meghatározott kereteken kívül is jelentős számban történnek intézeten kívüli szülések, melyek eredményei arra utalnak, hogy ezek az esetek nem elhanyagolható arányban, minden valószínűség szerint, tervezett, intézeten kívüli szülések. Következtetés: A kapott eredmények felvethetik a több mint egy évtizede változatlan jogi szabályozás és a tényleges gyakorlat közötti diszkrepancia csökkentésének igényét. Orv Hetil. 2024; 165(27): 1044–1052.

Full access

Levél a szerkesztőhöz

Comment on “ScreenGPT – The opportunities and limitations of artificial intelligence in primary, secondary and tertiary prevention”

Orvosi Hetilap
Authors:
Daungsupawong Hineptch
and
Wiwanitkit Viroj
Restricted access

A normáltartományban maradó NLR (neutrophil-lymphocyta arány) prediktív értéke a várandósság alatt jelentkező SARS-CoV-2-fertőzésben

The predictive value of normal-range NLR (neutrophil-to-lymphocyte ratio) in SARS-CoV-2 infection during pregnancy

Orvosi Hetilap
Authors:
Dorina Supák
,
Balázs Turi
,
Bence Géza Kovács
,
Nándor Ács
,
Balázs Mészáros
,
Zoltán Kukor
, and
Sándor Valent

Bevezetés: A várandósság alatt fellépő SARS-CoV-2-fertőzés ellátása speciális kihívást jelent. Célkitűzés: COVID–19-cel szövődött terhes páciensek esetében a neutrophil-lymphocyta arány (NLR) prediktív értékének vizsgálata, a betegség kimenetelének szempontjából. Módszerek: Retrospektív kohorsztanulmány, melyben 123 páciens laborértékei kerültek átvizsgálásra, akik a Semmelweis Egyetemen álltak kezelés alatt SARS-CoV-2-fertőzés nyomán kialakuló COVID–19 miatt. Az összes vizsgált páciens várandós volt a betegsége idején: 96 esetben enyhe/középsúlyos lefolyást mutatott a betegség, a maradék 27 esetben viszont súlyos lefolyást, így ezek a páciensek gépi légzéstámogatást igényeltek. Az ebben a két csoportban a kórházba kerülés napján, illetve a kórházi tartózkodás során mért legmagasabb NLR-értékeket hasonlítottuk össze. Eredmények: Statisztikai eredményeink alapján a két, életkorát tekintve homogén populáció között szignifikáns különbség volt mind az első napi, mind pedig a csúcs-NLR-értékek között. Az enyhe/középsúlyos eseteknél mind az első napi, mind a csúcs-NLR-értékek szignifikánsan alacsonyabbak voltak, mint a súlyos eseteknél. A kórházba kerülés első napján mért, normáltartományon belül lévő NLR-értékek tekintetében is szignifikáns volt a különbség: az enyhe/középsúlyos csoportban 29, míg a súlyos csoportban csak 1 páciens NLR-értéke volt a normáltartományon belül. A könnyű/középsúlyos csoportban 20 páciens NLR-je végig élettani volt, míg ez a súlyos csoportban egy páciensről sem volt elmondható. Következtetés: Eredményeink alapján az emelkedett NLR-értékek fontos prediktív markerei lehetnek a várandósság alatt lezajló súlyos COVID–19-fertőzésnek. Orv Hetil. 2024; 165(27): 1039–1043.

Open access

Oxynticus mirigy neoplasia – esetismertetés és diagnosztikai dilemma

Oxyntic gland neoplasia – case report and diagnostic dilemma

Orvosi Hetilap
Authors:
Anita Sejben
,
Mohammad Jamal EJ
,
Mohammed Almakrami
, and
Tamás Balázs Kiss

Az oxynticus mirigy neoplasia terminológia a gyomor olyan atípusos fő- és fedősejtek által alkotott mirigyei esetében használatos, amikor nem látszik invázió, tehát a fundus mirigy adenocarcinoma diagnózisa nem állítható fel, ugyanakkor a laesio nem került kompletten eltávolításra, tehát teljes vastagsága nem vizsgálható. Az oxynticus mirigy neoplasiák etiológiája jelenleg tisztázatlan, egyes források protonpumpagátlókkal, valamint antihisztamin-használattal hozták őket összefüggésbe. Endoszkópos vizsgálat során a morfológiájuk nem specifikus, lapos és polypoid laesiók egyaránt lehetnek, és döntően a gyomor felső egyharmadára lokalizáltak. Amennyiben komplett endoszkópos nyálkahártya-reszekció kivitelezhető, további kezelés nem szükséges, tehát összességében jó prognózisú elváltozásoknak tarthatók. Közleményünkben egy 84 éves nő esetét mutatjuk be, akinél haspuffadás miatt indult kivizsgálás, és gasztroszkópia történt. A corpus területén 1 cm-es, lapos polypus volt látható, melyből többszörös biopszia történt, a képlet közel teljes eltávolításával. A szövettani vizsgálat során a nyálkahártya mélyén jól körülírt és jól differenciált, expanzív szélű elváltozás volt megfigyelhető, melyet atípusos fősejtek, elvétve pedig fedősejtek alkottak. Ezek a sejtek oxynticusmirigy-szerű struktúrákat képeztek. A pepszinogénreakció a fősejtekben szemcsés jellegű, citoplazmatikus pozitivitást mutatott. H+/K+ ATPáz reakcióval a fedősejtekben szintén szemcsés jellegű, citoplazmatikus pozitivitás látszott. MUC6-tal a laesionalis sejtekben diffúz, citoplazmatikus pozitivitás volt megfigyelhető. Invázió jeleit nem láttuk. A morfológiai, valamint az immunfenotípus alapján is az elváltozást oxynticus mirigy neoplasiának véleményeztük, ’low-grade’ dysplasiával. Az oxynticus mirigy neoplasiák mind klinikai, mint patológiai szempontból fokozott figyelmet igényelnek, ugyanis ritka entitásokról van szó, melyeknek egyelőre sem az etiológiájuk, sem a prognózisuk nem tisztázott teljes mértékben. Differenciáldiagnosztikai szempontból fundus mirigy polypus, pylorus mirigy adenoma, valamint neuroendokrin tumor jön szóba. A definitív diagnózis felállítását pepszinogén, H+/K+ ATPáz, valamint MUC6 immunhisztokémiai reakciók segíthetik. Orv Hetil. 2024; 165(27): 1053–1057.

Open access

Semmelweis Egyetem Iron Board – Vaspótlás-konszenzusdokumentum

Semmelweis University Iron Board – Consensus statement of iron treatment

Orvosi Hetilap
Authors:
Emese Csulak
,
Bálint Gellért
,
István Hritz
,
Pál Miheller
,
Péter Farkas
,
Gábor Kovács
,
Attila Szabó
,
Nándor Ács
,
Dávid Becker
,
Nóra Sydó
, and
Béla Merkely

A vashiány a leggyakoribb nyomelemhiány a világon, ezáltal jelentős globális egészségi problémát okoz mind a felnőttek, mind a gyermekek egészségügyi ellátásában. A vashiány számos társbetegséggel jár együtt, és jelentősen befolyásolja az életminőséget. Az anaemia kialakulása előtti felismerésével a tünetek és az életminőség javítható már korai stádiumban. Diagnosztizálásában és kezelésében számos orvosi terület érintett, ennek ellenére egyik diszciplína sem vállalja igazán magára a feladatot. A jelen konszenzusdokumentum célja egy egységes, diagnosztikus és terápiás útmutató létrehozása a vashiány miatt leginkább érintett orvosi területeken. A konszenzusos dokumentumot hematológiai, gasztroenterológiai, szülészet-nőgyógyászati, kardiológiai, gyermekgyógyászati és sportorvostani szakterületen jártas orvosok dolgozták ki, akik a Semmelweis Egyetem Iron Board tagjai. A konszenzusdokumentum szakterületenként tartalmazza a legfrissebb szakmai ajánlást. A vashiánybetegség különböző stádiumainak diagnosztikájához a vérképnek és a vasanyagcserét mutató paramétereknek (szérumvas, transzferrin, transzferrinszaturáció, ferritin) a vizsgálata szükséges. Az anaemia diagnózisához szükséges hemoglobinszint egyértelműen meghatározott, mely minden felnőtt betegcsoportra egyaránt érvényes: férfiaknál <130 g/l, nőknél <120 g/l, míg gyermekeknél életkortól függően változik. Az elsődleges cél a vashiánybetegség okának megállapítása és annak célzott kezelése. Az orális vaskezelés az első vonalbeli terápia a legtöbb esetben, mely biztonságos és hatékony a tünetes vagy anaemia kialakulására nagy kockázatú betegek esetén. Vas(II)-sók alkalmazásakor a készítmény másnaponkénti adagolása javítja az együttműködést, a tolerálhatóságot és a felszívódást. A vas(III)-hidroxid-polimaltóz előnye, hogy nem szükséges éhgyomorra bevenni, emellett már kora terhességben és gyerekeknél is biztonságosan alkalmazható. A C-vitamin használata a felszívódás növelése érdekében a legújabb klinikai vizsgálatok szerint nem jár előnnyel. Intravénás vaspótlás javasolt, ha a vasháztartás gyors rendezése szükséges, ha az orális kezelés nem tolerálható vagy nagy valószínűséggel hatástalan lesz, továbbá elsősorban pangásos szívelégtelenség, várandósság, gyulladásos bélbetegség, felszívódási zavar és preoperatív állapot esetén. Orv Hetil. 2024; 165(27): 1027–1038.

Open access